Periodeplan uke 41 til 51

Transcription

Periodeplan uke 41 til 51
Periodeplan Langrenn 7.-8.klasse
Dag
Dato
Uke 41
Man
5.10
Tors
8.10
Uke 42
Man
12.10
Tors
Tirs
Styrke
Ballspill
Løp:
Stoltenberg
Stafetter
Rulleski Skøyting:
Teknikk: padling.
Intervall: 4*2 min
Stafetter.
Start-Slutt Fokus
17.30-19.00
Styrke.
18.00-19.30
Kapasitet
18.00-19.30
Padleteknikk
17.30-19.00
Styrke
15.10
Styrke
Ballspill
Løp:
Myrrugby
Stafetter
Uke 43
Man
19.10
Tors
22.10
Uke 44
Man
26.10
Tors
29.10
Uke 45
Man
2.11
Tirs
Tirs
Tirs
Tirs
6.10
Hva
Uke 41 - uke 51 2015
13.10
20.10
27.10
3.11
18.00-19.30
Samarbeid
Rulleski klassisk:
Fartslek
Rulleskibandy
Stafetter
18.00-19.30
Staketeknikk
Styrke
Ballspill
Løp:
Intervall - 4*4
Stafetter.
Rulleski Skøyting:
Enkeldans/ dobbeldans
teknikk.
Stafettintervall.
17.30-19.00
Styrke
18.00-19.30
Kapasitet
18.00-19.30
Teknikk.
Styrke
Ballspill
Løp:
Testløp
Kjernestyrke
Rulleski Klassisk: Rolig
staketur
17.30-19.00
Styrke
Styrke
Ballspill
Løp:
Elghufs
Skigang
Stafetter
18.00-19.00
18.00-19.30
18.00-19.30
18.00-19.30
Konkurransef
orhold.
Intensitetsko
ntroll
Styrke.
Kapasitet
Ta med
Skiftetøy og
mat
Skiftetøy, mat
og staver
Skiftetøy, mat,
rulleski, hjelm
og staver
Skiftetøy og
mat
Skiftetøy til
hele kroppen,
håndkle og
mat
Skiftetøy, mat,
rulleski, hjelm
og staver
Skiftetøy og
mat
Skiftetøy og
mat
Skiftetøy, mat,
rulleski, hjelm
og staver
Skiftetøy og
mat
Skiftetøy og
mat
Skiftetøy, mat,
rulleski, staver
og hjelm
Skiftetøy og
mat
Skiftetøy, mat
og staver
Tors
5.11
18.00-19.30
Hurtighet
Skiftetøy, mat,
rulleski, staver
og hjelm
Uke 46
Man
Rulleski Skøyting:
Fartsleik
Hurtighet
Stafetter
9.11
Styrke
Ballspill
Løp:
4*3 motbakkeløp
Stafetter
Rulleski Klassisk:
Intervall Motbakke. 4*2 min.
Stafetter
18.00-19.00
Styrke
18.00-19.30
Kapasitet
Skiftetøy og
mat
Skiftetøy og
mat
Styrke
Ballspill
Terrengsykkel:
Rolig Langtur
Stafetter
Rulleski skøyting:
Tempo
2*10 min
Rulleskibandy
Stafetter.
18.00-19.00
Styrke
18.00-19.30
Intensitetsko
ntroll/Kapasit
et
Styrke
Ballspill
Løp: Hinderløype
Stafetter
Rulleski Skøyting:
Teknikk Dobbeldans
enkeldans
Fartsleik
Stafetter.
18.00-19.00
Styrke
18.00-19.30
Teknikk
Styrke
Ballspill
Løp:
Elghufs
Skigang
Stafetter
Rulleski Klassisk:
Fartsleik
Hurtigheten
Stafetter
18.00-19.00
Styrke
Skiftetøy og
mat
Skiftetøy, mat
og staver
18.00-19.30
Hurtighet
Skiftetøy, mat,
rulleski, staver
og hjelm
Styrke
Ballspill
Løp:
Pyramideintervall
2-4-6-4-2
18.00-19.00
Styrke
Skiftetøy og
mat
Skiftetøy og
mat
Tirs
10.11
Tors
12.11
Uke 47
Man
16.11
Tirs
17.11
Tors
19.11
Uke 48
Man
23.11
Tirs
24.11
Tors
26.11
Uke 49
Man
30.11
Tirs
1.12
Tors
3.12
Uke 50
Man
7.12
Tirs
8.12
18.00-19.30
18.00-19.30
18.00-19.30
18.00-19.30
18.00-19.30
Kapasitet
Intensitetsko
ntroll
Sammarbeid
Kapasitet
Kapasitet
Skiftetøy, mat,
rulleski, staver
og hjelm
Skiftetøy og
mat
Skiftetøy, mat,
sykkel og hjelm
Skiftetøy, mat,
rulleski, staver
og hjelm
Skiftetøy og
mat
Skiftetøy og
mat
Skiftetøy, mat,
rulleski, staver
og hjelm
Tors
10.12
Uke 51
Man
14.12
Tirs
15.12
Tors
17.12
Stafetter.
Terrengsykkel: Rolig langtur
Stafetter
Styrke
Ballspill
Løp:
4*3 motbakkeløp
Stafetter.
Rulleski Skøyting:
Padleteknikk
Rulleskibandy
Stafetter.
18.00-19.30
Intensitetsko
ntroll
Skiftetøy, mat,
sykkel og hjelm
18.00-19.00
Styrke
18.00-19.30
Teknikk
Skiftetøy og
mat
Skiftetøy og
mat
18.00-19.30
Kapasitet
Skiftetøy, mat,
rulleski, staver
og hjelm
Hvis det skulle komme skiføre gjennomføres tirsdag- og torsdagsøktene på ski. Hvis forholdene gjør at det ikke er
mulig å gå på rulleski, vil øktene bli gjennomført på bena, eller på sykkel. Følg med på kalenderen for endringer.