Hent - Tvangsauktioner.dk

Comments

Transcription

Hent - Tvangsauktioner.dk
DAI1 L
Advokatfirma
SALGSOPSTI LLI NG
TVANGSAUKTION OVER EJENDOMMEN
Søndervang 18,
5750 Ringe
Torsdag den 8. september 2016 kl. 09.30
J.nr. 138081-ThomasMøller Kristensen
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
1/122
2 af 2
Thomas Møller Kristensen
138081·720·TMK-HSK
8
Side
Advokat
J.nr.
Dok. ID
Indholdsfortegnelse
DOKUMENT
Salgsopstill ing
1-3
Beregning af størstebeløb og sikkerhedsstillelse
4
Beskrivelse af ejendommen
5-6
Billeder af ejendommen
7
Tingbogsoplysning
8-12
Vurderingsattest
13
BBR - meddelelse
14-19
Ejendomsskattebillet
20
Ejendomsdatarapport med bilag
21-104
Mail af 2. august 2016 fra Faaborg-Midtfyn Kommune
105
Opgørelse restancer ejendomsskat
106-109
Opgørelse restance renovation
110
Opgørelse restance brandforsikring
111-112
Auktionsopgørelse Totalkredit A/S
113-114
Særlige vilkår for Totalkredit A/S lån
115
Købervejledning - optrykt på www.domstol.dk
116-117
Vejledning i brug af salgsopstilling og Justitsministeriets
DAHL Advokatpartnerselskab
18/08/2016
I
Tlf. +458891 9400 i
cva
tvangsauktionsvilkår
118-120
37 310085
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
2/122
001/120
DAI1L
Salgsopstilling
Advokat-firma
(købsnøgle)
til brug for
Lundborgvej 18, 8800 Viborg
tvangsauktion over fast ejendom
TLF: 8891 94 00
[email protected]
Udarbejdet af
Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening
- www.dahllaw.dk
J.NR. 138081-720-TMK-HSKEjendommens matr.nr.:
21-v RingeBy, Ringe
beliggende:
Søndervang18, 5750 Ringe
tilhørende:
Niels Myrup Jensenog Birthe Laakkonen
boende:
Østergade8, 1., 5750 Ringe
Auktionstidspunkt:
Torsdagden 8. september 2016 kl. 09:30
Auktionssted:
Retten i Svendborg, Mødelokale 15, Christiansvej 41, 5700Svendborg
Rekvirent, hæftelse nr.:
1, Totalkredit AIS
Ved advokat:
Advokat Thomas Møller Kristensen, Lundborgvej 18, 8800 Viborg, tlf.nr. 8891 9400
Ejendomsoplysninger
Ejendomskategori :
Beboelsesejendom
Ejendomsværdi pr.:
1. oktober 2015, kr. 1.450.000,00
heraf grundværdi: kr. 427.500,00
Vurdering i h.t.
Retsplejelovens § 562:
Ikke foretaget.
Areal ifølge:
Tingbogen 1304 m2
Forsikringsforhold:
Alm. Brand Forsikring AIS, Midtermolen 7,2100 Københavnø
Ejendomsskatter
og afgifter for året
andrager og omfatter:
2016
kr.7.106,23
Forslag til særlige
vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt 10 og 11.
heraf vej:
155 m2
-
Reference 2938216
Nej
Beskrivelse (herunder evt. bebygget areal, indretning m.v.):
Se vedhæftede beskrivelse med tidspunkt for fremvisning.
18/08/2016
Lejemål:
Ingen
Byrder og servitutter
(Evt. henvisning til
vedh. tingbogsattest):
Se vedhæftede tingbogsattest. Evt. ikke tinglyste lokalplaner og byplanvedtægterkan
findes på www.plansystem.dk.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
3/122
002/120
Prioritetsopgørelse
PANT- OG UDLÆGSHAVERE
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype, rentesats,
nr./serie/afd.,
indestående til samt evt. yderligere
bem. f.eks. tvangsauktionsklausul, ejerskiftefradrag
m.v.
Transport
Hæftelse nr. 1:
Totalkredit AIS,
opr. kr. 1.654.000,00, restgæld pr. 01-07-2016 kr.
1.654.000,00, variabel rente, kvartårlig ydelse pt. kr.
1. Fordring
2. Restgæld
3. Restancer
4. Hæftelser
opgjort pr.
auktionsdato
på hæftelser, der
kan forventes
overtaget med
tillæg af uforfaldne
renter
og evt.
ejerskifteafdrag på
hæftelser, der kan
forventes
overtaget.
der kræves
1.675.848,33
1.658.227,94
17.620,39
0,00
1.675.848,33
1.658.227,94
17.620,39
0,00
indfriet.
5.637,25,
VARIABEL OBLIGATIONSLÅN
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
i alt ved
budsum kr.
Hæftelse nr.:
Transport
18/08/2016
i alt ved
budsum kr.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
4/122
003/120
Afslutni ngsside
1. Fordring
2. Restgæld
3. Restancer
4. Hæftelser
PANT- OG UDLÆGSHAVERE
I rubrikkerne angives tinglyst beløb, lånetype,
rentesats, nr./serie/afd., indestående til samt evt.
yderligere bem. f.eks. tvangsauktionsklausul,
ejerskiftefradrag m. v.
opgjort pr.
auktionsdagen
på hæftelser, der
kan forventes
overtaget med
tillæg af uforfaldne
renter
og evt.
ejerskifteafdrag på
hæftelser, der kan
forventes overtaget.
der kræves indfriet.
1.675.848,33
Transport
Hæftelse nr. 2:
Ejerpantebrev,
meddelelse og fuldmagt til DanskeAndelskassers
Bank, [email protected], Baneskellet 1, 8830 Tjele, opr.
kr. 343.000,00 variabel rente, nu opgjort til
A. Total
B.
1.658.227,94
17.620,39
0,00
0,00
343.000,00
0,00
343.000,00
i alt ved
budsum
2.018.848,33
1.658.227,94
17.620,39
343.000,00
kr.
2.018.848,33
1.658.227,94
17.620,39
343.000,00
Størstebeløbet, der skal betales/overtages
udover auktionsbudet, jfr. vilkårenes pkt. 6B:
43.197,00
Heraf kontant at betale inden 4 uger:
43.197,00
Gæld, der kan overtages
(størstebeløbet - kontantbeløbet):
om art og afvikling oplyses:
Det under B anførte størstebeløb fremkommer således:
a. rekvirentens udlægs- og
auktionsomkostninger
( salærer og gebyrer m. v.)
b. rettighedshavernes
mødesalærer m.v.
kr.
kr.
34.045,00
4. andre offentlige bidrag,
herunder renovation
kr.
1.100,00
kr.
0,00
6. brandforsikringsbidrag
kr.
511,00
7. krav i h. t. leje- eller
brandsikringslovgivningen
kr.
0,00
8. andet, jfr. specifikation
kr.
0,00
0,00 5. vandafgifter
De under a og b nævnte beløb er
anslået ud fra det under
sikkerhedsstillelsen anførte auktionsbud , jfr. nedenfor.
c. restancer vedrørende:
7.541,00
1. ejendomsskatter
kr.
2. vejbidrag m.v.
kr.
0,00
3. kloakbidrag m.v.
kr.
0,00
C. Afgifter m.v. til offentlige i anledningen i anledning af auktionen: Se den påtrykte tekst på omslagets inderside.
Ved et auktionsbud på kr. 1.450.000,00 (beregnet efter . endomsværdi eller sagkyndig vurdering, jfr. retsplejelovens § 562)
udgør sikkerhedsstillelsen, jfr. vilkårenes pkt. 7, kr. 61. 0,00.
Denne salgsopstilling er udarbejdet den 10. august 2016 a advokat Thomas Møller Kristensen
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
5/122
DAI1L
004/120
Advokat:firma
OPGØRELSE
over rekvirentomkostninger ved tvangsauktion
BEREGNINGSGRUNDLAG
kr.
Ejendomsværdi pr. 01.10.201 *
25 % heraf
+
I alt
1.450.000,00
kr.
362.500,00
kr.
1.812.500,00
kr.
9.201,30
kr.
24.843,75
kr.
34.045,05
REKVIRENTOMKOSTNINGER
kr.
1.375,00
Fogedgebyr
Tilkendt mødesalær ved udlæg incl. moms
kr.
320,00
kr.
500,00
Gebyr auktionsbegæring
kr.
800,00
Ejendomsdatarapport
kr.
325,00
Befordring besigtigelse inkl. moms
kr.
943,80
Annonce, Statstidende
kr.
187,50
Annonce, Itvang.dk
kr.
4.000,00
Inkassosalær
incl. moms
Kopiering af salgsopstilling
- anslået
kr.
Kr.
750,00
9.201,30
rekvirentsalær
9.000,00
Grundtakst
kr.
0,6 % af beregningsgrundlaget
kr.
10.875,00
kr.
19.875,00
kr.
4.968,75
Kr.
24.843,75
+
Moms, heraf 25 %
I ALT
SIKKERHEDSSTILLELSE
ved bud på kr. 1.450.000,00
Restancer
kr.
17.620,39
Størstebeløb
kr.
43.197,00
I alt
kr.
60.817,39
Oprundet til
kr.
61.000,00
J.nr. 138081-Thomas Møller Kristensen
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
6/122
005(120
DAI1L
A dvoka
tfirrn
a
Beskrivelse af ejendommen beliggende
Søndervang 18,5750 Ringe, den 27. juli 2016
Funktionel vinkelvilla med stor have, beliggende for enden af lukket villavej i Ringe
Ejendommen er et enfamilieshus, som ifølge BBR-meddelelsen er opført i 1963, om-/tilbygget
i 1993 samt
efter det oplyste yderligere tilbygget i 2004. Ydervæggene er i gule mursten, tagdækningen er cementtagsten, og der er termoruder, hvoraf nogle i den gamle afdeling skal skiftes på grund af råd. Bebygget
areal udgør 208 m', heraf 20 m2 indbygget udestue, hvorfor det samlede boligareal udgør 188
BBR-meddelelsen.
Der er endvidere en fritliggende
garage med et registreret
rn', jfr.
areal på 31 m2 samt en
integreret carport med et registreret areal på 33 m2•
Boligen indeholder i den nye afdeling bryggers med klinkegulv, godt ovenlysvindue, Siemens vaskemaskine, fjernvarmefyr
samt hvide skabselementer, 3 værelser med parketgulve og faste skabe samt badevæ-
relse med lyse klinker, bruseniche samt håndklædevarmer.
Disse rum i den nye afdeling har gulvvarme.
I den ældre afdeling er der et badeværelse med klinkegulv og bruseniche, 3 værelser, stue med faste
tæpper og udgang til udestuen samt til køkken/alrum
med U-formet bordplade, over-/underskabe,
Go-
renje komfur med ovn og emhætte, Siemens køleskab samt Miele opvaskemaskine.
Haven med græsplæne er stor og godt afskærmet og ejendommen er beliggende i attraktivt kvarter.
Ejendommen trænger til istandsættelse
standsrapport og el-rapport,
og vedligeholdelse. Der henvises i øvrigt til energimærke, til-
optrykt i salgsopstillingen.
Langs carporten er der en sti, hvor der er opsat havelåge samt etableret kompostbunke. Arealet fremstår
som en sti, hvorfor der kan være en risiko for at arealet skal anvendes som et stiareal med færdsel.
Ejendommen opvarmes via fjernvarme.
Vandforsyning sker fra privat alment vandværk. Ejendommens
afløbsforhold er til spildevandsforsyningens renseanlæg.
Foranstående oplysninger hidrører fra besigtigelse af ejendommen samt offentlige registreringer,
eksempelvis BBR-meddelelsen, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed,
så som
og de i BBR-
meddelelsen registrerede forhold kan adskille sig fra de faktiske forhold. Der er ikke foretaget opmåling
af arealerne i forbindelse med tvangsauktionen.
Fremvisning
af ejendommen vil ske torsdag den 1. september 2016 kl. 12.00 efter forudgående tilmel-
ding til sekretær Helle Skovborg Krogh på tlf.nr. 88 91 9476, eller e-mail [email protected]
senest dagen
før kl. 12.00. Er der ingen tilmeldte, vil der ikke være nogen fremvisning.
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
7/122
006/120
Side 2 af 2
J.nr.: 138081·424746
Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering:
En auktionskøber skal som følge af hvidvaskreglerne legitimere sig overfor kreditforeningen. Er auktionskøber en fysisk person, skal der udleveres kopi af sundhedskort og billed legitimation i form af kopi af pas
eller kørekort til kreditforeningen eller dennes repræsentant. Hvis køber er et selskab, skal der udleveres
tegningsudskrift fra Erhvervsstyrelsen, som er mindre end 3 måneder gammel samt legitimation for de
fysiske personer, som er endelige ejere af selskabet (direkte eller indirekte).
Legitimationen skal være tydelig og let læselig
Udstedelse af samtykkeerklæring er blandt andet betinget af, at gyldig legitimation er udleveret til og
godkendt af kreditforeningen eller dennes repræsentant.
ym
10.08.16
2
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
8/122
007/120
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
9/122
008/120
TINGBOGSATTEST
Udskrevet:
EJENDOM:
Adresse:
Samlet areal:
Heraf vej:
BFE-nummer:
Appr.dato:
Landsejerlav:
Matrikelnummer:
Areal:
Heraf vej:
Retskreds:
10.08.2016 13:29:07
Søndervang 18
5750 Ringe
1304 m2
155 m2
3029799
15.12.1958
Ringe By, Ringe
0021v
1304 m2
155 m2
0036
ADKOMSTER
DOKUMENT:
Dokument type:
Dato/løbenummer:
Skøde
13.06.2000-9923-36
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Ja
ADKOMSTHAVERE:
Navn:
CPR:
Niels Myrup Jensen
110267-****
Ejerandel:
1 /2
Navn:
Ejerandel:
Birthe Laakkonen
260965-****
1 /2
KØBESUM:
Kontant købssum:
Købesum i alt:
1.019.000
1.019.000
CPR:
DKK
DKK
HÆFTELSER
10.08.2016
18/08/2016
Side 1 af 5
13:29:07
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
10/122
009/120
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rente:
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Konverteret til digital
pantebrev:
Beskrivelse:
KREDITORER:
Navn:
CVR:
26.05.2008-12611-36
5
Realkreditpantebrev
1.654.000 DKK
var
Ja
Ja
Pantebrev
Totalkredit AIS
21832278
TILLÆGSTEKST:
Tillægstekst
Afdragsfri perioder
.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
Hovedstol:
Rente:
13.06.2000-9925-36
6
Ejerpantebrev
343.000 DKK
var
SENEST pATEGNET:
Dato:
23.02.201112:47:10
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Konverteret til digital
pantebrev:
Beskrivelse:
Ja
Ja
Ejerpantebrev med medd
KREDITORER:
Navn:
CPR:
Niels Myrup Jensen
110267 - ****
Navn:
CPR:
Birthe Laakkonen
260965- ****
Side 2 af 5
10.08.201613:29:07
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
11/122
010/120
FULDMAGTSBESTEMMELSER:
Danske Andelskassers Bank
Fuldmagtshaver:
Svendborgvej 8
5772 Kværndrup
31843219
CVR:
Fuldmagtshaver bemyndiges til på mine vegne at underskrive
påtegninger af enhver art herunder kvitterings-, transport-,
moderations- og relaksationspåtegninger.
TILLÆGSTEKST:
Tillægstekst
Opr lyst for kr 155.000
BETALT
TINGL YSNINGSAFGIFT:
4.400 DKK
UNDERPANT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Underpantsbeløb:
Underpanthavere:
23.02.2011-1002249702
1
343.000 DKK
Danske Andelskassers Bank
31843219
SERVITUTTER
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
24.05.1948-934281-36
1
Servitut
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Ja
EJENDOMSFORHOLD:
Hegn
ANDET:
Andet
TI LLÆGSTEKST:
10.08.2016
18/08/2016
Side 3 af 5
13:29:07
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
12/122
011/120
Tillægstekst
Dok om hegn, hegnsmur mv
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Filnavn:
12.03.1964-934282-36
2
Servitut
Ja
36 H 78
LEDNINGER:
Forsyning / afløb
ANDET:
Andet
TILLÆGSTEKST:
Anmærkning
anm byrder
Tillægstekst
Dok om forsynings-/afløbsledninger
mv
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
17.08.1972-6800-36
3
Servitut
OGSA LYST pA:
Antal:
161
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
Filnavn:
Ja
36 D 188
TILLÆGSTEKST:
Side 4 af 5
10.08.201613:29:07
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
13/122
012/120
Tillægstekst
Byplanvedtægt nr. 2
KORREKT AKT
36 AD 188
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_---------------------------------------------------------
DOKUMENT:
Dato/løbenummer:
Prioritet:
Dokument type:
OVERFØRT:
Overført fra gammelt system:
01.09.1986-12250-36
4
Servitut
Ja
TEKNISKE ANLÆG:
El/vand / varme / gas
ANDET:
Andet
TILLÆGSTEKST:
Tillægstekst
Dok om fjernvarme/anlæg mv
ØVRIGE OPLYSNINGER
EJ EN DOMSVU RDERING:
Ejendomsværdi:
Grundværdi:
Vurderingsdato:
Kommunekode:
Ejendomsnummer (BBR-nr.):
1.450.000 DKK
427.500DKK
01.10.2015
0430
015794
INDSKANNET AKT:
Filnavn:
36 AK 354
10.08.2016
18/08/2016
Side 5 af 5
13:29:07
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
14/122
013/120
Ejendomsvurdering
Detaljerede
vurderingsoplysninger
for 2015
Adresse:
S0NDERVANG 18 , 5750 RINGE
Vurderingsår:
2015
Kommune:
FAABORG-MIDTFYN
Vurderingskreds:
RINGE
Benyttelse:
Ejendomsnr.:
15794
Beboelse
Lejligheds antal:
Matrikel:
21 V , RINGE
Grundareal:
1
1.304
Ejendomsværdi:
1.450.000
Grundværdi:
427.500
Vis "Grundværdispecifikationer"
Vis Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft
Vis tidligere vurdering
Grundværdispecifikationer:
Nr. Prisbetegnelse
01
02
03
04
Kvmpris standard
Bygretpris standard
Vejareal prisen er O
Nedslag 2V2% reduktion
Areal/Enhed
Enhedsbeløb
Total
1.149
225 kr.
180.000 kr.
258.525 kr.
180.000 kr.
O kr.
11.000 kr.
-11.000 kr.
1
155
O
O kr.
427.500 kr.
I alt:
Værdier til brug for ejendomsværdiskatteloft:
Ejendomsværdi 2001:
Ejendomsværdiskatteloftet
1.100.000 kr. Ejendomsværdi
beregnet på grundlag af 2002:
2002:
1.100.000
1.100.000
kr.
kr.
Vis tidligere vurdering
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
15/122
014/120
BBR-Meddelelse
Faaborg-Midtfyn Kommune
(Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)
Byggesagsafdelingen
Afsender
Faaborg-Midtfyn Kommune Byggesagsafdelingen
Mel/emgade 15, 5600 Faaborg
Kommune nr.:
Ejendoms nr.:
Udskrift dato:
430
15794
13-07-2016
Ejendommens beliggenhed:
Søndervang 18 (vejkode: 1508), 5750 Ringe
Modtager:
BBR-Meddelelse rekvireret via Ol S
Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via e-mailadressen
[email protected]
72532134 - 72532107.
Oplysninger om grunde
Adresse: Søndervang 18 (vejkode: 1508), 5750 Ringe
Ejerforhold:
Privatpersoner
Vand & afløb
Vandforsyning:
Afløbsforhold:
Privat,
eller interessentskab
alment vandforsyningsanlæg
Afløb til spildevandsforsyningens
renseanlæg
Matrikelnr.
21v
Ejerlav
RINGE BY, RINGE
Oplysninger om tekniske anlæg
Pr. 1. januar 2012 skaloplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i
besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse
mellem olietankoplysningerne
på BBR-meddelelsen og de faktiske
forhold,
har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.
Anlægsnr.: 1
Adresse: Søndervang
18 (vejkode:
Beliggende
21v
på matrikel
Tank (Produkt
Indhold:
1508),
5750 Ringe
på væskeform)
Fyringsgasolie
Placering: Indendørs
Oplysninger om bygninger
Bygningsnr.: 1
Adresse: Søndervang
Fritliggende
Matrikelnr.:
18 (vejkode: 1508), 5750 Ringe
enfamilieshus
(parcelhus)
(anvendelseskode:
120)
21v
Opførelsesår:
1969
Ejerlav: RINGE
BY, RINGE
Om-/tilbygningsår:
1993
Antal boliger med køkken:
Materialer
Ydervæg:
Mursten (tegl,
kalksten,
Tagdækning: Fibercement,
Kilde til materialer:
herunder
m2
208
Bebygget areal
heraf affaldsrum i terræn
heraf indbygget garage
carport
heraf indbygget udhus
heraf
indbygget
Overdækkede
Kilde til arealer:
asbest (bølge- eller skifer-eternit)
Oplyst af teknisk forvaltning
Areal i grundplan
heraf indbygget
cementsten)
udestue
arealer
O
O
O
O
Areal i hele bygningen
m2
Arealanvendelse
m2
Samlet bygningsareal
208
Samlet boligareal
188
O
heraf
O
Antal etager u. kælder & tagetage
1
O
Abne overdækninger
O
heraf loftshøjde
Lukkede
18/08/2016
Ejendommens
Søndervang
udnyttet
overdækninger
(radiatorsystemer
O
O
O
Adgangsareal
Andet areal
el. varmluftanlæg)
Kommune
beliggenhed:
18 (vejkode:
lavere end 1 ,25m over terræn
Samlet erhvervsareal
forvaltning
Energioplysninger
Varmeinstallation:
Fjernvarme/blokvarme
BBR
O
Tagetage
Kælder
20
Oplyst af teknisk
heraf lovlig beboelse i kælder
O
O
O
O
heraf udvendig efterisolering
1508), 5750 Ringe
430
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
nr.:
Ejendoms
15794
nr.: ,
Udskrift
dato:
13-07-2016
Side:
1/4
16/122
015/120
Oplysninger om bolig- I erhvervsenhed
Adresse: Søndervang
18 (vejkode: 1508), 5750 Ringe
Fritliggende enfamilieshus
Samlet areal:
(parcelhus).
