Risikoanalyse sveisemaskiner RISIKOANALYSE

Transcription

Risikoanalyse sveisemaskiner RISIKOANALYSE
ID UTS.Fau.TI.5.1.5
Versjon
0.01
Gyldig fra
25.03.2015
Forfatter
Faglærere TIP
Verifisert
Trygg Ove Tiberg
Godkjent
<ikke styrt>
Side
1 av3
Risikoanalyse sveisemaskiner
RISIKOANALYSE
Sikker bruk av maskiner
Særlige aktuelle forskrifter: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid.
Enhet:
Analyse:
Utført av:
Dato:
Fauske VGS, Søbbesva
Sveisemaskiner,
MIG/MAG/TIG/Elektrodesveis
Odd og Kjell-Harald
31.10.2013
Hendelse, situasjon
Nr
.
1 UV-stråling
2
3
4
Sveiserøyk
Sveisesprut
Brennbart materiale
Risiko for
Tiltak
Henv. til
litteratur,
forskrifter
Sannsynlighet
1. Lite
sannsynlig
2. Mindre
sannsynlig
Konsekvens
3. Sannsynlig
4. Meget
sannsynlig
5. Svært
sannsynlig
3. Kritisk
4. Meget
kritisk
5.
Katastrofalt
1
Sveiseblink,
solbrenthet
Lungeskader
Brannskader
Brann
2. Farlig
2 3 4 5 1 2 3 4 5
Verneutstyr, dekke seg til, skjerme andre
Bruke avsug og evt friskluftsmaske
Verneutstyr, kontroll og orden på sveiseplassen
Orden, fjerne brennbart materiale, brannslokningsutstyr
1. Ufarlig
x
x
x
x
x
x
x
x
IDUTS.Fau.TI.5.1.5
Risikoanalyse sveisemaskiner
5
Slaggsprut
6
Gassflasker kan velte
Øyeskader,
brannskader
Eksplosjon,
høyenergiskader
Ver.0.01
Bruk briller og verneklær.
Flasker skal sikres mot velting
Side: 2 av 3
x
x
x
x
IDUTS.Fau.TI.5.1.5
Risikoanalyse sveisemaskiner
Ver.0.01
Side: 3 av 3
RISIKOANALYSE
Konsekvens
Sannsynlighet
1. Ufarlig
2. Farlig
3. Kritisk
3, 5
2, 4
4. Meget kritisk
5. Katastrofalt
5. Svært sannsynlig
4. Meget sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig
Lav Risiko
Nr. Hendelse, situasjon i prioritert rekkefølge
Middels Risiko
Tiltak i prioritert rekkefølge ut ifra risikotabell
6
Gassflasker kan velte
Flasker skal sikres mot velting
1
UV-stråling
Verneutstyr, dekke seg til, skjerme andre
2
Sveiserøyk
Bruke avsug og evt friskluftsmaske
4
Brennbart materiale
Orden, fjerne brennbart materiale, brannslokningsutstyr
3
Sveisesprut
Verneutstyr, kontroll og orden på sveiseplassen
5
Slaggsprut
Bruk briller og verneklær.
Høy Risiko

Similar documents