ילקוט הפרסומים

Comments

Transcription

ילקוט הפרסומים
‫רשומות‬
‫ילקוט הפרסומים‬
‫י' באדר ב' התשע"ו‬
‫‬
‫‪7231‬‬
‫‪ 20‬במרס ‪2016‬‬
‫עמוד‬
‫הודעה על הארכת רישיון לפי חוק משק הגז הטבעי ‪4476.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫ביטול מינויים והסמכות לפי חוק התכנון והבנייה‪ ,‬חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים‬
‫(הוראת שעה)‪ ,‬חוק הרשות לפיתוח הנגב וחוק סדר הדין הפלילי‪4476.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הודעות על פטור מאישור הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים ‪4477.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הודעות על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים ‪4478.. . . . . . . . . . . .‬‬
‫הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) ‪4480.. . . . . . .‬‬
‫הודעה לפי חוק שירות לאומי‪-‬אזרחי ותקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם‬
‫אומנותם (שירות אזרחי) ‪4482.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ‪4487.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הודעות בתי הדין הרבניים ‪4493.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הודעות מאת הציבור ‪4522.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫הודעה על הארכת רישיון‬
‫לפי חוק משק הגז הטבעי‪ ,‬התשס"ב‪2002-‬‬
‫אני מודיע כי לפי סעיף ‪ 13‬לחוק משק הגז הטבעי‪ ,‬התשס"ב‪ ,12002-‬הארכתי את תוקפם של הרישיונות‪ ,‬כמפורט בטבלה‬
‫שלהלן‪:‬‬
‫תאריך מתן‬
‫‪2‬‬
‫הרישיון‬
‫סוג הרישיון והאזור‬
‫(אם ניתן לאזור‬
‫מסוים)‬
‫הסעיף בחוק שלפיו החברה שלה ניתן‬
‫הרישיון‬
‫ניתן הרישיון‬
‫הרישיון הוארך‪ 3‬ביום‬
‫י"א בחשוון התשס"ו רישיון להפעלת רשת‬
‫חלוקה‬
‫(‪ 13‬בנובמבר ‪)2005‬‬
‫‪102‬‬
‫מגל ‪ -‬מפעילי‬
‫גז ונפט לישראל‬
‫בע"מ‬
‫י"ב באב התשע"ה (‪ 28‬ביולי‬
‫‪ ,)2015‬ביום ט"ו באלול התשע"ה‬
‫(‪ 30‬באוגוסט ‪ ,)2015‬ביום ב'‬
‫בחשוון התשע"ו (‪ 15‬באוקטובר‬
‫‪ )2015‬וביום כ"ג בחשוון התשע"ו‬
‫(‪ 5‬בנובמבר ‪ )2015‬עד יום ח' באב‬
‫התשע"ז (‪ 31‬ביולי ‪)2017‬‬
‫י"ח בטבת התשס"ח רישיון להפעלת‬
‫(‪ 27‬בדצמבר ‪ )2007‬רשות חלוקה‬
‫‪102‬‬
‫גזטיב ‪ -‬חברה‬
‫להפצת גז טבעי‬
‫בע"מ‬
‫ט"ז בטבת התשע"ו (‪ 28‬בדצמבר‬
‫‪ )2015‬עד יום ח' באב התשע"ז‬
‫(‪ 31‬ביולי ‪)2017‬‬
‫ט' בשבט התשע"ו (‪ 19‬בינואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪-3-3186‬ה‪)3‬‬
‫‬
‫‬
‫___________‬
‫‪ 1‬ס"ח התשס"ב‪ ,‬עמ' ‪.55‬‬
‫‪ 2‬י"פ התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.694‬‬
‫‪ 3‬י"פ התשע"ד‪ ,‬עמ' ‪.7778‬‬
‫‬
‫יובל שטייניץ‬
‫שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים‬
‫ביטול מינויים והסמכות‬
‫לפי חוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪ ,1965-‬לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה)‪ ,‬התשע"א‪,2011-‬‬
‫לפי חוק הרשות לפיתוח הנגב‪ ,‬התשנ"ב‪ ,1991-‬ולפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]‪ ,‬התשמ"ב‪1982-‬‬
‫בתוקף סמכויותי לפי הסעיפים המנויים בטור א'‪ ,‬לחוקים המנויים בטור ב' לצדו‪ ,‬אני מבטל את המינויים וההסמכות‬
‫של מיטל אמיתי‪ ,‬המנויים בטור ג'‪:‬‬
‫טור א'‬
‫הסעיף‬
‫‪(18‬ב)(‪)1‬‬
‫טור ב'‬
‫החוק‬
‫חוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪1965-‬‬
‫‪(18‬ב)(‪48 ,)1‬א‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫טור ג'‬
‫הסמכות‪/‬המינוי‬
‫‪1‬‬
‫נציגת השר להגנת הסביבה בוועדה המקומית לתכנון‬
‫ולבנייה בני שמעון‪ 2‬ובוועדות המקומיות לכיש‪ ,‬שפיר‬
‫‪3‬‬
‫וחוף אשקלון‬
‫ממלאת מקום נציג השר להגנת הסביבה בוועדה‬
‫‪4‬‬
‫המקומית לתכנון ולבנייה יואב‬
‫‪(6‬א)(‪)4‬‬
‫חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת‬
‫המגורים (הוראת שעה)‪,‬‬
‫‪5‬‬
‫התשע"א‪2011-‬‬
‫ממלאת מקום נציגת השר להגנת הסביבה בוועדה‬
‫‪6‬‬
‫לדיור לאומי במחוז דרום‬
‫‪6‬א(א)(‪)5‬‬
‫חוק הרשות לפיתוח הנגב‪,‬‬
‫‪7‬‬
‫התשנ"ב‪1991-‬‬
‫ממלאת מקום נציג השר להגנת הסביבה בוועדה הבין–‬
‫‪8‬‬
‫משרדית לעניין מיזם חקלאי‪-‬תיירותי משולב‬
‫ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;307‬התשע"ד‪ ,‬עמ' ‪.474‬‬
‫י"פ התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.2408‬‬
‫י"פ התשע"ד‪ ,‬עמ' ‪.3265‬‬
‫י"פ התשע"ד‪ ,‬עמ' ‪.3265‬‬
‫ס"ח התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.1036‬‬
‫י"פ התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.2916‬‬
‫ס"ח התשנ"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;26‬התש"ע‪ ,‬עמ' ‪.591‬‬
‫ס"ח התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.6075‬‬
‫‪4 476‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫טור א'‬
‫הסעיף‬
‫‪(228 ,222‬ב)‬
‫טור ג'‬
‫הסמכות‪/‬המינוי‬
‫טור ב'‬
‫החוק‬
‫חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב]‪,‬‬
‫‪9‬‬
‫התשמ"ב‪1982-‬‬
‫‪10‬‬
‫סמכות למסור הזמנה לדין והודעת תשלום קנס‬
‫לאדם שעבר עבירה לפי צו סדר הדין הפלילי (עבירות‬
‫קנס ‪ -‬שמירת הניקיון)‪ ,‬התש"ס‪ ,2000-‬ולפי צו סדר‬
‫הדין הפלילי (ברירות משפט ‪ -‬שמירת הניקיון)‪,‬‬
‫התש"ס‪2000-‬‬
‫כ"ט בשבט התשע"ו (‪ 8‬בפברואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪-3-715‬ה‪)1‬‬
‫‬
‫‬
‫___________‬
‫‪ 9‬ס"ח התשמ"ב‪ ,‬עמ' ‪.43‬‬
‫‪ 10‬י"פ התש"ס‪ ,‬עמ' ‪.3509‬‬
‫‬
‫‬
‫אבי גבאי‬
‫השר להגנת הסביבה‬
‫הודעה על פטור מאישור הסדר כובל‬
‫לפי חוק ההגבלים העסקיים‪ ,‬התשמ"ח‪1988-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪ 14‬לחוק ההגבלים העסקיים‪ ,‬התשמ"ח‪( 11988-‬להלן ‪ -‬החוק)‪ ,‬ולאחר התייעצות עם הוועדה‬
‫לפטורים ולמיזוגים‪ ,‬אני מודיע כי ביום כ"ח בטבת התשע"ו (‪ 6‬בינואר ‪ ,)2016‬החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל‪,‬‬
‫כמפורט להלן‪:‬‬
‫שמות הצדדים להסדר‬
‫מספר‬
‫‪ 10244‬איגוד חברות הביטוח בישראל ע"ר‬
‫איי‪ .‬אס‪ .‬או‪ .‬קליימסרצ' ישראל בע"מ‬
‫מבטחי רכב מנועי‬
‫מהות הכבילה‬
‫שיתוף פעולה בתפעול מאגר‬
‫מידע‬
‫הנכס‪/‬השירות‬
‫מאגר מידע להונאות ביטוח‬
‫רכב‬
‫תוקפו של הפטור מוגבל למשך תקופת ההסכם‪ ,‬כלומר‪ ,‬עד ליום ‪ 8.1.2019‬או עד למתן הודעת סיום מוקדמת על ידי‬
‫האיגוד‪ ,‬לפי המוקדם‪.‬‬
‫החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות‪ ,‬עיקרו של ההסדר אינו‬
‫בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו‪.‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪(15‬א) לחוק‪ ,‬נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי‪ ,‬ארגון‬
‫צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור‪.‬‬
‫החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס' ‪ ,10244‬במשרד רשות ההגבלים העסקיים‪ ,‬רח' עם ועולמו ‪,4‬‬
‫ירושלים‪ ,‬בשעות העבודה הרגילות‪.‬‬
‫ח' בשבט התשע"ו (‪ 18‬בינואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪-3-41‬ה‪)1‬‬
‫אורי שוורץ‬
‫‬
‫‬
‫הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)‬
‫‬
‫___________‬
‫‪ 1‬ס"ח התשמ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;128‬התש"ס‪ ,‬עמ' ‪.113‬‬
‫הודעה על פטור מאישור הסדר כובל‬
‫לפי חוק ההגבלים העסקיים‪ ,‬התשמ"ח‪1988-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪ 14‬לחוק ההגבלים העסקיים‪ ,‬התשמ"ח‪( 11988-‬להלן ‪ -‬החוק)‪ ,‬ולאחר התייעצות עם הוועדה‬
‫לפטורים ולמיזוגים‪ ,‬אני מודיע כי ביום כ"ה בטבת התשע"ו (‪ 6‬בינואר ‪ ,)2016‬החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל‪,‬‬
‫כמפורט להלן‪:‬‬
‫___________‬
‫‪ 1‬ס"ח התשמ"ה‪ ,‬עמ' ‪ ;128‬התש"ס‪ ,‬עמ' ‪.113‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪4477‬‬
‫מספר‬
‫‪10268‬‬
‫שמות הצדדים להסדר‬
‫חברת חדשות ‪ 10‬בע"מ‬
‫רדיוס שידורים בע"מ‬
‫קול הים האדום בע"מ‬
‫רדיו הצפון החזקות בע"מ‬
‫רדיו ללא הפסקה בע"מ‬
‫רדיו אף אם השפלה בע"מ‬
‫רדיו קול רגע בע"מ‬
‫רדיו ללא הפסקה (ניהול ‪ )2008‬בע"מ‬
‫רדיו תשעים בע"מ‬
‫מהות הכבילה‬
‫רכישה משותפת של שידורי‬
‫הפקת חדשות לרדיו‬
‫הנכס ‪ /‬השירות‬
‫הפקת חדשות לרדיו‬
‫תוקפו של הפטור מוגבל ל–‪ 5‬שנים‪.‬‬
‫החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות‪ ,‬עיקרו של ההסדר אינו‬
‫בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו‪.‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪(15‬א) לחוק‪ ,‬נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי‪ ,‬ארגון‬
‫צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור‪.‬‬
‫החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס' ‪ ,10268‬במשרד רשות ההגבלים העסקיים‪ ,‬רח' עם ועולמו ‪,4‬‬
‫ירושלים‪ ,‬בשעות העבודה הרגילות‪.‬‬
‫ח' בשבט התשע"ו (‪ 18‬בינואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪-3-41‬ה‪)1‬‬
‫אורי שוורץ‬
‫‬
‫‬
‫הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)‬
‫‬
‫הודעות על קביעת חבר בני אדם לצורך קבלת פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים‬
‫לפי חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים)‪ ,‬התש"ן‪1990-‬‬
‫קביעת עמותות כחבר בני אדם לעניין הגדרת דמי שכירות‬
‫‪ .1‬בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "דמי שכירות" בסעיף ‪ ,1‬פסקה (‪ )3‬לחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת‬
‫מגורים)‪ ,‬התש"ן‪ ,11990-‬אני קובע עמותות אלה‪ ,‬כחבר בני אדם לעניין דמי שכירות‪ ,‬לגבי שכר הדירה שהן משלמות‬
‫‬
‫בשל שכירות דירה המשמשת למגורים למטרה הקבועה בצדה‪ ,‬לתקופות כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪ )1‬תוקף הקביעה לעמותות המנויות בפסקה זאת‪ ,‬מיום י"ט בטבת התשע"ג (‪ 1‬בינואר ‪ )2013‬עד יום י"ט בטבת‬
‫התשע"ו (‪ 31‬בדצמבר ‪:)2015‬‬
‫(א)‬
‫"מרפא לנפש" (ע"ר ‪ )580543247‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות דיור מוגן‬
‫לאוכלוסיית פגועי נפש במטרה לשקמם ולשלבם בתוך הקהילה;‬
‫(ב)‬
‫"גן חיים ‪ -‬אשדוד ‪ -‬אשקלון" (ע"ר ‪ ,)580443844‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪,‬‬
‫המשמשות דיור מוגן לדרי רחוב לצורך שיקומם;‬
‫(ג)‬
‫"אישה לאישה" (ע"ר ‪ ,)580007409‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות דיור מוגן‬
‫לנשים מוכות;‬
‫(ד)‬
‫"עמינדב ‪ -‬אגודה תורנית להתנדבות" (ע"ר ‪ ,)58008311‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪,‬‬
‫המשמשות לבנות המתנדבות לשירות לאומי;‬
‫(ה)‬
‫"עמותת שיח סוד" (ע"ר ‪ ,)58001432‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות דיור מוגן‬
‫לאוכלוסייה בסיכון;‬
‫(ו)‬
‫"ניצן ‪ -‬אגודה לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה‪ ,‬הסתגלות ותפקוד" (ע"ר ‪ ,)580052074‬לגבי שכר דירה‬
‫שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות דיור מוגן לחניכים בוגרים הנמצאים בתהליך שיקום והכנה‬
‫לקראת חיים עצמאיים;‬
‫___________‬
‫‪ 1‬ס"ח התש"ן‪ ,‬עמ' ‪.148‬‬
‫‪4 478‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫(ז)‬
‫"בית חם (‪( )2005‬חל"צ) (ע"ר ‪ ,)513709261‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות‬
‫דירות לחיילים בודדים;‬
‫(ח)‬
‫"מוסד סנהדריה" (ע"ר ‪ ,)580026748‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות דיור מוגן‬
‫לילדים ונוער ממשפחות הרוסות לצורך שיקומם;‬
‫(ט)‬
‫"רעות ‪ -‬עמותה לבריאות נפש קהילתית" (ע"ר ‪ ,)580273209‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת‬
‫דירות‪ ,‬המשמשות למתן שירותי שיקום לנפגעי נפש;‬
‫(י)‬
‫"קהילה לתיקון חברתי ותרבותי בישראל" (ע"ר ‪ ,)580110567‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת‬
‫דירות‪ ,‬המשמשות דיור מוגן לילדים ונוער בסיכון לצורך שיקומם;‬
‫(יא) "יהודה הצעיר ישראל" (ע"ר ‪ ,)580549285‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות‬
‫לבנות המתנדבות לשירות לאומי;‬
‫(יב) "בית אור אביבה" (ע"ר ‪ ,)580183846‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות לדיור‬
‫לקהילות טיפוליות לגמילה מסמים;‬
‫(יג)‬
‫"כפר ילדים דוד" (ע"ר ‪ ,)580255578‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בעבור שכירת דירות בעבור מקלט לילדים‬
‫שהוצאו מבתיהם על פי צו של בית משפט או עובדי רווחה;‬
‫(יד) "מכון פוירשטיין" (ע"ר ‪ )580163830‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות לדיור‬
‫לאנשים עם צרכים מיוחדים;‬
‫(‪ )2‬תוקף הקביעה לעמותות המנויות בסעיף קטן זה‪ ,‬מיום כ"ט בטבת התשע"ד (‪ 1‬בינואר ‪ ,)2014‬עד יום ב' בטבת‬
‫התשע"ז (‪ 31‬בדצמבר ‪;)2016‬‬
‫(טו) "אנוש ‪ -‬העמותה הישראלית לבריאות הנפש" ‪ -‬עמותה לנוער במצבי סיכון (ע"ר ‪ ,)580019800‬לגבי שכר‬
‫דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות המשמשות לדיור בעבור פגועי נפש;‬
‫(טז) "תפארת בית חם" (ע"ר ‪ ,)513449173‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות דיור‬
‫לאנשים עם צרכים מיוחדים;‬
‫(יז)‬
‫"נוער מוביל שינוי" (ע"ר ‪ ,)580336659‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות דיור‬
‫מוגן לנוער בסיכון;‬
‫(יח) "סיוע לנשים ונערות נגד אלימות" (ע"ר ‪ ,)580207199‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪,‬‬
‫המשמשות למקלט לנשים מוכות ונפגעי תקיפה מינית;‬
‫(יט) "מיטב עמותה לשרותי טיפול ורווחה בבית‪ ,‬במוסדות ובקהילה" (ע"ר ‪ ,)580041051‬לגבי שכר דירה שהיא‬
‫משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות דיור מוגן לנכים בעלי פיגור שכלי;‬
‫(כ)‬
‫"חברת מוסדות חינוך תרבות ושיקום שכונות בתל אביב מיסודה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל" (ע"ר‬
‫‪ ,)510623721‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות לדיור לאנשים בעלי צרכים‬
‫מיוחדים;‬
‫(כא) "עמותת גשרים למען השלום" (ע"ר ‪ ,)580035533‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪,‬‬
‫המשמשות דיור למתנדבים המגיעים מחו"ל לשם סיוע לפעולות העמותה;‬
‫(כב) "מרכז מפנה ‪ -‬התערבות טיפולית מוקדמת לאוטיזם" (ע"ר ‪ ,)580126464‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל‬
‫שכירת דירות‪ ,‬המשמשות דיור לילד הסובל מאוטיזם ולמשפחתו בעת שהותם בתקופת הטיפולים בלבד;‬
‫(כג) "דארנה בית בטוח בסיכון" (ע"ר ‪ ,)580542371‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות‬
‫דיור להפעלת מסגרות חוץ–ביתית לבני נוער במצוקה קשה;‬
‫(כד) "אגודה להתנדבות ‪ -‬שירות לאומי" (ע"ר ‪ ,)580025708‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪,‬‬
‫המשמשות לצורך מגורי בנות מתנדבות לשירות לאומי;‬
‫(כה) "קשת ‪ -‬קידום שרותי תיקון" (ע"ר ‪ ,)580038867‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות‬
‫לדיור לאנשים בעלי צרכים מיוחדים;‬
‫(כו) "אחוזת שרה בית ילדים ונוער" (ע"ר ‪ ,)580128791‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪,‬‬
‫המשמשות דיור מוגן לילדים ונוער בסיכון;‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪4479‬‬
‫(כז) "ארפאד" (ע"ר ‪ ,)580339752‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות דיור מוגן לנשים‬
‫מוכות ונוער בסיכון;‬
‫(כח) "עמותת גשרים למען השלום" (ע"ר ‪ ,)580035533‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪,‬‬
‫המשמשות דיור למתנדבים המגיעים מחו"ל לשם סיוע בפעילות העמותה;‬
‫(‪ )3‬תוקף הקביעה לעמותות המנויות בסעיף קטן זה‪ ,‬מיום י' בטבת התשע"ה (‪ 1‬בינואר ‪ ,)2015‬עד יום י"ג בטבת‬
‫התשע"ח (‪ 31‬בדצמבר ‪;)2017‬‬
‫(א)‬
‫"בית הגפן ‪ -‬המרכז הערבי יהודי לתרבות חברה ונוער" (ע"ר ‪ ,)580037745‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת‬
‫בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות למגורי בנים ובנות בשירות לאומי;‬
‫(ב)‬
‫"בית הילדים ע"ש אלעזקרי" (ע"ר ‪ ,)580017952‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות‬
‫דיור מוגן לנוער בסיכון;‬
‫(ג)‬
‫"המרכז לזכרו של מייק לוין ולסיוע לחיילים בודדים" (ע"ר ‪ ,)580520104‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל‬
‫שכירת דירות‪ ,‬המשמשות למגורים לחיילים בודדים שעלו ארצה בגפם;‬
‫(ד)‬
‫"המרכז לישיבות וכוללים שע"י "אור חיים" ‪ -‬עמותה לנוער במצבי סיכון" (ע"ר ‪ ,)580019800‬לגבי שכר דירה‬
‫שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות דיור לתלמידים המתגוררים מחוץ לעיר או עולים חדשים;‬
‫(ה)‬
‫"ישיבת אש התורה" (ע"ר ‪ ,)580014363‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות דיור‬
‫לנוער בסיכון;‬
‫(ו)‬
‫"עלם ‪ -‬עמותה לנוער במצבי סיכון" (ע"ר ‪ ,)580036945‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪,‬‬
‫המשמשות דיור לנוער בסיכון;‬
‫(ז)‬
‫"עמותת לשובע" (ע"ר ‪ ,)580169530‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות דירות‬
‫מגורים למתנדבים‪ ,‬ולגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת דירות המשמשות דירת מעבר לדרי רחוב;‬
‫(ח)‬
‫"עמותת יעדים לצפון מיסודה של קרן רשי" (ע"ר ‪ ,)580421626‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת בשל שכירת‬
‫דירות‪ ,‬המשמשות דיור לנוער בסיכון;‬
‫(ט)‬
‫"שיח סוד ‪ -‬מרכז חינוכי שיקומי לבעלי צרכים מיוחדים" (ע"ר ‪ )580014322‬לגבי שכר דירה שהיא משלמת‬
‫בשל שכירת דירות‪ ,‬המשמשות לשיקום חוסים וחוסות הסובלים‪/‬ות מדרגות שונות של פיגור שכלי‪.‬‬
‫י"ג בכסלו התשע"ו (‪ 25‬בנובמבר ‪)2015‬‬
‫(חמ ‪)3-2407‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫אהרון אליהו‬
‫סגן מנהל רשות המסים‬
‫‬
‫הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות‬
‫לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות)‪ ,‬התשל"ב‪1972-‬‬
‫בהתאם לתקנה ‪ 8‬לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות)‪ ,‬התשל"ב‪ ,11972-‬מתפרסמת בזה רשימת מבקשי‬
‫רישיונות; בתוך ‪ 15‬ימים מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים‪ ,‬לפי המען‬
‫ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה‪ ,‬התשל"ב‪ ,²1972-‬ת"ד ‪ ,34357‬ירושלים ‪ ,91342‬או לפקס' ‪ .02-6467936‬כמו‬
‫כן ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני‪[email protected] :‬‬
‫השם‬
‫המען‬
‫אביטן אליעזר‬
‫מנחם בן סרוק ‪ ,3‬נאון לון‪ ,‬באר שבע‬
‫סוג הבקשה‬
‫חוקר פרטי‬
‫אברמוב יהונתן‬
‫האחות חיה ‪ ,3‬רמת גן ‪52652‬‬
‫חוקר פרטי‬
‫אגמי דנה‬
‫אוסישקין ‪ ,98‬תל–אביב‪-‬יפו ‪6203106‬‬
‫חוקר פרטי‬
‫איפרגן אלעד‬
‫יל"ג ‪ ,28‬קריית אתא ‪28068‬‬
‫חוקר פרטי‬
‫אלול אבי‬
‫גת ‪ ,25‬קריית משה‪ ,‬ירושלים‬
‫חוקר פרטי‬
‫ניסים אלוני ‪ ,7‬תל–אביב‪-‬יפו‬
‫חוקר פרטי‬
‫אמיר סמי‬
‫___________‬
‫‪ 1‬ק"ת התשל"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;1236‬התשמ"ב‪ ,‬עמ' ‪.486‬‬
‫‪ 2‬ס"ח התשל"ב‪ ,‬עמ' ‪.90‬‬
‫‪4 480‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫השם‬
‫המען‬
‫סוג הבקשה‬
‫תאגיד חוקרים פרטיים‬
‫אפריים יצחק‬
‫הנציב ‪ ,71‬הרצליה‬
‫אקהויז דניאל‬
‫הרצל ‪43‬א‪ ,‬חדרה‬
‫חוקר פרטי‬
‫בירון דוד‬
‫ז'בוטינסקי ‪ ,69‬תל–אביב‪-‬יפו‬
‫חוקר פרטי‬
‫משרד לחקירות פרטיות‬
‫בליצבלאו אורי‬
‫בצרי ‪ ,10‬פתח תקווה ‪49206‬‬
‫חוקר פרטי‬
‫בן דוד אברהם‬
‫הר חרמון ‪4‬א‪ ,‬דירה ‪ ,8‬ת"ד ‪ ,14617‬אשדוד‬
‫חוקר פרטי‬
‫בקר רובין יצחק‬
‫הסובלנות ‪ ,5‬דירה ‪ ,1‬כפר סבא‬
‫משרד לחקירות פרטיות‬
‫ברייטשטיין ארז‬
‫הגפן ‪ ,19‬עמר ‪84965‬‬
‫חוקר פרטי‬
‫גוטמן ארז דב‬
‫דרך הים ‪ ,60‬חיפה‬
‫חוקר פרטי‬
‫משרד לחקירות פרטיות‬
‫גולדובסקי דיאנה‬
‫משעול החרצית‪ ,‬בית ‪ ,3‬דירה ‪ ,2‬קרני שומרון ‪44855‬‬
‫חוקר פרטי‬
‫גנקין רומן‬
‫בית"ר ‪ ,9/1‬קריית אתא‬
‫משרד לחקירות פרטיות‬
‫גסנוב אירנה‬
‫יעקובזון שמחה ‪ ,10/1‬ראשון לציון‬
‫חוקר פרטי‬
‫דהן גבריאל בנימין‬
‫רחוב פריבס משה ‪ ,10‬דירה ‪ ,2‬באר שבע‬
‫משרד לחקירות פרטיות‬
‫דוד שלומי‬
‫כפר אדומים‪ ,‬ד"נ מזרח בנימין‪ ,‬כפר אדומים ‪90618‬‬
‫משרד לחקירות פרטיות‬
‫דותן תמיר‬
‫אלון הגליל‪ ,‬ד"נ המוביל אלון‪ ,‬הגליל ‪17920‬‬
‫חוקר פרטי‬
‫דקל דן‬
‫הלוטם ‪10‬ב‪ ,‬ת"ד ‪ ,5090‬חדרה ‪38530‬‬
‫משרד לחקירות פרטיות‬
‫ויצמן אור‬
‫המתנדב ‪ ,32‬תל–אביב‪-‬יפו‬
‫חוקר פרטי‬
‫ויצמן יצחק‬
‫יפה רום ‪ ,84/13‬ירושלים ‪91180‬‬
‫חוקר פרטי‬
‫זערור‪-‬כהן דניאל‬
‫דרך איילות ‪ ,14/36‬גני תקווה‬
‫חוקר פרטי‬
‫חדד טל‬
‫תות ‪ ,1‬גבעת טל‪ ,‬ראש העין ‪4857721‬‬
‫חוקר פרטי‬
‫חדיד אלחנדרה‬
‫הפלמ"ח ‪ ,27/1‬קריית ביאליק ‪27052‬‬
‫חוקר פרטי‬
‫חמרה חזי‬
‫משעול תפוח ‪ ,4‬אילת‬
‫חוקר פרטי‬
‫טיאר ויקי‬
‫ז'בוטינסקי ‪ ,6‬קריית אונו ‪5526001‬‬
‫משרד לחקירות פרטיות‬
‫יאגודין סרגיי‬
‫סמולנסקין ‪ ,271/9‬אשקלון ‪78201‬‬
‫משרד לחקירות פרטיות‬
‫ישר עמרי‬
‫שדרות החייל ‪ ,19‬תל–אביב‪-‬יפו‬
‫חוקר פרטי‬
‫כהן יהודה‬
‫רח' ירמיהו הנביא ‪ ,11‬ראשון לציון ‪7551619‬‬
‫חוקר פרטי‬
‫לב אלעד‬
‫שח"ל ‪ ,32‬רמת השרון‬
‫חוקר פרטי‬
‫ליבנה ליאור‬
‫מרגלית ‪ ,49/6‬חיפה‬
‫חוקר פרטי‬
‫לילוף ערן‬
‫יהודה לייב פינסקר ‪ ,5/5‬ראשון לציון‬
‫חוקר פרטי‬
‫מהתבי עודד‬
‫בן יוסף שלמה ‪ ,342/1‬ירושלים‬
‫חוקר פרטי‬
‫מור אולי‬
‫הירקון ‪24‬א‪ ,‬דירה ‪ ,5‬תל–אביב‪-‬יפו ‪6801128‬‬
‫חוקר פרטי‬
‫מזרחי אלדד‬
‫הדר ‪ ,13/2‬רמת גן‬
‫משרד לחקירות פרטיות‬
‫משה רותי‬
‫העצמאות ‪ ,28/14‬אור יהודה‬
‫חוקר פרטי‬
‫סחלי עידו‬
‫התמרים ‪ ,9‬רמת גן‬
‫חוקר פרטי‬
‫סלם נתן‬
‫האחים ישראלית ‪ ,29‬פתח תקווה‬
‫משרד לחקירות פרטיות‬
‫עזר רותי‬
‫גורדון ‪35‬א‪ ,‬גבעתיים ‪53235‬‬
‫חוקר פרטי‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪4481‬‬
‫השם‬
‫סוג הבקשה‬
‫המען‬
‫פורליט עמית‬
‫נורדאו ‪ ,23‬הרצליה ‪4658512‬‬
‫חוקר פרטי‬
‫משרד לחקירות פרטיות‬
‫פיאמנטה שמוליק‬
‫חרמון ‪ ,36‬מבשרת ציון ‪90805‬‬
‫חוקר פרטי‬
‫פסח צבי‬
‫הדואר ‪ ,107‬כפר ויתקין‬
‫חוקר פרטי‬
‫פרי גיורא‬
‫גולדה מאיר ‪ ,3‬הוד השרון‬
‫חוקר פרטי‬
‫פרץ ישעיהו‬
‫חיבת ציון ‪ ,67‬עפולה ‪18428‬‬
‫משרד לחקירות פרטיות‬
‫קדוש יוסי‬
‫ש"י עגנון ‪ ,3‬קריית אתא‬
‫חוקר פרטי‬
‫קליין נחמיה‬
‫שד' הוורדים ‪ ,10/15‬ת"ד ‪ ,105‬קריית מלאכי ‪83054‬‬
‫משרד לחקירות פרטיות‬
‫רוטמנש אלון‬
‫תרוש ‪ ,19‬בית אריה‬
‫חוקר פרטי‬
‫שבדרון צחי‬
