TOLKREKVISITION - Solna Tolk & Translation AB

Transcription

TOLKREKVISITION - Solna Tolk & Translation AB
TOLKREKVISITION
TOLKREKVISITION
org 19, Plan 5
Solna
Ordernummer
Solna Torg 19, Plan 5
171 45 Solna
Ordernummer
S AV TOLKEN
IFYLLES AV TOLKEN
N
TOLKEN
r
Tolknummer
EN
ning
mer
NGEN
kt
olkning
Bidra till en grönare miljö, åk kollektivt
mn
TOLKENS KOMPETENS
TOLKENSUKOMPETENS
ST
RT
ATST
År
Mån
RT
AT
U
UPPDRAGSDATUM
DagÅr
Mån
Dag
Tolkens namn
Beställd Tid
Beställd Tid
KLIENTEN
RESEKOSTNADER RESEKOSTNADER
Namn
Egen Bil
Egen Bil
km
km
Tidspillan (restid)
Tidspillan
tim (restid)
tim
Utlägg (bif. kvitto)
Utlägg kr
(bif. kvitto)
kr
Övrig info:
Övrig info:
Plats/Avdelning
Personnummer
Kostnadsställe
TOLKNINGEN
Språk/Dialekt
Telefontolkning
Kontakttolkning
V
V
Videotolkning
S AV TOLKANVÄNDARE
IFYLLES AV TOLKANVÄNDARE
intygas att tolkningen
rum ovanstående
Härmedägt
intygas
att tolkningendatum
ägt rum ovanstående datum
.............................................................
till kl .................................................................
från kl.................................................................
till kl .................................................................
rift och/eller stämpel
Underskrift och/eller stämpel
GE Tryck & Reklam AB 76711 - 101818
.............................................................
Tolkningen ej utförd, seTolkningen
anteckningar
ej utförd, se anteckningar
...........................................................................
Anteckningar:
ÅG ATT BOKAKOM
NY TOLK
IHÅG IATT
GOD
BOKA
TID! NY TOLK I GOD TID!
07 333 30
Tel: 08-507 333 30
natolk.se
[email protected]
natolk.se
www.solnatolk.se
Anteckningar:
SOLNA TOLK´S EX. SOLNA TOLK´S EX.
TOLKREKVISITION
TOLKREKVISITION
org 19, Plan 5
Solna
Ordernummer
Solna Torg 19, Plan 5
171 45 Solna
Ordernummer
IFYLLES AV TOLKEN
S AV TOLKEN
N
TOLKEN
r
Tolknummer
EN
ning
mer
NGEN
kt
olkning
Bidra till en grönare miljö, åk kollektivt
mn
TOLKENSUKOMPETENS
TOLKENS KOMPETENS
ST
ATST
RT
År
Mån
RT
AT
U
UPPDRAGSDATUM
DagÅr
Mån
Dag
Tolkens namn
Beställd Tid
Beställd Tid
KLIENTEN
RESEKOSTNADER RESEKOSTNADER
Namn
Personnummer
Egen Bil
Utlägg
Egen Bil
km
Inga utlägg
Tidspillan (restid)
Tidspillan
tim (restid)
Egen
Bil
tim
km
Utlägg (bif. kvitto)
Tidspillan
Utlägg kr
(bif.(restid)
kvitto)
tim
kr
Övrig info:
Övrig info:
km
Plats/Avdelning
Namn
Personnummer
Plats/Avdelning
Kostnadsställe
Utlägg (bif. kvitto)
TOLKNINGEN
kr
Övrig info:
Språk/Dialekt
Telefontolkning
Kontakttolkning
V
V
Videotolkning
IFYLLES AV TOLKANVÄNDARE
S AV TOLKANVÄNDARE
Härmedägt
intygas
att tolkningendatum
ägt rum ovanstående datum
intygas att tolkningen
rum ovanstående
från kl.................................................................
till kl .................................................................
.............................................................
till kl .................................................................
Underskrift och/eller stämpel
rift och/eller stämpel
GE Tryck & Reklam AB 76711 - 101818
...........................................................................
ej utförd, se anteckningar
.............................................................
Tolkningen ej utförd, seTolkningen
anteckningar
Anteckningar:
ÅG ATT BOKAKOM
NY TOLK
GOD
TID! NY TOLK I GOD TID!
IHÅG IATT
BOKA
07 333 30
Tel: 08-507 333 30
natolk.se
[email protected]
natolk.se
www.solnatolk.se
Anteckningar:
TOLKENS
EX.EX.
SOLNA TOLK´S EX. SOLNA
TOLK´S
TOLKREKVISITION
TOLKREKVISITION
org 19, Plan 5
Solna
Ordernummer
Solna Torg 19, Plan 5
171 45 Solna
Ordernummer
IFYLLES AV TOLKEN
S AV TOLKEN
N
TOLKEN
r
Tolknummer
EN
ning
mer
NGEN
kt
olkning
Bidra till en grönare miljö, åk kollektivt
mn
TOLKENSUKOMPETENS
TOLKENS KOMPETENS
ST
ATST
RT
År
Mån
RT
AT
U
UPPDRAGSDATUM
DagÅr
Mån
Dag
Tolkens namn
Beställd Tid
Beställd Tid
KLIENTEN
RESEKOSTNADER RESEKOSTNADER
Namn
Personnummer
Egen Bil
Utlägg
Egen Bil
km
Inga utlägg
Tidspillan (restid)
Tidspillan
tim (restid)
Egen
Bil
tim
km
Utlägg (bif. kvitto)
Tidspillan
Utlägg kr
(bif.(restid)
kvitto)
tim
kr
Övrig info:
Övrig info:
km
Plats/Avdelning
Namn
Personnummer
Plats/Avdelning
Kostnadsställe
Utlägg (bif. kvitto)
TOLKNINGEN
kr
Övrig info:
Språk/Dialekt
Telefontolkning
Kontakttolkning
V
V
Videotolkning
IFYLLES AV TOLKANVÄNDARE
S AV TOLKANVÄNDARE
Härmedägt
intygas
att tolkningendatum
ägt rum ovanstående datum
intygas att tolkningen
rum ovanstående
från kl.................................................................
till kl .................................................................
.............................................................
till kl .................................................................
Underskrift och/eller stämpel
rift och/eller stämpel
GE Tryck & Reklam AB 76711 - 101818
...........................................................................
ej utförd, se anteckningar
.............................................................
Tolkningen ej utförd, seTolkningen
anteckningar
Anteckningar:
ÅG ATT BOKAKOM
NY TOLK
GOD
TID! NY TOLK I GOD TID!
IHÅG IATT
BOKA
07 333 30
Tel: 08-507 333 30
natolk.se
[email protected]
natolk.se
www.solnatolk.se
Anteckningar:
KLIENTENS
EX.
SOLNA TOLK´S EX. SOLNA
TOLK´S
EX.