publikacijo - Vrtec Škratek Svit Vodice

Transcription

publikacijo - Vrtec Škratek Svit Vodice
VRTEC ŠKRATEK SVIT VODICE
Franca Seška cesta 15
1217 Vodice
Šolsko leto 2012/2013
Beseda ustanovitelja
Spoštovani starši!
Vrednote in veščine, ki jih otroci pridobijo in se jih naučijo v vrtcu v programu predšolske
vzgoje, so za njihovo osebnost izredno pomembne. Oblikujejo namreč otrokov značaj, ki ga
nosijo s seboj skozi življenjsko pot in ki zaznamuje otrokov osebni ter socialni celostni
razvoj, njegovo humanost, moralo, prijateljstvo, veselje, medsebojno pomoč, znanje,
skupinsko delo, igro, izražanje, sporazumevanje, uspeh, upoštevanje pravil in reda,
ustvarjalnost, domišljijo in še bi lahko našteval.
Naši malčki razvijajo svojo osebnost vsak dan, iz ure v uro, iz minute v minuto, tako v svoji
družini, na obisku pri babici in dedku kot tudi v našem vrtcu. Otroci spremljajo vse, črpajo in
se učijo tako od vas kot od vzgojiteljev ter tudi nenehno drug od drugega in vseh drugih, ki so
prisotni v njihovem življenju.
V vrtcu imajo prvo pravo priložnost, da se naučijo pomena skupinskega dela, reševanja
težav, medsebojne pomoči. Naučijo se komunikacije in spoštovanja sočloveka, svojih
vrstnikov vzgojiteljic in drugih. Vsa leta, ki jih preživijo v vrtcu, prispevajo k temu, da
postane vaš otrok izkušen, bolj samozavesten in seveda tudi bolj samostojen. Doprinesejo tudi
k temu, da vaš malček zna poskrbeti zase, si poiskati prostor v skupini in družbi, poskrbeti za
svoje stvari ter hkrati tudi paziti na druge. Naučijo se tudi pomena zdravja, higiene, varnosti,
zdrave prehrane in pomena gibanja. Vse te aktivnosti, ki se izvajajo v našem vrtcu, so več kot
odlične izkušnje in vrline, ki jih malčki s pridom črpajo in shranjujejo za svoja nadaljnja
šolanja ter izobraževanja in za svoj osebnostni razvoj.
Vodstvo vrtca z ravnateljico na čelu, visoko izobražene in usposobljene vzgojiteljice ter vsi
drugi zaposleni v vrtcu vsakodnevno skrbijo za vaše malčke. Dnevno se trudijo za dobro
vzgojo in stalen razvoj vaših otrok, skrbijo za njihovo veselje, radost in zadovoljstvo.
Prepričan sem, da je v našem vrtcu odlično poskrbljeno tako za otroke kot za zaposlene.
Glede na prej zapisano bi se ob tej priložnosti rad zahvalil gospe ravnateljici za njen trud in
odlično delo – brez nje vrtec zagotovo ne bi bil tako zelo uspešen, kot je. Enako se
zahvaljujem tudi vsem vzgojiteljicam za njihov trud in kakovostno opravljanje svojega dela;
vsekakor so namreč prav one tiste, ki so najbolj zaslužne za otrokov napredek in razvoj ter
toplino, ki jo otroci vsakodnevno prejemajo v vrtcu.
Občina Vodice se bo tudi v prihodnje skupaj z vrtcem trudila, da bo imel slednji kakovostne
in raznolike programe, ki bodo varni ter pomembni za razvoj vaših otrok. Poskrbeli bomo za
dobre pogoje in odlično delovanje vrtca tudi v prihodnje, zato že pripravljamo načrte za
širitev kuhinje in dodatnih dveh oddelkov v Vodicah – vse z željo in namenom, da bodo
zadovoljni predvsem otroci in starši ter tudi zaposleni.
Lepo vas pozdravljam.
Aco Franc Šuštar, župan
2
Spoštovani starši!
Za nami so počitnice, ko si večina vsaj malo oddahne, odide na počitnice, izlet, spremeni
dnevno rutino in več časa preživi z najbližjimi, predvsem z najmlajšimi. Vaši otroci so bili v
času počitnic več časa z vami, z babicami, dedki, vrstniki, na prostem. Brezskrbni poletni
dnevi so se hitro iztekli in že se začenja novo šolsko leto, tudi v vrtcu.
