Pest eller kolera? - Leangkollseminaret

Transcription

Pest eller kolera? - Leangkollseminaret
søndag 15. mars 15
Pest eller kolera?
Hvilke rusmidler hadde vært
Overlege, spesialist i klinisk farmakologi
St. Olavs Hospital HF/
Lade behandlingssenter
Leangkollen 5. mars 2015
søndag 15. mars 15
Behov for stimulantia??
Behov for stimulantia??
søndag 15. mars 15
søndag 15. mars 15
TRANSE: Slik reagerte delfinene etter å ha fått i seg giften fra kulefisken.
Nærmest som i transe, ifølge forskerne.
søndag 15. mars 15
Barnemumier
Axial radiograph of the interior of the mouth, showing the coca (green) held between the teeth. Coca and
Substances that induced altered states interpreted as sacred and which could suggest to victims and tho
with them the proximity of the divine beings
søndag 15. mars 15
RUSMIDLER
SEDATIVA
STIMULANTIA
GHB
Barbiturater
Etanol
Benzodiazepiner
Løsmediler
Benzodiazepinlignende
Substanser
Ketamin
Opioider
Fensyklidin
Cannabis
Syntetiske
cannabinoider
Amfetamin
Metamfetamin
Kokain
Katinoner
Koffein
Nikotin
MDMA
Psilocybin (fleinsopp)
Meskalin
LSD
HALLUSINOGENER
søndag 15. mars 15
SYMPTOMER
SEDATIVA
Disinhibisjon
Sedasjon
Trøtthet
Snøvlende tale
Redusert
Eufori
- pustefrekvens
- oppmerksomhet
- muskeltonus
- angst
- psykomotorisk
aktivitet
LSD (
Koma
STIMULANTIA
Pratsomhet
Irritabilitet
Oppfarenhet
Økt
- assosiasjonstendens
- selvfølelse
- tendens til risikoatferd
- aktivitetsnivå
- hjertefrekvens
- blodtrykk
Redusert
- appetitt
- søvn
Illusjoner
Desorientering
Hallusinasjoner
HALLUSINOGENER
søndag 15. mars 15
http://www.bluelight.org
søndag 15. mars 15
søndag 15. mars 15
søndag 15. mars 15
Våken/
Årvåken/
Uoppkreativ/
Søvnmerksom
sosial/
problemer
oppmerksom/
Kognitiv
Kognitiv
problemløsende/ dysfunksjon
dysfunksjon
(understimulering) lykkelig
(overstimulering)
Trøtthet/
sedasjon/
søvn
Koma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Panikk/
frykt
Storhjernen
Hjernebjelken
Mellomhjernen
Hypofysen
HallusinaMidthjernen
sjoner/
Hjernebroen
Lillehjernen
psykose
Den forlengede marg
Mangelfull aktivering Histamin, serotonin, dopamin, noradrenalin,
acetylkolin, melatonin, adenosin
søndag 15. mars 15
Uttalt aktivering
Metabolisme av etanol
Etanol
ADH
(alkoholdehydrogenas
e)
søndag 15. mars 15
ALDH
(aldehydehydrogen
ase)
Acetaldehyd
Eddiksyre
Metabolisme av etanol
ADH5
ADH4 (lav affinitet > magesekk)
ADH3? (lav affinitet > magesekk, i blodåreveggen i lever)
ADH2
ADH1C2
ADH1C1*
ADH1B3*
ADH1B2*
ADH1B1
ALDH2** (lever, magesekk,
hjerne)
ALDH1B
ADH1A
ALDH1A
Etanol ADH
Acetaldehyd ALDH
CYP2E15B
CYP2E15A
CYP2E1***, CYP1A2, CYP3A4
KATALASE***
Diverse enzymer
søndag 15. mars 15
ALDH3-9
Eddiksyre
ADH = alkoholdehydrogenase
ALDH = aldehyddehydrogenase
* Høyere enzymaktivitet enn andre
enzymer i samme gruppe
** Lavere enzymaktivitet i enkelte
genvarianter
*** Viktig for metabolisme av etanol i CNS
Etylerte fettsyrer (FAEE),
Etylglukuronider (EtG etc.)
