Kandidater AL

Transcription

Kandidater AL
VALGBOK
Avdeling for Lærerutdanning
Innsendte kandidatskjema fra studenter ved AL
I dette dokumentet kan du finne informasjon om kandidatene som stiller til
valg fra Avdeling for Lærerutdanning
Valgbok - AL
Innholdsfortegnelse
Hvordan kan jeg stemme i valget? ....................................................................................... 2
Representasjon i parlamentet ................................................................................................ 2
Mikael Sebastian Andersen ................................................................................................ 3
Edle-Christine Flater.............................................................................................................. 4
Bara Abdullahi Jama ........................................................................................................... 5
Elise Jensen............................................................................................................................ 6
Mina Johanne Thingnes Leirvaag ...................................................................................... 7
Kristian Lie .............................................................................................................................. 8
Truls Sveri Lier ......................................................................................................................... 9
Linn Raaheim-Nordfonn .................................................................................................... 10
Henriette Nordtveit............................................................................................................. 11
Geir Lykken Nygård............................................................................................................ 12
Mia Sofie Swang ................................................................................................................. 13
Torbjørn Tveit ....................................................................................................................... 14
Marianne Veiteberg .......................................................................................................... 15
Spørsmål og svar .................................................................................................................... 16
Kontakte parlamentet? ........................................................................................................ 17
1
Valgbok - AL
Hvordan kan jeg stemme i valget?
Det er kanskje greit for deg å vite hvordan du kan avgi din stemme til den eller de
kandidatene du mener fortjener å bli hørt. Her følger en kort og grei oppskrift på
hvordan du kan sørge for at din stemme kommer med i valget.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Logg deg på Itslearning.
Finn faget «VALG til Studentparlamentet AL»
Velg testen som heter «Studentparlamentsvalg 2016»
Ranger kandidatene ved å flytte dem i ønsket rekkefølge fra venstre til høyre
Send inn besvarelsen
Motta hyllest fra medstudenter!
Det er altså ikke stort verre enn dette. Det tar 5 minutter og brenner omtrent 28
kalorier. Godt valg!
Representasjon i parlamentet
En avdeling representasjon i Studentparlamentet er regnet ut etter en
fordelingsnøkkel beskrevet i studentparlamentets vedtekter. Med det foreliggende
manntallet skal det velges 5 representanter og 5 vararepresentanter fra Avdeling for
Lærerutdanning. For å være valgbar må kandidaten ha studierett ved Høgskolen i
Bergen, og ha betalt semesteravgift. Det er ingen øvrige begrensninger eller
kvoteringer.
Her følger kandidatene som har stilt til valg som representant for AL. De er satt inn i
kandidatboken i alfabetisk rekkefølge.
2
Valgbok - AL
Mikael Sebastian Andersen
Født:
Studerer:
22.07.1990
Grunnskolelærer 5-10, 1. året
Tre saker jeg brenner for:
Vurdering og tilbakemelding
Vurdering og tilbakemelding er ifølge forskning svært
viktig for å oppnå best mulig læring. For meg er det
viktig at høgskolen blir bedre til å gi studentene
grundigere tilbakemeldinger slik at spesielt ferske
studenter vet hva de kan jobbe videre med.
Åpningstider
Vi får stadig høre om konseptet heltidsstudenten som skal gjøre oss til bedre
studenter. Likevel er studiestedene stengt på søndager, helligdager og ikke åpent før
07.30 i ukedagene. Det er viktig for meg å få utvidet disse tidene slik at vi kan få de
beste mulighetene til å bruke HiB som studiested og få friheten til å velge selv når vi
ønsker å studere.
Kaffekopper
Kaffekoppene til SiB lekker og holder dårlig på varmen. For meg er det viktig at
kaffetørste studenter skal få det beste tilbudet enten ved bedre kopper eller å ha
muligheten til å bruke sin egen kopp.
Hvorfor skal DU velge meg?
Jeg er rett person for studentparlamentet siden jeg har fått mye erfaring etter å ha
vært med på to organisasjonskurs i høst. I tillegg er jeg jeg god til å tilegne meg den
kompetansen jeg trenger, og jeg er god til å samarbeide med andre. Jeg er også
ikke redd for å stille spørsmål hvis jeg er usikker på noe.
