תקנון - Tomorrowland

Transcription

תקנון - Tomorrowland
‫‪Tomorrowland UNIT‬‬
‫תקנון‬
‫הגדרות לצורך תקנון זה‪:‬‬
‫"המפיקות"‪" -‬בלוסטון הפקות בע"מ ו –"ס‪.‬א‪.‬ס‪ .‬הפקות בע"מ‪.‬‬
‫"האתר" ‪ -‬אולם הארנה בירושלים הידוע בשם "פיס ארנה ירושלים" או כל אתר מופעים אחר אליו יועבר‬
‫האירוע עקב הוראה‪ ,‬או הנחיית כוחות הבטחון‪.‬‬
‫"אירוע חו"ל" – פסטיבל בינלאומי הקיים מזה למעלה מ ‪ 10‬שנים המתקיים‪ ,‬אחת לשנה‪ ,‬בבלגיה תחת השם‬
‫המסחרי ‪ Tomorrowland‬ואשר בעיקרו כולל הופעת תקליטנים‬
‫"האירוע" ‪ -‬פסטיבל ‪ Tomorrowland UNIT‬אשר יתקיים באתר בתנאים כמפורט בתקנון זה‪ .‬האירוע הינו‬
‫נסיוני וראשוני בארץ המערב הופעות חיות של תקליטנים ידועים כמפורט להלן בתקנון זה ביחד עם שידור חי‬
‫באמצעות הלוין של חלק מהופעות מאירוע חו"ל וכאשר קיומו בישראל כפוף לתנאים ולהתפתחויות בקשר עם‬
‫אירוע חו"ל‪.‬‬
‫"הבמה" – במת מופעים ייחודית המיוחסת למופעי ‪ Tomorrowland‬בלבד ואשר תוקם באתר על פי תכנון‬
‫מנהלי אירוע חו"ל ובפיקוחם וזאת בפעם הראשונה בישראל ולצרכי האירוע בלבד ‪.‬‬
‫"מועד ומשך האירוע" ‪ -‬בכפוף לנסיבות של כח עליון ובכפוף לקיומו של אירוע חו"ל‪ ,‬יתקיים האירוע בערב יום‬
‫‪ 23/7/16‬החל משעה ‪ 20:00‬ועד אור ליום ‪ 24/7/16‬בשעה ‪ ,04:00‬או בסמוך לכך‪.‬‬
‫"השידור" ‪ -‬בכפוף לנסיבות של כח עליון ולקיום תנאים ונוהלי אירוע חו"ל‪ ,‬הופעת ‪ 3-4‬תקליטנים שיופיעו‬
‫באירוע חו"ל תועבר בשידור חי באמצעות לווין למסכי ענק שימוקמו באתר וזאת החל משעה ‪.21:00 – 22:00‬‬
‫השידור ימשך בין ‪ 3-4‬שעת לסירוגין‪.‬‬
‫"נקודות מכירת כרטיסי כניסה לאירוע" ‪ -‬אתר האינטרנט ‪ www.tmlunite.co,il‬ו‪/‬או גם רכישה‬
‫טלפונית למספר טלפון שמספרו יפורסם באתר זה ו‪/‬או גם בקשר עם רכישה ישירה במשרדים שיפורסמו באתר זה‬
‫‪.‬‬
‫מפעם לפעם ו‪/‬או בקופות הארנה בלבד‪,‬‬
‫"הרוכש"‪ :‬כל מי שהוא מעל ‪ 18‬שנה על פי התאריך הלועזי ביום הקבוע לקיום האירוע ואשר רכש את כרטיס‬
‫הכניסה לאירוע אצל איזה מנקודות מכירת כרטיסי הכניסה לאירוע ועל פי תקנון זה בלבד‪.‬‬
‫התקנון‬
‫האירוע הינו פסטיבל חדש ונסיוני למוזיקה אלקטרונית כהגדרתו לעיל‪ .‬במהלך הפסטיבל יופיעו על הבמה‬
‫כהגדרתה בתקנון זה האמן הבינלאומי "פדה לה גראנד" וכן ‪ 2-3‬תקליטנים ישראליים‪ ,‬כאשר במשך האירוע‬
‫ובמשך של כ ‪ 120‬דקות )רצוף‪ ,‬או לסירוגין( תועבר הופעת ‪ 3-4‬תקליטנים בשידור חי מאירוע חו"ל‪ .‬למרות כל‬
‫האמור בפרסומים השונים‪ ,‬הן אלו המבוצעים בארץ ע"י המפיקות ו‪/‬או מי מטעמן ו‪/‬או עבורן והן אלו המבוצעים‬
