Valfrihet inom hemtjänsten

Transcription

Valfrihet inom hemtjänsten
Valfrihet inom
hemtjänsten
ger möjlighet att välja leverantör
Godkända leverantörer i Tjörns kommun
Möjlighet att välja leverantör inom
hemtjänsten
Tjörns kommun har från den 1 april 2011 infört
valfrihet inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Valfrihetssystemet innebär att
du som är beviljad hemtjänst kan välja om att få
tjänsterna utförda av en godkänd privat leverantör
eller av kommunens hemtjänst. Syftet med att
införa ett valfrihetssystem är att öka valfriheten,
delaktigheten och inflytandet för dig som brukare.
I den här sammanställningen finns presentationer av de leverantörer som är godkända av
kommunen.
Leverantörerna kan vara godkända för att utföra
hemtjänst i form av serviceinsatser och/eller omvårdnadsinsatser. Med serviceinsatser menas
städning, tvätt och klädvård och inköp. Med omvårdnadsinsatser menas t ex personlig omvårdnad, hygien, hjälp vid måltider, trygghetsbesök
och sociala aktiviteter.
Nattetid kan du inte välja utförare utan det är
kommunens hemtjänst som utför dessa insatser.
Kommunen ansvarar som tidigare även för trygghetstelefon dygnet runt och leverans av mat.
Val av utförare
De företag du kan välja mellan är godkända av
kommunen. Kommunen säkerställer att de som
kommer hem till dig ger tjänster av god kvalitet.
Kommunens hemtjänst är utförare på samma villkor som de privata företagen.
Om du inte väljer utförare har kommunen ett
ickevalssystem med turordningslista. Vilket
innebär att du erbjuds den utförare som står på tur
enligt ett rullande schema.
Tilläggstjänster
Du som har beviljad hemtjänst kommer också att
kunna köpa tilläggstjänster som inte ingår i ditt biståndsbeslut från de företag som erbjuder denna
typ av tjänst. Det kan till exempel vara fönsterputsning, trädgårdsarbete eller en extra promenad. Om du väljer tilläggstjänster blir du fakturerad
direkt av före taget.
Hur du ska välja
När du valt leverantör fyller du i den bifogade
blanketten och skickar eller lämnar till din
socialsekreterare (biståndshandläggare) eller till
socialförvaltningens mottagningsgrupp.
Du som brukare har rätt att när som helst avsluta
eller avboka dina beviljade insatser eller byta utförare utan att lämna någon motivering. Du har
14 dagars uppsägningstid.
Handläggaren kommer härefter att skicka en
beställning till den utförare du valt. Utföraren
kommer att ta kontakt med dig och tillsammans
skriver ni en genomförandeplan som beskriver hur
och när insatserna ska utföras.
Kostnad
Avgiften blir densamma oavsett vem som utför
insatserna. Mer information om avgifter finns på
kommunens hemsida.
Har du frågor kring ditt val av utförare är du välkommen att kontakta din socialsekreterare
(biståndshandläggare) som kan hjälpa till med
mer information.
Handläggning av bistånd
Har du frågor eller önskar mer information är du välkommen att ta
kontakt med din socialsekreterare (tidigare biståndshandläggare)
som handlägger och beslutar om bistånd.
Telefon nr
Marie-Louise Andersson, socialsekreterare och LOV-samordnare 60 13 57
Socialsekreterarna är indelade i följande områden:
Rönnäng
60 13 57
Skärhamn och Norra Tjörn
60 13 30
60 13 32
60 13 31
Telefontid: måndag-fredag 08.30-10.00
Har du inte tilldelats någon socialsekreterare/biståndshandläggare är du
välkommen att ta kontakt med mottagningsgruppen för mer information.
Mottagningsgruppen
60 19 99
E-post: [email protected]
Enhetschef för samlad myndighetsutövning:
Malin Normann
Mottagningsgruppen och socialsekreterarna finns i
sociala huset i Kållekärr
60 10 82
Valfrihet inom hemtjänsten
Hemtjänstutförare
Seniorbolaget
Omsorg AB
Tjänster som erbjuds:
Serviceinsatser
Presentation av företaget
Seniorbolaget är ett bemanningsföretag. Vi erbjuder kvalificerad personal med erfarenhet och kompetens från ett
långt och skiftande arbetsliv. Våra seniorer känner glädje i
att fortsätta vara aktiva i yrkeslivet och att de behövs i
samhället. Flertalet av våra seniorer har tidigare arbetat
inom hemtjänst, vård och omsorg.
Vi är lyhörda för dina önskemål och arbetar i ett lugnt
tempo. Förståelse och insikt blir bättre med åren däri ligger
en stor fördel med att anlita en senior. Samma person
kommer alltid hem till dig. Det skapar trygghet och
förtroende
Tjänster
Servicetjänster utförs helgfria vardagar måndag-fredag
mellan kl 09.00-17.00.
Fakta om utföraren
Seniorbolaget har 2 300 anställda seniorer i 90 kommuner.
Vi är godkända utförare inom hemtjänsten i kommunerna
Enköping, Kungälv, Munkedal, Stenungsund, Tanum,
Alingsås, Jönköping, Lerum, Örebro och Tjörn.
Personal och kompetens inom området
Flertalet av våra seniorer har tidigare arbetat inom hemtjänst, vård och omsorg.
Tilläggstjänster
Storstädning, fönsterputs, gräsklippning, trädgårdsarbete,
snickeri, matlagning, snöskottning.
