Nordland brosjyre 060815.indd

Comments

Transcription

Nordland brosjyre 060815.indd
Nordland Venstre
Et sosialliberalt,
grønt og skapende
Nordland.
Nordland brosjyre 060815.indd 1
06.08.15 17.17
Nordland mulighetenes
fylke.
Venstre vil bidra til
å forme Nordlands
framtid. Venstre
ønsker at industri- og
eksportfylket Nordland
skal være det liberale,
grønne og skapende
fylket.
Nordland brosjyre 060815.indd 2
Et Nordland for
mennesker.
Et Nordland for framtida.
Grønn vekst.
Grønn framtid.
Vi vil gjøre nordnorsk industri
til vinnerne i framtidas grønne
økonomi. Gjennom å tilby ren kraft,
stabile vilkår, dyktig arbeidskraft
og relevante og oppdaterte
forskningsmiljø på grønn teknologi,
kan Nordland bli stedet hvor
framtidas grønne industribyggere
velger å etablere seg.
06.08.15 17.17
Slipp kloke nordlendinger
løs!
I ei tid hvor både teknologi og
samfunn endrer seg raskt, er det
viktigere enn noen gang å slippe
til mange kreative og engasjerte
hoder for å finne de gode ideene.
Venstre vil fjerne de byråkratiske
flaskehalsene som står i veien for
at gode ideer blir til nye verdier og
nye arbeidsplasser.
Venstre gjør det lettere å skape
nye arbeidsplasser. Om neste
generasjon skal ha et like trygt og
godt arbeidsmarked som oss, må
vi legge til rette for dem som vil
skape nye arbeidsplasser nå.
Havet er oss, vi er havet!
I framtida blir havet vår
viktigste ressurs. Venstre vil ha en
bærekraftig fiskeri- og
oppdrettspolitikk som tar vare på
og styrker denne ressursen, og vi
vil støtte opp om nye næringer som
gir oss klimavennlig mat og energi
fra havet. Nordland har mest hav
av alle landets fylker. Rike naturressurser gir Nordland
formidable muligheter – muligheter
vi må gripe og forvalte slik at
ressursene varer i all framtid.
Klimavennlig
mat og energi
fra havet!
er aktiv byplanlegging, samarbeid
med næringslivet og kraftig
satsing på forskning på miljøløsninger.
Varer og folk trenger transport!
- Også der ingen skulle tro at
noen bor!
Nordland er Norges lengste fylke.
Det er også et av de med størst
muligheter for næring og vekst. For
at det skal skje, må også
transporten av varer og folk være
til å stole på. Venstre vil alltid jobbe
for at distriktene får en samferdsel
som gjør det mulig å leve og bygge
i hele fylket.
Grønne byer i nord må
rigges for framtida!
Venstre lover å jobbe målretta for
å skape grønne framtidsretta byer i
Nordland. Befolkninga i byene våre
vokser, og Venstres mål er å skape
grønne, moderne byer som er gode
å bo i, som har lave klimagassutslipp, og som beskytter biologisk
mangfold. Nøkkelen for å nå dit
Nordland brosjyre 060815.indd 3
Les mer om vår politikk og våre
kandidater på våre nettsider.
venstre.no/nordland
06.08.15 17.17
1 Arne Ivar Mikalsen
Cand.Polit/ Rådgiver,
Hadsel (f.1970)
Ja til grønn vekst i
mulighetenes fylke!
2 Anja Johansen,
Lærer, Vågan (f.1969)
Et liberalt og raust samfunn
med like muligheter for ulike
mennesker, et samfunn der
flere deltar i demokratiutviklinga-det gløder jeg for.
3 May Valle
Lærer, Hamarøy (f.1951)
Samfunnet formes av mennesker med ideer, kunnskap,
skaperkraft og verdier. Vår
politikk skal gi rammer for
vekst og utvikling.
4 Håvard Olafsen
Student, (f.1987)
Unge Venstre
Den beste studentpolitkken har Venstre. Flere
studentboliger må bygges i
Nordland!
5 Jostein Toftebakk
IT-rådgiver, Brønnøy (f.1971)
Det skal være praktisk og
bekvemt å leve miljøvennlig.
Les mer om vår politikk og våre kandidater på
våre nettsider.
venstre.no/nordland
Nordland brosjyre 060815.indd 4
6 Hilde Nystad, Fauske
7 Børge A. Einvik, Bodø
8 Mary Ann Dahl, Rana
9 Gøran R. Åland, Vestvågøy
10 Thor Holand, Steigen
11 Maria Liljedal, Bodø
12 Berit Woie-Berg, Steigen
13 Tor Arne Solvoll, Narvik
14 Olaug Mikalsen, Bindal
15 Kirsti Mentzoni, Gildeskål
16 Tore Klausen, Bø
17 Franziska Wika, Vefsn
18 Gaute H. Wahl, Vågan
19 May Holm, Sortland
20 Hugo Raste, Vefsn
21 Merete Paulsen, Bodø
22 Tormod Steen, Rana
23 Evy Hesjedal, Dønna
24 Kitty Aira, Hamarøy
25 Tommy Bjørnødegård
26 Arne B Vaag, Steigen
27 Magnar Bøkestad, Bindal
28 Bjørn Hegstad, Lødingen
29 Bjørg H. Jenssen, Bodø
30 Gunnar Svalbjørg, Steigen
31 Toril Joakimsen, Vefsn
32 Stein Valle, Hamarøy
33 Inger Hansen, Alstahaug
34 Birger Johannesen, Lurøy
35 Vibeke Groven, Hamarøy
36 Jan Erik Disen, Steigen
37 Ingrid Kjevik, Hamarøy
38 Thomas Bjørkan, Brønnøy
39 Hilde Husøy, Steigen
40 Tor Valle, Hamarøy
41 Beth Jensen, Lødingen
42 Hans Nordgård, Bodø
43 Gro Reffhaug, Steigen
44 Thor H. Waag Pettersen
45 Liss Nikolaisen, Bø
46 Knut Anton Bådsvik, Fauske
47 Line Torrissen, Vestvågøy
48 Raymond Jensen, Meløy
49 Eli Skintveit Bodø,
50 Arnfinn Ellingsen, Røst
51 Turid Høyersten-Holm, Bodø
Foto: Simen Iversen Vangen
Stem på Venstres kandidater i Nordland
06.08.15 17.17

Similar documents