Extra medlemsbrev gällande löneenkät 2, 2015-01-29

Transcription

Extra medlemsbrev gällande löneenkät 2, 2015-01-29
SLSO´s Läkarförening
MEDLEMSBREV
Sektion av Stockholms Läkarförening
2015-01-21
Sida 1 av 2
Information till alla er som är medlemmar i Läkarföreningen
Sprid detta till alla dina kollegor, även till de som inte är på sin ordinarie arbetsplats just nu. Tänk
bland annat på föräldralediga och de som gör sin ST och randar sig nu. Har du frågor om det vi skriver
eller andra fackliga frågor hoppas vi att du hör av dig, vänd dig till din lokala fackliga förtroendeman,
se kontaktuppgifter i detta brev.
EXTRA MEDLEMSBREV OM LÖNEENKÄTEN
Tekniska problem med löneenkäten – vi byter enkät
Vad har hänt?
I år gjorde vi ett försök att använda en elektronisk enkät. Vi provade den innan vi började
använda den, men på många håll har det varit
problem att använda löneenkäten.
Vad gör vi nu?
Vi provar en ny löneenkät byggd på en helt
annan plattform, Google Docs istället för
Adobe Acrobat. Svaren skickas till en central
server och skickas därifrån vidare i krypterad
och lösenordsskyddad form till den förtroendevalda som ska förhandla din lön. Efter förhandlingen förstörs alla data. Inget visas någonsin för någon obehörig eller arbetsgivaren.
Vad ska du göra?
Du som redan skickat in din löneenkät behöver
inte göra något. Har du ännu inte skickat in din
enkät så prova med den ordinarie enkäten.
Drabbas du av tekniska problem med den så
prova med den nya enkäten ”Löneenkät 2015
Reserv”. Länk till enkäten hittar du längst ner i
detta brev.
Vart vänder jag mig om jag har frågor?
Tveka inte att maila din lokala representant i
SLSO’s läkarförenings styrelse eller hör av dig
till Stockholms Läkarförenings kansli!
Om löneenkäten, hur du fyller i den och vilka uppgifter vi
önskar ifyllda
Personuppgifter:
Vi behöver ditt 10-siffriga personnummer,
utan mellanslag. Vi önskar ditt mobilnummer
då det oftast är lättast att få tag på dig via en
mobil. Det är om någon oklarhet uppstår under
förhandlingen och vi behöver ett snabbt svar
Lönefrågor
Om du är osäker på vilken lön du har kan du
titta i Heroma eller fråga din lönerapportör.
Tänk på att räkna om allt till heltidsersättning.
Var noga med att specificera de tillägg du har,
både uppdrag och ersättning
Arbetsplats
Om du arbetar på en stor arbetsplats så ange
också vilken sektion eller del av arbetsplatsen
du arbetar på. Randar du dig ska du ange var
du är anställd, inte var du tillfälligt befinner
dig.
Vi frågar även efter vilken lön du anser realistisk. Vi försöker få upp din lön så långt vi kan,
men denna uppgift är av stor betydelse för oss.
Glöm inte att specificera tilläggen. Ange inga
uträkningar eller att du vill ha ”över 90 percentilen” etc. I detta kapitel finns även fyra
frågor om flex, övertid, lönekriterier och lönesamtal. Ta en liten stund till dessa viktiga frågor.
Utbildning
För ST: När började du din ST, när blir du klar,
vilken specialitet? För Specialister: Ange specialiteter och årtal för erhållande av dessa. Om
du är ST-läkare och redan har en specialitet så
ange även vilken specialitet du redan har och
när du erhöll denna. Har du arbetat utomlands
och där erhållit en specialitet som inte ännu
godkänts i Sverige så ange det också.
Argument
Vi känner många men inte alla. Ange de tre
viktigaste skälen till att just du ska ha större
lön. Ange skäl som du tror att din chef kan
köpa, det ökar möjligheten till framgång i förhandlingen.
https://docs.google.com/forms/d/1J7gpUnW4vXbUkYzLVTis0jPwqxFJODBCoKt_ETugwU/viewform?usp=send_form
SLSO´s Läkarförening
MEDLEMSBREV
Sektion av Stockholms Läkarförening
2015-01-21
Sida 2 av 2
Var hittar du Löneenkäten 2015?
Här är länken till enkäten. Kan du inte klicka på länken kan du kopiera
den och lägga in den i adressfältet på din webläsare.
https://docs.google.com/forms/d/1J7gpUnW4vXbUkYzLVTis0jPwqxFJ-ODBCoKt_ETugwU/viewform?usp=send_form
Löneenkäten måste senast 2015-02-08 finnas hos oss!
Din lokala kontaktperson
Geriatrik, ASIH
Eva Bratt, [email protected]
Primärvård, F44, CeFAM, CAM, CES och CHIS
Sydväst,
Suzana Turkalj Pavlakovic
[email protected]
Andrea Asplund, [email protected]
Caroline Asplund, [email protected]
Sydöst
Södertälje
Suzana Turkalj Pavlakovic
[email protected]
Rolf Hermansson, [email protected]
Rifat Rob, [email protected]
Arsalan Fazeli, [email protected]
Robert Holmenström, [email protected]
Rolf Hermansson, [email protected]
City, Västerort, F44, CeFAM
Nordöst o Nordväst
CAM, CES, CHIS
Psykiatriska specialiteter
Beroendecentrum
Lena Hansson, [email protected]
Gabriella Hosszu, [email protected]
Barn o ungdomspsykiatri
Cecilia Gordan, [email protected]
Psyk Södra
Anna Liljerot, [email protected]
Norra Stockholms psykiatri
Signe Dagh, [email protected]
Anna Norberg, [email protected]
Psyk Sydväst, SCÄ, RPV & Södertälje Petros Poulimeneas, [email protected]
Psyk Nordväst
Camilla Starck, [email protected]
Anna Norberg, [email protected]
Ord från ordföranden
Nej, detta var inte meningen. Så det kan gå. Vi
trodde vi hade tekniken under kontroll, men så
var det inte. Därför har vi nu en reservlösning.
Jag måste be dig, du som är medlem, om ursäkt för det trassel vårt tekniktrassel orsakat
dig. Och jag vill verkligen tacka alla aktiva i
SLSO’s Läkarförening för det arbete som lagts
ned på att minimera skadorna.
Hoppas nu att du inte får problem att fylla i
enkäten. Ju noggrannare du är, ju bättre kan vi
hjälpa dig. Och glöm inte att meddela din chef
att du är medlem. Många av våra medlemmar
saknas i det underlag som arbetsgivaren ger
sina chefer och oss. Berättar du att du är medlem och skickar in din enkät kan vi inte missa
dig även om arbetsgivarens underlag inte
skulle ha dig med.
Nu ber jag dig njuta av att dagarna blir längre
och ljusare. Snart är det vår!
Gunnar Berglund
ordförande
https://docs.google.com/forms/d/1J7gpUnW4vXbUkYzLVTis0jPwqxFJODBCoKt_ETugwU/viewform?usp=send_form

Similar documents