‫היבנר ‪ ,24‬פתח תקווה ‪4940028‬‬
‫חוקר פרטי‬
‫שטיינהערץ אלטיא‬
‫אלחריזי ‪ ,9‬ירושלים ‪92421‬‬
‫חוקר פרטי‬
‫שרעבי אמיתי‬
‫קק"ל ‪ ,1/12‬אשדוד ‪77462‬‬
‫חוקר פרטי‬
‫חוקר פרטי‬
‫אחד העם ‪ ,88/1‬פתח תקוה ‪4950773‬‬
‫תמם שלמה‬
‫ב' באדר א' התשע"ו (‪ 11‬בפברואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪-3-23199‬ה‪)1‬‬
‫יהושע למברגר‪ ,‬עו"ד‬
‫‬
‫יו"ר הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים‬
‫‬
‫ושירותי שמירה‬
‫‬
‫הודעה‬
‫לפי חוק שירות לאומי‪-‬אזרחי‪ ,‬התשע"ד‪ ,2014-‬ולפי תקנות דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי)‪,‬‬
‫התשס"ז‪2007-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪ 18‬לחוק שירות לאומי‪-‬אזרחי‪ ,‬התשע"ד‪ ,12014-‬ולפי סעיף ‪ 11‬לתקנות דחיית שירות לתלמידי‬
‫ישיבות שתורתם אומנותם (שירות אזרחי)‪ ,‬התשס"ז ‪ ,22007-‬אני מפרסם את רשימת הגופים המפעילים שאליהם הופנו משרתים‬
‫בשירות האזרחי בשנה האחרונה‪:‬‬
‫שם‬
‫מזהה‬
‫מס' תאגיד‬
‫עיר‬
‫תחום השירות‬
‫מס'‬
‫משרתים‬
‫‪10246‬‬
‫אגודת הרפואה‬
‫‪580503720‬‬
‫אשדוד‬
‫בריאות‬
‫‪9‬‬
‫‪10045‬‬
‫אגודת ישיבת חסידי גור חיפה ("דרכי נעם")‬
‫‪580040491‬‬
‫חיפה‬
‫רווחה‬
‫‪2‬‬
‫‪10196‬‬
‫אגודת קרן אורה‬
‫‪580013589‬‬
‫כרמיאל‬
‫בריאות‪ ,‬רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10205‬‬
‫אגודת רפואה וחיים‬
‫‪580096709‬‬
‫בני ברק‬
‫בריאות‬
‫‪1‬‬
‫‪10272‬‬
‫אהבת חסד בארץ הקודש‬
‫‪580420370‬‬
‫בני ברק‬
‫רווחה‬
‫‪6‬‬
‫‪10000‬‬
‫אהל אשר‬
‫‪580345726‬‬
‫אלעד‬
‫רווחה‬
‫‪3‬‬
‫‪10002‬‬
‫אוהל פרידה לאה‬
‫‪580342871‬‬
‫אשדוד‬
‫רווחה‬
‫‪2‬‬
‫‪10005‬‬
‫אור ירוק‬
‫‪580333524‬‬
‫הוד השרון‬
‫בטיחות בדרכים‬
‫‪25‬‬
‫‪10007‬‬
‫אור ישראלי‬
‫‪580553030‬‬
‫בית שמש‬
‫רווחה‬
‫‪13‬‬
‫‪10009‬‬
‫אור מאיר‬
‫‪580468635‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10010‬‬
‫אור מזל וברכה‬
‫‪580331106‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪6‬‬
‫‪10013‬‬
‫אורות לנוער דרום‬
‫‪580497204‬‬
‫קרית גת‬
‫רווחה‬
‫‪25‬‬
‫‪10292‬‬
‫אחוזת שרה‪-‬בית ילדים ונוער‬
‫‪580128791‬‬
‫בני ברק‬
‫חינוך‬
‫‪1‬‬
‫‪4 482‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫תחום השירות‬
‫מס'‬
‫משרתים‬
‫‪10015‬‬
‫איחוד הצלה‬
‫‪580465979‬‬
‫ירושלים‬
‫שירותי הצלה‬
‫‪23‬‬
‫‪10017‬‬
‫איכלו רעים‬
‫‪580404721‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10018‬‬
‫אם הבנים‬
‫‪580400547‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪18‬‬
‫‪10019‬‬
‫אפיקים‬
‫‪580485753‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10135‬‬
‫ארגון מתנדבים לתמיכה ועזרה לנזקקים‬
‫וחולים מפעל חסד‬
‫‪580046092‬‬
‫בני ברק‬
‫רווחה‬
‫‪2‬‬
‫‪10023‬‬
‫ביקור חולים אחיסמך‬
‫‪580017465‬‬
‫חיפה‬
‫בריאות‬
‫‪4‬‬
‫‪10249‬‬
‫בית הילד ‪ -‬א‪.‬י‪.‬‬
‫‪580138626‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10025‬‬
‫בית היתומים ציון בלומנטל‬
‫‪580031052‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪13‬‬
‫‪10093‬‬
‫בית המדרש עוד יוסף חי שכם (כפר זיתים)‬
‫‪580053247‬‬
‫כפר זיתים‬
‫רווחה‬
‫‪4‬‬
‫‪10027‬‬
‫בית השם נהלך‬
‫‪580483493‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪2‬‬
‫‪10077‬‬
‫בית התבשיל "טוב וחסד"‬
‫‪580371987‬‬
‫מגדל העמק‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10030‬‬
‫בית חם‬
‫‪580308781‬‬
‫בני ברק‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10110‬‬
‫בית ספר ומכון "מדעים ויהדות" אזור שרון‬
‫‪580417368‬‬
‫חדרה‬
‫רווחה‬
‫‪2‬‬
‫שם‬
‫מזהה‬
‫מס' תאגיד‬
‫עיר‬
‫‪10282‬‬
‫בלב אחד ויחיד‬
‫‪580555621‬‬
‫ירושלים‬
‫בריאות‬
‫‪2‬‬
‫‪10031‬‬
‫בעצמי‬
‫‪580265163‬‬
‫תל–אביב‪-‬יפו‬
‫קידום התעסוקה‬
‫‪4‬‬
‫‪10060‬‬
‫בצוותא (לשעבר והלכת בדרכיו)‬
‫‪580430767‬‬
‫בני ברק‬
‫רווחה‬
‫‪3‬‬
‫‪10032‬‬
‫ברכה וחסד סל לשבת‬
‫‪580453652‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪6‬‬
‫‪10034‬‬
‫בת ציון‬
‫‪580270627‬‬
‫ירושלים‬
‫קליטת עלייה‬
‫‪2‬‬
‫‪10037‬‬
‫גשרים‬
‫‪513474148‬‬
‫בני ברק‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10039‬‬
‫דולה ומשקה‬
‫‪580189140‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪10‬‬
‫‪10041‬‬
‫דרך תקוה‬
‫‪580227809‬‬
‫פתח תקווה‬
‫רווחה‬
‫‪7‬‬
‫‪10043‬‬
‫דרכי לימוד (ברכת חיים)‬
‫‪580349710‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪12‬‬
‫‪10044‬‬
‫דרכי מרים‬
‫‪580412815‬‬
‫ירושלים‬
‫בריאות‬
‫‪8‬‬
‫‪10078‬‬
‫החברה לתועלת הציבור ע"ש יד יהודית‬
‫‪513242975‬‬
‫נתיבות‬
‫רווחה‬
‫‪7‬‬
‫‪10028‬‬
‫המרכז הרפואי מעיני הישועה‬
‫‪580071637‬‬
‫בני ברק‬
‫בריאות‬
‫‪6‬‬
‫‪10223‬‬
‫העמותה לשיקום ושילוב שף יתיב‬
‫‪580468353‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10052‬‬
‫הצלה גוש דן‬
‫‪580423416‬‬
‫בני ברק‬
‫שירותי הצלה‬
‫‪6‬‬
‫‪10053‬‬
‫הצלת חיים ביתר עילית‬
‫‪580417954‬‬
‫ביתר עילית‬
‫שירותי הצלה‬
‫‪2‬‬
‫‪10055‬‬
‫הקופה הספרדית לצדקה וחסד‬
‫‪10057‬‬
‫הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים‬
‫‪10063‬‬
‫זק"א ‪ -‬איתור חילוץ הצלה‬
‫‪580307379‬‬
‫‪10065‬‬
‫חברותא ‪ -‬לאורייתא‬
‫‪580303998‬‬
‫ראשון לציון‬
‫‪10066‬‬
‫חברים לרפואה‬
‫‪580408748‬‬
‫בני ברק‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪580487585‬‬
‫אשדוד‬
‫רווחה‬
‫‪4‬‬
‫‪-‬‬
‫ארצי‪/‬‬
‫ירושלים‬
‫בטיחות בדרכים‬
‫‪48‬‬
‫ירושלים‬
‫שירותי הצלה‬
‫‪8‬‬
‫רווחה‬
‫‪5‬‬
‫בריאות‬
‫‪1‬‬
‫‪4483‬‬
‫שם‬
‫מזהה‬
‫מס'‬
‫משרתים‬
‫מס' תאגיד‬
‫עיר‬
‫תחום השירות‬
‫‪10067‬‬
‫חובת התלמידים‬
‫‪580403277‬‬
‫בני ברק‬
‫סיוע לאזרחים‬
‫ותיקים‬
‫‪8‬‬
‫‪10069‬‬
‫חינוך וסיוע באהבה‬
‫‪580418440‬‬
‫אשדוד‬
‫בריאות‪ ,‬רווחה‬
‫‪28‬‬
‫‪10251‬‬
‫חסד נעורים‬
‫‪580524569‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10075‬‬
‫חסדי יחזקאל ומרים‬
‫‪580470524‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪3‬‬
‫‪10076‬‬
‫חסדי נעמי‬
‫‪580073146‬‬
‫בני ברק‬
‫רווחה‬
‫‪2‬‬
‫‪10252‬‬
‫חסדי עמישב‬
‫‪580333532‬‬
‫פתח תקווה‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10080‬‬
‫יד יששכר ויצחק‬
‫‪580335560‬‬
‫אשדוד‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10081‬‬
‫יד לידיד בגליל‬
‫‪580507259‬‬
‫צפת‬
‫בריאות‪ ,‬רווחה‬
‫‪5‬‬
‫‪10083‬‬
‫יד עזר לחבר‬
‫‪580381960‬‬
‫חיפה‬
‫רווחה‬
‫‪2‬‬
‫‪10084‬‬
‫יד עזרא ושולמית‬
‫‪580313641‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪13‬‬
‫‪10085‬‬
‫יד שרה‬
‫‪580030104‬‬
‫ארצי‪/‬‬
‫ירושלים‬
‫בריאות‬
‫‪22‬‬
‫‪10006‬‬
‫ידידי ישיבת אור ירושלים‬
‫‪580049302‬‬
‫בית מאיר‬
‫‪10086‬‬
‫ידידים למען אחי‬
‫‪580420636‬‬
‫ירושלים‬
‫קליטת עלייה‬
‫‪17‬‬
‫‪10087‬‬
‫יחד למען כל אחד ואחד‬
‫‪580476737‬‬
‫אשדוד‬
‫בריאות‬
‫‪4‬‬
‫‪10088‬‬
‫יחל ישראל‬
‫‪580056448‬‬
‫חיפה‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10089‬‬
‫ימין סעד‬
‫‪580383560‬‬
‫חיפה‬
‫בריאות‬
‫‪1‬‬
‫‪10090‬‬
‫יפוצו מעינותך‬
‫‪580151850‬‬
‫בני ברק‬
‫רווחה‬
‫‪4‬‬
‫‪10225‬‬
‫ישיבה ובית מדרש לתורה תהילה לדוד‬
‫‪580082139‬‬
‫אשדוד‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10137‬‬
‫ישיבה וכולל מקדש מלך ירושלים‬
‫‪580128213‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10040‬‬
‫ישיבת דרך ה'‬
‫‪580292423‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪4‬‬
‫‪10011‬‬
‫ישיבת הבוכרים‪-‬בית חינוך (פנימיית "אור‬
‫שמחה")‬
‫‪580024610‬‬
‫כפר חב"ד‬
‫רווחה‬
‫‪2‬‬
‫‪10278‬‬
‫כמעיין המתגבר‬
‫‪580419828‬‬
‫אליכין‬
‫בריאות‬
‫‪3‬‬
‫‪10095‬‬
‫כרמי העיר‬
‫‪580326247‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10097‬‬
‫ל"ב ‪ -‬לציון ברינה‬
‫‪580184463‬‬
‫ביתר עילית‬
‫קליטת עלייה‬
‫‪6‬‬
‫‪10098‬‬
‫לב בנים‬
‫‪580359982‬‬
‫מודיעין‬
‫עילית‬
‫רווחה‬
‫‪14‬‬
‫‪10102‬‬
‫לב מלכה‬
‫‪580207330‬‬
‫ירושלים‬
‫בריאות‬
‫‪2‬‬
‫‪10104‬‬
‫לחיות בכבוד‬
‫‪580224863‬‬
‫רחובות‬
‫רווחה‬
‫‪3‬‬
‫‪10105‬‬
‫מאור הדרום‬
‫‪580260669‬‬
‫ערד‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10106‬‬
‫מאור שלמה‬
‫‪580289221‬‬
‫אשדוד‬
‫בריאות‪ ,‬רווחה‬
‫‪7‬‬
‫‪10109‬‬
‫מגן דוד אדום (מד"א)‬
‫תל–אביב‪-‬יפו‬
‫שירותי הצלה‬
‫‪1‬‬
‫‪10111‬‬
‫מוסד סנהדריה‬
‫‪580026748‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪2‬‬
‫‪10047‬‬
‫מוסדות ישיבת הב"ח‬
‫‪580266047‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪4 484‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫שם‬
‫מזהה‬
‫מס' תאגיד‬
‫‪10092‬‬
‫מוסדות כנסת שלמה‬
‫‪10112‬‬
‫מועצה אזורית מטה בנימין‬
‫‪-‬‬
‫‪10113‬‬
‫מועצה אזורית נחל שורק‬
‫‪-‬‬
‫יד בנימין‬
‫‪10115‬‬
‫מועצה מקומית בית–אל‬
‫‪-‬‬
‫בית אל‬
‫רווחה‬
‫‪10116‬‬
‫מועצה מקומית גבעת זאב‬
‫‪-‬‬
‫גבעת זאב‬
‫רווחה‬
‫‪10126‬‬
‫מכון מורשת גד‬
‫‪580282333‬‬
‫תל–אביב‪-‬יפו‬
‫רווחה‬
‫‪6‬‬
‫‪10127‬‬
‫מכון מסילות אשדוד‬
‫‪580382414‬‬
‫אשדוד‬
‫רווחה‬
‫‪2‬‬
‫‪10128‬‬
‫מכון פוע"ה‬
‫‪580210060‬‬
‫ירושלים‬
‫בריאות‬
‫‪3‬‬
‫‪10016‬‬
‫מכון תורני איילת השחר‬
‫‪580317279‬‬
‫רחובות‬
‫קליטת עלייה‬
‫‪1‬‬
‫‪10217‬‬
‫מסגרת שמעיה‬
‫‪580003739‬‬
‫בני ברק‬
‫רווחה‬
‫‪3‬‬
‫‪10132‬‬
‫מעומק הלב‬
‫‪580416493‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪8‬‬
‫‪10195‬‬
‫מעונות ילדים בישראל קרית הילד‬
‫‪580039543‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10134‬‬
‫מפעל חיים (לשעבר מאיר פנים)‬
‫‪512926833‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10245‬‬
‫מפעל חסד פניני עזר‬
‫‪580506087‬‬
‫אשדוד‬
‫רווחה‬
‫‪8‬‬
‫‪10216‬‬
‫מפעלי תורה וחסד שלום יעשה‬
‫‪580372365‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪3‬‬
‫‪10138‬‬
‫מרכז בועות‬
‫‪580422368‬‬
‫אשדוד‬
‫בריאות‬
‫‪1‬‬
‫‪10139‬‬
‫מרכז החסד חב"ד חדרה‬
‫‪580403152‬‬
‫חדרה‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10042‬‬
‫מרכז חינוכי דרכי חיים‬
‫‪580492346‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪3‬‬
‫‪10046‬‬
‫מרכז חינוכי דרכי שלום‬
‫‪580143386‬‬
‫גבעת יערים‬
‫רווחה‬
‫‪3‬‬
‫‪10049‬‬
‫מרכז חרדי להכשרה מקצועית‬
‫‪580279321‬‬
‫ירושלים‬
‫קידום התעסוקה‬
‫‪1‬‬
‫‪10014‬‬
‫מרכז י‪.‬נ‪.‬ר‬
‫‪580458412‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪2‬‬
‫‪10103‬‬
‫מרכז לחינוך תורני לב שמחה‬
‫‪580014520‬‬
‫אשדוד‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10140‬‬
‫מרכז לספר ולקורא (ספריית חברא)‬
‫‪580376556‬‬
‫אשדוד‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10141‬‬
‫מרכז ערד להכרת היהדות‬
‫‪580134088‬‬
‫ערד‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10166‬‬
‫מרכז קהילתי עזרת ישראל‬
‫‪580207249‬‬
‫חיפה‬
‫רווחה‬
‫‪6‬‬
‫‪10131‬‬
‫מרכז רוחני מנחם ציון (בית חב"ד באר שבע)‬
‫‪580368926‬‬
‫באר שבע‬
‫רווחה‬
‫‪5‬‬
‫‪10270‬‬
‫מרכז רפואי שערי צדק‬
‫‪580007557‬‬
‫ירושלים‬
‫בריאות‬
‫‪1‬‬
‫‪10145‬‬
‫משכנותיך ישראל‬
‫‪580010270‬‬
‫בית שמש‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10148‬‬
‫משרד לשוויון חברתי‬
‫‪-‬‬
‫ארצי‪/‬‬
‫ירושלים‬
‫סיוע לאזרחים‬
‫ותיקים‬
‫‪194‬‬
‫‪10149‬‬
‫משרד לביטחון הפנים‬
‫‪-‬‬
‫ארצי‪/‬‬
‫ירושלים‬
‫ביטחון הפנים‬
‫‪459‬‬
‫‪10154‬‬
‫נועם ‪ -‬תורה‬
‫‪580169423‬‬
‫אשדוד‬
‫רווחה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪580275527‬‬
‫עיר‬
‫תחום השירות‬
‫מס'‬
‫משרתים‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫פסגות‬
‫ביטחון הפנים‪,‬‬
‫רווחה‬
‫‪3‬‬
‫רווחה‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4485‬‬
‫מס' תאגיד‬
‫עיר‬
‫תחום השירות‬
‫מס'‬
‫משרתים‬
‫‪10153‬‬
‫נועם השבים‬
‫‪580488617‬‬
‫בני ברק‬
‫בריאות‪ ,‬רווחה‬
‫‪3‬‬
‫‪10237‬‬
‫נזר ישראל‬
‫‪580058311‬‬
‫ראשון לציון‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10160‬‬
‫סעד ומרפא‬
‫‪580430155‬‬
‫ירושלים‬
‫בריאות‪ ,‬רווחה‬
‫‪6‬‬
‫‪10162‬‬
‫עזר בנימין‬
‫‪580350486‬‬
‫אלעד‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10165‬‬
‫עזרת אחים לעזרה הדדית‬
‫‪580435717‬‬
‫בית שמש‬
‫בריאות‬
‫‪11‬‬
‫‪10167‬‬
‫עטרת הלויים‬
‫‪580305472‬‬
‫פתח תקווה‬
‫רווחה‬
‫‪3‬‬
‫‪10284‬‬
‫עינבר‬
‫‪580086429‬‬
‫תל–אביב‪-‬יפו‬
‫בריאות‬
‫‪1‬‬
‫‪10169‬‬
‫עיריית אשדוד‬
‫‪-‬‬
‫אשדוד‬
‫רווחה‬
‫‪4‬‬
‫‪10170‬‬
‫עיריית ביתר עילית‬
‫‪-‬‬
‫ביתר עילית‬
‫ביטחון הפנים‪,‬‬
‫רווחה‬
‫‪6‬‬
‫‪10173‬‬
‫עיריית ירושלים‬
‫‪-‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪10‬‬
‫‪10174‬‬
‫עיריית קרית גת‬
‫‪-‬‬
‫קריית גת‬
‫רווחה‬
‫‪13‬‬
‫‪10178‬‬
‫עלי שיח‬
‫‪580172831‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪4‬‬
‫‪10184‬‬
‫פעמונים‬
‫‪580392702‬‬
‫פתח תקווה‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10185‬‬
‫פרי חיים‬
‫‪580476166‬‬
‫ירושלים‬
‫בריאות‬
‫‪3‬‬
‫‪10186‬‬
‫פתחיה ‪ -‬מוסדות לחינוך מיוחד‬
‫‪580266971‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10187‬‬
‫צהר לטהר‬
‫‪580107787‬‬
‫כפר חסידים‬
‫רווחה‬
‫‪4‬‬
‫‪10194‬‬
‫ק‪.‬מ‪.‬ח‪.‬‬
‫‪580472355‬‬
‫ירושלים‬
‫קידום התעסוקה‬
‫‪1‬‬
‫‪10190‬‬
‫קו החסד‬
‫‪580294338‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪2‬‬
‫‪10191‬‬
‫קול הקריות‬
‫‪580180669‬‬
‫אשדוד‬
‫בטיחות בדרכים‬
‫‪8‬‬
‫‪10276‬‬
‫קופת הצדקה המרכזית (נתניה)‬
‫‪580438190‬‬
‫נתניה‬
‫רווחה‬
‫‪8‬‬
‫‪10255‬‬
‫קופת הרבנים (קרית גת)‬
‫‪580555415‬‬
‫קרית גת‬
‫רווחה‬
‫‪2‬‬
‫‪10197‬‬
‫קרן הילד‬
‫‪580006682‬‬
‫בני ברק‬
‫רווחה‬
‫‪4‬‬
‫‪10199‬‬
‫רגע של אמת זק"א‬
‫‪580295798‬‬
‫בני ברק‬
‫שירותי הצלה‬
‫‪6‬‬
‫‪10202‬‬
‫רחשי לב‬
‫‪580156669‬‬
‫אשדוד‬
‫בריאות‬
‫‪1‬‬
‫‪10204‬‬
‫רמת דוד ‪ -‬חינוך מיוחד‬
‫‪580344414‬‬
‫ביתר עילית‬
‫רווחה‬
‫‪2‬‬
‫‪10206‬‬
‫רפואה וישועה‬
‫‪580150043‬‬
‫אשדוד‬
‫בריאות‬
‫‪12‬‬
‫‪10210‬‬
‫ש‪.‬ב‪.‬ח ‪ -‬שיקום בנים חרדי‬
‫‪580485415‬‬
‫בני ברק‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10250‬‬
‫שומרים‬
‫‪580547164‬‬
‫ירושלים‬
‫ביטחון פנים‬
‫‪5‬‬
‫‪10213‬‬
‫שיח סוד‬
‫‪580014322‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10218‬‬
‫שעלי תקווה‬
‫‪580341311‬‬
‫בית שמש‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10219‬‬
‫שער התלמוד‬
‫‪513246454‬‬
‫בני ברק‬
‫רווחה‬
‫‪3‬‬
‫‪10224‬‬
‫שתילים רכים‬
‫‪580503167‬‬
‫בני ברק‬
‫רווחה‬
‫‪13‬‬
‫מזהה‬
‫‪4 486‬‬
‫שם‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫תחום השירות‬
‫מס'‬
‫משרתים‬
‫מזהה‬
‫שם‬
‫מס' תאגיד‬
‫עיר‬
‫‪10229‬‬
‫תושיה ‪ -‬לחינוך ורווחה‬
‫‪580508018‬‬
‫בני ברק‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10231‬‬
‫תכלית האדם‬
‫‪580283893‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪9‬‬
‫‪10287‬‬
‫תנועת מחשבת הדור‬
‫‪580153880‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10232‬‬
‫תפארת דניאלה‬
‫‪580424208‬‬
‫טבריה‬
‫רווחה‬
‫‪1‬‬
‫‪10233‬‬
‫תפארת ימין‬
‫‪580263291‬‬
‫אשקלון‬
‫רווחה‬
‫‪2‬‬
‫‪10234‬‬
‫תקוה ומרפא‬
‫‪580375483‬‬
‫ירושלים‬
‫בריאות‬
‫‪1‬‬
‫‪10235‬‬
‫תקוות אחינו‬
‫‪580283026‬‬
‫ירושלים‬
‫רווחה‬
‫‪12‬‬
‫ז' בשבט התשע"ו (‪ 17‬בינואר ‪)2016‬‬
‫שלום ג'רבי‬
‫‬
‫(חמ ‪)3-5036‬‬
‫המנהל הכללי של הרשות לשירות הלאומי‪-‬אזרחי‬
‫‬
‫הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור‬
‫הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף ‪5‬א לפקודה לא חל לגביה‬
‫לפי סעיפים ‪ 5‬ו–‪ 7‬לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)‪ ,1943 ,‬ולפי חוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪1965-‬‬
‫‪.1‬‬
‫בתוקף סמכותה לפי סעיפים ‪ 189‬ו–‪ 190‬לחוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪ ,11965-‬ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מס' מד‪/‬‬
‫במ‪ ,1/‬שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ‪ ,4511‬התשנ"ז‪ ,‬עמ' ‪ ,2960‬מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון‬
‫‪2‬‬
‫ולבנייה מודיעין‪-‬מכבים‪-‬רעות (להלן ‪ -‬הוועדה)‪ ,‬בהתאם לסעיפים ‪ 5‬ו–‪ 7‬לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)‪1943 ,‬‬
‫(להלן ‪ -‬הפקודה)‪ ,‬כי הקרקע המתוארת בסעיף ‪ 4‬להלן (להלן ‪ -‬הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף ‪ 188‬לחוק‬
‫התכנון והבנייה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה‪ ,‬ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך ‪ 60‬ימים‬
‫מיום פרסום הודעה זו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע‪ .‬לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור‪,‬‬
‫התשכ"ד‪ ,31964-‬בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה‪ .‬התובע פיצויים בגין‬
‫זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע‪ ,‬ישלח בתוך ‪ 60‬ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו‪ ,‬בצירוף מסמכים‬
‫להוכחת זכותו בקרקע‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫תיאור הקרקע ‪-‬‬
‫רישום ישן (בעת‬
‫פרסום התב"ע)‬
‫רישום חדש‬
‫מס' תב"ע‬
‫מגרש בתב"ע‬
‫ייעוד‬
‫גוש‬
‫חלק מחלקה‬
‫גוש‬
‫חלקה‬
‫שטח רשום בדונם‬
‫מד‪/‬במ‪1/‬‬
‫צ‪506‬‬
‫שטח לבנייני ציבור‬
‫‪5631‬‬
‫‪5632‬‬
‫‪5616‬‬
‫‪4 ,3‬‬
‫‪3 ,2‬‬
‫‪14‬‬
‫‪5732‬‬
‫‪7‬‬
‫‪36.890‬‬
‫י"ט באדר א' התשע"ו (‪ 28‬בפברואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪)3-2‬‬
‫חיים ביבס‬
‫‬
‫‬
‫יושב ראש הוועדה המקומית‬
‫‬
‫לתכנון ולבנייה מודיעין‪-‬מכבים‪-‬רעות‬
‫‬
‫__________‬
‫‪ 1‬ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪.307‬‬
‫‪ 2‬ע"ר ‪ ,1943‬תוס' ‪ ,1‬עמ' ‪.32‬‬
‫‪ 3‬ס"ח התשכ"ד‪ ,‬עמ' ‪.122‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪4487‬‬
‫הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף ‪5‬א לפקודה לא חל לגביה‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫לפי סעיפים ‪ 5‬ו–‪ 7‬לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)‪ ,1943 ,‬ולפי חוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪1965-‬‬
‫בתוקף סמכותה לפי סעיפים ‪ 189‬ו–‪ 190‬לחוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪ ,11965-‬ובהתאם לתכנית ג‪( 20935/‬להלן ‪-‬‬
‫התכנית)‪ ,‬שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ‪ ,7101‬התשע"ה‪ ,‬עמ' ‪ ,8299‬מוסרת בזה הוועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה כרמיאל (להלן ‪ -‬הוועדה)‪ ,‬בהתאם לסעיפים ‪ 5‬ו–‪ 7‬לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)‪( 21943 ,‬להלן‬
‫ הפקודה)‪ ,‬כי הקרקע המתוארת בסעיף ‪ 4‬להלן (להלן ‪ -‬הקרקע) דרושה לצורך של מבני ציבור‪.‬‬‫בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה‪ ,‬ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך ‪ 60‬ימים‬
‫מיום פרסום הודעה זו‪.‬‬
‫הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע‪ .‬לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור‪,‬‬
‫התשכ"ד‪ ,31964-‬בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה‪ .‬התובע פיצויים בגין‬
‫זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע‪ ,‬ישלח בתוך ‪ 60‬ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו‪ ,‬בצירוף מסמכים‬
‫להוכחת זכותו בקרקע‪.‬‬
‫תיאור הקרקע ‪-‬‬
‫ייעוד‬
‫תא שטח‬
‫גוש‬
‫חלק מחלקה‬
‫‪8‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪18983‬‬
‫‪53 ,52 ,49-47 ,42 ,41‬‬
‫‪9‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪18983‬‬
‫‪502 ,499 ,489 ,215 ,214‬‬
‫‪18984‬‬
‫‪125-120‬‬
‫‪13‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪18984‬‬
‫‪291 ,130-127‬‬
‫‪21‬‬
‫מבנים ומוסדות ציבור לחינוך ‪18983‬‬
‫שטח (במ"ר)‬
‫‪4,535‬‬
‫‪49-47‬‬
‫‪7,000‬‬
‫‪7‬‬
‫פארק‪/‬גן ציבורי‬
‫‪18983‬‬
‫‪,49-47 ,42-38 ,36 ,35 ,33 ,31‬‬
‫‪339 ,331 ,72 ,54-52‬‬
‫‪32,125‬‬
‫‪15‬‬
‫דרך ו‪/‬או טיפול נופי‬
‫‪18984‬‬
‫‪278 ,276 ,274 ,130-126 ,119‬‬
‫‪7,372‬‬
‫‪18983‬‬
‫‪502 ,500 ,289 ,286 ,283 ,219‬‬
‫‪12‬‬
‫דרך ו‪/‬או נופי‬
‫‪18983‬‬
‫‪497 ,38 ,37 ,33‬‬
‫‪11‬‬
‫דרך ו‪/‬או נופי‬
‫‪18983‬‬
‫‪495 ,41 ,40 ,39-37‬‬
‫‪6‬‬
‫דרך מוצעת‬
‫‪18984‬‬
‫‪291 ,130-119‬‬
‫‪18983‬‬
‫‪,489 ,215 ,214 ,31 ,29 ,28 ,21‬‬
‫‪502 ,499‬‬
‫‪5‬‬
‫דרך מוצעת‬
‫‪18983‬‬
‫‪49-47 ,42-35 ,33‬‬
‫‪4‬‬
‫דרך מוצעת‬
‫‪18983‬‬
‫‪52‬‬
‫‪1‬‬
‫דרך מאושרת‬
‫‪18983‬‬
‫‪331 ,72 ,71 ,54-52‬‬
‫‪2‬‬
‫דרך מאושרת‬
‫‪18983‬‬
‫‪53 ,52 ,49‬‬
‫‪3‬‬
‫דרך מאושרת‬
‫‪18983‬‬
‫‪,496 ,215 ,214 ,39-37 ,33 ,31‬‬
‫‪502 ,498‬‬
‫‪18984‬‬
‫‪121-119‬‬
‫‪10‬‬
‫מסילה ו‪/‬או טיפול נופי‬
‫‪18983‬‬
‫‪331 ,54 ,53‬‬
‫ה' בשבט התשע"ו (‪ 14‬בפברואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪)3-2‬‬
‫‬
‫__________‬
‫‪ 1‬ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪.307‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪14,686‬‬
‫‪9,005‬‬
‫‪297‬‬
‫עדי אלדר‬
‫יושב ראש הוועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה כרמיאל‬
‫‪ 2‬ע"ר ‪ ,1943‬תוס' ‪ ,1‬עמ' ‪.32‬‬
‫‪ 3‬ס"ח התשכ"ד‪ ,‬עמ' ‪.122‬‬
‫‪4 488‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫הודעה לפי סעיף ‪19‬‬
‫לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)‪ ,1943 ,‬ולפי חוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪1965-‬‬
‫‪ .1‬בתוקף סמכותה לפי סעיפים ‪ 189‬ו–‪ 190‬לחוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ''ה‪ ,11965-‬ובהתאם לתכנית מס' מד‪- 1/9/‬‬
‫"אתר ‪ N‬מתחם אמריו מאיוס‪ ,‬מודיעין"‪ ,‬שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ‪ ,6698‬התשע''ד‪ ,‬עמ'‬
‫‪ ,1528‬ולתכנית ‪ ,420-0235622‬שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ‪ ,7012‬התשע''ד‪ ,‬עמ' ‪( 4441‬להלן‬
