STUDIEPLAN 10. TRINN - UKE 43 OG 44

Comments

Transcription

STUDIEPLAN 10. TRINN - UKE 43 OG 44
BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE
STUDIEPLAN 10. TRINN - UKE 43 OG 44
NAVN……………………............................
INFO
NÅR
HVA OG NÅR
HVEM OG HVOR
Uke 43
Mandag 19. kl 12.00
10f
Uke 43
Tirsdag 20. kl 12.00
10b
Filmprosjekt
Uke 43
Onsdag 21. kl 10.00
10d
Filmprosjekt
Uke 43
Torsdag 22.10. 1.-5.time
Alle klasser
Programorientering (PO)
Uke 43
Fredag 23. kl 12.00
10e
Filmprosjekt
Uke 43 og 44
Onsdag 21.10. og 28.10. kl. 12.15-
Pameldte elever
13.15
10.basen
Mattekurs
Uke 44
Mandag 26. kl 12.00
10 a+10b-elever som var i oslo.
Filmprosjekt
Uke 44
Tirsdag 27. kl 12.00
10c
Filmprosjekt
Uke 44
kapittelprøve - fredag - matematikk
10c/d
COMICS
Informasjon om lesing og lesebestillinger:http:/lesehjelpen.weebly.com/
1
NORSK
LÆRINGSMÅL

Vite hva som kjennetegner gode tekster

Kunne produsere egne tekster på begge målformene i ulike sjangere ut ifra gitte oppgaver

kunne fortelle om de litterære periodene realismen og naturalismen og kjenne til sentrale
tekster og forfattere i perioden.
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Heftet om Realismen som dere fikk forrige periode
og hefte om naturalismen.
Jobbe med skrivebestillinger til novellene
Faderen/Karen/Karens jul
Lesebestilling
Læringsprodukt
Lag 10 spørsmål til realismen og 10 spørsmål til
naturalismen (20 tilsammen). Alle spørsmåla skal
ha 4 svaralternativer, Ett av dem skal være riktig.
Faglærer plukker ut og lager en fantastisk Kahoot
om de to litterære periodene.
Tentamen
Egne notater
ENGELSK
LÆRINGSMÅL

kunne forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner.

kunne skrive gode avsnitt

kunne uttrykke og begrunne egen mening om forskjellige emner
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Chapter 2: Around the world
You will be given different tasks in class
Week 43: "The universal declaration of human
rights" p. 61-63
Week 44: "India" p. 71-72"
Lesebestilling
Læringsprodukt
Week 43: Task 6 p. 64
Paragraphs
Week 44: Task 3c p. 73
Egne notater
Informasjon om lesing og lesebestillinger:http:/lesehjelpen.weebly.com/
2
MATEMATIKK
LÆRINGSMÅL

Skal kunne løse enkle problemer ved å sette opp en likning og løse den

Repetere metoder og regler ved å regne med brøk/algebra/likninger
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver - Oppgaveboka
"Likninger og ulikheter"
Se på Campus Inkrement før du gjør
oppgaver.
http://campus.inkrement.no/367163
underkapitler 4.1 og 4.2
UKE 43
For dere som ønsker
Spill DragonBox (side A og B); logg deg på
http://games.wewanttoknow.com/ med FEIDE, eller
vurder om du vil kjøpe appen til mobilen)
Uke 44 - arbeid med hefte "Likninger og
ulikheter" + arbeid med del 1 eksamen (hefte).
A/B - 4.211;4.213;4.214;4.215;4.217 (s 108 og s
109) + alle oppgaver fra s. 110
C - 4.302;4.303;4.304(s.116) + oppg. 4.303 til
4.307 og velg to oppg. fra s. 117 (Grafisk
løsning av likning).
10AB får lekser av faglærer.
10EF Jobb med de oppgavene som ble lagt inn
på Kikora og andre oppgaver som gis av
læreren.
Lesebestilling
Læringsprodukt
Les side 153-155 ,skriv regler og
uke 44 - 10c/d kapittelprøve
eksempler i regelboka.
Egne notater
NATURFAG
LÆRINGSMÅL

