BL1006 BMLV A, Grundläggande patientnära analyser, 150124

Transcription

BL1006 BMLV A, Grundläggande patientnära analyser, 150124
Tentamen 2
Kursens namn: BMLV A, grundläggande patientnära analyser och klinisk fysiologisk metodik
Kurskod: BL1006
Kursansvarig: Rolf Pettersson
Datum 150124
Skrivtid 180 minuter
Totalpoäng: 37 poäng
Klinisk fysiologi fråga 1-3
26 poäng
Patientnära analyser fråga 4
9 poäng
Lagar och förordningar fråga 5
Godkänd
2 poäng
60 % av totala poängen
Väl godkänd 85 % av totala poängen
OBS! Besvara varje frågeområde för sig. Använd skrivpapper. Skriv endast på ena sidan av pappret. Skriv kodnummer på varje papper. Lägg sedan dina svar på frågorna inom frågeområdet i ett grönt omslag. Istället för lärarens namn på gröna omslaget ange frågeområde, ex ”Klinisk fysiologi”. Totalt ska du använda 3 gröna omslag. Frågeformuläret får behållas av studenten
Hjälpmedel: Linjal och miniräknare
Lycka till!
Fråga 1
Totalt 8 poäng
Du har flera patienter som kommit till vårdcentralen där du arbetar. Du tar EKG på dem. Beskriv vad du
ser och vilka kriterier du använder för att tolka dessa registreringar.
Vid pappershastighet 50 mm/s motsvarar varje (svag) mm-ruta på kopian motsvarar 0.02 s. De grövre 5
mm-rutorna alltså 0.1 s.





Hjärtfrekvens
Grundrytmen
Regelbundet/oregelbundet?
Mätvärden
Omdöme
Tolka de tre medföljande EKG registreringarna 1 och 2
4 poäng per EKG registrering
EKG A EKG B Fråga 2 totalt 12 poäng
Du har flera patienter som kommit till vårdcentralen där du arbetar. Du tar EKG på dem. Beskriv
vad du ser och vilka kriterier du använder för att tolka dessa rytmregistreringar. Hur påverkas
patienterna av sina arytmier.
Pappershastighet 25 mm/s
Varje (svag) mm-ruta på kopian motsvarar 0.04 s. De grövre 5 mm-rutorna alltså 0.2 s.
Remsorna är ca 6 s registreringstid.




Impulsursprung för grundrytmen (de ”vanligaste” slagen), p-våg, pq-tid.
Hjärtfrekvens
Regelbundet/oregelbundet?
Ev. extraslag; vilken typ?
.
För att översiktligt skatta pulsen kan Du alltså räkna antal slag på registreringen och multiplicera
med 10.
A.
Beskriv vad du ser och vilka kriterier du använder för att tolka dessa registreringar. 2 poäng B
Beskriv vad du ser och vilka kriterier du använder för att tolka dessa registreringar. 2 poäng
C
Beskriv vad du ser och vilka kriterier du använder för att tolka dessa registreringar. .
2 poäng
D.
Beskriv vad du ser och vilka kriterier du använder för att tolka dessa registreringar. 2 poäng
E
Beskriv vad du ser och vilka kriterier du använder för att tolka dessa registreringar. Hur påverkas patienterna av sina arytmier.
2 poäng
F. Det kommer en ”kändis” till EKG mottagningen, personen tar EKG och åker sedan tillbaka till avdelningen. Är det ok att du går in och läser patientens journal? Motivera ditt svar.
2 poäng Fråga 3
Totalt 6 poäng
Idag har du kört spirometri på tre patienter Här nedan ser du spirometrivärden från dessa tre patienter.
Patient A har astma, patient B har KOL och patient C har asbestos (restriktiv lungsjukdom).
Patient A
Patient B
Patient C
VC (L)
4,4
2,5
2,8
FEV1,0 (L)
2,2
1,1
2,7
FRC (L)
4,9
6,5
2,2
TLC (L)
7,4
8,4
3,9
PEF (L/s)
6,5
4,0
12,5
Rita en flöde-volym kurva för patient B.
Beräkna FEV% för patient A.
Hur förändras värdena för VK, FEV och FEV% för resp. patient efter reversibilitets-test med
bronkdilaterande farmaka? Motivera ditt svar.
6p
Fråga 4
a. Vid venprovtagning anläggs ofta en stas med ett stasband. a. Varför anläggs den? b. Varför skall stasbandet lossas innan kanylen tas ut? c. Varför skall anläggningstiden vara så kort som möjligt? b. Vad menas med preanalytiska felkällor? a. Ange en som kan uppstå vid kapillärprovtagning. c. Om man får en subkutan injektion i vilken vävnad ges den då? d. Vid venprovtagning kan det ibland hända att patienten tappar blodtryck, (på väg att svimma). a. Vilka iakttagelser kan du göra för att upptäcka detta? b. Om patienten svimmat hur hjälper du den att återfå blodtrycket? Totalt 9 poäng
1p 1p 1p 1p 1p 1p 1p 2p Fråga 5
Totalt 2 poäng
Du arbetar på en vårdcentral och dina föräldrars granne kommer för provtagning. Ni träffas igen
hemma hos dina föräldrar på kvällen, är det ok att börja prata om att ni träffades på
provtagningen?
Motivera ditt svar.
2p