Nyhetsbrev fra M edisin sk bibliote k

Comments

Transcription

Nyhetsbrev fra M edisin sk bibliote k
Velkommen til første utgave av Medisinsk biblioteks nyhetsbrev – mai 2015
Nyhetsbrevet vil komme månedlig og sendes/legges ut elektronisk.
Ønsker du å motta nyhetsbrevet, send påmelding til [email protected]
Biblioteket i ett søk: Oria.no
I Oria kan du søke etter artikler, e-tidsskrifter, trykte og elektroniske bøker, avhandlinger osv. i
én søkeboks. Du kan se hva som finnes i Medisinsk bibliotek ved Ahus og i andre bibliotek.
Du kan også bestille, reservere, fornye, lagre søk og treff, samt sende referanser til EndNote.
Oria erstatter Bibsys Ask. Den største forskjellen er at Oria søker i flere kilder og derfor ofte gir mange
flere treff. Men det er mange avgrensningsmuligheter for å spisse søket.
Biblioteket tilbyr veiledning og opplæring, ta kontakt hvis du vil vite mer.
Virtuell bokhylle i Oria
Når du har slått opp på en trykt bok i Oria, kan du velge fanen Virtuell hylle for å se bøkene som står i
nærheten av denne boka på hylla i biblioteket.
Nye tidsskriftabonnement fra 2015





British journal of psychiatry
Dagens medisin (trykt)
Fysio (norsk versjon)
International Forum of Allergy & Rhinology
Klinisk sygepleje