‫ התכניות)‪ ,‬מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין (להלן ‪ -‬הוועדה)‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 19‬לפקודת‬‫הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)‪( 21943 ,‬להלן ‪ -‬הפקודה)‪ ,‬כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף ‪ 2‬להלן‪ ,‬שביחס‬
‫אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים ‪ 5‬ו–‪ 7‬לפקודה‪ ,‬בילקוט הפרסומים ‪ ,7118‬התשע''ו‪ ,‬עמ' ‪ ,87‬תהיה לקניינה‬
‫הגמור והמוחלט של עיריית מודיעין מיום פרסום הודעה זו ברשומות‪.‬‬
‫‪ .2‬תיאור הקרקע ‪-‬‬
‫‬
‫חטיבת קרקע במודיעין ‪-‬‬
‫רישום חדש‬
‫רישום חדש‬
‫גוש‬
‫‪5957‬‬
‫חדש‬
‫הרישום כיום‬
‫חלקה ארעית‬
‫מגרש על פי‬
‫תב''ע‬
‫שטח החלקה בדונם‬
‫‪12‬‬
‫‪504‬‬
‫‪13.993‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪15‬‬
‫‪611‬‬
‫‪1.658‬‬
‫מבנים ומוסדות ציבור‬
‫‪16‬‬
‫‪523‬‬
‫‪0.417‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5301‬‬
‫‪19‬‬
‫‪522‬‬
‫‪0.384‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5301‬‬
‫‪6‬‬
‫‪22‬‬
‫‪11‬‬
‫‪5.717‬‬
‫דרך‬
‫‪5301‬‬
‫‪6‬‬
‫‪24‬‬
‫‪618‬‬
‫‪0.69‬‬
‫מבנים ומוסדות ציבור‬
‫‪5301‬‬
‫‪6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪614‬‬
‫‪0.962‬‬
‫מבנים ומוסדות ציבור‬
‫‪5301‬‬
‫‪6‬‬
‫‪26‬‬
‫‪613‬‬
‫‪1.37‬‬
‫מבנים ומוסדות ציבור‬
‫‪5301‬‬
‫‪6‬‬
‫‪27‬‬
‫‪521‬‬
‫‪0.343‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5301‬‬
‫‪6‬‬
‫‪29‬‬
‫‪543‬‬
‫‪0.350‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5301‬‬
‫‪6‬‬
‫‪31‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11.625‬‬
‫דרך‬
‫‪5301‬‬
‫‪10 ,8 ,6‬‬
‫‪32‬‬
‫‪508‬‬
‫‪3.440‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5301‬‬
‫‪10 ,8 ,6‬‬
‫‪33‬‬
‫‪901‬‬
‫‪2.219‬‬
‫מיתקנים הנדסיים‬
‫‪5301‬‬
‫‪6‬‬
‫‪34‬‬
‫‪603‬‬
‫‪12.079‬‬
‫מבנים ומוסדות ציבור‬
‫‪5301‬‬
‫‪10 ,8 ,6‬‬
‫‪35‬‬
‫‪562‬‬
‫‪1.060‬‬
‫דרך משולבת‬
‫‪5301‬‬
‫‪10 ,8 ,6‬‬
‫‪36‬‬
‫‪501‬‬
‫‪8.674‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5301‬‬
‫‪10 ,8 ,6‬‬
‫ייעוד‬
‫גוש‬
‫חלקי חלקות‬
‫‪5301‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5300‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5301‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5300‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪39‬‬
‫‪540‬‬
‫‪0.577‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5301‬‬
‫‪8‬‬
‫‪42‬‬
‫‪541‬‬
‫‪0.349‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5301‬‬
‫‪10 ,8 ,6‬‬
‫‪44‬‬
‫‪542‬‬
‫‪0.366‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5301‬‬
‫‪10 ,6‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ - 2‬חלק‬
‫‪12.954‬‬
‫דרך‬
‫‪5301‬‬
‫‪10 ,8 ,6‬‬
‫‪5300‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 1‬ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪.307‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪4489‬‬
‫רישום חדש‬
‫גוש‬
‫‪5957‬‬
‫חדש‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪5956‬‬
‫חדש‬
‫‪ ‬‬
‫‪4 490‬‬
‫חלקה ארעית‬
‫מגרש על פי‬
‫תב''ע‬
‫הרישום כיום‬
‫גוש‬
‫חלקי חלקות‬
‫ייעוד‬
‫שטח החלקה בדונם‬
‫‪46‬‬
‫‪ - 8‬חלק‬
‫‪7.148‬‬
‫דרך‬
‫‪5301‬‬
‫‪8‬‬
‫‪49‬‬
‫‪538‬‬
‫‪0.599‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5301‬‬
‫‪8‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ - 9‬חלק‬
‫‪1.680‬‬
‫דרך‬
‫‪5301‬‬
‫‪8‬‬
‫‪52‬‬
‫‪604‬‬
‫‪1.208‬‬
‫מבנים ומוסדות ציבור‬
‫‪5301‬‬
‫‪8‬‬
‫‪53‬‬
‫‪539‬‬
‫‪0.354‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5301‬‬
‫‪8‬‬
‫‪54‬‬
‫‪502‬‬
‫‪7.133‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5301‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪55‬‬
‫‪526‬‬
‫‪0.411‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5301‬‬
‫‪8‬‬
‫‪56‬‬
‫‪605‬‬
‫‪1.472‬‬
‫מבנים ומוסדות ציבור‬
‫‪5301‬‬
‫‪8‬‬
‫‪58‬‬
‫‪ - 9‬חלק‬
‫‪1.696‬‬
‫דרך‬
‫‪5301‬‬
‫‪8‬‬
‫‪59‬‬
‫‪525‬‬
‫‪0.562‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5301‬‬
‫‪8‬‬
‫‪62‬‬
‫‪516‬‬
‫‪0.207‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5301‬‬
‫‪8‬‬
‫‪63‬‬
‫‪ - 8‬חלק‬
‫‪1.684‬‬
‫דרך‬
‫‪5301‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪66‬‬
‫‪524‬‬
‫‪0.557‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5301‬‬
‫‪10 ,8 ,6‬‬
‫‪68‬‬
‫‪616‬‬
‫‪1.113‬‬
‫מבנים ומוסדות ציבור‬
‫‪5301‬‬
‫‪6‬‬
‫‪72‬‬
‫‪528‬‬
‫‪0.654‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪73‬‬
‫‪619‬‬
‫‪0.889‬‬
‫מבנים ומוסדות ציבור‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪74‬‬
‫‪610‬‬
‫‪1.161‬‬
‫מבנים ומוסדות ציבור‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪76‬‬
‫‪563‬‬
‫‪0.253‬‬
‫דרך משולבת‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪92‬‬
‫‪511‬‬
‫‪1.317‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪93‬‬
‫‪1004‬‬
‫‪1.593‬‬
‫חניון‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪94‬‬
‫‪ - 1‬חלק‬
‫‪8.163‬‬
‫דרך‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪95‬‬
‫‪601‬‬
‫‪26.750‬‬
‫מבנים ומוסדות ציבור‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪97‬‬
‫‪617‬‬
‫‪2.593‬‬
‫מבנים ומוסדות ציבור‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪101‬‬
‫‪ - 6‬חלק‬
‫‪2.731‬‬
‫דרך‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪117‬‬
‫‪509‬‬
‫‪1.094‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪120‬‬
‫‪ - 7‬חלק‬
‫‪4.861‬‬
‫דרך‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪121‬‬
‫‪ - 5‬חלק‬
‫‪3.255‬‬
‫דרך‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪123‬‬
‫‪606‬‬
‫‪1.648‬‬
‫מבנים ומוסדות ציבור‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪137‬‬
‫‪510‬‬
‫‪0.785‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪138‬‬
‫‪536‬‬
‫‪0.720‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪143‬‬
‫‪ - 8‬חלק‬
‫‪11.326‬‬
‫דרך‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪147‬‬
‫‪537‬‬
‫‪1.427‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫רישום חדש‬
‫גוש‬
‫‪5956‬‬
‫חדש‬
‫‪5300‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪5301‬‬
‫‪ ‬‬
‫חלקה ארעית‬
‫מגרש על פי‬
‫תב''ע‬
‫הרישום כיום‬
‫ייעוד‬
‫שטח החלקה בדונם‬
‫גוש‬
‫חלקי חלקות‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5301‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪151‬‬
‫‪ - 9‬חלק‬
‫‪6.372‬‬
‫דרך‬
‫‪159‬‬
‫‪530‬‬
‫‪0.569‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5300‬‬
‫‪167‬‬
‫‪513‬‬
‫‪1.899‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪168‬‬
‫‪529‬‬
‫‪1.069‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪169‬‬
‫‪602‬‬
‫‪7.379‬‬
‫מבנים ומוסדות ציבור‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪171‬‬
‫‪615‬‬
‫‪3.010‬‬
‫מבנים ומוסדות ציבור‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪172‬‬
‫‪544‬‬
‫‪0.121‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪176‬‬
‫‪ - 2‬חלק‬
‫‪13.817‬‬
‫דרך‬
‫‪5300‬‬
‫‪5 ,4 ,3‬‬
‫‪177‬‬
‫‪609‬‬
‫‪1.436‬‬
‫מבנים ומוסדות ציבור‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪178‬‬
‫‪532‬‬
‫‪0.127‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪180‬‬
‫‪512‬‬
‫‪1.232‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪181‬‬
‫‪608‬‬
‫‪1.003‬‬
‫מבנים ומוסדות ציבור‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪183‬‬
‫‪ - 3‬חלק‬
‫‪4.793‬‬
‫דרך‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪196‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2.847‬‬
‫דרך‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪202‬‬
‫‪514‬‬
‫‪0.351‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪203‬‬
‫‪513‬‬
‫‪0.219‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ - 545‬חלק‬
‫‪11.011‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪68‬‬
‫‪ - 551‬חלק‬
‫‪17.087‬‬
‫דרך‪/‬טיפול נופי‬
‫‪5300‬‬
‫‪7 ,6 ,5 ,3 ,2 ,1‬‬
‫‪5616‬‬
‫‪61‬‬
‫‪4978‬‬
‫‪1‬‬
‫‪69‬‬
‫‪ - 1‬חלק‬
‫‪57.507‬‬
‫דרך‬
‫‪5300‬‬
‫‪7 ,6 ,5 ,3 ,2 ,1‬‬
‫‪5616‬‬
‫‪61‬‬
‫‪70‬‬
‫‪572‬‬
‫‪27.271‬‬
‫דרך‪/‬טיפול נופי‬
‫‪5300‬‬
‫‪7 ,6 ,5 ,3 ,2 ,1‬‬
‫‪71‬‬
‫‪ - 555‬חלק‬
‫‪4.537‬‬
‫דרך‪/‬טיפול נופי‬
‫‪5300‬‬
‫‪7 ,5 ,2‬‬
‫‪72‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪5.229‬‬
‫‪ ‬‬
‫דרך‪/‬טיפול נופי‬
‫‪ ‬‬
‫‪5300‬‬
‫‪7 ,5 ,4 ,3‬‬
‫‪5616‬‬
‫‪61‬‬
‫‪73‬‬
‫‪ - 561‬חלק‬
‫‪4.896‬‬
‫טיילת‬
‫‪5300‬‬
‫‪5 ,4 ,3‬‬
‫‪76‬‬
‫‪ - 12‬חלק‬
‫‪5.112‬‬
‫דרך‬
‫‪5300‬‬
‫‪7 ,5 ,2‬‬
‫‪77‬‬
‫‪ - 556‬חלק‬
‫‪1.080‬‬
‫דרך‪/‬טיפול נופי‬
‫‪5300‬‬
‫‪7 ,5 ,2‬‬
‫‪5751‬‬
‫‪4‬‬
‫‪87‬‬
‫‪ - 571‬חלק‬
‫‪157.230‬‬
‫פארק‬
‫‪5300‬‬
‫‪7 ,5 ,4 ,3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ - 561‬חלק‬
‫‪3.650‬‬
‫טיילת‬
‫‪5301‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ - 8‬חלק‬
‫‪3.549‬‬
‫דרך‬
‫‪5301‬‬
‫‪10 ,8 ,6‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪4491‬‬
‫רישום חדש‬
‫גוש‬
‫חלקה ארעית‬
‫‪5301 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪5302‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫מגרש על פי‬
‫תב''ע‬
‫הרישום כיום‬
‫גוש‬
‫חלקי חלקות‬
‫ייעוד‬
‫שטח החלקה בדונם‬
‫‪7‬‬
‫‪ - 545‬חלק‬
‫‪1.568‬‬
‫שצ"פ‬
‫‪5301‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ - 571‬חלק‬
‫‪87.331‬‬
‫פארק‬
‫‪5301‬‬
‫‪14 ,12 ,6‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ - 556‬חלק‬
‫‪0.006‬‬
‫דרך‪/‬טיפול נופי‬
‫‪5301‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ - 555‬חלק‬
‫‪0.434‬‬
‫דרך‪/‬טיפול נופי‬
‫‪5302‬‬
‫‪15 ,9‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ - 12‬חלק‬
‫‪20.589‬‬
‫דרך‬
‫‪5302‬‬
‫‪15 ,9‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ - 556‬חלק‬
‫‪12.203‬‬
‫דרך‪/‬טיפול נופי‬
‫‪5302‬‬
‫‪15 ,9‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ - 556‬חלק‬
‫‪0.007‬‬
‫דרך‪/‬טיפול נופי‬
‫‪5302‬‬
‫‪9‬‬
‫עותק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית מודיעין וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות‪.‬‬
‫הפרסום הנ''ל מחליף את ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים ‪ ,7174‬התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪ ,2255‬לפי תכנית מד‪ 1/9/‬ו–‪.420-0235622‬‬
‫כ' באדר א' התשע"ו (‪ 29‬בפברואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪)3-4‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫חיים ביבס‬
‫יושב ראש הוועדה לתכנון ולבנייה‬
‫וראש העיר מודיעין‬
‫הודעה לפי סעיף ‪19‬‬
‫לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)‪ ,1943 ,‬ולפי חוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪1965-‬‬
‫‪.1‬‬
‫בתוקף סמכותה לפי סעיפים ‪ 189‬ו–‪ 190‬לחוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪ ,11965-‬ובהתאם לתכנית מס' ג‪/‬במ‪ ,289/‬שהודעה‬
‫בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ‪ ,4342‬התשנ"ו‪ ,‬עמ' ‪ ,257‬מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת‬
‫עילית‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 19‬לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)‪( 21943 ,‬להלן ‪ -‬הפקודה)‪ ,‬כי זכות החזקה בקרקע המתוארת‬
‫בסעיף ‪ 2‬להלן‪ ,‬שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים ‪ 5‬ו–‪ 7‬לפקודה בילקוט הפרסומים ‪ ,6954‬התשע"ה‪ ,‬עמ'‬
‫‪ ,2364‬תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נצרת עילית מיום פרסום הודעה זו ברשומות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תיאור הקרקע ‪-‬‬
‫חלקה‬
‫גוש‬
‫‪17471‬‬
‫‪,47 ,45 ,24 ,23‬‬
‫‪65 ,64‬‬
‫‪17531‬‬
‫‪94‬‬
‫מגרש‬
‫שטח (מ"ר)‬
‫חלקות קודמות‬
‫‪500‬‬
‫‪27,075‬‬
‫ח"ח ‪ 17-14 ,12 ,11 ,1‬בגוש ‪ ;16936‬חלקות ‪ 42-40‬וח"ח‬
‫‪ 78 ,39 ,38‬בגוש ‪ ;17470‬חלקות ‪28-26 ,24 ,21-18 ,16‬‬
‫וח"ח ‪ 42-38 ,32 ,25 ,23 ,22 ,15‬בגוש ‪ ;17471‬חלקות ‪,40‬‬
‫‪ ,41‬וח"ח ‪ 45 ,39 ,37 ,32 ,31‬בגוש ‪ ;17518‬חלקות ‪4 ,3‬‬
‫בגוש ‪ ;17530‬חלקות ‪ 16-8 ,3-1‬וח"ח ‪,24 ,19-17 ,7-4‬‬
‫‪ 39-37 ,33 ,32 ,30‬בגוש ‪17531‬‬
‫י"ב באדר א' התשע"ו (‪ 21‬בפברואר ‪)2016‬‬
‫(חמ ‪)3-4‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫__________‬
‫‪ 1‬ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪.307‬‬
‫‪ 2‬ע"ר ‪ ,1943‬תוס' ‪ ,1‬עמ' ‪.32‬‬
‫‪4 492‬‬
‫שמעון גפסו‬
‫יושב ראש הוועדה לתכנון ולבנייה‬
‫נצרת עילית‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫הודעות בתי הדין הרבניים‬
‫בית הדין הרבני האזורי בירושלים‬
‫הודעות‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים להלן‪,‬‬
‫בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1053833/1‬מרגליות אסתר‬
‫מלכה ברכה‬
‫‪ 21/09/2015‬מרגליות יחזקאל‬
‫שרגא‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1056503/1‬מאושר רות‬
‫‪ 22/04/2015‬מאושר יהודה‬
‫‪ 1056749/1‬תאשי תמר‬
‫‪ 27/09/2015‬תאשי אסתר‬
‫‪ 1056765/1‬רייכמן מרטה‬
‫‪ 09/09/2014‬רייכמן אשר‬
‫אנשיל‬
‫‪ 1056824/1‬אליצור דב‬
‫ברנרד‬
‫‪ 06/09/2015‬אליצור רבקה‬
‫ברכה‬
‫‪ 1057298/1‬גרייפמן מרי מרלן ‪ 01/09/2015‬גרייפמן יצחק‬
‫‪ 1054289/1‬ימין חביב‬
‫‪ 25/09/2014‬ימין איל‬
‫‪ 1057344/1‬ברט רוזה‬
‫‪ 28/10/2011‬ברט חיים‬
‫‪ 182277/2‬כהן שמעון‬
‫‪ 24/12/1997‬בן פז תמר‬
‫‪ 1054773/1‬ליפשיץ אשר‬
‫‪ 12/10/1986‬ליפשיץ אברהם‬
‫מאיר‬
‫‪ 1058116/1‬סמואל‪-‬כהן‬
‫אסתר‬
‫‪ 20/11/2015‬כהן אמוץ‬
‫‪ 1054956/1‬אלתר אלטא‬
‫שרה ליבה‬
‫‪ 16/04/2007‬אלתר יוסף‬
‫שמואל‬
‫‪ 1057516/1‬שיינפלד אברהם ‪ 16/10/2015‬פומרנץ טובה‬
‫‪ 1057345/1‬ברט יעקב‬
‫‪ 06/10/2015‬ברט חיים‬
‫‪ 1055129/1‬בן‪-‬יעקב יעקב‬
‫עדן‬
‫‪ 04/08/2015‬בן‪-‬יעקב אסתר‬
‫‪ 1057672/1‬גידיאן חנום‪-‬‬
‫חנה‬
‫‪ 15/10/2015‬גידיאן רמי‬
‫‪ 1055326/1‬אברהם משה‬
‫‪ 10/10/2013‬אברהם רחל‬
‫‪ 1057718/1‬כהנה אלתר‬
‫אליעזר‬
‫‪ 12/02/2009‬כהנה טובה‬
‫‪ 1055137/1‬קנובלוביטש‬
‫יצחק‬
‫‪ 09/12/2013‬קנובלוביץ חנה‬
‫‪ 1057753/1‬עוזירי שמואל‬
‫‪ 26/03/2004‬עוזירי שלמה‬
‫‪ 1057874/1‬כהן דוד‬
‫‪ 15/09/2015‬כהן חוה אוה‬
‫‪ 1045380/2‬גרגי שולמית‬
‫‪ 10/09/2014‬גרגי יואב‬
‫‪ 1058090/1‬וייסברגר שרה‬
‫‪ 1055827/1‬נויגרשל שרה‬
‫‪ 12/08/2002‬נויגרשל משה‬
‫‪ 19/10/2015‬ויסברגר זלמן‬
‫אריה‬
‫‪ 1055772/1‬ברייר חיים דוד‬
‫‪ 26/09/2015‬ברייר פועה‬
‫אביטל‬
‫‪ 1058199/1‬כהן שלום‬
‫‪ 18/05/1991‬כהן עזרא ציון‬
‫‪ 1058317/1‬טפיירו קלרה‬
‫‪ 24/12/2002‬טפיירו מאיר‬
‫‪ 1055135/1‬וינשטוק אסתר‬
‫‪ 18/09/2015‬וויינשטוק יוסף‬
‫חיים מנחם‬
‫‪ 1058347/1‬אדרי יוסף‬
‫‪ 25/10/2015‬אדרי יעקב‬
‫ישראל‬
‫‪ 1055580/1‬אדרי ראובן‬
‫‪ 03/11/2015‬אדרי נצחיה‬
‫‪ 1058701/1‬לביא נחמיה‬
‫‪ 03/10/2015‬לביא נטע רבקה‬
‫‪ 1055617/1‬מטלין נחום‬
‫‪ 15/07/2015‬מטלין ביילע‬
‫‪ 1056419/1‬סבג רפאל‬
‫‪ 17/08/2015‬סבג מלכה‬
‫‪ 1059068/1‬פלדמן אודליה‬
‫ערבה דליה‬
‫‪ 19/10/2015‬פלדמן איתן‬
‫‪ 1056182/1‬עיואן שמחה‬
‫‪ 04/03/2015‬עיואן מנשה‬
‫‪ 759399/2‬ארמוזה יצחק‬
‫‪ 31/01/2010‬ארמוזה אורה‬
‫‪ 1057032/1‬פינטו חנה רות‬
‫‪ 24/09/2015‬פינטו יאיר‬
‫‪ 1056590/1‬אלקייס סימי‬
‫‪ 11/09/2015‬אלקייס יהודה‬
‫‪ 1058827/1‬פורסטר יצחק‬
‫יעקוב‬
‫‪ 02/11/2015‬פורסטר לאה‬
‫‪ 1056761/1‬רייכמן בנו (ברוך) ‪ 10/02/2012‬רייכמן אשר‬
‫אנשיל‬
‫‪ 1058966/1‬נתן יצחק‬
‫‪ 23/09/2015‬נתן כרמלה‬
‫‪ 1059867/1‬דיוויס ג'פרי‬
‫‪ 27/01/2015‬דייוויס אהרן דוד‬
‫‪ 703724/2‬בן סעדון מסעוד ‪ 06/04/2003‬בן סעדון רבקה‬
‫‪ 1058821/2‬פרץ מישל‬
‫‪ 17/10/2015‬ביטון סימה‬
‫‪ 1055309/2‬כהן נעמי‬
‫‪ 29/01/2015‬כהן יהושע‬
‫‪ 1056279/1‬קצנלבוגין בנימין ‪ 21/10/2015‬קצנלבוגן אברהם‬
‫צבי‬
‫זאב‬
‫‪ 1056329/1‬וינטרויב משה‬
‫שמעון‬
‫‪ 07/04/1994‬וינטרוב אהרן‬
‫‪ 1056486/1‬פרדג' קלודין‬
‫דינה‬
‫‪ 14/09/2015‬מרג'י אליה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪ 1059210/1‬בראון חיה זיסל ‪ 22/10/2014‬הלפרין(בראון)‬
‫חנה פריידל‬
‫‪ 1059225/1‬פרנקל יעקב‬
‫נפתלי‬
‫‪ 12/06/2014‬פרנקל אברהם רון‬
‫‪ 1059263/1‬סופר דוד‬
‫‪ 06/09/2015‬סופר יהודה‬
‫שמואל‬
‫‪ 1059268/1‬אליס אליאס‬
‫‪ 10/07/2012‬אליאס רובי‬
‫‪4493‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫‪ 1059330/1‬חרץ יגאל‬
‫‪ 12/11/2015‬חרץ נעמי‬
‫‪ 1059468/1‬הירשנזון ניסים‬
‫‪ 29/10/2015‬הישנזון אסנת‬
‫‪ 1060440/1‬ארדנטליך‬
‫שמואל צבי‬
‫‪ 18/01/1997‬אורדנטליך לוי‬
‫אברהם שלום‬
‫‪ 1063144/1‬חיים שושנה‬
‫‪ 1061857/1‬זרוק שרה‬
‫‪ 22/11/2015‬דמרי אורלי‬
‫‪ 1063174/1‬שיטרית יונתן‬
‫‪ 1061828/1‬מהטבי טלעאת‬
‫‪ 17/08/2015‬מהטבי ניסן‬
‫‪ 1061470/1‬שטיגליץ ישעיהו ‪ 02/12/2015‬שטיגליץ ישראל‬
‫יצחק‬
‫‪ 1061500/1‬גוטליב יפה‪-‬‬
‫שיינדל‬
‫‪ 25/10/2015‬גוטליב אלעזר‬
‫‪ 1060192/1‬בוצו יפה‬
‫‪ 13/08/2013‬בוזי רוחמה‬
‫‪ 1060302/1‬מייקס מיגואל‬
‫‪ 19/02/2014‬מייקס רנה‬
‫‪ 1060398/1‬סלונימסקי‬
‫אפרים‬
‫‪ 27/10/2015‬סלונימסקי מאיר‬
‫יהודה‬
‫‪ 1060597/1‬גסנבואר מרים‬
‫‪ 05/11/2015‬גסנבאור ברנרד‬
‫בני‬
‫‪ 1060599/1‬גסנבואר שמואל ‪ 24/11/2015‬גסנבאור ברנרד‬
‫בני‬
‫‪ 1060905/1‬שרעבי עזריהו‬
‫‪ 23/08/2015‬שרעבי נעמי‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1063109/1‬קימן וולטר זאב‬
‫‪ 11/12/2015‬טוקצינסקי ליבה‬
‫גיטל‬
‫‪ 1063136/1‬חיים סלח‬
‫‪ 02/12/1991‬חיים משה‬
‫‪ 08/05/2012‬חיים משה‬
‫‪ 27/09/2014‬שטרית יהודה‬
‫‪ 1063179/1‬מנחם ציון‬
‫‪ 06/02/1997‬מנחם יוסף‬
‫‪ 1063178/1‬שיטרית רחל‬
‫‪ 22/06/2015‬שטרית יהודה‬
‫‪ 1063355/1‬במאני עשרת‬
‫‪30/11/2015‬‬
‫אפרימיאן אליאב‬
‫‪ 1063436/1‬לאנגסאם נפתלי ‪ 27/11/2015‬לאנגסאם אביביה‬
‫מאיר‬
‫‪ 1063552/1‬פולק דליה‬
‫‪ 04/11/2015‬שמעיה שלי‬
‫‪ 861766/2‬ברוכים עובדיה ‪ 29/12/2015‬ברוכים אהרן‬
‫‪ 1064528/1‬ברונשטיין‬
‫אברהם ישעיהו‬
‫‪ 05/10/2015‬ברונשטיין יוכבד‬
‫‪ 1057345/2‬ברט יעקב‬
‫‪ 06/10/2015‬ברט חיים‬
‫‪ 1063453/1‬אברהם ציליה‬
‫‪ 21/10/2015‬הראל ריבי‬
‫‪ 1063532/1‬נצר סלומונה‬
‫‪ 31/10/1991‬נצר אנריקו‬
‫‪ 1063545/1‬זנגביל דוד‬
‫‪ 01/12/2015‬זנגביל מרינה‬
‫‪ 1063557/1‬הס שמואל חיים ‪ 29/08/2014‬הס דוד ברוך‬
‫‪ 1060995/1‬אקשטיין גולדה ‪ 25/11/2015‬אקשטיין אלן‬
‫פיליף‬
‫הלאן‬
‫‪ 1063733/1‬לביא יוסף‬
‫‪ 26/11/2015‬לביא רחל לינה‬
‫‪ 1061472/1‬פיליפ חיים זליג ‪ 04/09/2015‬פיליפ רייזלה‬
‫‪ 1063887/1‬מויאל רבקה‬
‫‪ 15/11/2015‬מויאל דוד‬
‫‪ 1064215/1‬טויטו ז'אן לוק‬
‫‪ 28/10/2015‬טויטו דניאל‬
‫שלום‬
‫‪ 28/12/2015‬פרלמן יוסף‬
‫‪ 27/09/2015‬בריקשוילי‬
‫מרגליטה‬
‫‪ 1064777/1‬יאיר יהודה‬
‫‪ 14/12/2015‬יאיר יפה‬
‫‪ 1061619/1‬לוי יוסף שלום‬
‫‪ 18/02/2015‬לוי אליהו‬
‫‪ 1061634/1‬שרגא מרדכי‬
‫‪ 08/11/2015‬שרגא דוד‬
‫‪ 1061757/1‬שריקי שלמה‬
‫‪ 21/11/2015‬שריקי דניאל‬
‫‪ 1064291/2‬פרלמן רחל‬
‫‪ 1062801/1‬רובין אליהו‬
‫‪ 08/05/2015‬רובין שלמה‬
‫‪ 1062045/1‬זאבי זאב‬
‫‪ 21/11/2015‬זאבי ירדנה‬
‫‪ 1064743/1‬בריקשוילי‬
‫מיכאל‬
‫‪ 1062297/1‬בנטולילה אליאן ‪ 26/07/2015‬גוזל יהודית‬
‫‪ 1062394/1‬וייס יהושע‬
‫‪ 29/10/2015‬וייס ליליה‬
‫‪ 1062586/1‬גידאניאן קפי‬
‫‪ 23/10/2015‬יצחקי ציונה‬
‫‪ 1062793/1‬רובין פרידה‬
‫‪ 20/11/2015‬רובין שלמה‬
‫‪ 1062815/1‬גבאי מויס‬
‫‪ 18/10/2015‬גבאי דליה‪-‬דריה‬
‫‪ 1062697/2‬הופמן בתיה‬
‫‪ 22/11/2015‬הופמן דוד צבי‬
‫‪ 1062889/1‬קלור דייב‬
‫‪ 27/06/2014‬קלאר משה‬
‫‪ 1062968/1‬שלום יהודית‬
‫‪ 10/11/2015‬שלום מרדכי‬
‫‪ 1062970/1‬שאשא שאול‬
‫‪ 29/08/2014‬שאשא מאיר דוד‬
‫‪ 1063074/1‬ברהמי דינה‬
‫‪ 29/10/2015‬כהן קרן‬
‫‪ 1063085/1‬שריקי נסים חיים ‪ 18/02/2015‬שריקי ירדנה‬
‫תהילה‬
‫‪4 494‬‬
‫‪ 1064797/1‬שמוחה יחזקאל ‪ 30/11/2015‬שמוחה רנה‬
‫‪ 1064919/1‬ברוכים בימן‬
‫‪ 11/12/2009‬ברוכים אהרן‬
‫‪ 1065364/1‬סופר עמוס‬
‫‪ 05/12/2015‬סופר הדסה‬
‫‪ 1065348/1‬טימסיט ציון‬
‫‪ 14/12/2015‬טימסיט אברהם‬
‫‪ 1066072/1‬תם גנה‬
‫‪ 26/12/2015‬תם רפאל‬
‫‪ 1065307/1‬בלילתי מנשה‬
‫‪ 09/10/2015‬בלילתי יעקב‬
‫‪ 1056541/2‬נחום יוסף חיים ‪ 31/03/2001‬נחום רוזט‬
‫‪ 1065227/1‬שתיאת עובדיה ‪ 26/11/2015‬שתיאת אפרים‬
‫‪ 1065393/1‬מאיר מיכאל‬
‫‪ 28/11/2015‬מאיר סימה חיה‬
‫‪ 1065461/1‬גיגר אליהו‬
‫‪ 05/03/2008‬גיגר שרה‬
‫‪ 1065519/1‬בירנשטוק יסכה ‪ 12/12/2015‬מאיר רבקה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫‪ 1065974/1‬מרזן יפה‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 30/09/2014‬גרינולד זהבית‬
‫טלי‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫‪ 1069169/1‬בלוך ראלף‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 21/01/2016‬זמלמן חנה אן‬
‫סלין‬
‫‪ 1066422/1‬בנבנשתי אברהם ‪ 16/12/2015‬בנבנשתי דבורה‬
‫‪ 1069222/1‬גשטטנר אהרן דב ‪ 29/09/2015‬ליכטנשטיין חנה‬
‫‪ 1066615/1‬קאופמן אברהם ‪ 06/06/2008‬קופמאן שרגא‬
‫מרדכי‬
‫כ"א באדר א' התשע"ו (‪ 1‬במרס ‪)2016‬‬
‫‪ 1066620/1‬דוז בכר לבנה‬
‫‪ 15/12/2015‬עטיה מזל‬
‫‪ 1069283/1‬כהן אהרן חי‬
‫‪ 01/01/2016‬כהן מרדכי אליהו‬
‫‪ 1066713/1‬נתן נדב‬
‫‪ 24/12/2015‬נדב שולמית‬
‫‪ 1049697/2‬ליפשיץ חיים‬
‫‪ 05/11/2002‬ביר ברכה‬
‫‪ 1069804/1‬קורנבליט סימא‬
‫ביילא‬
‫‪ 05/10/2015‬קורנבליט אברהם‬
‫‪ 1067134/1‬לנדאו דוד יצחק ‪ 27/05/2009‬לנדאו דפנה‬
‫משה ביטון‪ ,‬המזכיר הראשי‬
‫בית הדין הרבני האזורי בתל אביב‬
‫הודעות‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים להלן‪,‬‬
