Folder Kandidatprogram i språk och översättning - Tolk

Transcription

Folder Kandidatprogram i språk och översättning - Tolk
Produktion: Pia Nordin & TÖI Foto: Eva Dalin Tryck: E-print AB, Stockholm 2015
Vi ger programmet på grundnivå och det
innehåller en kombination av språkkurser
och kurser med inriktning på översättning
som yrkesverksamhet. Programmet leder
till en kandidatexamen.
Kandidatprogram
i språk och översättning
180 hp
Programmet har 13 olika språkinriktningar och vi ger det i samarbete med
språkinstitutionerna vid Stockholms universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tolk- och översättarinstitutet
Stockholms universitet 106 91 Stockholm Besöksadress: Universitetsv. 10 D
Studievägledare: Liisa Oittinen Rum: D 518 Tfn: 08-16 29 49
E-post: [email protected] www.tolk.su.se
Stockholms universitet 91 Stockholm Besöksadress:
Universitetsv. 10 D
Institutionen
för106
svenska
och
flerspråkighet
Institutionen
för svenska
och eflerspråkighet
Tfn: 08-16 20 00 [email protected] www.tolk.su.s
Tolk- och översättarinstitutet
Tolk- och översättarinstitutet
En kombination av språkkurser och
kurser med inriktning på översättning
som yrkesverksamhet
Kursinnehåll
Vi ger programmet på grundnivå och det innehåller en kombination av
språkkurser och kurser med inriktning på översättning som yrkesverksamhet. Du väljer språkinriktning redan när du söker till programmet. Språken
är engelska, finska, franska, italienska, lettiska, litauiska, nederländska,
polska, portugisiska, ryska, spanska, tjeckiska och tyska.
Termin 3–4: Det andra året läser du obligatoriska kurser i översättning.
Programmet leder till en kandidatexamen.
Termin 1–2: Det första året ägnar du åt obligatoriska studier i det valda
språket.
Termin 5: Under den näst sista terminen kan du välja att läsa kurser
antingen inom språkämnet eller i översättning.
Termin 6: Under den sista terminen skriver du ditt examensarbete för
kandidatexamen.
Språkämnet
Särskild behörighet
I språkämnet följer du den ordinarie studiegången för ditt språk med kurser
som omfattar såväl teoretiska moment som praktisk träning i språket.
Kurserna i språk innehåller t.ex. grammatik, textläsning och realia samt
muntlig och skriftlig språkfärdighet.
Den särskilda behörigheten skiljer sig åt mellan de olika språkinriktningarna:
Översätt till eller från svenska
Översättningskurserna tar upp språkliga aspekter på översättning och
belyser översättares yrkesvillkor.
Du översätter antingen till svenska från det valda språket, eller från svenska
till det valda språket – du bör översätta till det du bedömer som ditt starkaste språk.
www.tolk.su.se
Engelska: Engelska B/6
Finska: Engelska B/6.
Franska: Engelska B/6, Franska steg 3.
Italienska: Engelska B/6, Italienska steg 2.
Lettiska: Engelska B/6.
Litauiska: Engelska B/6.
Nederländska: Engelska B/6.
Polska: Engelska B/6.
Portugisiska: Engelska B/6.
Ryska: Engelska B/6, Ryska steg 3.
Spanska: Engelska B/6, Spanska steg 3.
Tjeckiska: Engelska B/6.
Tyska: Engelska B/6, Tyska steg 3.
Sök senast 15 april
Sök via www.antagning.se.
www.tolk.su.se

Similar documents