Otroci so ponovno s starimi prijatelji, vzgojiteljicami, spoznali bodo nove vrstnike, nove
vzgojiteljice. Kar nekaj otrok se prvič vključuje v naš vrtec, v novo, širše okolje, med
vrstnike. Čas uvajanja je za otroke, starše, vzgojiteljice naporen in poseben. Nekateri starši
imate več, drugi nekoliko manj skrbi, prav vse pa skrbi, kako bo poskrbljeno za vašega
otroka. Je prav, da gre otrok v vrtec, je ta dovolj dober, je vzgojiteljica prava ... To je
razumljivo, saj si vsi starši za svoje otroke želimo le najboljše; ne le dober vrtec, dobro
vzgojiteljico, tudi dobro šolo, učiteljico, predvsem pa, da bodo naši otroci zdravi, zadovoljni,
srečni. Običajno imate starši več strahov, pomislekov kot otroci, pa naj bo to pri uvajanju ali
menjavi skupine oz. vzgojiteljice. Otroci začetne težave hitro premagajo in se po obdobju
uvajanja dobro počutijo v vrtcu. Kljub temu vrtec ne more nadomestiti starševske topline in
vloge. Kaj torej v teh zahtevnih časih lahko storite starši, kaj otrok in kaj vrtec, čeprav vemo,
da ni enostavnih odgovorov in receptov? Danes ni lahko biti starš, je pa to najpomembnejša,
najzahtevnejša in tudi najlepša naloga v življenju. Ni treba, da ste idealni starši – takih najbrž
ni. Dovolj je, da imate svojega otroka iskreno radi, da mu dajete ljubezen, toplino, da ga
vzgajate, dajete zgled. Mnogih stvari ne morete in ne smete opraviti namesto otrok, pred vsem
slabim svojega otroka ne morete zaščititi. Vsega, kar bi želeli, svojemu otroku ne morete
omogočiti. Lahko pa zagotovite varno družinsko zavetje, takšno ali drugačno, čas za crkljanje
in pogovor. Vedeti morate, da otroci nimajo le pravic, ampak tudi dolžnosti. Starši ste jim
dolžni zagotoviti varno in brezskrbno otroštvo. Ni pomembno, kaj in koliko boste otroku
kupili, v katere dejavnosti ga boste vključili – najboljše in največ dajete sami. In seveda tisti,
ki imajo vašega otroka radi. Pri tem ne pozabite, da je otrok svoja osebnost, ki ima svoje
želje, potrebe, vrstnike, dobre in slabe lastnosti, svojo prihodnost, svoje življenje. Vsak otrok
je poseben, ker je vaš in ker smo vsi ljudje drugačni, enkratni. Vendar smo in živimo skupaj,
v družini, službi, vrtcu, družbi. Različne osebnosti z različnimi vrednotami, izkušnjami,
sposobnostmi, položaji, statusi ... V vrtcu bomo skupaj pri vzgoji, izobraževanju, življenju
vaših in naših otrok, ki ste nam jih zaupali. Pri tej zahtevni nalogi ste najpomembnejši starši;
mi vam bomo pri tem le pomagali. Pot k odraslosti vodi preko različnih razvojnih obdobij in
preko raznolikih vzgojno-izobraževalnih ustanov. Vrtec je tako prva ustanova, s katero se
srečujete vi in vaš otrok. Naj bo ta stik čim prijaznejši. Zaposleni v vrtcu Škratek Svit Vodice
se bomo za to potrudili. V družbi vrstnikov, strokovno usposobljenega osebja, v primernem
okolju bo vaš otrok stopal na pot osamosvajanja. Naš vrtec in obe enoti Skaručna ter Utik so
dobro opremljeni, kar je zasluga našega ustanovitelja. Predšolsko obdobje je izredno
pomembno za nadaljnji razvoj. Zato vašega otroka toplo sprejemamo, ponujamo različne
individualne, skupinske in skupne dejavnosti z različnih področij, obogatitvene dejavnosti,
zdravo prehrano, bivanje na prostem itd. Otroci morajo pridobiti veliko različnih izkušenj, se
marsičesa naučiti – preprostih, lepih in tudi težkih stvari –, splesti prijateljstva. Le tako bodo
lahko samostojni, imeli delovne navade, odnos do sočloveka, dobro samopodobo, znali
prenesti zmage in poraze, reševati probleme. Tem otrokom bomo po svojih najboljših močeh
dali vse. Ko bodo odrasli, bomo kot starši vedeli, kako smo opravili svoje poslanstvo. Danes
vzgajamo najmlajše, ti pa bodo kmalu nova generacija, ki bo živela z nami in tudi za nas
sprejemala pomembne odločitve. Zato naj bo odgovorna vzgoja naša skupna naloga. Le tako
bomo uspešni. Skupaj nam bo lažje uspelo – tudi do novih prostorov, za kar si že prizadeva
naš ustanovitelj.
Hedvika Rosulnik, ravnateljica
3
Naše vrednote do otrok:
LJUBEZEN
Radi imamo otroke, zato z njimi profesionalno delamo.
SPOŠTOVANJE
Spoštujemo vsakega posameznega otroka in sprejemamo
različnost.
PROFESIONALNOST
Vsak otrok naj doseže vse tisto, kar zmore na
posameznem
področju:
spoznavnem,
telesnem,
čustvenem in intelektualnem.
Naše vrednote do staršev:
SODELOVANJE
S prijaznostjo vas vabimo k sodelovanju, da bomo
soustvarjali življenje v vrtcu, z medsebojnim
spoštovanjem, dogovarjanjem in razumevanjem – v vaše
ter naše zadovoljstvo.
Naše vrednote do okolice:
PREDANOST
Predani smo svojemu delu.
EKOLOŠKA
OZAVEŠČENOST
Vzgajamo k ekološki ozaveščenosti, ravnanju, odpiramo
se v okolje in se z različnimi oblikami povezujemo v
dobro otrok ter skupnosti.
POSLANSTVO:
Vrata naših vrtcev so široko odprta, prav tako naše srce. S svojim strokovnim znanjem in
osebnostnimi lastnostmi se trudimo, da smo v pomoč vaši družini pri vzgoji in učenju vašega
otroka. Vašega otroka toplo sprejmemo, mu nudimo kakovosten program, zdravo in
kakovostno prehrano ter spodbudno učno okolje v domačem kraju.
VIZIJA:
Želimo razširiti centralni vrtec, pridobiti nove prostore in postati vrtec z visoko motiviranimi
ter visoko strokovno usposobljenimi zaposlenimi, ki z različnimi strokovnimi znanji nudijo
storitve visoke kakovosti na področju predšolske vzgoje. Prizadevali si bomo za novo znanje,
inovativnost in za ugled v domačem ter širšem okolju.