3
Valgbok - AL
Edle-Christine Flater
Født:
Studerer:
01.10.1991
Master, samfunnsfagsdidaktikk
Tre saker jeg brenner for:
Praksis
Fagpraksis. Studenter med spesialfag må få tildelt praksis
på bakgrunn av dette. At studenter med fordypningsfag
ikke får undervise i disse fagene i praksis er merkelig.
Særlig er det vanskelig for de studentene med musikkfag eller mat og helse å få nok
eller noen timer i disse fagene, da deres praksislærer ikke har det. På den andre
siden kan studenter uten fordypningsfag fort bli nødt til å undervise også i musikk, da
dette er ett av praksislærerens fag.
Åpningstider på HiB
Søndagsåpent må på plass. De fleste studenter er avhengige av deltidsjobb for å få
studiehverdagen til å gå rundt. Når man må planlegge ukedagene rundt kvelds- og
helgejobbing er det rart at det ikke skal være mulig å studere på skolen på
søndager. Mange bor i hybler, eller bofelleskap som ikke egner seg til lesing, og at
skolen er stengt på den dagen i uka man antakelig har best tid til å lese er merkelig.
At dette er en kostnad for Høgskolen ser jeg som irrelevant. Kostnadsmessig kan det
fint holde med én vekter på søndager, og vaskingen blir uansett gjort på
mandagsmorgenen.
Vurderingsformer
6-timers skoleeksamens må bort. Dersom vi skal vurdere kunnskap må det gjøres på
bakgrunn av hva som kreves i profesjonen vi skal ut i. Skoleeksamen som
vurderingsform er i dag utdatert. Informasjon er tilgjengelig overalt hele tiden og det
vil aldri komme en situasjon i vår arbeidsfremtid hvor det kreves at vi kan ramse opp
informasjon om pedagoger fra hukommelsen. Det vil derimot bli aktuelt å kunne
bruke teorier i drøfting, planlegging og for å problematisere læring og vurdering. Det
er vår evne til benytte kunnskapen vi skal vurderes på, ikke vår evne til å resitere den.
Hvorfor bør DU velge meg?
Jeg er engasjert og sosial, brenner for sakene mine, og er ikke redd for å
argumentere for disse. Jeg har tidligere deltatt på organisasjonskurs 1 og 2 i regi av
studentrådene og studentparlamentet, og var i tillegg med å arrangere denne
høstens OK1. Jeg er allerede innstilt på å stille som delegat på landsmøte i NSO, som
representant for HiB. Vurderer også å stille som velferdstingsrepresentant.
4
Valgbok - AL
Bara Abdullahi Jama
Født:
05.03.1990
Studerer: Barnehagelærer, 2. året
Tre ting jeg brenner for:
Høgskolen er åpen hver søndag:
Vi som studenter har gjerne jobb ved siden av for å kunne forsørge
oss mens vi studerer. Her tenker jeg at skolen burde åpen på
søndager og vil faktisk bidra til å øke til at studentene kan hente seg
inn når jobb kommer i veien i hverdagene.
Klarere informasjonshenting:
I mitt eget studieforløp har jeg også lagt merke til at informasjonshenting ved skolen
er vanskelig og dels frustrerende, man får ikke tak i riktig person og man går gjerne i
sirkler før man får tak i vedkommende som trengs eller i verste fall så gir man opp.
Derfor ønsker jeg å bidra til at all informasjon som studenter trenger i forbindelse med
studier, lærere, informasjonssenteret, ved studentrådet (verv og lignende) er
klinkende klart til studiestart!
Bedre studietilbud:
Jeg ser på studietiden som en av de viktigste periodene i livet hvor man stiller med
fullt fokus på å lære, prøve og feile. På høgskolen er det et godt utvalg av studier
men her ønsker jeg at studenter møter opp til et studie hvor forventninger blir stilt
med engang. Hva forventer lærere, hva forventer medstudenter og ikke minst hva
forventer praksis av deg? Mange studenter faller i fallgruven og føler at de ikke fått
god nok informasjon og ikke følte seg forberedt. Her må vi som studenter forme vår
studietid tid og der stiller jeg opp med åpne armer til å hente inn mest mulig
informasjon om hva som fungerer og hva som må endres. Det er dumt at vi som 2
årsstudenter klager på det samme som både 3årstudenter gav tilbakemelding på,
og så lenge jeg er med på endringer så vil jeg sørge for at 1 års studenter ikke vil
møte på de samme utfordringene. Forandring må til!
Hvorfor skal man stemme på meg?
