תנאי התקנון

Transcription

תנאי התקנון
‫תקנון "אפיקמפוס" – סמסטר א' – שנה"ל תשע"ד‬
‫חברת אפיקים – שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ ("החברה") הקימה את "אפיקמפוס"‪ ,‬על מנת‬
‫לעודד סטודנטים של אוניברסיטת "אריאל" שבשומרון את השימוש בקווי השירות בתחבורה‬
‫הציבורית שמפעילה אפיקים וזאת‪ ,‬כחלק ממדיניותה הכוללת של השמת דגש על אמצעי תחבורה‬
‫יעילים‪ ,‬נוחים וזולים‪.‬‬
‫הוראות תקנון זה ("התקנון") תחולנה על כל רוכש מנוי סימסטריאלי של "אפיקמפוס" – סמסטר‬
‫א' שנה"ל תשע"ד ומנוי שנתי של "אפיקמפוס" –שנה"ל תשע"ד‪.‬‬
‫בטרם השימוש‪ ,‬מתבקש כל משתמש לקרוא בעיון את תנאי התקנון שהינם תנאי השימוש‬
‫ב"אפיקמפוס"‪ .‬בהסכמתו לתקנון‪ ,‬מסכים המשתמש לכל תנאי התקנון ומצהיר כי ידוע לו‬
‫שהסכמתו לתנאי התקנון‪ ,‬הינה תנאי מקדמי לרכישת מנוי ו‪/‬או לשימוש ב"אפיקמפוס" והינו‬
‫מתחייב לפעול על פי הוראות התקנון‪.‬‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ .1.1‬האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים‪ ,‬והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי‬
‫נוחות בלבד‪.‬‬
‫‪ .1.1‬הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך ב"אפיקמפוס"‪.‬‬
‫‪ .1.1‬כל שימוש ב"אפיקמפוס"‪ ,‬מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תקנון זה‪.‬‬
‫‪ .1.1‬החברה רשאית בכל עת‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לשנות תקנון זה‪.‬‬
‫‪ .1.1‬אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן‪ ,‬התשמ"א‪( 1891-‬להלן‪" :‬חוק‬
‫הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו‪ ,‬ככל שהן חלות על ה"אפיקמפוס" (להלן‪:‬‬
‫"ההוראות")‪ ,‬למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה‪,‬‬
‫במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע‪.‬‬
‫‪ .1.1‬כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון‪.‬‬
‫‪ .2‬תוקף מנוי "אפיקמפוס סימסטריאלי" – סמסטר א – שנה"ל תשע"ד‪:‬‬
‫תוקף מנוי ה"אפיקמפוס סימסטריאלי" – סמסטר א' – שנה"ל תשע"ד יהא החל מהתאריך‬
‫‪ 11/11/1111‬ועד לתאריך ‪.11/11/1111‬‬
‫תוקף מנוי "אפיקמפוס שנתי" – שנה"ל תשע"ד‪:‬‬
‫תוקף מנוי ה"אפיקמפוס שנתי" –שנה"ל תשע"ד יהא החל מהתאריך ‪ 11/11/1111‬ועד לתאריך‬
‫‪.11/11/1111‬‬
‫‪ .3‬מי רשאי לרכוש "אפיקמפוס"‪:‬‬
‫‪ .1.1‬כל סטודנט‪ ,‬המחזיק בתעודת סטודנט בתוקף‪ ,‬רשאי לרכוש "אפיקמפוס"‪ ,‬ובכפוף למילוי‬
‫התנאים המצטברים ולהמצאת המסמכים המפורטים להלן‪:‬‬
‫‪ ‬אישור לימודים מתחנת המידע האישי או ממזכירות האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ ‬כרטיס סטודנט בתוקף‪.‬‬
‫‪ ‬צילום של ת"ז ‪ /‬רישיון נהיגה בתוקף‪.‬‬
‫‪ ‬אמצעי תשלום ‪ -‬מזומן או כרטיס אשראי (במידה וכרטיס האשראי הוא של ההורים ישנו‬
‫צורך להביא ייפוי כוח של בעל הכרטיס)‪.‬‬
‫בעל כרטיס "רב‪-‬קו" קיים‪ :‬יש להצטייד בכל המסמכים הנדרשים לעיל (צילום ת"ז‪/‬רישיון‬
