Maj 2016 - Občina Vodice

Transcription

Maj 2016 - Občina Vodice
številka 4, maj 2016
www.vodice.si
Otvoritev
lokalne ceste
8
v
Kosezah
_______________
Intervju:
Boštjan
10
Tacol
_______________
Nova generacija
operativnih
18
gasilcev
_______________
Tekmovanje
za Vegova
22
priznanja
_______________
Zgodovinski
uspeh
24
sedmošolcev
_______________
Informativna revija Občine Vodice • brezplačna tiskovina • prejmejo vsa gospodinjstva in pravne osebe • 1.600 izvodov
Uvodnik
2
številka 4, maj 2016
Zaupanje
– ključ do uspeha
Uvodnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Zaupati najprej sebi in nato še tistim,
ki so ob tebi. Pa naj bodo to starš,
otrok, partner, prijatelj ali sosed.
Zaupati pomeni biti 100-odstotno prepričan, da ti tisti,
s katerim gojiš zaupanje,
ne bo v nobenem trenutku,
nikoli in ne glede na situacijo obrnil hrbta.
Zaupanje med ekipo, timom in ljudmi,
s katerimi opravljaš
dejavnost, ki je lahko življenjskega pomena, pa
mora biti jekleno! To smo spoznali tečajniki, ki smo se tri mesece urili v veščinah gasilstva
in postali pravi operativni gasilci. Bilo je zelo naporno,
vsako popoldne in skoraj vsako soboto smo se srečevali.
Zakaj namenjam besede ravno temu tečaju? Ker sem presenečena, ponosna in zelo vesela, da imamo v naši občini
tovrstne ljudi. Kot najstarejša tečajnica sem se družila z
mladimi, tudi zelo mladimi. Nekaterim predavateljem in
inštruktorjem bi bila lahko mama. A v tem primeru se leta
enostavno razgubijo. Ne gre za gospo in gospoda, ne gre za
mlajše in starejše, ne za mlade in stare. Gre za tovarištvo,
sodelovanje in predvsem zaupanje. Predavatelji, čeprav
veliko mlajši od mene, si zaslužijo veliko spoštovanje, saj
so se izkazali s svojo strokovnostjo in predvsem znanjem.
Ravno tako inštruktorji, ki so nam omogočili doživeti in
se tako najbolje naučiti. Ti mladi ljudje so nas dobesedno
»poslali v ogenj«. Njim in sotečajnikom smo morali popolnoma zaupati, v nas ni smelo biti kančka dvoma, ko smo
korakali v dim, ogenj, na lestev in podobne akcije. Nihče
niti za trenutek ni podvomil o njihovi strokovnosti in zelo
dobro smo spoznali, kako pomembno je, da delujemo kot
tim, ekipa. Kako pomembno je prav to zaupanje, o katerem pišem. Pogumno si upam trditi, da imamo odličen
podmladek in najlepši zgled še mlajšim. Ob tako čudoviti
gasilski sestavi nas dragi moji ničesar ne sme biti strah.
Predvsem pa lahko mirno zaupate gasilcem, pa naj bodo
mlajši ali starejši, za nas so najboljši!
Občinska uprava poroča . . . . . . . . . . . . . . 4
Hišni imenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Osrednji članek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Intervju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Društveni utrip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dogodki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Koristno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Obvestila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Javno občinsko glasilo Kopitarjev glas je vpisano v razvid medijev
pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno številko
462.
Izdajatelj: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice
Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva in pravne osebe v občini
brezplačno.
Izhaja mesečno v 1600 izvodih.
Odgovorna urednica: Natalija Rus
Uredniški odbor: Natalija Rus, Natalija Golob, Helena Čerin,
Cveto Vrbovšek in Monika Kubelj
Lektor: Grega Rihtar
Fotografije: Tina Kosec in ostali
Oblikovanje: Rok Štupar
Prelom: Janez Hočevar
Tisk: Kubelj d. o. o.
Datum natisa: maj 2016
Naslov uredništva: Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
Elektronski naslov: [email protected], telefon: 040 412 596
Javno občinsko glasilo Kopitarjev glas na spletu: www.vodice.si
Sporočilo bralcem: Odgovorna urednica si pridržuje pravico do objave
ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih
prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in
popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo
pravico ali interes, kot to določa zakon. Vsi prispevki morajo biti
opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi
v primeru institucij, organizacij, strank, društev ipd.) ter po možnosti s
telefonsko številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost avtorja.
NATALIJA RUS
Odgovorna urednica
Zaradi različnih datumov izida bomo vaše prispevke objavili, kolikor
hitro bo mogoče.
Hišni imenik
številka 4, maj 2016
Občina Vodice
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
T: 01 833 26 10
[email protected]
Uradne ure ponedeljek, torek in četrtek
od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure
in petek od 8. do 15. ure
Občinska uprava:
ponedeljek in petek od 10. do 12. ure,
sreda od 10. do 12. ure in od 14. do 17. ure.
Sporočanje okvar na omrežju javne razsvetljave:
vsak delovni dan med 8. in 16. uro.
T: 01 833 26 15 ali 01 833 26 10,
[email protected].
Upravna enota
UE Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve,
Krajevni urad Vodice: T: 01 833 23 00.
Uradne ure:
torek od 8. do 12. ter od 13. do 15. ure.
Javno podjetje Komunala Vodice, d.o.o.
Poslovanje s strankami: T: 01 833 25 00, uradne
ure v prostorih javnega podjetja (Dom krajanov,
Utik 1), ob ponedeljkih in petkih med 9. in 12.
uro, ob sredah med 9. in 12. ter 14. in 17. uro.
Začasni zbirni center za ločeno
zbiranje odpadkov
Lokacija: pri čistilni napravi Vodice (dostop s
Kamniške ceste ali ceste Vodice–Bukovica);
Uradne ure:
vsako delovno soboto od 9. do 12. ure – vse leto;
vsako delovno sredo od 17. do 19. ure – maj,
junij, julij, avgust in september.
ENSVET – brezplačno energetsko
svetovanje za občane
Lokacija: občinska sejna soba nad pošto v
Vodicah. Naročanje strank vsak delovni dan
med 8. in 15. uro na T: 01 833 26 10 (sprejemna
pisarna Občine Vodice).
Uradne ure: po dogovoru s svetovalcem.
Pošta Vodice
Delovni čas: od ponedeljka do petka od 8. do
11.30 in od 14.30. do 18. ure. Ob sobotah odprto
od 8. do 11. ure. T: 01 834 51 70.
Zemeljski plin - Petrol d.d.
Dežurna terenska služba: GSM: 051 622 282.
Informacijska pisarna Vodice:
uradne ure v prostorih občinske sejne sobe
nad pošto v Vodicah, vsako sredo med 18.30
in 19.30 (vodja informacijske pisarne Boštjan
Zupančič). T: 01 471 44 90, GSM: 041 577 813.
Medobčinski inšpektorat
Zavod za gozdove Slovenije
Uradne ure na sedežu inšpektorata,
Mengeška cesta 9, Trzin,vsak ponedeljek in
sredo med 9. in 11. uro; v prostorih Občine
Vodice vsak ponedeljek med 9. in 11. uro.
Območna enota Ljubljana, Krajevna enota
Ljubljana, Revir Vodice: uradne ure v prostorih
občinske sejne sobe nad pošto v Vodicah vsak
četrtek med 7. in 9. uro (revirna gozdarka Nina
Iveta), GSM: 041 657 224.
Po predhodnem dogovoru na T: 01 564 47 20.
Osnovna šola Vodice
Ob šoli 2, 1217 Vodice
T: 01 833 25 11 in 01 832 41 95
E: [email protected]
Vrtec Vodice
[email protected]
Poslovalni čas:
Vrtec Škratek Svit Vodice: 5.45–17.00,
enota Skaručna: 6.30–16.15 in
enota Utik: 6.30–16.30.,
enota Zapoge: 7.00–16.00
Knjižnica Vodice
Škofjeloška 7, 1217 Vodice
T: 01 832 33 66, E: [email protected]
Delovni čas:
PON: 12.30–19.00
TOR: 12.30–19.00
SRE: 12.30–19.00
PET: 12.30–19.00
ČETRTEK in SOBOTA: ZAPRTO
Kmetijska svetovalna služba
Uradne ure kmetijske svetovalke za področje
občine Vodice, Mojce Lovšin so vsak ponedeljek,
sredo in petek od 8. do 10. ure v prostorih
kmetijske svetovalne službe v KZ Medvode
(Cesta ob Sori 11); v prostorih Občine Vodice, ali
na terenu, pa le po predhodnem dogovoru in po
presoji nujnosti zadeve.
TEL.: 01 361 82 86, GSM: 041 310 180
e- naslov: [email protected].
Elektro Ljubljana, d.d.
Sporočanje okvar na omrežju: T: 01 230 40 02
Informacijska pisarna DE Ljubljana okolica
Podrečje 48, Domžale, T: 01 230 47 00
Delovni čas informacijske pisarne:
pon. in pet. med 8. in 12. uro, sre. med 12. in 16. uro.
Nadzorništvo Kamnik
Ulica Kamniško-zasavskega odreda 6a, Kamnik.
T: 01 230 47 60
Prijava na brezplačno storitev obveščanja o
načrtovanih izklopih na distribucijskem omrežju:
https://www. elektro-ljubljana.si/1/O-omrezju/
Obvestila-o-izklopih/ Obvescanje-o-izklopih.aspx
Telekom Slovenije
Prijava napak in tehnična pomoč, T: 080 10 00.
Dimnikarska služba
Dimnikarstvo Uroš Verač s.p., GSM: 041 529 563
Lekarna
Lekarna Komenda, podružnica Vodice
Delovni čas: ob ponedeljkih in sredah od 12. do
19. ure, torek, četrtek in petek od 8. do 12. ure in
od 14. do 18. ure. Sobota zaprto. T: 01 832 43 20.
Patronažna služba
Višji medicinski sestri Majdo Podgoršek in
Marijo Čuk dobite vsak delavnik med 7. in 9.
uro v zdravstvenem domu. T: 01 833 22 36.
Pomoč na domu
Izvajalec storitve pomoč in nega na domu na
področju občine Vodice je Comett, Zavod za
pomoč in nego na domu. Uradne ure za občane
občine Vodice glede pomoči in nege na domu
so v pisarni zavoda v Domžalah, na Ljubljanski
cesti 36, 1230 Domžale, ob ponedeljkih in petkih
med 8. in 15. uro ter v sredo med 8. in 13. uro.
Več informacij lahko dobite tudi po telefonu
na številki 01 721 10 21, 031 740 466 ali preko
elektronske pošte [email protected].
Splošna ambulanta
Dr. Dragan Grujičić, T: 01 832 40 88
Sprejemni čas: PON: 13.00–17.30
TOR: 7.00–11.30
SRE: 13.00–17.30
ČET: 7.00–11.30
PET: 7.00–11.30
Zobozdravstvena ordinacija
Leopoldina Kranjec dr. dent. med.,
T: 01 832 42 93
Delovni čas: PON: 12.00–18.00
TOR: 7.00–13.00
SRE: 12.00–17.30
ČET: 7.00–13.00
PET: 7.00–11.30
Barbara Ražen s.p., dr. dent. med.
T: 01 832 35 44
Delovni čas: PON: 13.00–19.00
TOR: 8.00–13.00
SRE: 12.30–18.30
ČET: 8.00–13.00
PET: 7.00–12.00
Zavetišče za živali
Zavetišče Meli Trebnje, Repče 10, 8210 Trebnje;
vodja Dušan Hajdinjak, GSM 031 331 336.
Pogrebnik Dvorje, d. o. o.
Dvorje 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
Dežurna oseba podjetja je dosegljiva 24h na
dan na telefonu 04 252 14 24, na mobilnih
številkah 041 624 685 ali 070 443 902 ter prek
elektronske pošte [email protected].
3
Občinska uprava sporoča
4
številka 4, maj 2016
15. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice
Vodiški občinski svetniki so se na aprilski seji seznanili s poročili javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Vodice, za leto 2015.
Helena Čerin
Sprejeli so zaključni račun proračuna Občine Vodice za lansko
leto in odlok o zapuščenih živalih
ter obravnavali poročila o opravljenih nadzorih občinskega premoženja.
Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva Irena Karčnik je
predstavila ključne poudarke lanskega leta. Povečalo se je število
prijav nepravilnosti, manj je bilo
nepravilno parkiranih vozil, zabeležili so več prekoračitev hitrosti,
a glede na število merjenj je bilo
prekoračitev hitrosti odstotkovno manj kot leto poprej. Občinski
svetnik Anton Kosec je v razpravi pohvalil desetletno delovanje
skupne uprave šestih občin, njeno
strokovnost in ugodnost za občinski proračun. Zato je predlagal, da
bi bilo takšnih združevanj še več.
Svetnica Mojca Ločniškar je Karčnikovo vprašala, kaj se je zgodilo
s prometnim znakom za omejitev
hitrosti na Brniški cesti. Ukrepi,
ki jih izvaja medobčinski inšpektorat, namreč ne zadoščajo, saj so
hitrosti še vedno zelo visoke.
Varnostne razmere v občini Vodice je ocenil komandir policijske
postaje v Medvodah Feliks Strehar. Policisti so v letu 2015 obravnavali manj kaznivih dejanj kot v
letu 2014, pohvalijo pa se lahko
tudi z več raziskanimi kaznivimi
dejanji. Strehar je izpostavil, da so
za občino Vodice značilni številni
vlomi v stanovanjske hiše. Skoraj
polovica vseh vlomov, ki jih zabeležijo na Policijski postaji Medvode, se zgodi v občini Vodice. Največ vlomov je med 14. in 20. uro.
