Aktuellt om läkemedel nr 8, nov 2015

Comments

Transcription

Aktuellt om läkemedel nr 8, nov 2015
Aktuellt om läkemedel
Kortfattade nyheter riktade till verksamhetschefer vid hälso- och
vårdcentraler
Information från Läkemedelskommittén/-enheten
November 2015
Patentutgång även för Lyrica
Nyligen tappade Lyrica (pregabalin) sitt patent för indikationerna epilepsi och generaliserad ångest (GAD). Flera
generika är godkända men ännu är bara ett fåtal tillgängliga. Precis som för gabapentin byts inte pregabalin ut på
apoteken, detta på grund av epilepsiindikationen. Vid receptförskrivning behöver alltså ett generiskt läkemedel
väljas. Generika 15-50 % billigare än Lyrica. För indikationen neuropatisk smärta har Pfizer ett tilläggspatent som
enligt uppgift löper ut i mitten av 2018.
Vacciner mot livmoderhalscancer orsakar inte CRPS eller POTS
Unga kvinnor och deras föräldrar kan känna sig lugna. Cervarix och Gardasil orsakar inte POTS eller
smärtsyndromet CRPS. Den Europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté är enhällig och mycket tydlig
i sitt utlåtande. Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida.
Paracetamol i tablettform endast på apotek
Receptfria tabletter med paracetamol får inte längre säljas på andra försäljningsställen än apotek, läs mer.
Souvenaid vid Alzheimers sjukdom - förskrivning rekommenderas ej
Souvenaid klassas som ett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Utifrån bristande evidens rekommenderas
inte behandling med och förskrivning av Souvenaid vid Alzheimers sjukdom. Läkemedelskommittén avvaktar mera
information från den utredning som pågår.
Vid förfrågan kan information lämnas om att produkten finns att köpa receptfritt på apotek.
Anvisning för dosdispenserade läkemedel
Riktlinje för dosdispenserade läkemedel i Norra regionen har uppdaterats, länk.
Kostnadsfria läkemedel för personer under 18 år från 1 januari 2016
Regeringen har aviserat att kostnadsfria läkemedel för personer under 18 år införs från 1 januari 2016. Avser
läkemedel inom läkemedelsförmånen.
Vill ni bli vassare på Pascal ordinationsverktyg?
Läkemedelskommittén erbjuder tillsammans med dosapoteket utbildning/information om Pascal och
dosdispenserade läkemedel till förskrivare. Utbildning sker via video eller genom personligt besök. Skicka gärna ett
meddelande till [email protected] om det finns intresse inom er enhet.
Symbol för säker internethandel
Gemensam EU-symbol används nu av företag godkända att bedriva internethandel med
läkemedel, läs mer.
Fortbildningar, det erbjuds många intressanta utbildningar t.ex.
26 november, Gastroenterologi för primärvården
8 december, Astma/KOL
9-10 februari 2016, Norrländska läkemedelsdagar i Umeå
Välkommen. Läs mer
Ge alltid patienten en aktuell läkemedelslista från journalen – Mina aktuella läkemedel
En korrekt och uppdaterad läkemedelslista är en förutsättning för att fullt ut kunna bedöma behandlingseffekter,
risker med behandlingen och biverkningar.
Det förekommer olika läkemedelslistor med olika syfte, till exempel
- Mina aktuella läkemedel från Landstinget Västernorrland – patientens medicinlista.
- Mina sparade recept på apotek – patientens översikt över de recept som är sparade på apoteken.
- Läkemedelsförteckningen - patientens uthämtade läkemedel.
Du som är förskrivare kan söka tillgång till Läkemedelsförteckningen. Genom att logga in med e-tjänstekort (SITHSkort) får du tillgång till uppgifter om din patients alla läkemedelsuttag på recept under de 15 senaste månaderna.
Du måste alltid ha patientens samtycke för att få tillgång till Läkemedelsförteckningen.
Aktuella fortbildningar från Läkemedelskommittén hittar du här
www.lvn.se/lk, utbildningar
Hör gärna av dig om du har synpunkter på nyhetsbrevet
För innehållet ansvarar Maria Alsén-Lindström, ordförande Läkemedelskommittén
Det går också bra att ringa eller använda hemsidan
[email protected]
[email protected]
0611-801 76 · www.lvn.se/lk