Bevegelse fredag 5. februar 2016

Transcription

Bevegelse fredag 5. februar 2016
IN
V
I
T
A
S
J
O
N
Bevegelse fredag 5. februar
2016
Vi inviterer igjen til
kurs for hele teamet.
Kunnskap og kompetanse er svært
viktig også på klinikken, derfor har
vi de siste 8 årene samlet tannhelsepersonell fra hele landet til en lærerik
og hyggelig kursdag i vår regi.
Vi har satt sammen et spennende program
med ulike kurs for ulike yrkesgrupper.
Steng klinikken og reis sammen på kurs,
nyervervet kunnskap kan deles på i ettertid.
Bevegelse finner sted på KS Agenda
møtesenter, kun et fotgjengerfelt fra
Nationaltheatret stasjon.
D E N « S LITTE» PA SIEN T
PA SI E N T E N I F O K U S
“Erosjoner den nye tannpinen”
Tannhelsen har gjennomgått store forandringer de senere år og
dentale erosjoner har blitt satt på dagsorden.
I kurset omtales forekomst, årsaker, forebyggelse og behandling
av dentale erosjoner.
Hva er viktig innen førstehjelp i tannhelsetjenesten?
- En gjennomgang av de viktige momentene innen livreddende
førstehjelp når pasienten blir akutt syk.
heldagskurs for tannleger kl 9.30-16.30
KJERSTI REFSHOLT STENHAGEN, dr. odont., fullførte flerårig kompetanseoppbyggingsprogram i kariologi i 2014. Hennes forskningsfelt er erosjoner og mineraliseringsforstyrrelser i emaljen (MIH). Førsteamanuensis ved avdeling for kariologi ved UiO
og jobber deltid i privatpraksis i Oslo.
“Pasienten har mistet sitt bitt - hva gjør jeg!!”
Vi har alle pasienter til årlig kontroll, hvor vi hver gang sier
at deres tenner er slitte og at det bør gjøres noe med. Plutselig, etter
10-15 år begynner fortennene å frakturere, da de nå er veldig tynnslitte
og det ikke plass til at sette kroner på tennene . . .
Hva gjør man?
heldagskurs for tannhelsesekretærer kl 9.30 – 16.30
ERIK BJØRNSTAD, autorisert ambulansearbeider og høyskoleutdannet paramedic.
Jobber som fagutviklingsparamedic i spesialist-helsetjenesten og er kjent som en
engasjerende instruktør.
Hvordan møte akuttpasienten i telefon og på klinikken?
•Hva blir definert som akutt
•Hvilke type odontologiske problemer kan vi bli stilt overfor
•Den akutte behandling, hvordan utføres den, hva må man passe på
Hvordan kommunisere med engstelige pasienter
•Hvor mange er engstelige
•Hvordan ser vi at pasientene er engstelige
•Hvilke metoder og hjelpemidler har vi
På dette kurset vil tannlege Jan Frydensberg Thomsen fra København,
som hver dag mottar henvisninger av nettopp slike pasienter, vise
hvordan man systematisk kan angripe disse ofte komplekse
behandlingene. Han kommer inn på restaureringstyper, materialvalg,
interdisiplinært samarbeid, sementeringsmetodikk osv. Det hele vil bli
presentert via cases, så det blir så klinisk relevant som mulig!
ANNE BEATE SØNJU CLASEN, dr. odont, spesialist i pedodonti. Leder av Spesialavdelingen og Tannlegevakta i Oslo, som bla. tar i mot akuttpasienter.
Spesialavdelingen får henvisninger fra Oslos off. tannhelsetjeneste,
Oslo Universitetssykehus (OUS) privat praktiserende tannleger og fra andre
tannhelsetjenester. Medlem av hovedstyret i NTF, nestleder i NFH (Nordisk
forening for funksjonshemmede og oral helse) – Norsk seksjon, og styremedlem
Tannlege JAN FRYDENSBERG THOMSEN er en ettertraktet kursgiver nasjonalt og
internasjonalt, han har holdt flere kurs for oss og får alltid gode tilbakemeldinger.
Hans kurs gir matnyttig kunnskap som kan tas med og benyttes på klinikken
allerede neste dag. Jobbet på Colosseumklinikken med fokus på bittrekonstruksjon
og estetisk behandling med keramikk og kompositt. Underviser på Universitetet i
København og er visepresident i Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry.
Pasientinformasjon – et felles ansvar for tannhelseteamet
I en norsk undersøkelse svarte 30 % at de får for dårlig informasjon
hos tannlegen. Forbrukerrådet har også avdekket gjentatte brudd på
tannlegers informasjonsplikt. Kan tannhelsesekretærene spille en
større rolle for å sikre god pasientinformasjon?
Kurset er godkjent med 5 timer i
NTFs etterutdanningssystem
•Hvordan tar pasientene til seg informasjon, og hvor mye forstår de?