Jeg ser på meg selv som et drevet menneske som ønsker å forandre skolen til at den
oppfyller de kravene vi som studenter stiller med. Jeg er vant med å ha flere ting i
lufta både med vervet mitt i linjeforeningen Sandkassen, fagutvalgsvervet mitt i min
egen klassen og ikke minst som en student som nekter å fortsette med " det har alltid
vært sånn, dette er en ny studie så det vil ta tid" Nei, jeg vil sørge for at vi har det aller
beste skolen kan tilby oss nå.
Jeg er ikke redd for å uttale meg på vegne av mine medstudenter på en saklig og
reflektert måte. Her kan jeg by på meg selv som en som tør å stille spørsmål på
hvorfor ting er som sånn de er, hvordan vi skal forandre og ikke minst hva som trengs
av meg. Jeg ønsker å fremme og styrke engasjement hos mine medstudenter. Hvis vi
alle står på, så får vi det til, og stemmer du på meg. Da kan jeg garantere deg at det
mitt pågangsmot kommer til å sørge for at du stiller med den beste kandidaten som
tar deg og dine saker seriøst.
Godt valg!
5
Valgbok - AL
Elise Jensen
Født:
07.06.1988
Studerer: Folkehelsearbeid
Tre saker jeg brenner for:
Digitalisering av forelesningene
Jeg ønsker å arbeide for at flere forelesere filmer
forelesningene sine. På den måten vil for eksempel
forelesninger av temaer som er relevante for flere
utdanninger, være tilgjengelige for alle.
Variasjon i undervisningsmetode
Jeg er opptatt av at måten undervisningen foregår på skal være mer variert, for
eksempel ved bruk av videoforelesninger, praktisk undervisning, debatt, gruppe
undervisning, temadager og tverrfaglig samarbeid med andre
profesjoner/utdanninger. Lange dager med den klassiske power-point
undervisningen er umotiverende.
Timeplaner
Timeplaner og eksamensdatoer skal være ferdigstilte og publisert i god tid før
semesterstart. På den måten vil man kunne planlegge ferie, arbeid, hjemreiser, og
fritidsaktiviteter tidlig, og vite når man må være på skolen.
Hvorfor bør DU velge meg?
Jeg har tidligere sittet i studentparlamentet, og i studentrådstyret AL. Min erfaring
med studentdemokratiet gjør at jeg har god kjennskap til hvordan jeg kan bistå i å få
saker igjennom, samt arbeide for at studentenes stemme blir hørt. Foruten min
tidligere erfaring er jeg en strukturert, pålitelig og engasjert person, som kommer til å
gjøre mitt absolutt beste for at studentene skal ha det best mulig i studiehverdagen.
6
Valgbok - AL
Mina Johanne Thingnes Leirvaag
Født:
07.08.1996
Studerer: Grunnskolelærer 1-7, 1. året
Tre saker DU brenner for:
Kommunikasjon
I dag er det nok mange av oss som opplever dårlig
kommunikasjon mellom foreleserne våre. Dette bør gjøres noe
med, det bør ikke være vi som studenter som skal informere
forelesere om at vi har andre oppgaver som skal inn rundt
samme tidspunkt, det å få oppgaver oppå og tett til hverandre
gjør at vi studenter kan oppleve unødvendig stress.
Kommunikasjonen mellom studenter til foreleser og foreleser til foreleser bør bedres,
rett og slett for å bedre studentenes studieopplevelse. Bedre planlegging vil gi bedre
studie da det fører til mer fornøyde studenter.
Dette vil jeg endre med at de ulike seksjonene må ha bedre kontakt med hverandre.
Semesterplaner bør samarbeides rundt, slik at vi kan unngå disse opphopningene av
oppgaver.
Vil ha flere tv skjermer til bruk
Vi har jo disse tv-skjermene våre, bruker du de? Sannsynligvis ikke, for hvor du skal ha
forelesning vet du fra før, for det finnes en egen side for det. Jeg mener disse
skjermene kan brukes mer effektivt, de kan vise info om andre ting som gjelder for oss
studenter, som tjenester gjennom SiB, og StudentTorget. De skal også vise hvilke
arrangementer som alle på skolen skal kunne gå på.
Søndagsåpent
For mange studenter er det ikke nok dager i uken. Og i en stressende hverdag er det
godt å kunne ha et sted hvor en slapper av, altså hjemme. Dette går på den
psykiske helsen til elevene. Fordi studenten får ikke noe sted å kunne roe ned. Derfor
foreslår jeg at vi har søndagsåpen skole. Da har elevene en ekstra dag å kunne
jobbe på skolen. Og selv om det skal være åpent i eksamensperioden, skal det være
åpent til vanlig også. Man kan få til dette gjennom samtaler med Høgskolen.
