Kvalifikasjonsbevis. - Sjøfartsdirektoratet

Comments

Transcription

Kvalifikasjonsbevis. - Sjøfartsdirektoratet
Kvalifikasjonsbevis.
Assessor. Hurtigbåt assessor.
Informasjon om søkar
Fødselsnummer - 11 siffer
Førenamn
Etternamn
Adresse
Postnummer
Poststad
Telefon
E-post
Søknaden er gebyrlagt. Gebyret må betalast før søknaden kan handsamast.
Faktura og svar på søknaden vert sendt til den oppgjevne adressa.
Kryss av for kva sertifikat du skal søka om:
Assessor ☐
Hurtigbåt assessor ☐
Kvalifikasjonskrav assessor.
Krav
Sertifikat
Kurs
Skildring
Sertifikat ref. STCW II/2 eller III/2 (D1, D2, fiskeskipper klasse A, M1, M2 eller
skipselektrikaroffiser sertifikat)
Gjennomført godkjend kurs i vurderingsmetodar ref. STCW A-I/6
Vedleggsnr:
Kvalifikasjonskrav Hurtigbåt assessor.
Krav
Sertifikat
Kurs
Fartstid
Kvalifikasjonsbevis
Skildring
Sertifikat ref. STCW II/2 eller II/1 (D1, D2, D3 eller D4 sertifikat)
Gjennomført godkjend kurs i opplæring som assessor for hurtigbåt A-I/6 nr 6
6 mnd fartstid som hurtigbåtnavigatør
Kvalifikasjonsbevis for hurtigbåtoperasjon
Vedleggsnr:
Eg stadfester at gjevne opplysningar er korrekte og samtykker i at dei kan nyttast for
vurdering av sertifikatsøknader.
Dato:
Stad:
Signatur:
Hjelp:
Innsending:
Søknaden skal sendast til hovudkontoret til Sjøfartsdirektoratet:
Sjøfartsdirektoratet
Postboks 2222
5509 Haugesund
Assistanse:
Dersom du treng meir hjelp, kan du kontakte Sjøfartsdirektoratet. Husk å oppgje kva for eit skjema det
dreier seg om, dette gjer det lettare å finna rett fagpersonell for skjemaet.
Telefon: 52 74 50 00
KS-0377-9 – FS/USB
Rev. 2014-11
Side 1 av 1