Risikovurdering for TIP

Comments

Transcription

Risikovurdering for TIP
ID UTS.Saltd.AVD.TIP.4.5
Versjon
1.01
Gyldig fra
21.05.2015
Forfatter
Egil Larsen
Verifisert
KS-gruppen
Godkjent
Kjell Magne
Johansen
Side
1 av1
Risikovurdering for TIP
Kontekst (sammenheng):
Nøkkelpersoner (interessenter):
Bruk av maskiner på skolens verksted
Avdelingsleder, faglærere og assistenter
R
Hendelse
R1
Risikofaktorer
Dreiebenker
Håret i maskinen
Øyeskader/kuttskader
Fresemaskiner
---------«------------
Bormaskiner
_______»_______
R2
R3
R4
Durma
knekkemaskin
_______»_______
Platevals
Klemfare
R5
Risikoanalyse
Risiko
S
K
(1-3)
(1-3)
(Produkt
av
S og K)
Evaluering
2
3
6
Nei
2
3
6
2
3
2
2
Risikoreduserende tiltak
(akseptert
risiko janei)
Risikoanalyse
Restrisiko
Evaluering
S
K
(1-3)
(1-3)
(Produkt
av
S og K)
(akseptert
risiko janei)
Opplæring i relevant HMS
1
3
3
Ja
Nei
______»_______
1
3
3
Ja
6
Nei
________»________
1
3
3
Ja
3
6
Nei
Lærer skal være tilstede
ved bruk.
1
3
3
Ja
3
6
Nei
1
3
3
Ja
Opplæring i rel.HMS
IDUTS.Saltd.AVD.TIP.4.5
Risikovurdering for TIP
R6
Ver.1.01
Side: 2 av 3
Øyeskader og slag fra
ender.
1
3
3
Nei
Sikker montering av
koblinger.Opplæring
1
2
2
Ja
Oljeprodukter
Hudkontakt og sprut i
øyne
1
2
2
Ja
Opplæring i bruk
1
1
1
Ja
Sirkelsag
Klemskade/kuttskade,
Veskesøl.
1
3
3
Nei
Opplæring/oppfølging
1
2
2
Ja
2
3
6
Nei
Opplæring/oppfølging
1
2
2
Ja
R9
Sveising
Brannskade/blink/støt
R
10
Reparasjon av store
maskiner/deler
Klemfare og fare for
brudd i løfteutstyr
2
3
6
Nei
Bruk SJA og oppfølging
1
3
3
Trykkluftutstyr
R7
R8
S10annsynlighet (1- 3 der 3 er høyeste) =S
Konsekvens (1- 3 der 3 er høyeste) =K
Interne referanser.
Eksterne referanser.
Ja
Risikovurdering for TIP
IDUTS.Saltd.AVD.TIP.4.5
Ver.1.01
Side: 3 av 3