Strehar je zaprosil za sodelovanje
vse občane, naj pomagajo z zbiranjem informacij. Na Facebooku in
na spletnih straneh Občine Vodice so objavljeni opisi vozil, ki jih
povzročitelji uporabljajo za vlome
v objekte, vozila in drzne tatvine.
Svetnik Marjan Podgoršek je v
razpravi pohvalil delo policistov in
spomnil, da je v občini Vodice veliko kolesarjev in motoristov, zato
je predlagal, da bi poskrbeli za večjo varnost tudi na tem področju.
Anton Kosec je Streharja vprašal,
kako stavka policistov vpliva na
varnost občanov. Komandir je zagotovil, da varnost zaradi stavke
ni bistveno slabša.
Rado Čuk iz občinske uprave je poročal o izvajanju pomoči na domu
zavoda Comett. Število uporabnikov se v zadnjih letih bistveno ne
spreminja. V zadnjem četrtletju
lanskega leta so oskrbovali šest
uporabnikov. Je pa v porastu zahtevnost storitev, saj je treba nekatere uporabnike obiskovati po
dvakrat na dan. Anton Kosec je
v razpravi pohvalil storitev, ki je
zelo pomembna za na domače okolje navezane uporabnike. Pozval je
še k večjemu sofinanciranju pomoči na domu, da bodo doseženi cilji
nacionalnega programa socialne-
ga varstva. Program predvideva
3,5-odstotno vključenost prebivalcev v dnevno pomoč na domu.
Ravnatelj Osnovne šole Vodice
Jure Grilc je občinskemu svetu
predstavil številne dejavnosti in
projekte, ki so jih v šoli izvedli
v letu 2015. Tako realizacija kot
uspešnost sta bili stoodstotni. Pohvalijo se lahko tudi s številnimi
uspehi, ki jih dosegajo na tekmovanjih na raznih področjih. V razpravi je Marjan Podgoršek predlagal ravnatelju šole še več vsebin s
področja vzgoje v cestnem prometu. Svetnik Žiga Janežič se je Grilcu zahvalil za dobro sodelovanje
šole z vsemi društvi.
Ravnateljica vrtca Škratek Svit
Hedvika Rosulnik je v svojem poročanju poudarila nujnost vzdrževalnih del v vrtcu na Skaručni in v
centralnem vrtcu v Vodicah. V razpravi je svetnik dr. Jože Podgoršek
izrazil zadovoljstvo, ker v šoli in
v vrtcu uživajo lokalno pridelano
hrano. Anton Kosec je predlagal širitev vrtca v skladu s strategijo občinskega prostorskega načrta – pri
širitvi vrtca naj ne bo poudarek le
na centralnem vrtcu, ampak tudi
na vrtcih krajevnih središč Utik in
Skaručna.
Rado Čuk je poročal o rahlem upadu obiska aktivnih članov v knjižnici v Vodicah, zato je predlagal
povečanje sredstev za nakup knji-
Občinska uprava sporoča
številka 4, maj 2016
žničnega gradiva, ki bo ponovno
povečal obisk v knjižnici. Anton
Kosec je v razpravi pohvalil razstavo o plemiških družinah iz Šenkovega Turna in predlagal podobno
sodelovanje s knjižnico pri pripravi razstave o Jakobu Alešovcu.
Direktor JP Komunala Vodice Jure
Vrhovnik je svetnikom poročal
o dobičku podjetja v letu 2015, o
kakovostni oskrbi s pitno vodo in
o manjših vodnih izgubah. Mojci
Ločniškar je pojasnil finančne tokove med občino in komunalnim
podjetjem.
Direktorica občinske uprave Majda Peterlin je občinskemu svetu
predstavila zaključni račun občine
za leto 2015. V razpravi je dr. Jože
Podgoršek izrazil razočaranje nad
neuspešnim črpanjem sredstev za
kmetijstvo. Dejal je, da se zgodba
ponavlja tudi letos, saj še vedno
čakajo na razpis za kmetijstvo.
Mojco Ločniškar in Žigo Janežiča
je zanimalo, na kakšen način se
razdeljujejo finančna sredstva za
društva. Nato so sprejeli še občinski odlok o zapuščenih živalih.
Predsednica Nadzornega odbora
Občine Vodice Andreja Rahne je
svetnike seznanila z opravljenimi
rednimi in izrednimi nadzori ter
priporočili in usmeritvami, ki jih
je dobila občina Vodice.
Miran Sirc iz občinske uprave je
predstavil program ravnanja s komunalnimi odpadki in program
odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2016. Ponovno
je pohvalil občane Vodic, ki med
Snaginimi uporabniki vedno pozitivno izstopamo z zelo vestnim
ravnanjem z odpadki.
Podroben zapisnik seje Občinskega sveta si lahko preberete
na spletni strani občine Vodice
(http://www.vodice.si).
Javni razpis
OV
Objava Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Vodice v
letu 2016
V skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vodice za
programsko obdobje 2015–2020 je
Občina Vodice v petek, 6. 5. 2016,
na svoji spletni strani objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za
ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini
Vodice v letu 2016.
Besedilo javnega razpisa najdete
na spletni strani v zavihku Razpisi, naročila, objave, pod rubriko
Javni razpisi. Dodatne informacije so na voljo tudi v sprejemni pisarni Občine Vodice.
Razpisani so naslednji ukrepi:
a) De minimis pomoči
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
− UKREP 4:
POMOČ ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE
PODPORE V KMETIJSTVU
b) De minimis pomoči
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013)
− UKREP 6:
POMOČ ZA ZAOKROŽITEV KMETIJSKIH IN
GOZDNIH ZEMLJIŠČ
− UKREP 7:
POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ
c) Ostali ukrepi občine
− UKREP 8:
ŠTIPENDIRANJE PRIHODNJIH NOSILCEV KMETIJ
5
Občinska uprava sporoča
6
številka 4, maj 2016
POZIV
za zbiranje pobud
za občinska priznanja
Na podlagi Pravilnika o priznanjih Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št.
3/2013) Občina Vodice objavlja
Poziv za zbiranje pobud za podelitev občinskih priznanj Občine Vodice.
Občina Vodice podeljuje priznanja
zaslužnim občanom, skupinam
občanov, društvom in drugim
pravnim osebam za njihove dosežke na področju gospodarstva,
znanosti, šolstva, kulture, športa,
humanitarnega delovanja in na
drugih področjih človeške ustvarjalnosti.
Občina lahko podeli priznanje
tudi drugim državljanom Republike Slovenije in tujim državljanom.
Priznanja Občine Vodice ne morejo dobiti: župan, občinski svetniki,
ki opravljajo funkcijo v tekočem
mandatu, zaposleni v javnih zavodih, javnih podjetjih in občinski
upravi, če bi bilo priznanje povezano z izvrševanjem njihovih funkcij
oziroma njihovega dela v organih
in organizacijah.
podeljuje Občinski svet posameznikom za njihove izjemne dosežke ali dejanja, s katerimi so prispevali k razvoju in ugledu občine.
Naziv Častni občan Občine Vodice
se podeljuje praviloma enkrat na
štiri leta ob izteku mandata.
gim pravnim osebam za posamezne enkratne dosežke in uspehe.
Plaketa Občine Vodice
Plaketo Občine Vodice podeli Občinski svet Občine Vodice skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za:
• večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na
področjih gospodarstva, znanosti,
šolstva, kulture, športa, humanitarnega delovanja in na drugih
področjih človeške ustvarjalnosti,
• njihove izjemne enkratne dosežke trajnejšega pomena ter
• delovne in druge jubileje.
Plaketa Občine Vodice se lahko
podeli tudi posameznikom.
Pobuda za priznanje Občine Vodice mora biti podana v pisni obliki z
naslednjo vsebino:
Priznanja Občine Vodice so:
• Častni občan Občine Vodice,
• Plaketa Občine Vodice in
• Priznanje župana.
Priznanje župana
Župan Občine Vodice podeljuje
Priznanje župana zlasti učencem
in dijakom, skupinam učencev ter
dijakov ali mladoletnim članom
društev ali klubov občine za posebne dosežke in uspehe na področju izobraževanja, kulture, znanosti, tehnike, ekologije in športa ter
za dejanja, ki se odražajo v humanem odnosu do sovrstnikov in odraslih.
Častni občan Občine Vodice
Naziv Častni občan Občine Vodice
je najvišje priznanje občine, ki ga
Župan lahko podeli priznanje tudi
drugim posameznikom, skupini
posameznikov, društvom in dru-
Podaja pobude
Pobudo za podelitev priznanja lahko podajo posamezniki ali pravne
osebe.
• osnovni podatki o pobudniku
(naziv ali ime in priimek, naslov,
telefonska številka, elektronski
naslov),
• osnovni podatki o predlaganem kandidatu (ime, priimek ali
naziv in osnovni osebni oziroma
drugi podatki),
• natančna obrazložitev in utemeljitev pobude ter dokumentacija, ki potrjuje navedbe v obrazložitvi (če obstaja).
Pobuda se vloži osebno ali pošlje
po pošti na naslov Občina Vodice,
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice ali
na elektronski naslov [email protected], najkasneje do 31. 7. 2016.
Občinska uprava sporoča
številka 4, maj 2016
Občinski razpisi za društva uspešno zaključeni
RADO ČUK,
OV družbene dejavnosti
Občina Vodice je v februarju objavila tri razpise za društvene programe in poziv za pokroviteljstvo
v mesecu marcu.
Na razpis v višini 20.000 EUR za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa se je prijavilo devet
društev in pet vrhunskih športnikov. Na razpis v višini 20.000 EUR
za sofinanciranje kulturnih programov je kandidiralo šest društev. Na
razpis v višini 10.000 EUR za financiranje društvenih projektov se je
priglasilo deset društev. Komisija je
ugotovila, da so vse vloge pravilne,
popolne in pravočasne, kar govori
o utečenosti postopka, obenem pa
tudi o natančnosti in odgovornosti
vodstev društev.
Podobno kot v preteklih letih je
za pokroviteljstvo v skupni viši-
ni 13.500 EUR na humanitarnem,
zdravstvenem, kulturnem, športnem, strokovnem, ustvarjalnem
in izobraževalnem ter družabnem
področju zaprosilo deset vlagateljev, med katerimi pa jih ima polovica sedež izven občine, vendar so
njihovi člani bodisi občani Občine
Vodice bodisi s svojim delovanjem
doprinesejo k Občini Vodice ali njenim občanom.
Poleg sredstev, ki jih Občina Vodice
zagotavlja za sofinanciranje dejavnosti, v največji možni meri skrbi
tudi za ustrezne prostore, ki se na
podlagi Pravilnika oddajajo društvom v brezplačen najem (razen
tekočih stroškov) ob izpolnjevanju
pogoja, da delujejo v javnem interesu lokalnega pomena. Pomemben dejavnik je tudi obveščanje, ki
je društvom zagotovljeno tako v
občinskem glasilu kot na občinski
spletni strani, prav tako plakatira-
nje (ko je to le mogoče) in vključevanje v občinske prireditve.
Pri pregledu statistike je mogoče
ugotoviti, da se v občini Vodice še
vedno povečuje število društev, da
število članstva ne upada in da višina občinskih sredstev za delovanje društev raste. Želimo si, da bi
se društveno življenje razvijalo in s
tem bogatilo naš družbeni prostor.
Z namenom povezovanja med občino in društvi ter za boljšo informiranost je župan v sredo, 11. maja,
povabil predstavnike vseh društev
na sestanek, kjer so bili predstavljeni izboljšani pristopi tako k financiranju kot infrastrukturi, ki jo zagotavlja Občina Vodice.
Tako Občina Vodice, kljub še vedno težki finančni situaciji, skrbi in
ustvarja dobre pogoje za delovanje
in razvoj občinskih društev.
OBVESTILO
glede najema
občinskih prostorov
V zvezi z enkratnim najemom občinskih prostorov vas obveščamo, da je treba izpolniti Vlogo za najem dvoran,
sejnih sob in ostalih prostorov, ki so v lasti Občine Vodice. Obrazec najdete na spletni strani Občine Vodice
v zavihku Obrazci, vloge, zahtevki, pod rubriko Pravno premoženjsko gospodarsko področje, ali pa ga
dobite v sprejemni pisarni Občine Vodice. Vlogo za enkratni najem prostorov je treba posredovati najpozneje 15
dni pred koriščenjem prostora v sprejemni pisarni Občine Vodice, lahko pa jo pošljete na naslov Občina Vodice,
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice ali po elektronski pošti na naslov: [email protected].
7
Osrednji članek
8
številka 4, maj 2016
V Kosezah srečanje ob zaključku celovite
sanacije obsežnega dela lokalne ceste
Mengeš–Martink–Vodice
Miran Sirc, OU Vodice
Natalija Rus
Tina Kosec
V petek, 13. maja 2016, ob 18. uri je
bil s priložnostno prireditvijo obeležen uspešen zaključek projekta
»Sanacija lokalne ceste LC 253041
Martink–Vodice, odsek Martink–
Habe, od km 3,470 do km 4,510«.