4
VRTEC ŠKRATEK SVIT VODICE
Franca Seška cesta 15, 1217 Vodice
Telefon: 83 24 992
Faks: 83 24 995
Mobilni telefon: 051 646 500
Poslovalni čas: 5.45–17.00
www.vrtec-vodice.si
[email protected]
Vrtec Škratek Svit Vodice je javni vrtec, ki ga je ustanovila občina Vodice. Zagotavljanje
predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine. Temeljne naloge vrtca so:
– pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke,
– izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok,
– ustvarjanje možnosti za otrokov celostni razvoj.
V vrtcu se otroci prvič srečajo s širšim okoljem, z individualnim pristopom vzgojiteljice in
pomočnice, razvijajo socialne stike ter sprejemajo različne socialne vloge.
S pestro programsko ponudbo in različnimi pristopi uresničujemo zastavljene cilje.
Vrtec Škratek Svit Vodice deluje na treh lokacijah:
−
centralni vrtec ŠKRATEK SVIT VODICE, Franca Seška cesta 15,
− enota vrtca SKARUČNA, Skaručna 6,
−
enota vrtca UTIK, Utik 1.
Predšolska vzgoja poteka v dveh starostnih obdobjih:
−
−
prvo starostno obdobje: otroci od enega do treh let,
drugo starostno obdobje: otroci od treh let do vstopa v šolo.
Vzgojno delo poteka v oddelkih. Otroci so razporejeni v oddelke glede na starost. Število
otrok v oddelkih se razlikuje glede na starostno obdobje in vrsto oddelka (homogeni,
heterogeni in kombinirani oddelki).
V starostno homogeni oddelek so vključeni otroci približno enake starosti – v razponu enega
leta.
V starostno heterogeni oddelek so vključeni otroci enega starostnega obdobja.
V kombinirani oddelek so vključeni otroci iz obeh starostnih obdobij. Oddelki se za novo
šolsko leto preoblikujejo.
Normativi za oblikovanje oddelkov so določeni v Zakonu o vrtcih in Pravilniku o normativih
in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
Občina, ustanoviteljica vrtca, lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje
predpisano največje število otrok poveča za največ dva otroka. Sklep o povečanju števila je
sprejela tudi občina Vodice.
5
V centralnem vrtcu deluje osem oddelkov. V različne oddelke vključujemo otroke prvega in
drugega starostnega obdobja. Ob vrtcu so sodobno opremljeno funkcionalno igrišče, asfaltne
površine in možnosti za sprehode v okolico.
V vrtcu deluje lastna kuhinja, ki pripravlja vse obroke za potrebe vrtca Škratek Svit Vodice in
obe enoti vrtca, Skaručno ter Utik.
UPRAVA:
Ime in priimek:
Delovno mesto: Sedež in telefon:
Hedvika Rosulnik,
spec. manag.
[email protected]
ravnateljica
Vrtec Škratek Svit Vodice
83 24 992
ADMINISTRACIJA:
Marjeta Cerar
računovodkinja,
83 24 992
poslovna sekretarka
[email protected]
Oddelki in strokovne delavke:
Oddelek MUCE
[email protected]
Polona Benedičič
Tina Čebašek
Oddelek MIŠKE
[email protected]
Katja Pibernik
Anica Pišlar
Delovno mesto:
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
Oddelek ZAJČKI
[email protected]
Vanja Trobevšek
Tjaša Globočnik
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
Oddelek VEVERICE
[email protected]
Klementina Čebulj
Mojca Železnik
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
6
Oddelek ŽELVE
[email protected]
Petra Gams
Barbara Kalan
Oddelek MEDVEDI
[email protected]
Vesna Pavec
Brigita Burgar
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
Oddelek ZMAJI
[email protected]
Metka Mulec
Katarina Vertač
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
Oddelek PTICE
[email protected]
Katja Hribar
Jerneja Merčun
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
Zagotavljanje sočasnosti, nadomeščanje: Lidija Lavtar, vzgojiteljica
TEHNIČNI DELAVCI:
Ime in priimek:
Delovno mesto in sedež:
Marjeta Stramšak
vodja prehrane, zhr., kuharica
Mari Djurić
vodja kuhinje
Marko Peterlin
kuhar, hišnik
Irena Lužar
kuhinjska pomočnica, perica
Justa Rogelj
kuhinjska pomočnica
Indira Hafizović
čistilka
Pavla Jeraj
čistilka
7
Vrtec SKARUČNA
Skaručna 6
Telefon: 83 23 916
Poslovalni čas: 6.30–16.15
Vrtec deluje v starejši, obnovljeni stavbi. V enoti vrtca delujejo trije oddelki, v katere so
vključeni otroci obeh starostnih obdobij. Vrtec obdaja veliko igrišče. V okolici so pestre
možnosti za sprehode.
Oddelek in strokovne delavke:
Oddelek LISICE:
[email protected]
Tilka Bobnar
Tanja Potočnik
Oddelek METULJI:
[email protected]
Katarina Zajc
Jolanda Dobnikar
Oddelek RAČKE:
[email protected]
Romana Kopač
Gordana Koncilja
Delovno mesto:
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
TEHNIČNI DELAVKI:
Justi Rogelj
Verka Jelenc
kuhinjska pomočnica
kuhinjska pomočnica, čistilka
8
Vrtec UTIK
Utik 1
Telefon: 83 24 434
Poslovalni čas: 6.30–16.30
Skupno dežurstvo z OŠ: 16.15–16.30
Dva oddelka vrtca, v katera so vključeni otroci prve in druge starostne stopnje, delujeta v
prostorih podružnične šole. Prostori so razgibani in sodobno opremljeni. Vrtec uporablja tudi
telovadnico. Ob vrtcu sta dve igrišči, otroci pa imajo tudi možnosti za sprehode v okolico.