Hvorfor bør DU velge meg?
Jeg har ikke så veldig mange erfaringer med slikt arbeid fra før av, men er villig til å
lære. Jeg har vært på både OK1 og OK2, og lært masse om hvordan man skal få
ting gjort. For meg er det viktig å belyse en sak fra forskjellige vinkler, og at det beste
resultatet kommer ut til slutt. Jeg vil si jeg er en livlig jente som liker å bli kjent med nye
personer.
7
Valgbok - AL
Kristian Lie
Født:
27.09.1992
Studerer: Grunnskolelærer 5-10, 3. året
Tre saker jeg brenner for:
- bedre tilrettelagt praksis
- mer studentvennlige priser
- tilgang på rom som ikke brukes til undervisning. Disse bør
kunne brukes som ""lesesaler""/grupperom
Hvorfor bør DU velge meg?
Jeg vil gjøre mitt beste for at nettopp DU blir hørt
8
Valgbok - AL
Truls Sveri Lier
Født:
Studerer:
21.08.1988
Barnehagelærerutdanning, 2 året
Tre saker jeg brenner for:
Sykkel og Miljø
Lokalt på HiB er sykkeltilgjengelighet og trygghet viktig
for meg. Her syns jeg det burde arbeides med bedre
sykkelveier til HiB. Ved Kronstad er det mange plasser til
å låse syklene, men når det konstant stjeles sykler ser vi at de løsningene som er i dag
ikke er gode nok. Mens i Møllendalsveien er det ytterst få plasser til sykkel, og de som
er der er ikke trygge nok til at jeg er komfortabel med å ha sykkelen der uten tilsyn i
en lengre periode. Jeg ønsker tryggere parkering av sykler og flere plasser under tak,
og gjerne med en løsning som inngjerdet parkering, der bare personer med
student/ansattkort har tilgang. Det er mange som bruker sykkel som
framkomstmiddel til HiB i dag, men med bedre sykkelveier og sikkerhet tror jeg dette
tallet bare vil øke. Bedre miljø og bedre folkehelse!
Arbeidet med sykkelveiene er en kommunalpolitisk sak, der jeg mener Høgskolen skal
ha en tydelig stemme.
Åpningstider
HiB er i dag ikke åpent på søndager, og for studenter som trenger en deltidsjobb for
å forsørge seg ved siden av studiene er dette en lite praktisk løsning. Når HiB ønsker
fokus på heltidsstudenten bør studenter ha anledning til å være studenter på heltid.
En skole som ikke til rettelegger for dem som faller under økonomisk- og tidspress er
for dårlig. I jobben mot heltidsstudenten burde en søndagsåpen skole være en
selvfølge.
Lån og stipend
I dag får vi utbetalt en liten sum penger som gjør at en stor del av studentmassen må
leve på en pakke havregrøt for å overleve hverdagen. Når hushaien skal ha 2/3 av
pengene, gjerne med internett og strøm på si, er det lite penger igjen til mat og
andre primer behov. En studietid der en må leve på mor og far for å ha råd til klær
på ryggen og sokker i skoene (som for øvrig er to såler som er limt fast til noen
avdankede lisser) er hverken kjekt eller holdbart. Det er derfor viktig å få hevet
studiestøtten til ett nivå vi kan leve med. Det skal være mulig å kjøpe skolebøker,
betale leie, spise mat og ha ett sosialt liv der det er mulig å både drikke saft og spise
kjeks. At studenter lever under fattigdomsgrensen er ikke holdbart.
Hvorfor bør DU velge meg?
Truls er en hyggelig kar med ett hjerte av gull. Han har vært på Organisasjonskurs i
regi av Studentrådene og Studentparlamentet. Og har dermed allerede innsikt i
hvordan studentdemokratiet opererer. Han er Arrangementsansvarlig i MBSF, og er
med i fagutvalget. Han vil at studenter skal ha en så god studietid som overhode
mulig og han ønsker derfor å jobbe opp mot dette.
9
Valgbok - AL
Linn Raaheim-Nordfonn
Født:
20.12.1990
Studerer: Grunnskolelærer 1-7, 2. året
Tre saker du brenner for
God undervisningskvalitet.