Hva som kjennetegner organiske stoffer, og hvilke hovedgrupper de kan deles inn i
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Organisk kjemi - livets kjemi
3.15 - 3.20 på side 105
3.31-3.34 på side 106
Lesebestilling
Læringsprodukt
Les s. 77-84, lag to-kolonner med fagbegreper du
ikke vet om fra før, og hva de betyr
Kapittelprøve (uke 45 eller 46)
Egne notater
Informasjon om lesing og lesebestillinger:http:/lesehjelpen.weebly.com/
3
SAMFUNNSFAG
LÆRINGSMÅL

Kunne beskrive de ulike elementer som ga grunnlag for økonomisk vekst og velferd i
etterkrigstiden

Kunne beskrive Norges posisjon de siste 100 år i forhold til omverdenen.

Forklare hvilen betydning oljen har for Norge

Kunne sammenligne ungdomstid før og nå
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Kapittel 1 s. 8-32
Gis av faglærer i time.
Lesebestilling
Læringsprodukt
Bruk tidslinje, sett inn og beskriv kort:
C:klassen: to timers prøve uke 44
Marshallhjelpen, “hele folket I arbeid”, folketrygd,
kvinnekamp, oljefunn, Nato, Treholt-saken, EF og
EU.
D: Klassen, fagtekst leveres mandag uke 44
Egne notater
KRLE
LÆRINGSMÅL

Elevene skal kunne vite hvilke skrifter som utgjør de poetiske bøkene, og beskrive noen av
virkemidlene

Kunne forklare forskjellen på lovsanger og klagebønner i Salmenes bok

Kunne forklare hvorfor Paulus har hatt stor betydning for utviklingen av kristendommen

Forstå Jobs lidelser og forklare det ondes problem
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
129 - 155
oppgave 1 s 136
oppgave 4 s 144
oppgave 1 s 148
Lesebestilling
Læringsprodukt
Boksskjema
Skriftlig prøve uke 45
Egne notater
Informasjon om lesing og lesebestillinger:http:/lesehjelpen.weebly.com/
4
TYSK
LÆRINGSMÅL

Finne viktige opplysninger på internett ved å bruke tyske nettsider til å søke faktainformasjon

kunne noen fakta om livet til Mozart.

kunne gjenkjenne og bruke spørreord (repetisjon)

kunne noen viktige geografiske steder i og fakta om Østerrike og i Sveits
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
tekst 2b, s.47
Grunnleggende oppgaver: Du skal jobbe på manuset
ditt til framføringen. Bruk forslaget til gjennomføring og
sorg for at du bruker minigrammatikkbok og ordbok i
forberedelsen.
tekst om Sveits, s 58
Oppg.12 a), lag 5 spørsmål til setningene du har
skrevet om kjente personen din.
Oppg. 12 a), b) og c) s.52
Oppg. 14 a), b) s.53
Lesebestilling
Læringsprodukt
Les tekst om Sveits, s.58, bruk ordbok ved
ukjente ord og gjør "partnerarbeit".
Skriftlig innlevering (manus) leveres inn på slutten av
fredag uke 44
Framføringen i uke 46/47
Egne notater
FRANSK
LÆRINGSMÅL





kunne bruke varierte læringsstrategier, bruke et større ordforråd, idiomatiske/faste uttrykk og
mer avansert grammatikk
kunne lese autentiske og tilpassede tekster, se og vurdere film og sangtekster
kunne delta i en samtale om et tema
kunne uttalereglene og kommunisere med relativt god flyt og intonasjon
kunne kjenne igjen og bruke idiomatiske/faste uttrykk
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Qu'est-ce que tu lis? p 60-61
Oppg. 1 s 70, 5a s71
Adjektiv s 220-223 (rep)
Oppgaver på ark som deles ut i timen.
Emneordlista s. 206
Filmsmakebit: Les Miserables
Filmark skal fylles ut.
Lesebestilling
Læringsprodukt
Informasjon om lesing og lesebestillinger:http:/lesehjelpen.weebly.com/
5
Boksskjema mens du jobber med sidene som skal
leses i perioden + filmark du fyller ut mens du ser
filmsmakebit fra Les Miserables.
Muntlig presentasjon av hvilken bok du ville tatt
med deg til en øde øy. Leveres uke 46
Vi blir enig om når du skal levere filmarket.
Egne notater
SPANSK
LÆRINGSMÅL




