tomt-37_tegninger-1

Transcription

tomt-37_tegninger-1
Tegningsnr.:
Revisjon nr.:
201
5 500
Type tegning:
7 200
Plan 1 etg / Snitt A
2 000
A
3 200
E1
Vedlegg:
B
B
Soverom
11,2 m²
Stue/spisestue
40,0 m²
Soverom
7,9 m²
Index Dato
Beskrivelse
Sign
Kontr.
7 000
Lokaliseringsfigur:
Tek.rom/bod
3,8 m²
Kjøkken
8,5 m²
Hall/gang
17,3 m²
Soverom
11,2 m²
Bad
7,7 m²
Prosjekteringsgruppen:
Bad
6,1 m²
BRA innvendig
117,6 m²
A
T-BRA
128,1 m²
BYA
143,2 m²
ARK :
Evenstad Bygg & Tegning
Gamlevegen 6
3550 GOL
Tlf. 48 14 57 60
[email protected]
RIB :
Rådg. ing. Bygg
.....veien 0
0000 Stedet
Tlf. 00 00 00 00
Fax. 00 00 00 00
RIE :
Rådg. ing. Elektro
.....veien 0
0000 Stedet
Tlf. 00 00 00 00
Fax. 00 00 00 00
RIV :
Rådg. ing. Vent.
.....veien 0
0000 Stedet
Tlf. 00 00 00 00
Fax. 00 00 00 00
evensdtad bygg & tegning
arkitektur - prosjektering - rådgivning - bygging
27,0°
Tittel:
Godkjent:
Magne Hoftun
Fritidsbolig
Kontroll prosjekt
Varhovd
3550 GOL
Sign.:
Kontroll:
Dato:
12.02.2015
Målestokk:
4 682
1:100
Gnr / Bnr
Kontroll utførende
2 450
2 899
4/122
Sign.:
Kontroll:
Fase:
Søknad om tillatelse til tiltak
A-A
Prosjektnr.:
Tegningsnr.:
201419
201
Type tegning:
Plan 1 etg / Snitt A
Prosjektnr. for
prosjekterende/lev
Tegningsnr.:
Revisjon nr.:
202
Vedlegg:
Type tegning:
A
Plan oppstugu / Snitt B
B
B
Hemsstue
26,3 m²
Index Dato
Beskrivelse
Sign
Kontr.
Lokaliseringsfigur:
Soverom
10,4 m²
Soverom
12,5 m²
A
Prosjekteringsgruppen:
ARK :
Evenstad Bygg & Tegning
Gamlevegen 6
3550 GOL
Tlf. 48 14 57 60
[email protected]
RIB :
Rådg. ing. Bygg
.....veien 0
0000 Stedet
Tlf. 00 00 00 00
Fax. 00 00 00 00
RIE :
Rådg. ing. Elektro
.....veien 0
0000 Stedet
Tlf. 00 00 00 00
Fax. 00 00 00 00
RIV :
Rådg. ing. Vent.
.....veien 0
0000 Stedet
Tlf. 00 00 00 00
Fax. 00 00 00 00
evensdtad bygg & tegning
arkitektur - prosjektering - rådgivning - bygging
27,0°
Godkjent:
Magne Hoftun
Fritidsbolig
Kontroll prosjekt
Varhovd
3550 GOL
1 158
5 500
Tittel:
Sign.:
Kontroll:
Dato:
12.02.2015
Målestokk:
1:100
Gnr / Bnr
2 450
Kontroll utførende
Sign.:
515
2 125
2 674
4/122
Kontroll:
Fase:
Søknad om tillatelse til tiltak
B-B
Prosjektnr.:
Tegningsnr.:
201419
202
Type tegning:
Plan oppstugu / Snitt B
Prosjektnr. for
prosjekterende/lev
Tegningsnr.:
Revisjon nr.:
221
E2
Vedlegg:
Type tegning:
Fasader
Index Dato
Nord
Beskrivelse
Sign
Kontr.
Lokaliseringsfigur:
Prosjekteringsgruppen:
Øst
Vest
ARK :
Evenstad Bygg & Tegning
Gamlevegen 6
3550 GOL
Tlf. 48 14 57 60
[email protected]
RIB :
Rådg. ing. Bygg
.....veien 0
0000 Stedet
Tlf. 00 00 00 00
Fax. 00 00 00 00
RIE :
Rådg. ing. Elektro
.....veien 0
0000 Stedet
Tlf. 00 00 00 00
Fax. 00 00 00 00
RIV :
Rådg. ing. Vent.
.....veien 0
0000 Stedet
Tlf. 00 00 00 00
Fax. 00 00 00 00
evensdtad bygg & tegning
arkitektur - prosjektering - rådgivning - bygging
Tittel:
Godkjent:
Magne Hoftun
Fritidsbolig
Kontroll prosjekt
Varhovd
3550 GOL
Sign.:
Kontroll:
Dato:
12.02.2015
Målestokk:
1:100
Gnr / Bnr
4/122
Kontroll utførende
Sign.:
Kontroll:
Fase:
Søknad om tillatelse til tiltak
Sør
Prosjektnr.:
Tegningsnr.:
201419
221
Type tegning:
Fasader
Prosjektnr. for
prosjekterende/lev