Studieplan exempel Kompletteringshänvisning från Skolverket

Comments

Transcription

Studieplan exempel Kompletteringshänvisning från Skolverket
Kompletteringshänvisning
Individuell studieplan
– komplettering inom Utländska lärares
vidareutbildning, enligt Beslut om
Kompletteringshänvisning från Skolverket,
HT15
Utländska lärares vidareutbildning, ULV
ULV är en kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarexamen. Inom
utbildningen kan du läsa max 120 hp för att komplettera till en svensk lärarexamen
eller enligt en kompletteringshänvisning från Skolverket.
I och med ansökan om lärar- och/eller förskollärarlegitimation kan Skolverket besluta
att den sökande måste komplettera sin tidigare lärarutbildning för att få legitimation.
Beslut om Kompletteringshänvisning kan se olika ut.
Individuell studieplan - komplettering enligt Beslut om Kompletteringshänvisning
från Skolverket
I bilagan Beslut om Kompletteringshänvisning från Skolverket, exempel (pdf)
(ett exempel på hur ett beslut om kompletteringshänvisning från Skolverket kan se ut)
bedömer Skolverket att den tidigare lärarutbildningen behöver kompletteras med
lärarförberedande del.
Exempel på en studieplan enligt Beslut om Kompletteringshänvisning från Skolverket:
Termin 1
Termin 2
Att vara lärare i Sverige 30 hp
4 veckors VFU/praktik
VFU/praktik och didaktik 30 hp
Utländska lärares vidareutbildning
Stockholms universitet
Sektionen för uppdragssamordning
Områdeskansliet för humaniora, juridik
och samhällsvetenskap
106 91 Stockholm
Telefon: 08-1207 65 35
Telefontid: tisdag och torsdag 10.00-12.00
E-post: [email protected]
www.su.se/ulv

Similar documents