(anvendelseskode:
188 m2
120)
Egentlig beboelseslejlighed
(boligenhed
med eget køkken)
O m2
Areal til erhverv:
Bolig areal:
188 m2
Andet areal:
O m2
Fællesareal:
O m2
Aben overdækning:
O m2
O m2
Lukket overdækning/udestue:
Kilde til arealer:
Oplyst af teknisk forvaltning
Antal værelser: 8
Antal toiletter: 2
Antal badeværelser:
Køkkenforhold:
2
Eget køkken (med afløb og kogeinstallation)
Energioplysninger
Energiforsyning:
230 V el fra værk
Bygningsnr.: 2
Adresse: Søndervang
18 (vejkode: 1508), 5750 Ringe
Garage med plads til et eller to køretøjer (anvendelseskode:
Matrikelnr.:
910)
21 v
Opførelsesår:
RINGE
BY, RINGE
Ejerlav
RINGE BY, RINGE
1971
Materialer
Ydervæg: Mursten (tegl,
Tagdækning:
Ejerlav:
kalksten,
Fibercement,
Kilde til materialer:
cementsten)
herunder
asbest (bølge-
eller skifer-eternit)
Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant)
Areal
Bebygget
areal:
31 m2
Kilde til arealer: Oplyst af ejer (eller af dennes repræsentant)
Bygningsnr.: 3
Adresse: Søndervang 18 (vejkode: 1508), 5750 Ringe
Carport (anvendelseskode:
Matrikelnr.:
920)
21v
Opførelsesår:
1995
Materialer
Ydervæg:
Træbeklædning
Tagdækning:
Kilde
PVC
til materialer:
Oplyst
af teknisk forvaltning
Areal
Bebygget areal:
33 m2
Kilde til arealer:
Oplyst af teknisk
Beregningsprincip
BBR
Ejendommens
Søndervang
18/08/2016
forvaltning
for areal af carport: Carportarealet
er målt % meter inde på åbne sider
Kommune
beliggenhed:
18 (vejkode:
1508),5750
Ringe
430
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
nr.:
Ejendoms
15794
nr.:
Udskrift
dato:
13-07-2016
Side:
2/4
17/122
016/120
Signaturforklaring:
Kortmaterialet
BYGN. = bygning,
er automatisk
BYGN.
(NY) = ny-byggeri bygning,
VIND.
= vindmølle
genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen
kan få et mere detaljeret geografisk overblik
og VIND.
(NY) = nyt anlæg.
fra Matrikelregistret,
samt Bygnings- og Boligregistret.
Du
over ejendommen på http://kort.bbr.dk.
NB: Ejendommens afgrænsning aftegnet i kortmaterialet stammer fra Geodatastyreisens landsdækkende matrikelkort. Matrikelkortet kan ikke
afgøre et skels nøjagtige beliggenhed. Matrikelkortet er et oversigtskort, som viser de registrerede ejendomsgrænser mv., og dets nøjagtighed
afhænger af, hvornår og hvordan skellene er indlagt i kortet. Der kan derfor forekomme uoverensstemmelse, når matrikelkortet sammenstilles
med f.eks. ortofotos (luftfoto) eller tekniske kort. Uoverensstemmelse kan dog også skyldes andre forhold, f.eks. en hæk ikke er plantet
præcis i skellet. Hvis der er tvivl om skellets beliggenhed,
og dette ønskes fastlagt, kan dette alene foretages af en praktiserende
landinspektør. Kortet er det nyeste offentligt tilgængelige kort fra Kortforsyningen og kan være op til 4 år gammelt.
BBR
18/08/2016
Ejendommens beliggenhed:
Søndervang
18 (vejkode: 1508), 5750 Ringe
Kommune nr ..
Ejendoms nr.:
Udskrift
430
15794
13-07-2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
dato:
Side:
3/4
18/122
017/120
Ejendommens
BBR
18/08/2016
Søndervang
Kommune
beliggenhed:
18 (vejkode
1508),
5750 Ringe
430
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
nr.:
Ejendoms
15794
nr.:
Udskrift
dato:
13-07-2016
Side:
4/4
19/122
018/120
Din pligt som ejer
Det er vigtigt, at du gennemgår din BBR-meddelelse og kontrollerer, at alle oplysninger er rigtige. Det er nemlig dit ansvar som ejer, at
oplysningerne om din ejendorn i BBR er korrekte. Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5000 kr., hvis du ikke har indberettet
oplysninger til BBR rettidigt,
eller hvis du har opgivet urigtige oplysninger.
Bøde kan fx komme på tale, hvis man som ejer, undlader at informere kommunen om eksisterende bygninger eller indretning til beboelse i
kælder eller tagetage. Det er derfor særligt vigtigt, at du som ejer sikrer dig, at antallet og størrelsen af bygninger og boliger på din ejendom er i
overensstemmelse
med de registrerede
forhold.
Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på ejendommen eller ved
registersamkøring
med eksterne kilder, fx folkeregistret eller luftfotos.
Indberetningspligten
gælder også i forbindelse
Du bør være særligt oprnærksom
med byggesager.
på:
Opførelsesår
Om- og tilbygningsår
Bebygget areal
Antal etager
Samlet boligareal
Samlet erhvervsareal
Areal af udnyttet tagetage
Areal af udestue
Tagdækningsmateriale
Energiforsyning
Du skal derimod ikke indberette til BBR, hvis du f.eks. totalrenoverer dit køkken eller udlejer et værelse. Når du køber et hus skal du være
opmærksom på, at oplysningerne ofte stammer fra den tidligere ejer. Det er derfor vigtigt, at du som køber kontrollerer oplysningerne grundigt i
forbindelse med ejerskifte. Fejl eller mangler i registreringen
skal meddeles kommunen inden 4 uger.
BBR registrerer din ejendom på mange niveauer.
De 3 vigtigste er:
Din grund er normalt det samme som din matrikel. I særlige tilfælde, typisk ved landbrugsejendomme kan grunden bestå af flere matrikler,
der fysisk ligger ved siden af hinanden og juridisk er samnoteret i Matriklen.
Dine bygninger kan være alt fra et redskabsskur til et butikscenter. I de tilfælde, hvor en bygning ikke har samme ejer som grunden oplyses
dette.
En enhed bruges i BBR som betegnelsen for boligen i et enfamilieshus,
en lejlighed eller for en erhvervsenhed. Det samlede antal og arealet
af hver enkelt enhed, der benyttes til beboelse SKAL oplyses til kommunen. Er der fejl i arealangivelsen,
er du som ejer ansvarlig for fejlen.
Kommunen har også mulighed for at registrere tekniske anlæg, varmepumper,
gylletanke m.v. i eller på din grund eller inde i din bygning.
Retningslinjerne for registrering af sådanne oplysninger kan variere lidt fra kommune til kommune.
Har du spørgsmål, eller rettelser til din BBR-meddelelse
skal du altid kontakte din kommune. I mange tilfælde kan det være en god ide at
orientere sig i reglerne på forhånd på www.bbr.dk
Arealerne på BBR-meddelelsen
Arealet er en vigtig del i beregningen af ejendomsværdiskatten.
De registrerede arealer er alle bruttoarealer, som måles til ydersiden af ydervæggene - læs mere på www.bbr.dk.
Det bebyggede
udbredelse
areal svarer
normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens
set oppefra.
Det samlede bygningsareal
opgøres som arealet af samtlige etager, eksklusivareal
af eventuel kælder og tagetage.
Tagetagens samlede arealopgøres som det areal, der udnyttes og det areal, der kunne udnyttes til bolig eller erhverv. Arealet måles som i
bygningsreglementet i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbeklædningen .
Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv.
Kælderarealet
opgøres samlet for hele kælderetagen.
Arealerne opdeles i den del, som anvendes til boligformålog
i den del, der anvendes til erhvervs- eller institutionsformål m.v.
Det samlede boligarealopgøres
som arealet af samtlige beboelsesrum inkl. areal i entre, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse, dvs. opfylder byggelovgivningens
krav til
beboelsesrum.
Om sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser gælder således fx for et parcelhus
boligarealet svarer til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage.
Er der i en bygning to eller flere lejligheder,
fordeles adgangs- og trappearealer
uden kælder,
der alene anvendes til beboelse,
at
ligeligt mellem de enkelte lejligheder.
Specielt om areal af ejerlejlighed skal du være opmærksom på, at BBR's boligareal som opgjort ovenfor ofte vil afvige fra det tinglyste areal.
Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal vil svare til summen af areal til beboelse og areal
til erhverv.
Vejledning
Vers. 1.6
18/08/2016
til BBR-meddelelse
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
20/122
019/120
Oversigt over BBR-oplysninger
Anvendelse
Materialer
Afløbsforhold
Andet
Helårsbeboelse
Stuehus tillandbrugsejendom.
Fritliggende enfamiliehus.
Række-, kæde- eller dobbelthus.
Etageboligbebyggelse.
Kollegium.
Døgninstitution.
Anden bygning til helårsbeboelse.
Ydervæggenes materialer
Mursten (tegl, kalksten,
cementsten).
Letbeton (lette bloksten,
gasbeton).
Fibercement, asbest (eternit el.
lign).
Fibercement,
asbestfri.
Bindingsværk
(med udvendigt
synligt træværk).
Træbeklædning.
Betonelementer (Etagehøje
betonelementer).
Metalplader.
PVC.
Glas.
Ingen.
Andet materiale.
Afløbskoder gammelt kodesæt
Kodesættet benyttes for eksisterende
forhold, ved enhver ændring skal nyt
kodesæt benyttes:
Bol_igtype
Egentlig beboelseslejlighed.
Blandet erhverv og bolig med
eget køkken.
Enkeltværelse.
Fællesbolig eller
fælleshusholdning.
Sommer-/fritidsbolig.
Andet.
Produktions- og lagerbygninger i
forbindelse med Landbrug, industri,
offentlige værker og lign.
Landbrug, skovbrug, gartneri,
råstofudvinding
m.v.
Industri, fabrik, håndværk m.v.
EI-, gas-, vand- eller varmeværker,
forbrændingsanstalter
m.v.
Anden bygning tillandbrug, industri
m.v.
Handel, kontor, transport og service
Transport- og garageanlæg, stationer,
lufthavne m.v.
Kontor, handel, lager, herunder
offentlig administration.
Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og
anden service virksomhed.
Anden bygning til transport, handel
m.v.
Institutioner
og kultur
Biograf, teater, erhvervsmæssig
udstilling,
bibliotek, museum, kirke og
lign.
Skole, undervisning og forskning.
Hospital, syqehjem, fødeklinik,
offentlige klinikker m.v.
Daginstitutioner
m.v.
Anden institution.
Tagdækningsmateriale
Built-up (fladt tag, typisk tagpap).
Tagpap (med taghældning).
Fibercement, herunder asbest
(bølge eller skifereternit).
Cementsten.
Tegl.
Metalplader.
Stråtag.
Fibercement (asbestfri).
PVC.
Glas
Grønt levende tag (Grønne tage)
Andet materiale
Asbestholdigt materiale
Asbestholdigt ydervægsmateriale.
Asbestholdigt
tagdækningsmateriale.
Asbestholdigt ydervægs- og
tagdækningsmateriale.
Fritidsformål
Sommerhus.
Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset
fra sommerhus.
Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v.
Kolonihavehus.
Anden bygning til fritidsformål.
Kilder til bygningens materialer.
Oplyst af ejer.
Oplyst af teknisk forvaltning.
Oplyst af andre.
Bygningen er maskinelt oprettet.
Oplyst og kontrolleret af teknisk
forvaltning.
Mindre bygninger til garageformål,
opbevaring m.v.
Garage til et eller to køretøjer.
Carport.
Udhus.
Opvarmningsforhold
Køkken, toilet og afløb
Toiletforhold
Antal vandskyllende toiletter i boligeller erhvervsenhed.
Vandskyllende toilet udenfor enheden.
Anden type toilet udenfor enheden
eller intet toilet i forbindelsen med
enheden.
Badeforhold
Antal badeværelser i enheden.
Adgang til badeværelser.
Hverken badeværelser eller adgang til
badeværelser.
Køkkenforhold
Eget køkken (med afløb og
kogeinstallation).
Adgang til fælles køkken.
Fast kogeinstallation i værelse eller på
gang.
Ingen fast kogeinstallation.
Varmeinstallation
Fjernvarme/blokvarme.
Centralvarme fra eget anlæg etkammerfyr.
Ovne (Kakkelovne, kamin,
brændeovn o. lign.)
Varmepumpe.
Centralvarme med to fyringsenheder (fast brændsel, olie eller gas).
Elovne, elpaneler.
Gasradiatorer.
Ingen varmeinstallationer.
Blandet (kræver specifikation på
enhedsniveau).
Afløb tiloffentligt spildevandsanlæg.
Afløb til fælles privat
spildevandsanlæg.
Afløb til samletank.
Afløb til samletank for toiletvand og
mekanisk rensning af øvrigt
spildevand.
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg
(med tilladelse).
Mekanisk rensning med
nedsivningsanlæg
(uden tilladelse).
Mekanisk rensning med privat
udledning dir. til vandløb.
Mekanisk og biologisk rensning.
Udledning direkte uden rensning til
vandløb, søer eller havet.
Andet.
Afløbskoder nyt kodesæt
Der er indført mange nye afløbskoder i
BBR. De nye koder skal benyttes ved
alle fysiske ændringer i afløbsforholdene
på en ejendom. Kommunen har dog
også ret til på eget initiativ at konvertere
koden, uden der er sket fysiske
ændringer i forholdene.
Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt,
således at det vigtigste kriterium er om
ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller
om ejendommen ligger i det åbne land.
Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet,
inddeles efter om spildevandet (typisk fra
køkken, bad og toilet) ledes ned i samme
kloak som regnvandet (overfladevandet
fra tage og befæstede arealer), eller om
de behandles hver for sig.
Ejendomme, der ligger i det åbne land,
inddeles efter den måde spildevandet
behandles. Der er i BBR mulighed for at
registrere, hvilke renseklasser det lokale
renseanlæg overholder. Renseklassen
kan være O, OP, SO eller SOP, idet O er
en forkortelse for organisk stof, P for
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder
så, at rensningen både omfatter organisk
stof og Phosphat, osv.
Det er ikke altid, at alle bygninger på en
ejendom har ens afløbsforhold. I så fald
kan forholdene registreres individuelt
på
den enkelte bygning.
En fuldstændig oversigt over afløbskoder
i BBR og en vejledning hertil kan findes
på www.bbr.dk.
Opvarmningsmiddel
Elektricitet.
Gasværksgas.
Flydende brændsel (olie,
petroleum, flaskegas).
Fast brændsel (kul, brænde mm.)
Halm.
Naturgas.
Andet.
Supplerende varme
Ikke oplyst.
Varmepumpeanlæg.
Ovne til fast brændsel
(brændeovn o.lign.)
Ovne til flydende brændsel.
Solpaneler.
Pejs.
Gasradiator.
Elovne, elpaneler.
Biogasanlæg.
Andet.
Bygningen har ingen supplerende
varme.
Offentlig
Almen
Støttet
Støttet
Almen
Støttet
Almen
Almen
støtte
familiebolig.
privat udlejningsbolig.
privat andelsbolig.
ungdomsbolig.
privat ungdomsbolig.
ældrebolig.
plejebolig.
Midlertidig
opretteiselfuldførelse
Ikke midlertidig oprettet.
• Midlertidig oprettet.
• Midlertidig
fuldført.
Fredning
Fredet iht. til
bygningsfredningsloven.
Som ovenfor men med
tinglyst.
bevaringsbestemmelser
jf.
lovens § 15.
Tinglyst bevaringsdeklaration
men, bygningen ikke fredet.
På middelalderlige
bygningsdele er der tinglyste
fredningsbestemmelser.
Indeholder middelalderlige
bygningsdele.
Bygningen og dens umiddelbare omgivelser er fredet iht.
til bygningsfredningsloven.
Som ovenfor, men med
tinglyst bevaringsdeklaration.
Bevaringsværdig.
Medtaget i registrant,
bevaringsplan mm.
Ejerforhold
Privatperson(er) eller
interessentskab.
Almennyttigt boligselskab.
Aktie-, anparts- eller andet
selskab.
Forening, legat eller
selvejende institution.
Privat andelsboligforening.
Kommunen
(beliggenhedskommune).
Kommunen (anden
kommune).
Region.
Staten.
Andet, moderejendom for
ejerlejligheder.
Vandforsyning
Alment vandforsyningsanlæg
(tidligere offentligt).
Privat, alment
vandforsyningsanlæg.
Enkeltindvindingsanlæg
(egen boring).
Brønd.
Ikke alment
vandforsyningsanlæg
(forsyner < 10 ejendomme).
Ingen vandforsyning.
Kilde til bygningsarealer
Oplyst af ejer.
Oplyst af teknisk forvaltning.
Oplyst af andre.
Bygningen er maskinelt
oprettet.
Oplyst og kontrolleret af
teknisk forvaltning.
Vejledning til BBR-meddelelse
Vers.1.6
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
21/122
020/120
IrA..
-------•••••
1
TELEFONNR.
7253 2124
w
Modtager
B
Udskrevet den:
Moms-nr.:
13/07-2016
29188645
Debitomummer:
xxx xx xxxxxx xx xx
Søndervang
Vurderingsår:
Vurderet areal:
Ejendommens beliggenhed:
1304
18
2014
(01/10-2014)
Matrikelbetegneise:
RINGE BY, RINGE
21v
Grundværdi
Ejendomsværdi
GrundskaUeloftværdi
Stuehusgrundværdi
307.800
427.500
1.450.000
Fradrag; grundværdi for forbedringer
Fritagelse for grundskyld til kommunen
Del af grundværdi der beskattes i anden kommune
Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Fritaget dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
Kommunal ejendomsskat m.m. affast ejendom 2016
Beløb
Specifikation
promille
22,850
KOMMUNE
Grundskyld
af grundlag
307800 01/01-31/12
Tilmeldt
15,00
58,00
betalingsservice
ved beregningen
MERVÆRDIAFGIFT/MOMS,er beregnet med 25%:
Afgiften af de enkelte rater kan for momsregistrerede først
medregnes som indgående afgift på faktureringstidspunktet.
Ol
02
Forfaldsdato
01/02-2016
01/08-2016
Herafmoms
7033,23
GEBYR - JORDSTYRING
ROTTEBEKÆMPELSE
Rate
Side 01 af 01
Sidste rettidige indb.dag
10/02-2016
10/08-2016
Såfremt det forfaldne beløb ikke er betalt senest sidste rettidige
indbetalingsdag.
søges det inddrevet ved udlæg.
- derfor
ingen indbetalingskort
fALT
Ratebeløb
3785,05
3321,18
7106,23
Fakturadalo
01/02-2016
01/08-2016
Renter beregnes fra forfaldsdato. Oplysninger
gæld for lån vil blive videregivet til SKAT.
0,00
Moms beløb
0,00
0,00
om renter og rest-
Ved for sen indbetaling påløber renter og evt. gebyr,
som sædvanligvis opkræves på næste års skattebillet.
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
22/122
021/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Rapport købt 13/7 2016
Rapport færdig 13/7 2016
For ejendommen
Søndervang 18,5750
Ringe
. Søndervang 18,5750 Ringe
Ejendommens adresse:.
21 v Ringe By, Ringe
Matr.m ..
1304m'
GrundareaL ..
015794
Ejendomsnummer: ...
Kommune:.
Faaborg·Midtfyn Kommune
Ejerforhold:
. Privatpersoner eller interessentskab
. 188m'
Enhedens samlede areal:.
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
Anvendelse:.
8
Antal værelser:.
Antal samlet fast ejendomme: ...
. ... 1
Antal bygninger:
.. 3
Detaljeret information om omfattede matrikelnumre
Matr.nr. 21 v Ringe By, Ringe
___
4= __
ERHVERVSSTYRELSEN
18/08/2016
Rapport-ID: e34cd2e6-4cid·4cca·8e56·1 f2c55ge5a47
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
23/122
022/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Indhold
Dette afsnit indeholder alle svar i ejendomsrapporten.
3
Resume ..
Søndervang 18
5750 Ringe
Uddybning
af enkelte svar
Rapport købt 13[1 2016
Rapport færdig 1
3/7 201 6
Bygninger..
..6
6
.
Olietanke ..
. 6
Økonomi
..6
.7
..7
Ejendomsskat (grundskyld) ....
Ejendoms- og grundværdi. .
Forfalden gæld til kommunen ..
.8
. ... 8
8
Planer
Zonestatus ...
Lokalplaner. .
Kommuneplaner.
Varmeforsyning ..
10
13
. 14
Vand.
...
Aktuelle afløbsforhold
.
Aktuel vandforsyning .
Spildevandsforhold
.
Grundvand - Drikkevandsinteresser.
.
.
14
15
. . 15
16
Om ejendomsdatarapporten
.
Generelt om ejendomsdatarapporten ..
Ordforklaring - ejendomsoplysninger ..
