Arbeidsplan_veke_43

Comments

Transcription

Arbeidsplan_veke_43
BLINDHEIM UNGDOMSSKOLE
ARBEIDSPLAN VEKE 43
NORSK
AKTUELT
VURDERING / PRØVE
Tysdag: Naturfag, kapittel 1
Wednesday: English test. Write a short essay.
TEMA
MÅL
A-STOFF
B-STOFF
På skolen:
Vi ser ferdig «Jeppe på Bjerget»
Etterpå prøver vi oss som skodespelarar!
Sjå B
ORDEN
9A: Erlend og Therese
9B: Silje og Sebastian
9C: Sindre og Sander
C-STOFF
Sjå B
Lekse:
Les- og sjå over utdraga i boka s 79-85 slik at du
lett kan prøve deg som ein av karakterane i
stykket!
MATEMATIKK
TEMA
Likningar
A-STOFF
I klassa: Å løyse likningar er ei slags
balanseøving (50-51), å løyse likningar (52)
Matte+: Løysingar av likningar (62)
SAMFUNNSFAG
ENGELSK
Lekse: Kikora og Lekse 8 s. 250-251 oppg. 16
MÅL
Kunne løyse likningar med addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.
B- og C-stoff: Kunne gjere om tekstoppgåver til likningar.
B-STOFF
C-STOFF
I klassa: Å løyse likningar er ei slags
I klassa: Å løyse likningar er ei slags
balanseøving (50-51), å løyse likningar (52)
balanseøving (50-51), å løyse likningar (52)
Matte+: Tekstoppgåver (65), Kva er det som
er x? (66)
Matte+: Tekstoppgåver (65), Kva er det som
er x? (66), Løysingar av likningar (67)
Lekse: Lekse 8 s. 250-251 oppg. 1-9
Lekse: Lekse 8 s. 250-251 oppg. 4-13
TEMA Unit 3 Classics
MÅL Know about the plots in two classic novels. Grammar: Adverbs and adjectives.
Do your best at the test on Wednesday
A-STOFF
B-STOFF
C-STOFF
Read 3A page 58-61. Learn at least 10 of the new
words. Do exercise 2 on page 62.
Read 3A page 58-61. Learn more than 10 of the
new words. Do exercise 2 and 3a on page 62.
Also do exercise 6 and 7 on page 63.
Read 3A page 58-61. Learn more than 10 of the
new words. Do exercise 2 and 3a on page 62.
Also do exercise 6 and 8a (or 8b) on page 63.
Wednesday: English test. Write a short essay.
Wednesday: English test. Write a short essay.
Wednesday: English test. Write a short essay.
TEMA
Kampen om parlamentarismen
MÅL Kunnskap om utviklinga I norsk politikk fram mot slutten av 1800-talet.
A-STOFF
9A/9B: Les side 98-99. Gjer desse spørsmåla
under «Finn svar i teksten» side 100: 1-7 og 9
B-STOFF
9A/9B: Les side 98-99. Gjer spørsmål 1-10 på side
100 (“Finn svar I teksten»)
C-STOFF
9A/9B: Les side 98-99. Gjer spørsmål 1-10 på side
100 (“Finn svar I teksten») og vel ei/fleire av
desse oppgåvene («Tenk sjølv») på side 100:
5, 10, 11 og 12
9C
Les og lær s 98-99 til torsdag
Klipp opp og del A4 ark i to.
Lag 5 spørjekort med spørsmål frå leksa. Skriv
svara bak på korta!
Prøve i kap. Frå union til sjølvstendig nasjon veke
45
Les og lær s 98-99 til torsdag
Klipp opp og del A4 ark i to.
Lag ti spørjekort med spørsmål frå leksa. Skriv
svara bak på korta!
Prøve i kap. Frå union til sjølvstendig nasjon veke
45
Les og lær s 98-99 til torsdag.
Klipp opp og del A4 ark i to.
Lag ti spørjekort med spørsmål frå leksa. Skriv
svara bak på korta!
Prøve i kap. Frå union til sjølvstendig nasjon veke
45
NATURFAG
KRLE
TEMA
MÅL
A-STOFF
Øv til prøva, kapittel 1. Bruk repetisjonsarket og
lær deg nøkkelspørsmåla.
B-STOFF
Øv til prøva, kapittel 1. Bruk repetisjonsarket og
lær deg nøkkelspørsmåla.
TEMA
Buddhismen
MÅL
Få oversikt over grove trekk i Buddhismen (oppstart av temaarbeid)
Eige oppgåveark blir delt ut, og vi skal arbeide med Buddhismen i veke 43-45 og legge fram stoffet i veke 46 (og 47?).
KROPPSØVING
K&H
MUSIKK
TEMA
Rock og Pop
MÅL
imusikken.no
Rock på 60 / 70 – tallet
Hjemme: Gjør spørsmål 1 – 9 i del 2
Bruker: skole
Passord: gitar
TEMA
MÅL
StringArt / Mønsterbygging
Stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt
og piktogrammer. Kunne uttrykke seg gjennom visuelle virkemidler.
Vi gjør ferdig arbeider.
Vi har studentar frå Volda, som vil observere undervisninga og bidra i enden av veka.
TEMA
MÅL
Innebandy




Livberging (symjing)
trene på og bruke ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar
praktisere fair play
forklare og utføre livberging i vatn
forklare og utføre livbergande førstehjelp
Vi blir inne framover.
Blå (tysdag) og gul (fredag) gruppe må hugse å ta med symjetøy!
SPANSK
Ann-Iren:
Øv deg til muntlig presentasjon om
Mexico. Se kriterier.
TILVALG
C-STOFF
Øv til prøva, kapittel 1. Bruk repetisjonsarket og
lær deg nøkkelspørsmåla.
Begoña:
Til torsdag:
Les side 16-17.
Skriv ned og lær deg glosene, side
17.
Gloseprøve og lesesjekk side 16-17.
TYSK
Kap. 3: Oktoberfest.
Les innleiinga og kompetansemåla.
Les s. 43. Lær gloser. Gjer oppg. A1
s. 43.
FRANSK
NB! Leksesjekk fra uke 42 verb:
Mandag:
Bavarder, écouter, chanter, manger
Til torsdag: 20 gloser fra s. 79 ch 2.
Tren høytlesing s. 8-9.
Bruk uttalereglene! Lesevurdering.
ENGELSK
Read page 45 – 46.
Do «5 quick ones» on page 46.