•Kan mangel på informasjon føre til flere klagesaker?
•Hvordan går man frem for å informere pasientene på
best mulig måte?
i Norsk Spesialistforening i Pedodonti.
TORGEIR VEE, tannlege og utvikler av Dental Info.
HVE R DAG S – IT PÅ TA N N KL I N I K K
halvdagskurs for alle kl 9.15 – 12.15
Kurset omhandler de mest aktuelle mulighetene innenfor elektronisk
samhandling, med fokus på nyttige og lovlige løsninger for norske
tannleger. Kurset tar for seg litt av det overordnede, men mest tid
vil gå med på rent praktiske forhold ved å kunne ta mulighetene i bruk,
og hvordan man bruker de.
Peggy Hauge Moe vil også delta med temaet
«Visning av elektroniske meldinger i Opus Dental».
JØRN ANDRE JØRGENSEN, privatpraktiserende tannlege i Langesund, tidligere
hovedstyremedlem og visepresident i tannlegeforeningen, medlem av styringsgruppen for ELIN-t prosjektet, pilot for meldingsutveksling, og tester av en rekke
andre løsninger, rådgiver i eHelsespørsmål i NTF og prosjektleder for eHelse ved
Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Midt-Norge.
Kurset er godkjent med 2 timer i
NTFs etterutdanningssystem
Det vil være
3 kurslokaler med
parallelle kurs
for hele
tannhelseteamet.
Vi byr på
minglelunsj med
god anledning til
å treffe kolleger
og utstillere.
E N BRA N S J E I E N DR I N G
- K RAV T I L P R AK S I S L E DE L S E
halvdagskurs for alle kl 13.00 – 16.00
•Bransjen er i endring
•Konsekvenser av endringene
•Krav til ledelse og administrasjon
•Praktiske råd og tips
SVEND HOLUM, daglig leder i Saga Consult AS, arbeider som virksomhetsrådgiver, kursarrangør og er spesialisert mot tannlegebransjen i Norge.
Siviløkonom med bred bakgrunn fra virksomhetsledelse, salg/markedsføring og
økonomi innen privat sektor. Saga Consult AS er ledende innen rådgivning
overfor tannlegebransjen med sentrale arbeidsområder som økonomi, drift,
personal og HMS.
Litt fra HELFO
•HELFO - organisering, nettsider hvor finner man hva?
•Regelverket; folketrygdloven § 5-6, 5-6a
Aktuelle innslagspunkter og takster/ presiseringer i regelverket
•Eventuelle nyheter?
•Muligheter for spørsmål
NINA STØVEREN HALS, utdannet tannlege fra Universitetet i Oslo 1987.
Har hatt egen praksis siden 1990. Begynte i HELFO i 2005. Jobbet parallelt i
privat praksis og som rådgivende overtannlege siden 2005. Jobber nå for det
meste med HELFO.
Kurset er godkjent med 2 timer i
NTFs etterutdanningssystem
Kursprogrammet
starter kl 9.30 og
avsluttes kl. 16.30,
utstillingen er åpen
fra 9.00 til 15.30.
Kursene starter med en kort presentasjon av
Plandent (5 min).
Praktisk informasjon finner du på siste side.
M OT TA K E R :
RETUR ADRE SSE:
Plandent AS
Postboks 6082 Etterstad
0601 Oslo
Eftersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes
tilbake til senderen med opplysninger om den nye adressaten.
PRAKTISK INFORMASJON
UTSTILLING ÅPNER KL 09.00.
Mange leverandører stiller opp med en
praktisk rettet utstilling. Benytt også muligheten til gode kjøp.
Vi takker våre samarbeidspartnere som
stiller opp med utstilling:
PRIS
Heldagskurs 2.200,- for våre private avtalekunder, for andre 3.300,-.
Halvdagskurs 1.400,- for våre private avtalekunder, for andre 1.900,-.
Kursprisene inkluderer kaffepauser og minglelunsj med god anledning
til å treffe kolleger og utstillere.
PÅMELDING
Bindende påmelding innen 25. januar på www.plandent.no eller
ring oss på 22 07 27 27.
Det er begrenset med plasser på de ulike kursene, så det lønner seg
å være tidlig ute. Kursavgift refunderes ikke ved avbestilling etter at
påmeldingsfristen er utløpt.
HVORDAN KOMMER JEG DIT?
KS Agenda ligger i Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo.
De fleste tog, T-baner, busser og trikker stopper på Nationaltheatret
stasjon, bruk utgang Vikaterrassen. Parkering; Q-park under Konserthuset
eller i parkeringshuset House of Oslo i Vika.
Plandent AS
Postboks 6082 Etterstad | 0601 Oslo
T: 22 07 27 27 | F: 22 07 27 97 | www.plandent.no
I