‫בחו"ל‪ ,‬ע"י מפיקת אירוע חו"ל‪ ,‬הרי שאין המפיקות אחראיות כי כל התקליטנים ששמם מפורסם בפרסומים כאמור‬
‫אכן יופיעו באירוע חו"ל ו‪/‬או על סדר הופעתם ו‪/‬או על משך זמן הופעתם ומכאן שאין המפיקות מתחייבות כי‬
‫הופעת כל התקליטנים המפורסמים בפרסומים השונים‪ ,‬או מי מהם‪ ,‬תשודר במסגרת האירוע‪ .‬מאחר והמדובר‬
‫באירוע ניסיוני וחדש החליה המפיקה על מחירי כרטיסי כניסה נמוכים וכשלון בשידור החי ‪ ,‬במסגרת מופעי‬
‫האירוע‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ ,‬במשך זמן העולה על ‪ 60‬דקות‪ ,‬יזכה את הרוכש בהחזר השווה ל‪ 16.5 %‬בלבד משווי‬
‫הכרטיס שנרכש על ידו וזאת אך ורק כנגד הצגת הכרטיס במשרדים ששמם יפורסם‪ ,‬במקרה הצורך‪ ,‬באתר זה‪.‬‬
‫הרוכש מאשר כי ידוע וברור לו כי מאחר והמדובר באירוע חדשני שטרם נעשה כמותו בישראל הרי שבכל‬
‫הקשור לצד האומנותי שישודר במסגרת האירוע‪ ,‬משמשות המפיקות אך ורק הזרוע הארוכה של מפיקי אירוע חו"ל‬
‫ועל כן אין ולא תחול עליהן כל אחריות בגין פרסום מטעה אותו תקבל ממפיקי אירוע חו"ל ו‪/‬או כל טענה בקשר עם‬
‫תוכנו של אירוע חו"ל בכלל ותכנים שישודרו במסגרת האירוע בפרט וכי אחריות המפיקות בקשר עם האמור הינה‬
‫אך ורק לדאוג‪ ,‬באמצעות אנשי מקצוע מהשורה הראשונה‪ ,‬לשידור תקין של חלק מאירוע חו"ל כפי שיישלח‬
‫באמצעות הלווין מאתר אירוע חו"ל‪.‬‬
‫דרכי ואופן רכישת כרטיסי הכניסה לאירוע‪ ,‬כמו גם הזכויות הנובעות לרוכש בקשר עם האירוע כפופים לאמור‬
‫בתקנון זה ולשאר התנאים המופיעים גם על פני ו‪/‬או גב כרטיסי הכניסה ו‪/‬או גם בתקנון האתר ו‪/‬או גם תקנון‬
‫משרד הכרטיסים‪ ,‬ככל שכזה יפורסם ו‪/‬או גם על פי הוראות כוחות הבטחון‪ ,‬כפי שתינתנה‪ ,‬מפעם לפעם‪ ,‬לפי‬
‫המחמיר‪ .‬מקום בו מתגלה סתירה בין האמור בתקנון זה לבין האמור בכל פרסום אחר בקשר עם האירוע‪ ,‬תגבר‬
‫ההוראה המאוחרת ובלבד כי ההוראה המאוחרת פורסמה ע"י מפיקות האירוע וזאת בדרך של פרסום באתר זה‪.‬‬
‫הרוכש מתחייב כלפי המפיקות שלא לעשות שימוש בכרטיס הנרכש על ידו לשם ביצוע מטרה בלתי חוקית ו‪/‬או‬
‫לכל מטרה האסורה על פי התקנון‪.‬‬
‫ניתן לרכוש באתר כרטיס כניסה לאירוע במגוון מחירים‪ ,‬בדרך של רכישה אלקטרונית באמצעות כרטיסי‬
‫אשראי‪ .‬רכישת כרטיסי כניסה לאירוע נועדה לצורך שימוש אישי בלבד ולא לשימושים מסחריים ועל כן ומתוך‬
‫כך על פי החלטת המפיקות רשאיות המפיקות להגביל את כמות כרטיסי הכניסה שניתן יהיה לרכוש באמצעות‬
‫כרטיס אשראי אחד בכל כניסה בודדת לאתר‪ ,‬כאשר ההגבלה תעשה בכל דרך לפי שיקול דעתן וראות עיניהן של‬