‫נהיגה‪ ,‬אישור לימודים‪ ,‬כרטיס סטודנט‪ ,‬ואמצעי תשלום מזומן או אשראי) ולהגיע לאחת מעמדות‬
‫ההנפקה יחד עם הכרטיס‪.‬‬
‫‪ .4‬המכירה ותנאי המכירה‬
‫‪ .1.1‬תאריך התחלת המכירה‬
‫"אפיקמפוס" – סמסטר א' ‪ /‬שנתי – שנה"ל תשע"ד‪.11/11/1111 :‬‬
‫(יש לציין כי זהו התאריך התחלת המכירה‪ ,‬אך הכרטיס ייכנס לתוקף החל מה ‪)11/11/1111‬‬
‫‪ .1.1‬שעות הפעילות ומיקומן של עמדות המכירה‪:‬‬
‫בקמפוס (קמפוס תחתון בניין ‪( 11‬אדריכלות) מול אגודת הסטודנטים‪.08:30-16:30 .‬‬
‫בחניון אפיקים (ליד המשטרה מול הקמפוס העליון)‪.08:30-16:30 :‬‬
‫‪ .1.1‬מחיר "אפיקמפוס סימסטריאלי"‪ ₪ 881 :‬כולל מע"מ‪.‬‬
‫‪ ‬המחירים שלעיל כוללים מע"מ על‪-‬פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש‪.‬‬
‫‪ ‬רכישה שאושרה מהווה רכישה של המנוי‪ ,‬המחייבת בתשלום מלוא הסכום‬
‫המציע עבור המנוי‪.‬‬
‫‪ ‬במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש‪,‬‬
‫שאושרה‪ ,‬המנוי יבוטל‪ ,‬ודמי ביטול כמפורט בסעיף ‪ 7‬יחולו‪.‬‬
‫‪ .1.1‬מחיר "אפיקמפוס שנתי"‪ ₪ 1111 :‬כולל מע"מ‪.‬‬
‫‪ ‬המחירים שלעיל כוללים מע"מ על‪-‬פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש‪.‬‬
‫‪ ‬רכישה שאושרה מהווה רכישה של המנוי‪ ,‬המחייבת בתשלום מלוא הסכום‬
‫המציע עבור המנוי‪.‬‬
‫‪ ‬במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש‪,‬‬
‫שאושרה‪ ,‬המנוי יבוטל‪ ,‬ודמי ביטול כמפורט בסעיף ‪ 7‬יחולו‪.‬‬
‫שהוצע על ידי‬
‫תבוטל רכישה‬
‫שהוצע על ידי‬
‫תבוטל רכישה‬
‫‪ .1.1‬עלות הנפקת כרטיס‪:‬‬
‫הכרטיס הראשון מונפק ללא עלות‪ .‬במידה ואירע אובדן כרטיס ‪ /‬כרטיס תקול‪ ,‬עלות השחזור היא‬
‫‪ ₪ 11‬כולל מע"מ לפי הוראות משרד התחבורה‪.‬‬
‫‪ .1.1‬תחולת כרטיס "אפיקמפוס סימסטריאלי"‪:‬‬
‫סמסטר א' שנה"ל תשע"ד (כולל תקופת המבחנים בסמסטר זה)‪.‬‬
‫‪ .1.7‬תחולת כרטיס "אפיקמפוס שנתי"‪:‬‬
‫שנה"ל תשע"ד (כולל תקופת המבחנים בסמסטר קיץ)‪.‬‬
‫‪ .1.9‬אמצעי תשלום‪:‬‬
‫מזומן או כרטיס אשראי ( עד ‪ 1‬תשלומים ללא ריבית למנוי סמסטריאלי )‪.‬‬
‫אפשרות פריסה לתשלומים‪:‬‬
‫‪ 1 ‬תשלומים – ‪ ₪ 111‬כל תשלום‪.‬‬
‫‪ 1 ‬תשלומים – ‪ ₪ 171‬כל תשלום‪.‬‬
‫‪ 1 ‬תשלומים – ‪ ₪ 111.11‬כל תשלום‪.‬‬
‫‪ 1 ‬תשלומים – ‪ ₪ 111‬כל תשלום‪.‬‬
‫‪ .1.8‬מזומן או כרטיס אשראי ( עד ‪ 11‬תשלומים ללא ריבית למנוי שנתי )‪.‬‬
‫אפשרות פריסה לתשלומים‪:‬‬
‫‪ 11 ‬תשלומים – ‪ ₪ 111‬כל תשלום‪.‬‬
‫‪ 8 ‬תשלומים – ‪ ₪ 111.11‬כל תשלום‪.‬‬
‫‪ 9 ‬תשלומים – ‪ ₪ 111‬כל תשלום‪.‬‬
‫‪ 7 ‬תשלומים – ‪ ₪ 111.91‬כל תשלום‪.‬‬
‫‪ 1 ‬תשלומים – ‪ ₪ 111‬כל תשלום‪.‬‬
‫‪ 1 ‬תשלומים – ‪ ₪ 191‬כל תשלום‪.‬‬
‫‪ 1 ‬תשלומים – ‪ ₪ 111‬כל תשלום‪.‬‬
‫‪ 1 ‬תשלומים – ‪ ₪ 911‬כל תשלום‪.‬‬
‫‪ 1 ‬תשלומים – ‪ ₪ 1111‬כל תשלום‪.‬‬
‫‪ .5‬מי רשאי להשתמש ב"אפיקמפוס"‪:‬‬
‫רק הרוכש עצמו אשר פרטיו ותמונתו מופיעים ע"ג הכרטיס שהונפק לו‪ ,‬רשאי לעשות שימוש‬
‫ב"אפיקמפוס"‪.‬‬
‫‪ .6‬הוראות ותכולת שימוש ב"אפיקמפוס"‪:‬‬
‫"אפיקמפוס" הוא כרטיס רב‪-‬קו חכם אשר מאפשר נסיעה חופשית ** ותקף בחמישה חברות בלבד‬