Lancet Diabetes & Endocrinology
Lancet Psychiatry
Lancet Respiratory Medicine
Omsorg : nordisk tidsskr. palliativ medisin (trykt)
Tidsskrift for psykisk helsearbeid
Opphørt: Laboratory hematology
Testing av e-ressurser
Hjelp oss å teste e-ressurser og gi tilbakemelding, slik at vi bedre kan vurdere om vi bør fornye
eksisterende ressurser eller heller kjøpe noe annet. Tips oss gjerne om aktuelle ressurser.
Fram til 14. juni har vi følgende testtilganger:
 Imaging Reference Center – radiologi med 4000 diagnoser og 72.000 bilder
 Pathology Reference Center – patologi med 2100 diagnoser og 40.000 bilder
 Health Library (Lippincott) – emnebibliotek innen anestesiologi, fysioterapi, kirurgi, onkologi mm.
 Visual Body – anatomi, fysiologi, muskler, skjelett mm. i 3D
Tidligere i år har vi bl.a. testet Nursing Reference Center, Rehabilitation Reference Center,
Psychotherapy.net (videobibliotek), e-bøker fra EBSCO og tidsskrifter fra SAGE.
Medisinsk bibliotek
Tlf: 679 68550
Epost: [email protected]
www.ahus.no/fagfolk_/bibliotek_/
Besøk oss: Nye Nord 4. etg. (NN04)
Følg oss på Facebook:
www.facebook.com/AhusMedisinskBibliotek
Nyhetsbrev fra Medisinsk bibliotek
Medisinsk bibliotek
Nye bøker jan-mars 2015
Filosofi, psykologi, ledelse, etikk (BD-BF)
Den positive psykologiens metoder, 2013
Urologiske sykdommer (WJ)
Njurmedicin, 2014
Anatomi, histologi, embryologi (QS)
Moore KL: Clinically oriented anatomy, 2014
Eroschenko VP: DiFiore's atlas of histology…, 2013
Endokrine sykdommer (WK)
Williams textbook of endocrinology, 2011
Evidence-based endocrinology, 2012
Jameson JL: Harrison's endocrinology, 2013
Biokjemi, ernæring (QU)
Mat og medisin, 2012
Modern nutrition in health and disease, 2014
Nervesystemet, hjernen, smertebehandling (WL)
Osborn AG: Osborn's brain, 2013
Mikrobiologi, immunologi (QW)
Gladwin M: Clinical microbiology made ridiculously…, 2014
Mikrober, helse og sykdom, 2014
Abbas AK: Basic immunology, 2014
Textbook of allergy for the clinician, 2014
Bioteknologi (QY)
Tietz fundamentals of clinical chemistry and molecular
diagnostics, 2015
Generell patologi (QZ)
Korf BR: Human genetics and genomics, 2013
Devita, Hellman, and Rosenberg's cancer, 2015
Mukherjee S: Keiseren over alle sykdommer, 2013
Tobias JS: Cancer and its management, 2014
Medisin (generell), rettsodontologi (W)
Jensen P: Mellom ordene, 2011
Offentlig helsevesen, forebyggende medisin,
yrkesmedisin, helsestatistikk, hygiene (WA)
Gordis L: Epidemiology, 2014
Seksuelle overgrep mot barn, 2014
Samhandlingsreformen under lupen, 2014
Designing clinical research, 2013
Fletcher RH: Clinical epidemiology, 2014
Klinisk medisin (WB)
Medicinsk kompendium (2 bind), 2013
Evidence-based emergency care, 2013
Rosen's emergency medicine (2 bind), 2013
Landvik T: Parasites of health, 2014
Ingvaldsen B: Væske, elektrolytter, blodgasser og…, 2014
Willard and Spackman's Occupational Therapy, 2013
Smittsomme sykdommer (WC)
Infektionsmedicin, 2014
Muskler, skjelett (WE)
Textbook of orthopaedics, trauma, and rheumatology, 2013
Pust (WF)
Egan's fundamentals of respiratory care, 2013
Hjerte- og karsystemet (WG)
Wagner GS: Marriotts practical electrocardiography, 2014
Rutherford's vascular surgery, 2014
Braunwald's heart disease, 2015
Blod- og lymfesystemet (WH)
Hoffbrand AV: Essential haematology, 2011
Leppe, tunge, spyttkjertler (WI)
Keshav S: The gastrointestinal system at a glance, 2013
Enders G: Sjarmen med tarmen, 2015
Medisinsk bibliotek
Psykiatri (WM)
Traumebehandling, 2014
Boon S: Traumerelatert dissosiasjon, 2014
Neuropsychological aspects of substance use disorders, 2014
Valla B: Videre, 2014
Utviklingshemning og seksuelle overgrep, 2014
Lundeberg IR: Tvang i rusfeltet, 2014
Gynekologi (WP)
Current diagnosis & treatment : Obstetrics & gynecology, 2013
Obstetrikk, svangerskap, fødsel (WQ)
Obstetrik – en grundbog, 2014
Williams obstetrics, 2014
Blackburn ST: Maternal, fetal, & neonatal physiology, 2012
Dermatologi, hudsykdommer (WR)
Klinisk dermatologi og venerologi, 2014
Bermark S: Tryksår, 2014
Barn - ernæring (WS)
Current diagnosis and treatment, pediatrics, 2014
Nelson textbook of pediatrics, 2011
Atlas of pediatric emergency medicine, 2013
Salimpour RR: Photographic atlas of pediatric disorders and
diagnostic, 2014
Case files Pediatrics, 2013
Merenstein & Gardner's handbook of neonatal intensive care,
2011
Gerontologi (WT)
Bowker LK: Oxford handbook of geriatric medicine, 2012
Øre-nese-hals, leppe-, kjeve- og ganespalte (WV)
Lærebog i øre-næse-hals-sygdomme og hoved-hals-kirurgi, 2012
Dhillon RS: Ear, nose and throat and head and neck surgery, 2013
Sykehusadministrasjon (WX)
Marino PL: Marino's the ICU book, 2014
Sykepleie (WY)
Stordalen J: Praktiske sykepleieferdigheter, 2010
Geriatrisk sykepleie, 2014
Berthelsen E: Far vel, 2011
Critical care nursing, 2014
Tveiten S: Sykepleie til barn, 2012
Renal nursing, 2014
Teaching evidence-based practice in nursing, 2013
Medisinsk historie, biografier, folkemedisin,
oppgaveskriving og publisering, humor (WZ)
Booth A: Systematic approaches to a successful literature…, 2012
Cargill M: Writing scientific research articles, 2013
Dalland O: Profesjonsutdanning og dannelse, 2013
Vi minner om at biblioteket abonnerer på flere tusen e-bøker. De fleste er søkbare i Oria.no, hvor du
bl.a. kan avgrense til materialtype e-bøker. Noen ganger tar det litt tid før de nyeste e-bøkene dukker
opp i Oria, så det kan være et alternativ å sjekke direkte hos leverandørene.
E-bøker fra Springer: www.springerlink.com/books/
E-bøker fra McGraw-Hill, bl.a. accesssurgery.mhmedical.com/
Oversikt over våre e- bokavtaler finner du under Finn bøker på bibliotekets nettside:
Medisinsk bibliotek
Nyhetsbrev fra Medisinsk bibliotek
E-bøker