Presentasjon Inge Myklebust

Comments

Transcription

Presentasjon Inge Myklebust
Rektormøte
Lillehammer – Fylkeshuset, 18. mars 2015
Mulighetenes Oppland
Agenda
Økta før lunsj: Kvalitetsarbeid
• Statuspresentasjon kvalitetsgrupper: Gausdal og
Dokka
• Erfaringar frå- og evaluering av styringsdialog/
skulebesøk
• Handlingsplan 2015/2016
Mulighetenes Oppland
Styringsdialog/skulebesøk 2015



Ambisjon om å gjennomføre alle skulebesøk før
vinterferien. Vi greidde det nesten…
Produserte ikkje skulebilete denne gongen. Neste år:
Basere oss på det vi hentar ut frå
Kva skal «barnet» heite vidare? Styringsdialog eller
skulebesøk?
Mulighetenes Oppland
Møte med elevråda




Gode møte på alle skulane
Tema riktige og viktige
Rektor si rolle i møtet
Viktig å få møte «breidda» i elevmassen
Mulighetenes Oppland
Møte med kvalitetsgruppene




Tematikk i møtet – riktig i den fasen vi er i no
Fokus på lærarrolla
Ulik innfallsvinkel til arbeidet, men alle jobbar i
«kjernen»; møte mellom elev og lærar
Leiargruppa
Mulighetenes Oppland
Møte med leiargruppene
•
Tok utgangspunkt i hovudområda
• Auka læringsutbyte
• Auka samarbeid skule-arbeidsliv
• Auka gjennomføring
Mulighetenes Oppland
Generelt – kor står skulane ?

Skulemiljø, læringsutbyte og gjennomføring:
– Undervisningspraksis
– Oppfølging av elevar
– FYR

Samarbeid skule-arbeidsliv:
– Utfordring i alle regionar: overgang vg2-læreplass i bedrift
– Skulane har eit ei viktig rolle/eit stort ansvar når det gjeld
formidlingsprosessen
Mulighetenes Oppland
Grupperefleksjon
Spørsmål til forberedelse:
• Hva fungerte godt ved årets
styringsdialog/skolebesøk – hvorfor?
• Hva kan bli bedre til neste års
styringsdialog/skolebesøk – hvordan?
Grupper:
Kristin U, Erland S og
Elisabeth BO
Ingvild RS, Tone M og
Jørgen R
Soon Ø, Åse S og Svein
Thore J
Torfinn O, Kjersti N og
Jane H
Mulighetenes Oppland
Torbjørn L, Kari R og Else
Marie BB
Handlingsplan 2015/2016

Forslag til mal v/Svein Thore
Mulighetenes Oppland

Similar documents