‫בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1066873/1‬מוסקוביצי גלילה ‪ 07/10/2015‬מוסקוביצי עדי‬
‫‪ 380505/5‬ורטמן לאה‬
‫‪ 11/10/1990‬ניצן טליה‬
‫‪ 1065009/2‬גולבארי בן‪-‬חור ‪ 21/12/2013‬שרגא עליזה‬
‫‪ 380505/6‬ורטמן לאה‬
‫‪ 11/10/1990‬תמיר חנה‬
‫‪ 1053408/4‬לוי מאיר‬
‫‪ 16/08/2015‬לוי שלום‬
‫‪ 1065579/7‬שטיפנהלץ חיה‬
‫גננדל‬
‫‪ 17/05/2015‬שטיפנהולץ‬
‫יחזקאל‬
‫‪ 1067104/1‬לוי אליס‬
‫‪ 29/12/2015‬לוי יוסף‬
‫‪ 1053414/4‬לוי רנה‬
‫‪ 20/09/2015‬לוי שלום‬
‫‪ 1067378/1‬ביטון שרל דניאל ‪ 02/01/2016‬ביטון אליה‬
‫‪ 1053483/1‬עמוס יעקב‬
‫ישראל‬
‫‪ 29/08/2015‬עמוס אליהו‬
‫‪ 1067436/1‬שכטר דורה רחל ‪ 17/12/2015‬באקשט ישעיהו‬
‫‪ 1053491/1‬שטרן שמעון‬
‫‪ 25/09/2015‬שטרן צבי‬
‫‪ 1053620/1‬רודיטי משה‬
‫‪ 15/06/2015‬דורני חוה‬
‫‪ 1053559/1‬מאיר טובה‬
‫‪ 30/11/1994‬מאיר צבי נחמן‬
‫‪ 1053569/1‬מאיר יצחק‬
‫‪ 30/04/2015‬מאיר צבי נחמן‬
‫‪ 14/05/2014‬אלון דוד‬
‫‪ 1067508/1‬חביב ויקטוריה‬
‫דניס‬
‫‪ 09/10/2015‬חביב אברהם‬
‫‪ 1067801/1‬מזרחי יהושע‬
‫‪ 28/12/2015‬מזרחי עליז עליזה‬
‫‪ 1069052/1‬ולוך צבי‬
‫‪ 29/07/2015‬ולוך יהושע‬
‫ירחמיאל‬
‫‪ 1053592/1‬אלול יחיא‬
‫‪ 1067683/2‬דוד עדנה‬
‫‪ 13/01/2016‬דוד זכי‬
‫‪ 1053634/1‬טבול מויז‬
‫‪ 12/09/2015‬טבול עמיחי‬
‫‪ 1053686/2‬אסטנגילוב‬
‫נעירה‬
‫‪ 10/10/2015‬אלגריסי ססילי‬
‫‪ 1067602/1‬בוזי יעקב‬
‫‪ 08/07/2011‬בוזו רפאל‬
‫‪ 1067603/1‬משעלי ציון‬
‫‪ 13/02/2014‬משעלי שולה‬
‫‪ 1067789/1‬ברנדוין אלעזר‬
‫‪ 09/11/2015‬ברנדוין מלכה‬
‫‪ 1067892/1‬מויאל משה‬
‫‪ 22/11/2015‬אלחדד יולנד‬
‫‪ 1068060/1‬רימר שחור זלדה ‪ 16/08/2015‬רימר בנימין‬
‫‪ 1068138/1‬לוי רבקה‬
‫‪ 09/01/2016‬לוי דוד‬
‫‪ 1068166/1‬מודזגברישבילי‬
‫תמרה‬
‫‪ 06/10/2015‬דברה מלכה‬
‫אליסה‬
‫‪ 1053702/1‬עבודי משה‬
‫‪ 16/09/2015‬עבודי ספירונס‬
‫‪ 1053828/1‬יוסף דוד‬
‫‪ 08/08/2015‬יוסף דוריס‬
‫‪ 1053940/1‬פוזיילוב אברהם ‪ 09/09/2015‬פוזיילוב תמרה‬
‫‪ 1054175/1‬יזדי יגנה גוליט‬
‫‪ 17/07/2015‬כהן קובי יעקב‬
‫‪ 1054380/1‬תוינה יעקב‬
‫‪ 19/09/2015‬טנא כרמלה‬
‫‪ 1054532/1‬גרינברג אברהם ‪ 30/12/2014‬גרינברג יעקב‬
‫‪ 1068309/1‬ור אליהו‬
‫‪ 09/01/2016‬פנחסי איריס‬
‫‪ 1054407/1‬גרז נתנאל‬
‫‪ 21/07/2015‬גרז אהרון‬
‫‪ 1068539/1‬שפירא חיה‬
‫‪ 09/09/2015‬שפירא אליהו דוד‬
‫‪ 1053845/2‬כהן אליהו‬
‫‪ 28/08/2015‬כהן שולמית‬
‫‪ 1068570/1‬שטרנבוך מרים‬
‫‪ 14/05/2015‬שטרנבוך אלי‬
‫‪ 1053855/1‬ליפשטד‬
‫אלברטינה‬
‫‪ 14/10/2015‬בירמן חיה רבקה‬
‫‪ 1068704/1‬קרויז יוחנן אהרן ‪ 30/12/2015‬קרויז אסתר‬
‫‪ 1069067/1‬דייטש אהרן‬
‫‪ 17/09/2015‬דייטש יוסף חיים‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪ 1053903/1‬גנדלמן אוסקר‬
‫‪ 19/10/2015‬גרזי רינה‬
‫‪ 1053978/1‬אילון שפרה‬
‫‪ 03/05/2015‬אילון דליה‬
‫‪4495‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1053992/1‬דרנגר חוה‬
‫‪ 13/09/2015‬דרנגר זינדל שלום‬
‫‪ 1055883/1‬טריסטר פפי‬
‫‪ 17/10/2015‬ארנון שרה רבקה‬
‫‪ 1054116/1‬זיאת חנה‬
‫‪ 02/09/2015‬זיאת‪-‬קסין ליאון‬
‫יהודה‬
‫‪ 1055884/1‬מילר פני‬
‫‪ 06/10/2015‬אורבך נחמה‬
‫רויזא‬
‫‪ 1054160/1‬אביעד ציון‬
‫‪ 23/09/2015‬אביעד ברכה‬
‫‪ 1054217/1‬נדלר פאולה‬
‫‪ 07/09/2015‬נדלר דוד‬
‫‪ 1056119/1‬בודניאצקי‬
‫סופיה‬
‫‪ 09/08/2015‬בודניאצקי‬
‫ולדימיר‬
‫‪ 1054260/1‬אדמוני ששון‬
‫‪ 16/08/2015‬אדמוני הלין‬
‫‪ 1056232/2‬אראל יעקב‬
‫‪ 07/09/2015‬אראל שרה‬
‫‪ 1056268/1‬כהן יהודה חגי‬
‫‪ 18/08/2015‬כהן חיים‬
‫‪ 1056507/1‬פרץ תמר‬
‫‪ 17/12/2014‬קדוש רינת‬
‫‪ 1054336/1‬גינסברגר דבורה ‪ 11/10/2015‬גינסברגר חזקיהו‬
‫שרגא‬
‫‪ 1054430/1‬טופז שלמה‬
‫‪ 17/10/2015‬טופז דבורה‬
‫‪ 1056610/1‬ניכטברגר רחל‬
‫‪ 12/10/2015‬ניכטברגר דורון‬
‫‪ 1055052/1‬טובין ציונה‬
‫‪ 17/08/2015‬טובין בצלאל‬
‫‪ 1054822/1‬קלדרון אברהם‬
‫‪ 27/07/2015‬סהר לאה‬
‫‪ 1055353/1‬עזר בובה‬
‫אורלית‬
‫‪ 12/12/2014‬עזר אורינה‬
‫‪ 1055096/1‬כמיסה מריה‬
‫‪ 05/11/2014‬כמיסה ויקטור‬
‫‪ 1055998/1‬סלחי רחל‬
‫‪ 10/10/2015‬סלחי מרדכי‬
‫‪ 1054578/1‬שליט לאה‬
‫‪ 13/09/2015‬שליט יעקב שלמה‬
‫‪ 1056416/1‬רוזמן בנימין‬
‫‪ 22/02/2009‬גפני חנה‬
‫‪ 969379/2‬מושה חיים‬
‫‪ 20/10/2015‬מושה חנה‬
‫‪ 1049920/2‬בניטה יעקב‬
‫‪ 21/06/2015‬בניטה עדינה‬
‫‪ 1054625/1‬גנצרסקי חיה‬
‫‪ 05/10/2015‬גנצרסקי בצלאל‬
‫‪ 1054627/1‬קאופמן רות‬
‫‪ 19/08/2015‬קאופמן יוסף‬
‫‪ 1054870/1‬מרנין שושנה‬
‫‪ 26/08/2015‬קספרסקי אירית‬
‫זהרה‬
‫‪ 1054931/1‬קנזה חנה‬
‫‪ 20/09/2015‬קרוגר רינה‬
‫‪ 1054944/1‬בן יעקב טובה‬
‫‪ 01/10/2015‬בן יעקב צבי‬
‫‪ 1055083/1‬דוד רון‬
‫‪ 01/10/2015‬דוד אליזבטה‬
‫‪ 1055208/1‬נורדון זיסל‬
‫‪ 26/07/2014‬הרשברג אברהם‬
‫‪ 1055268/1‬כצבורג משולם‬
‫זלמן‬
‫‪ 09/01/2008‬כצבורג דוד צבי‬
‫‪ 1055274/1‬קצבורג מטילדה ‪ 29/09/2015‬כצבורג דוד צבי‬
‫(תהילה)‬
‫‪ 1056559/1‬איבושיץ צפורה ‪ 13/12/2008‬כהן אריאלה‬
‫(פאני)‬
‫‪ 1056579/2‬קניג ויקטוריה‬
‫‪ 18/09/2015‬קניג פתחיהו‬
‫‪ 1057945/1‬מרציאנו משה‬
‫דוד‬
‫‪ 27/10/2015‬מרציאנו דולב‬
‫אהרון‬
‫‪ 1057756/1‬בנודיז מרצדס‬
‫‪ 29/07/2015‬שלימוביץ רחל‬
‫‪ 1057930/1‬מיטס אילן צבי‬
‫‪ 05/02/2015‬מיטס דנוטה‬
‫(דינה)‬
‫‪ 1057958/1‬מרציאנו גילה‬
‫‪ 27/10/2015‬רוזנבלוט אור‬
‫‪ 1056706/2‬אלטמן נתן‬
‫‪ 14/10/2015‬אלטמן מניה‬
‫‪ 1056894/1‬זכאי סוזן‬
‫‪ 10/03/2015‬פרץ מיכל‬
‫‪ 1056918/2‬מיסס לאה‬
‫‪ 10/11/2014‬מיסס יעקב‬
‫‪ 1056929/1‬דני אבא דניאל‬
‫‪ 03/10/2015‬דני אברהם‬
‫‪ 1056969/1‬שורץ לאה‬
‫‪ 06/11/2015‬שורץ יצחק‬
‫‪ 1057008/3‬שמש שאול‬
‫‪ 01/11/2015‬חזן מיכל‬
‫‪ 1057071/1‬טל שלום‬
‫‪ 30/08/2015‬טל שרה ברכה‬
‫‪ 1057079/1‬דראל גבריאלה‬
‫‪ 11/07/2015‬דראל עדי‬
‫‪ 1057114/1‬סעד ליזה‬
‫‪ 11/10/2015‬סעד משה‬
‫‪ 1057219/1‬דדון פורטונה‬
‫‪ 23/09/2015‬דדון ישראל‬
‫‪ 1057275/1‬דוידוב פנינה‬
‫‪ 28/10/2015‬סיני נאוה‬
‫‪ 1057310/1‬מונדרי צבי‬
‫‪ 24/09/2015‬מונדרי שושנה‬
‫‪ 1057469/1‬כהנא רוזליה‬
‫ריסא‬
‫‪ 09/06/2010‬כהנא שמואל‬
‫יעקב‬
‫‪ 1057537/1‬פרוכטר אליעזר‬
‫‪ 26/11/1999‬פרוכטר יצחק‬
‫‪ 1055303/1‬סגל בנימין‬
‫‪ 29/05/2012‬סגל עמנואל‬
‫‪ 1057548/1‬פרוכטר חנה‬
‫‪ 06/09/2008‬פרוכטר יצחק‬
‫‪ 1055321/1‬סגל אסתר‬
‫‪ 15/09/2015‬סגל עמנואל‬
‫‪ 1055350/1‬פרידמן אדלה‬
‫‪ 07/10/2015‬פרידמן דניאל‬
‫‪ 1057670/1‬ישראלשוילי‬
‫אסתר‬
‫‪ 14/11/2015‬ישראלשוילי‬
‫מיכאל‬
‫‪ 1055860/1‬מזרחי איבט‬
‫‪ 17/10/2015‬בסון ויקי‬
‫‪ 1057735/1‬ציטאייט ציון‬
‫‪ 28/10/2015‬ציטאייט לילי‬
‫‪ 1055872/1‬אריה רחל‬
‫‪ 28/09/2015‬אריה דורון‬
‫אנדורה‬
‫‪ 1057745/2‬קמדלה בתיה‬
‫‪ 17/03/2008‬כהן דליה‬
‫‪ 1057749/2‬קמגלה אברהם‬
‫‪ 02/09/2015‬כהן דליה‬
‫‪4 496‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1057831/1‬מושיאשוילי‬
‫מיכאל‬
‫‪ 02/12/2001‬מושיאשוילי מזיה‬
‫‪ 1057848/1‬ערוסי בת שבע‬
‫‪ 25/10/2015‬ערוסי בצלאל‬
‫‪ 1057888/1‬זאב דיאנה‬
‫‪ 12/10/2015‬זאב אורן‬
‫‪ 1058039/1‬ששון מאיר (פדל) ‪ 07/11/2012‬ששון חביבה‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1059376/1‬בן דוד וידה‬
‫‪ 10/10/2015‬בן דוד יצחק‬
‫‪ 1059394/1‬אפטר אהובה‬
‫‪ 11/10/2015‬אפטר דורון‬
‫‪ 1059410/1‬דזאנאשוילי‬
‫שמחה‬
‫‪ 23/03/2015‬דזאנאשוילי זלמן‬
‫‪ 1059642/1‬וינברג פנחס‬
‫‪ 18/11/2015‬וינברג דינה‬
‫‪ 1058052/1‬רוטנברג יפה‬
‫‪ 12/09/2015‬רוטנברג ברוך‬
‫‪ 1058115/1‬מאור ברוך‬
‫‪ 20/05/2015‬מאור רות‬
‫‪ 1060112/1‬ספיר אברהם‬
‫‪ 28/11/2015‬ספיר שי‬
‫‪ 1058214/1‬זוארס חלפו‬
‫‪ 16/04/2015‬זוארץ רפאל‬
‫‪ 1059694/2‬מעלם רפאל‬
‫‪ 04/05/2010‬מעלם אליהו‬
‫‪ 1058228/1‬זוארס זמירנדה‬
‫‪ 01/09/2015‬זוארץ רפאל‬
‫‪ 1061533/1‬מסינג מגדלינה‬
‫‪ 08/07/2015‬מסינג שלמה‬
‫‪ 1058246/1‬חנקין קרולין‬
‫‪ 20/09/2015‬הירשפילד משה‬
‫פול‬
‫‪ 1061111/1‬שהרבני יגאל‬
‫‪ 28/10/2014‬שהרבני שמחה‬
‫‪ 1058288/1‬ליכטר שמואל‬
‫‪ 06/09/2015‬ליכטר אשר זליג‬
‫‪ 338034/2‬דיאן זדה זינת‬
‫‪ 05/07/2015‬דיין מנשה‬
‫‪ 338034/4‬דיאן זדה זינת‬
‫‪ 05/07/2015‬דיין מנשה‬
‫‪ 1058325/1‬סייג מלי‬
‫‪ 11/09/2015‬סייג אליהו‬
‫‪ 1058338/1‬קריק גדעון‬
‫‪ 24/09/2015‬קריק בלה‬
‫‪ 1058390/1‬סגל ברונו‬
‫‪ 22/11/2015‬סגל פנחס‬
‫‪ 1058454/1‬קסטנבום חדוה‬
‫‪ 24/08/2011‬קסטנבאום יעקב‬
‫‪ 1058863/1‬לוסטיג שרה‬
‫‪ 29/10/2015‬לוסטיג שלמה‬
‫‪ 1058766/1‬בוארון שלום‬
‫‪ 14/09/2015‬מדר מזל‬
‫‪ 1058534/1‬אגי יעקב‬
‫‪ 02/11/2013‬אגי חיים‬
‫‪ 1058537/1‬אגי יהודית‬
‫‪ 29/08/2015‬אגי חיים‬
‫‪ 1058693/2‬פריימרק טובה‬
‫‪ 23/07/2010‬דרוקר צפורה‬
‫‪ 1058747/1‬שורץ שרה רחל‬
‫‪ 24/10/2015‬שורץ מאיר צבי‬
‫‪ 1058899/1‬יעקב משה‬
‫‪ 21/07/2005‬כנרתי רחל‬
‫‪ 1058891/1‬דוידי שושנה‬
‫‪ 09/06/2010‬דוידי שמעון‬
‫‪ 1059564/1‬בעל צדקה רבקה ‪ 12/09/2015‬בעל צדקה נסים‬
‫‪ 1056795/2‬סלטרניק חוה‬
‫‪ 09/11/2015‬אילני מרים‬
‫‪ 1058913/1‬יעקב מרים‬
‫‪ 02/11/2015‬כנרתי רחל‬
‫‪ 1058952/1‬אהרוני שרה‬
‫‪ 10/08/2015‬אהרוני חיים‬
‫‪ 1058975/1‬הרציג מאיר‬
‫‪ 28/09/2013‬קובלסקי לאה‬
‫‪ 1058976/1‬כהן רוזה‬
‫‪ 17/04/2015‬כהאן יצחק‬
‫‪ 1058992/1‬הרציג שושנה‬
‫‪ 23/06/2015‬קובלסקי לאה‬
‫‪ 1059049/1‬ברכה חיים‬
‫‪ 02/07/2015‬ברכה יונה‬
‫‪ 1059285/1‬גרינאפל דאה‬
‫‪ 24/10/2015‬פדוה‪-‬גרינאפל‬
‫רוזאליה‬
‫‪ 1059351/1‬בן דוד יוסף‬
‫‪ 09/03/1997‬בן דוד יצחק‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪ 1059868/1‬אלאגים אברהם ‪ 03/09/2010‬אלאגים דליה‬
‫‪ 1060709/1‬ראובני גד גדעון ‪ 02/10/2015‬אולשינקה מיכל‬
‫‪ 1061592/1‬מיכאלי משה‬
‫‪ 30/09/2015‬מכאלי מרינה‬
‫‪ 1061276/1‬אילון שמואל‬
‫‪ 15/10/2015‬ורטהים אורנה‬
‫‪ 1060116/2‬דאבוש זוליה‬
‫‪ 02/11/2015‬דאבוש אסתר‬
‫‪ 1060293/1‬לטניק מאיר‬
‫‪ 04/09/2014‬אורני עפרה‬
‫‪ 1060316/1‬קוברסקי נורית‬
‫‪ 24/08/2015‬ברקאי גדעון‬
‫‪ 1060409/1‬כהן אליאס‬
‫‪ 25/12/2001‬כהאן יצחק‬
‫‪ 1060439/1‬בר שלום יוסף‬
‫‪ 16/08/2015‬בר שלום יעל‬
‫‪ 1060468/1‬אוחיון חיים‬
‫‪ 03/02/1997‬אלבז סוזן שושנה‬
‫‪ 1060478/1‬סלם שלמה‬
‫‪ 28/10/2015‬סלם אורנה‬
‫‪ 1060489/1‬אוחיון פיבי‬
‫‪ 22/11/2015‬אלבז סוזן שושנה‬
‫‪ 1060548/1‬קרסל איזבלה‬
‫‪ 31/03/2013‬קרסל עידו‬
‫‪ 1060741/1‬כנען קדר נורית‬
‫חנה‬
‫‪ 03/11/2015‬כנען חגי ברוך‬
‫‪ 1060907/1‬בן עמרה סמי‬
‫שמואל‬
‫‪ 19/11/2015‬בן עמרה דוד‬
‫נתנאל‬
‫‪ 1060926/1‬גפנוביץ הנריק‬
‫‪ 22/02/2014‬גפנוביץ ליזה‬
‫‪ 1060950/1‬גונטובניק יעקב‬
‫‪ 27/08/2015‬גונטובניק לובה‬
‫‪ 1061068/1‬שירזי טלא‬
‫‪ 05/05/2006‬שירזי יצחק‬
‫‪ 1061087/1‬אחדות שושנה‬
‫‪ 02/12/2013‬אחדות יוסף‬
‫‪ 1061135/1‬סמו אידה‬
‫‪ 14/03/2009‬סמו יצחק‬
‫‪ 1061219/1‬רמתי רבקה‬
‫‪ 30/11/2015‬רמתי דוניץ‬
‫שולמית‬
‫‪ 1061438/1‬נחום סוזי‬
‫‪ 08/11/2015‬נחום עובדיה‬
‫‪ 1061466/1‬שהינו אברהם‬
‫‪ 14/12/2015‬לוי רחל‬
‫‪ 1061517/1‬גולטשוב לאה‬
‫‪ 22/11/2015‬גולדשוב יוסף‬
‫‪ 1061548/1‬שרנגה יעקב‬
‫‪ 27/10/2015‬שרנגה עדנה‬
‫חזנה‬
‫‪4497‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1061613/2‬בוקי סטפן‬
‫‪ 11/12/2015‬בוקי יורם‬
‫‪ 1063292/1‬שממה טובה‬
‫‪ 30/09/2015‬שממה עמוס‬
‫‪ 1061911/1‬אורנשטיין הלן‬
‫‪ 24/01/1999‬אורן אורי (חיים)‬
‫‪ 1063342/1‬הכהן עדני דוד‬
‫‪ 27/04/2014‬הכהן עדני סגולה‬
‫‪ 1061918/2‬פוקס מרים‬
‫‪ 20/11/2015‬דניאל רונית‬
‫‪ 1063357/1‬שיבת גוליט‬
‫‪ 19/10/2000‬כהן עזרא‬
‫‪ 1061934/1‬אורנשטיין‬
‫מרדכי‬
‫‪ 19/05/2006‬אורן אורי (חיים)‬
‫‪ 1063432/1‬רוזן גיורא‬
‫‪ 11/06/2015‬רוזן שפרה‬
‫‪ 1063476/1‬גידעניאן נאזי‬
‫‪ 01/08/2014‬בנימיני מלכה‬
‫‪ 1063485/1‬אסולין מרדכי‬
‫‪ 19/12/2015‬אסולין רואי‬
‫‪ 1062027/1‬דעבול יעקב‬
‫‪ 01/04/1991‬גל אליהו‬
‫‪ 1062415/1‬שיקלר שמואל‬
‫‪ 25/11/2015‬שיקלר רפאל‬
‫‪ 1062352/1‬ברזילי שרה‬
‫‪ 22/10/2015‬ברזלי עמוס‬
‫‪ 1062192/1‬וולף ויקטור‬
‫‪ 22/07/2014‬דורון פנינה פיה‬
‫‪ 1062372/1‬מילשטיין שי חי ‪ 26/09/2015‬מילשטיין אור‬
‫משה‬
‫‪ 1062581/2‬יואל סולומון‬
‫‪ 03/11/2015‬יואל ליליאן‬
‫‪ 1062605/1‬שרשנבסקי‬
‫שמעון‬
‫‪ 20/11/2015‬פיינמן חגית‬
‫‪ 1062251/1‬סלם אביבה‬
‫‪ 23/11/2015‬סלם מרדכי‬
‫‪ 1062168/1‬ערוב ציונה‬
‫‪ 28/08/1999‬ערוב שלמה‬
‫‪ 1062187/1‬דהרי גאולה‬
‫‪ 16/05/2015‬דהרי צבי הראל‬
‫‪ 1062215/1‬בן משה אפרים‬
‫‪ 11/09/2015‬בן משה איבון‬
‫‪ 1062231/2‬אלמגור שושנה‬
‫‪ 03/12/2014‬שצ'פקה אננדה‬
‫‪ 1062246/1‬בקר אריה‬
‫‪ 18/01/2015‬בקר שמואל‬
‫‪ 1063464/3‬יצחקוב סלומון‬
‫‪ 04/11/2015‬מנחימוב מרים‬
‫‪ 1063537/1‬גרוס מרדכי‬
‫‪ 25/12/2008‬פרידמן רבקה‬
‫‪ 1063556/1‬צרפתי חיים‬
‫ויקטור‬
‫‪ 12/11/2015‬צרפתי נדיה‬
‫נדז'דה‬
‫‪ 1063656/1‬גלבאום פולה‬
‫‪ 18/02/2011‬פוקס חוה‬
‫‪ 1063739/1‬בן ציון יוסף‬
‫‪ 22/05/2013‬בן ציון אריה‬
‫‪ 1063751/1‬בן ציון ויזה‬
‫‪ 04/04/2015‬בן ציון אריה‬
‫‪ 1063970/1‬אדלר רבקה‬
‫‪ 12/09/2015‬אדלר מאיר חנוך‬
‫הענדיל‬
‫‪ 1064057/1‬מרגסין אידס‬
‫‪ 16/03/2011‬מושקוביץ' לריסה‬
‫‪ 1064069/2‬לוי אליעזר‬
‫‪ 01/09/2010‬בחסי רחל‬
‫‪ 1064141/1‬שפירא שרה‬
‫‪ 21/11/2015‬שפירא ילון איריס‬
‫‪ 1064149/1‬נוימן שושנה‬
‫‪ 22/12/2015‬הילץ מרים‬
‫(מירנדה)‬
‫‪ 1062490/1‬בורשטין קלמן‬
‫‪ 04/03/2004‬בורשטין ברוך‬
‫‪ 1064163/3‬פישר אליעזר‬
‫‪ 08/11/2014‬פישר שרה‬
‫‪ 1062501/1‬בורשטין הניה‬
‫‪ 01/08/2015‬בורשטין ברוך‬
‫‪ 1064186/1‬קמחי מרים‬
‫‪ 05/03/2007‬שלו דבורה‬
‫‪ 1062518/2‬צרפתי חיים דוד ‪ 13/07/1982‬צרפתי ניסים‬
‫‪ 1064217/1‬בלום לוציאן‬
‫‪ 20/09/2013‬בלום אמיר‬
‫‪ 1062527/2‬צרפתי יהודית‬
‫‪ 26/11/2015‬צרפתי ניסים‬
‫‪ 1064318/1‬לזרוביץ אטל‬
‫‪ 28/08/2015‬לזרוביץ שלמה‬
‫‪ 1064320/1‬מוגילבסקי בוריס ‪ 30/11/2015‬פרפליצקי ג'נה‬
‫‪ 1062562/1‬שפיאזדה יעקב‬
‫‪ 03/03/2008‬שפיאזדה קורוש‬
‫‪ 1062600/1‬שפיצר חדוה‬
‫‪ 13/09/2015‬שפיצר יוסף‬
‫(יוליוס)‬
‫‪ 1064346/1‬אוירבך יעקב‬
‫יוסף‬
‫‪ 22/10/2015‬אוירבך דינה‬
‫‪ 1062846/1‬בכר רוחי‬
‫‪ 22/11/2015‬בכר טל‬
‫‪ 1064369/1‬גלזנר זהבה‬
‫‪ 04/12/2015‬כספי אסתר‬
‫‪ 1064394/1‬פדל לידור‬
‫‪ 23/11/2014‬פדל אברהם‬
‫‪ 1062969/1‬חתוכה לאה‬
‫‪ 08/12/2015‬חתוכה אליעזר‬
‫‪ 1064430/1‬בוטראשוילי‬
‫אתרי‬
‫‪ 11/06/2013‬בוטראשוילי יצחק‬
‫‪ 1061009/4‬דילר יצחק‬
‫‪ 27/11/2015‬דילר גבריאלה‬
‫‪ 1064434/3‬הושמנד חזקיה‬
‫‪ 1063084/1‬סקוברוניק חיה‬
‫זהבה‬
‫‪ 24/08/2015‬סקבורניק גיל‬
‫שרגא‬
‫‪ 07/11/2015‬הושמנד שרה‬
‫אסתי‬
‫‪ 1063103/1‬פרץ מסעוד‬
‫‪ 05/11/1992‬פרץ עליזה‬
‫‪ 1064446/1‬בוטראשוילי‬
‫מורדך‬
‫‪ 16/11/2015‬בוטראשוילי יצחק‬
‫‪ 1063143/1‬שטרן אדיטה‬
‫‪ 08/12/2015‬שטרן יהושע‬
‫‪ 1064479/1‬תמם אביבה‬
‫מיסה‬
‫‪ 27/11/2015‬קוטב תקוה‬
‫‪ 1062877/1‬נור אומיד יצחק ‪ 26/11/2015‬נור אומיד‬
‫שולמית‬
‫‪ 1063162/1‬זרוג לולו (אליהו) ‪ 28/09/2015‬זרוג רוני‬
‫‪ 1063266/1‬מגאר דפנה‬
‫‪4 498‬‬
‫‪ 20/09/2015‬מגאר אסף נסים‬
‫‪ 1064481/1‬בנישתי אברהם ‪ 21/12/2015‬בנישתי דניז דינה‬
‫‪ 1064495/1‬תמם עליזה‬
‫‪ 06/07/2015‬קוטב תקוה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1064507/1‬וונדר אברהם‬
‫‪ 17/08/2015‬וונדר נורית‬
‫‪ 1065955/1‬ברגהאור גולדה ‪ 18/12/2015‬זמיר נילי‬
‫‪ 1064510/1‬לורבר גיטא‬
‫‪ 11/10/2015‬לורבר חיים‬
‫‪ 1065901/1‬שרון רחל‬
‫‪ 23/11/2015‬שרון דוד‬
‫‪ 1060316/2‬קוברסקי נורית‬
‫‪ 24/08/2015‬ברקאי גדעון‬
‫‪ 1065912/2‬גולדשייד אסתר ‪ 03/01/2016‬גולדשייד ישראל‬
‫‪ 1065940/1‬באריל אנה‬
‫‪ 25/06/2014‬צירולניק יבגניה‬
‫‪ 1064584/1‬מנדלוביץ גוציה ‪ 25/11/2015‬אנטמן חנה‬
‫‪ 1064602/1‬סרור חתני‬
‫‪ 28/07/2013‬שמואל צביה‬
‫יפית‬
‫‪ 1065982/1‬פרלמן צציליה‬
‫צפורה‬
‫‪ 02/02/2011‬פרלמן מילכה‬
‫מרלן‬
‫‪ 1064605/1‬סרור חנה‬
‫‪ 12/10/2015‬שמואל צביה‬
‫יפית‬
‫‪ 1065994/1‬כהן דוד‬
‫‪ 19/02/1985‬ימיני אילה‬
‫‪ 1065995/1‬פרלמן יוסף‬
‫‪ 1011397/4‬ששון סלימה‬
‫‪ 24/12/2015‬אלפיה רותי‬
‫‪ 21/07/2015‬פרלמן מילכה‬
‫מרלן‬
‫‪ 1064742/1‬פולין רומן‬
‫‪ 07/12/2015‬פולין ראיסה‬
‫‪ 1066102/1‬וויצמן דינה‬
‫‪ 18/09/1995‬דותן אמיר‬
‫‪ 1066298/1‬אברהם זהבה‬
‫‪ 11/05/2015‬אברהם אליעזר‬
‫‪ 1066355/1‬טרבלוס קמל‬
‫‪ 27/12/2015‬אזולאי סיבל‬
‫‪ 1064756/1‬לחצקוב אצילדי ‪ 12/02/2015‬לחצקוב חיים‬
‫‪ 1064795/2‬ברקוביץ בתיה‬
‫‪ 02/12/2015‬ברקוביץ ירחמיאל‬
‫מיקי‬
‫‪ 1064849/1‬גרשוני אביבה‬
‫שושנה‬
‫‪ 09/08/2015‬גרשוני ירון משה‬
‫‪ 1064884/1‬ניסנוב ירמיהו‬
‫‪ 22/10/2013‬ניסנוב שושנה‬
‫‪ 1064971/1‬נחמיאס שמעון‬
‫‪ 14/12/2015‬נחמיאס טוני‬
‫‪ 1064981/1‬שליט נחום‬
‫‪ 10/12/2015‬שליט מרים‬
‫‪ 1065060/2‬זוננשיין ויולה‬
‫צליה‬
‫‪ 09/11/2015‬זוהר אברהם‬
‫טוביה‬
‫‪ 1065246/2‬גבאי פנינה‬
‫‪ 01/01/2016‬גבאי איילת‬
‫‪ 1065332/1‬חלגואה אברהם ‪ 21/05/2015‬חלגואה רחל‬
‫‪ 1065465/1‬מאי לארי‬
‫‪ 16/07/2015‬מאי מרק‬
‫‪ 1065592/1‬קוזמנקו פאינה‬
‫‪ 04/06/2015‬קוזמנקו בוריס‬
‫‪ 1065622/1‬עירון אסתר‬
‫‪ 03/12/2015‬עירון שטייניץ‬
‫אילנה‬
‫‪ 1065633/1‬ונטורה שלמה‬
‫‪ 06/11/2008‬ונטורה ורוניקה‬
‫אסתר‬
‫‪ 1065653/1‬בן חי יום טוב‬
‫‪ 06/12/2015‬בן חי אביעד‬
‫‪ 1065674/1‬אשול שאול‬
‫‪ 20/11/2011‬אשול מזל‬
‫‪ 1065715/1‬דיטלצויג יונה‬
‫‪ 23/11/2015‬דיטלצויג ישראל‬
‫‪ 1065803/1‬שחר נורית‬
‫‪ 16/12/2015‬פלצי הילי‬
‫‪ 1065824/1‬סעדיה יפה‬
‫‪ 04/10/2015‬סעדיה יצחק‬
‫‪ 1065843/1‬שורץ אביבה‬
‫‪ 03/11/2015‬שורץ דב נחמן‬
‫‪ 1065855/1‬כהן סעידה‬
‫‪ 03/12/2015‬כהן דוד‬
‫‪ 1065986/1‬שאנן חיים‬
‫שלמה‬
‫‪ 01/12/2015‬שאנן אסתר‬
‫‪ 1066405/1‬גליקסברג שאול ‪ 14/03/2015‬גולדפדן פאולינה‬
‫רבקה‬
‫‪ 1066450/1‬זורע זריהן שי‬
‫‪ 22/09/2013‬זורע זריהן יהודה‬
‫‪ 1066483/1‬אברהם סאמי‬
‫‪ 22/08/2015‬אברהם יונה‬
‫‪ 1066484/1‬שלום אליה‬
‫‪ 07/12/2015‬שלום מיכל‬
‫‪ 1066504/1‬בר לוי נתן‬
‫‪ 23/12/2015‬בר לוי טלי טליה‬
‫‪ 1066551/1‬רזניקוב רוזליה‬
‫‪ 15/07/2006‬ספיבקובסקי‬
‫אינגה‬
‫‪ 1068029/1‬אלדזים רבקה‬
‫‪ 26/12/2015‬ארזי מדלנה‬
‫‪ 1068105/1‬בוידז'ייב ניקולה ‪ 13/01/2016‬רחמני סטלה‬
‫‪ 1068295/1‬קופלד מרים‬
‫‪ 12/01/2016‬קופלד חיים שרגא‬
‫‪ 852010/4‬שניר תחיה‬
‫‪ 29/04/2013‬תורתי מלכה‬
‫אסתר‬
‫‪ 1068246/1‬אמיתי נחום‬
‫‪ 09/01/2016‬אמיתי ורדה‬
‫‪ 1068346/1‬גנץ אליעזר‬
‫‪ 13/11/2015‬גנץ נחמה לאה‬
‫‪ 457499/5‬דבוש ריגינה‬
‫‪ 09/05/2000‬דבוש דני‬
‫‪ 846801/5‬תעיזי יעל עפרה ‪ 15/12/2015‬תעיזי ששון‬
‫‪ 1066657/2‬פרץ שמעון‬
‫‪ 02/02/2013‬פרץ צ'רלס‬
‫‪ 1066665/2‬פרץ ויולט‬
‫‪ 30/12/2015‬פרץ צ'רלס‬
‫‪ 1066683/1‬כהן פני‬
‫‪ 28/09/2009‬כהן שמואל‬
‫‪ 1066688/1‬בסנג'י אלכסנדר ‪ 14/08/2008‬וורסנו רבקה‬
‫‪ 1066717/1‬לבה יצחק‬
‫‪ 04/05/2014‬לבה אליעזר‬
‫‪ 1066717/2‬לבה יצחק‬
‫‪ 04/05/2014‬לבה אליעזר‬
‫‪ 1066981/1‬סער עופרה‬
‫‪ 11/01/2016‬סער עובד‬
‫‪ 1066113/1‬הלוי חנה‬
‫‪ 07/01/2016‬הלוי אהוד‬
‫‪ 1066984/1‬אוסטרויל מנדל‬
‫‪ 30/12/2015‬אוסטרויל אלי‬
‫‪ 1066388/1‬שובע נסים‬
‫‪ 21/08/2015‬שובע ינון רחמים‬
‫‪ 1063266/2‬מגאר דפנה‬
‫‪ 20/09/2015‬מגאר אברהם‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪4499‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1066730/1‬לבה זהבה רבקה ‪ 05/11/2015‬לבה אליעזר‬
‫‪ 1067726/1‬קומפורטי נסים‬
‫‪ 04/03/2013‬יובל אורה‬
‫‪ 1066730/2‬לבה זהבה רבקה ‪ 05/11/2015‬לבה אליעזר‬
‫‪ 1067773/2‬פתילון אברהם‬
‫‪ 18/09/2015‬פתילון אביבית‬
‫‪ 1066742/1‬פוליטי יוסף‬
‫‪ 19/12/2015‬פוליטי אלברט‬
‫‪ 1067783/1‬ניימן ולנטין‬
‫‪ 01/01/2016‬ניימן אולג‬
‫‪ 1066773/1‬פרינטה אלונה‬
‫אסתר‬
‫‪ 19/10/2015‬פרינטה יורם‬
‫‪ 1067854/1‬נאוי מאיר‬
‫‪ 22/01/2016‬גולן אורלי‬
‫‪ 1067873/1‬גמליאל רחל‬
‫‪ 19/06/1991‬גמליאל דוד‬
‫‪ 1067902/2‬פישמן דוד‬
‫‪ 23/12/2015‬פישמן ברוניה‬
‫‪ 1066786/1‬חגג אלפונס‬
‫‪ 09/11/2010‬יפרח רות‬
‫‪ 1066806/1‬פתאל שאול‬
‫‪ 19/02/2011‬אליגון ששי‬
‫‪ 1066825/1‬פתאל רחל‬
‫‪ 23/02/2015‬אליגון ששי‬
‫‪ 1066937/1‬צור סמואל‬
‫‪ 22/06/2015‬צור לאון‬
‫‪ 1066942/1‬גרוסמן איתן‬
‫‪ 16/01/2016‬גרוסמן אסף‬
‫‪ 1066961/1‬חנני חסיה‬
‫‪ 22/12/2015‬חנני אורי‬
‫‪ 1066977/1‬אוסטרויל קלרה ‪ 11/11/2015‬אוסטרויל אלי‬
‫שרה‬
‫‪ 1067016/1‬אשכנזי קרול‬
‫‪ 12/02/1997‬אשכנזי ישראל‬
‫‪ 1067054/1‬שבתאי פני‬
‫‪ 31/05/2015‬שפסה ג'וסטין‬
‫‪ 1041526/2‬מרקו רחלה‬
‫‪ 31/08/2014‬דוידוביץ‪-‬גילת‬
‫עדינה‬
‫‪ 1067931/1‬מלקו אמרש יפה ‪ 03/01/2016‬מלקו סולומון‬
‫‪ 1067966/1‬בן אבי דוד‬
‫‪ 05/12/2015‬בן אבי משה‬
‫‪ 1068420/1‬מרדכי רחל‬
‫‪ 12/10/2015‬מרדכי יעקב‬
‫‪ 1068581/1‬כהן מאיר‬
‫‪ 07/01/2016‬כהן אסתר‬
‫‪ 1068590/1‬בן דוד שלמה‬
‫‪ 14/03/1999‬בן דוד בנימין‬
‫‪ 1068596/1‬ריימן רות‬
‫‪ 19/12/2015‬ופל אילנה‬
‫‪ 1068627/1‬דורון אלדן רות‬
‫‪ 21/11/2015‬דורון רון‬
‫‪ 1069895/2‬קסטנבוים צבי‬
‫‪ 23/11/2015‬קסטנבוים אסתר‬
‫מתוקה‬
‫‪ 1069020/1‬שטרנליב שרה‬
‫‪ 07/02/2016‬לופו דורית‬
‫‪ 1068911/1‬וינצלברגר קמיל ‪ 07/11/2015‬וינצלברגר ג'קלין‬
‫‪ 1068733/1‬מרקו איזו‬
‫‪ 18/07/2015‬דוידוביץ‪-‬גילת‬
‫עדינה‬
‫‪ 1069466/2‬דביר אילנה‬
‫‪ 30/01/2016‬דביר ישי שאול‬
‫‪ 1068731/1‬הוכשטט חנה‬
‫‪ 13/01/2016‬הוכשטט חיים‬
‫‪ 1069841/1‬ציטרון נחמיה‬
‫(פיליפ)‬
‫‪ 21/11/2015‬ציטרון סימה‬
‫‪ 1069775/1‬שבן מרגלית‬
‫‪ 19/07/2015‬שבן ידיד ציון‬
‫גילה מרים‬
‫‪ 1068530/1‬ברוכים רחמים‬
‫‪ 16/11/2015‬מגן דנה איריס‬
‫‪ 1067185/1‬ברנשטיין בתיה‬
‫(בברליי)‬
‫‪ 21/06/2015‬ברנשטיין נחמן‬
‫לייב‬
‫‪ 1067113/1‬בלזם יוסף‬
‫‪ 16/10/2015‬בלזם אהרון‬
‫‪ 1030582/2‬שרם עדינה‬
‫‪ 06/03/2015‬דורני עפרה‬
‫‪ 1067070/6‬יוני מזל‬
‫‪ 23/11/2015‬יוני ינון‬
‫‪ 1067085/1‬זרבי יצחק מנשה ‪ 24/12/2015‬זרבי יצחק רונית‬
‫קלימי‬
‫‪ 1067144/1‬איברשטרק בלה ‪ 27/07/2006‬גנות יהודית‬
‫‪ 1067200/2‬בונדר יוסף‬
‫‪ 16/05/1998‬בונדר מיכאל‬
‫‪ 1067203/2‬בונדר לאה‬
‫‪ 29/01/2016‬בונדר מיכאל‬
‫‪ 1067235/1‬דביר כרמלה‬
‫‪ 17/01/2016‬בר שרון‬
‫‪ 1067280/1‬רוטמן אריה‬
‫‪ 19/11/2007‬רוטמן עמלי‬
‫‪ 1067471/2‬לאבי פרבין‬
‫‪ 15/04/2006‬לביא אליה‬
‫‪ 1067505/2‬טלווי אסתר‬
‫‪ 21/12/2011‬שמלי גלינה‬
