Kontaktuppgifter till hälso- och sjukvårdsförvaltningen under

Transcription

Kontaktuppgifter till hälso- och sjukvårdsförvaltningen under
Kontaktuppgifter till hälso- och sjukvårdsförvaltningen under sommaren
2015
Enheten för Allmänmedicin
V 27–28 samt v 30-31: Gertrud Wahlund, [email protected] tfn 08- 123 134 19
V 29: Gisela Öberg, [email protected] tfn 08- 123 134 20
Enheten Barn, kvinnor, unga, och asyl
9/7 – 19/7: Margareta Cassel, [email protected] tfn 08-123 134 42
20/7- 5/8: Carl-Henrik Mattsson, [email protected] tfn 08-123 132 08
Enheten för Individuella vårdärenden
V 28-31 Gun Wahlbeck, [email protected], tfn 08-123 130 24
V 32 Anne-Louise Edlund, [email protected], tfn 08-123 133 52
V 33 ff: Birgitta Hjelte, [email protected], tfn 08-123 134 78
Medicinsk service
v. 28 Alexandra Solivy, [email protected], tfn 08 – 123 130 78
Therese Löfkvist, [email protected], tfn 08 – 123 139 05
v. 29 Alexandra Solivy, [email protected], tfn 08 – 123 130 78
Therese Löfkvist, [email protected], tfn 08 – 123 139 05
v. 30 Alexandra Solivy, [email protected], tfn 08 – 123 130 78
v. 31 Lars Jonsson, [email protected], tfn 08 – 123 137 93,
v. 32 Anders Grillhammar, [email protected], tfn 072 – 578 13 12
v. 33 Therese Löfqvist, [email protected], tfn 08 – 123 139 05
Anna Odenhagen, [email protected], tfn 08-123 135 24
Prehospital vård
v. 28 Kerstin Norrbin, [email protected], tfn 08 – 123 132 41
Patrik Söderberg, [email protected], tfn 08 – 123 138 65
v. 29 Kerstin Norrbin, [email protected], tfn 08 – 123 132 41
Patrik Söderberg, [email protected], tfn 08 – 123 138 65
Mikael Dahl, [email protected], tfn 08 – 123 137 94
Nils Edsmalm, [email protected], tfn 08 – 123 134 99
v. 30 Kerstin Norrbin, [email protected], tfn 08 – 123 132 41
v. 31 Lars Jonsson, [email protected], tfn 08 – 123 137 93
v. 32 Anki Eriksson, [email protected], tfn 08 – 123 134 35
Marie-Louise Goude, [email protected], tfn 08 – 123 133 48
Anders Grillhammar, [email protected], tfn 072 – 578 13 12
v. 33 Nils Edsmalm, [email protected], tfn 08 – 123 134 99
Anki Eriksson, [email protected], tfn 08 – 123 134 35
Annelie Jonasson, [email protected], tfn 08 – 123 138 64
Enheten för Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel
V 27, 28 och 29: Marika Berggrund, [email protected] tfn 08-123 134 89
V 30: 20/7 Gunilla Röjdalen, [email protected] tfn 08-123 133 96, 21-23/7 Gunnel Wikström,
[email protected] tfn 08-123 134 84 och 24/7 Marjo Kanto, [email protected] tfn 08-123 134
90
V 31: Elizabeth Knudsen, [email protected] tfn 08-123 134 83
V 32 och 33: Gabriele Radler Liljeberg, [email protected] tfn 08-123 131 72
Somatisk specialistvård
V 26-27 Stefan Strandfeldt, [email protected] tfn 08-123 132 22
V 28-31 Leif Karnström, [email protected] tfn 08-123 132 18
V 32-33 Anders Nettelbladt, [email protected] tfn 08-123 132 50
Vårdhygien
Länk till pdf
Geriatrikenheten
V 27 samt v 33-35: Catharina Johansson, [email protected], tfn 08-123 131 92
V 27 samt v 32-35: Anne Hallbäck, [email protected], tfn 08-123 130 68
V 27-29 samt 34-35: Marie Sandström, [email protected], tfn 08-123 130 14
V 27-28: Anna Odenhagen, [email protected], tfn 08-123 135 24
V 28-30 samt 34-35: Jenny Koski, [email protected], tfn 08-123 137 79
V 32-35: Johan Holmgren, [email protected], tfn 08-123 134 50
V 27-28 och 32-35: Anna-Lena Westman, [email protected], 08-123 131 04
V 27-31: Liisa Wallin,
V 27 samt 32-35: projektledare implementering tolkportal, [email protected]
V 29-30 samt 33-35: Tf avtalshandläggare tolkförmedling, [email protected]

Similar documents