18
18
18
Følgende bilag kan hentes:
• BBR-meddelelsen
• Energimærkning
• Tilstandsrapport
• Elinstallationsrapport
• Ejendomsskattebillet
• Vurderingsmeddelelse
• Forfalden gæld til kommunen
• Vejforsyning
• Jordforureningsattest
Side 2 af 22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
24/122
023/120
Resume
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bygninger
Søndervang 18
5750 Ringe
BBR-meddelelsen
Findes der en BBR-meddelelse for ejendommen?"
Oplysninger er indhentet d, 13, juli 2016
Rapport købt 13(7 2016
Rapport færdig 13/7 2016
ja, se bilag
Energimærkning
Hvad er ejendommens anerqirnærke".
Oplysninger er indhentet d, 13, juli 2016
, Se energimærkerapporten
Tilstandsrapport
Findes der en tilstandsrapport for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d, 13, juli 2016
ja, se bilag
Elinstallationsrapport
Findes der en elinstallationsrapport for ejenoornmen?
Oplysninger er indhentet d, 13, juli 2016
Byggesag
Er der igangværende byggesag for ejendommen?"
Oplysninger er indhentet d, 13, juli 2016
"" ja, se bilag
, Nej
'
Byggeskadeforsikring
Er der bygninger på ejendommen, som er dækket af byggeskadeforsikring?
Oplysninger er indhentet d, 13, juli 2016
" Nej
Olietanke
Er der registreret oplysninger om olietanke på ejendommen?
Oplysninger er indhentet d, 13, juli 2016
,
Fredede bygninger
Er der registreret fredede bygninger på ejendommen?" '
Oplysninger er indhentet d, 13, juli 2016
ja
Nej
Økonomi
Ejendomsskat (grundskyld)
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?, '
Oplysninger er indhentet d, 13, juli 2016
Statstilskud efter stormfald
Giver staten tilskud til oprydning eller gentilplantning
Oplysninger er indhentet d, 13, juli 2016
7,033 kr
Nej
af skovefter storrntalc".
Ejendomsskattebillet
Findes der en ejendomsskattebillet for ejendommen?,
Oplysninger er indhentet d, 13, juli 2016
Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdermq". ,
Oplysninger er indhentet d, 13, juli 2016
, , ja, se bilag
,
. l ASO 000 kr.
Vurderingsmeddelelse
Findes der en vurderingsmeddelelse for ejendommen?
Oplysninger er indhentet d. 13. juli 2016
. ja, se bilag
Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer til kommunen, der hæfter på ejendommen og dermed
overtages af køberen?.. .
" ja, se bilag
Oplysninger er indhentet d. 13, juli 2016
Bemærk: Som udgangspunkt omfatter oplysningen ikke fortrinsberettiget gæld til forsyningsselskaber.
Huslejenævnssager
Er der registreret en eller fiere huslejenævnsager eller ankenævnsager for ejendorrmen?
Oplysninger er indhentet d, 13, juli 2016
Nej
Arbejderbolig
Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? .
Oplysninger er indhentet d, 13. juli 2016
Nej
Jordrente
Side 3 al22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
25/122
024/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Søndervang i8
5750 Ringe
Rapport købt
13n 2016
13/7 2016
Rapport færdig
Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse?
Oplysninger er indhentet d. 13. juli 2016
.. Nej
.
Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?.
Oplysninger er indhentet d. 13. juli 2016
Byzone
Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner eller lokalplanforslag for ejendommen?.
Oplysninger er indhentet d. 13. juli 2016
. .ja
Kommuneplaner
Kommuneplaner.
Oplysninger er indhentet d. 13. juli 2016
ja
Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der torsyninqstorbud?
Oplysninger er indhentet d, 13, juli 2016
, ja
Vejforsyning
Hvad er vejstatus for vejene i området omkring ejendommen?
Oplysninger er indhentet d, 13. juli 2016
Se bilag.
Hovedstadsområdets transportkorridorer
Er det registreret, at ejendommen er helt eller delvist beliggende indenfor hovedstadsområdets
transportkorridorer? .,
'" Nej
Oplysninger er indhentet d. 13. juli 2016
Vand
Aktuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? . A fløb til spildevandsforsyningens
Oplysninger er indhentet d, 13, juli 2016
Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen? ...
Oplysninger er indhentet d, 13. juli 2016
renseanlæg
Privat. alment vandforsyningsanlæg
Påbud/dispensationer/anbefalinger vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Findes der på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er udstedt påbud eller givet
kogeanbefaling? .
Nej
Oplysninger er indhentet d, 13. juli 2016
Spildevandsforhold
Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandstorhold? .
Oplysninger er indhentet d, 13, juli 2016
Ja
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Er ejendommen beliggende i et område med drikkevandsinteresser". ,
Oplysninger er indhentet d, 13, juli 2016
Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Er ejendommen beliggende i et tølsomt indvindingsområde?
Oplysninger er indhentet d. 13, juli 2016
.. ,. .ja
.... Nej
,
Jordforurening
Jordforureningsattest
Findes der jordforureningsattest for ejendornmen?..
Oplysninger er indhentet d, 13, juli 2016
. . ja, se bilag
Lettere jordforurening
Er ejendommen beliggende i et område klassificeret som lettere forurenet?"
Oplysninger er indhentet d. 13, juli 2016
Påbud iht. jordforureningsloven
Er der på ejendommen registreret påbud iht. jordtorureningsloven i arealintormationssystemet
(DAl)?.
Oplysninger er indhentet d. 13, juli 2016
' Nej
'" Nej
Natur, skov og landbrug
Side 4 af 22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
26/122
025/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Søndervang j 8
5750 Ringe
Rapport købt 13/7 2016
Rapport færdig 13/72016
Fredskov
Er ejendommen pålagt fredskovspligt? .
Oplysninger er indhentet d. 13. juli 2016
Nej
Majoratsskov
Er der noteret majoratsskov på eienoommen?..
Oplysninger er indhentet d. 13. juli 2016
Nej
Beskyttet natur
Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen?
. Nej
Oplysninger er indhentet d. 13. juli 2016
De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende. Se appendix for
yderligere information.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde
Oplysninger er indhentet d. 13. juli 2016
på ejendommen?
Landbrugspligt
Er ejendommen pålagt landbrugspligt?
Oplysninger er indhentet d. 13. juli 2016
Nej
.. Nej
Naturperler
Er der arealer, der er udpeget som naturperler på ejendommen?.
Oplysninger er indhentet d. 13. juli 2016
Nej
Bygge- og beskyttelseslinjer
Skovbyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en skovbyggelinje? .
Oplysninger er indhentet d. 13. juli 2016
Nej
Sø- og åbeskyttelseslinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en sø- eller åbeskyttelseslinje? .
Oplysninger er indhentet d. 13. juli 2016
Nej
Kirkebyggelinjer
Er ejendommen beliggende indenfor en kirkebyggelinje? .
Oplysninger er indhentet d. 13. juli 2016
Nej
Klitfredningslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en klitfredningslinje?
Oplysninger er indhentet d. 13. juli 2016
Nej
Strandbeskyttelseslinje
Er ejendommen beliggende indenfor en strandbeskyttelseslinje?
Oplysninger er indhentet d. 13. juli 2016
Beskyttede sten- og jorddiger
Er der beskyttede sten- eller jorddiger på ejendommen? .
Oplysninger er indhentet d. 13. juli 2016
.
. . Nej
. ... Nej
Side 5 af 22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
27/122
026/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bygninger
Søndervang j 8
5750 Ringe
Olietanke
Rapport køb! 13/7 201 6
Rapport
færdig
13/7 2016
Er der registreret
oplysninger
Ja
om olietanke på ejendornrnen?..
Der gives oplysninger om olietanke, som er omfattet af olietankbekendtgørelsen (BEK
724/2008).
For enhver olietank på en ejendom, skal der indberettes oplysninger til kommunen. Dette
gælder uanset om tanken/tankene er i brug eller om de er sløjfede. Nar en olietank sløjfes,
kan den enten forblive på stedet eller fjernes. Der er fastsat regler om hvornår en olietank skal
sløjfes, herunder sløjfningsterminer for forskellige typer af tanke samt regler for hvordan en
olietank skal sløjfes. Olietankene vil typisk være registreret med oplysning om fabrikations og
etableringsår, en række tekniske data samt oplysning om evt. renovering og/eller sløjfning.
Oplysningerne registreres i Bygnings- og boligregisteret (BBR) og stammer typisk fra den af
ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i BBR ikke i
sig selver en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet
fra ejendommen.
Matr.nr. 21 v Ringe By, Ringe
Olietank
Nummer for teknisk anlæg ..
Etableringsår ..
O
Fabrikationsår ..
O
. ... Ol
Størrelse ...
Indendørs
Placering.
. Fyringsgasolie
Indhold.
Kontaktoplysni nger
Kommunen
Kontakt egen kommune
Administrativ myndighed.
Kontaktoplysninger - forklaring ..
Økonomi
Ejendomsskat
(grundskyld)
. 7.033 kr.
Hvad skal der betales i ejendomsskat for ejendommen?
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den
laveste af de to seneste grundværdiansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af
kommunen. Derudover kan der i den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr.
stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
2016
Skatteår ..
Kommune ..
. Faaborg-Midtfyn Kommune
Grundskyld.
7.033,23 kr.
Grundskyld af værdi af skovbrug/landbrug ..
O kr.
. O kr.
Grundskyld af værdi af stuehus ..
Dækningsafgift, erhvervsejendomme...
.. O kr.
Dækningsafgift af forskelsværdi. .
O kr.
Dækningsafgift af grundværdi.
O kr.
Side 6 al22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
28/122
027/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
. O kr.
Dækningsafgift af grundværdi (statsejendornrne).
7033,23 kr.
Skat ialt..
Kontaktoplysninger
Søndervang j 8
5750 Ringe
Kommunen
Administrativ myndighed.
Økonomi
Rapport købt 13/7 2016
Rapport færdig 13/7 2016
Ejendoms- og grundværdi
Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige
vurdering? .
lASO.OOO kr.
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt.
fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for
ejendomsskatter(ejendomsværdiskat og kommunal ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket
hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemet er under omlægning. Indtil der kommer nyt
ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med 2'12 procent for
private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014.
2015
Vurderingsår...
01-10-2015
Dato for seneste vurdering elier ændring ..
Ejendomsværdi.
lASO.OOO kr.
Grundværdi ..
. 427500 kr.
Fradrag ..
.. O kr.
Stuehus grundværdi.
... O kr.
O kr.
Stuehusværdi..
Kontaktoplysninger
Det lokaleskattecenter
Du kan se adressen ior det lokale skattecenter på
vurderingsmeddelelsen,
hltp://www.skat.dk/
Administrativmyndighed ..
Kontaktoplysninger - forklaring ..
www adresse..
Økonomi
Forfalden gæld til kommunen
Er der utinglyste gældsposter/garantier/restancer
til kommunen, der hæfter på
ejendommen og dermed overtages af køberen 7 .
Ja
Bemærk: Som udgangspunkt omfalter oplysningen ikke fortrinsbereltiget gæld til
forsyningsselskaber. "
Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter, der hæfter på
ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Ved tvangsauktion: Der tages
forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der måtte tilskrives i
kommunens debitorsystem i perioden frem til auktionsdagen (eksempelvis
ejendomsskattebillet, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i fremtidigt kalenderår bør
rapporten fornys efter nytår, Hvis fornyelsen ikke indeholder ejendommens gældsposter fra
den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. vedr. beløb sendt til inddrivelse hos
SKAT: Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen.
Inddrivelsesomkostninger kan kun indhentes ved kontakt til SKAT Inddrivelse.
Er der forfalden gæld på ejendommen?
. Ja
Forfalden gæld i alt..
.7540,85 kr
Gælden er opgjort pr.
08-09-2016
Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato ...
08-09-2016
Der er renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen.
Nej
. Se bilag
Forfalden gæld bilag ..
Side 7 al22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
29/122
028/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Gældsposter vedrørende:
7.106,23 kr
Krav i alt vedrørende denne gældstype .....
Gældsposter
Søndervang i8
5750 Ringe
Ejendomsskat
vedrørende: Renter Ejendomsskat
.
Krav i alt vedrørende denne gældstype ....
.
184,62 kr
Rapport købt 13/7 201 6
Rapport
færdig 13/7
2016
Gældsposter
vedrørende:
Rykker Ejendomsskat
..250,00 kr
Krav i alt vedrørende denne gældstype ...
Planer
Zonestatus
Hvilken zonestatus er registreret for ejendommen?
.. 8yzone
.
Landet er opdelt i 3 zoner: by- og landzoner og sommerhusområder. Der gælder forskellige
regler alt afhængig af hvilken zone, der er tale om. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og
sommerhusområder fremgår af planlavens § 34.
Zonestatus:
Byzone
Matr.nr. 21 v Ringe By, Ringe
100%
Andel af matrikel dækket af zonen ...
Kontaktoplysninger
Kommunalbestyrelsen
Kontakt egen kommune
Administrativ myndighed ..
Kontaktoplysninger. forklaring ..
Planer
Lokalplaner
Foreligger der lokalplaner
eller lokalplanforslag
. Ja
for ejendommen?.
Bemærk, at oplysningen er opdelt i forslag til og vedtagne Lokalplaner, Temalokalplaner,
Lokalplaner for delområder og Temalokalplaner for delområder.
Lokalplaner,
vedtagne
Lokalplaner indeholder detaljerede og bindende bestemmelser for, hvordan et bestemt,
afgrænset område må benyttes eller et projekt konkret skal udføres.
Lokalplan:
DEKLARATION
KILDE-/SØNDER-/
Å VANGEN
.. DEKLARATION KILDE·/SØNDER·/AvANGEN
Planens navn ...
. DEKL_BPV2
Plannummer...
Faaborg-Midtfyn
Kommune ..
. ... Vedtaget
Planstatus ..
........
Dato for offentliggørelse af planforslag ...
.. 24-12-1910
17-08-1971
Dato for vedtagelse af plan ..
Dato for ikrafttrædelse af plan
. ....
.
17-08-1971
Generel anvendelse ..
. Boligområde
Specifik anvendelse ....
Blandet boligområde
Side 8 al22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
30/122
029/120
Byzone
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Planzone ...
Søndervang j 8
5750 Ringe
Andel af matrikel dækket af plan ..
Link
Link til plandokument. ..
Matr.nr. 21 v Ringe By, Ringe
Rapport købt 13/7 2016
Rapport færdig 13/7 2016
.100%
Lokalplan: Boligområde i den syd-vestlige del af Ringe by
... Boligområde i den syd-ves tlige del af Ringe by
Planens navn ..
.. BPV2
Plannummer.
Faaborg-Midtfyn
Kommune ...
Vedtaget
Planstatus .
Dato for offentliggørelse
.24-12-1910
af planforslag .
.. 17-0B-I
Dato for vedtagelse af plan ..
971
17-08-1971
Dato for ikrafttrædelse af plan ..
Generel anvendelse ...
. Boligområde
Specifik anvendelse ..
Blandet boligområde
Byzone
Planzone
Link
Link til plandokument.
Matr.nr. 21 v Ringe By, Ringe
.
Andel af matrikel dækket af plan ..
100%
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed ..
Lokalplaner,
forslag
Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed ..
Lokalplaner for delområder, vedtagne
En lokalplan tor delområde er en underopdeling at en lokalplan. Der kan fx være overordnede
rammer i lokalplanen, mens lokalplanen for delområdet udlægger mere detaljerede rammer.
Se iøvrigt "Lokalplaner, vedtagne".
Lokalplan for delområde:
Nummer for delområde.
. .. Faaborg-Midtfyn
Kommune ..
Vedtaget
Planstatus.
Dato for offentliggørelse af planforslag.
24-12-1910
Dato for vedtagelse af plan ..
17-08-1971
Dato for ikrafttrædelse af plan.
17-08-1971
Generel anvendelse ..
Boligområde
Blandet boligområde
Specifik anvendelse.
Byzone
Planzone ..
. Byzone
Fremtidig planzone ..
Side 9 af 22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
31/122
030/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Søndervang 18
5750 Ringe
Rapport købt 13/7 2016
Rapportfærdig 13/7 2016
Matr.nr. 21 v Ringe By, Ringe
.100%
Andel af matrikel dækket af plan ..
Lokalplan for delområde:
Nummer for delområde ...
Faaborg-Midtfyn
Kommune ..
. ...
Planstatus ..
Vedtaget
Dato for offentliggørelse af planforslag ..
24-12-1910
Dato for vedtagelse af plan.
17-08-1971
Dato for ikrafttrædelse af plan
17-08-1971
.
.. Boligområde
Generel anvendelse ..
Blandet boligområde
Specifik anvendelse ..
Planzone ...
Byzone
Fremtidig planzone .
Byzone
Matr.nr. 21 v Ringe By, Ringe
.99%
Andel af matrikel dækket af plan.
Kontaktoplysninger
Administrativ
Kommunen
myndighed.
Lokalplaner for delområder, forslag
Se forklaring under "Lokalplaner for delområder, vedtagne"
Temalokalplaner, vedtagne
Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"
Temalokalplaner, forslag
Se forklaring under "Lokalplaner, vedtagne"
Temalokalplaner
for delområder, vedtagne
Se forklaring under "Lokalplaner for delområder, vedtagne"
Temalokalplaner for delområder, forslag
Se forklaring under "Lokalplaner for delområder, vedtagne"
Planer
Kommuneplaner
Ja
Kommuneplaner
Kommuneplaner, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplaner, vedtagne
Kommunerne skal efter planlaven opretholde og vedligeholde
kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de
Side 10 af 22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
32/122
031/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Søndervang i 8
5750 Ringe
Rapport købt 13/7 2016
Rapport færdig 13/7 2016
overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det
åbne land. Kommunalbestyrelsen skalløbende revidere kommuneplanen. Kommuneplanen
udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række
sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om
byggetilladelse. Kommuneplaner har delvis retsvirkning. idet de fastsætter
rammebestemmelseme for delområderne og som hovedregel angiver: - arealets overordnede
anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens største højde - og andre særlige hensyn fx bygningsbevaringshensyn
Kommuneplan: Kommuneplan 2013
Kommuneplan 201 3
Planens navn .
Faaborg-Midtfyn
Kommune.
Vedtaget
Planstatus ...
. ... 11-06-2013
Dato for vedtagelse af plan.
. 02-07-2013
Dato for ikrafttrædelse af plan ..
Link
Link til plandokument
Kontaktoplysninger
Kommunen
Planloven forvaltes i Erhvervsstyrelsen. Vedrørende driften
af Piansys1emDK kontaktes systemets hotline på
[email protected] eller telefon 7254 4804.
Langelinie Alle 17, 21 København ø
Administrativmyndighed ..
Kontaktoplysninger - forklaring ..
Adresse ..
Telefonnummer..
Emailadresse.
www adresse ..
35291000
[email protected]
https://erhvervsstyrelsen . dk!
Temakommuneplanramme,
forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Temakommuneplanramme, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Temakommuneplantillæg, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Temakommuneplantillæg,
vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplanramme,
forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplanramme,
vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplan:
Boligområde ved Kildevangen,
Åvangen og Søndervang
- Ringe
Planens navn ..
.... Boligområde ved Kildevangen, Å vangen og Søndervang - Ringe
Plannummer ..
Rin.B.36
Kommuneplanid på den kommuneplan, rammen vedrører.
1483944
Faaborg-Midtfyn
Kommune ..
.. Ringe
Navn på plandistrikt.
Side 11 al22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
33/122
032/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Søndervang
5750 Ringe
Rapport købt
Rapport færdig
j8
13n 2016
13/7 2016
Planstatus ...
. ....
Dato for vedtagelse af plan.
..11-06-2013
Vedtaget
Boligområde
Generel anvendelse ..
Planzone.
Byzone
Fremtidig planzone.
Byzone
Link
Link til plandokument.
Matr.nr. 21 v Ringe By; Ringe
. ... 100%
Andel af matrikel dækket af plan.
Kommuneplanstrategi, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplanstrategi, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplan: Udviklingsstrategi
Z007/planstrategi
Udviklingsstrategi 2007/planstrategi
Planens navn ..
.
Kommune ..
Faaborg-Mrdtfyn
Planstatus.
. ..
Omfang af revision ....
. . Fuld revison
10-12-2007
Dato for vedtagelse af plan ..
05-02-2008
Dato for ikrafttrædelse af plan
Link til plandokument
Vedtaget
.
.
Link
Kommuneplan: Udviklingsstrategi ZOlZ/Planstrategi
.........
Planens navn ..
Udviklingsstrategi 2012/Planstrategi
.. US-20l2
Plannummer.
. Faaborg-Midtfyn
Kommune.
. Vedtaget
Planstatus ..
.. Delvis revision
Omfang af revision ...
. ... 08-11-2011
Dato for vedtagelse af plan ..
..01-01-2012
Dato for ikrafttrædelse af plan ..
Link til plandokument
Kommuneplan:
Link
.
Tillæg til Udviklingsstrategi ZOlZ/Planstrategi
....
Planens navn ...
Plannummer.
Tillæg til Udviklingsstrategi
2012/Planstrategi
US-20 12 Tillæg
.
Faaborg-Midtfyn
Kommune .
.. .
Planstatus ..
Vedtaget
Delvis revision
Omfang af revision ..
. . 10-04-2012
Dato for vedtagelse af plan ..
17-04-2012
Dato for ikrafttrædelse af plan ....
Link
Link til plandokument
Side 12 al22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
34/122
033/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Kommuneplan:
Udviklingsstrategi
2015-2030
Udviklingsstrategi 20 15-2030
Planens navn ..
. ... Faaborg-Midtfyn
Kommune.
Søndervang 18
5750 Ringe
Rapport købt 1317 2016
Rapport færdig
1317 2016
Vedtaget
Planstatus ..
Delvis revision
Omfang af revision ..
Dato for vedtagelse af plan.