Celotna vrednost projekta, ki ga je financirala Občina Vodice znaša okrog
669.000 €. Vodja projekta investicije je bil g. Miran SIRC iz občinske
uprave Vodice. Glavnina investicijske
vrednosti (nekaj več kot 636.000 €)
odpade na izvedbo gradbenih del, ki
jih je izvedlo podjetje GORENJSKA
GRADBENA DRUŽBA, d. d. iz Kranja,
s podizvajalcem JAVNA RAZSVETLJAVA, d. d., preostalo pa na v nadaljevanju opisane aktivnosti. Zaradi
potrebnega monitoringa meteornih
voda in posledičnih prilagoditev nekaterih izpustnih mest cestne meteorne kanalizacije so se zadnja dela izvajala v letu 2015, medtem ko je bila
ključna gradnja izvršena že konec
leta 2014. Sočasno s projektom sanacije in nadgradnje ceste je Telekom
Slovenije na celotnem odseku zgradil
kabelsko kanalizacijo za nadgradnjo
telekomunikacijskega omrežja, Javno podjetje Komunala Vodice, d. o.
o. pa je že pred tem obnovilo vodovodno omrežje in vse hišne vodovodne priključke. Vse to je prispevalo k
temu, da je cesta danes lahko v ponos
kraju, celotni občini Vodice in širše.
Začetek projekta sega v leto 2011,
Slavnostni prerez traku
ko so bila izvedena prva geodetska
snemanja terena in pregled stanja
obstoječe cestne konstrukcije, kar
je bila osnova za začetek projektiranja. Slednjega je prevzelo projektivno podjetje GIRI, d. o. o. Ljubljana, z
odgovornim projektantom Igorjem
Žugičem na čelu. Dobri dve leti so
se projekti izdelovali, pilili in usklajevali. Svoje so dodali določeni soglasodajalci, zlasti predstavniki Zavoda
RS za varstvo narave, ki so zahtevali
ustrezne tehnične rešitve za prehod
žab preko ceste, ki se na tem območju
v spomladanskem času hodijo mrestit v Phliški bajer.
Gradbeni stroji z javnim razpisom
izbranega gradbinca GORENJSKE
GRADBENE DRUŽBE, d. d., pod operativnim vodstvom Iztoka Tonejca,
Janeza Šuštarja in Jerneja Mrzelja, so zabrneli poleti 2014. Skrb
za nadzor je bila zaupana podjetju
D.A.R.G., d. o. o., z odgovornim nadzornikom Romanom Černivcem ter
nadzornikom posameznih del Do-
Godba Vodice je poskrbela za prijetno vzdušje.
Osrednji članek
številka 4, maj 2016
Župan se je v nagovoru zahvalil vsem
vpletenim v sanacijo ceste.
Vaščani in občani na slavju, slavnostne prireditve se jih je udeležilo okrog 120.
mnom Černivcem. Z lastniki obcestnih zemljišč smo aktivno sodelovali
že v fazi projektiranja in sklepanja
soglasij k izvedbi; kooperativno sodelovanje ter potrpežljivost (skorajda)
vseh, ki živijo ob cesti, pa velja izpostaviti in pohvaliti tudi za čas gradnje
in naknadnih geodetskih postopkov.
Pred kratkim prejeta dokončna odločba Geodetske uprave RS o parcelaciji in evidentiranju urejene meje je
osnova za odkupe obcestnih pasov in
celovito ureditev zemljiškoknjižnih
razmer v letošnjem in prihodnjem
letu, skladno s proračunskimi zmožnostmi.
Cesta v dolžini dobrega kilometra je
sedaj spodobnih dimenzij, saj skupaj
z robnima pasovoma (namenjenima
šibkejšim udeležencem v prometu) v
širino meri 7 m. Predhodno se je uredilo dreniranje voziščne konstrukcije,
preko prečnih prepustov je omogočeno iztekanje zalednih voda in varen
prehod dvoživk pod voziščem. S škarpami in opornimi zidovi so se utrdili
vkopi, uredile so se obcestne brežine.
Javna razsvetljava zagotavlja primerno osvetljenost ceste in je zasnovana
tako, da omogoča dopolnjevanje posameznih svetilk. K prometni varnosti prispeva šest blagih 12 cm visokih
grbin.
Dobro opravljeno delo je veljalo obeležiti. Po uvodni besedi voditeljice Tine
Banfi se je župan Aco Šuštar v na-
govoru zahvalil svetnikom, vsem lastnikom zemljišč za podano soglasje
k širitvi ceste, poslovnim partnerjem
in zaposlenim v občinski upravi za
izvedene postopke. Zahvalil se je tudi
vsem, ki so pripomogli k slovesnosti
in pripravi dogodka, in sicer članom
PGD Šinkov Turn, Godbi Vodice,
Moto klubu Mak in družini Mušič
za gostoljubje in prostor pod streho.
S simboličnim prerezom traku so župan Občine Vodice, občinski svetnik
in predsednik Odbora za komunalo
in urejanje prostora, gospod Anton
Kosec, predstavniki gasilcev PGD
Šinkov Turn in predstavnica krajanov
v narodni noši gospa Majda Ramovž
slavnostno otvorili prenovljeno cesto.
Zaradi dežja se člani Moto kluba Mak
Vodice niso zapeljali s starodobniki,
so pa prisostvovali slavju. Za prijetno
druženje so poskrbeli člani Godbe Vodice ter seveda zagnani domačini, ki
jim je rekonstruirana in varna cesta
v prvi meri namenjena. Kljub dežju se je pogostitev s pijačo in jedačo
pod nadstreškom družine Mušič in
vaščanov končala prijetno. Z zadovoljstvom lahko ugotovimo, da je projekt celovite sanacije ceste dosegel in
upravičil svoj namen. Slednje pa naj
bo sosednji občini Mengeš pozitivna
spodbuda, da tudi na njihovi strani
cesto čim prej ustrezno preuredijo
Za lačne so poskrbeli Franc Ramovž, ki je skuhal odličen golaž, Anton Kosec, ki
je za pogostitev namenil jagnje, spekel pa ga je Jože Mušič. Člani PGD Šinkov
Turn pa so vse prisotne lepo postregli.
9
Intervju
10
številka 4, maj 2016
Boštjan Tacol profesionalni fotograf
Fotografiranje je romantično doživetje
MONIKA KUBELJ
osebni arhiv BOŠTJAN TACOL
V prvi vrsti umetnik. Fotograf, zapisan ameriški estetiki tridesetih
in štiridesetih let, je v slovenskem
prostoru zaradi pristopa zagotovo
edinstven. Boštjan ima za seboj
več kot 15-letne izkušnje kot profesionalni portretni in editorialni
fotograf ter do nedavnega fotoreporter enega slovenskih dnevnih časopisov. Zelo odmevna je
bila tudi njegova prva samostojna
razstava v Kinu Šiška pred časom,
ki je bila edinstvena tudi v evropskem smislu. Najemajo ga tisti, ki
si želijo fotografij s posebnim pečatom, pa najsi gre za poslovne ali
zasebne namene. In zanimivo, živi
v naši občini.
Boštjan, vesela sem, da imamo v
svoji občini tako dobrega in profesionalno usmerjenega fotografa,
čeprav te verjetno marsikdo ne pozna. Prihajaš iz Celja, zato me zanima, kako si 'zašel' v Vodice? Žena je domačinka. Ko se nama je rodila hči, sva se iz Ljubljane preselila v
Utik, v hišo njenih staršev.
Logično vprašanje, ki sledi ... in
pazi, kako boš odgovoril, ha, ha ...
Katere se ti zdijo prednosti naših
krajev, ti je tukajšnje življenje všečno ali te kakšna reč strašno moti?
Na prvem mestu je zagotovo izjemno
lepa lokacija. Še preden sem spoznal
ženo, sem vedno občudoval tukajšnjo okolico, ko sem se vozil mimo.
Že sam korak izpred hiše je sijajno
izhodišče za sprehode ali kolesarske
ture. Prav tako si ne bi mogel želeti lepšega kraja za odraščanje svoje
hčerke. Čeprav smo le streljaj od prestolnice, si mogoče kak dan res zaželim, da bi bili še bližje, vendar mir in
lepota okolice odtehtata vse vožnje z
avtomobilom.
Poznava se že dolgo časa in vem,
da ustvarjaš tisto, kar živiš. In obratno. Drži?
Drži.
Tvoj vzdevek je Photobilly. Pojasniva bralcem, kaj se za tem skriva.
Kakšna scena je rockabilly scena?
Ki je hkrati tudi tvoj način življenja.
V bistvu Photobilly ni vzdevek, je
bolj umetniško ime in na neki način
tudi blagovna znamka, namenjena
boljši prepoznavnosti v tujini. Če
malo poenostavim lahko z rockabilly
sceno povežemo ljudi, ki jim je blizu
rockabilly in rock'n'roll glasba. Torej
predvsem glasba 50. let ter z njo povezana kultura. Po tem obdobju se
seveda do neke mere zgleduje tudi
način oblačenja. Bistveno pa je predvsem, da gre za spoštovanje določenih, morda včasih preveč pozabljenih
vrednot. Kavalirski odnos do predstavnic nežnejšega spola, pristno
druženje ob glasbi in plesu, daleč od
bučnih diskotek.
V Sloveniji je ta trend oziroma skupnost enakomislečih kar široka,
kajne? Imaš občutek, da v javnosti
še vedno zbujate pozornost, saj
dajete občutek, kot da se je čas zavrtel nazaj v svet zgodnjih barvnih
hollywoodskih filmov?
Intervju
številka 4, maj 2016
Pravzaprav ne. V bistvu je ta scena v
Sloveniji zelo majhna. Je pa v Sloveniji veliko število navdušencev nad
ameriškimi starodobniki. Zbujanja
pozornosti v javnosti pa pravzaprav
ni več. Trenutno smo v obdobju, ko je
retro »in«. Modne smernice se zgledujejo po preteklih obdobjih. Pri moških pa je trenutno trend lepo urejena
pričeska.
Kdaj pa te je kot profesionalnega
fotografa potegnilo v vode pinupa. Na fotografijah obujaš estetiko
ameriških petdesetih let.
Tega je pa že zelo dolgo. Estetika
minulih obdobij me je že od nekdaj
navduševala. Občudoval sem ameriške pin-up ilustracije in si jih želel
poustvariti v fotografiji. Name so
močno vplivali tudi zgodnji barvni
hollywoodski filmi s svojim koloritom in perfekcionistično osvetlitvijo
oseb. Seveda so bili moji začetki s pinupom globoko v času analogne fotografije in sem se zato, da bi dobil čim
bolj nasičene barve, posluževal manipulacije s fotografskimi filmi. Z digitalizacijo v fotografiji je seveda postopek manipulacije z barvami postal
enostavnejši in učinkovitejši. Seveda
pa ne bi šlo brez modelov. Na začetku
sem v Sloveniji poznal le eno ali dve
dekleti, ki sta se navduševali nad tem
slogom do te mere, da smo lahko posneli pin-up fotografije. Pozneje sem
na Hrvaškem spoznal nekaj deklet, ki
so bile že izoblikovani pin-up modeli.
Danes so ta dekleta tudi mednarodno
uveljavljeni foto modeli. V tem času
se je tudi pri nas vedno več deklet
navdušilo nad pin-upom.
Kaj si v tem kontekstu vse uresničil; koledarji, sodelovanje z znanimi
Slovenci, avtomobili ... Naštej nekaj
projektov?
Najbolj ponosen sem seveda na dve
veliki in odmevni samostojni razstavi: leta 2014 v Kinu Šiška v Ljubljani in lani v Muzeju novejše zgodovine Celje. Za slednjo je bil izdan
tudi razstavni katalog, za katerega
sem tudi sam prispeval umetnostnozgodovinski tekst o pin-upu.
V čast mi je bilo tudi, da so me kot
predavatelja in demonstratorja povabili na največji slovenski fotografski dogodek Nikonov dan fotografije, kjer sem vodil showroom
na temo pin-up. Naredil sem tri
samostojne koledarje, dva od njih
sem tudi sam oblikoval. Vsako leto
pa s svojimi deli sodelujem tudi pri
tujih koledarjih. Tudi nekaj znanih
Slovenk sem že fotografiral kot pinup dekleta.
Pogosto fotografiraš ženske in reči
moram, da imaš neverjetno sposobnost, saj lahko sleherno žensko
spremeniš v privlačno damo. Kako
ti to uspe?
Zelo pomemben je odnos, ki ga
vzpostaviš z modelom. Bistveno
je, da ti model popolnoma zaupa.
Sploh pri ženskah, ki nimajo izkušenj s poziranjem, je pomembno, da
se sprostijo. Sam se z modeli prijateljsko pogovarjam in ne varčujem s
komplimenti. Ti pričarajo poseben
žar v očeh. Seveda pa so pomembne
tudi izkušnje. Nekako znam ženske
postaviti in motivirati tako, da iz
njih izvlečem tisto najlepše.
V kolikšni meri pa je s to kulturo in
estetiko preteklega časa povezan
evropski prostor? Seveda je drugod po Evropi ta kultura oz. scena precej močnejša kot pri
nas. Najmočnejša je na Švedskem in
Finskem ter v Italiji, Nemčiji, Švici
in v Angliji.
Sprašujem zato, ker si tudi uradni
fotograf nekaterih velikih evropskih festivalov. Kako uspe fotografu priti do take vloge?
Predvsem s kvaliteto in z edinstvenim in prepoznavnim fotografskim
slogom. V zadnjih letih pa veliko
pripomore tudi splet in družabno
omrežje, kjer me organizatorji lažje
najdejo. Delam za največje festivale rock'n'roll kulture in ameriških
avtomobilov v Italiji, Avstriji in na
Hrvaškem. Letos pa sem že drugo
leto povabljen na Finsko, kot uradni
fotograf enega največjih tovrstnih
dogodkov na svetu.
