Debrifing er

Comments

Transcription

Debrifing er
DEBRIFING
Anine Madsgaard
Høgskolen Betanien
DEBRIFING
METODER OG PRAKSIS
Lusk And
Fater
(2013)
GREAT – Guidelines,
recommendations,
Events, Analysis,
and Transfer and
knowledge to
clinical practice.
OPT
(Outcome
Presents
state Test)
Guidet
refleksjon
(Jeffries/
Schøn)
The debrifing
With good
Judgement
(DGJ)
MMA –
Medieval
Metaphorical
Adaptation
Debrifing
metoder
Pearson &
Smith (1986)
Lederman
(1984)
Plus Delta
Gibbs
EIAG
(Experience,
Identify,
Analyze, and
Generalize)
Thiagarajan
(1992 )
The
Debriefing
for
Meaningful
Learning
(DML)
GAS
(Gather,
Analyze,
Summarize)
Felles
• Utgangspunkt i teorier av Dewey og Kolb
• 3 leddet prosess:
– Beskrivelses fasen – Analyse fasen –
Tilbakemeldinger og oppsummering
• Fremme refleksjon for å lære
Ulike fokus i debrifing
-Studentenes refleksjoner
-Studentenes kliniske resonnement
-Overføring til praksis
Debrifing er
Guidet refleksjon
Debrifings
prosessen
består av
Faser
En modell
En strategi
En teknikk
Mentor
Instruktør
Veileder
Komponenter
Trener
Likemann
Informant
Deler
Planlegger
Evaluerer
En metode
Et rammeverk
Fasilitators
rolle i
debrifing
Trinn
Rollemodell
Lærer
Muntlig
Spørsmål
og svar
Skriftlig
Refleksjonsnotater
Logg
Diskusjoner
Media
Andre
fokus
Video
Studenter gir
tilbakemelding til
hverandre
Inkludering av observatør
Power Point
Svare skriftlig
Studentpresentasjoner
Blogger
Refleksjoner
Brev
Fortellinger
Egenvurdering
Rapporter
Debatter
Tilbakemelding fra lærer
Dagbøker
Diskusjonsforum
Chatting
Forelesninger
Spill
Ekspressiv kunst
Ulike måter å fasilitere på
påvirker også læringsutbytte i
debrifingen
Historiefortelleren
Den terapeutiske
Den kritiske klinikeren
Den forberedende
Din kliniske erfaring kan også påvirke
fasiliteringen
•Historiefortelleren?
•Den terapeutiske ?
•Den kritiske klinikeren?
•Den forberedende?
Hvilken fasilitator er
du?
Historiefortelleren?
Den forberedende?
Den terapeutiske?
Den kritiske klinikeren?
Fremtidige utfordringer
• Felles språk
• Være bevisst å bruke eksisterende metoder
• Teste eksisterende metoder og praksiser
• Evaluere debrifing
Kilder
• Arafeh J M R, Hansen SS, Nichols A (2010) Debriefing in simulated Based Learning.
Facilitating a Reflective Discussion. J Perinat Neonat Nursing. Vol 24, No 4
• Dieckmann P. Friis S M, Lippert A & Østergaard D (2009) The Art and science of debriefing
in simulation: Ideal and Practice. Medical Teacher
• Dreifurst, K (2009) The essentials og debriefing in Simulation Learning: A Concept
Analysis. Nursing Education Perspecitive, vol 30 No 2
• Dreifurst, K (2012) Using Debriefing for Meaningful Learning to Foster Development og
Clinical Reasoning in Simulation. Journal of Nursing Education. Vol 51, no 6
• Husebø S E, Dieckmann P, Rystedt H, Søreide E, Friberg F (2013) The relationship
Between Facilitators Question and the level of Reflection in postsimulation Debriefing.
Society for simulation in Healthcare. Vol 8. no 3
• Jeffries P ( 2012) Simulation in nursing education, from conceptualization to evaluation.
• Olson S. Debriefing. From Basic to Advanced. Clinical Simulation Program.
• Overstreet M (2009) The current Practice of Nursing Clinical Simulation Debriefing: A
Multiple Case Study. Doctoral Dissertations
• Waznonis A R (2014) Methods and Evaluations for Simulation Debrifing in Nursing
Education. Journal of Nursing Education. Vol 53 No 8