‫המפיקות‪ .‬למפיקות שמורה הזכות שלא לכבד ו‪/‬או לבטל הזמנה‪/‬ות תוך ‪ 72‬שעות ממועד ביצוע ההזמנה אם לעניות‬
‫דעתן ועל פי שיקול דעתן נעשו בניגוד לתקנון זה ו‪/‬או בטעות ו‪/‬או תוך ניסיון לעקוף הוראה מהוראות תקנון זה‬
‫וזאת מבלי שלרוכש תהיה כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה כנגד הביטול כאמור לעיל‪ .‬על הביטול יודיעו המפיקות‬
‫לרוכש בדוא"ל‪ ,‬או בשיחת טלפון‪ ,‬או במסרון )הודעת ‪ (SMS‬לפי שיקול דעתן ‪ .‬תנאים מוקדמים לביצוע הזמנה‬
‫ולאספקת הכרטיס‪/‬ים שנרכשו הם‪ (1) :‬סיום בדיקת אימות פרטי זיהוי כמשמעם להלן בתקנון זה וכן פרטי ותקפות‬
‫כרטיס האשראי שנמסרו על ידי הרוכש‪ (2) .‬קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה‪ .‬הודעה על‬
‫קליטת ואישור ההזמנה על ידי המפיקות תישלח באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אשר‬
‫מסר הרוכש במהלך ביצוע ההזמנה‪ ,‬בתוך ‪ 3‬ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה‪ .‬הזמנה שלא אושרה במייל חוזר על‬
‫ידי המפיקות כאמור לעיל‪ ,‬לא תחייב את המפיקות ועל הרוכש לפנות טלפונית ובאופן מיידי למספר ‪.*9964‬‬
‫על רוכש כרטיס הכניסה לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים‪ .‬באם בעת ביצוע‬
‫הרכישה ימסור הרוכש פרט‪/‬י זיהוי שגוי‪/‬ים‪ ,‬לא יהיה בידי המפיקות להבטיח את אספקת כרטיסי הכניסה שנרכשו‪.‬‬
‫הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין‪ .‬מובהר בזאת כי הסכום אשר בו יחויב הרוכש בגין רכישת‬
‫כרטיס‪/‬י כניסה לאירוע הנו מחיר כרטיס הכניסה המצוין באתר ובתוספת ‪ ₪ 5‬דמי טיפול לכל הזמנה‪ .‬התשלום‬
‫עבור רכישת כרטיס‪/‬י כניסה באמצעות האתר יתבצע‪ ,‬אך ורק‪ ,‬באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי‬
‫תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין כמפורט באתר‬
‫בעת ביצוע ההזמנה‪ .‬לא יכובד כל אמצעי תשלום אחר‪.‬‬
‫זכויות רוכש כרטיס כניסה לאירוע הינן כניסה לאתר לפי שער הכניסה המפורט על פני כרטיסי הכניסה ולצפות‬
‫באירוע‪ .‬יצויין מפורשות כי המפיקות לא תנפקנה ולא תמכורנה כרטיסי כניסה לכל יציע באתר בכמות העולה על‬
‫כמות המושבים בכל יציע‪ .‬המפיקה אינה מתחייבת לשריין לרוכש מקום ישיבה ספציפי והישיבה ביציעי‬
‫האתר הינה על בסיס מקום פנוי‪ .‬למען הסר ספק כרטיס הכניסה אינו מקנה זכות למושב מסויים ביציע‪ .‬זכותו של‬
‫הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים בתקנון זה‪ ,‬כמו גם בכל התקנונים כמפורט בתקנון זה להלן ו‪/‬או גם‬
‫בהוראות הכניסה לאתר במסגרת נוהלי כניסה לאתר הנקבעים ע"י הנהלת האתר ו‪/‬או גם על גב כרטיס הכניסה‪ .‬על‬