Sodeluješ morda tudi s filmsko ali
avtomobilsko industrijo?
Z veseljem bi sodeloval s filmsko
industrijo. Filmska fotografija in
luč me zelo privlačita. Pri fotografiranju namreč uporabljam statično
osvetlitev, kot pri snemanju filma.
Sem pa sodeloval pri različnih snemanjih glasbenih spotov. Večinoma
kot scenski fotograf, nekajkrat tudi
kot oblikovalec luči, enkrat pa sem
celo režiral spot za znano slovensko
11
Intervju
12
številka 4, maj 2016
glasbeno skupino. Z avtomobilsko
industrijo direktno ne sodelujem,
sodelujem pa kot fotograf pri nekaterih tujih avtomobilističnih revijah.
V Sloveniji fotografiram za vodilno
motoristično revijo. Sodeloval sem
tudi s posameznimi predelovalci avtomobilov in motociklov.
vlačijo me na primer jutranje meglice
na poljih in travnikih. Lani sem kupil 50 let star polaroidni fotoaparat z
ročnim sistemom razvijanja, za katerega se še dobijo filmi. Fotografiranje
z njim je prav romantično doživetje,
fotografije pa unikati. Na ta način bi
se rad lotil tukajšnjih krajev.
Vem, da si perfekcionist. To kaže
tudi tvoje delo. Pa vendar je s teboj
lepo, lahko delati. Povem iz lastne
izkušnje ... Kakšno vlogo igra pri
delu fotografa karakter? Kaj odlikuje odličnega fotografa in kdo je
morda v svetu fotografije zate perfekten.
Ne morem se izogniti vprašanju kdaj bomo doživeli kakšno razstavo tvojih del tudi Vodičani? Karakter je zame pomemben. Za fotografa se mi zdi nujno, da je odprt in
pozitiven, še posebej je to pomembno
pri portretiranju. Da bi bil fotograf
odličen, mora imeti poleg talenta
tudi bogate izkušnje. Biti mora zelo
pozoren na luč in kadriranje ter oblikovati lasten fotografski slog. Seveda
je v današnjem digitalnem obdobju
za fotografa nujno tudi, da obvlada
postprodukcijo. Svoje vzornike pa
bolj kot med fotografi najdem med
filmarji. Med režiserji vselej izpostavim Tima Burtona in Guillerma Del
Tora, še posebej pa občudujem direktorje fotografije, kot so Emmanuel
Lubezki, Roger Deakins in Robert
Richardson.
Zdaj pa Vodice. Si si kdaj vzel čas
za ljudi, pokrajino, življenjski utrip
v domačem kraju? Te je kakšna zadeva pritegnila skozi fotoobjektiv?
Zaradi narave mojega dela smo z
družino v spomladanskih in poletnih mesecih večino vikendov zdoma, zato ljudi spoznavam počasi.
Predvsem starše hčerkinih vrstnikov. Pokrajino pa že zelo dobro poznam. Moram si vzeti čas in se lotiti
fotografiranja tukajšnje okolice. Pri-
Z veseljem bi se odzval kakšnemu vabilu in se predstavil tudi v Vodicah.
Moje fotografije so sicer kar velikega
formata. Morda pa mi nekoč uspe
narediti kvalitetno serijo polaroidov,
s katerimi bi bil sam zadovoljen do te
mere, da bi jih razstavil.
Ker sem že dolgo časa v medijskih
sferah, vem, da je ena večjih težav
pri nas podcenjenost fotografskega dela. Nekateri menijo, da dobre
fotografije ni težko narediti in da
je zato zanjo deset evrov primerna
cena. Nekaj je obrt, drugo je umetnost. Kako se soočaš s tem povsem
praktičnim vprašanjem?
Dejstvo je, da se zaradi digitalizacije
in vse večje dostopnosti fotografske
opreme navalu amaterizma ne moremo izogniti. Tudi težko obsojamo
samooklicane fotografe, ki kmalu po
nakupu kvalitetnejše foto opreme
brez potrebnih izkušenj in s pomanjkanjem samokritičnosti ponujajo
svoje storitve, mnogi celo zastonj.
Problem je predvsem v naročnikih,
ki so jim postale povprečne in podpovprečne fotografije dovolj dobre.
Ta problem se pojavlja tudi pri medijskih hišah. Cena fotografije je v zadnjih letih močno padla, fotografski
poklic pa izgublja na vrednosti. Žal je
ta pojav veliko močnejši v Sloveniji,
kot drugod v Evropi. Sam sem se moral prilagoditi z znižanjem cen za komercialno fotografiranje, iskanjem
dela v tujini in tako, da sem se začel
ukvarjati tudi z grafičnim oblikovanjem. Po drugi strani pa pri svojih
umetniških, razstavnih fotografijah
ne popuščam, tu cena ostaja.
Nam zaupaš, s čim se ukvarjaš trenutno? Kakšni so tvoji izzivi?
Trenutno kar precej sodelujem z glasbenimi ustvarjalci, v kratkem začnem z večjim turističnim fotografskim projektom, prav tako pa se bo
kmalu začela tudi festivalska sezona.
Glede izzivov pa načrtujem scenografsko in kostumografsko zahteven
avtorski projekt.
Društveni utrip
številka 4, maj 2016
Najlepši kres daleč naokoli!
JURE SVETELJ
TIJA ZAGMAJSTER
Četrtek, 28. maj 2016, ura je 6.00
in jutranjo idilo so prekinili zvoki
motorne žage ter vonj po bencinu.
Na delu sta bila brata Bider, ki sta
se odpravila po material za letošnji kres. Družbo so jima delali še
ostali člani Prosvetnega društva
Vodice.
Skupaj so nabrali za dve prikolici lesa
in ju prepeljali pred Občino Vodice. V
petek popoldne pa se je začelo postavljanje največjega kresa v Vodicah do
zdaj. Najprej so skupaj staknili glave
»arhitekti« in določili širino kresa,
nato pa so »lokalni mojstri« poprijeli
za motorke ter nakladalnik in gradnja
se je začela. Kres se je vzpenjal proti
nebu in na koncu dosegel dobrih 7 metrov višine. Ponosno je stal in se razkazoval mimoidočim občanom.
V večernih urah je Prostovoljno gasilno društvo Vodice prižgalo kres. Dogodek je spremljalo kar lepo število
obiskovalcev. Za žejo so skrbeli člani
PDV-ja, za okrepčilo pa mesarija Selak.
Seveda ni manjkalo tudi zabave ob ansamblu Smer. Najmlajši so občudovali
kres in spremljali, kako iskre izginjajo
v oblake. Kres se je izkazal tudi za zelo
uporabnega, saj je ob malo nižjih temperaturah poskrbel tudi za prijetno
toplino.
Dogodek se je že drugo leto izkazal za
nekaj, kar je občanom všeč in pripelje v
našo občino pravo prvomajsko vzdušje
ob prazniku dela. Za pomoč se je treba
zahvaliti še: Mateju Vodetu, avto prevozništvu Andrej Jerman, gozdarski
opremi Ko Net, Tesarstvu in krovstvu
Kranjec, Klubu Kubu, vodji dogodka
Petru Skubicu in seveda Občini Vodice.
Člani PDV-ja vam obljubljamo, da bo
kres naslednje leto še bolj veličasten!
13
Društveni utrip
14
številka 4, maj 2016
Spomladanska budnica
1
2
O
V
K
4
5
H
₂
J
₄
7
A
₅
R
₆
9
T
V
E
₇
10
11
₁
J₃
6
8
3
₈
C
₉
12 ₁₀
13
R₁₁
14
15
J
K
E
₁₂
₁₃
16
17
1. Vaški posebnež iz Dornic, ki je
prodajal »cajtnge«.
2. Cerkev v občini Vodice, ki je
hkrati tudi najmanjša župnija v
Sloveniji.
3. Slikar, rojen v Vesci, deloval v
Kamniku.
4. Gosta juha iz prekajenega svinjskega mesa in jušne zelenjave ter
na koščke narezanega krompirja.
5. Glasbeni pedagog, zborovodja,
organizator glasbenega šolstva,
rojen na domačiji Spodnji Rebov
na Skaručni, na hiši vzidana tudi
spominska plošča.
6. Živalska vrsta, značilna za visokogorje, večkrat videna tudi v
Povodju.
N
7. Reka, v katerem porečju naj bi nekoč ležalo območje Vodic.
8. Material, ki se nahaja na dnu Koseškega bajerja.
9. Kraj, kjer se nahaja samostan šolskih sester, nekoč znan po gospodinjskih tečajih za dekleta in žene.
10. Glasbeni dogodek, ki že nekaj
let zapored poteka v Kulturnem
domu Vodice. Organizira ga PDV.
11. Staro ime za območje Vodic.
12. Največja jama v občini Vodice, v
njej prebiva evropski endemit –
pajek, ki še ni raziskan.
13. Kraj, ki se imenuje po Šenkih iz
Ostrovice na Koroškem.
14. Potok, ki se izteka iz Koseškega
bajerja.
15. Slovenski pisatelj, dramatik, satirik in novinar, ki je napisal delo
Kako sem se jaz likal.
16. Fantič, ki se je po ljudskem izročilu hrabro boril proti Turkom,
po njem je ime dobila tudi gotska
cerkev.
17. Naselje v občini Vodice, ležeče
pod severnim vznožjem Smledniškega hriba.
Najdi geslo v oštevilčenem
stolpcu in osvoji nagrado.
Odgovor pošlji
na elektronski naslov:
[email protected].
Morda se ti nasmehne sreča!
Društveni utrip
številka 4, maj 2016
Je lepša dežela še kje …
MAJDA ŠAVLI
Torek, 3. maja, je bil en lep večer,
večer pesmi, plesa, veselja. Društvo upokojencev Vodice je organiziralo kulturno zabavno prireditev »Je lepša dežela še kje«. K
sodelovanju smo povabili mlade
iz Osnovne šole Vodice, Folklorno
skupino Društva narodnih noš Vodice, pevce iz Luč, Francko in Ani
iz Cerkelj ter plesni par Katarino
Matuš in Jaka Podgorška. Seveda
smo sodelovali tudi člani kulturniške skupine Društva upokojencev
Vodice.
V uvodu je Tone, ki je šofiral skozi ves
program, povedal, da bomo predstavili
del kulture in zgodovino naroda, ki živi
v tej lepi deželi.
Že ob prihodu v dvorano sta nas pričakala lajnar Vinko in par v narodnih
nošah. Prijazen sprejem, z bomboni, ni
kaj. Kot prvi so nastopili člani folklorne skupine Društva narodnih noš, ki
so zaplesali venček gorenjskih delovnih plesov. Zaplesala so tudi dekleta iz
Osnovne šole Vodice in nam skozi ples
in igro povedala, da se je najlepše, če
smo prijatelji, brez prepirov in razprtij. Sledil je nastop članov kulturniške
skupine Društva upokojencev, ki si je
za letošnjo tematiko nastopov izbrala
predstavitev poklicev. Z veseljem smo
sledili izvajanjem pesmi in predstavitvi različnih poklicev, kot so: kosci,
žanjice, pastirji, predice, kovači, vinogradniki, šuštarji, mlinarji, lovci,
kmetiči, perice. S svojo pesmijo nas je
navdušila prodajalka vijolic in na koncu še živahna šoferska polka. Marsikoga so zasrbele noge, da bi kar zaplesal.
V sklopu Društva so nastopili še člani
skupine Korenine in Ropotavčki, ki iz
svojih nenavadnih glasbil še vedno izvabljajo uporabne zvoke. Navdušile so
nas tudi članice aerobne skupine, ki
Franca in Ani » Skečni par«
Pevci iz Luč
Prodajalka vijolic Francka
15
Društveni utrip
16
številka 4, maj 2016
so zaplesale na pesem Helene Blagne,
Zrele ženske.
K sodelovanju na prireditvi smo povabili plesni par Katarino Matuš in
Jaka Podgorška, ki sta nam zaplesala
angleški in dunajski valček. Čudovito. Mlada, perspektivna plesalca, ki
sta že mednarodno priznana. Sledil je
nastop naših gostov, pevske skupine
iz Luč. Zapeli so nam nekaj pesmi, ki
jih že dolgo nismo slišali. Tudi njihova
skupina skrbi za ohranjanje kulturne
dediščine.
Da je smeh pol zdravja in da je res tako,
sta nas s skečem »Ta stara dva« prepričali Francka in Ani, naši vsakoletni
gostji. Z dobro voljo in pesmijo Prav
lepa je vodiška fara, ki so jo zapeli vsi
nastopajoči, se je prireditev zaključila.
Vsa zahvala za trud in dobro organizacijo vodji kulturniške skupine pri DU
Vodice Mateji Potrč, Tonetu Logarju za
dobro vodenje in vsem sodelavcem pri
organizaciji. Bil je lep večer.
Plesni par
Aktivni tekači v SD Strahovica
MIHA KIMOVEC
V SD Strahovica smo tekači aktivni
vse leto. Z močno voljo smo tudi letošnjo zimo pretekli kar nekaj kilometrov po naši občini, kjer se ponuja nešteto različnih poti za nadgradnjo tekaške pripravljenosti. Spomladanske
tekaške »klasike« so pravi kazalnik
zimskega dela naših tekačev, rezultati so bili fantastični. Vsi pa že nestrpno pričakujemo vsakoletno domačo
»bitko«, Gozdni tek po Rašici.