‫‪ 1067540/1‬ישראל מאיר‬
‫‪ 30/11/2015‬ישראל רגינה‬
‫‪ 1067645/1‬מזרחי יוסף‬
‫‪ 20/12/2015‬מזרחי שלמה‬
‫‪ 1067715/1‬קומפורטי רבקה ‪ 27/06/2003‬יובל אורה‬
‫‪4 500‬‬
‫‪ 1069721/1‬עידה יוסף חיים ‪ 13/07/2008‬עידה שחר שרונה‬
‫‪ 1069572/1‬ציצואשוילי לנה ‪ 26/01/2016‬בן אור יוסי יוסף‬
‫לאה‬
‫‪ 1069989/4‬נאמן איתן‬
‫‪ 11/02/2016‬נאמן מהנאז‬
‫‪ 1068772/1‬לויאשוילי לנה‬
‫‪ 18/11/2015‬לויאשוילי שוטה‬
‫‪ 1006648/2‬סגל טוני‬
‫‪ 28/10/2014‬ישראל רות‬
‫‪ 1068829/1‬הרשקוביץ‬
‫שמעון‬
‫‪ 14/12/2015‬הרשקוביץ מירה‬
‫‪ 1068866/1‬עזרא צדוק‬
‫‪ 14/01/2016‬עזרא שושנה‬
‫‪ 1069041/1‬זילברמן אברהם ‪ 18/01/2016‬זילברמן אינס‬
‫‪ 1069442/1‬זלצברג דבורה‬
‫‪ 06/02/2013‬זלצברג יוסף נחמן‬
‫‪ 1069471/1‬לוי רחל‬
‫‪ 25/01/2016‬לוי אהרן‬
‫‪ 1069547/1‬סגל מרסל‬
‫‪ 09/10/1989‬ישראל רות‬
‫‪ 1069566/1‬בולוציניק פפי‬
‫‪ 07/04/1997‬ישראל רות‬
‫‪ 1069582/1‬שניידר אלי‬
‫‪ 29/04/2006‬וינברג תמר‬
‫‪ 1069585/1‬שניידר חנה לאה ‪ 26/12/2015‬וינברג תמר‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫‪ 1069642/1‬ישעיהו זהבה‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 26/01/2016‬ישעיהו בני‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1056285/1‬מזרחי יצחק‬
‫‪ 19/09/2010‬מזרחי ירמיהו‬
‫‪ 1069693/1‬גולדפרב אברהם ‪ 22/12/1977‬גולדפרב ישראל‪-‬‬
‫זלמן‬
‫‪ 1056356/1‬שטינמץ יעקב‬
‫מנחם‬
‫‪ 25/09/2015‬שטיינמץ אריה‬
‫יוסף‬
‫‪ 1069703/1‬גולדפרב שינדיל ‪ 29/11/1997‬גולדפרב ישראל‪-‬‬
‫זלמן‬
‫‪ 1056262/1‬אלנקוה רפאל‬
‫ברוך‬
‫‪ 06/11/2015‬אדרי אושרית‬
‫‪ 1069749/1‬ארביב צורי‬
‫‪ 07/01/2016‬ארביב גמילה יפה‬
‫‪ 1055339/1‬לנצט שרה‬
‫‪ 07/10/2015‬מייזלר הדי‬
‫‪ 1069748/1‬קסקס חיים‬
‫‪ 24/12/2015‬קסקס מאיר‬
‫‪ 1055589/1‬דויטש אפרים‬
‫‪ 18/10/2015‬דויטש דפנה‬
‫‪ 1069766/1‬חלבה שרה‬
‫‪ 05/01/2016‬לוי אסתר‬
‫‪ 1055250/1‬נחמן אסתר‬
‫‪ 10/10/2015‬גוטמכר צביה‬
‫‪ 1069954/1‬עמרם חנניה‬
‫‪ 09/12/2015‬עמרם בניתה‬
‫‪ 1055275/1‬מלול פיפיני‬
‫‪ 29/05/2014‬אמסלם חנה‬
‫‪ 1070004/1‬מרציאנו איציק‬
‫‪ 15/09/2015‬מרציאנו סעדיה‬
‫‪ 1055294/1‬איטח מרדכי‬
‫‪ 29/05/1991‬איטח אליס‬
‫‪ 1070010/1‬עמרני שושנה‬
‫‪ 18/04/1996‬עמרני יחיעם‬
‫‪ 1055322/1‬הלפרין לאה‬
‫‪ 08/08/2004‬הלפרין יוסף‬
‫‪ 1070011/1‬עמרני יחיה‬
‫(זכריה)‬
‫‪ 07/08/1996‬עמרני יחיעם‬
‫‪ 1055501/1‬ויינטראוב סבינה ‪ 29/09/2015‬וינטרויב לאה‬
‫‪ 1070012/1‬עמרני יצחק א‬
‫‪ 03/04/2009‬עמרני יונתן‬
‫כ"א באדר א' התשע"ו (‪ 1‬במרס ‪)2016‬‬
‫רפאל כהן‪ ,‬המזכיר הראשי‬
‫בית הדין הרבני האזורי בחיפה‬
‫הודעות‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים להלן‪,‬‬
‫בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1053802/1‬ליקינד מנדל‬
‫‪ 18/10/2015‬לייקינד‬
‫אלכסנדרה‬
‫‪ 1054095/1‬דהן פנחס‬
‫‪ 03/10/2015‬דהן יפה‬
‫‪ 1053831/1‬אוזן גרשון‬
‫‪ 17/09/2015‬יקוטי יפעת‬
‫‪ 1053996/1‬דיקלבויים איטה ‪ 29/08/2015‬דיקלבויים אליעזר‬
‫‪ 1054137/1‬וקנין רחל‬
‫‪ 12/05/2002‬וקנין דוד‬
‫‪ 1054896/1‬ברגר אטי‬
‫‪ 30/09/2015‬ברגר יעקב‬
‫‪ 1055011/1‬צור יהודית‬
‫‪ 27/04/2015‬צור אושר‬
‫‪ 1054696/1‬ארוילי דוד‬
‫‪ 11/09/2015‬ארבילי ששון‬
‫‪ 1054155/1‬עזתי מזיר‬
‫‪ 22/07/2015‬אוזנה אהובה‬
‫‪ 1054327/1‬ראשית לאה‬
‫‪ 01/09/2015‬ראשית יצחק‬
‫‪ 1054541/1‬קולקה אילנה‬
‫‪ 25/05/2015‬סילברסטין אפרת‬
‫‪ 1054546/1‬בנעוליאל‬
‫שמואל‬
‫‪ 22/03/2015‬בנעוליאל אסתר‬
‫‪ 1054992/1‬גל מרדכי‬
‫‪ 13/01/2013‬גל שולמית‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪ 1055508/1‬רוזנברג שרון‬
‫‪ 16/09/2015‬רוזנברג חיים‬
‫‪ 1055618/1‬ללום מאיר‬
‫‪ 07/03/2015‬ללום מרגלית‬
‫‪ 1055980/1‬רייזמן שפרינצה ‪ 02/11/2015‬פרטוש דניאלה‬
‫רותם‬
‫‪ 1056068/1‬אוברזאנק משה‬
‫‪ 06/09/2015‬אוברזאנק דונה‬
‫‪ 1056450/1‬קדרנל שלמה‬
‫‪ 13/08/2015‬קדרנל אברהם‬
‫‪ 1057499/1‬קרמר גלילה‬
‫‪ 18/09/2015‬ליברמן שרה‬
‫‪ 1057267/1‬אסולין יהודה‬
‫‪ 10/11/2015‬בוזגלו אתי‬
‫‪ 1059042/1‬שוורץ אריה‬
‫‪ 24/11/2015‬שוורץ מדלין‬
‫‪ 1057845/1‬אלבז מיכאל‬
‫מישל‬
‫‪ 04/09/2015‬אלבז מרים‬
‫‪ 1058994/1‬ממן סימו‬
‫‪ 10/10/2015‬אזולאי חנה‬
‫‪ 1057715/1‬סמבל צדוק‬
‫‪ 11/11/2015‬סמבל רחל‬
‫‪ 1057959/1‬בן חמו ליון‬
‫‪ 16/08/2015‬רואש שושנה‬
‫‪ 1053838/2‬חרר סעדה‬
‫‪ 10/04/1991‬לזרוביץ פני‬
‫‪ 1056647/1‬כהן דואק חיים‬
‫‪ 03/11/2015‬דואק שרה‬
‫‪ 1056688/1‬פויכטונגר אדית ‪ 19/10/2015‬הרשטיק אלה‬
‫‪ 1056745/1‬אנגלברג ברקו‬
‫‪ 12/11/2001‬פיקר גל אידה‬
‫‪ 1056775/1‬בר מזל יחייא‬
‫אריה‬
‫‪ 03/11/2015‬בר מזל אהובה‬
‫‪ 1056952/1‬פייביש דורינה‬
‫‪ 18/07/2015‬פייביש יעקב‬
‫‪ 1056977/1‬מאמו מאיר‬
‫‪ 09/08/2014‬מאמו רפאל‬
‫‪ 1057086/1‬מרסיאנו סוליקה ‪ 06/09/2015‬שוקרון אסתר‬
‫‪ 1057246/1‬בן דוד יהושע‬
‫‪ 24/10/2014‬בן דוד ג'ורז'ט‬
‫‪ 1057252/1‬גולדשטיין אטל‬
‫‪ 28/05/2015‬גולדשטיין רוברט‬
‫‪ 1057439/1‬ולדפוגל שפרה‬
‫‪ 14/10/2014‬וולדפוגל מרדכי‬
‫‪4501‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1057463/1‬מזרחי נסים‬
‫‪ 28/01/2013‬מזרחי מרים‬
‫‪ 1060090/1‬גיטלמן יעקב‬
‫‪ 16/10/1975‬שטראוס אסתר‬
‫‪ 1057666/1‬גלר שמשון‬
‫‪ 09/05/2015‬גלר דני‬
‫‪ 1060444/1‬וינברג יהודה‬
‫‪ 22/11/2015‬וינברג זהבה‬
‫‪ 1057986/1‬וינברגר לאון‬
‫‪ 13/11/2015‬וינברגר אסתר‬
‫‪ 1060879/1‬גינזבורג טמרה‬
‫‪ 05/11/2010‬גינזבורג ארקדי‬
‫‪ 1061058/1‬פולק יהושע‬
‫‪ 30/12/2001‬כץ דוד‬
‫‪ 1061089/1‬פולק ארזיבט‬
‫‪ 28/05/2001‬כץ דוד‬
‫‪ 1058054/1‬אברון אווה חוה ‪ 14/10/2015‬שפי לנצט ענת‬
‫‪ 1058235/1‬עקיש רחל‬
‫‪ 20/07/2015‬עקיש יעקב‬
‫‪ 1058388/1‬אליהו ששון‬
‫‪ 23/02/2014‬אליהו שמחה‬
‫‪ 1058415/1‬ויג יחזקאל‬
‫‪ 21/11/2015‬ויג מרים‪-‬מריה‬
‫‪ 1061703/1‬גוזלן אורה‬
‫‪ 13/12/2015‬גוזלן אשר‬
‫‪ 1058543/1‬נוסם אריה‬
‫‪ 26/12/1991‬נוסם מאיר‬
‫‪ 1061900/1‬רוזנבוים דוד‬
‫‪ 28/07/2015‬רוזנבאום אליעזר‬
‫‪ 1058993/1‬קוטליארוב‬
‫סופיה‬
‫‪ 05/11/2015‬גרבנשצ'יקוב‬
‫נדז'דה‬
‫‪ 1062037/1‬ברדוגו מסעודי‬
‫‪ 08/09/2015‬ברדוגו יהושע‬
‫‪ 1062042/1‬איליזרוב דוד‬
‫‪ 29/10/2015‬איליזרוב אירינה‬
‫‪ 1058995/1‬כהן פרידה‬
‫‪ 21/03/2003‬כהן דן‬
‫‪ 1062467/1‬אטלס יונה‬
‫‪ 04/08/2008‬אטלס סטפניה‬
‫‪ 1059014/1‬זולבסקי‬
‫אלכסנדר‬
‫‪ 18/12/2014‬זולבסקי פנינה‬
‫‪ 1062768/1‬כהנא תמר‬
‫‪ 05/11/2015‬באר רות‬
‫‪ 1059076/1‬סגר זאב‬
‫‪ 05/11/2015‬סגר תקוה‬
‫‪ 1059385/1‬אטיאס יעקב‬
‫‪ 15/10/2015‬אטיאס שרה‬
‫‪ 1059402/1‬בן חמו אליהו‬
‫‪ 24/03/2014‬בן חמו ארי שמעון‬
‫‪ 1061655/1‬הס יהושוע‬
‫מנחם מנדל‬
‫‪ 04/12/2015‬הס חיה שרה‬
‫‪ 1059492/1‬אטיאס שלום‬
‫‪ 08/08/2015‬אטיאס שמחה‬
‫‪ 1063976/1‬קלמר מרתה‬
‫‪ 05/04/2007‬זידר פאולה אנה‬
‫‪ 1064888/1‬לוין בת שבע‬
‫‪ 23/01/2015‬פייג בלומה רחל‬
‫‪ 1066811/1‬אוחיון דוד‬
‫‪ 30/12/2015‬אוחיון נינט‬
‫‪ 1066114/1‬הרשליקוביץ‬
‫לוניה‬
‫‪ 05/12/2005‬פרקש דינה‬
‫‪ 1066619/1‬בן יעקב גבריאל ‪ 18/01/2016‬בן יעקב גאולה‬
‫‪ 1061519/1‬קובלר ליודמילה ‪ 03/11/2015‬קובלר יפים‬
‫‪ 1062772/1‬אפורי בלנקה‬
‫‪ 22/01/2010‬חרש ענת‬
‫‪ 1063338/1‬אמסלם מכלוף‬
‫‪ 01/12/2007‬אמסלם נחמה‬
‫‪ 1063471/1‬ארונסי שמואל‬
‫‪ 22/12/2015‬ארונוסי אביבה‬
‫‪ 1063601/1‬קלרטג ישראל‬
‫‪ 14/11/2015‬קלרטג יצחק‬
‫‪ 1063607/1‬קלרטג לאה‬
‫‪ 28/09/2009‬קלרטג מנחם‬
‫משה‬
‫‪ 1063642/2‬אנונו שלמה‬
‫‪ 05/12/2015‬אנונו מרסל‬
‫‪ 1063758/1‬ירושלמי לידיה‬
‫‪ 07/07/2015‬לוי לובה לינדה‬
‫‪ 1063967/1‬קלמר אפרים‬
‫‪ 09/04/1996‬זידר פאולה אנה‬
‫‪ 1064080/1‬שושן ישראל‬
‫‪ 12/07/2000‬שושן אסתר‬
‫‪ 1064935/1‬גרשוביץ' פירה‬
‫‪ 19/12/2015‬סמליאנסקי‬
‫פולינה‬
‫‪ 1065061/1‬ביתן פרץ‬
‫‪ 26/02/2001‬ביתן פורטונה‬
‫‪ 1065077/1‬יונה אברהם‬
‫‪ 19/05/2015‬יונה שולמית‬
‫‪ 1065090/1‬אנטמן תמר‬
‫‪ 07/01/2016‬רון מנחם פאול‬
‫‪ 1065104/1‬זרמי משה‬
‫‪ 03/01/2016‬זרמי שלוה‬
‫‪ 10/01/2016‬גלעדי אברהם חיי‬
‫‪ 1060993/1‬לנסמן אברהם‬
‫‪ 08/10/2014‬לנדסמן פרידה‬
‫‪ 1059534/1‬גניסברג שרה‬
‫‪ 13/11/2015‬שחר גיזלה גילה‬
‫‪ 1066434/1‬דזורלשוילי‬
‫ליוסיה‬
‫‪ 21/01/2016‬דזורלשוילי רוני‬
‫אהרן‬
‫‪ 1063931/1‬נחום וויליאם‬
‫‪ 17/11/2014‬נחום שחר‬
‫‪ 1065616/1‬גלעדי יצחק‬
‫‪ 1063089/1‬רוטיץ אליהו‬
‫‪ 15/09/2015‬לוי אושרה‪-‬טליה‬
‫‪ 1065667/1‬שוורץ צביה‬
‫‪ 12/12/2015‬שריד עדית‬
‫‪ 1061402/1‬חיימוב חיה‬
‫‪ 16/03/2013‬חיימוב יחיא‬
‫‪ 1065985/1‬אגפל יהושוע‬
‫‪ 19/12/2015‬אגפל ברטה‬
‫‪ 1066519/1‬גרוטס בתיה‬
‫‪ 08/01/2016‬גרוטס מרדכי‬
‫‪ 1065985/2‬אגפל יהושוע‬
‫‪ 19/12/2015‬אגפל ברטה‬
‫‪ 1066122/1‬פיקרביץ מטילדה ‪ 21/12/2015‬פיקרביץ יצחק‬
‫‪ 1066841/1‬ואוקנין חביב‬
‫‪ 09/07/2013‬ואוקנין שלמה‬
‫‪ 1063876/1‬סקוק יוסף‬
‫‪ 21/11/2015‬יהוד סקוק מלכה‬
‫‪ 1066191/1‬יניב מרים מיקי‬
‫‪ 11/12/2015‬יניב שרון‬
‫‪ 1060012/1‬חמוי אברהם‬
‫‪ 12/11/2015‬חמוי רני מורן‬
‫‪ 1066226/1‬ברנדינר אסתר‬
‫‪ 15/12/1994‬זלינסקי פאינה‬
‫‪ 1059609/1‬נחמנוביץ נחמן‬
‫‪ 07/03/2003‬קובי שרית‬
‫‪ 1066264/1‬בונדר מאיר‬
‫‪ 11/10/2014‬בונדר רון‬
‫‪ 1059624/1‬אוחיון יחיא‬
‫‪ 03/11/2015‬אוחיון נורית‬
‫‪ 1066337/1‬בלילה הדסה‬
‫‪ 13/01/2016‬בלילה שמואל‬
‫‪4 502‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1066341/1‬שור אלקה‬
‫‪ 20/03/2003‬פגיס גלינה‬
‫‪ 1068682/1‬טורגמן יצחק‬
‫‪ 06/02/2016‬טורג'מן מאיר‬
‫‪ 1066345/1‬שור בוריס‬
‫‪ 09/06/2004‬פגיס גלינה‬
‫‪ 1068779/1‬צירלין סופיה‬
‫‪ 24/01/2016‬קרומר פאינה‬
‫‪ 1066452/1‬שורפר לאה‬
‫‪ 20/12/2015‬שורפר ראובן‬
‫‪ 1068902/1‬בונדר אסתר‬
‫‪ 10/03/2013‬בונדר רון‬
‫‪ 1066485/1‬סוקניק דוד‬
‫‪ 24/09/1996‬סוקניק ישעיהו‬
‫‪ 1069098/1‬פינסקי ליה‬
‫‪ 25/11/2001‬פינסקי בוריס‬
‫‪ 1066524/1‬אמויל שמחה‬
‫‪ 05/11/2005‬מרסינו דליה‬
‫‪ 1069101/1‬יוסופוב יוסוף‬
‫‪ 1066715/1‬אלמלח סלומון‬
‫‪ 06/12/2015‬אלמלח גילה‬
‫‪ 01/09/2005‬יוסופוב נטליה‬
‫מלכה‬
‫‪ 1069104/1‬יוסופוב חנה‬
‫‪ 15/08/2015‬יוסופוב נטליה‬
‫מלכה‬
‫‪ 1069105/1‬מנהיים משה‬
‫‪ 12/01/2016‬מנהיים אריה‬
‫‪ 1066721/1‬אפשטין סילביה ‪ 19/12/2015‬אפשטיין רם‬
‫‪ 1066793/1‬ביטון אסטר‬
‫‪ 10/07/2008‬אבנצור רימונד‬
‫‪ 1067570/1‬נאיאנה דוריס‬
‫‪ 14/01/2016‬אלימלך סיגלית‬
‫בדור‬
‫‪ 1067006/1‬שרייבר פאול‬
‫‪ 15/11/2015‬שרייבר אתי‬
‫‪ 1067403/1‬לייני פיבי‬
‫‪ 14/12/2015‬לייני יעקב‬
‫‪ 1069030/1‬באהם שרה‬
‫‪ 05/04/2013‬באהם מנחם‬
‫‪ 1068852/1‬כובאני אליהו‬
‫‪ 06/02/2016‬כובאני שמחה‬
‫‪ 1067175/1‬דאודו נרגס‬
‫‪ 27/12/2015‬דוידי יצחק‬
‫‪ 1066844/1‬מזיג זקין‬
‫‪ 12/12/2015‬מזיג חלפון‬
‫‪ 1066846/1‬מזיג טיטה‬
‫‪ 01/01/2016‬מזיג חלפון‬
‫‪ 1066902/1‬דדו כיריה‬
‫‪ 31/03/1997‬דדו נעים‬
‫‪ 1066972/1‬עטיה רחל‬
‫‪ 21/01/2016‬עטיה יצחק‬
‫‪ 1067282/1‬שפטלביץ' יורי‬
‫‪ 29/12/2015‬שפטלביץ' אירינה‬
‫‪ 1067315/1‬בלום עידית אור ‪ 01/11/2015‬בלום טל‬
‫‪ 1069116/1‬גולדשטין קלרה ‪ 30/12/2015‬גולדשטיין בנימין‬
‫‪ 1069127/1‬אמסלם סילביה ‪ 07/02/2016‬אמסלם איזק‬
‫‪ 1069179/1‬אחיעז צפורה‬
‫‪ 24/06/2015‬וולפמן ראומה‬
‫‪ 1069330/1‬גוטליב סוני‬
‫‪ 17/01/2016‬גוטליב יעקב‬
‫‪ 1069455/1‬אברהם שלום‬
‫‪ 11/12/2014‬אברהם ירון‬
‫‪ 1069525/1‬סאדיחוב שלמו‬
‫‪ 17/02/2016‬סאחידוב אלחנן‬
‫‪ 1069771/1‬מכלוף עתוק‬
‫‪ 06/12/2015‬גוזלן רבקה‬
‫‪ 1069788/1‬זגורי יעקב‬
‫‪ 04/02/2016‬זגורי חסיבה‬
‫‪ 1069862/1‬ויינברגר אבויקה ‪ 22/11/2005‬לב רון‬
‫קופפרשטיין רחל‬
‫סוזנה‬
‫‪ 1069884/1‬אסולין אולגה‬
‫‪ 18/01/2016‬אסולין ישעיה‬
‫כ"א באדר א' התשע"ו (‪ 1‬במרס ‪)2016‬‬
‫‪ 1067504/1‬ווייס ישראל‬
‫‪ 19/05/2009‬ווייס דוד‬
‫‪ 1067524/1‬גרוטס יעקב‬
‫‪ 16/12/2015‬גרוטס מרדכי‬
‫‪ 1067534/1‬גרוטס לבנה‬
‫‪ 18/10/2014‬גרוטס מרדכי‬
‫בית הדין הרבני האזורי בנתניה‬
‫‪ 1067611/1‬ליפשיץ מיכאל‬
‫‪ 03/06/2015‬ליפשיץ קלרה‬
‫הודעות‬
‫‪ 1067690/1‬מנגד אדל‬
‫‪ 15/01/2016‬מנגד חבוב‬
‫‪ 1067780/1‬בניבגי דוד‬
‫‪ 24/08/2015‬בניבגי חנה‬
‫‪ 1067876/1‬שפוצ'ניק גדאלי ‪ 13/11/2015‬שפוצ'ניק טטיאנה‬
‫‪ 1067890/1‬קרמינסקי‬
‫דמיטרי‬
‫‪ 04/11/2015‬קרמינסקי רומן‬
‫‪ 1068184/1‬פורטל מאיר‬
‫‪ 20/01/2016‬פורטל לונה‬
‫יצחק היקינד‪ ,‬המזכיר הראשי‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים להלן‪,‬‬
‫בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1055284/1‬יוסף רבקה‬
‫‪ 24/07/2015‬יוסף ירון‬
‫‪ 1055712/1‬פיס לאה‬
‫‪ 21/07/2015‬פיס אברהם‬
‫‪ 1059864/1‬לידני עובדיה‬
‫‪ 14/11/2015‬לידני שושנה‬
‫‪ 1055962/1‬ניאזוב יעל‬
‫‪ 04/10/2013‬אהרוני יפה‬
‫‪ 1058723/1‬ריאחי יוסף‬
‫‪ 01/09/2015‬לוין אסתר ירדנה‬
‫‪ 1068490/1‬לן ברכה‬
‫‪ 03/02/2016‬לן מרדכי‬
‫‪ 1060169/1‬שעיבי יצחק‬
‫‪ 01/11/2015‬וולף רויטל‬
‫‪ 1068495/1‬סנדלר בסיה‬
‫‪ 22/02/2004‬לויט אמה‬
‫‪ 1058765/1‬ברמי יוסף‬
‫‪ 14/08/2015‬ברמי שירלי פרלי‬
‫‪ 1068676/1‬אסולין עישה‬
‫‪ 06/05/2014‬אסולין משה‬
‫‪ 1058539/1‬נשר דוד‬
‫‪ 20/08/2015‬נשר רבקה‬
‫‪ 1068234/1‬ויחודץ זינאידה ‪ 05/08/1994‬סלוצקובסקי‬
‫אירינה‬
‫‪ 1068299/1‬זולדן רבקה‬
‫‪ 23/05/2007‬בוטרמן תמימה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪4503‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫‪ 1058284/1‬כהן נדב‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 22/10/2015‬כהן מזל‬
‫‪ 1055911/1‬רוזנטל פאולינה ‪ 26/09/2015‬טוברג מרים‬
‫מרצלה‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1058128/1‬פרטוש בנימין‬
‫‪ 14/09/2015‬פרטוש ז'וזיאן‬
‫‪ 1058216/1‬מולה אינייאט‬
‫‪ 15/10/2015‬מולה מולו‬
‫‪ 1058224/1‬אילוז יצחק‬
‫‪ 14/09/1994‬מלול חנה‬
‫‪ 1055976/1‬פיטוסי רוזטה‬
‫‪ 04/08/2015‬פיטוסי יוסף‬
‫‪ 1055986/1‬בן קמחי נתן‬
‫‪ 26/04/2010‬בן קמחי משה‬
‫‪ 1058244/1‬לוויוס הרולד‬
‫פיליפ‬
‫‪ 04/07/2015‬לוויוס לינט אדל‬
‫‪ 1056063/1‬קישצ'יצר דוד‬
‫‪ 17/10/2015‬אפלבאום חסיה‬
‫‪ 1058290/1‬מסס פנחס‬
‫‪ 02/05/1991‬מסס דוד‬
‫‪ 1056258/1‬ראזי אברהם‬
‫‪ 21/03/2014‬ראזי מאהין‬
‫‪ 1058249/1‬שמעיה רבקה‬
‫‪ 18/06/2015‬שמעיה מורן יוסף‬
‫‪ 1058264/1‬שמעיה אריה‬
‫‪ 29/04/2006‬שמעיה מורן יוסף‬
‫‪ 1056386/1‬סרור לינדה‬
‫‪ 19/01/2009‬סרור ציון‬
‫‪ 1058344/1‬שמש וקטוריה‬
‫‪ 13/11/2015‬קופפרשטיק תקוה‬
‫‪ 1056398/1‬סרור משה‬
‫‪ 11/01/2015‬סרור ציון‬
‫‪ 1058413/1‬בנימין יצחק‬
‫‪ 17/11/2013‬בנימין אורן‬
‫‪ 1056454/1‬צמח אברהם‬
‫‪ 01/11/2015‬זוארץ יפה‬
‫‪ 1058465/1‬קרפטי אריה‬
‫‪ 21/10/2015‬קרפטי אניקו‬
‫‪ 1056468/1‬ביטון שלמה‬
‫‪ 14/10/2015‬שלום רוזה‬
‫‪ 1058523/1‬לידני דניאל‬
‫‪ 14/10/2015‬לידני רחלה‬
‫‪ 1056487/1‬ווסה אינווט‬
‫‪ 10/03/2015‬ווסה גברה‬
‫‪ 1058833/1‬יפרח אורלי‬
‫‪ 11/11/2015‬יפרח ליאור‬
‫‪ 1056581/1‬ספיר בלפור‬
‫‪ 21/10/2015‬ספיר זאב‬
‫‪ 1058998/1‬חדד משה‬
‫‪ 08/11/2015‬חדד מני‬
‫‪ 1056604/1‬לוי אלברטו‬
‫‪ 28/05/2002‬אלגריסי אניטה‬
‫‪ 1058996/1‬אזרך חיה‬
‫‪ 31/10/2015‬אזרך פליקס‬
‫‪ 1056287/1‬בליניקוב סופיה ‪ 26/07/2015‬בליניקוב דניאל‬
‫‪ 1056641/1‬לוי רימונד‬
‫‪ 11/07/2014‬אלגריסי אניטה‬
‫‪ 1059215/1‬בן צבי אדיט‬
‫‪ 14/10/2015‬בן צבי אברהם‬
‫‪ 1056716/1‬קסנטיני בנימין‬
‫‪ 08/08/2007‬קסנטיני פורטונה‬
‫‪ 1056733/1‬יאייר אליס‬
‫‪ 09/11/2015‬כהן אליעזר‬
‫‪ 1059276/1‬בצאקאשווילי‬
‫מריה‬
‫‪ 03/11/2015‬גיל אסתר‬
‫‪ 1056895/1‬גדלוביץ איטה‬
‫‪ 06/09/2015‬אסף רינה‬
‫‪ 1059388/1‬שביט פישל‬
‫‪ 30/01/2005‬שביט בלהה‬
‫‪ 1057045/1‬נדב דבורה‬
‫‪ 06/12/2014‬אחיטוב דפנה‬
‫אביב‬
‫‪ 1059399/1‬ישי צמח‬
‫‪ 05/05/2015‬ישי שמחה‬
‫ויקטוריה‬
‫‪ 1059426/1‬פרוידמן ברברה‬
‫‪ 15/10/2015‬טיברג דליה ג'ואן‬
‫‪ 1059490/1‬ביטון אהרן‬
‫‪ 21/10/2015‬ביטון יובל‬
‫‪ 1059502/1‬זהבי משה‬
‫‪ 07/11/2015‬זהבי תחיה‬
‫‪ 1057144/1‬גולדשטין שמואל ‪ 17/10/2015‬גולדשטין נחמה‬
‫‪ 1057152/1‬קיז'נר לריסה‬
‫‪ 04/09/2015‬קיז'נר לב‬
‫‪ 1057170/1‬כהן סימון‬
‫‪ 27/10/2015‬כהן שמואל‬
‫‪ 1057205/1‬דאבוש דליה‬
‫‪ 05/06/2007‬דאבוש ורד‬
‫‪ 1057237/1‬הג'ג קלוד‬
‫‪ 07/10/2015‬הג'ג שיר מרסל‬
‫‪ 1057309/1‬אברהם נחום‬
‫‪ 16/11/2012‬אברהם יואל‬
‫‪ 1057408/1‬ביתן חנינה‬
‫‪ 26/10/2007‬בובן לאה‬
‫‪ 1057663/1‬ענבי שלום‬
‫‪ 02/07/2014‬ענבי דניאל‬
‫‪ 1057754/1‬ישראל מנשה‬
‫‪ 27/06/2013‬ישראל אפרים‬
‫חיים‬
‫‪ 1057765/1‬ישראל טובה‬
‫‪ 21/10/1988‬ישראל אפרים‬
‫חיים‬
‫‪ 1057772/1‬חכמון יהודה‬
‫‪ 11/09/2015‬ליזמי דליה‬
‫‪ 1057795/1‬זוסמן אברהם‬
‫‪ 15/11/2015‬לפידות אסף‬
‫‪ 1057912/1‬אברמוב בוריס‬
‫‪ 20/08/2015‬אברמוב ריטה‬
‫‪ 1058048/1‬פרידמן דוד‬
‫‪ 25/05/2013‬פרידמן אפרים‬
‫‪ 1059556/1‬טביב עמית‪-‬דוד ‪ 20/10/2015‬טביב שלמה‬
‫‪ 1059620/1‬כהן עודד‬
‫‪ 11/11/2014‬כהן יעל‬
‫‪ 1059876/1‬חימוביץ יעל‬
‫‪ 14/10/2015‬עמיחי חן‬
‫‪ 1066691/1‬רפיסימן ברוך‬
‫‪ 11/01/2016‬רפאל ארז‬
‫‪ 1067352/1‬לוי ליאורה‬
‫‪ 24/01/2016‬חסיד אורטל‬
‫‪ 1065845/1‬פרץ גוליה‬
‫‪ 22/12/2015‬חדד איבון‬
‫‪ 1060720/1‬קסטרו קלי‬
‫‪ 25/11/2015‬אמסטרדם אנה‬
‫‪ 1064942/1‬נגאר נורברט‬
‫‪ 25/02/2015‬נגאר שלום שי‬
‫‪ 1067145/1‬הירשפלד נועה‬
‫‪ 16/02/2013‬אלגוב עינת‬
‫‪ 1065859/1‬פרס אליסה‬
‫‪ 29/12/2015‬סטרול מוניקה‬
‫‪ 1067896/1‬יודשקין איציק‬
‫‪ 02/12/2015‬ריבק אריאל‬
‫‪ 1066000/1‬כהן מלכה‬
‫‪ 08/01/2016‬אלמליח אלה‬
‫‪ 1061258/1‬דיין מזל טוב‬
‫‪ 27/11/2015‬פרץ סימון‬
‫‪ 1058058/1‬פרידמן פאולינה ‪ 04/08/2015‬פרידמן אפרים‬
‫‪4 504‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1066142/1‬דוד ציון‬
‫‪ 13/11/2015‬דוד יוסף יזהר‬
‫‪ 1062736/1‬פנינה בדור‬
‫‪ 03/03/2013‬חג'ג' נאוה‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1061250/1‬מדמון שלמה‬
‫יוחאי‬
‫‪ 19/01/2015‬פיניה סגלית‬
‫‪ 1061260/1‬סגלוביץ שמעון‬
‫‪ 09/07/1993‬קירשברג ברכה‬
‫‪ 1061373/1‬בן שלום חיים‬
‫‪ 02/11/2015‬בן שלום דליה‬
‫‪ 1061378/1‬כהן הגר‬
‫‪ 18/10/2015‬הלר איריס‬
‫‪ 14/06/2011‬גלמן פליקס‬
‫‪ 1062706/1‬גינקס יודיתה‬
‫‪ 13/12/2015‬גינקס משה‬
‫‪ 1067343/1‬שמר דוד‬
‫‪ 07/12/2015‬שמר חגית חיה‬
‫‪ 287709/2‬פינבלום מאיר‬
‫‪ 11/12/2007‬פיינבלום סמואל‬
‫שמואל‬
‫‪ 1061471/1‬פלדמן מריה‬
‫‪ 1064958/1‬שווייצר רינה‬
‫‪ 09/05/2013‬גולדנטל רונית‬
‫‪ 1061515/1‬דלאל לבנת‬
‫‪ 12/11/2015‬דלאל אופיר‬
‫‪ 997305/3‬רדעי אלישיב‬
‫‪ 24/04/2014‬רדעי הדסה‬
‫‪ 1061611/1‬זרו ממו‬
‫‪ 29/10/2015‬זרו טפטו‬
‫‪ 1067415/1‬ברדה רבקה‬
‫‪ 10/01/2016‬הררי אסתר‬
‫‪ 1061741/1‬מוסאי ציון‬
‫‪ 10/08/2015‬מוסאי מלכה‬
‫‪ 1067778/1‬שטרן זהבה‬
‫גולדה‬
‫‪ 01/11/2015‬מרבר צפורה‬
‫‪ 1061746/1‬לרר ראובן‬
‫‪ 04/11/2015‬לרר מיליה מינדל‬
‫‪ 1061861/1‬איליזירוב מישי‬
‫‪ 14/12/2015‬איליזירוב ולנטינה‬
‫‪ 1067108/1‬דמקה וובדיל‬
‫‪ 10/07/2015‬דמקה פנטיה‬
‫‪ 1061991/1‬זבלונוב זלמן‬
‫‪ 21/01/2015‬מורדוכייב צביה‬
‫‪ 1062289/1‬בוקרין לונה‬
‫‪ 03/12/2015‬כרמי מירי‬
‫‪ 1065977/1‬אליהו רבקה‬
‫‪ 26/12/2015‬אלמלח יפה‬
‫‪ 1062626/1‬בר לב אהובה‬
‫‪ 05/11/2013‬בר לב דורון‬
‫‪ 1066270/1‬נעים שמעון‬
‫‪ 15/11/2015‬נעים ליפז‬
‫‪ 1066075/1‬מזוז מיכל עליזה ‪ 05/01/2016‬מזוז אריה שמעון‬
‫‪ 1061991/2‬זבלונוב זלמן‬
‫‪ 21/01/2015‬מורדוכייב צביה‬
‫‪ 1062006/1‬זבלונובה תמרה ‪ 29/05/2012‬מורדוכייב צביה‬
‫‪ 1062022/1‬ערוסי נוני‬
‫שושנה‬
‫‪ 1062217/1‬חזן ג'וספין‬
‫‪ 01/08/2005‬שרר נירה (נוני)‬
‫‪ 30/09/2012‬חזן שמעון‬
‫‪ 1067015/1‬אבירם צפורה‬
‫‪ 22/12/2015‬אבירם שמעון‬
‫‪ 1062233/1‬חזן יוסף‬
‫‪ 02/09/2015‬חזן שמעון‬
‫‪ 1065098/1‬ווייס שרה‬
‫‪ 09/12/2015‬הנדי הדסה‬
‫‪ 1062426/1‬צרפתי ארמנד‬
‫‪ 1062389/1‬דרי מרים‬
‫‪ 19/12/2015‬דרי גבריאל‬
‫‪ 17/10/2015‬צרפתי מרק‪-‬דוד‬
‫אלי רוברט‬
‫‪ 997282/2‬שלום אורלי‬
‫רמונד‬
‫‪ 13/07/2014‬שלום רוברט‬
‫קרלוס‬
‫‪ 1062444/1‬פינטו ז'אק‬
‫‪ 11/11/2015‬פינטו מרסל‬
‫‪ 1062445/1‬חלימי פרג' פרד ‪ 11/12/2015‬אלימי דניאל‬
‫‪ 1061264/1‬אסולין דניאל‬
‫ישראל‬
‫‪ 04/07/2015‬אסולין אברהם‬
‫‪ 1062568/1‬טל שמעון‬
‫‪ 17/10/2015‬טל שרה‬
‫‪ 1033184/2‬קרואני רומיה‬
‫‪ 27/03/2015‬קרואני ציון‬
‫‪ 1062628/1‬קאושני לסלי‬
‫ברברה‬
‫‪ 05/12/2015‬קאושני דני‬
‫‪ 1039785/2‬קון מריו‬
‫‪ 27/06/2011‬קון תמיר‬
‫‪ 1066574/1‬קסנטיני פורטונה ‪ 26/11/2015‬ישי גולדה‬
‫‪ 1060217/1‬גוזלנר מכסיאל‬
‫אליעזר‬
‫‪ 30/05/2014‬צורף סוזי‬
‫‪ 1060232/1‬רגימוב גויולום‬
‫‪ 26/09/2015‬רגימוב מרים‬
‫‪ 1060459/1‬ברנט שמחה‬
‫‪ 06/11/2015‬ברנט עקיבא‬
‫‪ 1060464/1‬ברנט בת שבע‬
‫‪ 04/01/2015‬ברנט עקיבא‬
‫‪ 1060796/1‬פליק לאה‬
‫‪ 17/08/2013‬פליק בן ציון‬
‫‪ 1060829/1‬יאנה אוראני‬
‫‪ 16/11/2015‬יאנה שושנה‬
‫‪ 1061125/1‬ורחובסקי יעקב‬
‫‪ 10/07/2009‬ורחובסקי רוזה‬
‫‪ 1061202/1‬סעדד אברהם‬
‫‪ 16/10/2015‬סעדד ורד‬
‫‪ 1061211/1‬סגלוביץ רבקה‬
‫‪ 22/11/2015‬קירשברג ברכה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪ 1062731/1‬בלוך יוסף יום‪-‬‬
‫טוב‬
‫‪ 28/11/2015‬בלוך רפאל‬
‫‪ 1062859/1‬קיסין חיה‬
‫‪ 03/11/2015‬קרשביץ אלינור‬
‫‪ 1062975/1‬קרויטורו‬
‫לאופולד‬
‫‪ 21/11/2015‬דואני חדוה‬
‫‪ 1063076/1‬בלום חיים‬
‫‪ 06/06/2015‬פלדמן צפורה‬
‫‪ 1063101/1‬בלום ליזה‬
‫‪ 23/03/2000‬פלדמן צפורה‬
‫‪ 1063323/1‬ברק אורי‬
‫‪ 16/07/2015‬ברק אושרי‬
‫‪ 1063334/1‬שרביט יוסף רנה ‪ 11/10/2014‬שרביט מוניק‬
‫‪ 1063559/1‬רובין אברהם‬
‫‪ 27/01/1980‬אבן חיים רחל‬
‫‪ 1063762/1‬עומיסי יהודה‬
‫‪ 28/10/2010‬עומיסי מזל‬
‫‪ 1063953/1‬כהן אליהו‬
‫‪ 18/11/2015‬כהן טובה‬
‫‪ 1063972/1‬שואל אהרן‬
‫‪ 18/12/2014‬שואל רחל‬
‫‪4505‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1064004/1‬והבה יהודית‬
‫‪ 26/12/2015‬והבה זקי‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1066401/1‬פחימיפור אליהו ‪ 09/03/2001‬שחר אריה‬
‫‪ 1064030/1‬אדמוני בנימין‬
‫‪ 12/04/2015‬אדמוני גיא‬
‫‪ 1066549/1‬לוי יחזקאל‬
‫‪ 03/10/2015‬הלר לאה גיטל‬
‫‪ 1064154/1‬קופולוביץ‬
‫סידוניה‬
‫‪ 15/12/2015‬פרידמן אדיטה‬
‫‪ 1066725/1‬פנטה ליקנש‬
