Ethel Forsberg, Region Gotland

Transcription

Ethel Forsberg, Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland
•Miljö- och Hälsoskyddsnämnden
•Byggnadsnämnden
•Tekniska nämnden
Brist på vatten hindrar utbyggnad och
hotar grundvattnet.
Ethel Forsberg, Samhällsbyggnadsdirektör
[email protected]
0498-269311

Similar documents