Bedre og rimeligere pensumlitteratur.
Flere tilgjengelige grupperom og leseplasser hele
undervisningsåret!
Hvorfor bør DU velge meg?
Jeg er veldig engasjert i hvordan vi studentene har det på Høgskolen.
Jeg har allerede erfaring med studentdemokratiet på høgskolen som både tillitsvalgt
i studentrådet og studiekvalitetsansvarlig i Studentrådet for Avdeling for
Lærerutdanning.
Høgskolen skal ha et godt læringsmiljø, et inkluderende sosialt miljø og ikke minst
GOD UNDERVISNINGSKVALITET! Og det er absolutt ikke alt dette som fungerer på
skolen i dag!
Min aller viktigste hjertesak er å være med å bidra til en god undervisningskvalitet på
Høgskolen. Jeg har altfor mange ganger opplevd forelesere som ikke har noe i et
klasserom å gjøre. Mange forelesere har altfor dårlig pedagogisk kompetanse og
mange er alt for dårlige til å se studentenes behov. Skal det være ok at en foreleser
bare leser rett av fra en Power Point? Skal det være ok at en foreleser underviser i
emner han eller hun ikke har noe særlig kompetanse på? Skal det være ok at en
foreleser aldri gir kommentarer på innleverte oppgaver eller at han eller hun kjører
på med sin måte å undervise på, uten å ta hensyn til studentene sine meninger?
Dette er IKKE OK, og dette er noe jeg vil gjøre noe med! Jeg vil jobbe for at det skal
kreves at forelesere som underviser på Høgskolen, og spesielt på avdeling for
lærerutdanning har pedagogisk kompetanse og at de allerede eksisterende
foreleserne kurses i pedagogikk. En foreleser skal heller ikke se på undervisning som
noe han eller hun må gjøre ved siden av forskningen sin. Vi skal ha forelesere som
både brenner for faget og for undervisningen, og dette er noe jeg vil være med å
sette større fokus på.
Andre viktige saker for meg er:
-Et godt og inkluderende studentdemokrati på Høgskolen.
-Flere tilgjengelige grupperom og leseplasser hele året.
-Bedre og rimeligere pensumlitteratur.
Stem på meg så jeg kan være med å bidra til at vi studentene trives og har det
bedre på høgskolen!
10
Valgbok - AL
Henriette Nordtveit
Født:
07.06.1995
Studerer: Grunnskolelærer 1-7, 1. året
Tre saker jeg brenner for:
Teknisk kompetanse:
Hvor mange ganger har du ikke opplevd
at foreleseren din ikke klarer å skrive på et
Smartboard og få det opp på begge
skjermer? Dette er hvert fall noe jeg har
opplevd mange ganger. Og det er ikke
veldig imponerende, interessant eller gøy. Vi har høyteknologiske hjelpemidler her på
HiB, men mange forelesere vet ikke hvordan de skal bruke det skikkelig.
Dette ønsker jeg å gjøre noe med, jeg vil ha forelesere som vet hvordan de skal
bruke utstyret. Dette vil føre til at foreleserne kan konsentrere seg om å lære bort, og
slippe å bli stressa fordi de ikke får til det teknologiske.
Vurderingsformer:
Det finnes mange ulike vurderingsformer som benyttes på HiB i dag,
mappevurdering, muntlig (presentasjoner og høring), skriftlige innleveringer og
eksamener, arbeidskrav osb.
Måten disse måler prestasjonen vår varierer.
En 6 timers skriftlig eksamen er ikke noe som måler hvor mye du kan som kommende
lærer. Du kommer aldri til å sitte i flere timer i strekk for å tolke en elevtekst som lærer,
du kommer nok heller ikke til å bruke 6 timer til å vurdere hvor langt et barn har
utviklet seg på ulike områder.
Derfor er denne eksamensformen mange av oss lærerstudenter må gjennom ikke
gunstig for oss, en mappevurdering, muntlig høring eller lignende ville gagnet oss
mye bedre, og ville passet bedre i henhold til profesjonen vi skal ut i. Du har heller
ikke tilgang til noen bøker på eksamen, men som yrkesutøver er bøker og annet
materiell lett tilgjengelig og du kan bruke det aktivt i arbeidet.
Informasjonsflyt
I dag er det dårlig informasjonsflyt her på høgskolen. Rollefordelingen er der, men
den er ikke tydelig nok for oss studenter. Dette fører til at vi ikke vet hvor vi skal gå
med de ulike problemene vi kan møte på i studenthverdagen.