‫כדלהלן ‪:‬‬
‫‪ ‬כל קווי השירות בתחבורה הציבורית שמפעילה חברת "אפיקים" ‪ ,‬כולל קווי לילה‪.‬‬
‫‪ ‬חברת "דן" ‪ -‬כל קווי השירות בתחבורה הציבורית המופעלים על ידי חברת "דן" בתוך גוש דן‬
‫– מראשל"צ עד הוד השרון כולל‪.‬‬
‫‪ ‬חברת "אגד" ‪ -‬כל קווי השירות בתחבורה הציבורית המופעלים על ידי חברת "אגד" בתוך גוש‬
‫דן – מראשל"צ עד הוד השרון כולל‪.‬‬
‫‪ ‬חברת "קווים"‪ -‬כל קווי השירות בתחבורה הציבורית המופעלים על ידי חברת "קווים" בתוך‬
‫גוש דן – מראשל"צ עד הוד השרון כולל‪.‬‬
‫‪ ‬חברת "מטרופולין" ‪ -‬כל קווי השירות בתחבורה הציבורית המופעלים על ידי חברת‬
‫"מטרופולין" בתוך גוש דן וגם בשרון‪ -‬מראשל"צ עד רעננה כולל‪.‬‬
‫**הערה חשובה‪ :‬החברה אינה אחראית על כיבוד ה"אפיקמפוס" מול מפעילי התחבורה‬
‫הציבורית האחרים‪.‬‬
‫באזורים אשר לא צוינו כאזורים עם נסיעה חופשית‪ ,‬ישנה הנחה של ‪ 50%‬ברכישה של‬
‫כרטיסייה (ולא בנסיעה בודדת)‪.‬‬
‫‪ .1.1‬הטבה חד פעמית ל‪ 111-‬הסטודנטים הראשונים שירכשו "אפיקמפוס סימסטריאלי"‬
‫לסמסטר ב' – שנה"ל תשע"ד‪:‬‬
‫תיק צד מהודר‪.‬‬
‫*** מינימום כמות מתנות היא ‪ 300‬יח' –החברה רשאית להפסיק את חלוקת המתנות לפי שיקול‬
‫דעתה ‪ -‬חלוקת המתנות היא בכפוף למלאי‪ .‬ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪7.1‬‬
‫ביטול רכישה מצד הרוכש‬
‫כל רוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על‬
‫פיו‪ .‬להלן מספר הוראות רלוונטיות מחוק הגנת הצרכן‪.‬‬
‫ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב‪.‬‬
‫ברכישה של המנוי שהוא מסוג שירות‪ ,‬רשאי הרוכש לבטל את העסקה‪ ,‬בתוך ארבעה עשר‬
‫ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן‬
‫‪11‬ג(ב) לחוק הגנת הצרכן‪ ,‬לפי המאוחר מבניהם‪ ,‬ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות ‪ 1‬ימי‬
‫עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן ובכפוף לכך שלא נעשה שימוש במנוי‪ ,‬לפי תקנון‬
‫זה‪.‬‬
‫רוכש לא רשאי לבטל את העסקה ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן ‪11‬ג(ד) לחוק‬
‫הגנת הצרכן‪.‬‬
‫בתוך ‪ 11‬יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין המנוי‪ ,‬בניכוי‬
‫דמי ביטול (לרבות דמי שילוח ואריזה) בשיעור של ‪ 1%‬מסכום העסקה או ‪ ,₪ 111‬לפי הנמוך‪.‬‬
‫במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה‪ ,‬לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם‬
‫כאמור בסעיף ‪11‬ה לחוק‪ .‬הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד‬
‫הרוכש‪ ,‬לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר‪ ,‬יחולו גם‪-‬כן‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪9.1‬‬
‫ביטול רכישה מצד החברה‬
‫החברה תהא רשאית‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬בשל כל סיבה‪ ,‬ובכל עת‪ ,‬לבטל או להפסיק‬
‫עסקה ו‪/‬או מכירה‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬ו‪/‬או את פעילות האתר‪ ,‬כולה או חלקה‪.‬‬