Oddelek in strokovne delavke:
Oddelek PIKAPOLONICE:
[email protected]
Delovno mesto:
Silva Kunstelj
Mateja Stegel
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
Oddelek POLŽI:
[email protected]
Ines Krajnc
Janja Potrč
vzgojiteljica
pomočnica vzgojiteljice
TEHNIČNA DELAVKA:
Verka Jelenc
čistilka
9
PREDSTAVITEV PROGRAMA
Predšolska vzgoja je sistemsko in vsebinsko del vzgojno-izobraževalnega sistema. Naši cilji
so pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih, uravnoteženost področij ter
možnost poglabljanja na posameznem področju, drugačnost in izbira v nasprotju s skupinsko
rutino, zagotavljanje individualnosti, ozaveščanje skupinskih razlik ter kakovost medsebojnih
interakcij.
Delo s predšolskimi otroki je strokovno delo, ki ni vpeto v ozke okvire, saj je predšolsko
obdobje čas burnega razvoja in pridobivanja izkušenj. Naloga strokovnih delavcev vrtca je
zagotoviti vzgojno okolje, ki otroka motivira in mu nudi podporo za proces učenja. Vzgoja
poteka po načelih demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti
zaposlenih, enakih možnosti za otroke ter starše, upoštevanja različnosti med otroki, pravice
do izbire in drugačnosti in ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega ter
duševnega razvoja.
−
Glavna cilja našega vrtca:
RAZVIJATI OTROKOVO ZNANJE NA VSEH PODROČJIH – na področju
MATEMATIKE,
−
SPOŠTOVANJE SEBE IN DRUGIH.
Program, ki ga pojmujemo kot organizacijo življenja in dela, izvajamo od prihoda do odhoda
zadnjega otroka. Vzgojno delo načrtujemo z letnim delovnim načrtom vrtca in letnim
delovnim načrtom posameznega oddelka. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice vzgojno
delo tedensko ter dnevno načrtujeta, izvajata in ovrednotita. Pri načrtovanju se vzgojiteljice in
pomočnice povezujejo. Načrtovanje posameznih dejavnosti poteka tudi med oddelki in v
samem vrtcu.
O samem delu vzgojiteljica in pomočnica obveščata starše na oglasni deski ter roditeljskem
sestanku ali govorilnih urah.
Ob načrtovanju se zavedamo pomena prikritega kurikula, saj ta zajema elemente vzgojnega
vplivanja na otroka. Posredna vzgoja je pogosteje učinkovitejša od neposrednih vzgojnih
dejavnosti, saj gre za rabo pohvale in graje, različna pravila, rutinske dejavnosti ter
komunikacijo.
V predšolskem obdobju ima poseben pomen igra, saj je ta za otroka prijetna, ga notranje
motivira in je način razvoja ter učenja v tem obdobju. Otrokom ponudimo različne dejavnosti
in vsebine glede na razvojne potrebe, sposobnosti, želje, interese in možnost izbire med
alternativnimi dejavnostmi. Specifične so tudi metode predšolske vzgoje, saj so otroci aktivni
udeleženci procesa, ki se učijo na osnovi izkušenj in interakcij.
Cilji predšolske vzgoje v vrtcih so:
razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe ter drugih,
razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja ter
izražanja,
− negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja,
− spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, pozneje pa
tudi branja in pisanja,
− spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
−
−
−
10
−
−
−
posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja,
razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrbi za zdravje.
Strokovna podlaga za delo je kurikul za vrtce, na osnovi katerega strokovne delavke
oblikujejo vsebinske, metodične in kontekstualne rešitve. Cilji, vsebine in dejavnosti zajemajo
področje jezika, matematike, narave, družbe, umetnosti ter gibanja. Te se prepletajo z osebno
nego, počitkom, prehranjevanjem in igro. Dejavnosti se izvajajo v skupini, manjših skupinah
in individualno. Vključujemo tudi skrb za zdravje, moralni razvoj in prometno varnost.
Razvojne in vzgojne naloge izhajajo s področij spoznavnega, gibalnega, socialnega ter
čustvenega razvoja.
Izvajamo dnevni program, od šest do devet ur dnevno, namenjen otrokom prvega in drugega
starostnega obdobja, ki obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Otrokom nudimo naslednje
obroke: zajtrk, dopoldansko sadno malico, kosilo in popoldansko malico.
V redne oddelke vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami; vzgoja in izobraževanje se
izvajata skladno z izdano odločbo, zakonom, predpisi ter individualnim načrtom.
Program poteka od ponedeljka do petka, v soboto vrtec ne deluje. V času prihodov in
odhodov združujemo posamezne oddelke v vrtcih Škratek Svit, Skaručna ter Utik.
V prazničnih dnevih se v skladu s prijavami otrok organizira dežurstvo za najmanj 12
prijavljenih otrok v vrtcu Škratek Svit Vodice. Med poletnimi počitnicami med prazničnimi
dnevi skladno z LDN vrtca posluje vrtec Škratek Svit Vodice, enoti pa sta zaprti.