‫הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון זה והן באתר האירוע‪ .‬לא תחול על המפיקות כל‬
‫אחריות בגין איסור שפורסם כאמור ועליו נודע לרוכש רק עם הגעתו לאתר‪ ,‬או בעת קבלת כרטיס הכניסה‪.‬‬
‫נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו‪/‬או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד‪ ,‬כגון מקומות ישיבה‬
‫בבימת נכים‪ ,‬אינם יכולים לבצע רכישה באמצעות האתר והם מוזמנים לבצע רכישה באמצעות קו טלפון מספר‬
‫‪077-9708583‬‬
‫המפיקות ו‪/‬או גם בעלי ומנהלי האתר לא יהיו אחראים כלפי המחזיק בכרטיס אשר לא יוכל להיכנס מחמת אי‬
‫הגעתו במועד‪ ,‬מכל סיבה שהיא‪ .‬לא תאופשר הכנסת שתייה בפחיות‪ ,‬בבקבוקי פלסטיק ובקבוקי זכוכית‪ .‬כמו‬
‫כן לא תאופשר הכנסת מיכלים כלשהם המופעלים באמצעות גז )ספריי(‪ ,‬נשק )חם‪ ,‬או קר ובכלל זה סכין ‪/‬‬
‫אולר ‪ /‬אלות למניהן וכל דבר העלול לשמש כנשק קר(‪ .‬אין ולא תהייה אפשרות שמירת חפצים ונשק באתר‬
‫חובה על הרוכש להגיע לשערי האתר ביחד עם תעודה מזהה רשמית )ת‪.‬ז‪ .‬או רשיון נהיגה בלבד(‬
‫ולהציגה בפני סדרני האתר וזאת כתנאי בל יעבור לכניסה לאתר‪ .‬לא תאופשר כניסה לאתר ללא תעודה‬
‫מזהה ולא יהיה החזר כספי למי שנמנעה כניסתו עקב כך‪ .‬הנהלת האתר והמפיקות‪ ,‬או מי מטעמן‪ ,‬שומרות‬
‫לעצמן את הזכות להרחיק רוכש שמפריע לסדר התקין של האירוע ו‪/‬או שנוהג באלימות‪.‬‬
‫במקרה והנהלת האתר‪ ,‬או מי מטעמה ו‪/‬או המפיקות ו‪/‬או מי מטעמן ו‪/‬או כוחות הבטחון יעשו שימוש‬
‫בזכות זו‪ ,‬לא יהיה זכאי הרוכש להחזר כספי כלשהוא ולא יוכל לבוא בטענות או בתביעות כלפי המפיקות‪.‬‬
‫במסגרת רכישת כרטיסי הכניסה דרך האתר תינתן לרוכש האופציה להדפיס את כרטיס הכניסה בהדפסה‬
‫ביתית ו‪/‬או לבקש לשלוח לו אותו באמצעות דואר רשום )בתוספת תשלום( ו‪/‬או לאספו באחת מנקודות‬
‫האיסוף שתפורסמנה באתר‪ ,‬כולל ביום האירוע בקופות האתר‪.‬‬
‫בעת איסוף כרטיס הכניסה בכל נקודות איסוף )כמפורט בתקנון זה( יתבקש הרוכש להציג ויציג‪ ,‬כתנאי‬
‫בסיסי לקבלת הכרטיס הנרכש‪ ,‬את כרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה ההזמנה וכן תעודה מזהה‬
‫)ת‪.‬ז‪ .‬או רשיון נהיגה בלבד(‪ .‬לא יימסרו כרטיסי כניסה שנרכשו באתר ללא הצגת כרטיס האשראי עימו‬
‫בוצעה העסקה וכן תעודה מזהה כאמור‪ .‬קופת איסוף כרטיסי הכניסה באתר תפתח ‪ 3‬שעות לפני תחילת‬
‫האירוע ותיסגר כ‪ 90 -‬דקות לאחר תחילתו‪ .‬עם סגירת קופת האתר לאחר תחילת האירוע לא לא יהיה‬
‫החזר כספי ו‪/‬או פיצוי בעבור כרטיס שנרכש ולא נאסף‪.‬‬