Sentralnervesystemet
(SNS)
Perifere vev/organer
Alkohol
(etanol, EtOH)
Alkohol
Alkoholinntak
(etanol, EtOH)
Alkohol
Primært
Katalase
dehydrogenase
CYP2E1 Perifert produsert ACD passerer i lever
(ADH)
BBB ved høye konsentrasjoner)
Acetaldehyd (ACD)
Acetaldehyd (ACD)
Reaksjon/kondensasjon
med katekolaminer
Aldehyd
dehydrogenase
(ALDH)
ACD +
ACD + indolamniner
monoamniner (tryptofan, tryptamin)
(DA, NA, A)
Aldehyd
dehydrogenas
e
(ALDH)
Edikksyre
Tetrahydroisoquinoliner (THIQ)
Tetrahydrokarboliner (TBC)
- Tetrahydropapaverolin (THP)
- Tryptolin (TRP)
- Salsolinol (SAL)
- Andre
søndag 15. mars 15
Videre metabolisme og
eliminasjon
Reseptorsystemer involvert i etanols
virkningsmekanismer ved
blodkonsentrasjoner under 1 promille
RESEPTOR VIRKNING
ENDOGENT
SUBSTRAT
TYPE RESEPTOR
NMDA-R
Antagonist
Glutamat
GABAA-R
Agonist (PAM) GABA
Transmitterstyrt
ionekanal (tetramer = 4
subenheter)
Transmitterstyrt
5HT3-R
Agonist (PAM) Serotonin
N-ACh-R
Agonist (PAM) Acetylkolin
Gly-R
Agonist (PAM) Glycin
ionekanal
(pentamer
=5
Transmitterstyrt
subenheter)
ionekanal
(pentamer
=5
Transmitterstyrt
subenheter)
ionekanal
(pentamer
=5
Transmitterstyrt
subenheter)
ionekanal
(pentamer = 5
PAM = positiv allosterisk modulator
søndag 15. mars 15
Tiamin
• Kroppens lagre av tiamin er på i
størrelsesorden 25-30 mg
• Normalbehov er henhold til norske
kostholdsanbefalinger på 1,1-1,6 mg daglig
• Kroppen har relativt små lagre av tiamin og
symptomer på tiaminmangel vil kunne
oppstå etter 2-3 uker redusert tilførsel
• Tiamin er et koenzym som som blant annet
er avgjørende for at cellen skal ha normal
energiomsetning samt produksjon av for
søndag 15. mars 15
Vitamin B1 = tiamin
Hazell & Butterworth, 2009
søndag 15. mars 15
Tiamin
• Alkoholikere er vist å ha:
– Lavere tiamininntak (Thomson og
medarbeidere, 2002)
– Redusert tiaminopptak på grunn av
alkohol og underernæring (Cook og
medarbeidere,1998)
– Reduser lagring i lever (Cook og
medarbeidere, 1998)
– Redusert utnyttelse (Sechi & Serra, 2007)
– Økt tiaminforbruk i forbindelse med
søndag 15. mars 15
Wernickes encephalopati i
obduksjonsmaterialer
Antall individer med WE i %
Fortløpende obduksjoner
1,3 (0,4-2,8 )
Obduksjoner av kroniske
alkoholikere
9,3 (6,3-58,6)
Overenstemmelse mellom
antemortem diagnostikk og
WE som antemortem diagnose x
31,9 (0-100)
obduksjonsfunn
hos
kroniske
100 WE påvist ved obduksjon
alkoholikere i %
EFNS guidelines for diagnosis, therapy and prevention of Wernicke encephalopathy. Eur J Neurol.
