DTs UG Övre buk + JK-Buk

Transcription

DTs UG Övre buk + JK-Buk
Doknr. i Barium
20656
Dokumentserie
su/med
RUTIN
DTs UG Övre buk + JK-Buk
Giltigt fr o m
2015-05-27
Version
1
Innehållsansvarig: Helén Milde, Röntgensjuksköterska, Thorax- och skelettradiologi (helmi1)
Godkänd av: Martin Rösman, Verksamhetschef, Verksamhet Radiologi (marro48)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Radiologi
Strålskydd
 ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet
 Innan undersökningen tillfrågas fertila kvinnor (15-45 år) om eventuell graviditet.
 Om gravid; kontakta ansvarig radiolog som tillsammans med remittent gör en
individuell bedömning om undersökningen är berättigad.
 Gonadskydd ska användas på pojkar/män under 50 år om strålfältet är < 5 cm från
gonaderna och om det inte stör undersökningen
 Metoden är optimerad genom automatisk exponerings kontroll och iterativ
rekonstruktion
Protokoll
Övre buk u&m + JK-buk
Förberedelser
Peroral kontrast enligt schema. Börja med förberedelsen 2-3
timmar innan undersökningstiden, (2 timmar för yngre patienter
och 3 timmar för äldre och sängliggande patienter). Blandningen
ska drickas jämnt fördelat under 2-3 timmar
Positionering
Ryggläge, fötterna först
Centrering
GE /Bröstbensspetsen XY (Xiphoideus), Siemens / Mamillhöjd
Scanområde
Serie 1
Övre buk utan kontrast
Från diafragmavalvet till cristakanten, igenom levern.
Serie 2
Övre buk + JK-buk
Kontrast i lever med portafas scanna hela buken.
Serien med tunna snitt för mpr, ska ha samma scanområde som 5
mm serien
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 3)
Doknr. i Barium
20656
Giltigt fr.o.m
2015-05-27
Version
1
RUTIN
DTs UG Övre buk + JK-Buk
Scanområde övre buk;
Scanområde hela buken
DFOV
Planeras för varje patient, samma DFOV som tidigare
Rekonstruktioner
Serie 1
5 mm
Serie 2
5/5 mm transaxiell samt tunna snitt (0.626 alt 0.7mm) till KTA.
Fördröjning
70 s
Sen serie
Enligt ordination.
Vid frågeställning cancer i bäckenregionen tex. gyn, blåsa eller
prostatacancer fortsätt med 1 spiral 5 min efter kontrastinj.
Klicka på "repeat series" och planera en spiral från njurarnas
nedre pol t.o.m. blåsan. (Sen serie ska anges på remissen)
Kontrastmedel
Enl läkarordination.
Anpassa dosen enligt Omnijekt. 480 mgI/kg kroppsvikt
För en 75 kg (normal)patient innebär det;
Vid kontrastmedel med 350 mg I/ml
103 ml i.v 2,6 ml/s
Perifer venkateter.
Protokoll/omnijekt
Lever, binjure
Fönstersättning
Lever utan kontrast
Buk med kontrast
WW 150
400
WL 50.
40
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 3)
Doknr. i Barium
20656
Giltigt fr.o.m
2015-05-27
RUTIN
DTs UG Övre buk + JK-Buk
MPR-serie
Coronal och sagital, buk med kontrastmedel 4/3 mm
Ger
coronal
serie
Arkivering
Version
1
Ger
sagitell
serie
5/5 mm och mpr-serierna till arkivet. Tunna snitt till KTA
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 3)