‫כרטיס הכניסה ישלח לרוכש בדואר רשום‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬אך ורק על פי בקשת הרוכש‪ ,‬שתוקלד בעת‬
‫ביצוע הרכישה ועל חשבון הרוכש וזאת לכתובת כפי שהוקלדה על ידי הרוכש באתר בעת ביצוע הרכישה‬
‫בלבד‪ .‬האחריות לקבלת הדואר הרשום מוטלת על הרוכש בלבד‪ .‬המפיקות לא יזכו רוכש בכרטיס חלופי‬
‫מקום בו הוקלדה ע"י הרוכש כתובת מוטעית בכל סיבה ואופן )שם רחוב שגוי ‪ /‬מספר בית שגוי וכד'(‬
‫ו‪/‬או גם כאשר הרוכש לא משך את הדואר הרשום כפי שנתבקש לעשות כן ע"י הדואר‪ .‬אישור הדואר על‬
‫הזמנת הרוכש לקבלת דבר דואר רשום יהווה ראיה סופית להגעת הכרטיס ליעדו ומכאן הטלת מלוא‬
‫האחריות על הרוכש בלבד‪ .‬הרוכש מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל דרישה ‪ /‬טענה ו‪/‬או תביעה כנגד‬
‫המפיקות בגין מחדלו במסירת כתובת שגויה ו‪/‬או גם באי איסוף דבר דואר רשום‪.‬‬
‫ביטול עסקת רכישת כרטיס כניסה שנעשתה באמצעות האתר ניתן לעשות תוך ‪ 14‬ימי עסקים ממועד‬
‫ביצוע העסקה‪ .‬לא ניתן לבטל עסקת רכישת כרטיסי כניסה שנעשתה בתוך ‪ 14‬ימי העסקים שלפני מועד‬
‫האירוע‪ .‬במועד ביטול העסקה ע"י הרוכש יחויב כרטיס האשראי שבו בוצעה עסקת הרכישה בדמי ביטול‬
‫בסך השווה ל ‪ + 5 %‬מע"מ מערך העסקה‪ .‬לא ניתן לבטל עסקה לאחר משיכת כרטיסי הכניסה‪ .‬לא ניתן‬
‫לבטל חלקי עסקה‪) ,‬למשל לבטל כרטיס אחד מתוך ארבעה שנרכשו( כל ביטול הזמנה‪ ,‬מסיבה כזו או‬
‫אחרת‪ ,‬תגרור אחריה בנוסף לדמי הביטול גם חיוב בסך של ‪. ₪ 15‬‬
‫בוטל המופע בכללותו‪ ,‬מכל סיבה‪ ,‬יהא הרוכש זכאי להחזר מלא של התשלום אותו שילם למפיקות וזאת‬
‫כנגד השבת כרטיס הכניסה למשרדי המפיקות )ככל שכרטיס הכניסה נמשך על ידו( וזאת לא יאוחר מ ‪30‬‬
‫ימי עסקים מיום ביטול האירוע‪ .‬רוכש שטרם משך את כרטיסי הכניסה‪ ,‬יזוכה חשבונו באמצעות חברת‬
‫כרטיסי האשראי באמצעותה בוצעה העסקה בלבד‪ .‬לאחר חלוף ‪ 30‬הימים תהיינה המפיקות פטורות‬
‫מחובתן להחזר כספי כלשהו לרוכש‪ .‬במידה והמופע נדחה למועד חדש‪ ,‬או הועבר לאתר מופעים אחר כי‬
‫אז יהא הכרטיס תקף למועד החדש ו‪/‬או לאתר החדש ו‪/‬או למבנה החדש של האתר‪ ,‬לפי העניין ורוכש‬
‫כרטיס כניסה באמצעות האתר יהא רשאי לעשות בו שימוש‪ ,‬או לבטל את הרכישה תוך ‪ 7‬ימים מהיום בו‬
‫הודע על המועד החדש ולקבל מהמפיקות החזר מלא‪.‬‬
‫המפיקות שומרות לעצמן את מלוא הזכות בכל הקשור למבצעי מכירות של כרטיסי כניסה‪ ,‬כולל‪ ,‬אך לא‬
‫רק‪ ,‬מבצעי הנחות יומיים ‪ /‬שבועיים ‪ /‬לקהל יעד מסוים ‪ /‬כמות וסוג של כרטיסי כניסה וכד' וכך יכול‬