Kontaktuppgifter
Seniorbolaget
Omsorg AB
Skutholmsvägen 12
471 41 Rönnäng
Telefonnummer dagtid:
0736-24 73 56
Telefontid: 07.00-21.00
E-post:
lennart.johansson@
seniorbolaget.se
Hemsida:
www.seniorbolaget.se
Verksamhetsansvarig:
Henrik Bergeld
Kontaktperson:
Lennart Johansson
Tele: 0303-67 356
För att välja denna utförare eller om du har ytterligare frågor kontakta din socialsekreterare/
biståndshandläggare via kommunens telefonväxel 0304-60 10 00.
Valfrihet inom hemtjänsten
Hemtjänstutförare
Skärhamns städservice
Tjänster som erbjuds:
Serviceinsatser
Presentation av företaget
Företaget grundades i september 2007 av Margreth
Andersson (Kerttu). Hon hade en vision. En vision om att
få erbjuda olika varianter av städning i området Tjörn med
omnejd, med mottot; ”Ett skinande rent resultat”.
Företaget har ett varumärke som står för god kvalité, trevlig
och glad personal och ett gott resultat.
För oss är våra kunder oerhört viktiga och vi är alltid lyhörda
för våra kunders önskemål och förslag. Vi vill ge service till
människor som så önskar och som har svårt att själva
utföra vardagliga sysslor.
Tjänster
Servicetjänster och ledsagning vid enstaka tillfälle utförs
helgfria vardagar måndag-fredag mellan kl 09.00-17.00.
Fakta om utföraren
Ett företag som startade 2007 och som hela tiden växer
med nya kunder och uppdrag.
Personal och kompetens inom området
Vi har för närvarande 4 anställda. Mångårig erfarenhet av
städarbete och vana vid att arbeta med äldre.
Tilläggstjänster
Storstädning, fönsterputs, trädgårdsarbete samt de flesta
sysslor som behöver utföras i hemmet.
Kontaktuppgifter
Skärhamns städservice
Södra Kroksdal 48
471 33 Skärhamn
Telefonnummer dagtid:
0304-67 19 40
0731-42 41 55
Telefontid: 07.00-16.00
E-post:
ander[email protected]
Hemsida:
www.skarhamnsstadservice.se
Verksamhetsansvarig och
kontaktperson:
Margreth Andersson (Kerttu)
För att välja denna utförare eller om du har ytterligare frågor kontakta din socialsekreterare/
biståndshandläggare via kommunens telefonväxel 0304-60 10 00.
Valfrihet inom hemtjänsten
Hemtjänstutförare
Strandbergs Fönsterputs
och Städ
Tjänster:
Serviceinsatser
Kontaktuppgifter
Presentation av hemtjänstutförare
Tjänster
Servicetjänster vid enstaka tillfälle, utförs alla dagar
måndag-söndag mellan kl 08:00-18:00
Fakta om utföraren
Företaget registrerades i maj 2013 och utför tjänster som
städ och fönsterputs. Har för närvarande fyra anställda.
Strandbergs
Fönsterputs och Städ
Korsvägen 4
471 32 Skärhamn
Telefonnummer dagtid:
0702-25 85 33
Telefontid:
E-post:
[email protected]
Övriga upplysningar
Tilläggstjänster
Erbjuder inga tilläggstjänster.
Hemsida:
Verksamhetsansvarig och
kontaktperson:
Anders Strandberg
För att välja denna utförare eller om du har ytterligare frågor kontakta din
biståndshandläggare via kommunens telefonväxel 0304-60 10 00
Valfrihet inom hemtjänsten
Hemtjänstutförare
Tjörns kommuns hemtjänst
Kontaktuppgifter
Tjänster som erbjuds:
Serviceinsatser, omvårdnad inklusive ledsagning och
delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser samt avlösning.
Tjörns kommun
Hemtjänsten
471 80 Skärhamn
Presentation av företaget
Vårt mål är att du ska må bra och få dina insatser utförda
med största möjliga inflytande. Vi kommer överens med dig
om när insatserna ska erbjudas. Du kommer att erbjudas en
kontaktperson som värnar särskilt om dig.
Telefontid:
Måndag-fredag 08.00-16.30
Tjänster
Omvårdnadsinsatser, delegerade insatser och avlösning utförs alla dagar hela dygnet. Serviceinsatser utförs dagtid
eller efter överenskommelse Samtliga insatser utförs i samråd med dig och om du vill med dina anhöriga.
Vi har förutom hemtjänst även kunskap och erfarenhet av:
 Demensvård
 Vård i livets slutskede
Fakta om utföraren
Vi arbetar efter Tjörns kommuns kvalitetsmål och upprättar
tillsammans med dig en genomförandeplan där vi dokumenterar dina beviljade instanser på det sätt du vill ha dem
utförda. Vi vill gärna att du framför dina synpunkter eftersom
vi hela tiden arbetar med att förbättra kvalitén.
Personal och kompetens inom området
Hemtjänsten på Tjörn har ca 50 medarbetare samt utöver
dessa ett antal vikarier. Övervägande delen anställda har
omvårdnadsutbildning samt lång erfarenhet av arbete inom
vård och omsorg.
E-post:
[email protected]
Hemsida:
www.tjorn.se
Verksamhetsansvariga:
Hemtjänsten
Södra och Norra Tjörn
Fredrik Broberg
Enhetschef
Telefon: 0304-60 10 37
E-post:
[email protected]
Lisa Hoflin Bodebeck
Enhetschef
Telefon: 0304-60 13 98
E-post:
[email protected]
Tilläggstjänster
Kommunens hemtjänst erbjuder inga tilläggstjänster.
För att välja denna utförare eller om du har ytterligare frågor kontakta din socialsekreterare/
biståndshandläggare via kommunens telefonväxel 0304-60 10 00.