Nastopili smo na:
- Malem kraškem maratonu
- Istrskem maratonu
- Teku trojk (60. pohod ob žici)
- Maratonu Radenci
Kraški maraton
Društveni utrip
številka 4, maj 2016
Preverjanje osnovnošolskih ekip prve pomoči
JANA POTOČNIK
Lani je bil prebit led glede osnovnošolske ekipe prve pomoči. K
interesni dejavnosti Prva pomoč
smo septembra povabili učence
od 6. do 9. razreda. Od oktobra
dalje se redno srečujemo in spoznavamo različne poškodbe, obolenja in bolezenska stanja. Nekaterim lanskim tekmovalcem se je
pridružilo lepo število novih.
Svoje znanje so učenci nadgradili tudi s treningom na sedežu območnega združenja Rdečega križa v
Ljubljani, kjer so med drugim vadili
temeljne postopke oživljanja in spoznavali delo z defibrilatorjem. Ker je
bilo število učencev na interesni dejavnosti precej večje, kot jih je lahko
v ekipi, smo izvedli šolsko tekmovanje. Dobro znanje so pokazali prav
vsi, vendar je bilo v ekipi prostora le
za 8 tekmovalcev.
V sredo, 30. marca, je na Rdečem križu Slovenije-OZ Ljubljana potekalo
lokalno preverjanje znanja osnovnošolskih ekip prve pomoči. Preverjanja se je udeležilo 18 osnovnošolskih
ekip iz Mestne občine Ljubljana in
primestnih občin Medvode, Dobrova
– Polhov Gradec, Velike Lašče, Smlednik in Vodice.
Ekipo OŠ Vodice so na lokalnem preverjanju sestavljali Žan Pirc Jeraj,
Žan Verbič, Eva Bergant, Sabina Hočevar, Nina Gubanc, Miha
Gyergyek in Nino Novak. Kot poškodovanki sta nam na pomoč priskočili šestošolki Klara Caserman
in Mirjam Merše. Mentorji, ki smo
čez leto usposabljali ekipo, pa smo
bili Irma Janežič, Miha Kimovec
in Jana Potočnik.
Šolsko ekipo po pravilih sestavlja
šest članov in dve rezervi. Tekmovanje na lokalnem nivoju je sestavljeno
iz teoretičnega testa o prvi pomoči in
Rdečem križu, praktični del pa zajema tri različne poligone s po dvema
poškodovancema.
Znanje članov ekipe nas je pripeljalo
do odličnega 6. mesta. To je pomenilo, da zgodba s prvo pomočjo za
to šolsko leto še ni bila zaključena.
Prvih dvanajst osnovnošolskih ekip
prve pomoči (OŠ EPP) z lokalnega
preverjanja je namreč svoje znanje
preverilo na 7. regijskem preverjanju
OŠ EPP, ki je potekalo 13. aprila na
OŠ Brezovica. Ekipi se je tokrat pridružil tudi Benjamin Korelc, zaradi
sočasnih dejavnosti pa ni tekmoval
Žan Verbič. Poškodbe so bile nekoliko zahtevnejše, saj so zajemale tudi
Člani ekipe na regijskem preverjanju
Del ekipe pri reševanju testov
temeljne postopke oživljanja, nenadna obolenja in bolezenska stanja.
Člani ekip so se pomerili na treh
delovnih mestih, ki so prikazovala
nezgode na športnem dogodku v Planici, ter na pisnem delu, kjer so reševali test iz poznavanja zgodovine in
organizacije Rdečega križa ter prve
pomoči.
S svojim prikazanim znanjem smo
bili zelo zadovoljni, prav tako pa tudi
z rezultatom, saj smo med dvanajstimi ekipami zasedli odlično šesto mesto. Čestitke vsem tekmovalcem za
odličen dosežek, prav tako pa pohvale vsem učencem, ki so v letošnjem
šolskem letu obiskovali interesno dejavnost Prva pomoč.
17
Dogodki
18
številka 4, maj 2016
Nova generacija operativnih gasilcev
ROMAN BALIŽ
Komisija za izobraževanje GZ Vodice
Izobraževalna komisija GZ Vodice je kmalu po novem letu resno
zgrabila za delo. Dan po Valentinovem so se pripravniki iz šestih
prostovoljnih gasilskih društev v
naši občini prvič sestali v predavalnici v Polju. Naredili so prvi korak k nazivu operativnega gasilca,
ko bodo lahko samostojno sodelovali na intervencijah.
Oskrba ponesrečenca
39 tečajnikov je skozi predavanja in
praktične vaje obiskovalo in opravilo tečaj, ki je skupno obsegal 61 ur.
Tako predavatelji kakor tudi inštruktorji so izhajali izključno iz nabora
izkušenih in izobraženih gasilcev iz
naše domače zveze. Vseh 39 tečajnikov je tečaj tudi uspešno opravilo in
pridobilo grobe osnove za nadaljnje
pridobivanje gasilskih znanj in veščin.
19. marca so bile zadnje praktične
vaje v sklopu osnovnega tečaja za
gasilca in zaključek, po tem pa smo
dali tečajnikom le dva tedna počitka
in 4. aprila so že začeli z nadaljevalnim tečajem za gasilca. Tečaj je tudi
pogoj za dodelitev čina gasilec, le-ta
pa je pogoj za sprejem v operativno
enoto v domačem društvu. Na tečaju smo imeli manjši osip kandidatov
s prejšnjega tečaja – prijavilo se jih
je 31, obiskovalo pa le 28. Domačim
predavateljem so se pri strokovnih
predmetih pridružili gasilci, ki so kot
predavatelji znani tudi po širni gasil-
Gašenje z lestve
Dogodki
številka 4, maj 2016
Gašenje notranjega požara
Pisni del izpitov
ski Sloveniji. Ekipa inštruktorjev je
bila znova domača. Ta tečaj je skupno
obsegal 99 ur, od tega štiri deveturne praktične sobote. Tečaj je uspešno zaključilo prav vseh 28 gasilcev
pripravnikov z zadnjimi praktičnimi
vajami 7. maja. To sta bili pravzaprav
dve zaključni vaji. Tečajniki so se izkazali s samostojnim delom in prikazom vseh veščin, ki so jih pridobili
v zadnjih dveh mesecih. Mogoče je
bilo opaziti črn dim, ki se je valil nad
Poljem in slišati sirene, ki so zavijale
po naši občini. Namen tega je bil te-
čajnike preizkusiti tudi pri delu pod
pritiskom. Izkazali so se! Sedaj pa le
upamo, da to berejo naši novi gasilci
in jim lahko še zadnjič položimo na
srce: Vse je odvisno od vas, da obnavljate pridobljeno znanje in ga nadgrajujete.
Tečaj je bil tudi preizkušnja za inštruktorje. Novi mladi inštruktorji
so bili vseskozi pod budnim očesom
predsednika komisije za Izobraževanje GZ Vodice Uroša Talana, ki je sam
pri sebi ocenjeval primernost posameznika za predajanje znanj. Po pre-
Predavatelji OTG
Marko Štupar
Primož Erce
Tone Šušteršič
Jože Pavlič
Uroš Talan
Alojzij Kosec
Predavatelji za NTG
Tone Šušteršič (domači)
ostali iz drugih GZ
Janez Hočevar
Janez Koncilija
Manca Ahačič
Jure Dolinar
Suzana Anžur
Cveto Šumec
Matjaž Šušteršič
Ciril Tomše
Tine Juvan
Inštruktorji (vsi domači):
Gašenje gorečega vozila
Simon Drešar
Jože Pavlič
Roman Baliž
Miha Mušič
Klemen Dolenc
Klemen Merčun
Marko Hribar
Tone Šušteršič
Bor Ladiha
Uroš Talan
Matej Vode
Matevž Janhar
David Bider
Jaka Štupar
Tilen Podgoršek
19
Dogodki
20
številka 4, maj 2016
jetih rezultatih anket, ki so jih rešili
tečajniki, pa sem dobil zagotovilo, da
je Uroš že sestavil ekipo za naslednje
tečaje.
Vsem novim gasilcem bi ob tej priložnosti radi čestitali za opravljene tečaje, predavateljem in inštruktorjem
pa za kakovostno predajanje znanja.
Ker pa v gasilstvu znanja ni nikoli
preveč, ima izobraževalna komisija
že polne roke dela. Mogoče boste že v
decembru brali članek o novih višjih
gasilcih, o tečaju, ki gasilce nauči prvih nalog vodenja skupine.
NA POMOČ!
Napad!
Pomlad na PŠ Utik
URŠA MERČON
Čeprav smo majhna šola, se pri nas
dogaja veliko zanimivega. V zadnjem mesecu je bilo na naši šoli
zelo pestro. S prireditvijo Pozdrav
pomladi smo veselo zakorakali v
pomlad. Nato smo sredi aprila izvedli evakuacijo v primeru potresa. Pred zadnjimi krajšimi počitnicami v tem šolskem letu pa smo ob
svetovnem dnevu plesa na PŠ Utik
organizirali dan plesa.
Tako kot vsako pomlad smo tudi
letos z učenci PŠ Utik pripravili
prireditev z naslovom POZDRAV
POMLADI. Šolsko telovadnico so
dodobra napolnili starši, bratci
in sestrice nastopajočih, niso pa
manjkali niti dedki, babice, tete,
strici, pa tudi kakšna soseda je bila
vmes. S prireditvijo, na kateri so se
predstavili učenci vseh treh razredov, smo pozdravili prihajajočo pomlad in se obenem spomnili tistih,
brez katerih bi bil naš vsakdanjik
pust in prazen – to so naše mamice, babice, tete … No, pa tudi na
Dogodki
številka 4, maj 2016
očke in dedke nismo pozabili. Pomladno vzdušje so učenci pripravili s pesmijo, plesom in deklamacijami. Ob koncu prireditve so učenci
mamicam ob prazniku v zahvalo
za njihovo skrb in ljubezen podarili pesem Mamica je kakor zarja in
cvetoče darilo.
Na naši šoli vsako leto izvedemo
tudi evakuacijo v primeru naravnih in drugih nesreč. Letos so nam
pri pripravi, organizaciji in izvedbi
pomagali člani gasilskega društva
Bukovica – Utik, pod vodstvom poveljnika gospoda Marka Štuparja.
Po uspešno opravljeni evakuaciji
smo se vsi skupaj zbrali v šolski telovadnici ter se pogovorili o poteku
in izvedbi le-te. Nato so nas gasilci povabili še na obisk gasilskega
doma. Tam so učencem razkazali
celoten dom in gasilsko opremo.
Največ zanimanja je bilo za ogled
gasilskega avtomobila, saj so vsi
hoteli vsaj enkrat sedeti v njem.
Predstavili so nam tudi družabne
prostore. Tam so gasilci učence ob
izredni gostoljubnosti postregli
s pijačo in lahko so se preizkusili
tudi v igranju namiznega nogometa. Za učence je bil ta dan res posebno doživetje.
Celoten potek dneva pa je »gasilski
fotograf« posnel tudi na zgoščenko, ki nam jo je skupaj s skupinsko
sliko predal član PGD Bukovica –
Utik.
Na tem mestu bi se kolektiv PŠ
Utik zahvalil vsem članom PGD
Bukovica – Utik, ki so si vzeli čas
oz. dopust in nam v torkovem dopoldnevu pomagali pri izvedbi evakuacije. Čeprav je bila to le vaja, pa
smo prepričani, da bi se v primeru
prave nesreče gasilci izredno hitro
odzvali in nam z veseljem pomagali. Na pomoč!
29. aprila po vsem svetu obeležujemo svetovni dan plesa. Ker je to
ravno med prvomajskimi počitnicami, smo dan plesa na PŠ Utik izvedli v torek, 26. aprila. Pod vodstvom mentoric plesne šole STUDIO RITEM so se učenci učili različnih plesnih korakov. Čeprav se
nam zdi nemogoče, pa so se učenci
v enem samem dopoldnevu naučili
tri plese. Ob zaključku dneva so se
z njimi predstavili v šolski telova-
dnici, ki se je za ta dan spremenila
v pravo plesno dvorano. Na parketu so ob živahni glasbeni spremljavi plesni koraki naših učencev tekli
kot namazani. Res jih je bilo veselje
gledati. Nekateri bolj spretno, drugi nekoliko manj, vsi pa so z velikim veseljem opazovali mentorico
in ponavljali gibe. Moramo priznati, da so se vsi odlično odrezali, res,
fantje niso nič kaj zaostajali za dekleti. Kdo ve, morda pa se bo med
njimi našel tudi kdo, ki se bo nekoč
podal v bolj resne plesne vode.
21
Dogodki
22
številka 4, maj 2016
Tekmovanje v znanju matematike za Vegova
priznanja
Dosežki naših učencev v šolskem letu 2015/16
Osem učencev je doseglo srebrno Vegovo priznanje.
LIDIJA ŠUŠTAR
vodja aktivov matematikov
Srebrno Vegovo priznanje
V soboto, 16. aprila 2016, je potekalo državno tekmovanje iz matematike na OŠ Pirniče. Tekmovalo je 2710
učencev iz vse Slovenije od 5. do 9. razreda. Iz naše
šole se je uvrstilo 11 učencev in vsi so dosegli odlične
rezultate.
