845101 תורת החשמל טולדנו יגאל : פתרון י טולדנו יגאל " נוצר ע 1

Comments

Transcription

845101 תורת החשמל טולדנו יגאל : פתרון י טולדנו יגאל " נוצר ע 1
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬פתרון ‪:‬טולדנו יגאל‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪1 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪2 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
845101 ‫תורת החשמל‬ Rt= (R2 || R3)+R1=
R 2 • R3
6Ω • 3Ω
+ 8Ω = 2Ω + 8Ω = 10Ω + R1 =
R 2 + R3
6Ω + 3Ω
: ‫ב( לפי חוק אוהם‬
U
R I
E=I*RT=10Ω*3A=30V V(r3)=V(r2)= E ‐ I1*(r1) (‫ג‬
V(r2)=V(r3)=30v‐3A*8Ω=6v I(r2)=V(r2)/R2=6v/6 Ω=1A V(r3)=6v (‫ד‬
: ‫פתרון‬
R=ρ
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
L
100
= 0.0175
= 0.175Ω ( ‫ א‬ A
10
3 ‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫ב( נשווה את ההתנגדויות של המוליכים‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪L‬‬
‫‪L‬‬
‫‪= 0.175Ω = 0.029‬‬
‫‪A‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ R=ρ‬‬
‫‪ L=1.75/0.029=60.34m‬‬
‫ג( מאחר ולנחושת התנגדות סגולית נמוכה יותר אז ההתנגדות שלו לאותו אורך מוליך קטנה יותר מאשר‬
‫‪ ‬‬
‫לחמרן ‪ .‬מכאן לנחושת מוליכות טובה יותר ) ‪( G=1/R ‬‬
‫‪4 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫פתרון ‪:‬‬
‫נשרטט את כוון הזרם ונחשב את הזרם הכללי‬
‫)‪E1‐E2=I(R1+R2+R3‬‬
‫‪R3=3Ω ‬‬
‫נתון שהזרם שווה ל ‪ 2A‬מכאן נציב‬
‫‪ 24v‐12v=2A(1Ω+2Ω+R3) ‬‬
‫‪ 12v=2v+4v+2*R3 ‬‬
‫א(‬
‫‪ V(r2)=i*R2=2A*2Ω=4v‬‬
‫ג ( הספק מקורות המתח‬
‫‪ P(E1+E2)= (E1‐E2)*I=(24v‐12v)*2A=24W‬‬
‫‪ 6v/2A=R3‬‬
‫הספק הנגדים ‪:‬‬
‫‪ P = I 2 • R1 + I 2 • R 2 + I 2 • R3 = 4 * 1 + 4 * 2 + 4 * 3 = 24W‬‬
‫מכאן הספק הסוללות שווה להספק הנגדים‬
‫‪ ‬‬
‫‪5 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫פתרון ‪:‬‬
‫‪R 2 * R3‬‬
‫א ( ‪)+R4‬‬
‫‪R 2 + R3‬‬
‫(‪ Rt=R1+(R2||R3)+R4= 12Ω+‬‬
‫ד(‬
‫טעות מאחר ולנגד קטן זורם זרם גדול‬
‫יותר מכאן הטענה הפוכה‬
‫‪ Rt= 12+2.4+5.6=20Ω ‬‬
‫מכאן התשובה נכונה‬
‫ב(‬
‫ג(‬
‫לא נכון הזרמים שווים מאחר והנגדים מחוברים בטור זה לזה ‪.‬‬
‫נחשב את הזרם ‪ It=V/Rt = 100v/20Ω=5A ‬‬
‫‪ P(r4)= I 2 * R 4 = 5 2 * 5.6Ω = 140W‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪6 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫‪ ‬‬
‫א(‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫'‪B‬‬
‫‪1‬‬
‫‪V1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫'‪A‬‬
‫‪7‬‬
‫ב(‬
‫לא מאחר ובכל מכפלה קיים ביטוי הופכי מכאן ‪F=0‬‬
‫פתרון תרגיל ‪ ( 6‬‬
‫א(‬
‫‪ F=0’1’+0’0’1+0’01=0+1+0=1‬‬
‫ב(‬
‫’‪ F=A’(C’+B’C+BC)=A’(C’+C(B’+B))=A‬‬
‫‪7 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫פתרון ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫’‪ F=AB+BC‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪8 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
845101 ‫תורת החשמל‬ F=A'B'C'+A'B'C+A'BC'+AB'C'+AB'C+ABC'+ABC
F=B'+C'+A 3
U1
U2
4
1
NOT
U3
NOT
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
