Ordinarie ledamöter 2015 Strukturfondspartnerskap Organisations

Transcription

Ordinarie ledamöter 2015 Strukturfondspartnerskap Organisations
Ordinarie ledamöter 2015
Strukturfondspartnerskap
Organisations namn
KSL
LO
SACO
KFO
TCO
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
KTH
Teknikföretagen
Intresseorg. och föreningar
Huddinge kommun
Stockholms stad
SLL
Södertälje kommun
Upplands Väsby kommun
Sigtuna kommun
SLL
SLL
Stockholms stad
Värmdö kommun
Norrtälje kommun
Namn
Erik Langby, ordf
Heidi Svärd
Stina Hamberg
Petter Skogar
Louis Philipson
Chris Heister
Mats Hedenström
Stefan Stenberg
Pia Ackmark
Arne Johansson
Eva Wigren
Kjell Johansson
Jelena Drenjanin (M), Huddinge
Sten Nordin (M), Stockholm
Torbjörn Rosdahl
Mats Siljebrand (FP), Södertälje
Ann-Christin Frickner (C)Upplands Väsby
Lars Bryntesson (S), Sigtuna
Jens Sjöström (S) Botkyrka
Nanna Wikholm, (S), Stockholm
Emilia Bjuggren (S), Stockholm
Malin Åberg Aas (MP),Värmdö
Catharina Wahlgren (V), Norrtälje
E-post
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Arne Johansson <[email protected]>
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ersättare
Organisations namn
Försäkringskassan
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen
LRF Mälardalen
Stockholms universitet
HSO
Arbetsförmedlingen
TCO
SACO
Namn
Ara Zarei
Magdalena Bosson
Karina Uddén
Martin Magnusson
Astri Muren
Lena Ringstedt
Annie Rubensson
Stefano Giangiacomo
Lisa Gemmel
E-post
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Similar documents