2010;17(12):1408-18
søndag 15. mars 15
søndag 15. mars 15
søndag 15. mars 15
søndag 15. mars 15
søndag 15. mars 15
Undersøkelsen viser at unge menn som røyker eller har røykt hasj øker faren for å få testikke
søndag 15. mars 15
From nature to chemist
Cannabis Sativa
Tetrahydrocannabinol (THC)
Anandamide
Benzoylindoles
Class 5
RCS-4
AM-694, AM-2233
WIN-48098
Tetrahydrocannabinol
Class 1
HU-210, HU-211
WIN55212-2
Cyklohexanoles
Class 2
CP-47497
CP-55490
søndag 15. mars 15
2-Arachidonoylglycerol
Naftoylindoles
Class 3
JWH 007> 398
AM-694, AM-2201
Phenylacetylindoles
Class 4
JWH-203, JWH-250
«Legal high» user
«Not for human consumption»
søndag 15. mars 15
Name
 JWH = John W. Huffman, Clemson University
 HU = Hebrew University
 CP = Pfizer
 AM = Alexandros Makriyannis, Northeastern
University
 WIN = Sterling Winthrop
søndag 15. mars 15
Nye psykoaktive substanser
• 81 nye psykoaktive substanser ble
rapportert til EMCDDA i 2013 (29 var
syntetiske cannabinoider)
• I alt 105 synthetiske cannabinoider
overvåkes av EU Early Warning System
(Januar 2014)
• 14 identifiserbare kjemiske familier av
syntetiske cannabinoider
• 2008 — a syntetisk cannabinoid,
JWH-018, første gang påvist i et såkalt
søndag 15. mars 15
Farmakological properties
Substans
AM-2201
JWH-122
JWH-210
JWH-018*
JWH-250
JWH-081
JWH-019
JWH-073*
AM-694
JWH-200*
HU-210
D9-THC*
søndag 15. mars 15
CB1 Ki (nM)
1.0
0.7
0.5
2,9
11.0
1.2
9.8
8.9
0.1
42.0
0,06
42
Syntetiske cannabinoideroverdose
•
De mest vanlig symptomene som er observert hos pasienter med
overdoser er:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
tachykardi: hjertefrekvens 90-170 (median 130)
hypertensjon: systolisk 150-200 mmHg (median 160 mmHg),
diastolisk 80-100 mmHg (median 85 mmHg)
kvalme m/ eller u/ oppkast
mild hyperglykemi
mild/moderat hypokalemi
muskelsmerter
mydriasis
somnolens
angst/uro
Panikkanfall
paranoia
hallusinasjoner
psykose
søndag 15. mars 15
Forest plot showing adjusted odds ratios and 95% CI for any psychosis
outcome according to ever use of cannabis in individual studies
Exposure was ever use of cannabis in all studies except for the NPMS, in
which the measure was ever use over the past 1 year only. *Additional data
were provided by investigators in these studies.31,34
†Results
were unaltered when the 4% of cases with simplex schizophrenia were
omitted
Theresa
HM. Moore MSc et al. Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a
systematic review. The Lancet, Volume 370, Issue 9584, Pages 319 - 328, 28 July 2007
søndag 15. mars 15
Forest plot showing adjusted odds ratios and 95% CI for any psychosis
outcome according to most frequent use of cannabis in individual
studies. *Results were not adjusted for other drug use.