OKVIRNI CELODNEVNI PROGRAM
prihod, individualna igra, igra po kotičkih, dejavnosti,
zajtrk,
vodene in spontane dejavnosti, igra,
sadna malica,
igra in različne dejavnosti na igrišču, sprehodi,
kosilo,
počitek in različne umirjene dejavnosti,
popoldanska malica,
individualna igra, različne dejavnosti, igra po kotičkih,
odhod domov.
Organizacijo in podrobno vsebino življenja ter dela vrtca določi vrtec z letnim delovnim
načrtom, ki ga sprejme svet Zavoda.
Letni delovni načrt je predstavljen staršem na prvem roditeljskem sestanku in oglasnih
deskah, prav tako tedensko in dnevno vzgojno delo.
Poslovalni čas se med šolskim letom spremeni glede na potrebe staršev v soglasju z
ustanoviteljem.
V izvajanje kurikula vključujemo pobude otrok, staršev, obogatitvene dejavnosti in različne
skupne projekte.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
11
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
To so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikul, vrtec pa jih izvaja občasno, krajši ali daljši
čas, da dodatno obogati kurikul. Dejavnosti izvajamo v okviru otrokovega bivanja v vrtcu, v
obliki delavnic, obiskov predstav, obiskov različnih ustanov, izvajanja interesnih dejavnosti,
projektov, tečajev … Te dejavnosti izvajajo strokovne delavke vrtca v poslovalnem času
vrtca. Občasno v te dejavnosti poleg strokovnih delavk vrtca, ki so nosilke posameznih
dejavnosti, vključimo tudi zunanje strokovnjake.
Dodatne stroške obogatitvenih dejavnosti, ki nastanejo zaradi vstopnine, prevozov, zunanjih
izvajalcev ipd., plačajo starši. Za otroke, katerih starši teh stroškov ne morejo kriti, vrtec
zagotovi brezplačno udeležbo.
Obogatitvene dejavnosti so načrtovane v letnem delovnem načrtu vrtca in v načrtih
posameznih oddelkov. Večina dodatnih, obogatitvenih dejavnosti je namenjena otrokom
druge starostne stopnje.
SKUPNE OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V NAŠEM VRTCU
PRAZNOVANJA V VRTCU
−
−
−
−
−
−
praznovanje rojstnih dni,
teden otroka,
veseli december,
pust,
praznični dnevi,
skupna zaključna prireditev.
Organiziramo različne kulturne dogodke, oglede lutkovnih predstav, obiske ustanov in izlete.
SKUPAJ NAM JE LEPO
Skupno druženje otrok in vzgojiteljic v centralnem vrtcu in enotah, skupno petje, ogled
lutkovne igrice, ki jo v posameznem mesecu pripravita strokovni delavki posameznega
oddelka.
S KOTIČKI OBOGATIMO IGRO
Različni namenski kotički v večnamenskem prostoru in na prostem, s katerimi obogatimo
igro.
PLAVALNI TEČAJ
Izvajal se bo v spomladanskem času za otroke pred vstopom v šolo. Stroške prevoza plačajo
starši, stroške bazena in vaditeljev plavanja pa krije ustanovitelj, občina Vodice, in Zavod za
šport RS Planica. V dejavnost se vključujejo zunanji izvajalci.
ROLANJE
Izvedeno bo v jesenskem in spomladanskem terminu glede na vreme za prijavljene otroke,
rojene leta 2007 in 2008. Rolanje bo potekalo na igriščih vrtcev, izvajale pa ga bodo za to
usposobljene vzgojiteljice. Dejavnost je za starše brezplačna. Otroci uporabljajo lastno
opremo oz. imajo možnost za izposojo opreme v vrtcu.
12
ANGLEŠČINA V VRTCU
Obogatitvena dejavnost bo potekala enkrat tedensko za otroke pred vstopom v šolo.
Dejavnost je za starše brezplačna.
ZGODNJE OPISMENJEVANJE
Obogatitvena dejavnost se bo izvajala za otroke pred vstopom v šolo v oddelkih, v katere so
vključeni najstarejši otroci.
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
V okviru projekta sodelujemo z babicami in dedki ter tako spodbujamo medgeneracijsko
povezovanje in sodelovanje. V okviru sodelovanja bodo potekale v vrtcu in po posameznih
oddelkih različne skupne dejavnosti. Ob zaključku medgeneracijskega srečanja je predvidena
izobraževalna vsebina za starejšo generacijo. Predvideni sta dve srečanji.
PLES
V okviru projekta se bodo starejši otroci vrtca s pomočjo zunanje strokovne sodelavke
poglobljeno seznanili z umetniško zvrstjo plesa; spoznavali bodo balet. Razvijali bomo
specifične umetniške sposobnosti, ustvarjalnost, estetsko predstavljivost in zaznavanje.
MOJ VRT
V vrtcu bodo otroci skrbeli za svojo gredico, sadili in opazovali.
BIVANJE V NARAVI – LETOVANJE
Gre za združevanje izvedbenega kurikula in storitvene dejavnosti vrtca. Za otroke pred
vstopom v šolo bomo organizirali krajše letovanje od petka do nedelje, in sicer od 14. do 16.
junija 2013, v domu BURJA, CŠOD v Seči. Za otroke, ki se zaradi socialno-ekonomskih
razmer v družini letovanja ne morejo udeležiti, se stroški letovanja krijejo iz drugih sredstev.
