Line Hvoslef

Comments

Transcription

Line Hvoslef
11
Fredag 10. april 2015
Kunsthuset TARE
åpner i sommer
Fra 19. juli til 2. august blir den formelle
åpningen av kunsthuset TARE i Leinesfjord,
tidligere Skippy ungdomsklubbs lokaler,
markert med en stor utstilling med 13 kjente
kunstnere fra Berlin, Amsterdam, Moss, Bergen og Steigen.
GUNNAR GRYTØYR
Det er Kulturstiftelsen Grøtøyleia
ved Line Hvoslef og Trond
Lohne som står bak denne spennende nyetableringen i Leinesfjord. Lokalavisa har tidligere presentert planene for kunsthuset,
men repeterer kort at bygningen
inneholder tre separate atelier og
bo–fasiliteter for inntil tre gjestekunstnere. Lines Hvoslef – som
selv er billedkunstner, skal ha ett
atelier som sitt private når hun er
i Steigen, men det vil også bli
brukt av gjestekunstnere og fungere som galleri og arrangementslokale. Til åpningen i sommer er
ikke hele bygget ferdig renovert,
men to av atelierene blir tatt i
bruk da, og resten blir klart til
bruk i 2016.
– Vi legger som kjent opp til
aktivitet innen alle kunstformer,
sier Line Hvoslef.
Internasjonale kunstnere. De tre
Steigen–baserte kunstnerne
RoyO Johansen, Eva Bakkeslett
og Regina Pedersen vil delta på
åpningsutstillingen med sine arbeider. I tillegg har Line Hvoslef
– som selvsagt også skal delta,
invitert Grethe Unstad, Rita
Marhaug, LisBeth J. Sjøvoll, Line
Østby, Synneva Heradstveit –
alle fra Norge, Sibylla Weisweiler
og Lea Pagenkemper fra Berlin,
og Ronald Versloot og Paul Dikker fra Amsterdam.
– Flere av kunstnerne som
deltar på utstillingen vil komme
til Steigen under utstillingen. Vi
vil derfor kunne invitere til
kunstnerpresentasjoner en eller
flere kvelder i utstillingsperioden
der kunstnerne selv får anledning til å fortelle om sitt
kunstnerskap.
Utstillingen vil også bli mar-
kedsført i den felles galleribrosjyren for Steigen, forteller
Line Hvoslef.
Artist–in–residence og TARE–
skog. Gjennom Artist–in–
residence–programmer blir det
mulig for kunstnere, akademikere,
kuratorer, og andre mennesker i
kreativt arbeid å jobbe og oppholde seg et annet sted enn i sitt
vante miljø, eksempelvis i Steigen, og Hvoslef og Lohne har
gode kontakter innen kunstnermiljøer i både Tyskland, Nederland, Polen og Italia. Dette åpner
også for at kunstnere fra Steigen
og Nordland kan få tilsvarende
opphold i andre land, så dette
kan bli riktig spennende.
– Artist–in–residence–opphold gir tid til refleksjon, fors-
kning, presentasjon og produksjon. Det gir også en mulighet til
å utforske egen praksis i et annet
samfunn eller miljø, møte nye
mennesker, bruke nye materialer
og oppleve livet på et nytt sted.
Samtidig kan dette åpne for
mange lokale muligheter, sier Line
Hvoslef.
– Men vi trenger en lokal
TARE–skog. Vi trenger folk lokalt som er villige til å stille opp
når det eksempelvis kommer
kunstnere til Steigen for å arbeide
i noen uker, og vi ikke er i Steigen. Da må vi kunne henvise til
noen som har nøkler til lokalene,
som kan vise litt rundt og være
en lokal kontaktperson inntil vedkommende kunstner har gjort seg
kjent med omgivelsene. Så vi tar
gjerne imot slike kontakter, sier
Trond Lohne.
Akvarellkurs på Grøtøya. Et slikt
tilflyt av kunstnere åpner også
for andre aktiviteter, og som en
oppfølging
av
åpningsutstillingen blir det uka etter arrangert akvarellkurs på Grøtøya
med billedkunstner Synneva
Heradstveit som kursleder. Kurset er rettet mot så vel nybegynnere som viderekomne, og både
undervisningen, overnatting og
sosiale samlinger vil skje i Storgården på Grøtøy.
Vil du vite mer om dette prosjektet kan du gå inn på
www.facebook.com/Steigen.
Kunst
De tre Steigen–baserte
kunstnerne RoyO Johansen, Eva
Bakkeslett og Regina Pedersen
vil delta på åpningsutstillingen
med sine arbeider - i tillegg til
Line Hvoslef
Line Hvoslef
Line Hvoslef er utdannet ved
Vestlandets Kunstakademi i Bergen og Exeter College of Art and
Design, England. Hun har arbeidet som billedkunstner siden
1991, har hatt en lang rekke separat– og kollektivutstillinger i inn
og utland, og har utført flere større
utsmykningsoppdrag, mottatt
mange stipend og priser, og er
innkjøpt av blant annet
Havforskningsinstituttet, Bergen
kommune, Statens hus, Hordaland Fylkeskommune og Norsk
Kulturråd. Hun er også representert i private samlinger.
– Maleri har vært mitt hovedfelt, men i de senere årene har jeg
eksperimentert med maleriske installasjoner i kombinasjon med
lyd, lys og video. Jeg har under-
vist 11 år i Bergen kulturskole,
og fungerer nå som vikar. I tillegg har jeg drevet egen kursaktivitet på mitt atelier i Bergen,
forteller Hvoslef om seg selv.
– Som billedkunstner i 25 år
har jeg etablert et bredt kontaktfelt, og innenfor billedkunst kan
jeg også trekke på kontaktene
etter min mor Inger Bergitte
Sæverud som også var billedkunstner inntil sin død før 6 år
siden.
Kjente aner. – Men jeg har også
gode kontakter innen musikk.
Helt tilbake til min farfar Harald
Sæverud og gjennom min far Ketil Hvoslef – som også er komponist, og gjennom min bror Trond
Sæverud som er fiolinist og diri-
gent
for
Galveston
Symphony Orchestra i Texas. I sommer kommer min
far og komponistkollega
Olav Anton Thommessen,
og forhåpentligvis klarer vi
å få til noe med min bror i
2016.
Så forhåpentligvis skal vi
klare å få til både det ene og
andre i årene som kommer.
Både å trekke kunstnere til
Steigen for egen produksjon, men også for visninger og konserter for alle i
Steigen, sier kunstneren
som nå delvis også får base
i Steigen med eget atelier i
kunsthuset TARE i Leinesfjord.
Av Gunnar Grytøyr