Dette vil jeg gjøre noe med, jeg ønsker å gjøre dette lettere for oss studenter. Det kan
være en internettside via hib.no der vi får en oversikt over hvor vi skal gå, og hvem vi
skal gå til når det gjelder ulike saker og ting.
Hvorfor bør DU velge meg?
Jeg er veldig engasjert i politikk og har et stort ønske om å bli med å bedre
studiehverdagen vår. Jeg har deltatt på Organisasjonskurs 2 nå i høst. Jeg har politisk
erfaring fra før, tre år i Ungdommens kommunestyre, jeg har vært leder og er
nestleder for en lokalforening og jeg sitter i Fjell Kommunestyre. Jeg har veldig lyst å
være med på å gjøre skolen vår enda bedre og mer attraktivt.
11
Valgbok - AL
Geir Lykken Nygård
Født:
30.01.1991
Studerer: Barnehagelærerutdanning, 2 året
Tre saker jeg brenner for:
Åpningstider
Høgskolen jobber hardt for at vi skal være studenter på
heltid, og da er det ikke godt nok at skolen er stengt på
søndager. Skal vi være heltidsstudenter MÅ det legges til
rette for dette. Det er rett og slett ikke holdbart
Høgskolen kun åpner dørene på søndager i eksamensperiodene. Det er mange
studenter som jobber deltid ved sidene av studiene. Disse studentene bør ha
mulighet til å tilpasse egenstudiene sine for igjen å kunne ha fleksibilitet i når man kan
arbeide ved siden av studiene. Da mener jeg at HiB bør ha åpent hver søndag hele
skoleåret.
Lån og stipend
Det er ingen hemmelighet at lån og stipendet studenter får utdelt er for lavt. Det er
mange studenter i vårt langstrakte land som lever utelukkende på pengene de får
av lånekassen. Studenter som flytter til Bergen for å studere er ikke sikret en
deltidsjobb ved siden av studiene, da de ofte ikke kan jobbe i høytider osv. For at
studentene skal få endene til å møtes under studiene MÅ stønaden økes. Jeg støtter
Norsk Studentorganisasjons mål om å knytte studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet
i den norske trygdeordningen, og å utvide støtten til å strekke seg over 11 måneder
er veien å gå.
Studentaktiv forskning
Studenter selv på bachelornivå bør ha muligheten til å involveres i forskningen som
skjer ved HiB. Jeg mener at det er en direkte motivasjonsfaktor om studenter
involveres i forskning, både med tanke på videre utdanning og utøvelse av
profesjon. At det forskes på HiB er for mange en overraskelse, deriblant meg selv. Det
må opplyses om forskningen som gjøres, og studenter som ønsker å bli inkludert bør
ha muligheten til det. Jeg mener også at forelesere som har praksisbakgrunn bør
bygge forelesningene sine rundt det. Å høre praksiserfaringer forelesere har, som er
knyttet til relevant teori er inspirerende og mer interessant å høre på enn en ren
pensumrepetisjon.
Hvorfor bør DU velge meg?
Dette er noe jeg virkelig har lyst til! Jeg ønsker å bidra med jobbe for at HiB skal være
det beste det kan være for studentene. Jeg har en god del relevant bakgrunn i og
med at jeg er nestleder i Mannlige barnehagelærerstudenters forening, og har vært
tillitsvalgt i klassen min de to siste årene. I tillegg ryktes det om at jeg er en
hardtarbeidende, ærlig og omgjengelig sjel. Bli lykkelig med Lykken i
Studentparlamentet!
12
Valgbok - AL
Mia Sofie Swang
Født:
04.03.1993
Studerer: Grunnskolelærer 1-7, 2. året
Tre ting jeg brenner for:
Informasjonsflyt.
Informasjonsflyten mellom skolen og
studentene, og mellom ledelsen og de
ansatte er alt for dårlig den dag i dag. Det
er vanskelig å finne informasjonen man
trenger, og Høgskolens egen hjemmeside
er ikke oppdatert på flere områder. De ansatte kjenner ikke kravene for
innleveringer, og det er mye usikkerhet ute å går. Som Kjærsti sier, kommuniserer HiB
med røyksignaler. Er det rart brannalarmen går så ofte?!
Jeg ønsker å være med på å gjøre kommunikasjonen i alle ledd bedre. Vi trenger
faste rammer og et mål med logg-systemet de har begynt med på
lærerutdanningen og vi trenger tydeligere markeringer på hva som er obligatorisk av
undervisning i alle fag, for å nevne noe.