‫שכרטיסי הכניסה שימכרו לקהל הרחב יהיו יקרים יותר ו‪/‬או בעלי זכויות שונות מקהל היעד שירכוש‬
‫כרטיסי כניסה במסגרת מבצע זה או אחר‪ .‬במסגרת זו המפיקות רשאיות‪ ,‬לכבד‪ ,‬לפי החלטתן ושיקול‬
‫דעתן הבלעדי‪" ,‬מבצעי נקודות" עם חברות האשראי השונות על מבצעי "נקודות ‪ /‬כוכבים" יימסרו‬
‫התנאים בעת רכישה‪ ,‬אך למניעת כל ספק‪ ,‬נושא החיוב הכספי ביחס לחיוב בנקודות ‪ /‬כוכבים‪ ,‬הינו עסקה‬
‫שבין הרוכש לחברת האשראי שלו והמפיקות אינן ולא תהיינה אחראיות לטענות של חיוב יתר ביחס‬
‫לנקודות‪ .‬כל בירור בנושא זה ייעשה בין הרוכש לבין חברת כרטיסי האשראי שלו‪.‬‬
‫כל הפרטים האישיים של הרוכש נשמרים בשרת מאובטח שאינו ניתן לגישה‪ .‬פרוטוקול ה ‪-SSL‬‬
‫"מערבל" את הנתונים שהוזנו והופך אותם לרצף בלתי ברור של מספרים‪ ,‬סימנים ואותיות‪ ,‬כך שרק‬
‫האנשים המורשים לכך יוכלו לפענחם‪ ,‬בנוסף מבצעת בדיקת אימות של כרטיס האשראי מול חברות‬
‫האשראי‪ ,‬אשר מספקות אישור לנכונות פרטי הלקוח‪ .‬חשוב לציין‪ ,‬כי מבחינת חברות כרטיסי האשראי‬
‫דינה של עסקת מכירה באינטרנט הינה כדין עסקה במסמך חסר‪ .‬כלומר‪ ,‬בעל הכרטיס מוגן מפני שימוש‬
‫לרעה בכרטיסו‪ ,‬ע"י גורם בלתי מורשה‪ .‬במקרה שכזה לא יהיה אחראי בעל הכרטיס לפעולות שנעשו‬
‫בכרטיסו וחברת האשראי תחזיר לא את כספו תוך פרק זמן של ‪ 30‬יום ‪.‬‬
‫במסגרת השימושים באתר ו‪/‬או גם השירותים הניתנים באתר ו‪/‬או בעת רכישה באמצעות הטלפון ו‪/‬או‬
‫רכישה ישירה‪ ,‬יתבקש הרוכש למסור פרטים אישיים‪ .‬במסירת הפרטים ע"י הרוכש‪ ,‬כאמור‪ ,‬מאשר‬
‫הרוכש בזאת כי מסירת הפרטים האישיים על ידו למפיקות נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו וכי הסכמה‬
‫זו כוללת בחובה גם את הסכמתו לכך כי המפיקות או מי מהם תהיינה רשאיות להשתמש בפרטים ובמידע‬
‫שימסור אודות דפוסי השימוש של הרוכש לצורך שיפור השירותים שהן מציעות‪ ,‬ליצירת הקשר עם‬
‫הרוכש לשם העברת הצעות אישיות לרוכש והכל בהתאם להוראות חוק התקשורת )בזק ושידורים(‬
‫)תיקון מס' ‪ ,(40‬התשס"ח‪") 2008 -‬חוק הספאם"(‪ .‬במידה והמשתמש אינו מעוניין כי ייעשה שימוש‬
‫במידע שנמסר על ידו כאמור‪ ,‬הינו מתבקש להודיע על כך למפיקות באופן מיידי למייל שכתובתו‬
‫‪ [email protected]‬כל מידע שיועבר לידיעת המפיקות על ידי הרוכש ובכלל זה במסגרת רכישת‬
‫כרטיס‪/‬י כניסה לאירוע‪ ,‬ישמר על ידי המפיקות בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות‪ ,‬התשל"א‪.1981 -‬‬
‫המידע הנמסר על ידי הרוכש כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בתקנון ו‪/‬או הדין‪ .‬המפיקות תמנענה‪,‬‬