‫הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש‪ ,‬והחברה תימנע מחיוב‬
‫כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המנוי‪ ,‬ככל ששולם‪.‬‬
‫למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור‪ ,‬לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה‪ ,‬תביעה ו‪/‬או‬
‫דרישה כלפי החברה ו‪/‬או מי מטעמה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬תהא החברה רשאית למנוע מכל סטודנט לרכוש ו‪/‬או להשתמש‬
‫ב"אפיקמפוס"‪ ,‬באופן זמני או לצמיתות‪ ,‬וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור‬
‫הודעה על כך מראש‪ ,‬לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים‪:‬‬
‫הסטודנט המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו‪/‬או עבר על הוראות הדין בכל הנוגע‬
‫ל"אפיקמפוס";‬
‫‪7.1‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪7.1‬‬
‫‪9.1‬‬
‫‪9.1‬‬
‫‪9.1‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הסטודנט הפר תנאי מתנאי תקנון זה;‬
‫המשתמש מסר בעת הרכישה ו‪/‬או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון;‬
‫אם תשלום כלשהו‪ ,‬כהגדרתו להלן‪ ,‬ששילם הסטודנט בגין רכישת ה"אפיקמפוס" לא כובד;‬
‫אם הסטודנט עשה שימוש לרעה ב"אפיקמפוס" בכוונת מרמה ו‪/‬או הרשה את השימוש‬
‫ב"אפיקמפוס" לאדם אחר שלא הורשה לכך‪.‬‬
‫הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע"פ חוק‪ .‬החברה תהא רשאית לנקוט בכל‬
‫צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים‪ ,‬כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו‪/‬או מי‬
‫מטעמה עקב שימוש לרעה במנוי‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪8.1‬‬
‫סודיות ופרטיות‬
‫כל פרטיו האישים של רוכש (שם‪ ,‬מס' ת‪.‬ז‪ ,.‬כתובת‪ ,‬דואר אלקטרוני וכדומה)‪ ,‬יישמרו‬
‫במאגרי המידע של החברה‪.‬‬
‫החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר‪.‬‬
‫החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום‬
‫בגין רכישת המנוי אותה ביצע הרוכש‪ ,‬ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה‪.‬‬
‫למרות האמור לעיל‪ ,‬החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי‬
‫במקרים בהם המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי‪ ,‬אם התקבל‬
‫בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת‬
‫או הליכים משפטיים‪.‬‬
‫החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש‪ ,‬ללא זיהוי המשתמש הספציפי‪,‬‬
‫לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו‪/‬או מסירתו לגורמים אחרים‪.‬‬
‫‪ .10‬דין ושיפוט‬
‫‪ 11.1‬הדין החל על תקנון זה ו‪/‬או על כל פעולה ו‪/‬או על סכסוך הנובע ממנו‪ ,‬הוא הדין הישראלי‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪ 11.1‬בכל מקרה של מחלוקת‪ ,‬תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב‪-‬יפו הסמכות‬
‫הבלעדית לדון בה‪.‬‬

Similar documents