‫‪ 04/01/2015‬מהרי מנשה‬
‫‪ 1066727/1‬גניש אליהו‬
‫‪ 22/09/2015‬גניש מיכל‬
‫‪ 1064194/1‬גוטמן לב‬
‫‪ 18/07/2015‬גוטמן לובוב‬
‫‪ 1066785/1‬גויטע סוזנה‬
‫‪ 25/12/2015‬גויטע אליהו‬
‫‪ 1066866/1‬טרנופולסקי‬
‫טאיסה‬
‫‪ 24/10/2015‬נוזברוך סרגיי‬
‫‪ 1064254/1‬ורבובסקי לריסה ‪ 28/10/2015‬חזיזה מרינה‬
‫‪ 1064324/1‬בן יוסף חנן‬
‫‪ 27/11/2015‬בן יוסף לאה‬
‫‪ 1064365/1‬קבסא ורדה‬
‫‪ 21/12/2015‬קבסא מנחם‬
‫‪ 1066870/1‬יואל מאיר‬
‫‪ 12/01/2016‬יואל רבקה‬
‫‪ 1066884/1‬גורטובוי סמיון‬
‫‪ 16/01/2003‬איליאגוייב‬
‫ליודמילה‬
‫‪ 1066891/1‬מלכה ארמנד‬
‫‪ 02/10/2011‬מלכה אנט‬
‫‪ 1066969/1‬קרפטלוס לולה‬
‫‪ 11/07/2012‬שטרכמן רות‬
‫‪ 11/01/2016‬מיכאליס שולמית‬
‫‪ 1064378/1‬פינטו יעקב‬
‫‪ 24/07/2015‬חבושה שרה‬
‫‪ 1064712/1‬אלפסי נטלי‬
‫‪ 18/12/2015‬אלפסי מקסים‬
‫‪ 1064880/1‬ז'רקוב ארקדי‬
‫‪ 25/09/2015‬ז'רקוב ליובוב‬
‫‪ 1064891/1‬מרדכי ציון‬
‫‪ 07/04/2008‬מרדכי דוגמה‬
‫שרית‬
‫‪ 1067290/1‬נגרי קלרה‬
‫‪ 1064950/1‬בעדאש חריה‬
‫‪ 21/10/2015‬דוד שושנה‬
‫‪ 1067357/1‬כמיסה אמציה‬
‫‪ 12/01/2016‬איפרח לאה‬
‫‪ 1065008/1‬מרגושס הרברט‬
‫מרווין‬
‫‪ 04/07/2015‬מסורי לארה סוזן‬
‫‪ 1065085/1‬הלפרין ליובוב‬
‫‪ 18/12/2015‬בורנשטיין גליי‬
‫‪ 1067546/1‬אשר סיניורה‬
‫‪ 03/11/2010‬אשר לאה‬
‫‪ 1067672/1‬חזז שרה‬
‫‪ 30/05/2014‬הוין חג'ג' אליזבת‬
‫לורנס‬
‫‪ 1065241/1‬ישעיהו יוסף‬
‫‪ 28/08/2008‬ישעיהו רבקה‬
‫‪ 1067775/1‬סרוסי פראגי‬
‫‪ 21/05/1992‬יהודה נורית‬
‫‪ 1065380/1‬דינר יצחק‬
‫‪ 11/12/2015‬דינר משה‬
‫‪ 1067784/1‬סרוסי גוליה‬
‫‪ 12/11/2015‬יהודה נורית‬
‫‪ 1065503/1‬לאופר מריה‬
‫‪ 17/06/2010‬גלעדי פרידה‬
‫‪ 1068303/1‬בן חיים מאיר‬
‫‪ 13/01/2016‬בן חיים שרה‬
‫‪ 1065517/1‬אפרתי שמעון‬
‫‪ 30/10/2013‬אפרתי יצחק‬
‫‪ 1068694/1‬רודמן בסיה‬
‫‪ 14/02/2015‬רודמן מרק‬
‫‪ 1065560/1‬גיאת נעמה‬
‫‪ 16/11/2015‬גיאת יוסף‬
‫‪ 1068851/1‬שמואל צלח‬
‫‪ 04/12/2015‬שמואל כרמלה‬
‫‪ 1065681/1‬אואקיל הנרי‬
‫‪ 19/12/2015‬אואקיל שבה‬
‫‪ 1068900/1‬אשכנזי שולמית ‪ 03/08/2005‬אשכנזי אברהם‬
‫‪ 1065746/1‬צ'ופ סימון‬
‫‪ 12/12/2004‬צ'ופ ג'ינט‬
‫‪ 1068956/1‬זסלבסקי גלינה‬
‫‪ 11/12/2015‬זסלבסקי בוריס‬
‫‪ 1065773/1‬גינזבורג חנה‬
‫‪ 31/12/2015‬נקש פרידה‬
‫שולמית‬
‫‪ 1069017/1‬בן צבי ישעיהו‬
‫‪ 18/02/2004‬בן צבי אברהם‬
‫‪ 1069102/1‬ביטרן חיים‬
‫‪ 20/01/2011‬ביטרן יוסף‬
‫‪ 1065948/1‬סולומון רפאל‬
‫‪ 23/05/2015‬סולומון מוזל‬
‫‪ 1065973/1‬פייגנבאום עליזה ‪ 19/12/2015‬גפן פייגנבאום חנן‬
‫‪ 1069792/1‬שיוביץ רחל חיה ‪ 13/01/2016‬אלמוסני נילי‬
‫‪ 1069475/1‬ראד טלאב‬
‫שושנה‬
‫‪ 07/12/2015‬ראד טלאב אלינור‬
‫‪ 1065992/1‬נגוסה אלווט‬
‫‪ 27/12/2014‬ווסה אלמיטו‬
‫‪ 1066138/1‬דוד יעל‬
‫‪ 11/12/2015‬דוד ישי‬
‫‪ 1069123/1‬זוארץ מרדכי‬
‫‪ 1066138/2‬דוד יעל‬
‫‪ 11/12/2015‬דוד יוסף יזהר‬
‫‪ 1069173/1‬סרור תמר‬
‫‪ 18/06/2011‬סרור שאול‬
‫‪ 1066223/1‬שעשוע נאוה‬
‫‪ 03/04/2015‬שגב יפה‬
‫‪ 1069232/1‬עזרבחש חנם‬
‫‪ 01/02/2016‬עזר חיים‬
‫‪ 1066233/1‬שעשוע אליהו‬
‫‪ 16/01/1991‬שגב יפה‬
‫‪ 1069495/1‬נגה אברה‬
‫‪ 11/01/2016‬נגה פנטיה‬
‫‪ 1066239/1‬מועלם שמואל‬
‫‪ 10/01/2016‬מועלם רונית‬
‫‪ 1069509/2‬נגה אלמיטו‬
‫‪ 01/08/2007‬נגה פנטיה‬
‫‪ 1066243/1‬גבאי אלברט‬
‫‪ 02/01/2016‬גבאי מרקי‬
‫‪ 1069567/1‬מרקוביץ אדלה‬
‫‪ 03/03/2013‬קנר מרים‬
‫‪ 1066377/1‬אלוש יוסף‬
‫‪ 11/09/2015‬אטלי מישל‬
‫אניטה‬
‫‪ 1069760/1‬פראוה איסק‬
‫‪ 08/01/2016‬פראוה אלגריה‬
‫‪ 1069998/1‬רויטברג אתיה‬
‫‪ 30/01/2009‬רויטברג ויקטור‬
‫‪4 506‬‬
‫‪ 24/12/2015‬זוארץ שושנה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫מס' תיק‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המנוח‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1070003/1‬בר מנחם יוהנה ‪ 16/01/2012‬בר מנחם נחם‬
‫‪ 22/01/2016‬מרום איל‬
‫‪ 1070005/1‬סקראן גבריאל‬
‫כ"א באדר א' התשע"ו (‪ 1‬במרס ‪)2016‬‬
‫אלון ארביב‪ ,‬המזכיר הראשי‬
‫בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה‬
‫הודעות‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים‬
‫להלן‪ ,‬בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1055734/1‬קפלן מרק‬
‫‪ 03/10/2015‬קפלן רוזה‬
‫‪ 1056077/1‬שטיינברג סול‬
‫‪ 19/01/2015‬שטיינברג שאול‬
‫‪ 1056085/1‬פילוסוף יוסף‬
‫‪ 07/09/2015‬פילוסוף מרי‬
‫‪ 1056494/1‬אנגרט גאולה‬
‫‪ 05/10/2015‬לבנת טובה‬
‫‪ 1056500/1‬קדיש יצחק יעקב ‪ 19/10/2015‬קדיש שלמה‬
‫‪ 1056643/1‬גרוס נח יעקב‬
‫‪ 12/03/2002‬אדלר שרה‬
‫‪ 1056956/1‬הלוינג רנה‬
‫‪ 26/09/2015‬אדמוני בת עמי‬
‫ישראלה‬
‫‪ 1057037/1‬רכטמן שמיל‬
‫‪ 18/10/2015‬רכטמן שאיוה‬
‫‪ 1058025/1‬זפרני מוניק‬
‫‪ 16/11/2015‬זפרני דוד‬
‫‪ 1057849/1‬אלחרר שיר‬
‫‪ 15/10/2015‬אלחרר חנניה‬
‫‪ 1058107/1‬האוסדורף אשר‬
‫(ארנסט)‬
‫‪ 05/10/2015‬האוסדורף מיכאל‬
‫שאול‬
‫‪ 1058107/2‬האוסדורף אשר‬
‫(ארנסט)‬
‫‪ 05/10/2015‬האוסדורף מיכאל‬
‫שאול‬
‫‪ 17/10/2015‬סיגאווי דינה‬
‫‪ 1053367/1‬פורר שרה‬
‫‪ 03/05/2015‬פורר צבי‬
‫‪ 1053463/1‬נאור מנשה‬
‫‪ 09/07/2015‬נאור בלה‬
‫‪ 1054081/1‬יחזקאל זהבית‬
‫‪ 23/11/2013‬איטח דנית‬
‫‪ 1053492/1‬וינקלר מלבנה‬
‫‪ 22/09/2015‬כהנא חנה‬
‫‪ 1057157/1‬סיגאווי אמנון‬
‫‪ 1053536/1‬הבי נעמי‬
‫‪ 15/09/2014‬הבי ראובן‬
‫‪ 1057290/1‬מצלוי יצחק‬
‫‪ 07/08/2015‬סעד דליה‬
‫‪ 1054090/1‬שניאור חוה‬
‫בשה‬
‫‪ 11/10/2015‬זלצר דרורה‬
‫‪ 1057302/1‬מצלוי פרחה‬
‫‪ 08/07/2013‬סעד דליה‬
‫‪ 1054608/1‬מלמד מרים‬
‫‪ 22/07/2015‬מלמד פנחס‬
‫‪ 1057649/1‬קלומידי יעקב‬
‫‪ 09/08/2015‬קילמודי רינה‬
‫‪ 1057688/1‬לוי יצחק‬
‫‪ 28/11/2014‬גרנות לאה‬
‫‪ 1057705/1‬לוי בתיה‬
‫‪ 18/06/2012‬גרנות לאה‬
‫‪ 1057725/1‬פוקס משה‬
‫‪ 05/01/2014‬פוקס חוה‬
‫‪ 1054335/1‬טייטלבוים אסתר ‪ 19/08/2015‬טיטלבוים אשר‬
‫‪ 1054772/1‬בנעט שמואל‬
‫מרדכי‬
‫‪ 02/01/2015‬קורנפלד חיה‬
‫‪ 1054454/1‬וישקין רבקה‬
‫‪ 26/06/2010‬וישקין‪-‬פלורנטל‬
‫אטליא‬
‫‪ 1054455/1‬וישקין דוד‬
‫מרדכי‬
‫‪ 07/01/1984‬וישקין‪-‬פלורנטל‬
‫אטליא‬
‫‪ 1054699/1‬שלמה עבד‬
‫‪ 23/08/2015‬שלמה אורלי‬
‫‪ 1057805/1‬יוסף משה משה ‪ 03/06/2015‬יוסף משה נורה‬
‫‪ 1057857/1‬קופולוביץ שרה ‪ 27/10/2015‬וויס עליזה‬
‫‪ 1058367/1‬פוקס סלי‬
‫‪ 17/06/2015‬פוקס פרדי‬
‫‪ 1058383/1‬זלכה מרסל‬
‫‪ 13/11/2015‬זילכה דויד‬
‫‪ 1058511/1‬קופמן רחל‬
‫‪ 20/11/2015‬קופמן דוד‬
‫‪ 1058445/1‬מייאקוב תמרה‬
‫‪ 14/11/2015‬בקר אלכסנדר‬
‫‪ 1058516/1‬לוי שלום‬
‫‪ 27/08/2014‬לוי שושנה‬
‫‪ 1057139/1‬ששון מאיר‬
‫‪ 17/01/2002‬ששון אדיר‬
‫‪ 1058731/1‬מסלאתי מבורך‬
‫‪ 08/01/2015‬מסלאתי חנית‬
‫‪ 1056073/1‬בושרי יהודה‬
‫‪ 02/09/2015‬בושרי תומר‬
‫‪ 1058768/1‬נוסבוים אשר‬
‫חיים‬
‫‪ 26/08/2015‬נוסבאום יהודית‬
‫‪ 1055907/1‬קויטליך מיכאל‬
‫‪ 01/06/2015‬סנקביץ דיאנה‬
‫‪ 1058781/1‬שרייבר מרים‬
‫‪ 12/11/2015‬סופר מנחם‬
‫‪ 1056035/1‬צמח מאיר‬
‫‪ 17/04/2015‬פז הדס‬
‫‪ 1058796/1‬טהר יאלוזי‬
‫‪ 1055847/1‬הוידה אהרן‬
‫(ארנולד)‬
‫‪ 01/08/2015‬בוך יהודית‬
‫ברוריה‬
‫‪ 04/07/2015‬קאו שושנה‬
‫עופרה‬
‫‪ 1058874/1‬קניג יצחק‬
‫‪ 10/10/2015‬קניג יואל‬
‫‪ 1055003/1‬פרידמן צבי‬
‫‪ 01/04/2013‬פרידמן נורה‬
‫‪ 1058892/1‬בנימין אסתר‬
‫‪ 1055217/1‬הירשפלד דורה‬
‫‪ 24/10/2015‬הירשפלד יוסף‬
‫‪ 01/08/2014‬בנימין מרדכי‬
‫חיים‬
‫‪ 1054943/1‬גוטמן רחל‬
‫‪ 24/09/2015‬גוטמן יוסף‬
‫‪ 1054953/1‬מושאילוב מרה‬
‫‪ 19/09/2015‬קרמר מילנה‬
‫‪ 1056996/2‬לוי אליהו אילן‬
‫‪ 06/08/2015‬לוי שרה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪4507‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1058967/1‬פרנגי רחל‬
‫‪ 11/11/2007‬פרנג’י רינה‬
‫‪ 1058973/1‬פרנגי מוסה‬
‫‪ 29/09/2009‬פרנג’י רינה‬
‫‪ 1058985/1‬אברוצקי אנה‬
‫‪ 19/03/2015‬קירפל ולרי‬
‫‪ 1059236/1‬זינגר יעקב יוסף ‪ 20/10/2015‬בורד בינה‬
‫‪ 1060117/1‬פלדמן רעות‬
‫‪ 30/03/2006‬פלדמן נחמה‬
‫‪ 1060155/1‬בורשטיין חיים‬
‫‪ 01/10/2015‬בורשטין איתן‬
‫‪ 437869/2‬דרעי שרה‬
‫‪ 01/07/2015‬דרעי ראובן‬
‫‪ 1059045/1‬רדמי חיים‬
‫‪ 01/11/2015‬רדמי אביגיל‬
‫‪ 1059070/1‬טובל אברהם‬
‫‪ 12/10/2015‬טובל שרה‬
‫‪ 1059266/1‬גרימברג גבריאל ‪ 07/11/2015‬גרימברג ליזה‬
‫אלכסנדר‬
‫‪ 1059424/1‬רוזנברג שמואל‬
‫דב‬
‫‪ 25/11/2015‬רוזנברג דבורה‬
‫עדה‬
‫‪ 1059607/1‬כהן שלמה‬
‫‪ 02/06/2015‬כהן מזל‬
‫‪ 1059846/1‬בירקנפלד‬
‫יוספינה‬
‫‪ 29/11/2015‬לזר תמר‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1061278/1‬מצליח דניז‬
‫‪ 15/08/2014‬מצליח יצחק‬
‫איציק‬
‫‪ 1061335/1‬כהן מולי‬
‫‪ 19/10/2015‬כהן יוסף‬
‫‪ 1061353/1‬קרונפלד מרדכי‬
‫‪ 27/11/2015‬קרונפלד חנה‬
‫‪ 1061383/1‬סופרין חיים‬
‫‪ 01/08/2015‬סופרין אשר‬
‫‪ 1061581/1‬פנחס ציון‬
‫‪ 27/11/2015‬פנחס רניאל‬
‫‪ 1061607/1‬פרך לב‬
‫‪ 01/03/2015‬פרך רוסטיסלב‬
‫‪ 1061609/1‬שלוש אליהו‬
‫‪ 31/03/2011‬שלוש חיים‬
‫‪ 1061732/1‬קופל פולה‬
‫‪ 16/10/1994‬קופל יצחק יהודה‬
‫‪ 1061975/1‬יזראילוב שלמי‬
‫‪ 07/10/2015‬יזראילוב ליליה‬
‫‪ 1062000/1‬נאמן ראובן‬
‫‪ 03/12/2015‬נאמן יפית‬
‫‪ 1062018/1‬כהן מוזלי‬
‫‪ 05/11/2015‬כהן דן‬
‫‪ 1062086/1‬נאור מזל‬
‫‪ 28/10/2008‬נאורי נסים‬
‫‪ 1062140/1‬אלקובי חיים‬
‫‪ 19/02/1991‬בנון רבקה‬
‫‪ 1062175/1‬בן שמע מזל‬
‫‪ 22/08/2012‬מוזס עינב‬
‫‪ 1059955/1‬רייזמן פנחס‬
‫‪ 19/07/2012‬וינשטוק לאה‬
‫רבקה‬
‫‪ 1062184/1‬אסולין יצחק‬
‫‪ 09/08/2015‬אסולין אנדרי‬
‫‪ 1062194/1‬אמנט חנה‬
‫‪ 26/11/2015‬וינברגר איטה‬
‫‪ 1060002/1‬אורמן קלרה‬
‫‪ 10/08/2015‬אורמן דורון‬
‫‪ 1062229/1‬לוי זאב‬
‫‪ 16/11/2015‬לוי דב‬
‫‪ 1060057/1‬יוסף דוד‬
‫‪ 27/11/2015‬יוסף אילנה‬
‫‪ 1062236/1‬לוי מלכה‬
‫‪ 05/12/2015‬לוי דב‬
‫‪ 1060111/1‬סעשי עזיז‬
‫‪ 07/04/1994‬סעשי יונה‬
‫‪ 1062396/1‬דוד צבי‬
‫‪ 08/12/2003‬דוד משה‬
‫‪ 1060120/1‬סעשי שרתיה‬
‫‪ 14/09/2015‬סעשי יונה‬
‫‪ 1062405/1‬דוד אסתר‬
‫‪ 16/11/2015‬דוד משה‬
‫‪ 1060131/1‬שחר חנינה‬
‫‪ 15/08/2015‬חפצדי שחר שלוה‬
‫‪ 1062472/1‬גליקסמן דורון‬
‫‪ 30/10/2015‬גליקסמן משה‬
‫‪ 1061154/1‬שחם רוני‬
‫‪ 07/09/2015‬שקד רבקה‬
‫‪ 1062907/1‬לנקרי דוד‬
‫‪ 10/12/2015‬לנקרי אייל‬
‫‪ 1062300/1‬בולטוב אסתר‬
‫‪ 29/08/2015‬פתחיהו סיגל‬
‫‪ 1063111/1‬מרדכי אברהם‬
‫‪ 05/11/2015‬מרדכי נעמי‬
‫‪ 1062388/1‬פלדמן סופיה‬
‫‪ 24/06/2013‬איישישקין מאיה‬
‫‪ 1063232/1‬ווזז'ניקוב נלי‬
‫‪ 05/10/2015‬ווזז’ניקוב סבטלנה‬
‫‪ 1061431/1‬פרחי חממה‬
‫‪ 13/05/2015‬ראוי מתנה‬
‫‪ 1063294/1‬ציררו אוריקה‬
‫‪ 03/12/2015‬זהר נרקיס דונה‬
‫‪ 1060705/1‬פירשטיין מירב‬
‫מאירה‬
‫‪ 17/08/2015‬פירשטין פרץ‬
‫רפאל‬
‫‪ 1063864/1‬בן הרוש מרקוס‬
‫‪ 21/12/2015‬בן הרוש רחל‬
‫גליה‬
‫‪ 1050217/3‬אושר עובדיה‬
‫‪ 21/06/2015‬אושר אבלין‬
‫‪ 1063896/1‬סוקולוב בסיה‬
‫‪ 17/04/2013‬פרנקו דינה‬
‫‪ 1060329/1‬שונשין דבורה‬
‫‪ 07/11/2015‬נבל אורית בלה‬
‫‪ 1064393/1‬דיליאון חסידה‬
‫‪ 26/10/2015‬דיליאון פז דפנה‬
‫‪ 1060520/1‬שיף גרשון דובער ‪ 19/09/2015‬שיף יצחק איזיק‬
‫‪ 1063920/1‬סוקולוב בוריס‬
‫‪ 21/11/2015‬פרנקו דינה‬
‫‪ 1063974/1‬מזרחי אברהם‬
‫‪ 08/10/2012‬קדם משה‬
‫‪ 1061106/1‬גופמן יעקב‬
‫‪ 02/11/2015‬גופמן איליה‬
‫‪ 1064028/1‬בירנבוים חיים‬
‫‪ 10/12/2015‬בירנבוים מרים‬
‫‪ 1061195/1‬הוכרמן נפתלי‬
‫‪ 30/09/2015‬הוכהאוזר רבקה‬
‫‪ 1064202/1‬בטון גורגט‬
‫‪ 17/01/2015‬בית‪-‬און שלמה‬
‫‪ 1061273/1‬מצליח פרג‬
‫‪ 04/12/2014‬מצליח יצחק‬
‫איציק‬
‫‪ 1064594/1‬חסאן קלרה‬
‫‪ 17/04/2014‬סמבל רחלי‬
‫‪ 1064692/1‬סבג בכור‬
‫‪ 08/10/2014‬סבג יוסף‬
‫‪ 1060692/1‬יחזקאל נסים‬
‫‪4 508‬‬
‫‪ 10/06/2011‬יחזקאל יואב‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 26/12/2012‬גאון בינה‬
‫‪ 1064753/1‬שמור דרורה‬
‫‪ 26/10/2015‬צברי ימינה‬
‫‪ 1069375/1‬גאון יוסף‬
‫‪ 1064916/1‬פרימן יהושע‬
‫‪ 12/12/2015‬פרימן שמואל‬
‫דניאל‬
‫‪ 1069822/1‬זלוטניקוב לאוניד ‪ 13/01/2016‬טמין לודמילה‬
‫‪ 204539/5‬יוספיאן אסתר‬
‫‪ 05/03/2015‬יוספיאן מאיר‬
‫‪ 1065260/1‬נוני חמאמה‬
‫‪ 30/12/2013‬נוני חנניה‬
‫‪ 1065305/1‬צדוק ניסן‬
‫‪ 15/09/2015‬צדוק שלמה‬
‫‪ 1067617/1‬מרמורשטין‬
‫אסתר‬
‫‪ 23/01/2016‬מרמורשטיין‬
‫מרדכי‬
‫‪ 1064761/1‬שמור מנחם‬
‫‪ 27/01/2000‬צברי ימינה‬
‫‪ 1067759/1‬שיפראו קידה‬
‫‪ 26/02/2013‬שפראו טזרה‬
‫‪ 1064775/1‬ביניאשווילי‬
‫גברו‬
‫‪ 25/07/2015‬צור אירית‬
‫‪ 1067774/1‬חסן אלפונסו‬
‫‪ 17/10/2014‬חסון רמי‪-‬רחמים‬
‫‪ 1067779/1‬חסן בובה‬
‫‪ 10/05/2004‬חסון רמי‪-‬רחמים‬
‫‪ 1064908/1‬קורן עליזה‬
‫‪ 23/12/2015‬קורן אברהם‬
‫‪ 1067900/1‬בוגרד יעקב‬
‫‪ 01/01/2016‬בוגרד אסתר‬
‫‪ 1064953/1‬זארנגאר חורציד ‪ 30/11/2014‬רז שם טוב‬
‫‪ 1065206/1‬יצחקי פהומה‬
‫‪ 27/08/2015‬יצחקי מאיר‬
‫‪ 1065216/1‬יצחקי אפרים‬
‫‪ 04/12/2006‬יצחקי מאיר‬
‫‪ 1065231/1‬ששון שאול‬
‫‪ 23/07/2015‬ששון חנה‬
‫‪ 1065625/1‬לוצקי יעקב‬
‫‪ 07/10/2015‬לוצקי חסידה‬
‫‪ 1065716/1‬מרום רינה‬
‫‪ 25/12/2015‬לוי סמדר‬
‫‪ 1065810/1‬יאחונטוב רחל‬
‫‪ 21/12/2008‬יאחונטוב‬
‫לודמילה‬
‫‪ 1065944/1‬אליצר יצחק‬
‫‪ 23/12/2015‬קטיפה שיפרה‬
‫‪ 1065976/1‬טובל יפה‬
‫‪ 05/03/2012‬טובל שרה‬
‫‪ 1066516/1‬מנגל רבקה‬
‫‪ 10/05/2013‬מנגל נח‬
‫‪ 1066314/1‬לוי סלמן‬
‫‪ 20/11/2015‬לוי אילין‬
‫‪ 1066568/1‬גוסיס איטה‬
‫‪ 01/09/2008‬גוסיס ארקדי‬
‫‪ 1066703/1‬ערפס מייטה‬
‫‪ 27/12/2015‬שגיב שושנה‬
‫‪ 1066956/1‬אוחנה אשר‬
‫‪ 07/09/2015‬אוחנה זאב יעקב‬
‫‪ 1067023/1‬גרידי מלכה‬
‫‪ 15/01/2002‬זהבי אהובה‬
‫‪ 1067027/1‬גרידי סעיד‬
‫‪ 07/09/2015‬זהבי אהובה‬
‫‪ 1067057/1‬כרקוקלי עזרא‬
‫‪ 21/06/2014‬כרקוקלי יחזקאל‬
‫‪ 1067060/1‬כרקוקלי רנה‬
‫‪ 22/12/2015‬כרקוקלי יחזקאל‬
‫‪ 1067559/1‬בנרי משה‬
‫‪ 17/01/2016‬בנרי שנטל‬
‫‪ 1067194/1‬משיח יחזקאל‬
‫‪ 23/11/2015‬באומן רות‬
‫‪ 1067168/1‬טסרה אבקיי‬
‫‪ 10/02/2009‬פרדה באבו‬
‫‪ 1067308/1‬ברקוביץ צציליה ‪ 15/12/2004‬אינגורן סוזנה‬
‫‪ 1067320/1‬אהרוני שלום דב ‪ 23/08/2015‬אהרוני פנינה‬
‫‪ 1067412/1‬הנס שרה‬
‫‪ 10/12/2015‬הנס צבי‬
‫‪ 1067424/1‬הנס יוסף‬
‫‪ 17/03/2009‬הנס צבי‬
‫‪ 1067430/1‬שפירו בוריס‬
‫‪ 11/11/2015‬צ’ימקדזה אינזה‬
‫‪ 1069575/1‬אברהם סעדה‬
‫‪ 05/05/2015‬אבירם מימי‬
‫‪ 1069628/1‬עובדיה רחל‬
‫‪ 22/08/2013‬יעיש עובדיה לאה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪ 1069516/1‬לוין שלמה‬
‫‪ 06/12/2015‬לוין שמואל משה‬
‫‪ 1069731/1‬גופמן סופיה‬
‫‪ 09/01/2016‬גראד ססיליה‬
‫‪ 1069807/1‬עמרני משאלה‬
‫‪ 19/12/2008‬עמרני מנשה‬
‫‪ 1069986/1‬הנדין מרב‬
‫‪ 08/02/2016‬הנדין שרה‬
‫‪ 1069994/1‬איסק קופל‬
‫‪ 13/10/2008‬איסק מינה‬
‫‪ 1068436/1‬לוק עמרם‬
‫‪ 24/10/2015‬לוק טובה רחל‬
‫‪ 1068217/1‬ראבד ירחמיאל‬
‫‪ 19/01/2016‬ראבד מלאכי‬
‫‪ 1068035/1‬עמרן חבצלת‬
‫‪ 03/11/2015‬עמרן שמחה‬
‫‪ 1068927/1‬פליישמן רבקה‬
‫‪ 17/01/2016‬רוזן טובה סונה‬
‫‪ 1067929/1‬ליבוביץ שלמה‬
‫‪ 07/09/2000‬ליבוביץ יעקב‬
‫‪ 1067939/1‬ליבוביץ אסתר‬
‫‪ 21/01/2016‬ליבוביץ יעקב‬
‫‪ 1068142/1‬מרגליות יעקב‬
‫יצחק‬
‫‪ 24/01/2016‬מרגליות חיים‬
‫‪ 1068498/1‬ביטן יוסף‬
‫‪ 02/02/2009‬תורגמן עליזה‬
‫‪ 1068606/1‬בכר רחל‬
‫‪ 29/12/2009‬בכר חיים‬
‫‪ 1068650/1‬פנקינסקי עמירם ‪ 23/01/2016‬פנקינסקי אילנה‬
‫‪ 1068659/1‬חי טובה‬
‫‪ 18/08/2015‬חי שלמה‬
‫‪ 1068848/1‬צרבוניץ חוה‬
‫‪ 10/01/2016‬צרבוניץ יעקב‬
‫‪ 1068915/1‬יעקוב סלח‬
‫‪ 01/02/2016‬שמש רבקה‬
‫‪ 1068914/1‬ישעיהו דנה‬
‫‪ 21/01/2016‬ישעיהו אבנר‬
‫‪ 1069049/1‬חדד יצחק‬
‫‪ 21/12/2015‬חדד שושנה יפית‬
‫‪ 1069196/1‬חנזין יעקב משה ‪ 09/07/2000‬חנזין דינה‬
‫‪ 1069206/1‬לפושנר לייזר‬
‫‪ 08/07/2011‬לפושנר אינה‬
‫‪ 1069208/1‬לפושנר ז’ניה‬
‫‪ 03/02/2016‬לפושנר אינה‬
‫‪ 15/12/2015‬חביב רחלה‬
‫‪ 1069460/1‬חביב יעקב‬
‫רוזיקה‬
‫כ"א באדר א' התשע"ו (‪ 1‬במרס ‪)2016‬‬
‫יצחק אפשטיין‪ ,‬המזכיר הראשי‬
‫‪4509‬‬
‫בית הדין הרבני האזורי ברחובות‬
‫הודעות‬
‫מס' תיק‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים‬
‫להלן‪ ,‬בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫‪ 1052754/1‬גילת עפר‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 18/09/2015‬גילת ערן‬
‫‪ 1046167/2‬יעקבי מרטה‬
‫‪ 02/04/2015‬קלמן גיורא‬
‫‪ 1053016/1‬עקיבא מרדכי‬
‫‪ 30/12/2014‬עקיבא צבי אלעזר‬
‫‪ 1053327/1‬ורד שולמית‬
‫‪ 12/10/2015‬ורד נאוה‬
‫‪ 1053453/1‬גרינבלט ברנרד‬
‫‪ 16/09/2015‬גרינבלט רשל‬
‫‪ 1053487/1‬פיש אליעזר‬
‫נחמן‬
‫‪ 06/09/2015‬פיש לאה‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 406168/2‬מסיקה יפה‬
‫‪ 12/05/1992‬אביטן ענבל‬
‫‪ 1056546/1‬סגל לואיס‬
‫‪ 01/10/2015‬סגל אסתר‬
‫‪ 1056557/1‬דויטש ארנסת‬
‫‪ 09/06/1992‬שימור רחל‬
‫‪ 1056558/1‬דויטש אקטרינה ‪ 27/08/2015‬שימור רחל‬
‫‪ 1056671/1‬פומפן סבינה‬
‫‪ 19/10/2015‬פומפן יעקב‬
‫‪ 1056675/1‬קוטליק סופיה‬
‫‪ 23/12/2001‬קוטליק אלכסנדר‬
‫‪ 1056944/1‬פולק אליעזר‬
‫‪ 30/10/2015‬פולק לאה‬
‫‪ 1057035/1‬אדלר שרה‬
‫‪ 15/10/2015‬אדלר שלמה‬
‫‪ 1056962/1‬יגולניצר חנה‬
‫‪ 23/10/2015‬יגולניצר לב‬
‫‪ 1057154/1‬גולדין דניאל‬
‫‪ 24/10/2015‬גולדין דרור‬
‫‪ 1057190/1‬לנדאו ליאופולד ‪ 02/06/2002‬לנדאו מרק‬
‫‪ 1053497/1‬שיף דינה‬
‫‪ 29/03/2013‬שיף דב יששכר‬
‫‪ 1053591/1‬ניימן ניסן‬
‫‪ 16/08/2015‬ניימן חיים מאיר‬
‫‪ 1057467/1‬דיין חנה‬
‫‪ 12/02/2003‬דיין יעקב‬
‫‪ 183931/2‬מינץ רחל‬
‫‪ 09/08/2015‬יערי חיה אביבה‬
‫‪ 872133/2‬רינברג דורה‬
‫‪ 10/10/2011‬רינברג יעקב‬
‫‪ 1053842/1‬גמליאל יעקב‬
‫‪ 20/10/2015‬גמליאל יהודית‬
‫‪ 1057467/1‬דיין חנה‬
‫‪ 12/02/2003‬דיין יעקב‬
‫‪ 1054079/1‬לולוי שמעה‬
‫‪ 31/05/2015‬אקואע סעיד‬
‫‪ 1057609/1‬רכטמן דב‬
‫‪ 28/07/2015‬רכטמן חנה‬
‫‪ 1054397/1‬ברג חיים‬
‫‪ 30/05/2008‬ברג שמואל‬
‫‪ 1057665/1‬רוזנברג צילה‬
‫‪ 15/11/2004‬רוזנברג פימה‬
‫‪ 1054710/1‬פרגון עמנואל‬
‫משה‬
‫‪ 30/06/2015‬פרג'ון נחמה נינה‬
‫‪ 1057840/1‬שלזינגר רעיה‬
‫רחל‬
‫‪ 03/09/2014‬שלי אסתר הינדה‬
‫‪ 1054760/1‬והבה מתוק‬
‫‪ 08/05/2015‬והבה רבקה‬
‫‪ 1057882/1‬ארדיטי יוסף‬
‫‪ 26/01/1984‬ארדיטי משה‬
‫‪ 1054805/1‬אשל רבקה‬
‫‪ 08/07/2015‬אשל יצחק‬
‫‪ 1058188/1‬ליבוביץ פרידה‬
‫‪ 17/10/2015‬ליבוביץ אוסר‬
‫‪ 1055039/1‬רוח ציונה‬
‫‪ 23/07/2015‬קליין דפנה ‪-‬‬
‫שרה‬
‫‪ 1057902/1‬זיו רינה‬
‫‪ 26/10/2015‬זיו אברהם ‪-‬יואל‬
‫‪ 1057989/1‬כוכבי יהודה‬
‫‪ 20/10/2015‬כוכבי יחזקאל‬
‫‪ 1055063/1‬לינקר ישראל‬
‫‪ 27/08/2015‬לינקר אלי אלייה‬
‫‪ 1058220/1‬דלאל סימה‬
‫‪ 23/08/2015‬דלאל גיא‬
‫‪ 1055094/1‬זמיר לאה‬
‫‪ 04/10/2015‬אלבינצר צלה‬
‫‪ 1058254/1‬גולדין דינה‬
‫‪ 30/05/2014‬גולדין שי‬
‫‪ 1055160/1‬נחמיאס רחל‬
‫‪ 04/07/2015‬נחמיאס יעקב‬
‫‪ 1058270/1‬אשד אסתר‬
‫‪ 03/10/2015‬בר צפרירה‬
‫‪ 1055328/1‬פורטל דניאל‬
‫‪ 12/07/2015‬ממן ויקטור‬
‫‪ 1058280/1‬עשוואל זהרה‬
‫‪ 28/10/2015‬עורקבי אילנה‬
‫‪ 1055429/1‬גרופי נדרה‬
‫‪ 04/08/2015‬גרופי שלום‬
‫‪ 1058395/1‬וולשטיין שלמה ‪ 09/11/2015‬וולשטין נאור‬
‫‪ 1055542/1‬חובשי עשהאל‬
‫‪ 13/10/2015‬חובשי שלומית‬
‫‪ 1058556/1‬גרינברגר הניה‬
‫‪ 18/10/2015‬גרינברגר דוד‬
‫‪ 1055625/1‬ברגר שרה‬
‫‪ 06/10/2015‬זיכרמן אדלה‬
‫‪ 1058626/1‬איסקוב איסק‬
‫‪ 24/05/1997‬יצחקי אהרון‬
‫‪ 1058674/1‬פינמן מינדל‬
‫‪ 06/11/2015‬פינמן ישראל‬
‫משה‬
‫‪ 1058705/1‬סמנון ויקטוריה‬
‫‪ 27/10/2015‬סרברו עליזה‬
‫‪ 1058885/1‬פרנקל פנחס‬
‫אליהו‬
‫‪ 23/12/1994‬קוריק דורית‬
‫‪ 1055641/1‬גלר מילה‬
‫‪ 30/09/2015‬מנביץ ליה‬
‫‪ 1055735/1‬ארנסט יצחק‬
‫‪ 21/06/2015‬ארנסט עדינה‬
‫‪ 1055812/1‬אהרוני יחיא‬
‫‪ 23/09/2015‬אהרוני אשכול‬
‫‪ 1056171/1‬כהן עמנואל‬
‫‪ 02/10/2014‬כהן נחמה‬
‫‪ 1056199/1‬טוקוש חיים‬
‫‪ 14/11/2012‬טוקוש יחיאל‬
‫‪ 1056446/1‬צברי אביגיל‬
‫‪ 02/11/2015‬כהן רונה‪-‬רונית‬
‫‪ 1058896/1‬קורפשוילי‬
‫שמחה‬
‫‪ 11/03/1995‬טצושוילי שרה‬
‫‪ 1056465/1‬שני אוריאל‬
‫‪ 08/10/2015‬שני לילי‬
‫‪ 1058953/1‬סטפנסקי הנרי‬
‫‪ 11/08/2015‬גדרון ויקטורין‬
‫‪ 1056485/1‬כהן משה‬
‫‪ 15/09/2014‬כהן צפורה‬
‫‪ 1058958/1‬סטפנסקי פורטוני ‪ 12/03/2009‬גדרון ויקטורין‬
‫‪4 510‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1059047/1‬מירון בתיה‬
‫‪ 02/11/1981‬מירון הניה‬
‫‪ 1059128/1‬נוני יעל‬
‫‪ 14/11/2015‬נוני אריאל‬
‫‪ 1060115/1‬דמיכובסקי אריה ‪ 04/03/2013‬דמיחובסקי‬
‫אפרים‬
‫‪ 1060271/1‬בן‪-‬שימול‬
‫מיכאל‬
‫‪ 11/11/2015‬שפיגל סוניה‬
‫‪ 1059177/1‬רכניצר מלכה‬
‫בלומה‬
‫‪ 24/11/2014‬רכניצר מאיר דב‬
‫‪ 1059613/1‬מינאי חנה‬
‫‪ 10/09/2015‬מינאי יריב‬
‫‪ 1059967/1‬שחם שאול‬
‫‪ 11/11/2015‬שחם גבריאלה‬
‫‪ 1060049/1‬גולדברג אברהם ‪ 22/11/2015‬גולדברג משה‬
‫‪ 1060442/1‬שבח ירונה‬
‫‪ 21/11/2015‬שבח אברהם‬
‫‪ 1060591/1‬קלטיאן משיח‬
‫‪ 13/09/2015‬קלטיאן שמואל‬
‫‪ 1060668/1‬ליאני שרון‬
‫‪ 03/11/2015‬ליאני שרה‬
‫‪ 1060746/1‬יוסף מנחם‬
‫‪ 13/11/2015‬יוסף ברכה היילה‬
‫‪ 1060794/1‬תומר יחזקאל‬
‫‪ 17/11/2015‬תומר שושנה‬
‫‪ 1060942/1‬גוטמן שרה‬
‫‪ 05/05/2015‬גוטמן דוד‬
‫‪ 1060979/1‬אלזרה אלברט‬
‫‪ 28/10/2015‬אלזרה רימונט‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1062985/1‬קנדל רות שושנה ‪ 13/08/2015‬רייך פרל‬
‫‪ 1063308/1‬בן שושן אתי‬
‫‪ 27/10/2015‬בן שושן אפרים‬
‫‪ 1063666/1‬נחמיה שמחה‬
‫‪ 23/11/2015‬איתח מרים‬
‫‪ 1056962/2‬יגולניצר חנה‬
‫‪ 23/10/2015‬יגולניצר לב‬
‫‪ 1063236/2‬שם טוב סוניה‬
‫‪ 21/11/2015‬שם טוב חיים‬
‫‪ 1063812/1‬ברקוביץ רבקה‬
‫‪ 08/08/2007‬ברקוביץ חני‬
‫‪ 1063837/1‬סולומון גיא‬
‫‪ 10/08/2007‬סולומון מילנה‬
‫‪ 1064255/1‬בוסקילה יוסף‪-‬‬
‫חי‬
‫‪ 24/06/2012‬בוסקילה רימונדה‬
‫‪ 1064687/1‬שטרן איסק‬
‫‪ 26/11/2015‬שטרן נאום‬
‫‪ 1064284/1‬נעים נחום‬
‫‪ 07/12/2015‬נעים ליאור‬
‫‪ 1064351/1‬אסף ויטלי‬
‫‪ 04/01/2016‬אסף רויטל‬
‫‪ 1064403/1‬ברקוביץ אילנה‬
‫‪ 23/11/2015‬ברקוביץ יצחק‬
‫‪ 1064519/1‬מזרחי דוד‬
‫‪ 24/10/2015‬מזרחי שבתאי‬
‫‪ 1064523/1‬מזרחי רבקה‬
‫‪ 07/05/2014‬מזרחי שבתאי‬
‫‪ 1064536/1‬קרחש משה‬
‫‪ 19/03/2009‬קרחש טביב‬