Trije učenci so dosegli zlato Vegovo priznanje:
Zlato Vegovo priznanje
Ime in Priimek
Razred
Mentor
Pia Bonča
8. b
Cilka Marenče
Martin Mlinšek
8. c
Jure Grilc
Anton Novak
9. a
Jure Grilc
Učenec 8.c razreda, Martin Mlinšek, je z odličnim 7. mestom osvojil 3. nagrado, ki jo podeljuje DMFA Slovenije.
Ime in Priimek
Razred
Mentor
Klara Burgar Žitnik
5. a
Mira Debeljak
Tim Drašler
5. b
Eva Ukmar
Eva Jenko
6. a
Lidija Šuštar
Jaka Gregorc
7. b
Lidija Šuštar
Miha Gyergyek
8. c
Klavdija Cof Mlinšek
Štefan Podgoršek
8. c
Klavdija Cof Mlinšek
Domen Žgalin
8. a
Lidija Šuštar
Eva Šetina
9. b
Jure Grilc
Na naši šoli pa je še ena učenka iz 9.b razreda, Eva Šetina, ki ji je v osnovnošolskem šolanju vsako leto uspelo
osvojiti bronasto priznanje na tekmovanju Mednarodni
matematični Kenguru. Ob zaključku šolanja bo prejela
priznanje Diamantni Kenguru.
Tretješolka
Neža z odličnimi rezultati!
Anita Robar
Miha Kimovec
V letu 2015 je Neža Pogačar Žun
dosegla drugo mesto na državnem
tekmovanju v namiznem tenisu,
tudi leto 2016 ji je naklonjeno, saj
je vedno bliže odličnemu rezultatu.
Neža se je z dobro uvrstitvijo na medobčinskem in področnem tekmovanju uvrstila v četrtfinale državnega
prvenstva na Otočcu. Kljub poškodbi je dosegla prvo mesto. Naslednja
stopnička je bil polfinale državnega
tekmovanja v Novi Gorici. Dosegla je
drugo mesto. S tem se je uvrstila na
finalno državno tekmovanje.
Neža je učenka 3. razreda, tekmuje pa v kategoriji mlajših deklic od 1. do 5.
razreda.
Dogodki
številka 4, maj 2016
Mladi nogometaši
Anita Robar
Miha Kimovec
V preteklih dneh so naši sedmošolci merili moči v nogometu z
vrstniki iz medvoške občine. Na
zunanjem igrišču OŠ Preska so,
v najpopularnejši igri na svetu,
osvojili tretje mesto.
Po suvereni osvojitvi prvega mesta
v skupini je polfinalno tekmo krojila nogometna loterija. Redni del
tekme je minil brez zadetkov, učenci OŠ Pirniče so se tako po izvajanju
7-metrovk zasluženo veselili. Tekma
za tretje mesto z OŠ Smlednik je prav
tako poskrbela za infarktno končnico. Po rezultatu 1:1 v rednem delu so
se v loteriji tokrat veselili naši učenci.
“Rumeni” so blesteli predvsem v
obrambni igri, v štirih tekmah so
prejeli le dva zadetka v rednem delu
igre. Pred napadalci nasprotnikov
se niso dali zmesti Gašper Zigmund,
Domen Jenko in Žan Verbič, v vratih
pa je s premišljenimi potezami in izjemnimi obrambami dominiral Luka
Kermavner. V napadu so za zadetke v
nasprotnikovi mreži skrbeli Anis Kličič, Miha Kastelic in Jaka Šipka Žun.
23
Dogodki
24
številka 4, maj 2016
Zgodovinski uspeh naših sedmošolcev
Irma Janežič
mentorica MSC
Male sive celice je TV-kviz za sedmošolce, ki z leti pridobiva vse večji krog gledalcev, Pavle Ravnohrib
pa kot voditelj ostaja zvest oddaji
vse od njenih začetkov. Priljubljenost kviza TV Slovenija z leti narašča. Pohvaliti je potrebno koncept
oddaje in neverjetno znanje in široko razgledanost sedmošolcev,
ki navdušujejo iz leta v leto.
Tudi naša šola sodeluje na tem tekmovanju že vrsto let. Letos pa so
naši tekmovalci Teja Ločniškar,
Amber Bervar in Gašper Brišnik dosegli zgodovinski uspeh,
uvrstitev med štiri najboljše ekipe v
Sloveniji. Izjemen rezultat, če upoštevamo dejstvo, da je sodelovalo
okrog 400 ekip iz vse Slovenije.
Na osmih predtekmovanjih je bilo
izbranih 32 ekip, ki so se uvrstile v televizijski del oddaje. Učenci
Teja, Amber in Gašper nas tako že
od decembra razveseljujejo s svojim
znanjem v televizijskih oddajah.
Premagali so: OŠ Mladika Ptuj, OŠ
Dušana Bordona Semedela Koper v
osmini finala in OŠ Žiri v četrtfinalu. V polfinalni oddaji so bili za točko boljši učenci iz OŠ Jožeta Krajca
Rakek. Naši trije sedmošolci so pokazali izjemno znanje, široko splošno razgledanost, zdrav tekmovalni
duh in timsko sodelovanje. Na vseh
snemanjih oddaje smo uživali ob
preudarnih, premišljenih in hitrih
odgovorih naših tekmovalcev. Ob
njihovem izjemnem znanju je včasih zastal dih tudi samemu voditelju. V polfinalni oddaji jim je zmanj-
kalo le nekaj sreče za uvrstitev v finale. Dosegli so izjemen rezultat, ki
ga bodo prihodnje generacije težko
presegle.
Na tekmovalni poti so jih ves čas
spremljali in bodrili sošolci in prijatelji, ki so z bučnim navijanjem in
gromkim aplavzom nagradili njihovo znanje.
Za maskoto so si naši tekmovalci izbrali presto, ki so nam jo za to
priložnost izdelali v pekarni prest
Jagodic. Ob tej priložnosti se jim za
to in za preste, ki so jih naši tekmovalci podarili vsem nasprotnikom,
iskreno zahvaljujemo.
Teja, Amber in Gašper so s svojim
znanjem, sodelovanjem in zdravo
tekmovalnostjo odlični promotorji
OŠ Vodice, saj so veliko prispevali k
prepoznavnosti naše šole. Naj bodo
zgled prihodnjim generacijam.
Dogodki
številka 4, maj 2016
Zlati
fiziki
Klavdija Cof Mlinšek
V soboto, 9. aprila 2016, je bilo
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani državno tekmovanje iz fizike.
Na šolski ravni se je iz vse Slovenije pomerilo 7771 učencev, na
državno raven pa se je uvrstilo
le 150 osmošolcev in 152 deve-
Zeleni Jurij
Skupna prireditev vrtca Škratek Svit Vodice
tošolcev, od tega trije učenci iz
OŠ Vodice: Pia Bonča in Martin
Mlinšek iz 8. razreda ter Anton
Novak iz 9. razreda.
Državno tekmovanje iz fizike
poteka v dveh delih. Tekmovalci
rešujejo teoretične naloge, nato
pa še samostojno izvedejo eksperimentalno nalogo, ki jo morajo
podatkovno obdelati in prikazati
rezultate na različne načine. Pri
vsakem delu učenci izkazujejo
svoje znanje po 80 minut.
Vsi trije učenci naše šole so dosegli odlične rezultate:
Martin Mlinšek iz 8.c je osvojil
13. mesto v državi v skupini osmošolcev in zato prejel zlato priznanje.
Pia Bonča iz 8.b je v isti kategoriji
osvojila 30. mesto in prejela zlato
priznanje.
Anton Novak iz 9.a je zasedel 20.
mesto med devetošolci in prejel
zlato priznanje.
Vsem tekmovalcem čestitamo.
Hedvika Rosulnik
Rok Štupar
V vrtcu otroci spoznavajo lastno,
slovensko, kulturo in se seznanjajo
z drugimi kulturami.
Spoznavanje in ohranjanje slovenske
kulture in običajev je pomemben cilj,
ki si ga prizadevamo uresničevati. V
aprilu smo v kulturnem domu predstavili projekt Zeleni Jurij. Otroci
so v vrtcu spoznavali belokranjsko
nošo, plese, pesmi, običaje. Otroci,
od najmlajših do najstarejših, so s
pesmijo in plesom priklicali Zelenega
Jurija. Zeleni Jurij odganja zimo, prinaša pomlad, veselje in novo upanje.
Prireditev vrtca sta obogatili glasbena skupina Strune in Folklorna skupina Tine Rožanc. V eni od pesmi je
zapisano, da za Jurijem vse zeleni,
kamor on stopi, se kopičijo snopi, kamor le trene, se klasje v cvet odene.
Da nam je skupaj uspelo priklicati
pomlad, je bilo potrebno sodelovanje, veselje do dela, izročila. Vsem
nastopajočim čestitke, hvala gospodu Janiju Polajnarju, ki nam je tudi
tokrat pomagal ozvočiti prireditev.
25
Dogodki
26
številka 4, maj 2016
Nekaterim je uspelo, drugim žal ne!
Nika Hrabar
Zavod RS za varstvo narave
Polona Černač
Akcija Pomagajmo žabicam čez cesto
v Kosezah pri Šinkovem Turnu poteka že več let. Kot smo že omenili v
eni od prejšnjih številk, se preko te
ceste številne dvoživke, predvsem
krastače in rjave žabe, spomladi
odpravijo do Phliškega bajerja, ki
se nahaja v gozdu. V bajerju poteka parjenje in odlaganje jajc, nato
pa se ponovno vrnejo v gozd, kjer
preživijo preostali del leta. Z akcijo
so začeli lokalni prostovoljci, ki so
v preteklih letih sami organizirali
postavljanje ograje na stranski cesti
proti Šinkovem Turnu in prenašanje dvoživk čez cesto. Cesta poteka
preko dveh občin, občine Mengeš in
občine Vodice. Občina Vodice že več
let pomaga z obveščanjem o akciji
preko medijev. V letošnjem letu
pa smo z nakupom in postavitvijo
ograje na pomoč pristopili tudi Zavod RS za varstvo narave in občina
Mengeš. V začetku marca smo tako
območna enota Ljubljana, območna
enota Kranj Zavoda RS za varstvo
narave in komunalna služba občine
Mengeš združili moči ter skupaj
postavili 400 m varovalne ograje za
dvoživke ob cesti Koseze – Mengeš v
občini Mengeš. Ta odsek vodi skozi
gozd, kjer vsako leto prehaja velik
del populacije dvoživk. Obenem je
ta odsek zaradi gostejšega prometa
nevarnejši tako za dvoživke, kot za
same voznike. Cesta s povoženimi
žabami je namreč spolzka in zato
ogroža prometno varnost. V prihodnje bi bilo potrebno z varovalnimi
ograjami pokriti tudi do sedaj nezaščitene odseke ceste v obeh občinah
S postavitvijo ograje ob cesti preprečimo množičen povoz in zmanjševanje
populacij dvoživk. Vendar pa je ograja učinkovita le ob aktivnem prenašanju
dvoživk čez cesto, zato so potrebni prostovoljci, ki jih prenašajo na drugo
stran ceste.
oz. dolgoročna rešitev bi bila postavitev stalnih ograj, ki bi usmerjale
dvoživke v podhode.
Izkušnje Polone Černač, prostovoljke in organizatorke akcije
Pomagajmo žabicam čez cesto v
Kosezah
Letos smo z akcijo pobiranja dvoživk
začeli precej zgodaj, že 1.3. Prostovoljcev je bilo na začetku malo, včasih le po eden na večer. Proti koncu
akcije se nas je nabralo nekaj stalnih
prostovoljcev, ki smo žabice in krastače prenašali čez ceste proti bajerju
vse do 2.4.
Letošnji marec je bil precej sušen,
zato je prehod dvoživk potekal zelo
nepredvidljivo. Dvoživkam ustreza
vlažno, ne preveč hladno vreme, veter pa nikakor ne (v primeru vetra se
vkopljejo v zemljo ali v listje in čaka-
jo na primernejše razmere). Ko smo
na začetku aprila že mislili, da je za
letos selitve konec (ograje v smeri iz
gozda proti bajerju so bile takrat že
odstranjene), nas je 10.4. presenetil
dež. Takrat so se prav vse dvoživke,
vsaj tako se je zdelo, naenkrat odločile za odhod nazaj proti svojim
stalnim bivališčem. Tisti petek je bil
za ta nebogljena bitja kar črni petek,
saj jih je v dveh urah povozilo več kot
100, kljub dežuranju in trudu dveh
prostovoljk in k sreči za petek ne pregostemu prometu. Cesta v gozdu proti Mengšu se je tako v hipu spremenila v krvavo pokopališče dvoživk, kar
nas je kar precej potrlo.
Naše delo bi bilo lažje, ko bi vsi vozniki upoštevali omejitve hitrosti,
predvsem pa začasno postavljene
znake, ki opozarjajo na dvoživke na
cestah. Tako pa nas včasih skrbi ne
Dogodki
številka 4, maj 2016
samo za žabice, temveč tudi za našo
varnost, kljub temu, da je obvezna
oprema vsakega pobiralca med drugih tudi odsevni jopič in močna luč,
zato da smo že od daleč vidni. Letos
smo imeli smolo, da je bila ravno v
času selitve ta cesta s prometom bolj
obremenjena kot sicer. Cesta od Vodic proti Komendi je bila namreč nekaj časa zaprta, tako da se je del prometa žal preusmeril na »našo« cesto.