17-02-2015
Dato for ikrafttrædelse af plan.
17-02-2015
Link
Link til plandokument.
Kommuneplantillæg, forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplantillæg, vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplantillæg, vvrn. forslag
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Kommuneplantillæg,
vvrn. vedtaget
Se forklaring under "Kommuneplaner, vedtagne"
Planer
Varmeforsyning
Er der mulighed for kollektiv varmeforsyning eller er der forsyningsforbud7
ja
Bemærk, at oplysningen er opdelt i hhv. Forsyningsområde, Område med forsyningsforbud
samt Område med tilslutningspligt. Aktuel varmeforsyning kan ses af BBR meddelelsen.
Forsyningsområde, vedtaget
Et forsyningsområde er et område, som af kommunalbestyrelsen er godkendt til kollektiv
varmeforsyning, dvs. fjernvarme eller individuel naturgasforsyning (også kaldt:
forsyningsform). Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området.
Hvis området ikke er udlagt til kollektiv varmeforsyning, har bygninger i området typisk
individuelle opvarmningsformer, såsom oliefyr eller varmepumpe.
. .ja
Er matrikelnummeret beliggende i et torsyrunqsorrråde?..
Varmeforsyning: Ringe - Fjernvarme
. ..
Navn på forsyningsområde...
Ringe
Fjernvarme
Forsyningsforrn. .
RINGE FJERNVARMESELSKABA M B A POSTBOKS 140
Forsyningsselskab ..
t-tatr.nr. 21 v Ringe By, Ringe
Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen ...
100
Kontaktoplysninger
Kommunen
Kontakt egen kommune
Administrativ myndighed.
Kontaktoplysninger - forklaring ..
Side 13 al22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
35/122
034/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Søndervang j 8
5750 Ringe
Rapport købt 1317 2016
Rapport færdig
f 3/7 2016
Område med forsyningsforbud,
vedtaget
Hvis det skønnes nødvendigt for gennemførelse af varmeplanlægningen, kan kommunen
bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må etableres i eksisterende eller
ny bebyggelse inden for et afgrænset geografisk område. Sådanne forsyningsforbud
foretages typisk i områder, der er eller vil blive udlagt til kollektiv
varmeforsyning. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra forsyningsforbuddet. Evt.
dispensationer fremgår ikke af denne registrering.
Ja
Er matriklen beliggende i et område med forsyninqsforbud?
Varmeforsyning:
Hele kommunen
- El
Navn på område med forsyningsforbud. .
. .. Hele kommunen
. ... EI
Hvilke opvarmningsformer er der forbud mod? ..
Matr.nr.
21 v Ringe By, Ringe
Andel af matrikelnummeret,
Kontaktoplysni
der er dækket af planen ..
100
nger
Kommunen
Administrativ myndighed ..
Område med tilslutningspligt,
vedtaget
Kommunalbestyrelsen kan enten via et tilslutningsprojekt, som er reguleret i
varmeforsyningsloven, eller en lokalplan, som er reguleret i planloven, pålægge tilslutningseller forbliveisespligt til den kollektive varmeforsyning i området.
Ja
Er matriklen beliggende i et område med tilslutningspligt eller forbliveisespligt?
Varmeforsyning:
Lokalplan
DEKL_BPV2,
DEKLARATION
Navn på område med tilslutningspligt
KILDE-/SØNDER-/ÅVANGEN
.. DEKL_BPV2, DEKLARATION KILDE-/S0NDER-/ÄVANGEN
. Tilslutningspligt ny bebyggelse
Type af tilslutningspligt. ..
Tilslutningspligt i henhold
-
u.
Lokalplan
Dato for beslutning.
.. 19710817
Matr.nr. 21 v Ringe By, Ringe
Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen ..
100
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed.
Vand
Aktuelle afløbsforhold
Hvilke afløbsforhold
er der registreret
for ejendommen?
. Afløb til spildevandsforsyningens
renseanlæg
For alle bebyggede ejendomme skal det oplyses, hvordan spildevand og regnvand bortledes.
Der skelnes overordnet mellem om ejendommen er beliggende i eller udenfor et kloakeret
område. Bebyggede ejendomme, der er beliggende i et kloakeret område kan inddeles efter
om ejendommen ligger i et område, hvor regnvand (overfladevandet fra tage og befæstede
arealer) og spildevand (køkken, toilet og bad mv.) ledes til to separate rørsystemer eller om alt
bortledes i et og samme rørsystem. Bebyggede ejendomme, der er beliggende udenfor et
Side 14 al22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
36/122
035/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
kloakeret område eller er udtrådt af kloakfællesskab, kan inddeles efter den måde
spildevandet behandles.
Matr.nr. 21 v Ringe By, Ringe
Afløbsforhold ...
Søndervang 18
5750 Ringe
Rapport købt 13/7
Rapport
færdig
13/7
201 6
2016
A fløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed.
Vand
Aktuel vandforsyning
Hvilken type vandforsyning er der registreret for ejendommen?
Privat alment
vandforsyningsanlæg
Oplysningen viser hvilken form for vandforsyning en ejendom er tilkoblet, fx alment eller privat
alment vandforsyningsanlæg, brønd, vandindvindingsanlæg (egen boring), ikke alment
vandforsyningsanlæg eller blandet vandforsyning.
Matr.nr. 21 v Ringe By, Ringe
Vandforsyning ...
Privat alment vandforsyningsanlæg
Kontaktoplysni nger
Kommunen
Administrativ myndighed.
Vand
Spildevandsforhold
Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. spildevandsforhold?
Spildevandsforhold
. Ja
for ejendommen
Hvis kommunen har givet påbud eller tilladelser vedr. spildevandsforhold for ejendommen, vil
de fremgå her.
Matr.nr. 21 v Ringe By, Ringe
Afløbsforhold ..
Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg
Kontaktoplysni nger
Kommunen
Administrativ myndighed.
Kloakopland, vedtaget
Kloakoplande indeholder oplysninger om nuværende kloakering samt eventuelt planlagt
ændring heraf. Kloakoplande må ikke være i strid med kommuneplaner og vandplaner.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et kloakopland?
Ja
Spildevandsplan: RIN033 - Separatkloakeret (spildevand og overfladevand løber i
hver sin ledning)
Navn på område med kloakopland.
Eksisterende kloaktype..
RIN033
. ..... Separatkloakeret (spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning)
Er der planlagt ændringer af kloakeringen i forhold til den eksisterende kloakering i det område, hvor
ejendommen er beliggende?.
Nej
Side 15 af 22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
37/122
036/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Matr.nr. 21 v Ringe By, Ringe
..
Andel af matrikelnummeret, der er dækket af planen (%).
100
Kontaktoplysninger
Søndervang 18
5750 Ringe
Adrnirustrativmyndighed ..
Rapport købt 13/7 2016
Rapport færdig 13/7 2016
Kloakopland, forslag
Kommunen
Kloakoplande forslag indeholder oplysninger om forslag til kloakering.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et forslag til kloakopland?
.. Nej
.
Udtræden af spildevandsforsyning, vedtaget
Som udgangspunkt er der tilslutningspligt tiloffentlig spildevandsforsyning.Denne oplysning
svarer på, om kommunen evt. er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten til
spildevandsforsyning helt eller delvist.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at
ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?
Nej
Kontaktoplysninger
Kommunen
Kontakt egen kommune
Administrativ myndighed.
Kontaktoplysninger - forklaring ..
Udtræden af Spildevandsforsyningsselskab, forslag
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor kommunalbestyrelsen har stillet forslag om at
kunne ophæve tilslutningsretten og -pligten til spildevandsforsyning helt eller delvist?..
. Nej
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed ..
Renseklasse
Renseklasse viser, hvilken renseklasser, der gælder i det område ejendommen ligger i og
derved, hvilke rensekrav ejendommens spildevandsanlæg skalopfylde. Renseklassekravet er
kun relevant for ejendomme, som ikke er tilsluttet det kommunale kloaknet.
Er matrikelnummeret beliggende indenfor et område, hvor der er udpeget renseklasse? .
. Nej
Kontaktoplysni nger
Kommunen
Administrativ myndighed ...
Vand
Grundvand
- Drikkevandsinteresser
Er ejendommen
beliggende i et område med drikkevandsinteresser?
.
.. Ja
Oplysningen viser drikkevandsområder i kategorierne "Områder med Særlige
Drikkevandsinteresser (OSD) og "Omräder med Drikkevandsinteresser (OD). OSDområderne er oprindeligt udpeget ud fra følgende 4 kriterier: t. Det fremtidige
drikkevandsbehov skal kunne dækkes af områderne. 2. Kvaliteten af grundvandet skal være
den bedst mulige. 3. Den naturlige beskyttelse skal være den bedst mulige. 4. Den
eksisterende indvindingsstruktur skal kunne bevares, samt byområder med el stort antal
forureningskilder skal kunne udelades. Områder med drikkevandsinleresser (OD) er områder,
hvor der findes grundvand af god kvalitet, der kan udnyttes til drikkevandsformål men som
overvejende har lokal betydning for mindre vandværker og erhverv. Der har tidligere været en
afgrænsning af Områder med Begrænsede Drikkevandsinleresser(OBO), men disse
udpeges ikke længere.
Side 16 al22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
38/122
037/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Matr.nr. 21 v Ringe
By, Ringe
Er matriklen beliggende i et område med dnkkevandsinteresser?
Se kort for matriklen på Danmarks Miljøpartal
Søndervang 18
5750 Ringe
Rapport købt 13n 2016
Rapport færdig 13/7 2016
.
Ja
Link
.
Områder på matriklen:
Type af område
Områder med særlige drikkevandsinteresser
.
Kontaktoplysninger
Kommunen
Administrativ myndighed.
Side 17 af 22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
39/122
038/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Om ejendomsdatarapporten
Generelt om ejendomsdatarapporten
Søndervang 18
5750 Ringe
Rapport købt 13/7 2016
Rapport færdig 13/7 2016
En ejendomsdatarapport bestil es efter fremsøgning af en given ejendom. Derefter henter
systemet bag ejendomsdatarapporten oplysninger i offentlige registre om den pågældende
ejendom. Enkelte oplysninger hentes hos kommunen. Med en oplysning menes et svar på
et spørgsmålog evt. et bilag. De hentede oplysninger præsenteres i
ejendomsdatarapportens forskellige elementer: en rapport, en række bilag samt et
appendiks, hvor der kan læses nærmere om oplysningerne, der indgår i
ejendomsdatarapporten. Endelig præsenteres et overblik over svarene i ejendomsrapporten.
Alle ejendomsdatarapportens elementer kan ses online eller hentes som dokument i en fil
(pdf) til elektronisk visning eller udskrift.
Du får besked pr e-mail/SMS, når rapporten er komplet. Det kan tage op til ti dage at få svar
fra kommunen vedrørende enkelte oplysninger. I perioden fra rapporten er bestilt, til du
modtager besked om, at rapporten er komplet, vil det fremgå af et hentet dokument, at
ejendomsdatarapporten er en "Ikke komplet rapport". Når alle svar er modtaget, vil
ejendomsdatarapporten få status som "Komplet" og du kan hente en ny komplet rapport.
Enkelte oplysninger i en ejendomsdatarapport må kun udleveres til ejendommens ejer eller
en person, der har fået samtykke fra ejeren. Der kan derfor være oplysninger, som ikke
fremgår af ejendomsdatarapporten.
Dette dokument indeholder alle svar i ejendomsdatarapporten. Nedenfor kan du se en liste
over de bilag, der kan hentes, hvis de eksisterer. Yderligere information om oplysningen
findes i Appendiks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BBR-meddelelse
Ejendomsskattebillet (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Vurderingsmeddelelse
Tilstandsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Elinstallationsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Energimærke
Kort over vejforsyning
Jordforureningsattest
Eftersynsrapport (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Forfalden gældsoversigt (kun for ejer eller de der har samtykke fra ejer)
Ordforklaring
- ejendomsoplysninger
BBR-meddelelsen
BBR-meddelelsen viser de oplysninger, kommunen har registreret om en ejendom i Bygnings- og
Boligregistret (BBR). Oplysningerne på BBR-meddelelsen er et udtryk for de faktiske forhold på
ejendommen, også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige. Ansvaret for oplysningernes rigtighed på BBRmeddelelsen ligger hos ejeren af ejendommen.
Energimærkning
Et energimærke er en vurdering af en bygnings energimæssige tilstand. En bolig, der sælges, skal have et
gyldigt energimærke udarbejdet af en energikonsulent.
Tilstandsrapport
En tilstandsrapport er resultatet af en bygningsgennemgang foretaget af en beskikket bygningssagkyndig.
Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader.
Elinstallationsrapport
En elinstallationsrapport er resultatet af en autoriseret elinstallatorvirksomheds gennemgang af bygningens
elinstallationer under huseftersynsordningen. Happorten giver en professionelog objektiv gennemgang af
elinstallationernes tilstand.
Side 18 af 22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
40/122
039/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Søndervang 18
5750 Ringe
Rapport købt 13/7 2016
Rapport færdig 13/7 2016
Byggesag
En byggesag vedrører nybyggeri, til/ombygning, ændret anvendelse eller nedrivning (hel eller delvis).
Kommunen registrerer oplysninger om byggesagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fx om byggeriets
omfang, anmeldelse/ansøgning, tilladelser, påbegyndelse og fuldførelse. Visse byggesagstyper registreres
ikke i BBR.
Byggeskadeforsikring
Siden 1 . april 2008 har professionellebygherrer været forpligtet til at tegne en byggeskadeforsikringi
forbindelse med nybyggeri af private helårsboliger. Forsikringspligten gælder fra 1. juli 2012 i nogle tilfælde
også, når der etableres nye boligenheder i eksisterende byggeri. Hvis ejendommen er omfattet af
byggeskadeforsikring,vil der være en eftersynsrapport for hhv. 1 -års og ö-års eftersyn.
Olietanke
Kommunen registrerer oplysninger om olietanke i Bygnings- og boligregisteret(BBR). Oplysningerne
stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest. Det bemærkes at olietankens registrering i
BBR ikke i sig selver en garanti for at tanken er lovlig. Der vises ikke oplysninger om tanke, der er fjernet fra
ejendommen.
Fredede bygninger
Der er ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse.
Alle fredede bygninger er fredet både udvendigt 09 indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle
ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse.
Ejendomsskat (grundskyld)
Ejendomsskat opkræves af kommunen. Grundskylden beregnes som en promillesats af den laveste af de
to seneste grundværdi ansættelser. Promillesatsen varierer afhængig af kommunen. Derudover kan der i
den samlede ejendomsskat indgå grundskyld vedr. stuehuse og landbrug samt forskellige dækningsbidrag.
Statstilskud efter stormfald
Staten kan efter ansøgning yde tilskud tiloprydning eller gentilplantning af private fredskove, der er væltet
som følge af storme Tilskuddet gives kun til skovejere, som har tegnet en basisforsikring mod stormfald.
Ejendomsskattebillet
En ejendomsskattebilletindeholder oplysninger om opkrævning af den ejendomsskat (grundskyld mv.),
som ejeren er forpligtet til at betale til kommunen. Ejendomsskattebillettenkan også indeholde andre
afgifter, der opkræves af kommunen. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, hvilke afgifter der
opkræves via ejendomsskattebilletten.
Ejendoms- og grundværdi
Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor SKAT fastsætter ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for
forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for ejendomsskatter(ejendomsværdiskatog kommunal
ejendomsskat). Vurdering er hidtil sket hvert andet år, men ejendomsvurderingssystemeter under
omlægning. Indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem,bruger SKAT 2011-vurderingen nedsat med
2Y2 procent for private ejendomme. For erhvervsejendomme bruges vurderingen fra 2014.
Vurderingsmeddelelse
Ejendomsvurderingen,som fremgår af vurderingsmeddelelsen, er et skøn, hvor SKAT fastsætter
ejendomsværdi, grundværdi og evt. fradrag for forbedringer. Hidtil er vurderingsmeddelelserne sendt ud
hvert andet år, men indtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem,sender SKAT ikke automatisk en ny
vurderingsrneddelelse.Derfor KAN vurderingsmeddelelsenfor private ejendomme være fra 2011 og for
erhvervsejendomme fra 2012. Se seneste vurdering under" Ejendoms- og grundværdi".
Forfalden gæld til kommunen
Forfalden gæld til kommunen er fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses
typisk om følgende former for gæld: Ejendomsskat, skorstensfejning, rottebekæmpelse,vejvedligeholdelse
og lignende. At et gældskrav er fortrinsberettiget betyder, at kravet hæfter på den faste ejendom uden
tinglysning og forud for al anden pantegæld. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens § 4 og en række
sektorlove.
Huslejenævnssager
I alle kommuner findes et huslejenævn, som afgør de tvister, der opstår imellem lejere og udlejere i private
lejeboliger. Nævnet skal indberette sager til Nævnsdatabasen.Indberetningen omfatter sager, som
modtages i nævnet den 1. september 2012 og senere. Der kan være tale om verserende og/eller afgjorte
sager om fx om huslejens størrelse.
Side 19 al22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
41/122
040/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Søndervang i 8
5750 Ringe
Rapport købt 13/7 2016
Rapport færdig 13/7 2016
Arbejderbolig
Arbejderboliger er ejendomme, hvor der er ydet statslån til køb af parcellen og opførsel af beboelsen. Lånet
forfalder til ubetinget indfrielse ved ejerskifte, dog kan en efterlevende ægtefælle ansøge om
gældsovertagelse. Der er bopælspligt for ejeren på ejendommen.
Jordrente
Ejere af ejendomme, der påhviler jordrenteforpligtelse, skal betale en halvårlig afgift på 2% af ejendommens
kontante grundværdi til staten. Jordrenteforpligtelsen kan overtages af en køber al ejendommen.
Jordrenteforpligtelsen kan endvidere afløses ved indbetaling af en afløsningssum.
Zonestatus
Zonestatus kan være landzone, byzone eller sommerhusområde. Afhængig af zonestatus kan der være
forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen. Ilandzone skal der fx søges om landzonetilladelse
ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og
anvendelse af arealer.
Lokalplaner
Grundejerne må ikke bygge nyt, ændre anvendelse osv. i strid med en lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan
- efter nabohoring - dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i
planen.
Kommuneplaner
Kommuneplanen omfatter en periode på j 2 år og fastlægger de overordnede målog retningslinjer for den
enkelte kommunes udvikling. Den udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for
behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om
byggetilladelse.
Varmeforsyning
Oplysningen angiver, hvilken forsyningsform, der er til rådighed for området. Det kan fx være naturgas eller
fjernvarme. Desuden oplyses om eventuel tilslutningspligtllorblivelsespligt til en forsyningsform samt om
eventuelle forbud mod visse opvarmningstyper (typisk el).
Vejforsyning
Der leveres kort for området omkring ejendommen. Kortet viser med farvemarkering de veje, som
vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, privat fællesveje eller private/almene veje.
Status for veje uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysninger om disse.
Hovedstadsområdets
transportkorridorer
Transportkorridorerne i hovedstadsområdet er arealer, der er reserveret til fremtidige motorveje og baner
m.m. De er en del af den overordnede fysiske planlægning og har hjemmel i planlaven. Det betyder, at de
respektive grundejere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng.
Hovedstadsområdet omfatter i denne forbindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra
Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.
Aktuelle afløbsforhold
Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen.
Aktuel vandforsyning
Her oplyses hvilken form for vandforsyning ejendommen er tilkoblet, fx alment eller privat alment
vandforsyningsanlæg.
Påbud/dispensationer/anbefalinger
vedr. vandindvindingsanlæg på ejendommen
Kommunalbestyrelsen indberetter oplysninger af betydning for ejendomshandler med henblik på
offentliggørelse og videregiveise af visse oplysninger på vandforsyningslovens orrråds til den fælles
offentlige database for geologi, grund- og drikkevand, Jupiter.
Grundvand - Drikkevandsinteresser
Oplysningen viser, om ejendommen er beliggende indenfor et drikkevandsområde. Afhængig af
drikkevandsområdets kategorisering kan der være begrænsninger for anvendelse af arealerne på
ejendommen.
Grundvand - Følsomme indvindingsområder
Oplysningen er etableret for at beskytte drikkevandet nitrat- og sprøjtemiddelfølsomme
indvindingsområder. Hvis ejendommen er beliggende indenfor et følsomt indvindingsområde, kan der være
begrænsninger for anvendelse af arealerne på ejendommen.
Side 20 af 22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
42/122
041/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Jordforureningsattest
Danmarks
Miljøpartals jordforureningsattest viser oplysninger
dannes ud fra regionernes
og kommunernes
oplysninger
om jordforurening
for matriklen. Attesterne
om jordforurening.
Kortlagt jordforurening
Søndervang 18
5750 Ringe
Kortlagt jordforurening
kan være betegnet
som kortlagt på hhv. vidensniveau 1 (Vi) og/eller vidensniveau
(V2) i henhold til lov om forurenet jord. Oplysningen
Rapport købt t 3/7 2016
Lettere jordforurening
Rapport færdig 13/7 2016
Byzoneområder
som lettere forurenet. Det kaldes ornrådeklassiticennq.
klassificeres som udgangspunkt
Ornrådeklassificerinqen
er dog ikke nødvendigvis altid sammenfaldende
viden om ejendommen
vedr. lettere forurening
omfattet
af lettere forurening,
2
fremgår også af jordtorurerunqsattesten.
med byzonen. Eventuel konkret
vil fremgå under "Anden viden". Hvis ejendommen
kan der være anmeldepligt
er
ved større jordflytning.
Påbud iht. jordforureningsloven
Her kan du se, om kommunen
har udstedt
påbud på ejendommen
Der oplyses om påbud efter §§ 9(2), 10,44(2),48,
efter reglerne i lov om forurenet jord.
