Innkalling til stormøte 27 april 2015 filetype pdf

Comments

Transcription

Innkalling til stormøte 27 april 2015 filetype pdf
Hovseter skole
Til foresatte ved Hovseter skole
Innkalling til FAU stormøte/ekstraordinært årsmøte mandag 27. april 2015
Sted: Hovseter skole, personalrommet
Tid: 19.00-21.00
Agenda:
1. Rektor Evelyn Angell Veglo orienterer
2. Formalia for å opprette FAU i Brønnøysundregisteret
3. 17. mai frokost
4. Eventuelt
For FAU styret
Anne Marie Landsverk
Døren låses når møtet begynner
Ved låst dør - ring Anne Marie på 99259376

Similar documents