Vurdering for læring
I dag er det mange studenter som leverer obligatoriske oppgaver uten å få
tilbakemelding på arbeidet. Det er demotiverende, gir lite rom for utvikling og
oppleves som meningsløst.
Vi må rett og slett finne en løsning slik at alt av obligatoriske innleveringer, får en form
for vurdering. Her har jeg mange ideer, blant annet kan forelesere få flere timer
betalt til retting (""long shot""), studenter på høyere årstrinn kan rette for de på lavere
årstrinn - enten for penger eller ekstra studiepoeng. Det kan også bli færre
obligatoriske innleveringer, slik at alt man leverer inn blir vurdert. Foreleser kan legge
opp til gode faglige diskusjoner i forelesningene der det er gunstig og studentene vil
få direkte muntlige tilbakemeldinger på utsagn.
Heltidsstudent
Er målet at alle på Høgskolen skal studere på heltid, må det legges til rette for det. Så
enkelt er det. Bookingsystemet på grupperommene må forbedres, blant annet bør
ikke foreleser kunne booke før studentene - og det bør ikke være mulig å booke kun
et kvarter slik at systemet utnyttes. Skolen bør være åpen hver dag, lysene må
fungere og inneklimaet må følge samme retningslinjer som en arbeidsplass. Nei takk
til boblejakke inne!
Hvorfor bør DU velge meg?
Jeg har opparbeidet meg en del organisasjonserfaring gjennom ulike verv på
Høgskolen, både i Linjeforening og Studentrådet. Jeg har lært meg å kjenne
systemet, noe jeg kan dra nytte av i dette vervet for å nå gjennom med de sakene
som angår og engasjerer studentene.
Jeg mener jeg er en god talsperson på vegne av deg som student på AL, så stem
på meg!
13
Valgbok - AL
Torbjørn Tveit
Født:
17.01.1990
Studerer: Grunnskolelærer 5-10, 1. året
Tre saker jeg brenner for
Lån og stipend
I min første dag på høgskulen, vart eg og klassen min
møtt av studieleiinga på programmet. Dei gav oss klar
beskjed; "de er studentar på heiltid, og krava er satt
deretter". Som student fer ein 100 920 nok i stipend. Det
tilsvarar 1,1 G. Eg finn det veldig problematisk at ein på
ei side fer beskjed av ein statleg institusjon for høgare
utdanning at me er fulltidstudentar, medan me har ei
regjering som tvingar oss ut i arbeid på andre sida. Eg
støttar norsk studentorganisasjon i kravet om 1.5 gongar
grunnbeløpet i den norske trygdeordninga for studentar,
samt å utvide støtta til å strekke seg over 11 måneder. #STUDENTKRAVET
Åpne dører på HIB
Det er ingen hemmelighet at Høgskulen slit med plassmangel, både når det kjem til
klasse- og grupperom. Då er det urimeleg at studentar skal møta låste dører som
åpnar unytta rom. Ei vidareutvikling av ordninga med studentkort og reservering av
rom via time-edit, i samarbeid med høgskulen, er eit enkelt og lite kostbart grep.
Dette vil eg væra med å realisere!
Vurdering og tilbakemelding
I dag må ein kreve og oppsøke ei tilbakemelding utover karakteren ein får oppgitt.
Kvifor er det slik? Vurderinga er jo allereie gjort, så dette er nok eit enkelt grep å ta!
Eg hugsar sjølv mitt første år som student, og det var ikkje greit å vite kvifor eg fekk ein
A, B eller C. Det var stor hjelp i å forstå kva eg hadde gjort riktig, og kva eg hadde
gjort galt.
Hvorfor bør DU velge meg?
Eg er særs motivert for dette arbeidet. Gjennom hausten har eg deltatt på
organisasjonskurs 1 & 2. Dette har gitt meg erfaring med korleis studenparlamentet
arbeidar for å nå måla for studentane på høgskulen. Eg har og høyrt, også i følge
andre menneske enn mor mi, at eg er ein nokså jovial og folkeleg type. Dette kan
komme godt med, då eg gjerne vil høyre frå nettopp deg om kva du tykkjer me skal
arbeide mot.