Bruke digitale verktøy til å finne praktiske informasjon om et spansktalende land
Skrive setninger som beskriver og informerer
Bli kjent med geografi og kultur i et spansktalende land
Kunne bruke rigtige form av verb, både presens og framtid.
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
Prosjekt: 1. parte: El plan de mi viaje
Jobb med prosjektet ditt. Dette må du levere via email,
mandag uke 44. En mail per gruppe
Husk at du må skrive fullstendige setninger og at du
må bruke både presens og futurum. Pass godt på
samsvar. Gå igjennom setningene dine flere ganger.
Forsikrer deg om at hver setning har mening. Har hver
setning substantiv, verb og objekt?
Lesebestilling
Læringsprodukt
Lese informasjon til prosjekt, dette er
forkjellige fra gruppe til gruppe(Gruppene
har ulike land)
Prosjekt 1. del (levere per e-mail)
Frist mandag 26.10.15 kl 24:00
Egne notater
ENGELSK FORDYPNING
LÆRINGSMÅL

Eleven viser evne til refleksjon og vurdering i arbeid med egne tekster.

Eleven kjenner til kriterier for måloppnåelse i faget og benytter disse aktivt for egen
språkutvikling og fremgang i faget.
LEKSER
Tema og sider som må leses i perioden
Oppgaver
"On the move # 19 -be creative". Read "Wanted:
young creative minds" page 72-74
"5 quick ones" page 74
Lesebestilling
Læringsprodukt
What are you good at? Make a mind map while
you read
"Creative minds behind computer games" page
75. Written paper handed in on one note due
Informasjon om lesing og lesebestillinger:http:/lesehjelpen.weebly.com/
6
Wednesday week 44
KUNST OG HÅNDVERK
LÆRINGSMÅL
Elevene skal kunne:
o
Male et portrett med akrylmaling på lerret.
o
Bruke fargekontraster for å skape rom og volum.
o
De skal tegne skisser og lage pappmodell.
o
Bruke verktøy og teknikker til å tilpasse og behandle materialer.
o
Re- designe et par pulsvarmere i tekstil.
o
De skal benytte klær å sy alt for hånd.
LÆRINGSPRODUKT
Maleri på lerret
Innlevering av ny oppgave I uke 3
Fat/skål i tre
Se på oversikten over filmdager for klassen
på forsiden av studieplanen.
Pulsvarmere i re-design
UTDANNINGSVALG (UV)
LÆRINGSMÅL

Planlegge, gjennomføre og dokumentere utbyttet av programorienteringen (PO) torsdag 22.
Tema
Oppgaver
Programorientering
Hjemme: Fortelle foreldre/foresatte hvilke 4
foredrag du hørte på og hva du lærte.
På skolen: Du skal gjennomføre en evaluering
av PO. Oppgaven vil bli delt ut i timen.
Rådgiver skal ha evalueringen inn og vil ta
med seg en oppsummering av klassens
meninger tilbake til de besøkende.
Egne notater
KROPPSØVING
LÆRINGSMÅL

Velge ut, øve på og fremvise et utvalg turnøvelser. Totalt skal du mestre 4 øvelser på matte
i serie og to apparater. Se egne vurderingskriterier.
Informasjon om lesing og lesebestillinger:http:/lesehjelpen.weebly.com/
7
MUSIKK
LÆRINGSMÅL


Du skal kunne spille minst 2 instrumenter og kunne fremføre 4 sanger samt synge til.
Du skal fordele innsatsen på alle dine instrumenter.
LEKSER
Tema
Oppgaver
4 store i norsk rock: DumDumBoys
Spilleprøver.
Egne notater
VALGFAG

Fysisk aktivitet og helse
Uke 43: Mortens gruppe: Frisbeegolf i Bugården, husk sykkel
Åges gruppe: Matlaging
Uke 44: Bytter om fra uke 43.
Informasjon om lesing og lesebestillinger:http:/lesehjelpen.weebly.com/
8