OR3
2
9 ‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫פתרון ‪:‬‬
‫מקור המתח מקביל לנגד ‪ R4‬ולנגד ‪ , R3‬אם נמצא את המתח על אחד הנגדים ‪,‬נמצא את מתח הסוללה‬
‫‪ E=I4*R4=2A*2.4Ω=4.8v‬‬
‫‪ I3=E/R3=4.8v/3Ω=1.6A‬‬
‫‪ I2=i1=E/(R1+R2)=4.8/2Ω=2.4A‬‬
‫‪ It=i1+i4+i3=2A+1.6A+2.4A=6A‬‬
‫‪ RT=E/It=4.8v/6A=0.8Ω‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪10 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫פתרון ‪:‬‬
‫א ( נחשב את ההתנגדות לפי חוק אוהם ‪ Rt=E/RT=240v/8A=30Ω‬‬
‫‪L‬‬
‫‪L‬‬
‫לפי הנוסחא ‪:‬‬
‫‪= 30Ω = 0.6‬‬
‫‪A‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪R=ρ‬‬
‫‪ L=30*0.5/0.6=25m‬‬
‫ב ( ‪ P=u*i=240v*8A=1920W‬‬
‫ג ( אם נקצר את גוף החימום ל ‪ 5‬מטר ההתנגדות תקטן ניתן לראות בסעיף א'‬
‫אם ההתנגדות קטנה ‪ ,‬הזרם יגדל לפי חוק אוהם וההספק יגדל ‪.‬‬
‫‪11 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫פתרון ‪:‬‬
‫לפי חוק קירכהוף למתחים נקבל ‪ E1‐E2= I(R1+R2+R3) :‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ 24v‐E2= 2A(16+10+22) ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ 24‐E2=96 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ E2= ‐ 72v ‬‬
‫‪ P(r2)= I 2 * R 2 = 2 2 * 10 = 40W (2‬‬
‫ב( אם נחבר את ‪ E1‬בממתח הפוך‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ i=(E2‐E1)/Rt‬‬
‫‪ (72‐24)/48=1A ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪12 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫פתרון ‪:‬‬
‫ניתן להתייחס למעגל כאל מעגל מעורב הכולל ‪ 3‬נגדים לפי התרשים הבא ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪40Ω_5%‬‬
‫‪R AC‬‬
‫‪V1‬‬
‫‪24 V‬‬
‫‪2‬‬
‫‪40Ω_5%‬‬
‫‪R BC‬‬
‫‪10Ω‬‬
‫‪R‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ I=E/RT‬‬
‫‪ RT=RAC+(RBC||R)=48Ω‬‬
‫‪I=24v/48Ω=0.5A ‬‬
‫‪ V (R)=I(RBC||R)=0.5A*(8Ω)=4V‬‬
‫ג( אם מזיזים את הזחלן מהנקודה ‪ C‬לנקודה ‪ A‬נקבל שני נגדים במקביל‬
‫‪ RT= R AB||R=80Ω||10Ω=8.88Ω ‬‬
‫ואז המתח על ‪ R‬יגדל מאחר ומול הנגד ‪ R‬יש נגד גדול יותר מכאן על ‪ R ‬מופיע כל מתח הסוללה‬
‫‪13 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫פתרון‪:‬‬
‫‪ F=YZ’+XZ‬‬
‫ב(‬
‫‪Z‬‬
‫‪Y‬‬
‫‪X‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫פתרון ‪:‬‬
‫א ( ‪ F=A'BC'+AB'C+ABC'+ABC‬‬
‫ב ( ‪ F=BC'+AC ‬‬
‫ג( ‪ 00’+10=0 ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪15 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
845101 ‫תורת החשמל‬ (‫א‬
F=ABC+AB’C+A’B’C’+ABC’ F=AC(B+B’)+A’B’C’ + ABC’ ( ‫ב‬
F=A(C+BC’)+A’B’C’ F=AC+AB+A’B’C’ A
C
2
1
A
B
3
A
6
C
B
4
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
5
16 (‫ג‬
845101 ‫תורת החשמל‬ F=(AB+BC)(B+C+BC)
F=(AB+BC)(B(1+C)+C) ( ‫ב‬
F=(AB+BC)(B+C)=AB+BC+ABC+BC
F=AB+BC A
B
C
13
14
15
16
17
(‫ג‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
17 845101 ‫תורת החשמל‬ P=ui= 30v*1A=30W
it=v/rt=30/30=1A Rt=3R=30Ω '‫איור ב‬