14
Valgbok - AL
Marianne Veiteberg
Født:
27.01.1993
Studerer: Grunnskolelærer 1-7, 3. året
Tre saker jeg brenner for:
En fungerende studiehverdag
For at vi skal som studenter skal kunne bruk tiden vår på
å nettopp studere er det flere ting som bør være på
plass. Når du kommer på skolen (enten det er søndag
eller onsdag) skal kortet ditt fungere slik at du enkelt
kommer deg inn og ut av rom og bygg. For at du som
student skal finne et sted å studere er det ikke greit at forelesere booker grupperom
mer enn tre dager i forveien. Hvordan skal vi kunne ha et sted å studere når vi
havner bakerst i køen når det skal bookes rom? Det er håpløst. I tillegg er jeg opptatt
av at praktiske ting som stikkontakter og lys skal være tilgjengelig ved enhver
arbeidsplass uten at du trenger å hoppe opp og ned hvert femte minutt.
Praksis
Min store hjertesak er at alle studenter skal ha en god praksisperiode. For at praksis
skal bli best mulig må samarbeidet mellom praksisskolen og høgskolen bli bedre enn
den er i dag. Dette krever blant annet motiverte og kvalifiserte praksisveiledere som
vil gjøre sitt beste for at du som student skal lykkes og utvikles best mulig. Jeg mener
også at det bør være mer fokus på at studenter skal få undervise i fordypningsfaget
sitt. Er du naturfagsstudent bør det ikke være for mye å for lange at du får en
praksisveileder som har kompetanse i nettopp naturfag.
Enkel og tydelig info
Er det noe det er store mangler på høgskolen så er det klar og tydelig info. Det
gjelder blant annet hib.no. Her bør det være enkelt og greit for studenter å finne den
informasjonen vi trenger. Det kan være alt fra når du har praksis og eksamen til
aktuelle og interessante foredrag og arrangementer høgskolen arrangerer. Når det
faktisk arrangeres så mye interessant bør det vel være et ønske at flest mulig får det
med seg på en enkel og ryddig måte? Mitt svar er et stort og rungende JA.
Hvorfor bør DU velge meg?
Jeg har tidligere erfaring som tillitsvalgt, i linjeforening, studentrådsstyre og
avdelingsråd, men jeg er først og fremst student. En student som bruker mye av tiden
min på biblioteket, i kø i kantinen og på å prøve å komme meg inn og ut av diverse
rom med et ikke-fungerende kortsystem. Derfor forstår jeg like godt som deg hvilke
utfordringer vi møter i hverdagen. Jeg ser på meg selv som hyggelig og
omgjengelig, noe som absolutt er en fordel for deg. For meg er det viktig at du kan
komme å snakke med meg om saker du vil at jeg skal jobbe med. Jeg vil gjerne høre
på deg og hva du ønsker at skal bli bedre, og har troen på at vi sammen kan gjøre
Høgskolen til et bedre sted!
15
Valgbok - AL
Spørsmål og svar
Spørsmål:
Er det lurt eller dumt å sette opp flere kandidater på stemmeseddelen min?
Svar:
Det er som regel en god ting å prioritere flere kandidater enn kun å velge én.
Valgsystemer kan man skrive flere masteroppgaver om og det er mye snodig matte
som kan påvirke alle mulige rare veier, men alt i alt kan du være sikrere på at
stemmen din teller, dersom du prioriterer flere.
Spørsmål:
Kan jeg stemme blankt?
Svar:
Ja.
Spørsmål:
Bør jeg stemme blankt?
Svar:
Nei.
Spørsmål:
Hvorfor bør jeg ikke stemme blankt?
Svar:
Det hjelper lite.
Spørsmål:
Hvordan kan jeg vite hvem jeg bør stemme på? Jeg har ikke så god greie på dette.
Svar:
Den beste måten å finne ut hvem man skal stemme på er å ta kontakt med
kandidatene for å høre hva de har å si. Dersom det de sier høres fornuftig ut bør du
gi dem din stemme.
16
Valgbok - AL
Kontakte parlamentet?
Dersom du har spørsmål som ikke er besvart i denne blekka er det absolutt mulig å få
svar på disse et annet sted. Det er da stor sannsynlighet at kontor H105 er et godt
utgangspunkt. Her sitter Bjørn Iversen, organisatorisk nestleder av Studentparlamentet
og leder av Valgkomiteen, og Anders Veggeland, organisasjonskonsulent, pappa og
allround good guy. Disse personene er sammen i stand til å svare på det meste.
Det er også mulig å sende mail til [email protected], eller ringe til 55587688.
17