VIGGO OG CHRIS FOR TWEENS

Transcription

VIGGO OG CHRIS FOR TWEENS
Foto: Rachel E. Olsen
VIGGO OG CHRIS FOR TWEENS
«Viggo og Chris for tweens» er et nytt undervisningsopplegg utviklet som en fantastisk ressurs i trosopplæringsplattformen Levende Tro. Det består av:
∞ En DVD som inneholder 9 episoder á ca. 10 minutter!
∞ I coveret til DVD-en følger det med et nytt ressurshefte
på 30 sider (12x16 cm), Det inneholder veiledning,
spørsmål til samtaletid, forslag til aktiviteter og opplegg
for fordypning i hver episode på DVD-en.
Det unike med dette ferske opplegget er at vi tilnærmer oss
tilværelsen, den kristne troen og Bibelen på en filosofisk og
vitenskapelig måte. Les mer på nettsiden.
To tweens-gutter tar deg
med i sine spørsmål om
universets opprinnelse,
Bibelens troverdighet,
og om tro og tvil. På sin
reise møter de Viggo og
Chris, folk i gata, butikkansatte og «eksperten».