Rt=R||R +R = 10||10 +10=15 Ω '‫ איור א‬ It=e/rt=30/15=2A Pt=ui=30v*2A=60W ‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
18 ‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫‪ IT=(E1‐E2+E3)/RT‬‬
‫‪ IT=20V/40Ω=0.5A‬‬
‫ב( ‪ VR2=I*R2=0.5A*10=5V‬‬
‫ג( כוון מ ‪ B‬ל ‪ A‬הכוון של הזרם תלוי על פי הסוללות ‪E3 , E2‬‬
‫‪19 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
845101 ‫תורת החשמל‬ RT=((R4+R3)||R2)+R1
RT=10Ω
(‫ב‬
IT=E/RT=20/10=2A
V(R2)=E‐V(R1)=20‐I*R1=20‐2A*8Ω=4V
‫ג( לפי מחלק המתח‬
V(R3)=4V*(r3/(r3+r4))=2.66V
: ‫פתרון‬
It=i1+i2=5A+10A=15A i1=P1/U1=1000/200v=5A ( ‫א‬
I2=p2/u2=2000/200v=10A R1=u/R1=200v/5A=40Ω ( ‫ב‬
R2=u/i2=200v/10A=20Ω ‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
20 ‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫‪ ‬‬
‫)’‪ F=A’B(C+1)+A(c+c‬‬
‫‪ F=A’B+A=B+A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ ‬‬
‫ב( מחלקים את המספר לקבוצות של ‪ 4‬סיביות‬
‫המספר הוא )‪87 (16‬‬
‫‪21 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫תשובה ‪:‬‬
‫א ( ‪ F=AB+A’B+C‬‬
‫ב( ‪ F=B(A’+A)+C=B+C‬‬
‫ג( ‪F=1 ‬‬
‫פתרון ‪:‬‬
‫‪ F=A+B’C‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪22 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
845101 ‫תורת החשמל‬ F=ABC+ABC’+A’C ( ‫א‬
F=C(AB+A’)+ABC’ (‫ב‬
F=CB+CA’+ABC’ F=B(C+AC’)+A’C
F=BC+AB+A’C (‫ג‬
2
A
B
1
5
3
B
C
4
A'
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
23 C
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫פתרון ‪:‬‬
‫ב ( נחשב את ההתנגדות השקולה‬
‫‪ RT=R1+(R3||R2)+R4‬‬
‫‪RT=14Ω ‬‬
‫א( ‪ ‬‬
‫נחשב את המתח על גבי ‪ R2‬והוא המתח על ‪R3‬‬
‫‪ V(R2)=I2*R2=2A*12Ω=24V ‬‬
‫‪ VR2=VR3 ‬‬
‫‪ I3=V(R3)/R3=24V/4Ω=6A ‬‬
‫‪ I1=I2+I3=6A+2A=8A ‬‬
‫ג(‬
‫‪ E=I1*RT=8A*14Ω=112V ‬‬
‫‪24 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
845101 ‫תורת החשמל‬ RT=(R1||R2)+(R3||R4)=2.667Ω ( ‫א‬
IR1=IT(R2/(R1+R2))=2A (‫ב‬
IR4=I(R3/(R3+R4))=2 A E=IT*RT=3A*2.667=8V (‫ג‬
P(R3)= I 2 * R3 = 1A * 3 = 3W
(‫ד‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
25 ‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫‪ ‬‬
‫א ( אם ננתק את מקור המתח ונבדוק את ההתנגדות ‪ RAB=(R1||(R2+R3))+R4= 10Ω ‬‬
‫ב( ‪ I4=IT=E/RT=12V/10Ω=1.2A ‬‬
‫‪ V(R1)=E‐V(R4)=12V‐1.2A*6Ω=4.8V ‬‬
‫‪ IR1=V(R1)/R1=4.8V/6Ω=0.8A ‬‬
‫‪IR2=IR3=1.2A‐0.8A=0.4A ‬‬
‫ג( ‪ ‬‬
‫‪V(R4)=I*R4=1.2A*6Ω=7.2V‬‬
‫ד(‬
‫‪ P(R2)=I^2 *R2=0.4^2 *6=0.96W‬‬
‫‪26 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫‪ ‬‬
‫הספק ]‪[W‬‬
‫התנגדות ]‪{Ω‬‬
‫זרם ]‪[A‬‬
‫מתח ]‪[V‬‬
‫הנורה‬
‫‪12‬‬
‫‪24V/0.5A=48‬‬
‫‪ P/U=12/24=0.5‬‬
‫‪24‬‬
‫‪1‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24/24=1‬‬
‫‪24‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪96‬‬
‫‪6W/24V=0.25‬‬
‫‪24‬‬
‫‪3‬‬
‫‪42=12+24+6‬‬
‫‪13.71‬‬
‫‪1.75‬‬
‫‪24‬‬
‫כללי‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪27 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
845101 ‫תורת החשמל‬ F=(A+B’)(BC’)+C’ ( ‫א‬
(‫ב‬
F=ABC’+C’=C’