Letos smo skupaj prenesli proti bajerju 933 dvoživk, smo pa morali
biti letos prvič bolj aktivni tudi pri
prenašanju nazaj v gozd. Dvoživke
se vračajo z mrestišč praviloma bolj
posamično, letos pa so se vračale verjetno zaradi res posebnega vremena
precej bolj množično.
Število prenesenih žabic in krastač
je letos manjše kot prejšnja leta.
Žal kljub našemu trudu tudi sicer
opažamo rahel trend zmanjševanja
dvoživk na tem območju, a se tolažimo, da bi bilo brez naše pomoči še
slabše. Upada sicer ne pripisujemo
samo prometu na cesti, temveč tudi
drugim vzrokom (neustrezne kmetijske prakse, zasipavanje manjših
mokrišč, zmanjševanje življenjskega
prostora zaradi povečane gradnje
ipd.). Veseli pa nas, da se vsako leto
vsaj nekaj staršev skupaj s svojimi
otroki odloči za pomoč na terenu,
saj so s tem zgled svojemu naraščaju, včasih pa ob tem prostovoljnem
delu celo zgubijo strah ali odpor do
dvoživk. Vabimo vas, da se v naslednjem letu pridružite vseslovenski
akciji Pomagajmo žabicam čez cesto
in pomagate pri ohranitvi teh koristnih živali.
Hvala vsem sodelujočim!
Državno tekmovanje v znanju iz Vesele šole
Jure Grilc
ravnatelj in organizator
državnega tekmovanja
Osnovna šola Vodice je v tem šolskem letu gostila že drugo državno tekmovanje. Po tekmovanju iz
logike, ki je na naši šoli potekalo
v mesecu oktobru 2015, je šola v
sredo, 13. aprila 2016, gostila tekmovanje iz znanja Vesele šole. Po
kratki uvodni slovesnosti, v kateri
sem predstavil šolo gostiteljico
ter občino Vodice in najbolj znane
občane, je 63 udeležencev državnega tekmovanja začelo z reševanjem tekmovalnih pol.
Tekmovalci so bili razdeljeni v šest
kategorij. V kategoriji 4. razredov
sta Osnovno šolo Vodice zastopala
Benjamin Rajer in Tinkara Barle
Čuk pod mentorstvom gospe Hedvige Ciperle. Z znanjem, ki sta ga
izkazala, sta si priborila srebrni
priznanji.
Vesela šola slovi kot eno starejših
tekmovanj za osnovnošolce. Njen
pobudnik je bil pedagog Ivan Bizjak.
Vesela šola spodbuja mlade k ustvarjalnemu in celovitemu pridobivanju
znanja, veščin in spretnosti. Ponuja predvsem tiste uporabne teme,
o katerih učenci od 4. do 9. razreda osnovne šole v šoli izvedo manj.
Vsebine so raznovrstne in so vezane
na aktualne teme današnjega časa,
zaznamovanje posebnih dogodkov
ali preprosto dopolnjevanje znanja s
področij težje razumljivih tem. V temah je poudarjen izobraževalni moment, dragocena pa je povezljivost
vsake tematike z različnimi šolskimi področji. Tako so v šolskem letu
2015/16 »veselošolci« raziskovali
skrivnostni svet gozdov, se seznanili
s prevoznimi sredstvi, ki so zaznamovala družbo in znanost. Reševali
so »matematične kravžljanke«, razpravljali o varnosti na spletu in odkrivali delovanje možganov. Potepali
so se po gorah in raziskovali zgodovino čokolade. Veselimo se že novih tekmovanj, na
katerih bodo naši učenci izkazali
svoje znanje, mi kot šola pa gostoljubje tekmovalcem in njihovim mentorjem.
27
Koristno / Obvestila
28
številka 4, maj 2016
univ. dipl. kom.,
specializantka
integrativne psihoterapije
HIŠA
12.5.2016
Tina Jereb,
se je očku Bogdanu
in mamici Nataši Mazovec
www.tinajereb.com
rodila hčerkica,
Kako komunicirati
z otroki, da bodo
zacveteli? – 3. del
Tam za zasneženimi vrhovi,
tam, kjer se še poklon da naravi,
stoji moja rodna hiša,
v njej ni diha
in na vratih ne napisa.
Tudi snega nihče ni odmetal,
Otroci pridejo na ta svet brez poznavanja osebnih in družbenih
meja, zato jih moramo o le-teh
in dogovorih, ki nam omogočajo
lažje sobivanje (v družini, vrtcu,
šoli …), šele naučiti. S kakšnimi
besedami usmerjati otroke, da
bodo sodelovali z nami?
tudi gazi ni ...
princeska Ema.
Čestitke Mamici,
Pomlad bo vse stalila,
zob časa bo izkljuval vsa očesa,
tudi oko mojega spomina.
očku bratu in sestri
ter dobrodošla Ema.
Mateja Traven
Najprej si poglejmo, kakšna komunikacija pri otrocih vzbuja zamero in
druga neprijetna čustva, zaradi katerih so manj pripravljeni narediti, kar
želimo. (1) Ukazovanje in prepovedovanje: »Rekel sem, da takoj pospravi
kolo v garažo!« »Nimaš kaj gledati
televizije ob tej uri.« (2) Obtoževanje
in vzbujanje občutkov krivde: »A nisi
sezul čevljev, ko si šel v sobo? Pa kaj je
s tabo? A misliš, da bom jaz cele dneve
za tabo čistila? Nikoli ne upoštevaš,
kar ti rečem …« (3) Izrekanje groženj:
»Če ne pospraviš igrač ta trenutek,
zvečer ne boš gledal risanke.«
Nočemo še ene cone
Kako torej lahko usmerjamo otroke
na spoštljiv način? (1) Podajmo informacijo. Včasih otroci še ne vedo, da
neko vedenje ni v redu. Štiriletnemu
otroku npr. recimo: »S temi čevlji ne
hodi po lužah, ker boš imel mokre
nogavice.« (2) Podajmo informacijo in
otroka spodbudimo k popravi »škode«. Namesto da otroka obtožujemo, mu recimo: »Vidim, da nisi sezul
čevljev, ko si šel v sobo. Na, tukaj je
krpa.« (3) Povejmo na kratko. Otroci
pogosto že poznajo dogovore, vendar
v tistem trenutku nanje pozabijo itd.
Namesto da otroku na dolgo in široko
predavamo, ga opomnimo z eno besedo: »Miha, voda (in ob tem poglejmo
na pasjo posodo).«
ri vodiškega župana. Medtem ko
Civilna iniciativa Repnje
čanov, združenih v Civilno iniciativo
Repnje, izraža nestrinjanje in skrb?
V Repnjah na vodovarstvenem
območju in na prvovrstnem kmetijskem zemljišču raste črna gradnja, ki ogroža naravo, podtalnico
in občane Vodic. Kljub odločbam
inšpektorjev, ki zahtevajo vrnitev v prvotno stanje, se nelegalna
gradnja nadaljuje, tudi ob podpoobčina že več let ignorira zahteve občanov po ureditvi lokalnega prometa, povečanju varnosti,
predvsem otrok, na drugi strani
podpira uničevanje skupne infrastrukture, onesnaževanje okolja in
ogrožanje ostalih udeležencev v
prometu.
Spoštovani občani Vodic! Načrtovanje gospodarsko-obrtne cone v
Repnjah naj bi zagotovilo razvoj gospodarstva, sočasno z ustreznejšim
bivalnim okoljem za vaščane. Čemu
torej več kot 100 polnoletnih Repenj-
Zato, ker novi načrti v cono ne vključujejo samo manjšega območja,
umaknjenega od stanovanjskih
površin, kjer že delujejo trije lokalni
podjetniki in je zemljišče delno degradirano (»A« na sliki). Vključujejo
tudi 3 ha najboljšega kmetijskega
zemljišča, tik pod hišami (»B« na
sliki). Podatek, ki bi ostal še dolgo
skrit, če na travniku ne bi zraslo nelegalno parkirišče in sprožilo branja
obsežne občinske dokumentacije. V
njej piše, da bo sprememba namembnosti travnika omogočila selitev
avtoprevozništva iz centra na
obrobje vasi in dvignila kakovost
bivanja v Repnjah. Trdimo, da navedbi nista resnični. Avtoprevozništvo s približno 35 tovornjaki
vlačilci, avtopralnico, servisom
in skladiščem bo v centru vasi
ostalo (oznaka »C« na sliki). O tem
priča lastnikova prošnja za legaliza-
Obvestila
številka 4, maj 2016
cijo na črno zgrajenega skladiščnega
objekta (oznaka »D« na sliki). Selil
bi se drug avtoprevoznik, ki želi tik
pod hišami svojo dejavnost bistveno razširiti. Načrtuje parkirišča za 64 tovornjakov vlačilcev
in 46 osebnih vozil, 10 nakladalnih ramp, mehanično delavnico,
avtopralnico, 760 m2 površin za
zunanje začasno skladiščenje in
pisarno.
Promet in hrup teh tovornjakov, neprekinjeno delovanje njihovih priklopnih hladilnikov, dodatne emisije izpušnih plinov ter močni tresljaji
ne pomenijo »prizadevanj za kakovostnejše življenje v Repnjah«. Tudi
ozka in dotrajana cesta brez pločnika, dotrajana vodovodna in energetska infrastruktura, neobstoječa
kanalizacija ter neustrezno dimenzioniran meteorni sistem ne dopuščajo takih kapacitet v stanovanjskokmečkem zaselku. In ne nazadnje
cono bi razširili na račun kmetijskega zemljišča, katerega dobra polovica
sega v III. vodovarstveno območje.
Po južnem robu zemljišča poteka
cevovod za pitno vodo do sosednjih
naselij. Namembnost zemljišča je
upošteval kmetijski inšpektor, ki je
lastniku nelegalnega parkirišča izročil odredbo o obvezni povrnitvi v
prvotno stanje.
Smo torej res proti ureditvi pogojev za izvajanje in razvoj lokalnega
podjetništva, ki ustvarja nova delovna mesta in prispeva k razvoju
občine? Nikakor! Le da podpiramo
celostno ureditev gospodarskoobrtne cone na prvotno predvidenem (»A«) območju. Tu bi poleg
obstoječih svoj prostor lahko dobile
nekatere dodatne obrtno-kmetijske
Zemljevid Repenj z označenimi zemljišči.
dejavnosti. Seveda po predhodni
ureditvi lastništva parcel in ob strokovni ureditvi celotnega območja.
Ne strinjamo pa se z zgoraj opisano razširitvijo cone za potrebe
avtoprevozništva. Ne verjamemo
namreč navedbam občine, da po
spremembi namembnosti zemljišč
sledi smotrno in celostno urejanje
cone. Lastnik je svoje stališče do
tega jasno izrazil z zavrnitvijo dveh
strokovnih predlogov za podrobno
ureditev cone. V dodatno zahtevani
tretji ureditvi so strokovnjaki poudarili številne pomanjkljivosti na račun maksimalnega upoštevanja želja
podjetnikov. Ne prepričajo pa nas
niti obljube o »naknadnem posodabljanju dotrajane vaške infrastrukture na račun cvetoče cone«. Za to je
namreč zadolžen občinski proračun,
ki pri trženju cone ne bo udeležen.
Ali bo torej interes kapitala prevladal
nad varnostjo na cesti, zaščito okolja
in zagotavljanjem ugodnih bivalnih
razmer? Spoštovani občani Vodic,
upamo, da v luči naše želje in zahteve po zdravem, varnem in mirnem
življenju v Repnjah razumete naša
stališča in prizadevanja za omejitev
načrtovane cone.
29
Obvestila
30
številka 4, maj 2016
5. MAJSKI TURNIR
V MALEM NOGOMETU
29.5.2016 2016
Igrišče pri gasilskem domu v Repnjah
PRIJAVNINA:
Denarni sklad velja za 12 prijavljenih ekip. V primeru večjega/manjšega števila ekip se sklad poveča/
zmanjša!
Pokali za prva tri mesta, najboljšega strelca, najboljšega igralca
in najboljšega vratarja celotnega
turnirja.
50€
DENARNI SKLAD:
1. mesto:
2. mesto:
3. mesto:
4. mesto:
300€
200€
PRAVILA IGRE:
- Igra se po sistemu 4+1
- Akumulirani prekrški
- Malo odbojna žoga
100€
50€
PRIJAVA
do 25.5.2016
na telefon
JURE:
031/761- 061
064/100-994
ali
ROMAN: 041/571- 886
ŠTEVILO PRIJAV JE
OMEJENO!
VABLJENI VSI LJUBITELJI MALEGA NOGOMETA IN DOBRE VOLJE!
ZA HRANO IN PIJAČO BO POSKRBLJENO!
VSE ZA VRT IN POLJE
PLANTEC
za cvetoče grmovnice in balkonsko cvetje, 300g
AKC
redna cena: 4,50€
20% pr IJA!
ihranek
akcijska cena: 3,60€
Gnojilo ima podaljšano delovanje in deluje 180 dni.
Zrnca gnojila so prevlečena s posebno smolo skozi
katero se sproščajo hranila. Na sproščanje vpliva
temperatura tal, v manjši meri pa tudi talna vlaga.
ENOL
Ob nakupu 2 vreč substrata vam
podarimo Carbohum čisto oglje, 20l
ET
Kamniška cesta 8
TEL: 01/8324-011
GSM: 031/810-385
[email protected]
NI
C
E
+5
10
Ob nakupu 10 lončkov
enoletnic vam jih 5 podarimo.