72a, jf. § 7, nr. 1 i bekendtgørelse
om indberetning af
jordforureningsdata.
Fredskov
Når en skover fredskovspligtig,
betyder det, at den, der ejer skovarealet,
anvende det til skovbrugsformål.
sikrer den langsigtede
Med fredskovspligten
til enhver tid har pligt til at
følger desuden en række regler, der tilsammen
skovdyrkning.
Majoratsskov
Ifølge skovloven
skal majoratsskov
bevares under samme ejer. Naturstyreisen
ophæve majoratsskovnoteringen
Beskyttet
til at
natur
Beskyttet natur kan være beskyttede
ejendommen
anvendelse
kan give tilladelse
på hele eller dele af skoven.
er beliggende
§ 3. Hvis
naturtyper eller vandløb jf. naturbesky1telsesloven
indenfor et område med besky1tet natur, kan der være begrænsninger
for
af arealerne på ejendommen.
Internationale naturbeskyttelsesområder
Internationale
beskvttelsescmråoer
Habitatområder.
er opdelt i hhv. Ramsarområder,
Hvis ejendommen
beskyttelsesområder,
er beliggende
indenfor
kan der være begrænsninger
Fuglebesky1telsesområder
og
et område med internationale
for anvendelse
af arealerne på ejendommen.
Landbrugspligt
Der er som udgangspunkt
landbrugspligt
er noteret med landbrugspligt,
særlige regler for disse ejendomme
landbrugspligt
på alle ejendomme,
er den omfattet
f.eks.
der er over 2 ha (20.000
af landbrugslovens
regler. Det betyder,
ved køb og salg. Der er ikke noget kravom,
rn-). Når en ejendom
at der gælder
at en ejendom med
skal anvendes til landbrug eller lignende.
Naturperler
Naturperler
er særligt værdifulde
særligt følsomme
begrænsninger
og svært tilgængelige
landbrugsområder
græs- og naturarealer,
der er beliggende
(SFL). Hvis der er naturperler på ejendommen,
indenfor
kan der være
for anvendelse af arealerne på ejendommen.
Skovbyggelinjer
Skovbyggelinjen
er en zone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen
for private skove med et sammenhængende
gælder for alle offentlige skove og
areal på mindst 20 ha Inden for byggelinjen
er der forbud mod
at bygge.
Sø- og åbeskyttelseslinjer
Søbesky1telseslinjen
har til fonnål at sikre søer som værdifulde
spredningskorridorer
for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen
landskabselementer
og som levesteder
og
er der generelt forbud mod
ændringer, dvs. at der ikke må placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet,
beplantningen
0.1.
Kirkebyggelinjer
Kirkebyggelinjen
er en 300 m beskyttelseszone
bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende
målt fra kirkebygningen.
Den skal sikre, at der ikke opføres
på kirken.
Side 21 af 22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
43/122
042/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Søndervang j 8
5750 Ringe
Rapport købt 13/7 2016
Rapporttærdig 1 3/7 2016
Klitfredningslinje
Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst ved Skagerrak og
Vesterhavet. Det er ikke tilladt at ændre tilstanden af klitfredede arealer eller at udøve aktiviteter, der kan
føre til øget risiko for sandflugt.
Strandbeskyttelseslinje
I åbne landskaber ligger strandbeskyttelseslinjen typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100
m eller mindre fra kysten. Inden for en strandbeskyttelseslinje må der blandt andet ikke placeres
bebyggelse som fx bygninger, skure, campingvogne og master eller foretages ændringer i terrænet,
tilplantning eller hegning.
Beskyttede
sten- og jorddiger
Oplysningen omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jl. museumslaven.
Oplysningen er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et
område.
Miljøsag
Her oplyses om der er relevante, igangværende miljøsager på ejendommen. Miljøsager er sager, der
behandles i kommunen efter reglerne i lov om forurenet jord.
Side 22 al22
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
44/122
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
45/122
044/120
~"
,
•
,:. .'
-" I"
"
;~
,
'"....,
I"
~i"
~"
Cl.
":..
';,
~_,~.,
.
:,'
':lilt'
.'
"
,'
,
l
-.,
~
{l,_
•
,<;
",
~ .'
.
~.~,
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
~
"
ENERGIMÆRKET
FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN
Energimærkning af bygninger har to formål:
1,
Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når
en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes,
2,
Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at
gennemføre - hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og C02 man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger,
Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af
isolering, vinduer og døre, varmeinstallation rn.v, på det grundlag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse,
driftstider, forbrugsvaner m.v.
Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet - i modsætning
til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som
bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt
af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitetikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.
<ili>
EN~RGI
STYRELSEN
BYGNINGENS ENERGIMÆRKE
På energimærkningsskalaen vises
bygningens nuværende energimærke.
Nye bygninger skal i dag som minimum
op til energikravene for A201 O.
Nuværende
leve
T
mmg=IIBIIIIB
Hvis de rentable energibesparelsesforslag
gennemføres, vil bygningen få energimærke
C
Nye bygninger
Hvis de energibesparelser, der kan
overvejes i forbindelse med en renovering
eller vedligeholdelse også gennemføres, vil
bygningen få energimærke C
Årligt varmeforbrug
22,30 MWh fjernvarme
13,274kr
Samlet energiudgift
Samlet CO2 udledning
13.274 kr
3,14 ton
Energimærkningsnummer
18/08/2016
311123396
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
46/122
045/120
..'
..1:
~
f
.
j
.
.i
0r{'';; .f',
>..
.
-'"
~./
~
'I"
'(
.,;
.it
¥
<iii
~
i,fj'
,
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
,
o
BYGNINGEN
Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de
bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag,
og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner
og i C02-udledningen, som forslaget vil medføre.
Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis
dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.
Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet
BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller
byg ningskomponenter.
Investering
er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.
Tag og loft
Investering
Årlig
besparelse
LOFT
Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld.
. 6QO kr.
0,18 ton CO2
Ydervægge
Investering
Årlig
besparelse
HULE YDERVÆGGE
Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt
af porebeton. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger.
Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt
af porebeton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts.
Konstruktions- og isoleringsforhold er baseret på ejers oplysninger.
LETTE VÆGGE MOD UOPVARMEDE
RUM
Vægge mod uopvarmet rum [lysskakt] er udført som let konstruktion med beklædning
ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt.
Energimærkningsnummer
18/08/2016
311123396
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
47/122
046/120
,1~·
f .';1:-;--v'
./:.
<'
....
J
'_,!'
'f/i.
Ii
-(.
.
,
,
'(:,
,_ ... )
fi
£,1'
,"
.
:.
f'
:
.-
T
,
'
,<
,~
~
';-~',
"
ti
ii'
~"f
;
.
r~
",'
.
,~,
I
",
~.
:6
~
,,;jO
~:
J
.
" ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
\
Vinduer, døre ovenlys mv.
'_
\'·. . 1
Investering
Årlig
besparelse
VINDUER
Faste vinduer med et fag, Vinduerne er monteret med tolags termorude,
Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude,
Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags enerqirude.
Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude,
1,000 kr,
0,31 ton CO2
OVENLYS
Ovenlysvinduer monteret med tolags termorude.
YDERDØRE
Yderdør med isoleret fyldning og en rude af tolags terrnoqlas.
Oplukkeligt skydedørsparti monteret med tolags termorude,
Terrassedør med en rude af tolags tsrmoqlas.
Gulve
Investering
TERRÆNDÆK
Terrændæk er udført af beton med
mineraluld/polystyrenplader under
Konstruktions- og isoleringsforhold
Terrændæk er udført af beton med
mineraluld/polystyrenplader under
Konstruktions- og isoleringsforhold
Terrændæk er udført af beton med
mineraluld/polystyrenplader under
Konstruktions- og isoleringsforhold
Energimærkningsnummer
18/08/2016
Årlig
besparelse
slidlaqsqulv, Gulvet er isoleret med 200 mm
betonen,
er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.
slidlaqsqulv. Gulvet er isoleret med 50 mm
betonen,
er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.
slidlaqsqulv. Gulvet er isoleret med 100 mm
betonen,
er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.
4
311123396
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
48/122
047/120
~
Jj....
j.,'
."
).1
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
Ventilation
Investering
Årlig
besparelse
VENTILATION
Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og mekanisk
udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal
tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt
tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.
Energimærkningsnummer
18/08/2016
311123396
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
49/122
048/120
•
#
..
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
VARMEANLÆG
Varmeanlæg
Investering
ÅrLig
bespareLse
Investering
ÅrLig
bespareLse
FJERNVARME
Bygningen opvarmes med fjernvarme. AnLægget er udført som direkte
fjernvarmeanLæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.
VARMEPUMPER
Der er ingen varmepumpe i bygningen.
Beregningerne viser at det ikke er rentabeLt at installere
en varmepumpe.
SOLVARME
Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.
Beregningerne viser at det ikke er rentabeLt
et solvarmeanlæg.
at installere
Varmefordeling
VARMEFORDELING
Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum.
Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anLæg. Der er desuden guLwarme i
sydtilbygning, bryggers og bad.
VARMEFORDELINGSPUMPER
På varmefordelingsanlægget er monteret en nyere automatisk
en effekt på 65 W. Pumpen er af fabrikat WiLa
trinstyret
pumpe med
AUTOMATIK
Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer tiL reguLering af
korrekt rumtemperatur.
Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg tiL
varmekiLder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manueLt ved at Lukke
ventiLer.
Energimærkningsnummer
18/08/2016
311123396
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
50/122
049/120
)
"
/
"..
.r'
:'_:
I
.,T
/$ ".
~
"'~;,,"~
~"'-I.
"
?
- -;
;
,
-'
;J.
<':.
...
:
"
it
•
l'
't'
•
.
'
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
~;
'"
I
e
A
.'
':.o,
''\'1.
VARMTVAND
Varmt vand
Investering
Årlig
besparelse
VARMTVAND
I beregningen er der indregnet
boligareal pr. år.
et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m2 opvarmet
VARMTVANDSRØR
Tilslutningsrør
uisoleret.
til varmtvandsbeholder
er udført som 3/4" stålrør. Rørene er
300 kr.
100 kr.
0,01 ton CO2
VARMTVANDSBEHOLDER
Varmt brugsvand produceres i 150 l varmtvandsbeholder,
mineraluld eller 30 mm skumisolering.
Energimærkningsnummer
18/08/2016
isoleret med 50 mm
311123396
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
51/122
, '" ,: ,'·~W'
"",1'll
.
"
,J?! ; 'Jlli
i~,'"1,.
"
},
• .', ',.:'"
"
~4~~'
,
, ,b
I rl,'
.Y'i/"
: •.
\~
I
:li,
,,¥fI'
~ ,1;', I
ri<"
i4,
I
t'
'.
:' ~ .P'j,"',
~t', ~g".~
,
,.
It'
/ {
'_I"'
'.
:.
t
,,;.~
l~: ,'11,
!'!'J.'
;
"I
<f
"
'i
.
".!;,
\
l
•
'"
,.
' ~.
, Jff:i'
,:iii,,I
~.
~
/'
\,
~
I'!
"_',',
I,r
~"",
'" '}J
,~,
:',
'
~
,
",.
"
j'''h~ ~
l
. \, i"
"
,..,.,
.
j
;1:'"
.J;~
050/120
l'
.J
'l'
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
.. '"' "-.... '
EL
El
Investering
Årlig
besparelse
SOLCELLER
Der er ingen solceller på bygningen,
5.400 kr.
81.000 kr.
2,95 ton CO2
ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER
Bygningens energimæssige stand er generelt set rimelig god. Det er dog muligt at gennemføre enkelte
rentable energibesparende foranstaltninger.
Energimærkningsnummer
18/08/2016
8
311123396
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
52/122
051/120
RENTABLEBESPARELSESFORSLAG
Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være
rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i
besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.
F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og
besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år.
Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år,
og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.
For hvert besparelsesforslag vises investeringen,
nedsættelsen af energiregningen.
besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved
Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være
anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe,
hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.
Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.
Forslag
Emne
Årlig besparelse
i energienheder
Investering
Årlig besparelse
Varmt og koldt vand
300 kr.
'0:10 MWh
1 QO
kr.
Fjernvarme.
El
81.000
kr.
1.689 kWh ..
5.400 kr.
Elektricitet
2.756 kWh
Elektricitet
overskud fra
solceller
Energimærkningsnummer
18/08/2016
311123396
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
53/122
052/120
'I
.J'
It
.rr
,-,
~
.
.'
'Io,
~
'."
J..
t
t
'
.."
,.,.,
•
<
~
~
"'"
.(P
"
, .
.
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
.
BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER
REPARATIONER
Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen
ikke kan tilbagebetale investeringen inden de
komponenter,
der indgår i besparelsesforslaget,
skal udskiftes igen, Det vil dog ofte være fordelagtigt at
overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter,
der alligevel skal udskiftes,
Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen
som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.
Besparelse
vil afhænge
af den konkrete renovering,
er med moms og energiafgifter.
Emne
Forslag
Årlig besparelse
i energienheder
Årlig besparelse
Bygning
,1,29 MWh Fjernvarme,
600 kr.
1 kWh Elektricitet
4,2,0 MWh Fjernvarme
1.000 kr.
, :2 kWh Elektricitet
Energimærkningsnummer
18/08/2016
10
311123396
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
54/122
053/120
BAGGRUNDSINFORMATION
BYGNINGSBESKRIVELSE
Søndervang
18, 5750 Ringe
Adresse
BBR nr
Bygningens anvendelse
Opførelses år
År for væsentlig renovering
Varmeforsyn i ng
Supplerende varme
Boligareal i følge BBR
Erhvervsareal i følge BBR
Opvarmet bygningsareal.
Heraf tagetage opvarmet..
Heraf kælderetage opvarmet
Uopvarmet kælderetage
Søndervang 18
430-15794-1
Fritliggende enfamilieshus [120]
1969
1993
Fjernva rme
Ingen
188 m2
0 m2
188 m2
O m2
0 m2
0 m2
Energimærke
Energimærke efter rentable besparelsesforslag
Energimærke efter alle besparelsesforslag
C
C
C
OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk. og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske
energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne
oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.
OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk. og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske
energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne
oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.
KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN
Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne
KOMMENTARER
i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk
TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG
Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk. og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske
energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne
oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.
ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER
Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:
Fjernvarme
Elektricitet til andet end opvarmning
452,01 kr. per MWh
3.194 kr. i fast afgift per år
2, 18 kr. per kWh
Fjernvarmeprisen er anvendt fra nyeste tarifblad samme dato som energimærket er indberettet.
Energimærkningsnummer
18/08/2016
11
311123396
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
55/122
054/120
!
~..
~
~:.
~~
~~
~
~
~"
\
l
.
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før
energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør
det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.
HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER
Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte
besparelsesforslag. på www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. på www.energistyrelsen.dk/forbrugerfinder du,
under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange
tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.
FIRMA
factum2 as
Margrethepladsen
www.factum2.dk
infofafactum2.dk
tlf. 70255757
3, 8000 Aarhus C
Ved energikonsulent
Henning Møller Boisen, afd.: factum2 sydfyn, mobil 2482 2030
KLAGEMULIGHEDER
Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende
energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der
har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimærkningsrapporten har fået nyejer, skal klagen være modtaget i det
certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog
senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede
energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager.
Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen.
Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af
sagen.
Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,
anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede
bygninger eller lejligheder.
Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.
Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om
energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra
andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage
samkøring af registre i kontroløjemed.
Energistyrelsens adresse er:
Energistyrelsen
Energimærkningsnummer
18/08/2016
12
311123396
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
56/122
055/120
~~:
Il
~..r
'-
ti
('
ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT
Amaliegade 44
1256
København
E-mail:
K
ensfdens.dk
Energimærkningsnummer
18/08/2016
13
311123396
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
57/122
056/120
Energimærke
Søndervang 18
5750 Ringe
T
mgmmmmllllB
db
EN~RGI
STYRELSEN
Gyldig fra den 5. juli 2015 til den 5. juli 2025
Energimærkningsnummer 311123396
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
58/122
057/120
cd"
.....
--
ERHVERVSSTYRELSEN
---
Huseftersyn
Tilstandsrapport for ejendommen
Sælger:
Niels Myrup Jensen og Birthe Laakonen
Adresse
Søndervang 18
Postnr.
5750
By
Dato
30-04-2016
Udløbsdato
30-10-2016
HE nr.
Lb.nr.
H-16-00413-0136
Ringe
413
Kommunenr.lEjendomsnr.
430-15794
Matrikel/Ejerlav:
21V Ringe By, Ringe
Internt sagsnummer
62596
Indhold
Vigtige oplysninger
Tilstandsrapport
Registrering
om huseftersyn
for ejendommen
af bygningens tilstand
Sammenfatning
2
6
(noter)
af huseftersyn - beboelsesdelen
8
12
Sælgers oplysninger om ejendommen
14
Bygningskonstruktioner
ejerskifteforsikring
19
- oplysninger
til
Besøg www.boligejer.dk
Har du behov for yderligere information om huseftersynet og tilstandsrapporten, kan du besøge hjemmesiden
www.boligejer.dk. På hjemmesiden kan du blandt andet hente forskellige foldere med nyttig information om
huseftersynsordningen.
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
59/122
058/120
Huseftersyn
HE nr.
413
Lb. nr.
H-16-00413-0
Tilstandsrapport
Version 8.0
136
Vigtige oplysninger om huseftersyn
Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for
at vide noget om huseftersyn, tilstandsrapport og ejerskifteforsikring.
Tre vigtige ting, du skal vide om
rapporten:
• En tilstandsrapport er en
skadesrapport
Den bygningssagkyndige foretager
en visuel gennemgang af huset.
Ved gennemgangen anvendes en
systematisk metode, som afdækker
synlige skader eller forhold, som kan
udvikle sig til skader. Du får ikke
oplysninger om ejendommens
generelle vedligeholdelsesstand eller
om f.eks. forventet restlevetid for
bygningsdele, bortset fra oplysning
om den forventede restlevetid for
hovedbygningens tag.
Tilstandsrapporten kan derfor ikke
sammenlignes med en
"varedeklaration".
Her får du en kort introduktion og et hurtigt overblik,
men du kan finde meget mere information om huseftersyn på
hjemmesiden www.boligejer.dk/huseftersyn. Huseftersyn bliver
udført af en bygningssagkyndig, som Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter har beskikket. Den bygningssagkyndige
repræsenterer hverken køber eller sælger. Hans opgave er at
give et professionelt og uvildigt billede af bygningens synlige
skader.
Bygningssagkyndige er fagfolk, som har mindst fem års
erfaring med bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri,
og som har fået en efteruddannelse i reglerne for huseftersyn.
Beskikkelsen kræver desuden, at den bygningssagkyndige har
en gyldig ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i
tilstandsrapporten i mindst 5 år.
Den bygningssagkyndiges gennemgang af huset tager
udgangspunkt i huse af tilsvarende alder og type - og altså ikke
et nyt hus. Du skal derfor være opmærksom på, at forhold, som
er almindelige for disse huse, ikke nødvendigvis nævnes som
skader i tilstandsrapporten. Disse almindelige forhold ved
hustypen kan du i stedet læse mere om i den generelle
hustypebeskrivelse, som er vedlagt.
• Omfatter synlige skader
Der kan være skjulte skader, som
den bygningssagkyndige ikke har
mulighed for at finde. Eftersynet
handler om synlige forhold ved
huset, som har givet - eller senere
kan risikere at give - en skade. Ejerskifteforsikringen kan beskytte mod
omkostninger til skader, som ikke er
synlige.
Hvis du er utilfreds med din tilstandsrapport
Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og
forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den
sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så
tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset.
• Høj karakter er ikke nødvendigvis
det samme som høj udgift
Der er ikke en direkte sammenhæng
mellem den karakter, som den bygningssagkyndige giver en skade og
prisen på at udbedre skaden. Der
kan være skader, som hurtigt og
billigt kan udbedres, men som bliver
alvorlige for huset, hvis der ikke
gøres noget. Alvorlige skader får en
høj karakter (K2 eller K3), uanset om
de er billige eller dyre at udbedre.
Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede
bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og
sælgere over tilstandsrapporter, som er udarbejdet af
beskikkede bygningssagkyndige. Du skal dog forelægge din
klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet.
Du kan læse om reglerne for klager og hente et klageskema på
www.husklage.dk eller ved at ringe til nævnet på tlf. 33 92 29
00. Nævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel
slipper for retssager. De fleste sager bliver afgjort inden for ca.
6 måneder.
Den sagkyndige kan også bruge
karakteren UN. Denne karakter skal
forstås som en advarselslampe, der
tændes. Her er noget, som kræver en
nærmere undersøgelse, end eftersynet
har mulighed for.
Nævnet udfører også løbende kvalitetskontrol af de
bygningssagkyndiges arbejde. Du kan derfor komme ud for at
blive kontaktet af en af nævnets syns- og skønsmænd, som vil
bede om lov til at gennemgå din ejendom. Det er naturligvis
frivilligt, om du vil deltage.
Erhvervsstyrelsen
18/08/2016
Langelinie Alle 17
2100 København ø
Tlf. 4171 7770
Ecmall: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
2 af 20
60/122
059/120
Huseftersyn
HE nr.
413
Lb. nr.
H-16-00413-0
Tilstandsrapport
Version 8.0
136
Til dig, der skal købe
Her er en liste med eksempler på
forhold, som den bygningssagkyndige ikke holder øje med:
Du kan bruge tilstandsrapporten som hjælp til at vurdere den
fysiske tilstand af den ejendom, du er interesseret i at købe.
Når sælger har fået foretaget et huseftersyn, skriver den bygningssagkyndige en tilstandsrapport. Rapporten beskriver de
skader eller tegn på skader, som den bygningssagkyndige har
fundet ved huseftersynet. Derudover består rapporten af sælgers oplysninger om ejendommens tilstand.