‫ככל האפשר‪ ,‬ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע‪ ,‬אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי‬
‫ו‪/‬או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים )פליליים או אזרחיים( בגין פעולות שביצע‬
‫הרוכש‪ .‬במקרה זה רשאיות המפיקות למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעילות הרוכש‬
‫ו‪/‬או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫המפיקות מקדישות משאבים ונוקטות באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשביהן ו‪/‬או מאגר המידע‬
‫של האתר על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האתר‪ .‬עם זאת‪ ,‬אין המפיקות יכולות‬
‫לאבטח את מחשביהן ו‪/‬או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש‬
‫אסור במידע‪ .‬על כן‪ ,‬המשתמש מוותר למפיקות‪ ,‬מראש ולמפרע‪ ,‬ויתור סופי ומוחלט‪ ,‬על כל טענה ו‪/‬או‬
‫דרישה ו‪/‬או תביעה כנגדן ו‪/‬או מי מטעמן עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו‪/‬או גילוי ו‪/‬או שימוש במידע‬
‫הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור‪ ,‬מכוח התקנון ו‪/‬או הדין‪.‬‬
‫שימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד‪.‬‬
‫הכותרות לתקנון הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו‬
‫הרוכש מאשר כי קודם רכישת כרטיס הכניסה קרא את הוראות תקנון זה‪ ,‬הבין את תוכנו וכי הוא מקבל על עצמו‪,‬‬
‫ללא כל סייג‪ ,‬את כללל ההוראות והכללים המפורטים בתקנון זה ובכל המקומות אליהם מפנה תקנון זה‪,.‬אם לרוכש‬
‫קיימת הסתייגות לגבי תנאי אחד‪ ,‬או יותר‪ ,‬מתנאי תקנון זה‪ ,‬הרי שניתן לראותו כרוכש שאינו מסכים כי תנאי‬
‫התקנון יחולו עליו ומכאן שמקום בו למרות הכל ביצע רכישה של כרטיס כניסה לאירוע‪ ,‬הרי שלא תחול על‬
‫המפיקות‪ ,‬או מי מהן‪ ,‬כל אחריות לגביו‪ .‬על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל‪ .‬מקום השיפוט‬
‫הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל‪-‬אביב יפו‪.‬‬
‫רכישת כרטיס כניסה לאירוע מהווה את אישור הרוכש כי קרא והבין את תנאי‬
‫הוראות התקנון והביע רצונו לבצע רכישה בכפוף ובהתאם לתנאי התקנון‪.‬‬
‫© תקנון זה חובר‪ ,‬נערך במשרד עו"ד שטרוויס חגי עבור המפיקות אך ורק לצורכי הפקת ‪ .Tomorrowland Unit‬כל‬
‫שימוש אחר ו‪/‬או נוסף‪ ,‬פרטי או מסחרי‪ ,‬בתקנון זה‪ ,‬או חלקים ממנו ובכלל זה העתקה‪ ,‬שכתוב‪ ,‬או כל פעולה אחרת שיהיה בה כדי‬
‫"עשיית שימוש"‪ ,‬בהסכם כולו‪ ,‬או באיזה מסעיפיו‪ ,‬תחשב כהפרת זכויות יוצרים ושימוש בהם שלא כדין‪.‬‬