F=A’B’C’+A’BC’+AB’C’ ( ‫א‬
F=B’C’(A+A’)+A’BC’=B’C’+A’BC’ (‫ב‬
F=C’(B’+A’B)=C’B’+C’A’ A
25
B
26
C
27
28
29
30
31
32
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
28 ‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫‪ ‬‬
‫פתרון ‪:‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫’‪ F=A+C’+B‬‬
‫ב(‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪A‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫'‪B‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪29 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
‫'‪C‬‬
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫‪ ‬‬
‫א(‬
‫‪ F=0’0’1+0’1+0’01’=1 ‬‬
‫‪ F=A’(B’C+C+BC’) ‬‬
‫‪ F=A’(B’C+C+B)=A’(C+B)=A’C+A’B ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪30 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪E‬‬
‫‪20V‬‬
‫=‬
‫‪= 1A‬‬
‫‪R1 + R 2 12Ω + 8Ω‬‬
‫= ‪I1‬‬
‫‪E‬‬
‫‪20V‬‬
‫=‬
‫‪= 1A‬‬
‫‪R3 + R 4 7Ω + 3Ω‬‬
‫= ‪I2‬‬
‫‪IT = I1 + I 2 = 1A + 1A = 2 A‬‬
‫ד( אם מגדילים את ‪ R 2‬התנגדות הענף תגדל והזרם ‪ I1‬יקטן‬
‫‪31 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫פתרון ‪:‬‬
‫‪V(R2)=I*R2=0.25*4=1V‬‬
‫כוון מ‪ A‬ל ‪B‬‬
‫‪ ‬‬
‫ב( ‪ ‬‬
‫לפי חוק קירכהוף למתחים נרשום את משוואת החוג ‪ ‬‬
‫)‪ E1‐E2‐E3=I*(R1+R2+R3+R4‬‬
‫=)‪20‐10‐5=0.25(2+4+R3+8.5‬‬
‫‪ 5/0.25‐14.5=R3‬‬
‫‪ R3=5.5Ω‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪32 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫ג ( ‪ P=(ET)*I=5V*0.25=1.25w‬‬
‫‪ PT=I^2(R1+R2+R3+R4)=0.25^2(20)=1.25w‬‬
‫מכאן הספק הסוללות שווה להספק הנגדים‬
‫‪R 2 R3‬‬
‫‪20 * 30‬‬
‫‪) = 28 +‬‬
‫א( ‪= 40Ω‬‬
‫‪R 2 + R3‬‬
‫‪20 + 30‬‬
‫ב(‬
‫( ‪ Rt = R1 + ( R 2 || R3) = R1 +‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪P2 = I 2 * R2‬‬
‫‪80W = I 2 * 20Ω‬‬
‫‪I 2 = 4 = 2A‬‬
‫‪I 2 * R 2 2 A * 20Ω‬‬
‫= ‪I3‬‬
‫=‬
‫‪= 1.33 A‬‬
‫‪R3‬‬
‫‪30Ω‬‬
‫‪E = ( I 2 + I 3) * RT = 3.33 A * 40Ω = 133.33V‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪33 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫ניתן להתייחס למעגל כאל מעגל מעורב הכולל ‪ 3‬נגדים לפי התרשים הבא ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪45?_5%‬‬
‫‪R AB+R1‬‬
‫‪V1‬‬
‫‪25V‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪2‬‬
‫?‪10‬‬
‫‪R‬‬
‫‪10?_5%‬‬
‫‪R BC‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ I=E/RT‬‬
‫‪ RT=R1+RAC+(RBC||R)=50Ω‬‬
‫‪I=25v/50Ω=0.5A ‬‬
‫‪ V (R)=I(RBC||R)=0.5A*(5Ω)=2.5V‬‬
‫‪34 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
‫‪ ‬תורת החשמל ‪845101‬‬
‫‪ ‬‬
‫א( ‪ 110100‬‬
‫‪52=23+29 (2‬‬
‫ב(‬
‫נחלק לקבוצות של ‪ 4‬ביט ונקבל ‪ E1‬בבסיס ‪16‬‬
‫‪ F=(AB)’+B’C‬‬
‫’‪ F=A’+B’+B’C=A’+B‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪35 ‬‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
845101 ‫תורת החשמל‬ F=B’+A’C
A
7
B
C
8
11
9
10
12
F=AB+A’B’+A’B’C
F=AB+A’B’(1+C)=AB+A’B’
A
B
13
14
15
17
16
18
(‫ב‬
‫נוצר ע"י טולדנו יגאל‬
36