• EI- og vvs-installationernes funktion
• Sædvanligt slid og normal
vedligeholdelsesstand
• Småting, som ikke påvirker
bygningens brug eller værdi særlig
meget
• Bygningens placering på grunden
• Bygningens planløsning
• Bygningens indretning
• Løsøre, f.eks. hårde hvidevarer
• Udendørs svømmebassiner og
pumpeanlæg
• Markiser og baldakiner
• Installationer uden for bygningerne
• Bygningens æstetik og arkitektur
• Bygningens lovlighed (bortset fra
åbenlyse overtrædelser af
bygningslovgivningen)
Hver skade i tilstandsrapporten har en karakter, der viser, hvor
alvorlig skaden er for den enkelte del af bygningen. Karaktererne er en byggeteknisk vurdering. Den siger ikke noget om, hvor
meget det vil koste at udbedre en skade.
Sådan foregår et huseftersyn
Den bygningssagkyndige vurderer huset ud fra det, han umiddelbart kan se. Han må gerne bruge enkle tekniske hjælpemidler, men fjerner ikke gulvtæpper, sænkede lofter osv. Derfor
kan der være skader, som den bygningssagkyndige ikke kan
opdage, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten.
Hvad kigger den bygningssagkyndige efter?
Huseftersynet afdækker altså synlige skader, som reducerer
bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan f.eks.
være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader.
Huseftersynet afdækker også tegn på skader eller fysiske forhold, der kan udvikle sig til en skade.
Karaktersystemet
Den bygningssagkyndige giver hver skade - og de forhold der
kan medføre skader - en karakter, der svarer til, hvor alvorligt
forholdet er:
• Kosmetiske skader (KO)
• Mindre alvorlige skader (K1)
• Alvorlige skader (K2)
• Kritiske skader (K3)
• Bør undersøges nærmere (UN)
Du skal være opmærksom på, at der kan være skader i et hus,
som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage,
og som derfor ikke er nævnt i tilstandsrapporten.
Du skalogså være opmærksom på, at forhold, som er typiske
for huse af den pågældende type og alder, ikke nødvendigvis
nævnes i tilstandsrapporten. Hvis der f.eks. er fugt i kælderen
på et ældre hus, vil det kun blive nævnt i tilstandsrapporten, hvis
fugten giver nærliggende risiko for skader på bygningen.
Erhvervsstyrelsen
18/08/2016
Langelinie Alle 17
2100 København ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
3 af 20
61/122
060/120
Huseftersyn
HE nr.
413
Lb. nr.
H-16-00413-0
Tilstandsrapport
Version 8.0
136
Om ejerskifteforsikring
• Ejerskifteforsikringen kan sikre dig
mod større udgifter til bl.a. skjulte
skader. Størrelsen på en eventuel
erstatning afhænger af bygningens
alder. Dette vil være beskrevet i
detaljer i tilbuddet på
ejerskifteforsikri ng.
• Udgifter til mindre skader,
vedligeholdelse samt udbedring af
almindeligt slid og ælde må du
normalt selv betale for.
• Forhold, der er anført i
tilstandsrapporten eller
elinstallationsrapporten, er ikke
dækket af ejerskifteforsikringen,
medmindre forholdet er klart forkert
beskrevet. Ejerskifteforsikringen
dækker heller ikke forhold, der er
normale for husets type og alder.
Tillæg og allonger til tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget
kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af
tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger,
som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke
en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af
huseftersynsordningen. Klager over tillægget kan derfor ikke
indbringes for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede
bygningssagkyndige.
En allonge er derimod en tilføjelse til - eller korrektion af oplysninger i tilstandsrapporten. Allongen er en del af tilstandsrapporten og er derfor omfattet af huseftersynet.
En allonge kan kun udarbejdes i tilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 måneder.
Eleftersyn
Du skal være opmærksom på, at der udover tilstandsrapporten
også er krav om en elinstallationsrapport, for at der kan tegnes
ejerskifteforsikring.
Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på www.forsikringsoplysningen.dk.
Læs mere om dette på hjemmesiden
www.boligejer.dk/tilstandsrapport_eleftersyn
Ejerskifteforsikring
Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring, hvis
der er udarbejdet en tilstandsrapport.
Huseftersynet og eleftersynet samt rapporterne er altså
grundlaget for ejerskifteforsikringen. Hvis du ikke tegner en
ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til
udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en
rapport eller ej.
Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker _ men det
fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet.
Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for
dækningens omfang.
Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og
tilbyde at betale halvdelen af præmien. Du må gerne vælge et
andet selskab, men sælger er kun forpligtet til at betale
halvdelen af præmien på den tilbudte forsikring, uanset hvilken
forsikring du vælger.
Erhvervsstyrelsen
18/08/2016
Langelinie Alle 17
2100 København ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
4 af 20
62/122
061/120
Huseftersyn
HE nr.
413
Tilstandsrapport
Version 8.0
Lb. nr.
H-16-00413-0136
Til dig, der skal sælge
Du kan kun blive fritaget for ansvaret, hvis du opfylder følgende tre
punkter:
• Den bygningssagkyndige har
udarbejdet eller fornyet
tilstandsrapporten mindre end seks
måneder før den dag, hvor køberen
modtager rapporten.
• Der er udarbejdet en
elinstallationsrapport mindre en 12
måneder før den dag, hvor køberen
modtager rapporten.
• Du fremskaffer et tilbud på en
ejerskifteforsikring og tilbyder at
betale halvdelen af præmien.
• Du sikrer dig, at køberen er klar over,
at dit iO-årige sælgeransvar er
bortfaldet.
Ved et huseftersyn vurderer en bygningssagkyndig, om
bygningen er i dårligere stand end en tilsvarende bygning af
samme alder og type. Den bygningssagkyndige gennemgår
hver enkelt del af bygningen for at afdække synlige skader og
tegn på skader.
Det er dig som sælger, der skal bestille huseftersynet. Efter
huseftersynet får du en tilstandsrapport fra den
bygningssagkyndige.
Du skalogså bestille et eleftersyn, som skal udføres af en
autoriseret elinstallatørvirksomhed, der gennemgår din
ejendoms elinstallationer. Efter eleftersynet får du udleveret en
elinstallationsrapport. Du kan læse mere om eleftersynet på
hjemmesiden: www.boligejer.dk/tilstandsrapport_eleftersyn
Du skal præsentere tilstandsrapporten og
elinstallationssrapporten for køberen sammen med et tilbud om
en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen.
Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale iO-årige
sælgeransvar.
Erhvervsstyrelsen
18/08/2016
Langelinie Alle 17
2100 København ø
Du skal dog være klar over, at du
som sælger fortsat kan komme til at
hæfte for:
• Forhold uden for bygningen (f.eks.
forurenet jord)
• Ulovligheder (f.eks. bygninger eller
bygningsdele, der er opført i strid
med gældende regler)
• Hvis du bevidst eller groft uagtsomt
har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (f.eks.
ved at fortie skjulte skader, du har
kendskab til)
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
5 af 20
63/122
062/120
Tilstandsrapport for ejendommen
Ejendommen besigtiget:
Starttidspunkt:
08:00
Postnr.:
5750
By:
Søndervang 18
Vej:
Tilstandsrapport
Version 8.0
Lb. nr.
H-16-00413-0136
HE nr.
413
Huseftersyn
27-04-2016
09:15
Sluttidspunkt:
Ringe
Sælger:
Navn:
Niels Myrup Jensen og Birthe Laakonen
Vej: Søndervang 18 ,
Telefon:
Ikke oplyst
Mobiltlf.:
Postnr.:
E-mail:
24788816
5750
[email protected]
Ringe
By:
Følgende materiale forelå:
BBR-ejermeddelelse
af:
26-04-2016
Tidligere tilstandsrapport lb.nr.:
H-15-00413-0215 (af 05-07-2015, egen rap.)
Andre bygningsoplysninger:
Energimærke:
311123396 (af 05-07-2015)
Der forelå ikke yderligere materiale.
Bygningsbeskrivelse:
Boligtype:
Hustype:
Tagets restlevetid:
Note:
Enfamilieshus
Ejendommen:
Ejerbolig
Typehus 1960-1976
Typehus 1985-1997
Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider kan bygningens tag (bygning A) forventes at holde 10 år eller
længere.
Tabelopslag for tagets restlevetid er i dette tilfælde baseret på undertaget
Tabelopslagfor tagets enkelte dele viser følgende forventede restlevetider:
Tagbelægning: 10 år eller længere
Undertag: 10 år eller længere
Inddækning: 10 år eller længere
Forventet restlevetid for bygningens tag
Ovenfor er angivet den forventede restlevetid for taget, som er baseret på den del af bygningens tag, der har den korteste forventede
restlevetid. Vær opmærksom på, at der er tale om en gennemsnitsbetragtning
baseret på et opslag i en tabel, som tager udgangspunkt i
tagets alder og anvendte byggematerialer. Der foretages altså ikke et individuelt skøn, og der tages derfor ikke højde for særlige forhold
som f.eks. slid fra vind og vejr.
Vær endvidere opmærksom på, at eventuelle skader, som medfører,
omtales i tilstandsrapporten
Bygnr.
Bygn.
under pkt. A.1.
at bygningens tags funktion vil svigte inden for overskueligt
tid,
Tagkonstruktion/-belægning/skorsten.
Opført år
Anvendelse
Etager ud over
Bebygget areal
kælderog
m2
tagetage
Total
Kælder
Brutto etageareal
Udnyttet
tagetage
m2
m2
Bolig
Erhverv
1969
1
188
O
O
188
O
-
1
20
O
O
O
O
Garage
1971
1
31
O
O
O
O
Carport
1995
1
33
O
O
O
O
1
A
Beboelse
2
B
Havestue/udestue
3
C
4
D
Oplysningerne i skemaet er ikke baseret på faktisk opmåling, men indhentet fra foreliggende materiale, herunder
BBR-ejermeddelelse
eller lignende. Alle bygninger er omfaltet af huseftersynet. Bygningerne er opdelt i selvstændige litra,
hver gang bygningers konstruktion, funktion eller opførelsesår skifter. Rigtigheden i opgørelsen af arealernes størrelse er
ikke den bygningssagkyndiges
ansvar.
Bemærkninger
1. Er der bygningsdele,
Erhvervsstyrelsen
18/08/2016
som er gjort utilgængelige?
Langelinie Alle 17
2100 København ø
Tlf. 41717770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Ja
Nej
D
~
Side
Bygning
6 af 20
64/122
063/120
HE nr.
413
Huseftersyn
Lb. nr.
H-16-00413-0
Tilstandsrapport
Version 8.0
136
2. Er der bygningsdele, der normalt er tilgængelige, som ikke har kunnet besigtiges?
D
A
D
A
A og B: Gulve under faste væg-til-væg-tæpper, som forefindes i stuen, i det midterste
værelse ved gavl mod nord og i udestuen, er ikke besigtiget.
3. Er der specielle bemærkninger til termoruder?
A: Eventuelle synligt punkterede eller revnede termoruder fremgår af rapporten. Da
vejrforhold og snavs kan gøre det vanskeligt at konstatere, om en termorude er punkteret,
tages der forbehold for yderligere punkterede ruder.
4. Er sekundære bygninger i en så dårlig stand eller har så ringe byggeteknisk værdi, at det
ikke tjener noget formål at foretage og udfærdige tilstandsrapport for disse bygninger?
D
5. Er der afvigelser i forhold til BBR?
(Den bygningssagkyndiges markering af, hvorvidt der er åbenlyse afvigelser i forhold til
BBR. Oplysningerne er ikke baseret på faktisk opmåling).
D
Erhvervsstyrelsen
18/08/2016
Langelinie Alle 17
2100 København ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
7 af 20
65/122
064/120
HE nr.
413
Huseftersyn
Tilstandsrapport
Version 8.0
Lb. nr.
H-16-00413-0136
Registrering af bygningens tilstand
Karakterer:
HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan være relativt billig at
udbedre, mens en mindre alvorlig skade (K1) kan være dyr at udbedre.
Ingen bemærkninger
IB
Kosmetiske skader
Beskriver skader eller forhold, som kan påvirke købers indtryk af bygningen.
KO
Mindre alvorlige skader
Beskriver skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.
K1
Alvorlige skader
Beskriver skader, som medfører, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid.
Dette vil ikke medføre skader på andre bygningsdele.
K2
Kritiske skader
Beskriver skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter inden for overskuelig tid.
Dette svigt risikerer at medføre skade på andre bygningsdele.
K3
Bør undersøges nærmere
Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved den visuelle gennemgang.
Det kan være en alvorlig skade, derfor bør art, omfang og konsekvenser altid afklares.
UN
Hvis køber vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer køber selv risikoen.
En note er den bygningssagkyndiges vurdering af og skøn over skadeårsager og konstruktioner.
Karakter:
Bygn.:
A
Registrering og note:
Beboelse
A. Primære bygningsdele
1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
1.4 Hætter/Aftræk
K3
1.6 Tagrender/tagnedløb
Der er ingen isolering på aftræksrør i loftsrummet - der er risiko for
kondensdannelse udenpå- eller inde i røret.
Note: Hvilket kan medføre følgeskader.
K2
Nedløbsrøret ved sydvest hjørnet er forneden tilsluttet orange rør, som kun er
beregnet til under terræn, idet orange rør nedbrydes af sollyset.
K2
Der er råd forneden i dæklisten i højre side af køkkenyderdøren mod øst.
K2
Der er en skade i døren til det store værelse - overfor det ældre badeværelse.
K2
Der er begyndende mørhed i værelsesvinduet i gavl mod nord og der er begyndende
råd i vinduet i gavl mod vest i stuen.
K2
Termoruden mod øst i køkkenet og mod vest i stuen er punkteret.
2. Ydervægge
2. Ingen bemærkninger
3. Vinduer og døre
3.1 Døre
3.2 Vinduer
Erhvervsstyrelsen
18/08/2016
Langelinie Alle 17
2100 København
ø
TIf.41717770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
8 af 20
66/122
065/120
HE nr.
Huseftersyn
413
Tilstandsrapport
Version 8.0
Lb. nr.
H-16-00413-0 136
Registrering af bygningens tilstand - fortsat
Karakter:
Registrering og note:
4. Fundament/sokler
4.2 Sokkel
K1
Der er generelt ubetydelige svindrevner i soklen.
4.3 Udvendige trapper
K2
Der er enkelte revnede klinker og flere løse klinker på udv. trappetrin ved
køkkenyderdøren mod øst - nogle af klinkerne er faldet af.
Bygn.:
5. Kældre/krybekældre/terrændæk
5. Ingen bemærkninger
6. Vådrum (badeværelse,toilet og bryggers)
I det nyere badeværelse er der manglende vedhæftning af gulvklinkerne i
6.1 Gulvkonstruktion/-belægning
K2
badeværelset f.eks. i brusenichen - det vurderes at der er vådrumssikring bag ved
klinkerne.
K2
I det ældre badeværelse er der områder med hult underlag under vægfliserne
udenfor brusenichen f.eks. under vinduet (udenfor vandbelastet område).
K3
I det ældre badeværelse er der enkelte steder manglende vedhæftning af
vægfliserne f.eks. i brusenichen - der er risiko for revnedannelser og dermed
indtrængende vand i vægkonstruktionen.
Note: Hvilket kan medføre følgeskader.
K3
I det ældre badeværelse er der revner foroven i væghjørnerne i brusenichen - der er
risiko for indtrængende vand i vægkonstruktionen.
Note: Hvilket kan medføre følgeskader.
K2
I det ældre badeværelse er der revner i fugerne mellem gulvag vægge udenfor
vandbelastet område.
K2
Der er rust i håndvasken i det ældre badeværelse.
7. Gulvkonstruktion og gulve
7.2 Belægninger
K1
Der er enkelte steder hult underlag under gulvklinkerne i gangen.
8.lndervægge/skillevægge
8.1 Indvendige vægge
K1
Der er revner foroven indv. ved vinduerne i begge værelser ved gavl mod syd og der
er en revne indv. ca. midt på nordvæggen i stuen.
8.3 Andet Inventar
K2
Der er fugtskader i bordpladen ved køkkenvasken.
6.2 Vægkonstruktion/-belægning
6.3 Fuger
6.8 Andet Sanitet
B. Sekundære bygningsdele
9. Lofter/etageadskillelser
9. Ingen bemærkninger
10. Indvendige trapper
10. Ingen bemærkninger
C. Installationer
11. WS-installationer
Erhvervsstyrelsen
18/08/2016
Langelinie Alle 17
2100 København ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
9 af 20
67/122
066/120
Huseftersyn
HE nr.
Lb. nr.
413
H-16-00413-0
Tilstandsrapport
Version 8.0
136
Registrering af bygningens tilstand - fortsat
Karakter: Registrering og note:
Bygn.:
11. Ingen bemærkninger
B
Havestue/udestue
A. Primære bygningsdele
1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
1. Ingen bemærkninger
3. Vinduer og døre
3.2 Vinduer
K2
Der er lavtliggende og utætte fugebånd forneden ved bundglaslisterne
- der kan stå
vand eller trænge vand ned bagved glaslisten. hvilket kan medføre rådskader - der er
begyndende opfugtningsskader i vinduer og døre.
4. Fundament/sokler
4. Ingen bemærkninger
B. Sekundærebygningsdele
7. Gulvkonstruktionog gulve
7. Ingen bemærkninger
C
Garage
A. Primærebygningsdele
1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
1.1
Tagbelægning/rygning
K1
Der er mos på tagfladerne.
K2
Der er revner og løse fuger i murværket over porten mod øst.
K2
Der er råd i porten mod øst.
K2
Der er en revne i ruden i vinduet mod nord.
K2
Der er råd i vinduet
2. Ydervægge
2.1
Facader/gavle
3. Vinduer og døre
3.1
Døre
3.2 Vinduer
3.3 Fuger
K2
Der er udfaldne
i gavl mod vest og begyndende
mørhed i vinduet mod nord.
mørtelfuger omkring yderdøren mod nord og omkring porten mod
øst.
4. Fundament/sokler
4.2 Sokkel
Der er generelt
K1
små svindrevner
i soklen f.eks. mod syd.
5. Kældre/krybekældre/terrændæk
5.1 Gulvkonstruktion
D
K2
Der er revner og afskalninger
i betongulvet.
Carport
A. Primære bygningsdele
1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
1.1
Tagbelægning/rygning
Erhvervsstyrelsen
18/08/2016
K2
Der er hul i taget ca. ud for bryggersyderdøren.
Alle 17
2100 København ø
Langelinie
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
10 af 20
68/122
067/120
HE nr.
413
Huseftersyn
Tilstandsrapport
Version 8.0
Lb. nr.
H-16-00413-0136
Registrering af bygningens tilstand - fortsat
Bygn.:
1.6 Tagrender/tagnedløb
2. Ydervægge
2.2 Beklædninger
Karakter:
Registrering og note:
K2
Der er hul i endestykket mod syd i tagrenden.
K2
Nedløbsrøret er ikke fastgjort.
K2
Der er generelt råd/mørhed især forneden i ydervægsbeklædningen.
4. Fundament/sokler
4. Ingen bemærkninger
5. Kældre/krybekældre/terrændæk
5.1 Gulvkonstruktion
K2
Erhvervsstyrelsen
18/08/2016
Der er afskalninger i betongulvet i carporten.
Langelinie Alle 17
2100 København ø
Tlf. 41717770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
11 af 20
69/122
068/120
HE nr.
Huseftersyn
Sammenfatning
Lb. nr.
H-16-00413-0
413
Tilstandsrapport
136
Version 8.0
af huseftersyn - for beboelsesdelen
Vurdering:
Bygningsdel/installation:
IB
KO
K1
K2
K3
1
1
X
2
X
UN
Note
A. Primære bygningsdele
1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
X
2. Ydervægge
3. Vinduer
4
og døre
1
4. Fundament/sokler
5. Kældre/krybekældre/terrændæk
6. Vådrum (badeværelse,
X
toilet og
4
bryggers)
B. Sekundære
1
bygningsdele
7. Gulvkonstruktion
1
og gulve
1
8. Indervæggelskillevægge
9. Lofter/etageadskillelser
X
10. Indvendige
X
trapper
1
C. Installationer
11.
WS-installationer
X
Generelle kommentarer til bygningernes tilstand:
Beboelsens tilstand er samlet set over middel - set i forhold til tilsvarende huse af samme alder.
Udestuen, garagen og carporten er middel.
Erhvervsstyrelsen
18/08/2016
Langelinie Alle 17
2100 København ø
Tlf. 41717770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
12 af 20
70/122
069/120
Lb. nr.
H-16-00413-0
HE nr.
413
Huseftersyn
Tilstandsrapport
Version 8.0
136
Karakterer:
K3: Kritiske skader, der medfører skader på andre
IB: Ingen bemærkninger
bygningsdele
KO: Kosmetiske
skader
UN: Bør undersøges nærmere
K1: Mindre alvorlige
(Det kan være en alvorlig skade; derfor bør art,
omfang og konsekvenser altid afklares)
skader
K2: Alvorlige skader
En note er den bygningssagkyndiges
vurdering af og skøn over skadeårsagen
og konstruktioner.
HUSK: Karakteren siger ikke noget om prisen for at udbedre skaden. En Kritisk skade (K3) kan være relativt billig at udbedre,
mens en mindre alvorlig skade (K1) kan være dyr at udbedre.
