Teknikk og industriell produksjon

Transcription

Teknikk og industriell produksjon
Rebekka Langåker
smiler stort i arbeidsklærene når hun
snakker om jobben og skoletiden. Etter
to år på Teknikk og industriell produksjon ved Åkrehamn Vidaregåande Skole,
er hun nå litt over ett år inne i den toårige perioden som industrimekanikerlærling, og hun synes selv at læretiden går
ganske fort.
Etter at læretiden er over planlegger
Rebekka å returnere til skolebenken for
å videreutdanne seg som maskiningeniør,
og som hun sier ”Enten jobbe offshore
eller rett og slett bli rik.”
I yrket som industrimekaniker går jobben ut på alt fra vedlikeholdsarbeid og
fiksing av motorer, til å jobbe på båtene
som kommer inn. Rebekka er glad hun
har fått prøvd seg litt innenfor det
meste som har med yrket å gjøre gjennom læreplassen sin.
- Det er etterspørsel etter jenter i yrker
innenfor TIP, det er ikke vanskelig å få
jobb hvis du er villig til å stå på.
- Jeg trives i arbeidslivet, men savner
årene på videregående. Skoletiden
var kjempekjekk og jeg lærte mye. De
beste minnene hennes fra Åkrehamn
Vidaregåande Skole er tiden i verkstedet
når elevene var sosiale og arbeidet med
praktiske oppgaver. Lærerne på TIP var
også veldig kjekke og det var et godt
miljø å studere i.Vi fikk mange verkstedtimer og det å få litt mer frihet og ikke
sitte limt til skolebenken var bra, sier
hun, og passer på å legge til at det ikke
bare var tull og tøys som foregikk på
verkstedet.
Rebekka forteller at lærerne hjalp til
når de skulle søke på læreplass.Ved å
dytte dem i rett retning, hjelpe dem
med hvordan de skulle skrive søknader
og være referanser for elever uten mye
erfaring utenfor skolen. Selv hadde hun
vært utplassert hos Aibel i løpet av de
to årene på skolen, og likte seg godt der.
- Ta vare på tiden, hold motivasjonen
oppe, og nyt skoleårene, råder hun dem
som skal ut i videregående utdanning nå.
- Utdanning er det viktigste av alt for å
oppnå drømmejobben. Spesielt i yrker
med fagbrev, avrunder Rebekka.
Fra Ferkingstad
Gikk på Teknikk og industriell
produksjon ved Åkrehamn
Vidaregåande Skole 2008-2010
Lærling i industrimekaniker ved Aibel
teknikk og industriell
produksjon
På Teknikk og industriell produksjon (TIP) ved
Åkrehamn Vidaregåande Skole møter du lærere som
er opptatt av at du skal mestre og lære nye ting hver
dag.Vi vil bidra med et læringsmiljø som gjør deg til en
dyktig og ettertraktet fagarbeider.
Vg1 – Teknikk og industriell produksjon (TIP)
Hvis du velger vg1 Teknikk og industriell produksjon
(TIP) gir det deg muligheten til å gå ut i lære i over
50 ulike fag med jobbmuligheter innen industri
eller oljerelaterte virksomhet.Vi har fokus på
praktisk arbeid i verkstedet, der teori og praksis
kombineres for å gi deg grunnleggende kompetanse
innen Teknikk og industriell produksjons (TIP)
fagene. I prosjekt til fordypning kan du velge mellom
sveisefaget, platearbeiderfaget, industrirørleggerfaget,
industrimekanikerfaget, cnc- maskineringsfaget,
aluminiumskonstruksjonsfaget, automatikerfaget
og kjemi prosessfaget.Ved ønsker utover dette kan
det opprettes flere fag.Vg1 Teknikk og industriell
produksjon (TIP) har også kryssløp til Automatiker,
Kulde- og varmepumpeteknikk, Transport og logistikk,
IKT-servicefag for å nevne noen.
Vg2 - Industriteknologi
Vi har fokus på at fellesfag som engelsk, norsk og
matematikk skal være yrkesrettet.
Etter fullført videregående skole
Åkrehamn vidaregåande skole har et godt samarbeid
med næringslivet på Haugalandet. Utvalget av
bransjer er stort, og det er gode muligheter for å få
lærlingkontrakt.
Det er også flere muligheter for å ta videreutdanning
etter fullført fagbrev. Du kan søke opptak til ingeniør
Du kan også ta påbygg som gir deg studiekompetanse
til videre studier på høgskoler.
Du ser at mulighetene er mange, vi
ønsker deg velkommen til Teknikk og
industriell produksjon ved Åkrehamn
Vidaregåande Skole.
les mer
Etter å ha fullført Vg1 Teknikk og industriell
produksjon (TIP) kan du velge Vg2 Industriteknologi
som gir deg muligheten til å gå ut i lære i over
20 ulike fag.Vi har fokus på praktisk arbeid i
våre velutstyrte verkstedet, der teori og praksis
kombineres for å gi deg en grunnleggende kompetanse
innen Industriteknologifagene. I prosjekt til
fordypning kan du for eksempel velge blant fagene:
industrimekanikerfaget, platearbeiderfaget, cnc maskineringsfaget, produksjonsteknikkerfaget eller
industriell overflatebehandling, for å nevne noen. Her
gis det opplæring i aktuell bedrift.Ved ønsker utover
de nevnte fag, kan disse tilbys, hvis det finnes aktuelle
bedrifter som er villig til å ta i mot elevene.
Vg1
Vg2
Bygg- og anleggsteknikk
Vg3
Byggteknikk
Klima-, energiog miljøteknikk
Elektrofag
Elenergi
Automatisering
Helse og sosialfag
Automatiseringsfaget
Barne- og
ungdomsarbeiderfag
Helsearbeiderfag
Medier og
kommunikasjon
Medier og
kommunikasjon
Teknikk og
industriell produksjon
Industriteknologi
Tilrettelagt opplæring
Medier og
kommunikasjon
Arbeidstrening
Hverdagslivstrening
Utvidet praksis
Undersøk på vilbli.no hvilke muligheter dette gir.
Du vil bli overrasket over hva du kan bli!
Vil du vite mer, kan du besøke våre nettsider
www.akrehamn.vgs.no eller ringe telefon: 52 81 42 00
Sammen skaper vi framtidas kompetanse
Ved Åkrehamn Vidaregåande Skole samarbeider elever, lærere,
foresatte, ledelse og næringsliv om læringsarbeidet.Vi har også
forpliktet oss til å være framtidsrettet, slik at du skal kunne bruke
det du lærer i mange år fremover.