‫‪ 1064538/1‬קרחש רומא‬
‫‪ 05/12/1999‬קרחש טביב‬
‫‪ 1065285/1‬לוינסון שמואל‬
‫‪ 07/09/2015‬לוינסון תקוה‬
‫‪ 1065152/1‬סויסה יוסף‬
‫‪ 30/11/2008‬סויסה יצחק‬
‫‪ 1061754/1‬כהן מטי‬
‫‪ 27/11/2015‬כהן אלברט‬
‫‪ 1066080/1‬פלדמן ישראלה‬
‫‪ 16/12/2015‬פלדמן נוגה‬
‫‪ 1061018/1‬סילבר צפורה‬
‫‪ 17/10/2015‬סילבר יצחק הלל‬
‫‪ 1065067/1‬ויינגרטן דבורה‬
‫‪ 03/01/2016‬וייס שרה‬
‫‪ 1061979/1‬רוזמן מרדכי‬
‫‪ 22/03/2015‬צ'רני רבקה‬
‫‪ 1064945/1‬עזיז דוד‬
‫‪ 12/12/2015‬עוז שלמה‬
‫‪ 1061984/1‬רוזמן פנינה‬
‫‪ 05/01/2013‬צ'רני רבקה‬
‫‪ 1064706/2‬דוד ג'אטה‬
‫‪ 03/11/2009‬דוד רוני‬
‫‪ 1061142/1‬סלע מרים‬
‫‪ 03/11/2015‬סלע דב‬
‫‪ 1064709/2‬דוד יונה‬
‫‪ 05/01/2016‬דוד רוני‬
‫‪ 1061651/1‬מצרי מאיר‬
‫‪ 19/11/2015‬הלר מיכל‬
‫‪ 1064713/1‬נגי סידוניה‬
‫‪ 09/08/2005‬כהן רחל אגנעש‬
‫‪ 1062212/1‬לקס מינה‬
‫‪ 19/10/2015‬לקס מרדכי‬
‫‪ 1064786/1‬הולצמן יהושע‬
‫‪ 05/12/2015‬הולצמן יעקב‬
‫‪ 1062397/1‬אוזן חליפה‬
‫‪ 15/05/2015‬אוזן חיים אילן‬
‫‪ 1065613/1‬גרינברג סבינה‬
‫‪ 15/10/1999‬גרינברג שרה‬
‫‪ 1062425/1‬גטהון אסנקו‬
‫‪ 28/06/2013‬גטהון בינם‬
‫‪ 1065951/1‬אברהם אנסקו‬
‫אוסנת‬
‫‪ 02/01/2016‬אברהם אייטו‪-‬‬
‫עידו‬
‫‪ 1065991/1‬שימעון גביינש‬
‫‪ 09/01/2016‬אזלה אדרה‬
‫‪ 1066444/1‬פרידמן פרל‬
‫‪ 09/01/2016‬פרידמן סטפן‪-‬‬
‫בנימין‬
‫‪ 1066678/1‬וזה מזאלה‬
‫‪ 27/09/2014‬כהן וזה אברהם‬
‫‪ 1059613/2‬מינאי חנה‬
‫‪ 10/09/2015‬מינאי יריב‬
‫‪40013/2‬‬
‫ווזניצה יפה‬
‫אליזבט‬
‫‪ 06/11/2015‬ניצן משה‬
‫‪ 1062502/1‬טימסטיט שמעון ‪ 03/09/2015‬נתן שושנה‬
‫‪ 1062510/1‬פיינשטיין אסתר ‪ 14/12/2015‬פיינשטין נתן‬
‫‪ 1062622/1‬דוקרקר יוסף‬
‫‪ 06/11/2015‬דוקרקר רונית‬
‫‪ 1062560/1‬ורש אלגרה‬
‫‪ 05/11/2015‬חוס דניס דבורה‬
‫‪ 1062571/1‬קלפה ברכה‬
‫‪ 06/07/2015‬מדהלה ליאור‬
‫‪ 1062530/1‬דוידוביץ פסיל‬
‫הינדה‬
‫‪ 11/11/2015‬דוידוביץ יצחק‬
‫‪ 1063539/1‬במנולקר בן ציון ‪ 05/06/2010‬בר איתי יוסף‬
‫‪ 1062756/1‬שניו ברטה‬
‫‪ 08/12/2015‬שניו אורי יהודה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪ 1066774/1‬מספין פנטנש‬
‫‪ 06/10/1995‬מברט שלומית‬
‫‪ 1066799/1‬דמתי מינה‬
‫‪ 08/01/2016‬דמתי עופר‬
‫‪ 1066836/1‬שלמאייב תמרה ‪ 07/12/2002‬קוקולייב ילנה‬
‫‪4511‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1067041/1‬זפרין אלכסנדר‬
‫‪ 14/01/2016‬לובנוב אוולינה‬
‫‪ 1067089/1‬שרמן צרנה‬
‫‪ 12/06/2015‬שרמן לוי‬
‫‪ 1067253/1‬סיטחי ישעיה‬
‫‪ 30/10/2015‬סיטחי שושנה‬
‫‪ 1067321/1‬קפלן בלה‬
‫‪ 12/06/2004‬קפלן דוד‬
‫‪ 1067389/1‬הינוביץ מרים‬
‫‪ 10/01/2016‬הינוביץ אפרים‬
‫‪ 1067515/1‬קאיקוב ברוך‬
‫‪ 07/09/2014‬קאיקוב אסתר‬
‫‪ 1067574/1‬שכטר יטי‬
‫‪ 26/02/2015‬שכטר יוסף‬
‫‪ 1067587/1‬שכטר דב‬
‫‪ 15/01/2016‬שכטר יוסף‬
‫‪ 1067615/1‬סבאח עמרם‬
‫‪ 02/01/2016‬סבאח אסף‬
‫‪ 1064731/2‬עמרמי רחל‬
‫‪ 06/01/2016‬קדם נעמי‬
‫‪ 1067852/1‬אבקסיס יצחק‬
‫‪ 11/03/2014‬אבקסיס אנט‬
‫‪ 1067830/2‬טטואני רמונד‬
‫‪ 06/01/2016‬טטואני אלישע‬
‫‪ 1068000/1‬שטרנשטיין‬
‫לואיזה‬
‫‪ 20/12/2015‬שמוקלר יולי‬
‫‪ 1068034/1‬גזית משה‬
‫‪ 21/01/2016‬גזית רוני גאולה‬
‫חיה‬
‫‪ 1068182/1‬קהתי שפרה‬
‫‪ 06/12/2015‬ארביב סיגלית‬
‫‪ 1068055/1‬עזרא תמרה‬
‫‪ 03/09/2015‬מגידש אילה‬
‫ידידה‬
‫‪ 1068091/1‬ברחן סעידה‬
‫‪ 25/12/2014‬ברחן ראובן‬
‫‪ 1068192/1‬קריטי תמר‬
‫‪ 28/09/2015‬שלומי סגלית‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫‪ 1068896/1‬דריזליך ג'ורג'‬
‫‪ 11/01/2016‬דריזליך‪-‬‬
‫ויינשטיין לנה‬
‫‪ 1068967/1‬ציוני זכריה‬
‫‪ 09/01/2016‬ציוני מזל‬
‫‪ 1069100/1‬מנדלסון דינט‬
‫‪ 02/05/2015‬מנדלסון צבי‬
‫‪ 1069369/1‬ברוך אליהו‬
‫‪ 03/05/1970‬ברוך אביבה‬
‫‪ 1069387/1‬כתפי יחיא‬
‫פלטיאל‬
‫‪ 03/02/2016‬כתפי אופיר‬
‫‪ 1064081/2‬אדלר יוסף‬
‫‪ 1069798/1‬גואטה אליהו‬
‫‪ 06/02/2016‬גואטה ציון‬
‫‪ 1070031/1‬לוי שושנה‬
‫‪ 31/12/2015‬לוי יהודה‬
‫‪ 1070420/1‬איאש יהודה ז'ול ‪ 08/02/2015‬איאש רוי שמעון‬
‫‪ 1070670/1‬דאיץ סימה‬
‫‪ 15/09/2015‬קליין דאיץ רגינה‬
‫‪ 1070512/1‬מושלה איגור‬
‫מיכאלוב‬
‫‪ 16/02/2016‬מושלה יון‬
‫‪ 1070075/1‬לוגסי ברכה‬
‫‪ 04/12/2015‬לוגסי אברהם‬
‫‪ 1070135/1‬איסחקוב אברש ‪ 04/06/2014‬איסחקוב בילו‬
‫‪ 1070143/1‬משה ברטינה‬
‫‪ 04/02/2016‬מיכאל שאול‬
‫‪ 1070517/1‬רדזיבילובסקיה‬
‫ליליה‬
‫‪ 29/01/2016‬ברנר רגינה‬
‫כ"ח באדר א' התשע"ו (‪ 8‬במרס ‪)2016‬‬
‫משה מור‪ ,‬המזכיר הראשי‬
‫‪ 13/08/2015‬צח יוסף יצחק‬
‫בית הדין הרבני האזורי באשדוד‬
‫‪ 1068362/1‬הרשקוביץ פאני ‪ 23/01/2016‬עופרים משה‬
‫‪ 1068452/1‬וורטה וורנסון‬
‫מיכאל‬
‫‪ 17/04/2014‬צירולניק רעיסה‬
‫‪ 1068461/1‬וורטה וורנסון‬
‫ינטה‬
‫‪ 30/08/2013‬צירולניק רעיסה‬
‫‪ 1068476/1‬קצב מרדכי‬
‫‪ 15/01/2016‬קצב כרמלה‬
‫‪ 1068576/1‬רביבו רחל‬
‫‪ 1068672/1‬סגל ישראל‬
‫‪ 21/12/2011‬סגל רוזה‬
‫‪ 1063932/2‬בוגומולני חנה‬
‫‪ 19/12/2015‬הררי רחל‬
‫‪ 1063934/2‬בוגומולני בוריס ‪ 29/06/2015‬הררי רחל‬
‫‪ 1068826/1‬פנקר אושרית‬
‫חיה‬
‫‪ 25/10/2013‬פנקר שרון‬
‫‪ 1068875/1‬קנפו עזיזה‬
‫‪ 08/08/2015‬מרקוס אליס‬
‫‪ 1068881/1‬קנפו בנימין‬
‫‪ 14/05/2008‬מרקוס אליס‬
‫‪4 512‬‬
‫הודעות‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים‬
‫להלן‪ ,‬בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫מס' תיק‬
‫‪ 03/01/2016‬רביבו חנן‬
‫‪ 13/11/2015‬אדלר שמואל‬
‫‪ 1069793/1‬בן אברהם ליבה ‪ 24/11/2015‬טיברמן יונית‬
‫‪ 1068497/1‬רוזנשטוק ברטה ‪ 28/11/2006‬ויס שלומית‬
‫‪ 1068403/1‬צלח דוריס‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1053361/1‬מימרן זאקי‬
‫‪ 06/10/2015‬מימרן קטי‬
‫‪ 1053568/1‬טנדלר יפיים‬
‫‪ 21/09/2015‬טנדלר אמיליה‬
‫מלכא אנט‬
‫‪869/2‬‬
‫‪ 15/10/2015‬אילוז שמעון‬
‫‪ 1053581/1‬אולבסקי לב‬
‫‪ 25/04/2012‬אולבסקי יוליה‬
‫‪ 1053704/1‬בן זקן משה‬
‫‪ 19/09/2015‬בן זקן מרסל‬
‫‪ 1053724/1‬עזריה מרים‬
‫‪ 15/08/2015‬עזריה מרדכי‬
‫‪22664/2‬‬
‫שיכמן רבקה‬
‫‪ 03/02/1999‬שיכמן יעקב‬
‫‪ 1055288/1‬רביב אביחי‬
‫‪ 05/10/2015‬רביב בני‬
‫‪ 1055355/1‬שטרית שרל‬
‫שלום‬
‫‪ 18/10/2015‬שטרית הוגט‬
‫יוכבד‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1055490/1‬רויטמן מוריס‬
‫‪ 06/06/2015‬רויטמן סטלה‬
‫‪ 1054184/1‬עשור חנן‬
‫‪ 28/01/2014‬עזור מוטי מרדכי‬
‫‪ 1055556/1‬זקוביץ זיוה‬
‫‪ 09/10/2015‬קמחי זקוביץ‬
‫אהובה‬
‫‪ 1054235/1‬מלצר יואל‬
‫‪ 15/03/2015‬מלצר נורברטו‬
‫דניאל‬
‫‪ 1055626/1‬כהן בדה‬
‫‪ 28/12/1999‬דרזי דינה‬
‫‪ 1055636/1‬כהן שמעון‬
‫‪ 15/09/1999‬דרזי דינה‬
‫‪ 1054681/1‬שטאשווילי‬
‫גבריאל‬
‫‪ 12/08/2005‬שלו מאיר‬
‫‪ 1055878/1‬חיון אביבה‬
‫‪ 23/06/2015‬חיון מיכאל‬
‫מחלוף‬
‫‪ 1054688/1‬שטאשווילי‬
‫שמחה‬
‫‪ 10/10/2015‬שלו מאיר‬
‫‪24369/3‬‬
‫חפץ ראיסה‬
‫‪ 09/11/2015‬בודובסקי מרינה‬
‫‪ 1054948/1‬אוזן יוסף‬
‫‪ 26/10/2015‬אוזן אירן‬
‫‪ 1055044/1‬קצילו תמרה‬
‫‪ 03/05/2015‬סטפנוב לידיה‬
‫‪ 1055097/1‬בנימין דיאנה‬
‫‪ 06/04/2015‬בנימין שמשון‬
‫‪ 16/04/2015‬גרינבלט אלכסנדר‬
‫‪ 12/02/2013‬שיך פוליה‬
‫‪ 1056158/1‬פרקש חיים‬
‫‪ 23/10/2015‬פרקש דבורה‬
‫‪ 960899/2‬מושיאשבילי‬
‫נטלה‬
‫‪ 16/03/2009‬מושיאשוילי‬
‫שלום‬
‫‪ 1057173/1‬גרינבלט אליק‬
‫‪ 1053812/1‬מלמד מיכאל‬
‫‪ 07/02/2015‬ברזין אלה‬
‫‪ 1057376/1‬שיך לייב‬
‫‪ 1056202/1‬פרוימן מוסיה‬
‫‪ 15/07/2009‬אלחסוב אנה‬
‫‪ 1057540/1‬וקולקר מוזס‬
‫‪ 10/09/2015‬וקולקר שרה‬
‫‪ 1056382/1‬אמסלם שמעון‬
‫‪ 20/07/2015‬אמסלם שמואל‬
‫‪ 1058326/1‬סיסאי פנטנש‬
‫‪ 09/11/2011‬סיסאי יאיר‬
‫אייאיין‬
‫‪ 1058352/1‬ברוקה אלברט‬
‫‪ 12/08/2007‬אוחיון רבקה‬
‫‪ 1058489/1‬שולץ אסיה‬
‫‪ 10/10/2015‬שני טובה‬
‫‪ 12/11/2015‬ריכטר רייס‬
‫‪ 1056475/1‬ברנוצ‘ניק מאיה ‪ 03/04/2012‬גולדמן אלכסנדר‬
‫‪ 1056477/1‬גולדמן יפים‬
‫‪ 12/05/2014‬גולדמן אלכסנדר‬
‫‪ 1056493/1‬אזולאי יעקב‬
‫‪ 21/10/2015‬אזולאי נטלי‬
‫אסתר‬
‫‪ 1058364/1‬ריכטר משה‬
‫‪ 1057709/1‬גולדשטיין‬
‫בלומה‬
‫‪ 22/09/2015‬ספוז‘ניקוב אנה‬
‫‪ 1058475/1‬בן חמו מאיר‬
‫‪ 22/10/2015‬בן חמו כוכבה‬
‫סולטנה‬
‫‪ 1057744/1‬טרנסקי בלה‬
‫‪ 01/12/2014‬בונדרנקו אולג‬
‫‪ 1058555/1‬למפרט איסק‬
‫‪ 26/10/2015‬למפרט פאינה‬
‫‪ 1057907/1‬רבינוביץ‘ רחל‬
‫‪ 16/06/2002‬לגוש לודמילה‬
‫‪15254/2‬‬
‫בן דוד שלמה‬
‫‪ 1057948/1‬גולדשטיין‬
‫שמחה‬
‫‪ 08/05/2015‬גולדשטיין טומי‬
‫‪ 1058857/1‬סיטבון יצחק‬
‫‪ 22/09/2015‬אוסמנוב מריה‬
‫‪ 1058301/1‬רוזנשטין אילנה ‪ 18/08/2015‬רוזנשטיין אנה‬
‫לאה‬
‫‪ 1055115/1‬אבקסיס פרלה‬
‫‪ 13/10/2015‬סיטבון אברהם‬
‫‪ 1058704/1‬ויינשטיין נחמה ‪ 17/04/2015‬סופו ראיסה‬
‫‪ 1057977/1‬בוהארון ויקטור ‪ 03/08/2015‬בוהארון מרים‬
‫‪ 1058042/1‬דלוגץ‘ ברנרד‬
‫‪ 20/08/1998‬בן דוד אסתר‬
‫‪ 22/10/2015‬זוהר רוזט‬
‫‪ 1055061/1‬דזנשוילי אליהו ‪ 30/05/2015‬דזנשוילי גדי‬
‫‪ 1054334/1‬וסרמן ברטה‬
‫‪ 06/01/2005‬טרכטנברג אידה‬
‫‪ 948120/2‬מלול משה‬
‫‪ 22/10/2015‬אפללו ויקטוריה‬
‫‪ 1056967/1‬מלול יוכבד‬
‫‪ 15/10/2015‬מלול יצחק‬
‫‪ 1054754/1‬אשטוקר שמעון‬
‫‪ 12/03/2015‬אשטוקר זהבה‬
‫‪ 1026707/2‬בן עטר יעקב‬
‫‪ 21/10/2015‬בן עטר שלמה‬
‫‪ 1029868/2‬ציצואשוילי רובן ‪ 25/06/2011‬אורן ציפורה‬
‫‪ 1053894/1‬זרגרין אשרט‬
‫‪ 30/08/2015‬זרגרין השם‬
‫‪ 1054178/1‬דרעי מאיר‬
‫‪ 23/10/2015‬דרעי דוד‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪ 1059059/1‬ירדן אלכסנדר‬
‫‪ 29/10/2015‬ירדן ברטה‬
‫‪ 1059112/1‬בן עזרא חוה‬
‫‪ 13/10/2013‬בן עזרא ליאון‬
‫‪ 1059491/1‬ריזייב נגמי‬
‫‪ 19/12/1998‬ריזייב עזריה‬
‫‪ 1059536/1‬בן דהן חנה‬
‫‪ 12/10/2015‬מנשה אתי‬
‫‪ 1059536/2‬בן דהן חנה‬
‫‪ 12/10/2015‬מנשה אתי‬
‫‪ 1061172/1‬פרטוש ז‘ק‬
‫‪ 22/11/2015‬פרטוש עליזה‬
‫‪ 1060085/1‬ארפי ברוך‬
‫‪ 25/09/2015‬דהן שרה‬
‫כהן סינדור‬
‫‪ 23/11/2015‬כהן תום‬
‫‪6054/2‬‬
‫‪ 1060700/1‬סגל סוריקה‬
‫‪15038/2‬‬
‫אברגיל עליזה‬
‫‪ 19/10/2015‬שמעוני איריס‬
‫‪ 14/12/2014‬דהאן מרי‬
‫‪ 1059542/1‬כהן צדק רחל‬
‫חיה‬
‫‪ 10/10/2015‬כהן צדק דני‬
‫‪ 1059546/1‬אסרף אלגריה‬
‫‪ 01/08/2014‬אביטן מימי‬
‫‪ 1059945/1‬סולומון מוזס‬
‫‪ 04/04/2014‬מור אביגיל‬
‫‪4513‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1060044/1‬הרוש שלום‬
‫‪ 21/09/2015‬הרוש ריימונד‬
‫‪ 1063626/1‬זבאבניק אידה‬
‫‪ 29/07/2015‬זק אריק‬
‫‪ 1060320/1‬ספז לואיס‬
‫מרדכי‬
‫‪ 16/11/2015‬ניימרק אלכסנדרה‬
‫ג‘ולי‬
‫‪ 1063856/1‬עובדיה אהרן‬
‫‪ 08/10/1996‬עובדיה צדוק‬
‫‪ 1063880/1‬מנשרוב רפיק‬
‫‪ 08/05/2015‬מנשרוב מננה‬
‫‪ 1060554/1‬ארגין איינאו‬
‫‪ 03/08/2015‬ארגין סאומוהון‬
‫‪ 1060587/1‬מהאלו לוסיה‬
‫‪ 10/11/2015‬מהלו מירל‬
‫‪ 1063894/1‬קקיטלשוילי‬
‫ישראל‬
‫‪ 08/07/2014‬נניקשווילי מאיה‬
‫‪ 1060640/1‬דיין מרים‬
‫‪ 26/03/2010‬אנילי שושנה‬
‫‪ 1063958/1‬טלקר משה‬
‫‪ 01/12/2015‬טלקר סופי‬
‫‪ 1060683/1‬פטלך רעיה‬
‫‪ 11/02/2010‬טובלי אינה‬
‫‪ 1064705/1‬נעים חיים‬
‫‪ 20/12/2015‬פרץ אליה‬
‫‪ 1061002/1‬לוי רחל‬
‫‪ 12/06/2015‬אוסקאר אוז‘ני‬
‫‪ 1061099/1‬גרודזינסקי פרל‬
‫‪ 20/10/2013‬ליסיינסקי אסתר‬
‫‪ 1061822/1‬מולינס רמי‬
‫‪ 29/07/2012‬מולינס שרית‬
‫‪ 1062449/1‬יפרח חנה‬
‫‪ 05/12/2015‬יפרח מרדכי‬
‫‪ 1062179/1‬וסקר ציון‬
‫‪ 10/08/2015‬צירולניק מעיין‬
‫‪ 1062132/1‬קותיאן דוד‬
‫‪ 07/12/2015‬קותיאן צפורה‬
‫‪ 1061554/1‬גוזלן מרדכי‬
‫‪ 07/11/2015‬גוזלן גולן‬
‫‪ 1061862/1‬אביטן דניאל‬
‫‪ 06/10/2015‬אביטן שרי‬
‫‪ 1061999/1‬וקנין אלברט‬
‫‪ 05/11/2015‬ועקנין דוד‬
‫‪ 1061847/1‬אוזשהין רבקה‬
‫‪ 13/10/2015‬שחף אלי‬
‫‪ 1062013/1‬דנין רחל‬
‫‪ 10/08/2015‬דנון עמוס‬
‫‪ 1025782/2‬בן‪-‬נון אסתר‬
‫‪ 06/01/2015‬בן עמרם הלן‬
‫‪ 1061566/1‬טננבאום בוריס‬
‫‪ 07/05/2014‬טננבאום רעיה‬
‫‪ 1061582/1‬בן אישו שלמה‬
‫‪ 09/10/2014‬בן‪-‬ישי אנדרי‬
‫‪ 1061778/1‬אברז‘ל סימון‬
‫‪ 12/05/2014‬אברז‘ל בוסל‬
‫סילבי‬
‫‪ 1061926/1‬פרץ שולמית‬
‫‪ 11/11/2015‬פרץ נסים‬
‫‪38295/2‬‬
‫מרקס סנדרה‬
‫ג‘ויס‬
‫‪ 1064501/1‬אדלשטיין לב‬
‫‪ 23/12/2015‬סלוציקי לודמיה‬
‫‪ 1064145/1‬כהן שושנה‬
‫‪ 11/11/2015‬כהן יוסף‬
‫‪ 1064183/1‬שקולניק מאיה‬
‫‪ 12/12/2015‬שקולניק אלכסנדר‬
‫‪ 1064232/1‬חן צבי‬
‫‪ 14/07/1996‬חן חנה‬
‫‪ 1064339/1‬אחיון ציון‬
‫‪ 06/04/2015‬אוחיון רחל‬
‫‪ 1064606/1‬בוהדנה אלברט‬
‫‪ 21/11/2015‬בוהדנה סילביה‬
‫‪ 1064772/1‬בייך גזצאו‬
‫‪ 09/01/2011‬בייך טקקל‬
‫‪ 1064827/1‬בקרמן בטיה‬
‫‪ 1065281/1‬סרף יעקב‬
‫‪ 17/11/2015‬סרף אמיל‬
‫‪ 1065515/1‬אוחנה יצחק‬
‫‪ 1065723/1‬אוחנה משה‬
‫‪ 30/11/2015‬אוחנה ניצה‬
‫‪ 1066148/1‬אגיב רחל‬
‫‪ 07/01/2016‬עגיב עופר‬
‫‪ 1066246/1‬פרדמן אפים‬
‫‪ 03/01/2016‬שמוניס דינה‬
‫‪ 1066251/1‬סקולנר פרידה‬
‫אפרוסיניה‬
‫‪ 19/11/2007‬שמוניס דינה‬
‫‪ 1066456/1‬ביתן דליה‬
‫‪ 09/10/1997‬ביתן אבי‬
‫‪ 1066479/1‬בליצ‘נקו ילנה‬
‫‪ 02/02/2015‬ניקל מיכאל‬
‫‪ 1066544/1‬ג‘נשוילי משה‬
‫‪ 13/12/2015‬דברשוילי מזיה‬
‫‪ 1066564/1‬רווח דוד‬
‫‪ 29/11/1986‬מור אליאן‬
‫‪ 03/03/2015‬גרומיקה אנה‬
‫‪ 23/11/2015‬בורוליה סרגיי‬
‫‪ 1062468/1‬חסדן גיטה‬
‫‪ 1062471/1‬חסדן נחום‬
‫‪ 19/07/1999‬גולובקין אולגה‬
‫‪ 1062514/1‬כפרי ליאור‬
‫(אוריאל)‬
‫‪ 22/08/2015‬כפרי מזל‬
‫‪ 1062916/1‬שנקר מריה‬
‫‪ 03/06/2010‬שנקר לאוניד‬
‫‪ 1066589/1‬כץ בלה‬
‫‪ 1062920/1‬שנקר יפים‬
‫‪ 31/12/2011‬שנקר לאוניד‬
‫‪ 1066954/1‬בורוליה עדה‬
‫‪ 1062959/1‬רוזנברג ננו‬
‫‪ 24/11/2015‬רוזנברג דביר‬
‫‪ 1063170/1‬ברדה אליהו‬
‫‪ 14/10/2000‬ברדה אנמרי מוני‬
‫‪ 1063390/1‬זריהן יוסף‬
‫‪ 27/09/2014‬זריהן שמעון‬
‫‪ 1063649/1‬אביסרה רחל‬
‫‪ 25/07/2014‬סלומון אורלי‬
‫‪ 1061002/2‬לוי רחל‬
‫‪ 12/06/2015‬אוסקאר אוז‘ני‬
‫‪ 1063428/1‬גיננסקי ליובוב‬
‫‪ 26/04/2011‬קלימוב יבגניה‬
‫‪4 514‬‬
‫פלדשר פייגה‬
‫‪ 04/12/2014‬אוחנה יהודית‬
‫‪ 22/04/2004‬גולובקין אולגה‬
‫‪ 1063402/1‬בן הרוש שמעון ‪ 03/06/2015‬בן הרוש סימונה‬
‫‪ 01/09/2007‬מרקס צבי‬
‫‪ 1039750/2‬גרנות יעקב‬
‫‪ 25/01/2016‬גרנות יהודית‬
‫‪ 1066983/1‬עמשיקשוילי‬
‫אדיק‬
‫‪ 13/12/2015‬עמשיקשוילי‬
‫אטרי‬
‫‪ 1067042/1‬פרץ רפאל‬
‫‪ 15/01/2016‬פרץ יוסי שמעון‬
‫‪ 1067326/1‬פבזנר יוסף‬
‫‪ 18/03/2015‬פומרנץ יוליה‬
‫‪ 1067344/1‬מלכה מאיר‬
‫‪ 12/01/2016‬מלכה אליזבט‬
‫‪38897/2‬‬
‫ג‘ינג‘יחשוילי‬
‫שרה‬
‫‪ 21/12/2008‬גילי משה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1067406/2‬הולשטיין יהודית ‪ 29/12/2015‬הולשטיין משה‬
‫ישראל‬
‫‪ 1067688/1‬גדג גוסטב‬
‫מסעוד‬
‫‪ 01/01/2016‬גדג שרה לוסיאנה‬
‫‪ 1067719/1‬כהן שלום‬
‫‪ 13/01/2016‬כהן אלי‬
‫‪ 1067732/1‬בוברובסקי‬
‫אלזביאטה‬
‫‪ 26/09/2015‬בוברובסקי בוריס‬
‫‪ 1067981/1‬קלופמן צבי‬
‫‪ 06/10/2015‬קלופמן חיה‬
‫‪ 1068408/1‬אדרי משה‬
‫‪ 17/03/2015‬אדרי דוד‬
‫‪ 1069508/1‬בנישו ישראל‬
‫מכלוף‬
‫‪ 05/02/2016‬בנישו לאה‬
‫‪17031/2‬‬
‫מרש שרה‬
‫‪ 1068610/1‬הירש שמואל‬
‫‪ 04/02/2016‬מרש אברהם‬
‫‪ 26/11/2015‬הירש יוסף‬
‫‪ 1068734/1‬יתח מרי‬
‫‪ 01/10/2015‬אלבז זהבה‬
‫‪ 1069666/1‬ברג‘ל יאיר‬
‫‪ 14/02/2016‬ברג‘ל שמעון‬
‫‪ 1068715/1‬לקסר רוזין‬
‫שרלוט‬
‫‪ 16/01/2016‬לקסר הרמן‬
‫‪ 1068730/1‬בלומין יבגני‬
‫‪ 07/08/2015‬טננבאום סופיה‬
‫‪ 1068832/1‬פרברוב בתיה‬
‫‪ 22/09/2015‬צ‘רנין קלרה‬
‫‪ 1069436/1‬אסרף משה‬
‫‪ 03/01/2015‬אביטן מימי‬
‫‪ 1069488/1‬פופלבסקי גלינה ‪ 05/01/2016‬ציגנוב אינה‬
‫‪ 1069494/1‬ספריקין‬
‫ברוניסלבה‬
‫‪ 05/01/2016‬ביליק דמיטרי‬
‫‪ 1069601/1‬שרמן מרים‬
‫‪ 03/06/1997‬שרמן אשר‬
‫‪ 1069707/1‬ידסיס רוזה‬
‫‪ 16/12/2015‬ידסיס סופיה‬
‫‪ 1069818/1‬היימס מרגרט‬
‫‪ 20/12/2015‬היימס דוד‬
‫‪ 1069988/1‬מיכאלי גבריאל ‪ 26/01/2016‬מיכאלי ציאלה‬
‫כ"א באדר א' התשע"ו (‪ 1‬במרס ‪)2016‬‬
‫סיילס יחזקאל‪ ,‬המזכיר הראשי‬
‫בית הדין הרבני האזורי באשקלון‬
‫הודעות‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים‬
‫להלן‪ ,‬בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1053363/1‬ספוז'ניקוב‬
‫ליודמילה‬
‫‪ 21/01/2011‬ברונשטיין‬
‫סבטלנה‬
‫‪ 1053404/1‬קטרברג יעקב‬
‫‪ 02/10/2015‬ברונשטיין‬
‫סבטלנה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 835827/2‬כהן אברהם‬
‫‪ 14/11/1987‬פרי גילה‬
‫‪ 1053671/1‬חזוט שמואל‬
‫‪ 19/04/2010‬חזוט לאה‬
‫‪ 1053950/1‬קבנץ אלכסנדר‬
‫‪ 17/05/2012‬סטורצ'בוי דניס‬
‫‪ 1054053/1‬בן זקן סעדיה‬
‫‪ 18/08/2015‬בן זקן אסתר‬
‫‪ 1054682/1‬אבן חיים ענבל‬
‫‪ 30/09/2015‬אבן חיים אברהם‬
‫‪ 1054787/1‬דלויה מרים‬
‫ימנה‬
‫‪ 16/09/2015‬דלויה ענת אנט‬
‫‪ 1054395/1‬בדש סמינה‬
‫‪ 11/02/2015‬דאבוש אסתר‬
‫‪ 1054715/1‬פרסקו רחלה‬
‫טילי‬
‫‪ 21/09/2015‬מויסה אסתר‬
‫‪62153/2‬‬
‫קופמן יעקב‬
‫‪ 18/08/2015‬קרסנופולסקי‬
‫פירה‬
‫‪ 1054577/1‬מוליאר שרה‬
‫‪ 04/10/2015‬מוליאר ולדיסלב‬
‫‪ 1054974/1‬מירון יוסף‬
‫‪ 17/09/2015‬מירון משה‬
‫‪ 1055071/1‬הינדי שמעה‬
‫‪ 12/12/2014‬עצר מוסא‬
‫‪ 1058730/1‬אסרף רפאל‬
‫‪ 11/09/2015‬אסרף מרסל‬
‫‪ 1056326/1‬חנונה ישראל‬
‫‪ 10/12/2014‬חנונה מלכה‬
‫‪ 1059253/1‬בן אבו שלום‬
‫‪ 05/11/2015‬בן אבו עזר סטיב‬
‫‪ 1056296/1‬דזינדזיחשווילי‬
‫שרה‬
‫‪ 20/02/2015‬ג'נגיחשוילי תמר‬
‫‪ 1035497/2‬וייס חיים‬
‫‪ 26/04/2015‬וייס צילה‬
‫‪ 1055240/1‬בונדרב פולינה‬
‫‪ 26/09/2015‬בונדרב אלכסנדר‬
‫‪ 1055333/1‬חזיזה סוליקה‬
‫‪ 17/05/1997‬לוגסי מרים‬
‫‪ 1055771/1‬וויבישט טדלץ‬
‫‪ 05/03/2012‬וויביטש מלקמין‬
‫‪ 1056087/1‬ניסן מרים‬
‫‪ 04/09/2014‬ניסן יחזקאל‬
‫‪ 1056154/1‬אדנזון יפים‬
‫‪ 22/10/2005‬קורסונסקי‬
‫איזובלה‬
‫‪ 1057002/1‬קונדרטיוק‬
‫ז'אנטה‬
‫‪ 07/08/2015‬קונדרטיוק סרגיי‬
‫‪ 1057123/1‬טמסוט רוזה‬
‫‪ 11/10/2015‬טמסוט שלום‬
‫‪ 1057220/1‬דהרי שמעון‬
‫‪ 09/11/2015‬דהרי גולן‬
‫‪ 1057903/1‬משייב אבהרם‬
‫‪ 06/09/2015‬משייב לידיה‬
‫‪ 1058186/1‬טרבלסי זורייה‬
‫‪ 14/09/2015‬טרבלסי קמוס‬
‫‪ 1058879/1‬בישילה עזיזה‬
‫‪ 29/09/2015‬ישעיה יוכבד‬
‫‪ 1062593/1‬בריינר ווגל‬
‫מרגוט‬
‫‪ 19/02/2015‬בריינר אהרון‬
‫‪ 1062561/1‬בלכר דוד‬
‫‪ 08/09/2015‬בלכר נחום‬
‫‪ 1059340/1‬שרביט שלום‬
‫‪ 22/10/2015‬שרביט אליאב‬
‫מכלוף‬
‫‪4515‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1060292/1‬לוי גרשון‬
‫‪ 25/11/2015‬לוי רמי‬
‫‪ 1065302/1‬לוקנצבר בלה‬
‫‪ 20/12/2015‬שמידוב טאיסיה‬
‫‪ 1060632/1‬בירסאו וורקו‬
‫‪ 19/07/2015‬בירסאו אלמנך‬
‫‪ 1065327/1‬פיינלייב מירה‬
‫‪ 21/05/2000‬מטבייב יבגניה‬
‫‪ 1060737/1‬הידריאן רחל‬
‫‪ 06/09/2011‬הידריאן שמעון‬
‫‪ 1065417/1‬הרשקו רחל‬
‫‪ 23/03/1981‬אשכנזי לילי‬
‫‪ 1060803/1‬זיזוב תמרה‬
‫‪ 08/12/2015‬צ'יקוב חוה‬
‫‪ 1065429/1‬לוי נחה‬
‫‪ 06/12/2015‬פנסטר מלכה‬
‫‪ 1061187/1‬אביבי חיים‬
‫‪ 06/09/2015‬אביבי יוחאי‬
‫‪ 1065439/1‬לוי יוסף‬
‫‪ 07/09/2006‬פנסטר מלכה‬
‫‪ 1061317/1‬קופליס עוזי‬
‫‪ 05/11/2015‬קופליס דורון‬
‫‪ 1065800/1‬לאקה אזן‬
‫‪ 15/08/2015‬אביץ אמאוואיש‬
‫‪ 1061430/1‬רביטו יפה‬
‫‪ 14/11/2015‬רביטו קורדו‬
‫‪ 1066375/1‬ורדל קלריסה‬
‫‪ 23/11/2015‬קורצקי ליודמילה‬
‫‪ 1061814/1‬אלקיים חיים‬
‫‪ 27/10/2014‬אלקיים נתנאל‬
‫‪ 1066650/1‬יצחק סלמן‬
‫‪ 24/09/2011‬יצחקי משה‬
‫‪ 1061848/1‬חיון עמליה‬
‫‪ 30/11/2015‬חיון דניאל‬
‫‪ 1066881/1‬איילה זייטה‬
‫‪ 11/09/2015‬איילה טגבו‬
‫‪ 1062109/1‬פרץ גבריאל‬
‫‪ 15/03/2014‬פרץ מרי‬
‫‪ 1067133/1‬ליבוביץ יצחק‬
‫‪ 10/01/2013‬ליבוביץ ענת‬
‫‪ 1062758/1‬בן אבו זוהרה‬
‫‪ 26/02/2015‬בן אבו רפאל‬
‫‪ 1068134/1‬גויטע גזאלה‬
‫‪ 05/01/2016‬זריהן שולה‬
‫‪ 1062888/1‬אברהם רחמים‬
‫‪ 09/11/2015‬אברהם יוסף חיים‬
‫‪ 1069573/1‬אלגאלי שרה‬
‫‪ 13/11/2015‬שיינדל יפה‬
‫‪ 1062943/1‬נוביק איליה‬
‫‪ 05/11/2015‬טרובקין אירינה‬
‫‪ 1063586/1‬כהן סימי‬
‫‪ 11/10/2015‬כהן אברהם‬
‫‪ 854548/2‬מאירוביץ'‬
‫איזידור‬
‫‪ 24/02/2015‬פינר ארונקה‬
‫גולדה זהבה‬
‫‪ 1025845/2‬סימונטובוב‬
‫באבאייבה אסתר‬
‫‪ 18/12/2014‬סימונטובוב יעקב‬
‫‪ 854548/3‬מאירוביץ'‬
‫איזידור‬
‫‪ 24/02/2015‬פינר ארונקה‬
‫גולדה זהבה‬
‫‪ 1063356/1‬חיון נללי‬
‫‪ 11/10/2015‬חיון יעקב‬
‫‪ 1068269/1‬שירי ציון‬
‫‪ 08/12/2015‬שירי רימה‬
‫‪ 1063438/1‬אבן חיים לאה‬
‫רבקה‬
‫‪ 06/12/2015‬אבן חיים אסתר‬
‫‪ 1068678/1‬מועלם אסתר‬
‫‪ 13/11/2015‬מועלם יחזקאל‬
‫‪ 1067745/1‬יוסף מרים‬
‫‪ 11/09/2015‬מאיר יוסף‬
‫‪ 1064285/1‬אזרזר יצחק‬
‫‪ 25/10/2015‬אזרזר תרצה‬
‫‪ 1067541/1‬מוזס אליס‬
‫‪ 09/01/2016‬מוזס דרורה‬
‫‪ 1064106/1‬קאפח יפה‬
‫‪ 04/12/2015‬קאפח שלום‬
‫‪ 1067635/1‬לב לאה‬
‫‪ 04/05/2015‬לב זיו‬
‫‪ 1063658/1‬ג'מי עופרה‬
‫‪ 27/12/2015‬ג'מי יהושע ז'אנס‬
‫‪ 1067756/1‬יוסף רחמים‬
‫‪ 10/12/2000‬מאיר יוסף‬
‫‪ 1064078/1‬בנימין עזרא‬
‫‪ 19/03/2014‬מונק דלילה‬
‫‪ 1067844/1‬פרץ נסים‬
‫‪ 07/01/2016‬פרץ אברהם‬
‫‪ 1064085/1‬בנימין אבלין‬
‫‪ 16/11/2015‬מונק דלילה‬
‫‪ 1067924/1‬מקלר אלכסנדר‬
‫‪ 07/07/2015‬מקלר סרגיי‬
‫‪ 1067976/1‬עמר אסתר‬
‫‪ 02/02/2015‬עמר בריג'יט‬
‫‪ 1064321/1‬ליבוביצי חנה‬
‫פיגה‬
‫‪ 12/04/1990‬דותן יעקב‬
‫‪ 1068485/1‬מדהנה טברך‬
‫ברכה‬
‫‪ 29/11/2015‬מדהנה לאול‬
‫‪ 1064309/1‬ליבוביצי יחזקאל ‪ 18/11/2008‬דותן יעקב‬
‫‪ 1064545/1‬אברהם סלח‬
‫‪ 08/08/2015‬אברהם צילה‬
‫סביחה‬
‫‪ 1069414/1‬ציטמן מיכאל‬
‫‪ 01/01/2015‬ציטמן סופיה‬
‫‪ 1065232/1‬כריסי אלי‬
‫‪ 20/07/2015‬עזריה דליה‬
‫‪ 1069437/1‬סטרוסלסקי‬
‫מיכאל‬
‫‪ 13/01/2016‬סטרוסלסקי‬
‫לריסה‬
‫‪ 1065313/1‬מלכה ארמנד‬
‫‪ 07/01/2016‬ארביב שני‬
‫‪ 1069640/1‬תורגמן רנה‬
‫‪ 12/11/2001‬טרה סימון פליצי‬
‫‪ 1066240/1‬נאור דניאל‬
‫‪ 02/12/2015‬שרעבי בת‪-‬אל‬
‫‪ 1069665/1‬עזר מרים‬
‫‪ 06/02/2016‬עזר יגאל‬
‫‪ 1065742/1‬כהן דניאל‬
‫‪ 27/12/2015‬שפריר זהבה‬
‫‪ 1069825/1‬שטרייך רניה‬
‫‪ 12/02/2016‬שטרייך אלכסנדר‬
‫‪ 1067426/1‬כהן רחמה‬
‫‪ 13/12/2015‬חסן מרים‬
‫‪ 1065086/1‬רחמים חנה‬
‫‪ 25/12/2014‬רחמים חיים‬
‫‪4 516‬‬
‫כ"א באדר א' התשע"ו (‪ 1‬במרס ‪)2016‬‬
‫אברהם פרץ‪ ,‬המזכיר הראשי‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫בית הדין הרבני האזורי בטבריה‬
‫הודעות‬
‫מס' תיק‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים‬
