BL1010 Fys undersökningsmetodik hjärta

Transcription

BL1010 Fys undersökningsmetodik hjärta
 BMLV A, Fysiologisk undersökningsmetodik inom hjärta och kärl 7,5hp
(prov 0100 Metodik hjärt/kärlundersökningar 2,5hp)
Kurskod: BL1010
Kursansvarig: Britt-Marie Nygren
Datum: 2015-06-13
Skrivtid: 3 tim
Totalpoäng: 65,5 poäng
Poängfördelning:
Hjärtsjukdomar barn
CT och MR
Kärl + hjärta
Ultraljudsmetodik
EKG, Special EKG, PM
Non-invasiva och invasiva hjärtundersökningar
6 poäng
4 poäng
9 poäng
4 poäng
16,5poäng
26 poäng
Godkänd 60 % av totala poängen
Väl godkänd 85 % av totala poängen
OBS! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper
Hjälpmedel: Linjal och miniräknare.
Skriv kodnr på varje ark du lämnar in
Börja varje nytt examinationsavsnitt på nytt ark
Skriv endast på ena sidan av arket
Frågeformuläret får behållas av studenten
Lycka till!
Hjärtsjukdomar barn 6 poäng totalt 1. Hur kan man enklast skilja mellan höger och vänster kammare? 1 poäng 2. Vilka hjärtrum blir påverkade och hur blir de påverkade vid en hemodynamisk signifikant ASD? 3 poäng 3. Du utför en hjärtekokardiografi på en 20 årig ung man och uppmäter mycket hög hastighet över aortaklaffen. a) Vid fynd av en aortastenos hos en ung patient, vilken medfödd hjärtmissbildning bör du utesluta? 1 poäng b) Du bör även utesluta att patienten har en coarctatio aortae‐ vad menas med detta och var sitter detta fel? 1 poäng CT och MR 4 poäng totalt 1. I vilka medicinska tillstånd är jodkontrast kontraindicerat. Nämn tre. 2 poäng 2. Nämn tre användningsområden av MR‐hjärta. 2 poäng Hjärta och kärl 9 poäng totalt 1. Vad är redistribution av isotop? 2. Nämn minst två indikationer för stressekokardiografi 1 p 1 p 3. Hur bedömer man stressekofynden? 2 p 4. Vilken givarfrekvens används vid undersökning av kärl (intervall) 1 p 5. Vilka andra bilddiagnostiska metoder används vid kärlundersökning? 1 p 6. I vilket intervall följs bukaortaaneurysmet med ultraljud? 1 p 7. Fördelar och nackdelar med öppen aortaaneurysmoperation (nämn minst två av varje) 2 p Ultraljudsmetodik 4 poäng totalt 1. Vilka metoder finns för att bestämma systolisk vänsterkammarfunktion. Ange minst tre. 3p 2. Vilket/vilka hjärtrum blir påverkat vid en aortainsufficiens. På vilket sätt blir det påverkat? 1p EKG, Special‐EKG och PM 16,5 poäng totalt 1. Bedöm följande två EKG (A och B) Originalen är enligt standard (50 mm/s samt 1mV=10 mm). EKG A, 2 A4 (extremitet‐ samt bröstavledningar). EKG A ges även på separata papper. EKG B, (medelvärdesbildade komplex, regelbunden rytm) 15 p 2. Redogör för de tre första positionerna i den internationella pacemaker‐koden. 1,5 p Noninvasiva och invasiva hjärtundersökningar 26 poäng totalt 1. a/ Beskriv hur man bestämmer hjärtminutvolym enligt Ficks princip. b/ Beräkna shunt på nedanstående patient. Ange skillnad i antal liter och ange vilken riktning shunten har. 5p Man 25 år. Frågeställning Shunt? Hjärtkateterisering med syremättnadsprover Vena Cava inf 77 % Vena Cava sup 76 % HF 80 % HK 81 % AP 85 % Aorta/a.Brachialis 96 % Hb 137 g/l VO2 347 ml/min STPD aCO2 (max) Formel Hb g/ 1 x 1,39 ml/g = Hb x 1,39 ml /l (a – v) CO2 Formel aCO2 – vCO2 Formel VO2 / (a – v) CO2 Hjärtminutvolym 2. Arytmifrågor Tolka medföljande rytmremsor med avseende på rytm/arytmi, redogör för vilka kriterier som ligger till grund för din tolkning. 8 p Pappershastighet 25 mm/s Varje (svag) mm‐ruta på kopian motsvarar 0,04 s. De grövre 5 mm‐rutorna alltså 0,2 s. Remsorna är ca 6 s registreringstid. För att översiktligt skatta pulsen kan Du alltså räkna antal slag på registreringen och multiplicera med 10. A Vad är det för rytm på ovanstående EKG kurva. Motivera vad som stöder din tolkning. B Vad är det för rytm på ovanstående EKG kurva. Motivera vad som stöder din tolkning. C Vad är det för rytm på ovanstående EKG kurva. Motivera vad som stöder din tolkning. D Vad är det för rytm på ovanstående EKG kurva. Motivera vad som stöder din tolkning. 3. Arbetsprov a/ Ange 5 frågeställningar där arbetsprov är en viktig del i diagnostiken. b/ Ange 5 brytkriterier och ange motivering till respektive brytkriterium. c/ Redogör för principen att beräkna syreupptag enl. Åstrand. 7p 4. Para ihop de begrepp som hör ihop A QRS duration > 0,12 s
B Blandat venöst blod
C Förmaksfladder
D Tryckgradient VK - aorta
E LTEKG
F RQ
G Steady state
H a/h kvot
I Douglas säck
J Indirekt blodtrycksmätning
K avledningarna x,y och z
L FKG
1 FECO2
2 Felkälla - mätstället är ej i hjärthöjd
3 Diagnostik av aorta stenos
4 Frank avledningar
5 Sågtandat utseende på P vågorna
6 13 Arytmi eller ST analys
7 Klaffstängning
8 Fascikelblock
9 Anpassad cirkulation vid ett visst arbete
10 Mått på förbränning
11 Apex kurva
12 Arteria Pulmonalis
6p