Les tariffinformasjon her

Transcription

Les tariffinformasjon her
TARIFFINFORMASJON
Til alle medlemmer tilknyttet Virke-avtale for
begravelsesbyråer
Oslo, 24. mai 2016
ENIGHET OM AVTALE FOR BEGRAVELSESBYRÅER
Partene kom torsdag 23. mai til enighet i årets tariffrevisjon på tariffavtalen for
begravelsesbyråer. Hovedpunktene partene kom til enighet om er følgende:
Økonomi
Det gis et sentralt tillegg på kr. 1,- per time/kr. 162,50 per måned/kr. 1950,- på
årsbasis for alle som er omfattet av overenskomsten (deltidsansatte får et
forholdsmessig tillegg).
Minstelønnssatsene i § 17.8 justeres opp. Ny tabell fremkommer av
forhandlingsprotokollen.
Andre endringer i tariffavtalen
§ 2.5.1 – Andre avsnitt endres til: Den avtalte daglige arbeidstid skal avvikles
sammenhengende med mindre annet er avtalt mellom bedriften og de tillitsvalgte.
§2.6 – Andre avsnitt endres til: Med vikariater menes arbeidsforhold hvor
arbeidstakere tilsettes for andre arbeidstakere som er midlertidig fraværende,
f.eks. på grunn av ferieavvikling, sykdom, permisjon eller lignende.
§ 4.2.3 – Ved inngåelse av avtale om gjennomsnittsberegning ved den enkelte
bedrift kan den gjennomsnittlige arbeidstid for perioden høyst være 37,5 effektive
timer pr. uke samtidig som ingen enkelt arbeidsdag må overskride 10 effektive
timer, mot tidligere 9 timer. Dette i samsvar med tilsvarende endringer i
Arbeidsmiljøloven.
§ 8.6 – Under § 8 Lønn under sykdom, har det kommet til et nytt punkt 8.6, med
en anbefaling til lokale parter om å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av
sykepenger der dette ikke gjøres. Partene anmoder bedriftene om ikke å
forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av
sykepenger.
Protokoll fra forhandlingene vedlegges.
Forhandlingsutvalget
Takk til Reidun Palmer Omang og Glenn Haugen fra Jølstad personalforening.
Spørsmål kan rettes til: Forhandler Thomas Lilloe på [email protected]
eller mobil: 917 63 509
www.parat.com