Velkommen til Friskgården`s bedriftsforum 2015 Velkommen til

Comments

Transcription

Velkommen til Friskgården`s bedriftsforum 2015 Velkommen til
Velkommen til Friskgården`s bedriftsforum 2015
Velkommen til Friskgården bedriftsforum 2015
Til
Velkommen til Friskgården bedriftsforum 2015
Ledere i offentlig og privat sektor
Å satse på medarbeiderne i virksomheten vil gi friskere, mer fornøyde og mer effektive
som tar ansvar
Velkommen tilmedarbeidere
Friskgården bedriftsforum
2015og bidrar til at arbeidsplassen blir en robust og lønnsom
bedrift. Friskgården`s bedriftsforum er en nettverksarena med en gylden anledning til å
drøfte viktige problemstillinger, og de smarte strategiene, for din bedrift. Målet er å
skape mange langtidsfriske medarbeidere og helsefremmende arbeidsmiljø på
Innherred.
1. samling
2. samling
3. samling
4. samling
25 februar 2015
22.april 2015
16.september2015
18.november 2015
Tema: Arbeidsmiljøutvikling
Tema: Arbeidsinkludering
Friskgårdskonferanse – Rådhuset
Tema: Medarbeiderutvikling
Samlingene starter klokken 13:00 og avsluttes 15:30
Programmet baserer seg på foredrag, diskusjon og refleksjon i grupper med mulighet for
å bli kjent og å skape gode, konstruktive nettverk. Vi vil veksle mellom interne/eksterne
foredragsholdere.
Friskgården tilbyr lederkurs ”Ledelse i Moderne Arbeidsliv”.
Kurset er egnet for daglig leder, personalleder-, teamleder.
Du vil få kunnskap om det moderne arbeidsliv; Styrking av enkeltindividers, gruppers og
organisasjoners motstandskraft og mobilisering til å mestre arbeidslivet er sentrale i kurset. Arbeidshelse,
samt sammenhengen mellom arbeidstakere, ledere og bedriftsmiljø står i fokus.
3 kursdager, alle dager fra 12:00-16:00
Datoer våren 2015 er 20.mars, 15.april og 13. mai
Vi sender ut program før hver samling. For mer informasjon og påmelding ta kontakt med
Torild Moxness på mail: [email protected] eventuelt telefon 95742709.