Astma, KOLS og reisemedisin

Transcription

Astma, KOLS og reisemedisin
Avd. for arbeidsmedisin
INVITASJON TIL FAGMØTE
TEMA: Astma, KOLS og reisemedisin
Vi inviterer til fagmøte for bedriftsleger og arbeidsmedisinere i regionen.
Yrkeshygienikere og andre med interesse for temaene er også velkommen.
Arbeidsmedisinere/bedriftsleger vil bli prioritert hvis stor påmelding.
Fagmøtet søkes godkjent som 6 timer frivillig kurs for etter- og videreutdanning
i allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin.
TIDSPUNKT:
Torsdag 28. mai 2015.
Programmet er på baksiden av arket.
STED: Sykehuset Telemark, Skien, konferansesenteret; møterom
”Vrangfoss”, (administrasjonsbygget, bygg 54).
PÅMELDING TIL:
Kari Hvidsten: [email protected], tlf. 35 00 31 19
Klaudia Maria Bådsvik: [email protected]
Annbjørg E. Seljeflot: [email protected]
Sykehuset Telemark HF, Avdeling for arbeidsmedisin, 3710 Skien
Frist for påmelding: 5. mai 2015.
Hilsen
Avdeling for arbeidsmedisin
Astma, KOLS og reisemedisin
28. mai 2015. Sykehuset Telemark, Skien, møterom: ”Vrangfoss”.
Påmeldingsfrist: 5. mai 2015.
Fagmøtet søkes godkjent som 6 timer frivillig kurs for etter- og videreutdanning
i allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin.
Program:
Kl. 09.25 – 09.30
Velkommen m/kaffe og frukt
Kl. 09.30 – 09.45
Kort informasjon om avdelingen og avdelingens internettside
Overlege Wenche Røysted, STHF
Kl. 09.45 – 10.30
Arbeidsrelatert astma, en oppdatering
Konst. overlege Regine Abrahamsen, STHF
Kl. 10.30 – 10.40
Pause
Kl. 10.40 – 11.05
Astma i Telemark: Presentasjon av prosjekt og delprosjekt
Overlege Geir Klepaker/konst. overlege Regine Abrahamsen, STHF
Kl. 11.05 – 11.15
Pause
Kl. 11.15 – 12.00
Helseeffekter av Epoksy, med aktuell kasuistikkserie
Overlege Geir Klepaker, STHF
Kl. 12.00 – 12.45
Lunsj
Kl. 12.45 – 13.15
Frisører: Eksponeringer og helseeffekter
LIS Annbjørg Elise Seljeflot, STHF
Kl. 13.15 – 13.20
Pause
Kl. 13.20 – 14.05
Arbeidsrelatert KOLS, en oppdatering
Overlege og ph.d. Anne Kristin Møller Fell, STHF
Kl. 14.05 – 14.20
Pause m/kaffe og kake
Kl. 14.20 – 15.30
Reisemedisin
LIS og bedriftslege Tor Bjuland, STHF
Kl. 15.30 – 16.00
NAMFs halvtime
v/ tillitsvalgte
Kl. 16.00
Avslutning og vel hjem
Side 2 av 2