Predvidene obogatitvene dejavnosti, ki se bodo izvajale zunaj vrtca
Vrsta dejavnosti
Program NE – ODVISEN.SI
Teden otroka – delavnice na
igrišču vrtca
Ogled glasbene oz. lutkovne
predstave – kulturni dom
Ogled glasbene oz. lutkovne
predstave – kulturni dom
Zaključni izlet za starejše
otroke – Kekčeva dežela,
Arboretum Volčji Potok
Skupna zaključna prireditev
na igrišču vrtca
Čas
september
oktober
december
februar
maj, junij
junij
DODATNE DEJAVNOSTI
Dodatnih dejavnosti, ki ne sodijo v kurikul vrtca, ne izvajamo.
13
Projekti
EKOVRTEC
V okviru društva Doves bomo nadaljevali sodelovanje v mednarodno uveljavljenem projektu
celostne okoljske vzgoje. Otroke in starše bomo ekološko ozaveščali ter spodbujali k
ekološkemu ravnanju.
CIUHEC
Projekt poteka v sodelovanju s starši in knjižnico Ljubljana – enoto Vodice kot skupni
projekt, v katerem razvijamo branje v družinskem krogu. Ob zaključku projekta si otroci
ogledajo predstavo, tisti, ki so osvojili priznanje, pa prejmejo knjižno darilo občine Vodice.
MALI SONČEK
Izvaja se v sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica. Program vsebuje štiri stopnje:
Mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti
Mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti
Mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti
Mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti
Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV
V sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije sodelujemo letos v projektu Potujte z jezikom, v
okviru katerega bodo otroci spoznavali in raziskovali okolje ter lokalno kulinariko.
ZDRAVJE V VRTCU
V projektu v sodelovanju z ZZV bomo otroke navajali na zdrav način življenja in v program
vključevali preventivne dejavnosti ter vsebine.
VARNO S SONCEM
Ta poteka v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo, njegov cilj pa je ozaveščanje o
škodljivih posledicah pretiranega izpostavljanja soncu.
Projekte izvajajo strokovne delavke v posameznih oddelkih. Po potrebi vključujemo zunanje
sodelavce, tehnično osebje in se povezujemo z nosilci posameznih projektov. Vsebine
posameznih projektov se izvajajo v oddelkih glede na starostno stopnjo otrok.
SVETOVALNA SLUŽBA V VRTCU
Temeljni cilj svetovalnega dela in tudi temeljni cilj vrtca je optimalni razvoj vsakega
posameznega otroka. Naloga svetovalne službe v vrtcu je prispevati in pomagati, da bi bili vsi
udeleženci v vzgojno-izobraževalnem procesu uspešni pri doseganju tega temeljnega cilja in
doseganju drugih zastavljenih ciljev. Delo svetovalne službe je zasnovano interdisciplinarno.
Cilj svetovalnega dela je pomagati vsem možnim udeležencem v vrtcu: otrokom, staršem in
zaposlenim, na različnih področjih dela ter življenja, da bi bili kot celota čim uspešnejši pri
uresničevanju temeljnega in drugih zastavljenih ciljev, pri reševanju različnih težav – pa naj
bo to reševanje pedagoških, socialnih in psiholoških vprašanj ali težav pri delu, življenju in v
vzgojno-izobraževalnem procesu. Svetovalno delo zajema različne dejavnosti:
– POMOČI,
– RAZVOJNE IN PREVENTIVNE DEJAVNOSTI,
– DEJAVNOSTI NAČRTOVANJA IN OVREDNOTENJA.
14
PREHRANA
Prehrana je pomemben dejavnik zdravja. Pri prehrani predšolskih otrok upoštevamo
prehranske normative in priporočila za zdravo prehrano. Otrokom nudimo pestro, energijsko
ustrezno, uravnoteženo prehrano, ki vključuje vse glavne skupine živil. Med obroki imajo
otroci na voljo manj sladkan čaj in vodo.
Otroke vzgajamo za zdrav način življenja in zagotavljamo ustrezen zdravstvenohigienski
režim. Upoštevamo strokovna načela sistema HACCP.
DNEVNI OBROKI:
Zajtrk ob 8.00
Dopoldanska sadna malica
Kosilo, I. starostna stopnja, ob 11.20
Kosilo, II. starostna stopnja, ob 12.00
Popoldanska malica
DIETNA PREHRANA
Ta je omogočena otrokom, ki zaradi zdravstvenih razlogov potrebujejo določene diete. Starši
morajo predložiti zdravniško potrdilo.
JEDILNIKI
Tedenski jedilniki so na vpogled na oglasnih deskah po vseh vrtcih in na spletni strani vrtca.
SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj za dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje,
torej predstavlja pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje. Za uspešno vključevanje
otrok v vrtec je pomembno zaupanje staršev – tako do ustanove kot do posamezne
vzgojiteljice. Starši nosijo odgovornost za otrokov razvoj in vzgojo. Naše vodilo je
medsebojno spoštovanje in sodelovanje. Vrtec spoštuje kulturo, identiteto, jezik, svetovni
nazor, vrednote, prepričanja, navade, običaje staršev in območje zasebnosti. Vrtec dopolnjuje
vzgojo in izobraževanje, je v pomoč staršem. Pri sodelovanju je treba upoštevati meje
soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost ustanove in družino.
Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec, kar pomeni, da so lahko določen
čas skupaj z otrokom v skupini. S strokovnimi delavkami se dogovorijo o najsprejemljivejšem
načinu vključevanja otroka v vrtec. Starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in
možnost poglobljenega pogovora pred otrokovim vstopom v vrtec in med šolskim letom. Ob
upoštevanju avtonomnosti vrtca starši po dogovoru z vzgojiteljico aktivno sodelujejo pri
načrtovanju in vzgojnem delu ter se vključujejo z različnimi oblikami v vzgojnoizobraževalni proces. Staršem je na voljo publikacija o vrtcu.