PRODAJALNA VODICE
+
Odpiralni čas:
od ponedeljka do petka
od 7:30 do 19:00 ure
ob sobotah
od 7:30 do 12:00 ure
Obvestila
številka 4, maj 2016
PGD Bukovica – Utik prireja
GASILSKO VESELICO
v soboto, 4. 6. 2016, z začetkom ob 19. uri
pri brunarici v Utiku.
Za zabavo bo poskrbel ansambel
Za pijačo, jedačo in srečelov bomo
poskrbeli domači gasilci.
Vljudno vabljeni!
Prostovoljno gasilsko društvo
Repnje-Dobruša
vabi na
5. malo nogometni
gasilski Turnir za
pokal Repenj 2016
Igrišče pri gasilskem
domu v Repnjah
Petek, 10.6.2016
Nagrade:
- Pokali za prva 3 mesta
- Praktične nagrade za
najboljše 4 ekipe
PRIJAVNINA
IN ROK PRIJAV:
Znaša 10€ na ekipo.
Prijavnina se plača v prostorih
prostovoljnega gasilskega
društva Repnje – Dobruša,
na dan turnirja. Razpored bo
objavljen naknadno!
Prijave zbiramo
do 8.6.2016,
kasnejših prijav
ne sprejemamo več!
PRAVILA IGRE:
4+1 / akumulirani prekrški
Namen turnirja je, da bi se
gasilci zbrali in pozabavali
še kje drugje, kot samo
na gasilskih intervencijah,
izobraževanjih in tekmovanjih!
INFORMACIJE IN PRIJAVE:
Jure (031 761 061),
Roman (041 571 886)
Vljudno vabljeni!
31
Obvestila
32
številka 4, maj 2016
PGD REPNJE DOBRUŠA
VA B I N A G AS I L S KO V ES E L I CO
v soboto 11. 6. 2016 ob 19.00
CE
NASTOPA
R
ANSAMBEL MA
LA IN TAK
! NOVO !
FRIZERSKI SALON
PO-KA
TI
K
Polona Kastelic, s. p.
Škofjeloška cesta 9
1217 Vodice
nasproti knjižnice
TER NA
IL S K
AS
GOMET
N
Vas vabi,
da si osvežite pričesko
z novo barvo, obliko …
R
NO
UR N
I
IT
I
5.
Informacije in naročanje
041 848 197
G
v petek 10. 6. 2016
ob 16.00
Vabljeni!
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
10.6.2016
30
Obvestila
številka 4, maj 2016
Srce tvoje je zastalo,
zvon v slovo ti je zapel.
Misel nate bo ostala,
spomin za vedno bo živel.
ZAHVALA
V 88. letu nas je nepričakovano zapustila
draga teta
IVANKA BIZJAK
Kovačeva Ivanka iz Torovega.
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo
sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki
ste nam v težkih dneh stali ob strani.
Hvala UKC Ljubljana in bolnišnici Golnik
za požrtvovalno skrb. Zahvaljujemo
se gospodu župniku Marijanu Peklaju
za mašni obred, pogrebnemu zavodu
Pogrebnik in pevcem. Iskrena hvala DU
Vodice in Marjanu Pipanu za pogrebni
govor. Hvala Jakobu Aljažu za lep govor,
hvala vsem, ki ste darovali sveče in cvetje
ter jo pospremili na zadnji poti.
Njeni žalujoči
Andrej z družino, Dragica z družino in
ostalo sorodstvo.
Skupaj nam je bilo lepo,
na koncu pa prišlo je slovo.
Mama, hvala ti za vse te čarobne dni,
počivaj v miru na rahli domači zemlji.
Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše. Brez pomena
zanje so razdalje, kraj in čas.
Mila Kačič
ZAHVALA
V 91. letu starosti je svojo življenjsko pot
končala naša draga mama
ZAHVALA
V 82. letu starosti je življenjsko pot sklenil
naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, brat
in stric
KŠELA MARIJA
Polančeva Mici.
Ob težki izgubi se zahvaljujemo vsem, ki
ste jo pospremili na njeni zadnji poti, izrekli
sožalja, darovali za maše, sveče in cvetje.
Zahvaljujemo se tudi župniku Francu
Mervarju in pogrebni službi Pogrebnik
za prelep obred, vsem sosedom in
sorodnikom, gospodu Lamovšku ter
društvu upokojencev Vodice za lepe
poslovilne besede.
Vsem imenovanim in neimenovanim še
enkrat iskrena hvala.
Vsi njeni
Tam, kjer si ti,
ni sonca ne luči.
Le tvoj nasmeh nam v srcu še živi
in nihče ne ve, kako zelo boli.
JANEZ MERČUN
iz Utika
Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem,
ki ste izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče
in svete maše ter ga pospremili na zadnji
poti.
Vsi njegovi
V spomin
Janezu Merčunu
Vsak mora po svoje živeti,
vsak mora po svoje prehoditi svojo pot,
kar mu je dano, mora sprejeti.
ne da bi vprašal, zakaj in od kod.
Podarila si mi življenje, ljubezen, trpljenje,
hvala ti mati, hvala za vse!
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za
izrečeno sožalje, darovano cvetje in
sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili k
večnemu počitku.
Posebna zahvala gre gasilcem in
prijateljem.
Enaindvajsetega aprila smo se člani
Društva upokojencev Bukovica – Šinkov
Turn poslovili od našega dolgoletnega
predsednika in podpredsednika.
Po upokojitvi si se včlanil v društvo in
leta 1996 bil izvoljen za predsednika.
Društvo si vodil dvanajst let, nato si bil
podpredsednik do letošnjega občnega
zbora. Za svoje požrtvovalno delo si prejel
priznanje našega društva in tudi priznanje
Zveze društev upokojencev Slovenije.
Hvala ti za tvoje nesebično delo, znanje in
prosti čas, ki si ga delil z nami.
Vsi njegovi
Mama Angela, sin Klemen, Milena, sestra
Dani ter brata Tone in Darko z družinami.
S spoštovanjem,
člani Društva upokojencev Bukovica –
Šinkov Turn
ZAHVALA
V 59. letu nas je zapustil
DRAGO ŽNIDAR
iz Polja.
ZAHVALA
V 85. letu starosti nas je po neprizanesljivi
bolezni za vedno zapustila
VERA PODBORŠEK
upokojena trgovska
poslovodkinja iz Vodic.
Velika zahvala patronažni sestri Majdi
Podgoršek in zdravstvenemu osebju GOA
UKC Ljubljana za nesebično skrb in pomoč
v njenih težkih trenutkih.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se še zadnjič
poslovili od nje, za vsa izrečena in napisana
sožalja, za darovano cvetje in sveče.
Zahvala vsem za lep pogrebni obred,
še posebej župniku Francu Mervarju za
darovano mašo, pevcem, trobentaču in DU
Vodice za poslovilne besede.
Vsi njeni.
Zatisnil utrujene si oči, ne bo več joka in bolečin, Ostal bo le spomin.
ZAHVALA
V 86. letu nas je zapustil mož, oče, brat, tast, dedek in pradedek
VIKTOR ZUPAN
Zahvaljujemo se vsemu sorodstvu, sosedom, prijateljem, dr. Kovačevi in
gasilcem za izrečeno sožalje, darovane sveče in cvetje. Zahvaljujemo se
župniku za pogrebno mašo in pogrebni službi ter pevcem.
Vsi njegovi žalujoči
33
Obvestila
34
številka 4, maj 2016
K NJ I Ž N E N OVOSTI
Romani
Spomini, avtobiografije
Gérard Depardieu: Tako se je zgodilo [Depardieu,
Gérard (roj.1948), avtobiografski romani, francoski
igralci]
Radka Denemarková: Prispevek k zgodovini radosti
Alyssa Palombo: Beneški violinist: zgodba o
Vivaldiju
Mladinsko leposlovje
Nesmrtno kraljestvo : četrta knjiga iz zbirke
Vilinska pot / Frewin Jones
Natalia Sanmartin Fenollera: Prebujenje
gospodične Prim [življenjske spremembe, življenje
na podeželju, družbena izolacija, Knjižničarke,
književna vzgoja]
Priročniki
Stephen Thomas Chang: Popolni sistem
samozdravljenja. Taoistične notranje vaje [naravno
zdravljenje, telovadne vaje, psihotehnike, kitajska
medicina]
Jessica Sorensen: Odrešitev Callie in Kaydena
[študenti, ZDA, travmatične izkušnje, odnosi med
spoloma]
Kriminalni romani
Sanja Lončar: Sveža zelenjava z domačega vrta
365 dni. Kako brez dodatnega ogrevanja ustvariti
vrt, v katerem nikoli ne zmrzuje - in pridelati dvakrat
več kot doslej
Joakim Zander: Brat [Sirci, Švedska, nemiri,
Stockholm, varnostnoobveščevalne službe, islamski
fundamentalizem]
Irvin D. Yalom: Rabelj ljubezni in druge
psihoterapevtske zgodbe [eksistencialna
psihoterapija]
Zgodovinski romani
Tessa Afshar: Na polju milosti [svetopisemske
osebe, Izrael, družina, krščansko življenje]
Politika
Boštjan Videmšek: Na begu. Moderni eksodus
(2005-2016) : z begunci in migranti na poti proti
obljubljenim deželam.
Anthony Doerr: Vsa ta nevidna svetloba [svetovna
vojna 1939-1945, nemški vojaki, Francija, nemška
okupacija]
DOGODKI IN PRIREDITVE
Dan
Datum
Ura
Dogodek/prireditev
Organizator
Lokacija
MAJ
IGRIŠČE PRI GASILSKEM
NEDELJA
29. 5. 2016
9:00-20:00
5. MAJSKI NOGOMETNI TURNIR
ŠD REPNJE-DOBRUŠA
DOMU V REPNJAH
(REPNJE 30C)
JUNIJ
SOBOTA
4. 6. 2016
19:00
GASILSKA VESELICA
PGD BUKOVICA - UTIK
BRUNARICA V UTIKU
IGRIŠČE PRI GASILSKEM
PETEK
10. 6. 2016
16:00-22:00
5. GASILSKI NOGOMETNI TURNIR
PGD REPNJE-DOBRUŠA
DOMU V REPNJAH
PETEK
10. 6. 2016
17:00
35. GOZDNI TEK PO RAŠICI
SD STRAHOVICA
SOBOTA
11. 6. 2016
19:00-03.00
GASILSKA VESELICA
PGD REPNJE-DOBRUŠA
SREDA
15. 6. 2016
19:00-22:00
SOBOTA
25. 6. 2016
16:00
VALETA
PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI
OŠ VODICE
OBČINA VODICE,
IN 90. OBLETNICI PGD ZAPOGE
PGD ZAPOGE
(REPNJE 30C)
SELO, KOČA SD
STRAHOVICA
IGRIŠČE PRI GASILSKEM
DOMU V REPNJAH
(REPNJE 30C)
KD VODICE
PGD ZAPOGE
Naslednji Kopitarjev glas izide
Prispevke pošljite najkasneje do
24. 6. 2016
3. 6. 2016
Obvestila
številka 4, maj 2016
črna
Vlom v stanovanjsko hišo
Vlom v stanovanjsko hišo
kronika
Poskus drzne tatvine
Vlom v bencinski servis
Ugriz psa
Prometna nesreča s telesnimi
poškodbami kolesarja
Poročilo za obdobje
8. 4. – 5. 5. 2016
Tatvina vrtne kosilnice
KRIMINALITETA
PROMETNE NESREČE
OSTALI DOGODKI
OPOZORILO
Policije Medvode in Občine Vodice
za povečanje pozornosti občanov pri vlomih v stanovanja in vozila!
zapustite objekt, je treba preveriti, ali
so vsa okna zaprta, vrata zaklenjena in
da v bližini ni orodij, ki bi vlomilcu omogočila vstop v objekt.
Če opazite sumljiva vozila in osebe v
vaši okolici, o tem obvestite policiste na
interventno številko 113 ali anonimni
telefon 080 1200.
Povečano število vlomov
v objekte v občini Vodice
Na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Vodice je komandir Policijske postaje Medvode, Feliks Strehar, opozoril na
povečano število vlomov v objekte med
14. in 20. uro. Zato vse občane in občanke pozivamo k previdnosti. Namreč občutek varnosti je subjektiven in ga vsak
posameznik doživlja drugače. Preden
Na osnovi pridobljenih in evidentiranih
podatkov o vozilih, ki so bila opažena
oziroma s katerimi razpolagamo, opozarjamo občane občine Vodice, da posvečajo več pozornosti za varnost svojega in sosedovega premoženja.
Zato vam sporočamo podatke o neznanih vozilih različnih registrskih oznak,
ki jih uporabljajo storilci kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete (vlomi
v objekte in vozila, drzne tatvine):
•
•
•
•
•
•
•
•
VW Passat, temno sive ali črne barve, karavan, letnik okoli 2004,
LJ reg. območja
Alfa Romeo 156, sive barve karavan
izvedbe, CE reg. območja
Audi, črne barve, LJ reg. območja
Škoda Octavia rdeče barve,
KR reg. območja
Mazda 323, temnejše barve
Renault Laguna svetle oz. srebrne
barve Lj reg. območja
Renault Laguna rdeče barve,
LJ reg. območja
R Master ali C. Jumper, bele ali
svetlo sive barve, LJ reg. območja
Prosimo vse občane, da v kolikor
opazijo zgoraj našteta vozila ali
vozila, ki so sumljiva za prevoz
storilcev kaznivih dejanj, le to informacijo takoj sporočijo Policiji na
telefonsko številko 113.
35
UTRINKI
MESECA