Beskikket bygningssagkyndig:
Vej:
Henning Møller Boisen
factum2 sydfyn
Strandgårdsparken 22
Telefon:
62611340
Email:
[email protected]
Navn:
Firma:
Rapportdato:
Erhvervsstyrelsen
18/08/2016
Postnr.:
Mobiltlf.:
24822030
5600
By:
Fåborg
Telefax:
30-04-2016
Langelinie Alle 17
2100 København ø
Tlf. 4171 7770
Ecmail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
13 af 20
71/122
070/120
Lb. nr.
H-16-00413-0
HE nr.
413
Huseftersyn
Tilstandsrapport
Version 8.0
136
Sælgers oplysninger om ejendommen
Til sælger:
Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige det bedst mulige grundlag for at udarbejde en
tilstandsrapport.
Spørgsmålene drejer sig navnlig om forhold, som den bygningssagkyndige ikke altid kan se, men
som en sælger normalt vil have kendskab til.
Du skal være opmærksom på, at den bygningssagkyndiges
undersøgelse som udgangspunkt omfatter alle bygninger
på grunden. Ud over beboelsesbygningen
gælder det f.eks. garager, carporte, overdækkede terrasser, skure og udhuse
m.v. Du skal derfor give oplysninger om alle bygninger på grunden.
Det er vigtigt, at du ud fra dit kendskab til ejendommen besvarer spørgsmålene så præcist og korrekt som muligt. Det
gælder ikke alene forhold ved ejendommen, som er opstået og/eller udbedret i din ejertid, men også hvis du har
kendskab til forhold, som ligger forud for din ejertid.
Det anbefales, at du gennemgår spørgeskemaet
med den bygningssagkyndige.
Særligt bør du rådføre dig med den
bygningssagkyndige, hvis du er i tvivl om forståelsen af et eller flere spørgsmål, herunder eventuelle fagudtryk. Det
skyldes, at forkerte oplysninger efter omstændighederne
vil kunne medføre et erstatningsansvar.
Bemærk, at spørgsmålene er generelle. Det skyldes, at skemaet skal dække alle typer boliger. Der kan derfor være
spørgsmål, som ikke er relevante for netop din ejendom.
Du har på sidste side i skemaet mulighed for at uddybe dine svar og/eller
forhold ved ejendommen, som ikke dækkes af de stillede spørgsmål.
komme med yderligere bemærkninger
om
Til køber:
Spørgeskemaet er udfyldt på baggrund af sælgers kendskab til ejendommen. Du skal i den forbindelse være
opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved ejendommen. Det kan f.eks.
være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage.
Du skal være opmærksom
på at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning.
Ja
O.
Oplysninger om bestilling af tilstandsrapporten
0.1
Hvordan fandt du den bygningssagkyndige?
Hvis på anden vis, angiv hvilken.
Min ejendomsmægler bad et forsikringsselskab om at finde en efter aftale med
Nej
Ved
ikke
D
D
D
D
mig
0.2
Har du en ejendomsmægler til at bistå med salget af din ejendom?
Hvis ja, hvem? Angiv venligst firmanavn og evt. lokalafdeling
og adresse.
Nybolig Ringe
1.
Generelle oplysninger
1.1
Hvor mange år har du ejet ejendommen?
15 år
I hvilken
periode
har du boet på ejendommen?
Hele perioden
1.2
Er der foretaget tilbygninger, ombygninger eller større renoveringer
(f.eks.
tag, fjernet bærende konstruktioner eller foretaget indgreb heri, indretning
bad/toilet i rum, der ikke tidligere har været anvendt hertil, rn.v.)?
udskiftet
af
Hvis ja, hvilke og hvornår?
Tilbygning 2004, nyt tag 2004
Er det sket med bygningsmyndighedernes
1.3
Er bygninger eller dele af bygninger
Hvis ja, hvilke dele af bygningerne?
udført helt eller delvist som selvbyg?
1.4
Har der været foretaget reparationer
efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader
Erhvervsstyrelsen
18/08/2016
D
tilladelse?
Langelinie Alle 17
2100 København ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
D
i:
Side
14 af 20
72/122
071/120
HE nr.
413
Huseftersyn
Tilstandsrapport
Version 8.0
Lb. nr.
H-16-00413-0136
Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat
Ved
ikke
Ja
Nej
- kælder/krybekælder/ventileret hulrum?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
D
~
D
- yder- og indervægge/skillevægge?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
D
~
D
- vinduer/døre?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
D
~
D
- lofter/etageadskillelser?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
D
~
D
- gulve?
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
D
~
D
- tage
Hvis ja, hvilken, hvor og hvornår?
D
~
D
2.
Tage
2.1
Er eller har taget været utæt (herunder ved skotrender eller inddækninger)?
Hvis ja, hvor? Er utæthederne udbedret?
D
~
D
2.2
Er der, eller har der været, skader i/ved skorsten (f.eks. løbesod, revner, utætheder
eller afskallinger)?
Hvis ja, hvilke og hvornår?
D
~
D
2.3
Er der, eller har der været, utætte tagrender eller nedløb?
Hvis ja, hvor? Er utæthederne udbedret?
D
~
D
2.4
Er adgangen til skunkrum blokeret?
Hvis ja, hvordan? Hvilke skunkrum er der ikke adgang til?
D
D
D
D
~
D
Hvis nej, hvor er adgangslemmene placeret?
2.5
Er adgangen til tagrum blokeret?
Hvis ja, hvordan?
3.
Yder- og indervægge/skillevægge
3.1
Er der revner eller andre skader, som er dækket af møbler eller andet inventar?
Hvis ja, hvor?
D
~
D
3.2
Er der fugtpletter eller mug/skimmel, som er dækket af møbler eller andet
inventar?
Hvis ja, hvor?
D
~
D
4.
Fundamenter/sokler
4.1
Er huset piloteret eller ekstrafunderet i forbindelse med opførelsen?
Hvis ja, hvor?
D
~
D
4.2
Er huset efterfunderet (dvs. piloteret eller ekstrafunderet efter opførelsen)?
Hvis ja, hvor og hvornår?
D
~
D
4.3
Er der sætningsskader, som er udbedret?
Hvis ja, hvor, hvornår og af hvem?
D
~
D
Er der i den forbindelse udarbejdet geoteknisk rapport?
D
D
D
D
~
D
5.
Kælder / krybekælder / ventileret hulrum
5.1
Er der kælder/krybekælder/ventileret hulrum?
Erhvervsstyrelsen
18/08/2016
Alle 17
2100 København ø
Langelinie
Tlf. 41717770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
15 af 20
73/122
072/120
HE nr.
413
Huseftersyn
Lb. nr.
H-16-00413-0 136
Tilstandsrapport
Version 8.0
Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat
Nej
Ved
ikke
5.2
Er adgangen til krybekælder blokeret?
Hvis ja, hvordan?
D
D
5.3
Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke
gulvafløb)?
Hvis ja, hvor og hvor ofte?
D
D
D
5.4
Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen/krybekælderen/ventilerede
hulrum?
Hvis ja, hvor?
D
D
D
5.5
Er der helt eller delvist dræn langs husets fundament?
Hvis ja, hvor og hvornår er det etableret?
D
~
D
5.6
Er der en grundvandspumpe?
Hvis ja, hvor og fungerer pumpen?
D
~
D
6.
Gulve
6.1
Er der skader (f.eks. revner eller fugtskader) ved de gulve, som er dækket af
tæpper, møbler eller andet inventar?
Hvis ja, hvor?
D
~
D
6.2
Er der møbler eller andet inventar, som er klodset op som følge af skæve gulve?
Hvis ja, hvor?
D
~
D
7.
Vinduer og døre
7.1
Er der punkterede termoruder (dugruder)?
Hvis ja, hvor?
En i køkken og en i stue
~
D
D
7.2
Er der vinduer og døre, der ikke fungerer (f.eks. vinduer og døre som ikke kan
åbne og lukke uden at binde, som har defekte greb og låsetøj eller som er utætte
over for nedbør)?
Hvis ja, hvilke vinduer og døre fungerer ikke?
D
~
D
D
D
~
D
B.
Lofter/etageadskillelser
8.1
Er der udført nedsænkede lofter (dvs. nyt loft opsat under det gamle)?
Hvis ja, hvor?
9.
Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers)
9.1
Er der, eller har der været, problemer med afløb (f.eks. stoppede afløbsrør eller
opstigende kloakvand)?
Hvis ja, hvilke og hvor ofte?
D
~
D
9.2
Er der løse/revnede fliser på gulvelIer vægge?
Hvis ja, hvor?
D
~
D
10.
WS-installationer
10.1
Fyldes der vand på varmeanlægget mere end en gang årligt?
Hvis ja, hvor ofte? Hvor lang tid tager det at fylde anlægget efter?
D
~
D
10.2
Er dele af WS-installationerne (dvs. vandinstallationer,
udført af personer uden autorisation?
Hvis ja, hvilke?
D
~
D
10.3
Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)?
Hvis ja, hvor og af hvem?
D
~
D
Erhvervsstyrelsen
18/08/2016
Ja
Langelinie Alle 17
2100 København ø
varmeanlæg og afløb)
Tlf. 41717770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
16 af 20
74/122
073/120
Huseftersyn
HE nr.
413
Lb. nr.
H-16-00413-0 136
Tilstandsrapport
Version 8.0
Sælgers oplysninger om ejendommen - fortsat
Ja
Ved
ikke
10.4
Er der, eller har der været, rørskade på kloak/skjulte rør?
Hvis ja, hvor? Er rørskaden udbedret?
D
D
10.5
Er der varmeinstallationer og/eller termostatventiler, der ikke virker?
Hvis ja, hvor?
D
D
Erhvervsstyrelsen
18/08/2016
Nej
Langelinie Alle 17
2100 København ø
Tlf.41717770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
17 af 20
75/122
074/120
Huseftersyn
HE nr.
413
Tilstandsrapport
Version 8.0
Lb. nr.
H-16-00413-0 136
Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejlog mangler:
Andet:
30-06-2015
Dato
Birthe Laakonen
Underskrift - ejer/sælger
Sælger var til stede
Sælger havde udarbejdet sælgeroplysningerne før huseftersynet
Oplysninger har ikke kunnet fremskaffes på grund af:
Erhvervsstyrelsen
18/08/2016
Langelinie Alle 17
2100 København
ø
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
18 af 20
76/122
075/120
HE nr.
413
Huseftersyn
Lb. nr.
H-16-00413-0 136
Tilstandsrapport
Version 8.0
Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikring
Vær opmærksom på, at oplysningerne i dette afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om
ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller
konstruktionsudformning.
Bygn.:
1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten
Sadeltag
A
G~ffi~r
Taghældning - 15-35 grader
A
Tagbelægning - Betonsten
A
Sadeltag
B
A
Gitterspær
B
Taghældning - 1-15 grader
B
Tagbelægning - Plastplader
B
Sadeltag
C
Gitterspær
C
Taghældning - 15-35 grader
C
Tagbelægning - Fiberarrnerede bølgeplader
C
Ensidigt fald
Bjælkespær
O
O
Taghældning - 1-15 grader
O
Tagbelægning - Plastplader
O
2. Ydervægge
Hulmur
Formur - Tegl/kalksandsten
A
Bagmur - Letbeton
A
Massiv murværk
Formur - Tegl/kalksandsten
C
C
Træ
O
A
3. Vinduer og døre
Træ
Træ
A
B
Træ
C
4. Fundament/sokler
Beton
A
B
Beton
Beton
C
Andet; Type:
O
5. Kældre/krybekældre/terrændæk
Terrændæk
A
Støbt i beton
A
Drænlag/kapillarbrydende lag; Type:
A
Terrændæk
Støbt i beton
B
B
Terrændæk
C
Erhvervsstyrelsen
18/08/2016
Uddybendeoplysninger:
Alle 17
2100 København ø
Langelinie
Punktfundamenter
Ikke oplyst
Tlf. 41717770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
19 af 20
77/122
076/120
Bygningskonstruktioner
- oplysninger
Tilstandsrapport
Version 8.0
Lb. nr.
H-16-00413-0 136
HE nr.
413
Huseftersyn
til ejerskifteforsikring
Vær opmærksom på, at oplysningerne i delte afsnit er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om
ejerskifteforsikring. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller
konstruktionsudform ni ng.
Støbt i beton
Bygn.:
C
Terrændæk
D
Støbt i beton
D
Uddybende oplysninger:
6. Vådrum (badeværelse,toilet og bryggers)
Vægkonstruktioner, uorganisk
A
Gulvkonstruktioner, uorganisk
A
7. Gulvkonstruktion og gulve
Gulv på strøer eller bjælker
A
Væg-til-væg tæppe
A
Tæppe på beton
A
Klinkegulv på beton
A
Væg-til-væg tæppe
B
Tæppe på beton
B
8. Indervægge/skillevægge
Inder-/skillevægge - Letbeton
A
9. Lofter/etageadskillelser
10. Indvendige trapper
11. WS-installationer
Fjernvarme
Gulwarme; Type:
Erhvervsstyrelsen
18/08/2016
A
A
Alle 17
2100 København ø
Langelinie
Vandbåret
Tlf. 4171 7770
E-mail: [email protected]
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side
20 af 20
78/122
----=---_-
071 /120
•
<:Sr!?
ERHVERVSSTYRELSEN
VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører
_ !~~~~e~~e~,::~:~_~?o6
Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan sammenlignes med et nybygget
hus, fordi vind og vejr samt daglig brug med tiden vil have
slidt på huset. Som fremtidig husejer er det også vigtigt at
være opmærksom på, at huset løbende skal vedligeholdes
I tilstandsrapporten får du et overblik over, hvilke synlige
skader huset har. Derudover kan der være tidstypiske byggetekniske forhold ved huset, der må forventes ved hustypen
Disse forhold er som udgangspunkt ikke registreret i tilstandsrapporten, fordi de er sædvanlige for hustypen. Du bør derfor
læse denne typebeskrivelse grundigt - især OBS-punkterne
- så du ved, hvilke forhold der typisk må forventes ved den
pågældende hustype
Hvis der er tilbygninger på det oprindelige hus, vil disse kunne
være beskrevet for sig i en særskilt hustypebeskrivelse.
Vær opmærksom på, at der også kan være foretaget andre
typer af bygningsændringer - f.eks. tilbygning af kviste,
efterisolering m.v. Sådanne ændringer er ikke omfattet af
hustypebeskrivelsen, der kun gælder den oprindelige hustype Samtidig skal det understreges, at typebeskrivelsen er
generelog uafhængig af den udarbejdede tilstandsrapport
og den tegnede ejerskifteforsikring
Efter selve hustypebeskrivelsen finder du information om det
oprindelige kloaksystem, herunder hvordan kloakken må formodes at være konstrueret, hvad den formodes at være konstrueret af, og hvornår den må forventes at være udtjent.
Du bør desuden være opmærksom på informationen på de
bagerste sider om gasarten radon, herunder ikke mindst
hvad du kan gøre for at løse et eventuelt radonproblem.
VERSION 2.0 - OKTOBER 201S
HUSTYPEBESKRIVELSE
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
79/122
078/120
Konstruktion
Fundament/gulve
De tidligste typehuse er opført på fundament af beton med
riste til ventilation af krybekælderen. Der findes en gulvlem,
så inspektion af krybekælderen er mulig. Fundamentet er
ført til frostfri dybde (90 cm) Trægulvene ligger på træbjælker, som typisk er opklodsede på murede søjler, der er 30-40
cm høje. Imellem bjælkerne er der opsat isolering, som ofte
holdes fast af ståltråd på undersiden af træbjælkerne
Installationer
Nogle af installationerne - især varmeanlæg - er normalt
udskiftet med nye og mere moderne systemer.
Typisk er krybekælderbunden støbt beton eller afdækket
med plastfolie med overlæg og fastholdt af 5 cm tørt sand.
Alternativt er typehuset opført på fundament af beton eller
bloksten til frostfri dybde uden isolering, og på en støbt
betonplade ligger et trægulv på strøer (lægter under gulvet,
som gulvbrædder er sømmet fast på). Der kan være udlagt
10- 50 mm mineraluld mellem strøer, eller fliser kan være
udlagt direkte på betonpladen.
For at hindre fugt fra jotden i at trænge op i isolering og
betonplade vil der under isoleringen være et kapillarbrydende
lag (dvs et lag som hindrer opsugning af fugt fra jorden) af
groft grus eller løse letklinker (små opblærede lerkugler). Isoleringen kan i sig selv være kapillarbrydende, f.eks. polystyren
eller letklinker.
Vægge
Ydervæggene er udført med en bærende træskeletbagvæg
med 50-70 mm isolering. Indvendigt er de beklædt med plader. Udvendigt er der en skalmur (en Y2 stens murstensvæg).
Indvendige vægge er træskelet med gipsplader eller letbeton
Alternativt kan den bærende væg og skillevægge være af
tegl eller letbeton. I så fald kan dele af facaden være udført
med lette træpartier med isolering og dampspærre (fugtbeskyttende lag).
Tag
Tagdækning er bølgeeternitplader eller anden tagdækning
(betontagsten) på 25 grader gitterspær. Flade tage med
tagpapbelægning kan også forekomme
Loftet er isoleret med mineraluld (70-100 mm) mellem
spærene på underlag af forskallingbrædder og dampspærre
(fugtbeskyttende lag) og afsluttet med f.eks. profilbræddeloft. Loftsrummet ventileres igennem udhængene.
Taget er afsluttet med almindelige
eller skjulte tagrender.
SIDE 2
HUSTYPEBESKRIVELSE
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
80/122
079/120
OBS Punkter
Fundament/gulve
Ved overgangen mellem ydervægge og fundament vil der
kunne opstå mørkfarvning* som følge af kuldebro (koldt
område) Især bag møbler og skabe, som hindrer fri luftpassage, kan der vise sig mørkfarvede områder på bagvæggen.
En krybekælder skal være tør og uden" kælderlugt" . Man
skal være opmærksom på, at hvis ventilationsristene er tilstoppede, kan den manglende ventilation af konstruktionen
forårsage fugtproblemer.
Hvis tætningen mellem krybekældergulv/isoleringen og fundamentet ikke er udført korrekt, kan der opstå trækgener,
som vil mærkes som fodkulde.
Vægge
Hvis de indvendige skillevægge står på trægulv og ikke er
lydisolerede, kan støj forplante sig mellem naborum.
I badeværelser er vægge bygget af uorganiske materialer,
som kan tåle fugt. Der er ikke vådrumsmembran bag fliser,
men beton og letbeton anses for at være tætte i sig selv.
Vægbeklædningen slutter til gulv, således at vand ikke kan
løbe ind under gulvets vandtætte belægning.
Tag
Asbest kan forekomme i eternitskifer eller -bølgeplader.
På tagets top (rygningen) er der en rygningsplade. Mellem
rygningspladen og bølgepladerne er der indlagt bølgeklodser af skumgummi. Bølgeklodserne bør kontrolleres årligt for
at sikre, at de er intakte og tætte.
Vedligeholdelse
Hustypen kræver almindelig vedligeholdelse med årlig
gennemgang af taget for skader opstået som følge af vind
og vejr. Der bør foretages jævnlig rensning af tagrender og
mindre reparationer med overfladebehandling af træværk,
fundamenter m.v.
En gang om året samt efter skybrud bør man undersøge
(lugte) i krybekælderen, om der er tegn på fugtproblemer.
Ventilationsriste til krybekælderen skal friholdes for beplantning og må ikke afdækkes eller lukkes.
Andre punkter
Bemærk at en ændring af husets ydre (f eks. supplerende
isolering af vægge, gulv, tag etc.) skal være udført korrekt
efter gældende konstruktionsprincipper for at undgå fugtproblemer.
Typehuse fra denne periode er ikke velisolerede i forhold til
nutidens isoleringskrav.
Asbest kan forekomme i rørisolering og elkabier (i mindre
omfang efter 1963), fliseklæber, vinyl (typisk til gulve),
loftplader (som ikke er gips eller brædder), støbegulve (især
frem til 1970), aftræks- og ventilationskanaler og luftvarmeanlæg (i mindre omfang efter 1970) Arbejde med og
bortskaffelse af asbest kræver særlige foranstaltninger.
Hvis tagrummet er efterisoleret, skal det være udført, så der
ikke er lukket for ventilationen mellem den yderste del af
spærene, tagpladerne og isoleringen.
Alger og misfarvning af eternittaget er næsten uundgåelig.
Eventuel afrensning af tagfladen skal udføres af professionelle for at undgå spredning af asbestfibre i forbindelse med
arbejdet.
Dampspærre er ikke altid korrekt tilsluttet tilstødende
bygningsdele, f.eks. vægge, samlinger og eldåser i lofterne.
I så fald kan der ophobes fugt i tagkonstruktionen, og man
skal derfor være varsom med at øge den oprindelige isoleringstykkelse I taget.
*)
Mindre omfang af mørkfarvning
må forventes på overflader, som er særligt udsatte for fugt, eller som har ringe isolering.
(ansamling af Sløv), men kan undertiden være skimmelvækst.
SIDE 3
HUSTYPEBESKRIVELSE
18/08/2016
Mørkfarvning skyldes otte støvfigurer
Sådanne overflader bør være tilgængelige og jævnligt kunne rengøres.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
81/122
080/120
Generel beskrivelse af kloaksystemer
Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan
kloakken må formodes at være konstrueret, hvad den formodes at være konstrueret af, og hvornår den må forventes
at være udtjent. Det bemærkes, at flere forskellige forhold
kan have indflydelse af restlevetiden, f.eks. store træer,
dårligt vedligeholdt offentlig kloak eller rør udført i dårlig
kvalitet.
Kloaksystemet - eller afløbssystemet - fra en ejendom består
af en afløbsinstallation (eventuelt med dræn), stikledning,
hovedkloak og renseanlæg. Afløbsinstallationen er den del
af et kloaksystem, der er beliggende i selve bygningen og i
jotden på ejendommens grund. Grundejeren ejer i dag kun
den del af stikledningen, som befinder sig på grunden.