Z različnimi načini povezovanja želimo dvigniti kakovost informiranja in sodelovanja. Prvi
pogovor s starši poteka ob vpisu otroka v vrtec. Za starše novincev organiziramo sestanek
junija, ko podrobneje predstavimo življenje in delo v vrtcu. Septembra izvedemo predavanje
za starše in prve roditeljske sestanke. Pripravimo različne oblike sodelovanja: skupne
prireditve različnih oblik, izlete, prikaze dela, obveščanje preko oglasne deske, spletne strani
…
Prizadevamo si za profesionalne odnose ob upoštevanju potreb vaše družine za skupno
zadovoljstvo otrok, staršev in zaposlenih.
15
GOVORILNE URE IN POGOVORNE URE
Potekale bodo vsak mesec po posameznih oddelkih od 16.00 do 17.00. S strokovnimi
delavkami se boste lahko poglobljeno pogovorili o otrokovem razvoju, bivanju v vrtcu,
napredku, prehrani, vzgoji, težavah … Vabljeni!
– 2. oktober 2012,
– 6. november 2012,
– 8. januar 2013,
– 5. februar 2013,
– 5. marec 2013,
– 2. april 2013,
– 7. maj 2013.
SVET STARŠEV
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev, ki ga
sestavljajo predstavniki staršev. Predstavnik staršev iz vsakega oddelka je izvoljen na prvem
roditeljskem sestanku. Svet staršev daje mnenje o letnem delovnem načrtu, predlaga
nadstandardne programe, daje pobude, razpravlja o poročilih, obravnava pritožbe,
problematiko in naloge v skladu z zakonom ter drugimi predpisi.
SVET ZAVODA
Svet Zavoda sestavljajo predstavniki staršev, ustanovitelja in zaposlenih. Pristojnosti sveta
Zavoda so sprejem programa razvoja, letnega delovnega načrta in poročil, odločanje o
nadstandardnih programih itd.
16
SKLAD VRTCA ŠKRATEK SVIT VODICE
Ustanovljen je bil z namenom financiranja dejavnosti, ki niso del izobraževalnega programa
oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.
Namen:
1. Financiranje načrtovanih obogatitvenih, dodatnih dejavnosti vrtca, ki niso sestavni del
izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev
2. Pomoč socialno šibkim otrokom, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalni program
vrtca Škratek Svit Vodice, za financiranje obogatitvenih, dodatnih dejavnosti v
organizaciji vrtca, ki se ne financirajo iz javnih sredstev
3. Za razvojno-raziskovalne projekte in druge projekte vrtca
4. Nakup nadstandardne opreme za potrebe Vrtca
5. Za izvedbo projekta, naloge ali nakup opreme, za katero donator izrecno daruje
sredstva v sklad vrtca in so v skladu s predpisi dopustna
Sklad pridobiva sredstva s prispevki staršev, donacijami, zapuščinami in drugimi viri. Sklad
upravlja upravni odbor.
Če želite darovati v Sklad vrtca, lahko prispevate sredstva na račun vrtca – sklada vrtca
Škratek Svit Vodice:
TR: 01338-6000000583, sklic na št.: 00 151217
17
PLAČILO PROGRAMOV
Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po
vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki
vplivajo na priznanje pravice. Vloge na novem obrazcu se po novem zakonu oddajajo na
krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko – in ne več
na občino.
Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih
financ plačajo 30 % plačila za drugega otroka, ki jim je določeno kot znižano plačila vrtca, za
vsakega nadaljnjega otroka pa so plačila vrtca oproščeni. Staršem, ki jim je bila za leto 2012 s
strani centrov za socialno delo že izdana odločba o znižanem plačilu vrtca za drugega in
vsakega nadaljnjega otroka, je pravica do brezplačnega vrtca prenehala 1. junija 2012. Če pa
se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s
posebno odločbo.
Plačilo staršev v odstotku od cene programa
Dohodkovni
razred
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Povprečni mesečni dohodek na osebo v %
od neto povprečne plače
do 18 %
nad 18 % do 30 %
nad 30 % do 36 %
nad 36 % do 42 %
nad 42 % do 53 %
nad 53 % do 64 %
nad 64 % do 82 %
nad 82 % do 99 %
nad 99 %
Plačilo staršev v odstotku od
cene programa
/
10 %
20 %
30 %
35 %
43 %
53 %
66 %
77 %
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v
Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici
(77 %).
Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, pa
krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za
rejenca odda rejnik.
Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno
programa, v katerega je vključen otrok.
Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo
socialno varnost oseb ali zaradi drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri
tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe,
na katere oseba ne more vplivati, a jih je ob strokovni pomoči centra za socialno delo
pripravljena začeti odpravljati, in sicer v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.
Starši so dolžni poravnati račun, ki ga izstavi vrtec, v osmih dneh.
