Kursoversikt 2016. - International SOS

Comments

Transcription

Kursoversikt 2016. - International SOS
KURS/FAGSAMLINGER 2016
HMS Grunnkurs
AKAN-Kurs
Ledere, verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg er i
forskrift til Arbeidsmiljølovens § 6-5 pålagt opplæring i HMS.
Vårt kurs dekker alle pålagte krav til opplæring og inkluderer også
en oppgave som skal løses i egen virksomhet.
Haugesund:
Haugesund:
Kurs 1:
Kurs 2:
2. – 3. og 16. februar
10. – 11. og 24. mai
Austevoll:
Sand:
Sauda:
4.-5. og 22. april
19.-20. april og 3. mai
27.- 28. september og 11. oktober
HMS Grunnkurs for offshoreansatte
I tillegg til Arbeidsmiljøloven belyses relevant petroleums- og
maritimt regelverk. Kurset går over tre undervisningsdager. I tillegg
må en beregne noe selvstudie før kursstart og en oppgave som
skal løses.I etterkant av dette kurset er det mulighet for et todagers
fordypningskurs.
Haugesund:
25.-27. januar
Fordypningskurs i arbeidsmiljø - offshore
Dette kurset er for personell som har dedikert ansvar i forhold til
oppfølging av arbeidsmiljøet på offshore installasjoner, som
sykepleiere, safety personell og HMS- koordinatorer. Kurset bygger
videre på temaer som tas opp på grunnkurset. Det er derfor en
forutsetning at Grunnkurs i arbeidsmiljø er fullført.
Haugesund:
Vår 2016
Fagsamlinger
Fagsamlingene er korte økter for våre små- og mellomstore kunder
med standardavtale. Det registreres 1 time av timebank for hver
deltaker. I vår arrangeres disse både i Haugesund og
Sunnhordland
Haugesund:
Sunne omstillingsprosesser v/ Anne Tone Salte Andersen
22. januar kl. 13.00 - 15.00
«Når forandringens vind blåser kan vi bygge leskur eller
vindmøller»
Medarbeidersamtalen v/Anne Tone Salte Andersen
11. mars kl. 13.00 - 15.00
Hvordan kan vi bidra til at det utvikles en nødvendig robusthet hos
medarbeidere og ledere, som gjør at alt kan tas opp når det blir
gjort med den enkeltes og organisasjonens beste for øyet?
Forpliktende handlingsplan er et naturlig sluttpunkt etter samtalen.
Risikovurdering v/Ingrid Kongsvik Rommetveit
19. april kl. 13.00 – 15.00
Ønsker din bedrift å arbeide forebyggende og proaktivt er
risikokartlegging og risikostyring nyttige verktøy! Har dere behov for
oppfriskning i teori og metode gis det en kort innføring i denne
fagsamlingen.
28. – 29. januar
HMS for ledere
Sunnhordland:
Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegger arbeidsgivere å gjennomgå
opplæring i HMS. Kurset passer også for bedriftens ledelse og
andre arbeidstakere. Vi har skreddersydd kurset etter kravene
loven stiller til HMS-opplæringens innhold. Alle som gjennomfører
opplæringen får kursbevis.
Risikovurdering v/Jens Opedal
Husnes:
Austevoll:
Stord:
Haugesund:
Kurs 1: 8. mars
Kurs 2: 14. juni
Forebygging og håndtering av konflikter v/Gro S Lien
Austevoll:
Husnes:
Stord:
12. januar kl. 10 -12.00
19. januar kl. 10 -12.00
26. januar kl. 10 -12.00
2. februar kl. 10 -12.00
9. februar kl. 10 -12.00
24. februar kl. 10 -12.00
International SOS
Longhammarvegen 7, 5536 Haugesund
t +47 960 95 530
internationalsos.no
Registrert I Brønnøysundregisteret under Haugaland HMS an International SOS Company. Organisasjonsnummer 981 921 917

Similar documents