Theresa HM Moore MSc et al. Cannabis use and risk of psychotic or affective mental health outcomes: a
systematic review. The Lancet, Volume 370, Issue 9584, Pages 319 - 328, 28 July 2007
søndag 15. mars 15
JWH-250 JWH-018 5-MeO-DMT WIN-48098 CP-47497-C7
Morning glory
5-MeO-DALT Hawaiian Baby Woodrose
HU-211 LSD
AM-2233
HU-210
5-MeO-DiPT
CP-47497-C8
AM-694
JWH-098
CP-47497-C9
CP-47497-C6
MDPPP
4-OH-DiPT AM-2201
MBDB
4-OH-MiPT MDEA
Psilocin
MPPP
Mescalin
Butylon
5IAI
2CT-2
2CT-8
PMMA
JWH-015
MDPV
2CT-9
JWH -398
2CD
MOPPP
AM-678
DMT
JWH-073
4-MTA
DiPT
Etylon
DET
Bromodragon-Fly
Aleph-1 cPPP JWH-081
2C-TFM
JWH-019
2CI
2CB
TMA
2C-B-Fly
Metylon
MDA DOTFM
DALT
3MA
WIN-55212-2 2MA
JWH-122
Ariadne
6APDB
DON
Katinon
2CC JWH-007 TMA-2
Aleph-6 DOC
DOI
2AT 2CP JWH -387
2CF
DOM
2CBFly-NBOMe
4-OH-DET 2AI
2CN DOB
Aleph-7
RCS-8
Mefedron
Pyrovaleron
2CT-7
DOEF
AMT
DOPR
6APB
AET Dimetylkatinon JWH-203 Metedron
JWH -210
MDAI
Beatrice
AM-1220
2CE G5
Flefedron
2CT-21
DOET
2CBCB-NBOMe
MDMA
G3
Etkatinon
Etylon RCS-4
DPT
Psilocybin
PMA
Metylendioksypyrovaleron
4-Flurometkatinon
3-Flurometkatinon
JWH-200
søndag 15. mars 15
«Legal high» user
«Not for human consumption»
søndag 15. mars 15
«Ondskapens akse»
Fenylalanine
Tryptofan
Fenetyllamin
Tryptamin
p
søndag 15. mars 15
Fenetylaminer
Fenylgruppe
Amfetamin
søndag 15. mars 15
Etylkjede
Fenetylamin
Amingruppe
Metamfetamin
Fenetylaminer
Ringsubstituerte
amfetaminer
D-serien
Amfetamin
Benzodifuraner
ABDF (BROMODRAGONFLY=
DOB-DRAGONFLY)
2C-B-FLY
R4
DOB
DOC
DOI
DOM
DON
DOEF
DOET
DOPR
DOTFM
ALEF-1
ALEF-6
ALEF7
ARIADNE
BEATRICE
G3
G5
søndag 15. mars 15
Andre
PMA
PMMA
4-MTA
TMA
TMA-2
2-MA
3-MA
2-AI
2-AT
MMAI
Amfetamin
Katinon
Substituerte
katinoner
søndag 15. mars 15
søndag 15. mars 15
søndag 15. mars 15
søndag 15. mars 15
«STERKE»
CNSSTIMULERENDE
«MODERAT STERKE»
CNS-STIMULERENDE
«SVAKE»
CNSSTIMULERENDE
Økt
noradrenalinnivå
AMFETAMIN/
METAMFETAMIN
Vellystfølelse
Oppstemthet
Økt aktivitetsnivå
Tankekjør
Taleflom
Økt irritabilitet
Økende grad av
mistenksomhet
Paranoide
forestillinger
Vrangforestillinger
Aggresjon
Redusert søvnbehov
Nedsatt matlyst
Motorisk urolig
Repeterende,
ensformet motorisk
aktivitet
Redusert
impulskontroll
Økt dopaminnivå
Økt serotoninnivå
DISSOSIATIVE
SUBSTANSER
HALLUSINOGENER
SYMBOL
HOVEDVIRKNING
SUBSTANS
KLINISKE
EFFEKTER
søndag 15. mars 15
KOKAIN
Sterk vellystfølelse
Oppstemthet
Økt aktivitetsnivå
Økt oppmerksomhet
Økt sosialisering
Redusert søvnbehov
Nedsatt matlyst
Økt seksuell lyst
Blokkering av
Stimulering av
glutamatreseptorer
serotoninreseptorer
samt andre
reseptorer
MDMA
FENSYKLIDIN
LSD
KETAMIN
PSILOCYBIN
Vellystfølelse
Oppstemthet
Tankeforstyrrelser
Oppstemthet
Opplevelse av styrke og
Forsterkede
Økt oppmerksomhet
usårbarhet
fargeopplevelser
Økende empati
Desorientering
Endrede geometriske
Nærhet
Endret
mønstre
Økt følsomhet
kroppsopplevelse
Endret opplevelse av
Indre ro
Svekket konsentrasjon
tid og rom
Økt aktivitet
Forstyrret tenking
Endret
Føler seg vel
Illusjon
kroppsopplevelse
Økt følsomhet for
Hallusinasjoner
Opplever mange
berøring
Agitasjon
forskjellige følelser
Svekket hukommelse
samtidig (sinne, glede,
Redusert evne til å
sorg)
kommunisere med
Vrangforestillinger
omgivelsene
«Bad trips» (alvorlige
Kampvilje
og skremmende
Utøvelse av vold
følelser, frykt for
Bisarr atferd
kontrolltap, fortvilelse)
Hallusinogene
effekter
Entaktogene
effekter
Entaktogene
effekter
søndag 15. mars 15
Hallusinogene
effekter
Stimulerende
effekter
Stimulerende
effekter
Entaktogene effekter
• Entaktogener gir i mange tilfeller en opplevelse av
glede, følelse av nærhet til andre, kjærlighet,
tilfredshet og indre ro.
