RAPPORTER - Värderingslista - rent-roll

Transcription

RAPPORTER - Värderingslista - rent-roll
INFORMATION FRÅN VITEC
© VITEC
Värderingslista
(rent-roll)
Lathund, Vitec Hyra
VITEC Affärsområde Fastighet • www.vitec.se • [email protected] • Växel 090-15 49 00
GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA • KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN 5, BOX 751, 391 27 KALMAR, VÄXEL: 0480-43 45 00 • LINKÖPING: SNICKAREGATAN 20, BOX 472, 581 05
LINKÖPING • MALMÖ: RUNDELSGATAN 16, 211 36 MALMÖ • STOCKHOLM: LINDHAGENSGATAN 116, BOX 30206, 104 25 STHLM, VÄXEL: 08-705 38 00 • UMEÅ: TVISTEVÄGEN 47, BOX 7965,
907 19 UMEÅ • VÄSTERÅS: KOPPARBERGSVÄGEN 17, BOX 209, 721 06 VÄSTERÅS • ÖSTERSUND: PRÄSTGATAN 51, 831 34 ÖSTERSUND, VÄXEL: 08-705 38 00
Värderingslista (rent-roll) - Lathund, Vitec Hyra
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Värderingslistan (rent-roll) ........................................................................... 4
Ta fram rapporten ................................................................................................ 4
Rapportinnehåll ................................................................................................... 6
3
Värderingslista (rent-roll) - Lathund, Vitec Hyra
Värderingslistan (rent-roll)
TA FRAM RAPPORTEN
Välj exempelvis vilka ägare, värdenycklar eller fastigheter vars objekt ska ingå i rapporten.
4
Värderingslista (rent-roll) - Lathund, Vitec Hyra
I följande bild, steg två, väljer du tidsperiod (glöm inte att klicka på ’uppdatera’). Innevarande år
är föreslaget.
Om du inte vill se alla ingående kontrakts information så kan du välja att summera resultatet på
objektstypsgrupper/objektstyper.
När du högerklickar någonstans i listan kan du välja att skriva ut den och välja vilka kolumnen
man vill ha med (blir inte snyggt om man väljer alla kolumner), eller exportera den till Excel.
För denna rapport rekommenderar vi dock att du använder knappen ’exportera till Excel’.
5
Värderingslista (rent-roll) - Lathund, Vitec Hyra
RAPPORTINNEHÅLL
Klicka på knappen ’exportera till Excel’. Nedan kolumner, uppdelade i olika kategorier, kommer
då att finnas i rapporten, i en lång rad. I Excel kan du sedan ändra/dölja kolumner som du
önskar.
Objekt
Fastighet
Hyra
Hyresgäst Typ
Kr/m2
Indextyp
Kontrakt fr o m Kontrakt t o m
Index startår
Index %
Uppsägning Förlängning
Index värde
Area
Fastighetsskatt andel %
Vatten El Värme Kyla Hyresgäst- Gemensamma Övrigt Fastighetsskatt Renhållning Ventilation Marknadsföringsanpassning kostnader
bidrag
Ombyggnadskostnad
Datum
Rabatt
Rabatt
Rabatt
innevarande år Datum innevarande år + 1 Datum innevarande år + 2 Datum
Totalbelopp
6
Yta flyttad till
Yta tagen från
Kommentar
Rabatt
innevarande år + 3 Datum