Ledige stillinger for sykepleiere og studenter

Transcription

Ledige stillinger for sykepleiere og studenter
► Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal og er organisert i ti
klinikker. Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i
landet. Helseforetaket har 2.750 medarbeidere.
Vil du bli en av oss?
● Ledige stillinger for sykepleiere og studenter
Sykepleierne
ved medisinsk
sengepost jakter
nye kolleger. Fra
venstre: Nina M.
Nynes Sandvær (H4),
Liv Ulvin Riseth
(H5C), Yngvar Furre
Johannessen (H4),
Kjetil Færøvik (H5C)
og resten av
mannskapet kan
friste med godt
arbeidsmiljø,
spennende
oppgaver og
givende
utfordringer.
Medisinsk klinikk har 40 sengeplasser, fordelt på tre
Vi har nå følgende stillinger ledig:
sengeposter og medisinsk overvåkning. Det er høy
aktivitet i klinikken, og vi har et tydelig fokus på faglig
utvikling. Hos oss er sykepleiere en yrkesgruppe det
satses på.
•
3 faste sykepleierstillinger (1 stillinger i 75 prosent, 1 stilling natt i 65
•
•
prosent og 1 stilling natt i 50 prosent).
1 sykepleiervikariat (75 prosent stilling i cirka 12 mnd).
1 sykepleierstudent (15 prosentstilling , helgearbeid)
For å ivareta oppgavene klinikken er satt til å løse,
Ta kontakt direkte med våre avdelingsledere for mer informasjon:
har vi fokus på kompetanse og faglig utvikling. Dette
innebærer blant annet at vi har utdannet og vil
fortsette å utdanne spesialsykepleiere innen de
forskjellige fagfeltene som klinikken favner.
► Hanne Heglum
► Kari Sund Larsen
► Lill Therese Tufthaug
74 21 59 67
74 21 56 96
74 21 59 81
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Søk stillingene her:
http://www.hnt.no/no/Jobb-hos-oss/Ledige-stillinger/100451/

Similar documents