• Substanser som har er rapportert å ha
entaktogene effekter er:
–
–
–
–
–
–
–
–
2C-B
2CI
2C-T-7
2C-T-2
MDMA
MDA
MDEA
MBDB
søndag 15. mars 15
Cocaine and amphetaminemechanism of action
søndag 15. mars 15
søndag 15. mars 15
”Never give up”
søndag 15. mars 15
Drug harms in the UK: a multicriteria
decision analysis
David J Nutt, Leslie A King, Lawrence D Phillips, on
behalf of the Independent Scientific Committee on
Drugs
Lancet 2010; 376: 1558–65
søndag 15. mars 15
søndag 15. mars 15
Kriterier
•
Brukerrelaterte
– Rusmiddelspesifikk dødelighet
• Rusmidlets dødelighet: forholdet mellom en dødelig dose og standard
brukerdose for voksne
– Rusmiddelrelatert dødelighet
• Redusert livslengde som følge av lungekreft, HIV, Hepatitt, trafikkulykker
– Rusmiddelspesifikk skade
• Rusmidlet evne til å gi leverskade, slag, kardiomyopati, magesår,
– Rusmiddelrelatert skade
• Rusmiddelrelatert skade på fysisk helse: virusinfeksjoner, selvskading, emfysem
– Avhengighet
• Sannsynlighet for utvikle avhengighet i henhold til ICD 10/DSM IV
– Rusmiddelspesifikk mental svekkelse
• Rusmiddelspesifikk intoksikasjoner: påvirkning amfetaminpsykose,
ketaminforgiftning
– Rusmiddelrelatert mental svekkelse
• Rusmiddelrelaterte tilstander sekundært til rusmiddelbruk : depresjon,
stemninglidelser
– Tap av materielle verdier
• Inntekt, eiendom, jobb, utdannelse
søndag 15. mars 15
Kriterier
•
Omgivelser
– Skade
•
Betydningen av rusmiddelbruk i forhold til skade på andre: familievold,
trafikkulykker, fosterskade, sekundær blodsmitte av andre individer
– Kriminalitet
•
Betydningen av rusmiddelbruk i forhold til vinningsforbrytelser
– Skade på omgivelser
•
Miljømessige konsekvenser av avfall fra rusmiddelproduksjon
– Familieproblemer
•
Konsekvenser av rusmiddelbruk på familier: omsorgssvikt for barn, oppsplitting av
familier, økonomisk og følelsesmessig klima
– Internasjonale konsekvenser
•
Konsekvenser av rusmiddelbruk utenfor landets egne grenser: avskoging,
destabilisering av land, internasjonal kriminalitet
– Økonomiske konsekvenser
•
Samfunnskostnader på nasjonalt nivå:
–
–
Direkte kostnader: helsevesen, politi, fengsel, sosiale tjenester, forsikring, kriminalitet
Indirekte kostnader: produktivitetstap, sykefravær
– Nærmiljø
søndag 15. mars 15
søndag 15. mars 15
søndag 15. mars 15
søndag 15. mars 15
Konklusjoner
• Rusmidler er kommet for å bli
• Alkohol er egentlig et dårlig valg som
legal substans
• Legalisering av cannabis blir også mer
komplisert pga. syntetiske
cannabinoider
• Før nye substanser evt. kan tas i bruk
som et legalt rusmiddel må de trolig
søndag 15. mars 15
søndag 15. mars 15