Skolekonkurranser Oppland

Comments

Transcription

Skolekonkurranser Oppland
SKOLEKONKURANSER SOM METODE FOR Å ØKE
INTERESSEN FOR FAGET
Oslo 14.09.15
Mulighetenes Oppland
...med fokus på mulighet for elevene å prøve ut
fag i programområdet de har valgt, med
konkurranse som metode.
Motivasjon gjennom vurdering, hvordan opplæringens
innhold og arbeidsoppgaver henger sammen med
sluttresultatet og at det premieres for prestasjonen.
 Og en tilnærming til oppgaver som venter i arbeidslivet.
 Prøvenemndsmedlemmer som dommere/ faglig
vurdering er en viktig resurs her.
 Opplæringskontorene og bedrifter som
samarbeidspartnere
 Fylkeskommunen v/VGO har et særskilt ansvar for
gjennomføringen.
Mulighetenes Oppland
Hvem har vært med i 2014/15
TIP: Skolekonkurranser, Opplandsmesterskap og
Østlandsmesterskap:
Maskinering, Industrimekaniker og Sveising.
ELEKTRO: Skolekonkurranser: Elenergi, Automatisering,
Data og elektronikk.
HO. Skolekonkurranser: Helsefagarbeider
Oppland har gjennomført 21 skolekonkurranser og i tillegg
hadde vi 3 deltakere på østlandsmesterskapet i TIP som
ble gjennomført i Tønsberg. v/ Ferder vgs. (To 1. plasser)
Og vi hadde en deltaker i VM i CNC.
Mulighetenes Oppland
Skoleåret 2015/16
TIP





TIP : Skolekonkurranser: Maskinering,
industrimekaniker, sveising.
Opplandsmesterskap.
Østlandsmesterskap. Telemark.
Oppgavene er ivaretatt av Østlandssamarbeidet
(7 fylker).
Mulighetenes Oppland
Skoleåret 2015/16
ELEKTRO
Skolekonkurranser: Elenergi. Automasjon og Data og
elektronikk.
Opplandsmesterskap. Avtalt, Raufoss vgs.
Østlandsmesterskap ??
Oppgaver finnes men må pyntes på.
Mulighetenes Oppland
Skoleåret 2015/16
Bygg.




Skolekonkurranser
Opplandsmesterskap. Avtalt Dokka vgs. (tømrer)
Østlandsmesterskap.??
Oppgaver : Tømrer, rørlegger, betong. (WorldSkills)
Mulighetenes Oppland
Skoleåret 2015/16
HO
Skolekonkurranser. Helsefagarbeider.
Opplandsmesterskap. Avtalt, Valdres vgs.
Østlandsmesterskap?
Oppgaver, Det er utarbeidet flere oppgaver.
Mulighetenes Oppland
Skoleåret 2015/16
DH
Skolekonkurranse og Opplandsmesterskap. Frisør.
 (1 klasse i Oppland)
 Fylkeskonkurranse. (Hedmark- Oppland.)
 Østlandsmesterskap.??
 Oppgaver : Finnes flere oppgaver i frisørfaget.
Alle skolekonkurranser ( m. Opplandsmesterskap) skal
gjennomføre i 2.halvdel mars og 1. i april.

Mulighetenes Oppland
Samarbeid skole næringsliv (arbeidsliv)
LUT :Læring og utviklingsteam.
----som læringsarena for PTF…
Samarbeidsforum i våre videregående skoler(skolen, bedrifter,
fagopplæring, prøvenemnd, elev)
- rekruttering til lokalt næringsliv, gjennom praksis i bedrift.
- Organiserer og avtaler PTF (prosjekt til fordypning)
- Avtaler lokale læreplaner.
- Avklarer HMS utfordringer i forbindelse med praksis i bedrift.
- +++++++++++
Mulighetenes Oppland
Muligheter innenfor det 4-årige
opplæringsløpet



Eksempel på fremtidens behov for kompetanse:
Nærings- og arbeidsliv i Oppland har
rekrutteringsutfordringer. Og det er her vi skal levere.
Størst utfordring er det innen sektorene: Helse, industri,
reiseliv, landbruk og skogbruk.
Eksempel:Etter kartlegging fra Helsedepartementet over
antall personer over 55 år og antall ufaglærte innen
helsetjenesten i kommunal og offentlig sektor. Er det i
Oppland behov for 270 nye helsefagarbeidere hvert år
fram til 2030 jfr. tall fra KS.
Mulighetenes Oppland
Veien videre
Videregående skoler skal være et kompetansesenter i
Oppland.
 Fylkeskommunen er regional utviklingsaktør – se
muligheten til økt bosetning – blant annet gjennom god
rekruttering
 Elevtallet har innvirkning på dimensjonering og hvor
utlysningstilbudet skal være
 Det er stort behov for rekruttering av arbeidstakere i
offentlig og privat sektor.
 Eleven/lærlingen er det beste ambassadør for skolen og
lærefaget og gjennom skolekonkurranser skal vi øke
motivasjonen.
Mulighetenes Oppland

Similar documents