18
CENE PROGRAMOV V VRTCU ŠKRATEK SVIT VODICE
I. starostno obdobje: 441 €
II. starostno obdobje: 315 €
Kombinirani oddelek, 3.–4. leto: 357 €
VPIS V VRTEC
Obrazec za vpis dobijo starši na spletni strani vrtca in v vrtcu Škratek Svit Vodice, kjer lahko
tudi kadar koli v letu vložijo vlogo. Novince sprejmemo 1. septembra, med šolskim letom pa
se otroci vključujejo glede na prosta mesta v skladu z veljavnimi normativi oziroma s čakalne
prioritetne liste. Redni vpis poteka do konca marca oz. skladno s Pravilnikom za naslednje
šolsko leto in se predhodno objavi v občinskem glasilu. Če se vpiše več otrok, kot je prostih
mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem na podlagi pravilnika. Prednost pri sprejemu v
vrtec imajo otroci s posebnimi potrebami in otroci, za katere starši predložijo potrdilo centra
za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Starše pisno obvestimo o
sprejemu otroka v vrtec ali zavrnitvi. Če je otrok sprejet, starši podpišejo pogodbo, otrok pa
začne obiskovati vrtec z dnem, določenim v tej pogodbi.
ZDRAVSTVENA REZERVACIJA
Cena zdravstvene rezervacije za primer daljše bolezni se določi v višini 20 % od cene
prispevka za program vrtca, ki ga plačajo starši za čas odsotnosti najmanj 30 dni ob
predložitvi zdravniškega spričevala. Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za primer bolezni za
največ dva meseca oziroma več ob predložitvi zdravniških potrdil.
POLETNA REZERVACIJA
Cena poletne rezervacije se določi v višini 40 % od cene prispevka za program vrtca, ki ga
plačajo starši za čas napovedane odsotnosti najmanj 30 dni. Starši lahko napovedano poletno
rezervacijo na obrazcu vrtca uveljavljajo od 15. junija do 15. septembra, skupno največ dva
meseca.
Starši lahko zdravstveno in poletno rezervacijo uveljavljajo za najstarejšega ter drugega
otroka.
19
STARŠEM SVETUJEMO
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Starši imate pravico do postopnega uvajanja v vrtec. Uvajanje otroka se začne z dnem
vpisa v vrtec. O načinu uvajanja se dogovorite z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice.
Zaupajte strokovnim delavkam, zanimajte se za vzgojno delo, vprašajte, kar vas zanima.
Spremljajte obvestila na oglasnih deskah.
Sporov med otroki ne rešujte sami.
Otrok naj bo primerno obut, oblečen za bivanje na prostem, v vrtcu naj ima rezervno
oblačilo.
Otroci naj v vrtec ne nosijo nevarnih in dragocenih predmetov.
Otroci lahko prinašajo lastne igrače, vendar zanje ne odgovarjamo.
Upoštevajte poslovalni čas vrtca.
Če otrok ne živi z obema staršema, želimo, da starši spoštujejo vse pravne dogovore.
Pravočasno oddajte vlogo za znižano plačilo oskrbnine.
Zaradi možnosti kraje ne puščajte torbic v avtomobilu.
Zaradi organizacije dela in nabave hrane prosimo za najavo prisotnosti oz. odsotnosti v
dneh pred prazniki ter letnimi dopusti.
OBVEZNOSTI STARŠEV
−
−
−
−
−
−
−
Ob vstopu v vrtec oddajte vzgojiteljici potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu pred
vstopom v vrtec.
Ob sprejemu obvestite vzgojiteljico o zdravstvenih posebnostih otroka (diete, vročinski
krči, alergije …) in sporočite telefonske številke, na katerih ste dosegljivi v primeru
otrokove bolezni, poškodb … Sprotno sporočite vse spremembe. Oddajte obrazec Podatki
o otroku.
V primeru poškodb ali bolezni ste dolžni priti po otroka v najkrajšem možnem času.
Upoštevajte 9-urni poslovalni čas in pravočasno prihajajte po otroka.
Pospremite otroka do igralnice, pri odhodu pa ga vzgojno osebje odda staršem oziroma
osebam s pooblastilom staršev. Zapirajte vrata!
Redno poravnavajte finančne obveznosti – oskrbnino. Stroške za izvedene dodatne
obogatitvene dejavnosti boste poravnali ob oskrbnini.
Otroka izpišete iz vrtca z enomesečnim izpisnim rokom.
20
VRTEC IN OTROKOVE PRAVICE
Vrtec kot strokovna ustanova skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Te zajema
Mednarodna konvencija o otrokovih pravicah (1989). Otrokom, vključenim v javne vrtce,
zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo,
veroizpoved, narodno pripadnost, telesno ter duševno konstitucijo in možnost za poglobljen
razvoj na določenem področju. Uresničevanje zahteve enakih možnosti ni mogoče brez
upoštevanja razlik in pravice do izbire ter drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija
življenja in dela v vrtcu.
Zagotavljamo varno in spodbudno okolje, osebno integriteto, ustrezno čustveno odzivanje ter
upoštevanje individualnih značilnosti.
Otrokove pravice zastopajo starši ali njihovi zakoniti zastopniki.
Vrtec ščiti otrokove pravice, tako da ob kršenju otrokovih pravic s strani staršev ali drugih
odraslih na to opozori ustrezne ustanove.
Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.
21
BELEŽKE
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________
22
BELEŽKE
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________
23
Viri in dokumenti:
− Kurikulum za vrtce, Ministrstvo za šolstvo in šport, 1999.
− Otrok v vrtcu, priročnik h kurikulu, Založba Obzorja, 2001.
− Zakon, pravilniki, odredbe za področje vzgoje in izobraževanja ter predšolske vzgoje.
Publikacija vrtca Škratek Svit Vodice
Šolsko leto: 2012/2013
Izdajatelj: Vrtec Škratek Svit Vodice
Priprava publikacije: Hedvika Rosulnik
Lektorica: Metka Golčman
Tisk: prijatelj&prijatelj, d. o. o.
Naklada: 300 izvodov
24