‫להלן‪ ,‬בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫‪ 1061797/1‬זכות עמוס‬
‫‪ 1062319/1‬טרבלסי רפאל‬
‫שם המבקש‬
‫זכות אמירה‬
‫‪ 28/06/2014‬כהן יהודית‬
‫‪ 1062509/1‬קזימירסקי פנינה ‪ 22/05/2011‬זמיר דוד‬
‫‪ 1063444/1‬בריק אליעזר‬
‫‪ 18/10/2015‬פרי רבקה‬
‫‪ 1063478/1‬חנוכה אברהם‬
‫‪ 21/12/2015‬חנוכה שאולי‬
‫‪ 1064064/1‬אזולוס מליה‬
‫‪ 27/12/2015‬כהן פנינה‬
‫‪ 1063839/1‬קרטס וקטוריה‬
‫‪ 26/11/2015‬בן חמו אירית‬
‫‪ 1055579/1‬לביא אברהם‬
‫‪ 15/10/2015‬לביא אושרה‬
‫‪ 1064034/1‬פלה שלמה‬
‫‪ 12/10/2015‬פלה רחל‬
‫‪ 1056444/1‬שריקי מירה‬
‫‪ 12/09/2015‬שריקי מיכאל‬
‫‪ 1064056/1‬גולני אברהם‬
‫‪ 22/11/2015‬גולני לאה‬
‫‪ 1054592/1‬אסולין שוהם‬
‫‪ 28/09/2015‬אסולין רועי‬
‫‪ 1055006/1‬ברנר אליעזר‬
‫‪ 23/06/2015‬ברנר מזל‬
‫‪ 1055498/1‬רובינשטיין מוזס ‪ 24/08/2015‬רובינשטיין בן‬
‫מרדכי‬
‫‪ 1056800/1‬טואיטו מרסל‬
‫‪ 23/02/2012‬טואיטו יוסף‬
‫‪ 1057484/1‬הרוש מסעוד‬
‫‪ 10/09/2014‬הרוש פנחס פני‬
‫‪ 1056913/1‬זריהן מאמח‬
‫מארי‬
‫‪ 26/09/2014‬דהן יפה‬
‫‪ 1057630/1‬מרסיאנו רפאל‬
‫‪ 20/08/2015‬אפנג’ר גלית‬
‫‪ 1057796/1‬נעים אריה‬
‫‪ 27/09/2015‬נעים גילה‬
‫‪ 1057811/1‬לוי עשירה‬
‫‪ 05/11/2015‬קרבץ חנה‬
‫‪ 1057818/1‬מרסיאנו זהרה‬
‫‪ 07/12/1991‬מרסיאנו משה‬
‫‪ 1058020/1‬אברהם חנה‬
‫‪ 18/11/2015‬שטאדלר רינה‬
‫‪ 1058236/1‬בנימין רחמים‬
‫‪ 25/07/2014‬בנימין כדרה‬
‫‪ 1058553/1‬נחום משה‬
‫‪ 05/09/2015‬נחום אליהו‬
‫‪ 1058559/1‬נחום מרגלית‬
‫‪ 23/04/2015‬נחום אליהו‬
‫‪ 1058648/1‬מזרחי חיים‬
‫עליזה‬
‫‪ 25/10/2015‬מזרחי חיים‬
‫‪ 1058613/1‬סלמן יגאל‬
‫‪ 15/09/2015‬סלמן יהודית‬
‫‪ 1059001/1‬טאוב רחל‬
‫‪ 13/02/2015‬טאיב יצחק‬
‫‪ 1059168/1‬שאינין לודמילה ‪ 08/11/2015‬שאינין ארקדי‬
‫‪ 1065229/2‬פריזמנט שלומית ‪ 25/12/2015‬פריזמנט טום‬
‫‪ 1064452/1‬חינגה פרידה‬
‫‪ 05/12/2014‬שטרית חינגה‬
‫ורדה‬
‫‪ 1064759/1‬דיין חיים‬
‫‪ 09/12/2015‬דיין נחמה‬
‫‪ 1066193/1‬דוברושסקי‬
‫גאורגי‬
‫‪ 21/12/2015‬סקורוחוד אסרף‬
‫אלווירה‬
‫‪ 1066905/1‬מאיר רחמים‬
‫‪ 16/12/2015‬מאיר מאיר‬
‫‪ 1066907/1‬מזרחי מאיר‬
‫‪ 07/01/2016‬מזרחי דורה‬
‫‪ 1067084/1‬בלילטי חיים‬
‫‪ 31/12/2015‬בלילטי אליס‬
‫‪ 1066910/1‬מאיר זילפה‬
‫‪ 08/11/2004‬מאיר מאיר‬
‫‪ 1067420/1‬אמיאל נסים‬
‫‪ 09/01/2016‬אמיאל ציון‬
‫‪ 1067440/1‬אמיאל רות‬
‫‪ 29/03/2014‬אמיאל ציון‬
‫‪ 1068903/1‬זגדון יצחק‬
‫‪ 23/01/2016‬זגדון אליהו‬
‫‪ 1068474/1‬מימון סנדרו‬
‫‪ 28/08/2015‬שמעיה שמר‬
‫חוכימה רבקה‬
‫‪ 1067880/1‬נחום עבדל חריה ‪ 17/12/2015‬נחום יעקב‬
‫‪ 1068331/1‬כהן פרזי‬
‫‪ 03/03/2006‬כהן ציון‬
‫‪ 1068331/2‬כהן פרזי‬
‫‪ 03/03/2006‬כהן ציון‬
‫‪ 20/01/2016‬בגו אליהו‬
‫‪ 1059230/1‬מזרחי מסעודה‬
‫‪ 06/11/2015‬מזרחי אברהם‬
‫ציון‬
‫‪ 1068350/1‬בגו מאיר‬
‫‪ 1059816/1‬יעקוביצקי רות‬
‫‪ 23/10/2015‬יעל זאב‬
‫‪ 1068373/1‬כהן דזריה‬
‫‪ 09/06/2014‬דמרי מרים‬
‫‪ 1060241/1‬קבריטי יהושע‬
‫‪ 09/11/2015‬לוי אהרן רוני‬
‫‪ 1069423/1‬נחום דוד‬
‫‪ 15/02/2016‬נח קרן‬
‫‪ 1061314/1‬עטיה מנחם‬
‫‪ 29/04/2008‬עטיה אורן‬
‫‪ 1069444/1‬סימוני זקלין‬
‫‪ 14/02/2016‬סימוני אליאור‬
‫‪ 1066905/2‬מאיר רחמים‬
‫‪ 16/12/2015‬מאיר מאיר‬
‫‪ 1061497/1‬בן דוד יצחק‬
‫‪ 11/12/2015‬בן דוד מאיר‬
‫‪ 1066910/2‬מאיר זילפה‬
‫‪ 08/11/2004‬מאיר מאיר‬
‫‪ 1061736/1‬עבדאל עובדיה‬
‫‪ 08/12/2015‬עבדל שרה‬
‫כ"א באדר א' התשע"ו (‪ 1‬במרס ‪)2016‬‬
‫‪ 1061337/1‬עטיה יקוט יקירה ‪ 16/11/2015‬עטיה אורן‬
‫שלמה דידי‪ ,‬המזכיר הראשי‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫‪4517‬‬
‫בית הדין הרבני האזורי בצפת‬
‫הודעות‬
‫מס' תיק‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים‬
‫להלן‪ ,‬בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫מס' תיק‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המנוח‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1054633/1‬כהן חיים‬
‫‪ 12/08/2002‬כהן רפי‬
‫‪ 1054636/1‬כהן בנוטה‬
‫‪ 05/10/2015‬כהן רפי‬
‫‪ 1054746/2‬הס חיים‬
‫‪ 08/10/2015‬הס זאב‬
‫‪ 1055463/1‬חמו מחלוף‬
‫‪ 11/09/2015‬פינטו אסתר‬
‫‪ 1056197/1‬גבאי שמעון‬
‫‪ 22/10/2015‬גבאי סימי‬
‫‪ 1056377/1‬גרין איליה‬
‫‪ 18/01/2008‬גרין מרינה‬
‫‪ 1056227/1‬רינגולד יהודית‬
‫‪ 29/10/2013‬רינגולד יוסף‬
‫‪ 1056308/1‬ווקנין שלמה‬
‫‪ 07/11/2015‬ווקנין אסתר‬
‫‪ 1057400/1‬חדד כמוס‬
‫‪ 30/03/2015‬חיימוביץ טובה‬
‫‪ 1058268/1‬לוי אברהם‬
‫‪ 19/10/2015‬לוי מרדכי מאיר‬
‫‪ 1058412/1‬לופו ציביה‬
‫‪ 03/07/1987‬לופו פינקו‬
‫‪ 1058424/1‬לופו עקיבא‬
‫‪ 26/05/1998‬לופו פינקו‬
‫‪ 1060784/1‬פריאנטה חיים‬
‫‪ 30/11/2015‬פריאנטה מזל‬
‫‪ 1058755/1‬משה אשר‬
‫‪ 29/08/2015‬משה אסתר‬
‫‪ 1060698/1‬מלכה אליס‬
‫‪ 18/11/2015‬בלשן רבקה‬
‫‪ 1061188/1‬משה שושנה‬
‫‪ 04/06/2015‬משה אריה‬
‫‪ 1062493/1‬כהן ברוך אלי‬
‫‪ 13/10/2015‬כהן שמעון‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1054576/1‬ביטשר שלום‬
‫‪ 21/10/2015‬ביטשר סטלה‬
‫‪ 1020962/2‬מסס דוד‬
‫‪ 18/01/2015‬מסס משה‬
‫‪ 1054408/1‬אבחסירה אלברט ‪ 26/06/2015‬אבחסירה קלרה‬
‫‪ 1054423/1‬בורבאה יעקב‬
‫‪ 27/10/2015‬שימן סיגל‬
‫‪ 1055102/1‬אביטן מקס‬
‫‪ 20/10/2015‬אביטן ליליאן‬
‫‪ 1055291/1‬כהן יוסף‬
‫‪ 29/09/2015‬פרץ אלינור‬
‫‪ 1055851/1‬עדרי משה‬
‫‪ 18/03/1995‬אדר מרדכי‬
‫‪ 1055917/1‬פינטו דוד‬
‫‪ 14/10/2015‬פינטו שמחה‬
‫‪ 1057185/1‬בוכובזא איבט‬
‫‪ 23/07/2015‬דגן יורם‬
‫‪ 1056946/1‬אברג'ל יורם‬
‫‪ 10/10/2015‬אברגל גאולה‬
‫‪ 1055506/2‬עמרם מנחם‬
‫‪ 12/10/2015‬עמרם איוט‬
‫‪ 1055861/1‬עדרי זוהרה‬
‫‪ 24/09/2001‬אדר מרדכי‬
‫‪ 1056124/1‬דוד סלומון‬
‫‪ 07/01/2011‬דוד שרה‬
‫‪ 1056302/1‬קורן צבי‬
‫‪ 20/08/2013‬קורן דב יוסף‬
‫‪ 1056488/1‬שמשילה חיים‬
‫‪ 28/10/2015‬שמשילה אביבה‬
‫‪ 1056897/1‬בונדרבה ברברה ‪ 16/08/2015‬בונדרוב מיכאל‬
‫‪ 1056906/1‬אנגלברג איזק‬
‫‪ 20/08/2014‬אנגלברג רותי‬
‫‪ 1057038/1‬אליוסוף גלינה‬
‫‪ 18/06/2015‬איבנוב יורי‬
‫‪ 1057194/1‬אשר חנה‬
‫‪ 23/09/2015‬אשר אורי חיים‬
‫‪ 1057283/1‬גורביץ חיימה‬
‫‪ 26/07/2015‬גורביץ שרה‬
‫‪ 1057353/1‬אוזנה מרדכי‬
‫‪ 17/10/2015‬אוזנה אודטה‬
‫‪ 1057841/1‬גרשקוביץ אפרים ‪ 13/11/2015‬גרשקוביץ גנית‬
‫כ"ב בטבת התשע"ו (‪ 3‬בינואר ‪)2016‬‬
‫נפתלי אלמשעלי‪ ,‬המזכיר הראשי‬
‫‪ 1057908/1‬יפרח מסודי‬
‫‪ 04/11/2015‬שרעבי שושנה‬
‫‪ 140024/2‬רבזין דיאנה‬
‫‪ 07/12/2008‬רבזין ולדימיר‬
‫‪ 1058084/1‬גיאט חיים‬
‫‪ 08/10/1962‬שוקרון מרסיל‬
‫‪ 1058769/1‬כהן דוד‬
‫‪ 24/10/2015‬כהן זהורית‬
‫‪ 1058867/1‬הרוש יצחק‬
‫‪ 17/11/2015‬הרוש חיים‬
‫‪ 1059919/1‬בסטקר פנינה‬
‫‪ 14/02/2015‬סנקר ראומה‬
‫‪ 1058997/1‬מויאל פנינה‬
‫‪ 12/11/2015‬מויאל יהודה‬
‫‪ 1053413/1‬תפירו ציון‬
‫‪ 28/09/2015‬תפירו מרסל‬
‫‪ 1059630/1‬חדידה מאי‬
‫‪ 30/07/2015‬חדידה אורלי‬
‫‪ 896407/2‬יחזקאל דוד‬
‫‪ 22/07/2010‬יחזקאל מרסיל‬
‫‪ 1059911/1‬בוקובזה כמוס‬
‫‪ 22/09/2015‬בוקובזה מאיר‬
‫‪ 1054330/1‬רבנסרי אטואל‬
‫‪ 13/09/2015‬ועקנין מרסל‬
‫‪ 1053868/1‬קשניאן פרידון‬
‫‪ 01/10/2015‬קאשאניאן שרה‬
‫‪ 194562/2‬לביא שלמה‬
‫מבורך‬
‫‪ 13/05/2015‬לביא זולי‬
‫‪ 1054068/1‬בלומנפלד שי‬
‫‪ 20/09/2015‬בלומנפלד דוד‬
‫‪ 1061019/1‬אליהו יעל‬
‫‪ 24/05/2014‬דיבקר יונה‬
‫‪ 1054385/1‬רגינה סימון‬
‫‪ 02/04/1993‬כהן מגי‬
‫‪ 1060167/1‬אברג'ל רחל‬
‫‪ 29/11/2015‬אברגל דניאל‬
‫‪ 1055260/1‬חיימס משה‬
‫‪ 09/10/2015‬חיימס אלירן‬
‫‪ 1060148/1‬ואקנין משה‬
‫‪ 01/02/2006‬חדד סימה שמחה‬
‫‪ 1060678/1‬זוהר כרמית‬
‫‪ 11/11/2015‬זוהר אלברט‬
‫בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע‬
‫הודעות‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים‬
‫להלן‪ ,‬בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫מס' תיק‬
‫‪4 518‬‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1060748/1‬כהן פרוספר‬
‫‪ 01/12/2014‬כהן פטריק‬
‫אברהם‬
‫‪ 1061122/1‬טיטנקו שרה‬
‫‪ 04/10/2014‬גמבום סבטלנה‬
‫‪ 1061396/1‬שימשילשוילי‬
‫יעקב‬
‫‪ 17/06/1997‬שימשילשוילי‬
‫מרי‬
‫‪ 1061563/1‬מארואני יוחנן‬
‫‪ 13/12/2015‬מארואני שושנה‬
‫‪ 1062125/1‬אביב עמוס‬
‫‪ 24/10/2015‬אור‪-‬חן חנה‬
‫אניטה‬
‫‪ 1066053/1‬גורליק לודמילה ‪ 27/11/2015‬גורליק גריגורי‬
‫‪ 1062339/1‬עזרוב רחל‬
‫‪ 05/11/2015‬טובול מרינה‬
‫‪ 1066174/1‬גורטנברג פייגה ‪ 30/01/1998‬גוטמן יצחק‬
‫‪ 1061724/1‬לוביש זהבה‬
‫‪ 01/11/2015‬לוביש ברוך‬
‫‪ 1061640/1‬חדר אליהו‬
‫‪ 06/08/2015‬חדר רחל‬
‫‪ 1061594/1‬כהן מזל‬
‫‪ 24/10/2015‬כהן ליליאן‬
‫‪ 1023699/2‬טובול מאיר‬
‫‪ 06/02/2015‬טובול יוסף‬
‫‪ 1061544/1‬אטלי דני‬
‫‪ 09/03/2015‬אטלי אינון ארנון‬
‫‪ 1061657/1‬ברכה יהושע‬
‫‪ 27/05/2014‬ברכה פנינה‬
‫‪ 1061980/1‬יוסף יצחק‬
‫‪ 29/11/2015‬יוסף אליהו‬
‫‪ 1062748/1‬וייל רחל‬
‫‪ 24/10/2015‬וויל גבריאל‬
‫ירחמיאל‬
‫‪ 1063026/1‬אוחנינה אורטל‬
‫‪ 26/12/2015‬אוחנינה אושרי‬
‫‪ 1063391/1‬חכם עליזה‬
‫‪ 05/04/1991‬זמיר רבקה‬
‫‪ 1063469/1‬דויטש גדליהו‬
‫‪ 31/10/2015‬דויטש סימה‬
‫‪ 1063664/1‬קרני יעקב‬
‫‪ 28/12/2015‬קרני אלירן‬
‫‪ 1063670/1‬לוגסי בצלאל‬
‫מאיר‬
‫‪ 28/12/2015‬לוגסי אביה‬
‫‪ 1063865/1‬כהן פנינה‬
‫‪ 22/12/2015‬כהן חיים יהושע‬
‫‪ 1064059/1‬כהן משה‬
‫‪ 24/11/2015‬כהן בת שבע‬
‫‪ 1064144/1‬ולישקו אוגניה‬
‫‪ 23/08/2015‬ולישקו מרדכי‬
‫‪ 1064411/1‬אסולין ארמונד‬
‫‪ 24/12/2015‬אסולין דוד‬
‫‪ 1064468/1‬שלום ימימה‬
‫‪ 05/12/2015‬לוזון אבישג שרה‬
‫‪ 1064569/1‬ללוש אמילי‬
‫‪ 25/04/1974‬בורנשטיין אמילי‬
‫‪ 1064578/1‬ללוש אלי ויטה‬
‫‪ 14/01/1976‬בורנשטיין אמילי‬
‫‪ 1064811/1‬גולדשטיין נתן‬
‫‪ 10/02/2015‬גולדשטיין דבורה‬
‫‪ 1064871/1‬בן אבו זקי יעקב ‪ 06/01/2016‬בן אבו אילן‬
‫‪ 1065665/1‬בן עמי רינה‬
‫‪ 09/12/2015‬בן חמו רימונה‬
‫‪ 1065687/1‬אריה אסתר‬
‫‪ 22/12/2015‬אריה יהודה‬
‫‪ 1065779/1‬הרמן חנה‬
‫‪ 21/09/2015‬גולדשטיין גיזלה‬
‫‪ 1065780/1‬דנינו סוזן‬
‫‪ 14/05/2013‬דנינו אלי‬
‫‪ 1065792/1‬יזרעאל רחל‬
‫‪ 11/08/2015‬פאר מיכל‬
‫‪ 1065987/1‬זקרי פנחס מאיר ‪ 10/01/2016‬זקרי משה‬
‫‪ 1066255/1‬אמשיקאשבילי‬
‫מאיר‬
‫‪ 31/10/2015‬אמישיקאשבילי‬
‫שרה צידינו‬
‫‪ 1066327/1‬אטיאס רבקה‬
‫‪ 16/01/2016‬אטיאס אברהם‬
‫‪ 1066411/1‬מלכה שאול‬
‫‪ 05/10/2015‬מלכה אסתר‬
‫‪ 1067650/1‬ואזנה שמעון‬
‫‪ 02/01/2016‬ואזנה סוזן‬
‫‪ 1067694/1‬בובליל רינה‬
‫‪ 17/04/2011‬בובליל ויטוריו‬
‫‪ 1068254/1‬בן חמו יפה‬
‫‪ 10/01/2016‬בן אמו שיר‬
‫‪ 1067700/1‬בובליל ברכני‬
‫‪ 05/04/1988‬בובליל ויטוריו‬
‫‪ 1067920/1‬צורארו סרנה‬
‫‪ 31/01/2007‬ברקוביץ זיזיכה‬
‫צילה‬
‫‪ 1068496/1‬יצחק חי רחמים ‪ 11/11/2015‬יצחק חי אביבה‬
‫‪ 120816/2‬מדר וארגני‬
‫‪ 08/11/1993‬מדר יהודית‬
‫‪ 1069358/1‬יפה משה‬
‫‪ 11/08/2015‬יפה חוה‬
‫‪ 1066625/1‬אלבז יחיאל‬
‫‪ 18/01/2016‬אלבז ז'קלין זהרה‬
‫‪ 1066710/1‬שטרית רוגר‬
‫‪ 04/08/2001‬שטרית בלוריה‬
‫‪ 1069241/1‬חיטיבאשוולי זבו ‪ 11/12/2015‬חיטיבאשוולי‬
‫שרה‬
‫‪ 1069280/1‬ברמי ויקטור‬
‫‪ 23/01/2016‬ברמי מרסל‬
‫‪ 1069668/1‬ששונוב בסיה‬
‫‪ 01/02/2016‬ששונוב ויטלי‬
‫‪ 1069938/1‬גרין אלכסנדר‬
‫‪ 28/09/2015‬אלדין פייא‪-‬‬
‫פנינה‪-‬פאולינה‬
‫‪ 1066763/1‬בן עמי ג'ורג'ט‬
‫כוכבה‬
‫‪ 19/01/2016‬בן עמי אילן‬
‫‪ 1067442/1‬יצהר חי‬
‫‪ 09/03/2015‬יצהר אריק‬
‫‪ 1066809/1‬אלסטר אטלה‬
‫‪ 08/11/2015‬אלסטר משה‬
‫‪ 1064941/1‬זץ לייזר‬
‫‪ 21/11/2015‬ג'קוב מרינה‬
‫‪ 1066847/1‬פרזון חיים‬
‫‪ 30/04/1999‬פרזון יעקב‬
‫‪ 1064962/1‬טייב ז'קלין‬
‫‪ 18/12/2015‬טייב יולונד‬
‫‪ 1067499/1‬תורגמן רפאל‬
‫‪ 08/01/2016‬תורג'מן מיכאל‬
‫‪ 1065000/1‬ינאי אדיט שרה ‪ 07/01/2016‬ינאי יהודה‬
‫‪ 1065395/1‬גוטמן גינדה‬
‫‪ 25/03/2001‬גוטמן יצחק‬
‫‪ 1065460/1‬באום חנה‬
‫‪ 29/10/2015‬באום שמואל‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫כ"א באדר א' התשע"ו (‪ 1‬במרס ‪)2016‬‬
‫יצחק דהאן‪ ,‬המזכיר הראשי‬
‫‪4519‬‬
‫בית הדין הרבני האזורי באריאל‬
‫הודעות‬
‫מס' תיק‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים‬
‫להלן‪ ,‬בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫‪ 1054758/1‬סטרצב פולינה‬
‫‪1535/15‬‬
‫יוסף סלמאן‬
‫ברכאת‬
‫‪ 16/10/2014‬כאמל ברכאת‬
‫‪1533/15‬‬
‫נעים מהנא‬
‫עראידה‬
‫‪ 02/10/2015‬רביעה עראידה‬
‫‪1527/15‬‬
‫עבדאללה חוסיין ‪ 02/03/2007‬בסיטה חלבי‬
‫חלבי‬
‫שם המבקש‬
‫גומניוק טטיאנה‬
‫‪ 1059336/1‬מקטובי לאה‬
‫‪ 12/10/2015‬מקטובי טירן‬
‫‪ 1059930/1‬בז'רנו חנה‬
‫‪ 05/10/2015‬בזרנו שחר‬
‫‪ 1060945/1‬כהן תמרה‬
‫‪ 07/09/2015‬כהן ציון זיו‬
‫‪ 1059648/1‬פרנקו זהבה‬
‫‪ 05/07/2015‬כהן סגלית‬
‫‪ 1060413/1‬מורגנבסר‬
‫אלכסנדר‬
‫‪ 02/04/1989‬דוד מרגלית‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪1524/15‬‬
‫סלאח סלים‬
‫חשאן‬
‫‪ 06/11/2015‬שרחה עבד חשאן‬
‫‪1522/15‬‬
‫יוסף סלמאן‬
‫חרבאוי‬
‫‪ 03/02/2010‬חמוד חרבאוי‬
‫‪1521/15‬‬
‫חסן סלמאן‬
‫ח'רבאוי‬
‫‪ 23/04/2014‬מאלק חסן‬
‫ח'רבאוי‬
‫‪ 388630/2‬מרדר בלה‬
‫‪ 02/01/2016‬אפשטיין תרצה‬
‫‪1517/15‬‬
‫‪ 1062153/1‬סיידו שלמה‬
‫‪ 27/11/2015‬סיידו דוד‬
‫אסעד חוסיין‬
‫דבור‬
‫‪ 07/06/2012‬אנור אסעד דבור‬
‫‪ 1064471/1‬מור שמואל‬
‫‪ 15/01/2015‬מר יעל‬
‫‪1516/15‬‬
‫עפיפה סאלח‬
‫סרבוך‬
‫‪ 05/08/2015‬מונהאל‬
‫עבדאללה סרבוך‬
‫‪1515/15‬‬
‫נדא אחמד ח'יר‬
‫‪ 24/08/2014‬יאסמין מעדא‬
‫‪1514/15‬‬
‫זאהי עלי יוסף‬
‫‪ 09/05/2014‬עלי יוסף‬
‫‪1510/15‬‬
‫עלי אבראהים‬
‫מסאלחה‬
‫‪ 27/11/1960‬סמיר מסאלחה‬
‫‪1508/15‬‬
‫סדיקה יוסף‬
‫עמאר‬
‫‪ 25/02/1973‬סמיר מסאלחה‬
‫‪ 1069160/1‬ולנטי סיגל‬
‫‪ 05/02/2016‬ולנטי אילן‬
‫‪1497/15‬‬
‫‪ 1068642/2‬דיאמנט טובה‬
‫‪ 15/01/2016‬דיאמנט יחזקאל‪-‬‬
‫ודפנה‬
‫ג'מאל סלימאן‬
‫סרחאן‬
‫‪ 06/10/2015‬קמר סעיד סרחאן‬
‫‪1495/15‬‬
‫זיידאן גאנם‬
‫מנסור‬
‫‪ 17/10/2013‬פרחאת זיידאן‬
‫מנסור‬
‫‪226/15‬‬
‫דלה סלים‬
‫בשארה‬
‫‪ 14/04/2007‬מגיד סלים‬
‫בשארה‬
‫בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן‬
‫‪213/15‬‬
‫הודא נאיף‬
‫אבוסאלח‬
‫‪ 24/09/2015‬רימה רידאן‬
‫אבראהים‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים‬
‫להלן‪ ,‬בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫‪155/16‬‬
‫ח'זראן סלמאן‬
‫סלאמה‬
‫‪ 09/03/1992‬חשמה אבו חמדה‬
‫‪158/16‬‬
‫עטא סלמאן‬
‫מריח‬
‫‪ 03/02/2014‬סמיחה‪/‬תגריד‬
‫מריח‬
‫‪159/161‬‬
‫עמאד סלמאן‬
‫מוראד‬
‫‪ 10/06/1998‬סאמיה סלמאן‬
‫מוראד‬
‫‪172/16‬‬
‫סעד פאיז גאנם‬
‫‪ 30/12/2015‬סיהאם גאנם‬
‫‪174/16‬‬
‫סלמאן יוסף‬
‫ח'ניפס‬
‫‪ 04/12/2015‬נזיה ח'ניפס‬
‫‪175/16‬‬
‫פהימה סלים‬
‫עליאן‬
‫‪ 08/11/2002‬סלימאן חסון‬
‫‪ 1065357/1‬יוסף יוסף‬
‫‪ 14/11/2015‬גרין יפה‬
‫‪ 1065396/1‬אלמגור משה‬
‫‪ 03/03/2015‬אלמגור נעומי‬
‫דינת‬
‫‪ 1065561/1‬אברהם מזל‬
‫‪ 07/12/2015‬סנדרוביץ אורה‬
‫‪ 1065785/1‬אורלוב דיאנה‬
‫‪ 05/12/2015‬אפשטיין ענת‬
‫‪ 1066962/1‬פרוטקובסקי מרי ‪ 30/12/2015‬זלינסקי ולדיסלב‬
‫כ"א באדר א' התשע"ו (‪ 1‬במרס ‪)2016‬‬
‫צבי מוראד‪ ,‬המזכיר הראשי‬
‫הודעות‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪1551/15‬‬
‫מוניר מוחמד‬
‫מועדי‬
‫‪ 29/08/2015‬אדהם מוניר‬
‫מועדי‬
‫‪1550/15‬‬
‫סלימאן יוסף‬
‫מנסור‬
‫‪ 03/03/2014‬בושרא עאמר‬
‫‪1548/15‬‬
‫פריד סלמאן אבו ‪ 16/09/2015‬בדיעה אבו טריף‬
‫טריף‬
‫‪1546/15‬‬
‫ח'יר ג'בר ספדי‬
‫‪ 27/04/2010‬מהנא ספדי‬
‫‪1542/15‬‬
‫נימר אמין קיס‬
‫‪ 05/05/2015‬קיס אמין‬
‫‪4 520‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪176/16‬‬
‫גאוהרה סלמאן‬
‫סלאמה‬
‫‪ 21/10/2012‬סלימאן סלאמה‬
‫‪ 1556/15‬כמאל מוחמד‬
‫ח'יר‬
‫‪ 03/12/2007‬עמאד כמאל ח'יר‬
‫‪181/16‬‬
‫חוסיין עלי נגם‬
‫‪ 16/09/1995‬שהרבאן נגם‬
‫‪182/16‬‬
‫נדא אחמד‬
‫אבושאח‬
‫‪ 18/07/2015‬יוסף פארס‬
‫אבושאח‬
‫‪ 1572/15‬שפיקה פארס‬
‫נבואני‬
‫‪ 18/10/1995‬חסין סלימאן‬
‫נבואני‬
‫‪186/16‬‬
‫אימן רחמאן‬
‫חלבי‬
‫‪ 24/01/2016‬רחמאן מחמד‬
‫חלבי‬
‫‪ 1579/15‬מונא גדעאן אבו ‪ 10/01/2015‬רידאן עגאג אבו‬
‫רוקן‬
‫רוקן‬
‫‪ 1587/15‬עפיף עלי פרג‬
‫‪ 31/08/2015‬עלי מהנא פרג‬
‫‪188/16‬‬
‫סלמאן מוחמד‬
‫חביש‬
‫‪ 14/01/2015‬עארף חביש‬
‫‪ 1589/15‬בדיעה עלי‬
‫חרבאוי‬
‫‪ 10/03/2014‬פרחאת נבואני‬
‫‪193/16‬‬
‫חסן האני‬
‫אבוח'לא‬
‫‪ 02/02/2016‬הנא סלים‬
‫אבוח'לא‬
‫‪ 1590/15‬הדיה סעיד חלבי ‪ 18/08/2015‬סעיד מחמד חלבי‬
‫‪194/16‬‬
‫סמירה חמזה‬
‫אחמד‬
‫‪ 31/01/2016‬שהרבאן מחמוד‬
‫אחמד‬
‫‪205/16‬‬
‫ג'מילה גהאד‬
‫עלי‬
‫‪ 30/01/2016‬אמין עלי‬
‫‪207/16‬‬
‫סאלח פהד‬
‫נסראלדין‬
‫‪ 08/09/2013‬והיב סאלח‬
‫נסראלדין‬
‫‪208/16‬‬
‫סלמאן נאיף‬
‫עבדאללה‬
‫‪ 27/10/2010‬נגיב סלמאן‬
‫עבדאללה‬
‫‪216/16‬‬
‫דניאל תופיק‬
‫חסון‬
‫‪ 15/02/2016‬תופיק יוסף חסון‬
‫‪22/16‬‬
‫חכמת יחיא‬
‫בטחיש‬
‫‪ 06/01/2016‬עלא חסן בטחיש‬
‫‪219/16‬‬
‫ג'והרה עלי קיס ‪ 23/02/2015‬אימן קיס‬
‫‪ 1591/15‬יוסף חמוד ח'טיב ‪ 27/03/2008‬אמין ח'טיב‬
‫‪ 1600/15‬רידאן סאלח‬
‫עבאס‬
‫‪ 23/11/2015‬סאלח סלימאן‬
‫עבאס‬
‫‪ 1601/15‬ג'ליל סלים פארס ‪ 23/11/2015‬למיא פארס‬
‫‪ 1603/15‬איתם רז'ק עבאס ‪ 23/11/2015‬רנדה עבאס‬
‫‪ 1607/15‬מאהר אדיב‬
‫גאנם‬
‫‪ 06/09/2015‬גיהאן גאנם‬
‫‪ 1614/15‬חסונה סאלח‬
‫חלבי‬
‫‪ 30/05/2014‬סלמאן ופיק חלבי‬
‫‪1620/15‬‬
‫זין אלדין מסעוד ‪ 21/02/1999‬רביע נסראלדין‬
‫נסראלדין‬
‫‪1621/15‬‬
‫סלימאן פאיז‬
‫גאנם‬
‫‪ 21/09/2015‬פאיז סלימאן‬
‫גאנם‬
‫‪1624/15‬‬
‫סלימאן גאד‬
‫חרבאוי‬
‫‪ 13/09/2015‬נואל חירבאוי‬
‫‪245/15‬‬
‫ריהאם בסאם‬
‫חרפאני‬
‫‪ 01/06/2015‬איאד חסין‬
‫חרפאני‬
‫בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן‬
‫‪244/15‬‬
‫אניל איאד‬
‫חרפאני‬
‫‪ 01/06/2015‬איאד חסין‬
‫חרפאני‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים‬
‫להלן‪ ,‬בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫כ"ב באדר א' התשע"ו (‪ 2‬במרס ‪)2016‬‬
‫עמאד אבו ריש‪ ,‬קאדי מדהב‬
‫הודעות‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫‪243/15‬‬
‫ליאא איאד‬
‫חרפאני‬
‫‪ 01/06/2015‬איאד חסין‬
‫חרפאני‬
‫‪246/15‬‬
‫מוהיבה סלים‬
‫שעלאן‬
‫‪ 24/04/2014‬ראתב האיל‬
‫שעלאן‬
‫‪247/15‬‬
‫גמיל עלי סבאג‬
‫‪ 16/11/2015‬מדללה חמד‬
‫סבאג‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 1554/15‬עיסאם מוחמד‬
‫עמאשה‬
‫‪ 21/08/2015‬מינא אמין‬
‫עמאשה‬
‫‪ 1557/15‬אסעד פארס‬
‫קטיש‬
‫‪ 26/11/2012‬סיהאן קטיש (צו‬
‫ירושה משלי)‬
‫‪ 1561/15‬ח'זנה מוחמד‬
‫מנסור‬
‫‪ 30/07/1993‬נאיף סעיד מנסור‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫כ"ג בטבת התשע"ו (‪ 4‬בינואר ‪)2016‬‬
‫ענתיר מעדי‪ ,‬קאדי מדהב‬
‫‪4521‬‬
‫בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן‬
‫הודעות‬
‫מס' תיק‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים‬
‫להלן‪ ,‬בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪128/16‬‬
‫סלאמה חסן‬
‫סלאמה‬
‫‪ 22/10/2008‬יוסף סלאמה‬
‫‪132/16‬‬
‫עפאף חייר‬
‫ביבאר‬
‫‪ 09/12/2014‬פואז ביבאר‬
‫‪133/16‬‬
‫חוסיין עלי רמאל ‪ 26/06/2015‬סלמאן רמאל‬
‫שם המבקש‬
‫‪64/16‬‬
‫מנסור פרחאן‬
‫ניג‘ם‬
‫‪ 20/12/2015‬זידה ח‘ליל ניג‘ם‬
‫‪66/16‬‬
‫תאופיק סאלח‬
‫חלבי‬
‫‪ 07/10/2015‬סמיר תופיק חלבי‬
‫‪67/16‬‬
‫עפיפה סאלח‬
‫חלבי‬
‫‪ 07/09/2012‬מהיבה סקר‬
‫‪70/16‬‬
‫סומיה עבד‬
‫ביסאן‬
‫‪ 26/10/2015‬עפו ביסאן‬
‫‪78/16‬‬
‫רכאד מוהנא‬
‫טאפש‬
‫‪ 12/12/2015‬חיאת סאלח‬
‫טאפש‬
‫הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין‬
‫בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן‬
‫‪81/16‬‬
‫סלוה פאיז עבאס ‪ 20/12/2015‬טליע עבאס‬
‫פסח בלקין קידום פרוייקטים ייעוץ והשקעות בע"מ‬
‫‪138/16‬‬
‫סבאת סלמאן‬
‫באשא‬
‫‪ 26/05/2011‬זהור באשא‬
‫ו' באדר א' התשע"ו (‪ 15‬בפברואר ‪)2016‬‬
‫כמאל קבלאן‪ ,‬קאדי מדהב‬
‫‪90/16‬‬
‫הנא סלמאן‬
‫סלאמה‬
‫‪ 08/10/2014‬פואד סלאמה‬
‫‪91/16‬‬
‫ג‘מילה סלמאן‬
‫אבו טריף‬
‫‪ 19/01/2014‬והיב אבו טריף‬
‫‪93/16‬‬
‫סאלח מוחמד‬
‫זנאתי‬
‫‪ 04/08/2015‬שהרבאן זנאתי‬
‫‪96/16‬‬
‫נאסיף סלימאן‬
‫אבו רוקן‬
‫‪ 08/05/2015‬וופיק אבו רוקן‬
‫‪98/16‬‬
‫אמירייה ג‘מאל‬
‫קמאל‬
‫‪ 23/04/2015‬סאלח גמיל כמאל‬
‫‪103/16‬‬
‫עאדל תופיק‬
‫עבוד‬
‫‪ 16/08/2006‬ראמי עאדל עבוד‬
‫‪120/16‬‬
‫סלמאן האיל‬
‫חסון‬
‫‪ 03/01/2016‬סמר חסון‬
‫‪123/16‬‬
‫נאדר חמאדה‬
‫סאבא‬
‫‪ 24/11/2015‬אימאן עאוני קדור‬
‫‪125/16‬‬
‫שריף מוחמד‬
‫לאלאוי‬
‫‪ 08/07/2001‬יוסף ללאוי‬
‫‪127/16‬‬
‫חרובי מחמוד‬
‫פדול‬
‫‪ 16/01/2016‬הילה חסן פדול‬
‫‪11/16‬‬
‫מיאם סאלח‬
‫עמאשה‬
‫‪ 22/08/2015‬סאלח האיל‬
‫עמאשה‬
‫‪126/16‬‬
‫מסעוד סלמאן‬
‫סעיד‬
‫‪ 14/11/2001‬ג‘בר סעיד‬
‫‪4 522‬‬
‫המחיר ‪ 19.44‬שקלים חדשים‬
‫‪15/16‬‬
‫גורג מחמד‬
‫בטחיש‬
‫‪ 15/09/2015‬נגאת עבדו‬
‫בטחיש‬
‫(ח"פ ‪)51-090407-1‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל‬
‫תתכנס ביום ‪ ,3.5.2016‬בשעה ‪ ,10.00‬במשרדי המפרק‪ ,‬רח' ברקת‬
‫‪ ,32‬זכרון יעקב‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪ ,‬המראה כיצד‬
‫התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי להחליט כיצד‬
‫לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫גיל אשכנזי‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫כ‪.‬א‪ .‬אורים פיננסים בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-389395-8‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫‪ISSN 0334-3030‬‬
‫הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל‬
‫תתכנס ביום ‪ ,18.5.2016‬בשעה ‪ ,11.00‬במשרד עורכי דין רדיאנו‪,‬‬
‫בטאט ושות'‪ ,‬רח' יגאל אלון ‪ ,65‬מגדל טויוטה ‪ ,A‬קומה ‪ ,6‬תל‬
‫אביב‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪ ,‬המראה כיצד התנהל‬
‫הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי להחליט כיצד לנהוג‬
‫בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫גיא בטאט‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,7231‬י' באדר ב' התשע"ו‪20.3.2016 ,‬‬
‫סודר במח' רשומות‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬והודפס במדפיס הממשלתי‬