Kloaksystemer fra før 1920
Afløbsinstallationer fra før 1920 er typisk udført af glaserede
lerrør. Efter år 1900 blev det almindeligt at montere en septiktank på afløbet fra toilet. I denne periode blev der normalt
ikke kloakeret på landet.
De oprindelige afløbsinstallationer fra denne periode, som
endnu ikke er udskiftet eller renoveret, har normalt ingen
eller kun ringe restlevetid.
Kloaksystemer fra 1920-1970
Afløbsinstallationer fra denne periode er oftest udført af
præfabrikerede betonrør eller glaserede lerrør Afløbsrørene
blevovervejende samlet ved hjælp af tjæret pakgarn og
fint opslemmet ler, cementmørtel eller asfalt. I slutningen af
perioden afløstes pakgarnet af qumrnirinqe. De fra byerne
kendte kloakopbygninger blev i slutningen af perioden også
udbredt til ejendomme på landet.
Kloaksystemer fra 1970 til nu
I denne periode blevafløbsinstallationer - både rør og
brønde - typisk udført i plast. I starten af 70'erne blev rørene
samlet med løse gummiringe, som senere hen blevafløst af
fastsiddende gummiringe.
Der er i perioden sket en væsentlig produktudvikling, hvor
materialernes kvalitet forbedres. I år 2000 blev der indført
nye regler til udformning af kloakanlæg, og der blev stillet
krav om uddannelse og kvalitetssikring, der samlet set betyder, at kvaliteten forbedres betydeligt.
Særligt for ejendomme på landet bemærkes det, at der
bruges nedsivningsanlæg, hvor spildevandet renses i septiktank og derefter siver ned i undergrunden. Siden omkring år
2000 har det været almindeligt at etablere minirensningsanlæg, beplantet filteranlæg eller pileanlæg i forbindelse med
rensning af spildevandet, inden det ledes videre til vandløb,
grøfter m.v.
Regnvand håndteres i stigende grad via faskiner og efterfølgende nedsivning. Endvidere etableres der ofte omfangsdræn, der tilsluttes afløbsinstallationerne.
Der er endnu ikke set tegn på nedbrydning af plastrør. Er
rørinstallationen udført korrekt, må der forventes at være en
betydelig restlevetid for kloaksystemet (50-100 år)
Toiletafløb blev i perioden fortsat ført til en septiktank.
takt med at der etableredes offentlige kloakker blev mange
septiktanke sløjfet. Endvidere blev der i perioden i stigende
grad etableret dræning af husene, hvor drænene tilsluttes
afløbsi nsta liationerne .
Både lerrør og betonrør har normalt lang levetid, dog er
levetiden for betonrør normalt lidt kortere end for lerrør. For
både lerrør og betonrør opstår der ofte problemer med samlingerne, hvorfor afløbssystemet. hvis dette ikke efterfølgende har været renoveret, samlet set har begrænset restlevetid.
SIDE 4
HUSTYPEBESKRIVELSE
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
82/122
081/120
Radon i danske huse
Radon kan være et problem i nogen huse, men det kan løses nemt og billigt
Hvad er radon?
•
Radon kan være et problem i nogen huse, men det kan
løses nemt og billigt
•
•
Ved radonniveauer over 200 Bq/m3, kan det være
nødvendigt med mere omfattende tiltag, som f.eks.
etablering af radonsug (et særligt ventilationssystem
under bygningen).
•
Husk også, at radonniveauet generelt er højere i kælderog stueplan, hvor der er direkte kontaktflade mellem
gulv og jord. Især kælderrum har ofte et dårligere
indeklima end resten af huset, og kælderrum er først og
fremmest beregnet tilopbevaring - ikke til beboelse.
Radon er en naturligt forekommende, radioaktiv gasart,
der kan trænge ind i huset fra undergrunden.
•
350.000
huse i Danmark anslås at have for højt radon-
niveau.
•
Radon lugter ikke og kan ikke ses eller smages, men det
kan ved langvarig påvirkning være sundhedsskadeligt,
og det er en medvirkende årsag til ca. 300 tilfælde af
lungekræft om året
•
Sundhedsrisikoen ved radon er cirka 25 gange større for
rygere end for ikke-rygere.
Hvor kommer radon fra?
•
Radon kommer fra jorden under huset.
•
•
Læs meget mere på www.radonguiden.dk
•
Du kan på wwwradonguiden.dk læse meget mere om
radon, hvordan du bestiller en radonmåling, og hvordan
du kan reducere radonniveauet I dit hus. Du kan bruge
SBi-anvisning
247 til at finde frem til de bedste løsninger for at reducere radon i indeluften for netop dit hus.
•
Du kan desuden indtaste oplysninger om dit hus og
straks få svar på, om der er særlig risiko for radon.
Din boligs stand og konstruktion har betydning for, hvor
meget radon der er i dit hus.
•
Det meste radon trænger ind i huse gennem revner
og sprækker i fundamenter, stuegulv og betondæk,
kældergulve, ydervægge i kælder og utætheder ved
rørgennemføringer i fundamenter m.v.
Radonsikring er lovkrav i nybyggeri
I 1998 blev der indført et krav i bygningsreglementet
om, at nyt byggeri skal radonsikres. Er dit hus opført
efter 1998, er det således opført med radonsikring.
•
Selvom dit hus er opført efter 1998, kan være for høje
radonniveauer i dit hus, hvis radonsikringen ikke fungerer. Det kan være fordi, at der er for lavt ventilation
og luftskifte i dit hus, eller hvis den membran i fundamentet, der skal sikre, at der ikke trænger radon ind fra
jorden, er gennembrudt
•
I Bygningsreglement 2010 er det for nybyggeri præciseret, at kravet om radonsikring skal sørge for, at
radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3 i indeklimaet Ejeren af et hus, der er opført efter juni 2010, har
således krav på at radonniveauet ikke overstiger 100
Bq/m3. Det er den professionelle bygherre, der har
ansvaret for, at radonsikringen overholder kravet om
max. 100 Bq/m3.
Radonkortet
•
På Radonkortet på næste side er der vist, hvor stor en
andel af enfamiliehuse, i et område som Sundhedsstyrelsen vurderer, har et radonniveau over 200 Bq/m3.
•
Kommunevurderingerne er et udtryk for, at risikoen for
at bo i et hus med for høje radonniveauer er forskellig
alt efter hvor i landet du bor. Der er f.eks. større risiko
for radon på Sjælland og øerne end i Vestjylland.
Hvad gør jeg ved det?
•
Du kan nemt og billigt foretage en radonmåling i dit
hjem. Radon måles i bequerel per kubikmeter (Bq/rn").
•
Måler du over 100 Bq/m3, anbefaler Energistyreisen, at
radonniveauet nedbringes.
•
Ved radonniveauer mellem 100-200 Bq/m3, anbefaler
Energistyreisen, at du nedbringer radonniveauet via
forbedringer af ventilation samt tætning af revner i
fundamentet og utætheder ved rørsammenføringer.
SIDE 5
HUSTYPEBESKRIVElSE
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
83/122
082/120
Radonkortet
Andel af husstande
med over 200 Bq/m3
HØj
Lav
0%
1%
3%
10%
30%
SIDE 6
HUSTYPEBESKRIVELSE
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
84/122
083/120
___
•
tSØ
=---
SIKKERHEDSSTYRELSEN
Eleftersyn
Elinstallationsrapport for ejendommen
Sælger
Niels Myrup Jensen og Birthe Laakkonen
Adresse
Søndervang 18
Postnr. og by
5750 Ringe
Dato
30.06.2015
Udløbsdato
30.06.2016
Lb.nr.
186825
Autoriseret
elinstallatørvirksomhed
factum2 el & teknik a/s
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 7025 5757
CVR nr.
34453489
Internt
sagsnummer
54229
Indhold
18/08/2016
Vejledning om elinstallationsrapporter
2
Sammenfatning af eleftersyn
7
Gennemgang af bygningens elinstallationer
8
Sælgers oplysninger om funktionsdygtighed
18
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
85/122
084/120
Eleftersyn
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Lb.nr.
186825
VEJLEDNING OM ELiNSTALLATIONSRAPPORTER
Huseftersynsordningen omfatter både et huseftersyn og et
eleftersyn i forbindelse med ejerskifte. Sælgeren skal
bestille eleftersynet hos en autoriseret elinstallatør og
huseftersynet hos en bygningssagkyndig.
Sælgeren får derefter en elinstallationsrapport og en
tilstandsrapport og indhenter et tilbud på
ejerskifteforsikring, som præsenteres for køberen, inden
købsaftalen skal underskrives. Kun på den måde kan
sælgeren blive fritaget for det normale 10-årige
sælgeransvar.
Vigtige oplysninger om
elinstallationsrapporter og eleftersyn
Når du skal købe eller sælge hus eller lejlighed, har du brug for
at vide noget om eleftersyn, elinstallationsrapporter og
ejerskifteforsikring.
Her får du en kort introduktion
og et hurtigt overblik
Eleftersynet omfatter en gennemgang af bygningens
elinstallationer og en eltnstallationsrapport.
Elinstallatøren
gennemgår både "hovedhuset" og garager, udhuse og andre
bygninger, hvor der er elinstallationer,
Eleftersynet bliver udført af autoriserede
elinstallatørvirksomheder.
Elinstallatørerne har autorisation til
at udføre og servicere elinstallationer og har derfor stor
erfaring på området. De har sat sig ind i, hvilke regler der
gælder for elinstallationer i de forskellige perioder.
Begrebet elinstallatøren her i vejledningen dækker både den
autoriserede elinstallatørvirksomhed, de ansatte i
virksomheden og den person, der har personlig autorisation
som elinstallatør.
Elinstallatøren repræsenterer hverken køber eller sælger, og
formålet med eleftersynet er at give et professionelt og uvildigt
billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige
og lovlige.
Elinstallatørens gennemgang af elinstallationerne tager
udgangspunkt i, om elinstallationerne var lovlige på
udførelsestidspunktet - altså om de er udført efter de regler,
der gjaldt, da elinstallationerne blev udført. Du skal derfor være
opmærksom på, at elinstallationer i ældre huse ikke bliver
bedømt efter de regler, der gælder for elinstallationer i huse,
der opføres nu.
Tre vigtige ting, du ~k~1 vide om
elinstallationsrapporten
1. En'elinstallationsrapport er en
beskrivelse af manglende eller
nedsat funktion ved
elinstallationerne og af ulovlige
forhold ved ellnstallaticnerne
Elinstallatøren 'foretager en visuel
gennemgang af husets elinstallationercq
åbner stikprøyevis nogle af
elinstallationernefor at se, hvad der er
bagved,
Ved gennemgangen anvendes en
systematisk metode, som kan afdække
ulovlige forhold og funktionsfejl ved
elinstallatiönerne, som på kort eller
længere sigt ka,n indebære risiko for
personskade eller brand,
Du får ikke oplysninger om, hvordan det Vil
kunne påvirke elfnstallationemes funktion
, hvis elforbruqet og forbrugsmønsteret
'
ændrer sig væsentligt. Det'vil sige, at du
ikke får en vurdering af, om
elinstallationerneer tidssvarende.
Elinstallationsrapporten' kan ikke'
sammenlignes med en varedeklaration på
husets elinställationer.
2. Omfatter synlige skader
Der kan være skjulte skader, som
elinstallatøren ikke har mulighed for at
finde. Eleftersynet handler primært om
ulovlige forhold ved bygningens
elinstallationer, som kan lncebære.rislko
for personskade eller brand.
Ejerskifteforsikringen dækker
omkostninqertil at- udbedre ulovlige
ellnstallatlcner og funktlonsfejl, som ikke
er omtalt.i elinstallationsrapporten.
3. Høj karakter er ikke nødveridigvis
det samme som høj udgift
Der et ikke en-direkte sammenhæng
,
metlern de'n karakter, so~ eli~sta"atøren
Du skalogså være opmærksom på, at elinstallationsrapporten
ikke tager højde for, om elinstallationerne fortsat vil kunne
giver en installation eller en
Side 2 af 18
Dato: 30.06.2015
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
86/122
085/120
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Lb.nr.
Eleftersyn
186825
fungere, hvis husstandens elforbrug og dermed belastningen
af elinstallationerne ændrer sig væsentligt. Elinstallationer,
der
er lovligt udført for 20 år siden, og som også er
funktionsdygtige i dag, kan for eksempel vise sig at blive
utilstrækkelige, hvis flere kommer til at bo i huset, og der bliver
tilkoblet flere pc'ere og andre elforbrugende apparater.
Elinstallatørvirksomheder,
der udfører eleftersyn, har en
ansvarsforsikring, som kan dække fejl begået i forbindelse
med gennemgangen af bygningens elinstallationer eller
elinstallationsrapporten i mindst 5 år.
Sikkerhedsstyrelsen udfører løbende kvalitetskontrol med
elinstallatørernes arbejde. Du kan derfor blive kontaktet af
Sikkerhedsstyrelsen typisk i løbet af de første 3 måneder, efter
at elinstallationsrapporten
er udarbejdet. Sikkerhedsstyrelsens
medarbejder vil bede om lov til at gennemgå elinstalIationerne
i din ejendom.
installationsdei, og prisen på at få gjort
elinstallationen lovlig og funktionsdygtig.
Der kan være ulovlige forhold eller
funktionsfejl, som hurtigt og billigt kan
udbedres, men som kan indebære alvorlig
risiko for personskade eller brand, hvis der
ikke gøres noget.
Elinstallatøren kan også bruge karakteren
UN. Denne karakter skal forstås som en
advarselslampe, der tændes. Her er
noget, som kræver en nærmere
undersøgelse, end eleftersynet har givet
mulighed for.
Læs mere om e/eftersyn og e/insta//ationsrapporter på
www.bo/igejer.dk/e/insta//ationsrapport
Hvis du er utilfreds med din
elinstallationsrapport
Elinstallatøren gennemgår elinstallationerne for at kunne give et
professionelt og uvildigt billede af, om bygningens elinstallationer er
funktionsdygtige
og lovlige.
Du kan klage, hvis elinstallatøren har overset ulovlige forhold,
funktionsfejl eller har begået andre fejl, så elinstallationsrapporten
giver et forkert indtryk af elinstallationerne.
Du kan klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer,
Skanderborgvej 238, 8260 Viby J., som behandler klager fra både
købere og sælgere over elinstallationsrapporter,
som er udarbejdet
af elinstallatører som led i huseftersynsordningen. Du skal dog
forelægge din klage for elinstallatøren,
inden du klager til
Ankenævnet.
Du kan læse om reglerne om klage og hente et klageskema på
www.el-ws-anke.dk eller ved at ringe til Ankenævnet, telefon 87 41
77 90 på hverdage mellem kl. 10 og 12.
Ankenævnet træffer afgørelser, så parterne i en hushandel kan
undgå retssag. De fleste sager vil normalt være afgjort inden for
cirka 6 måneder.
Side 3 af 18
Dato: 30.06.2015
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
87/122
086/120
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Lb.nr.
186825
Eleftersyn
Til dig, der skal købe
Du kan bruge elinstallationsrapporten som hjælp til at vurdere
elinstallationerne i den ejendom, du er interesseret i at købe.
Her er en liste med eksempler på
forhold, som elinstallatøren ikke
holder øje med:
bagatelagtige forhold, herunder
sædvanligt slid og ælde, som er
normalt for en elinstalIation med den
pågældende alder, og som ikke
påvirker elinstalIationernes
funktionsdygtighed nævneværdigt
Når sælger har fået foretaget et eleftersyn, skriver
elinstallatøren en elinstallationsrapport på baggrund af de
undersøgelser og stikprøver, der er foretaget. Rapporten
beskriver, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er
funktionsdygtige og lovlige. Derudover indeholder rapporten
oplysninger fra sælger om elinstallationernes
funktionsdygtighed.
Hvert konstateret ulovligt forhold og hver funktionsfejl i
elinstallationsrapporten får en karakter, der viser, hvor farlig
eller alvorlig fejlen er for den enkelte del af installationen.
Karaktererne gives ud fra en teknisk vurdering. Karakteren
siger ikke noget om, hvor meget en udbedring vil koste.
dele af elinstallationen,
utilgængelige
der var
elinstallationer uden for selve
bygningen
hårde hvidevarer
•
Elinstallationsrapportens karakterer K1, K2 og K3 beskriver
ulovlige forhold. K3 angiver et ulovligt forhold, der allerede på
kort sigt kan medføre alvorlig fare. K1 og K2 angiver ulovlige
forhold, hvor faren er vurderet at være på længere sigt.
Ejerskifteforsikringen dækker ikke, at et K3-forhold ved en fejl
for eksempel er kategoriseret som et K1- eller K2-forhold.
andre brugsgenstande
om elinstallationen
er tidssvarende
Karaktersystemet
Sælgers oplysninger om elistallationernes
er ikke en garanti.
funktionsdygtighed
Sådan foregår et eleftersyn
Elinstallatøren giver hvert ulovligt forhold
eller hver funktionsfejl en karakter, der
svarer til, hvor alvorligt forholdet er:
Elinstallatøren vurderer husets elinstallationer ud fra det, man
umiddelbart kan se, og der foretages også stikprøver, hvor
nogle aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne
undersøges. Der bliver ikke tale om at fjerne for eksempel
sænkede lofter. Derfor kan der være ulovlige forhold eller
funktionsfejl, som ikke bliver opdaget, og som ikke fremgår af
elinstallationsrapporten.
Hvad kigger elinstallatøren
efter?
Ved gennemgangen af elinstallationerne vil elinstallatøren
blandt andet
KO - Praktisk eller kosmetisk mangel
K1 - Ulovligt forhold, som ikke
umiddelbart er farligt, og som ikke
påvirker funktionsdygtigheden
K2 - Ulovligt forhold, som på længere
sigt kan indebære risiko for
personskade eller brand og/eller
manglende eller mangelfuld
funktionsdygtighed i en mindre og
afgrænset del af installationen
•
kontrollere eltavler
•
foretage kontrolmåling af fejlstrømsafbrydere
•
kontrollere materiel bag afbrydere, stikkontakter og
lampeudtag
K3 - Ulovligt forhold, som umiddelbart
eller på kort sigt kan indebære risiko for
personskade eller brand og/eller
manglende eller mangelfuld
funktionsdygtighed i en væsentlig eller
omfattende del af installationen
•
kontrollere lavvoltsinstallationer
UN - Bør undersøges nærmere
•
kontrollere elinstallationernes antal og dimensionering
•
kontrollere beskyttelse mod direkte og indirekte berøring
med spændingsførende dele.
Side 4 af 18
Dato: 30.06.2015
18/08/2016
IB - Ingen bemærkninger
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
88/122
087/120
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Lb.nr.
186825
Eleftersyn
Elinstallationsrapportens gyldighed
Elinstallationsrapporten
er gyldig
i et år, efter den er udarbejdet.
Tilstandsrapport
Du skal være opmærksom på, at der ud over
elinstallationsrapporten også er krav om en tilstandsrapport, for at
der kan tegnes ejerskifteforsikring.
Læs mere
om dette
på www.boligejer.dk/tilstandsrapport
Ejerskifteforsikring
Om ejerskifteforsikring
Når du køber et hus, kan du tegne en ejerskifteforsikring,
der er udarbejdet en elinstallationsrapport og en
ti Ista nd s rapport.
hvis
Ejerskifteforsikringen kan sikre dig mod
større udgifter til blandt andet
udbedring af skjulte ulovlige
elinstallationer.
Hvis du ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv
betale alle udgifter til udbedring af husets elinstallationer, hvad
enten ulovlige forhold eller funktionsfejl er nævnt i en
elinstallati-onsrapport eller ej.
Der kan være forskel på, hvad ejerskifteforsikringen
dækker.
Det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra
forsikringsselskabet. Lovgivningen fastsætter dog nogle
minimumskrav for dækningens omfang.
Du må normalt selv betale for udgifter
til udbedring af mindre forhold ved
elinstallationerne, som ikke umiddelbart
kan indebære risiko for personskade
eller brand, vedligeholdelse samt
udbedring af almindeligt slid og ælde.
•
Sælger skal betale den ene halvdel af forsikringspræmien. Du
skal betale den anden. Selvom du har fået tilbud fra sælgers
forsikringsselskab, må du gerne vælge et andet selskab.
Sælger er dog ikke forpligtet til at betale mere end sit
oprindelige tilbud, hvis præmien til det nye forsikringsselskab
er højere.
Forhold, der er beskrevet i
elinstallationsrapporteneller i
tilstandsrapporten,er ikke dækket af
ejerskifteforsikringen, medmindre
forholdet er klart forkert beskrevet.
Ejerskifteforsikringen dækker heller
ikke forhold ved elinstallationer, der er
normale i ældre huse.
Du kan læse mere om ejerskifteforsikring
på www.forsikringsoplysningen.dk
Side 5 af 18
Dato: 30.06.2015
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
89/122
088/120
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Lb.nr.
186825
Eleftersyn
Til dig, der skal sælge
Du kan kun blive fritaget for
ansvaret, hvis du opfylder
følgende fire punkter:
Elinstallatøren gennemgår installationer og installationsdele i
bygningen for at afdække ulovlige forhold eller funktionsfejl.
Elinstallationsrapporten
Som sælger skal du give oplysninger efter din bedste
overbevisning. Forkerte oplysninger kan være ansvarspådragende.
er udarbejdet
mindre end 1 år før den dag, hvor køberen
modtager rapporten.
Du har også fået udarbejdet
I elinstallationsrapporten
beskriver elinstallatøren, om bygningens
elinstallationer var ulovlige efter de regler, der var gældende, da
installationerne blev udført, eller om der er konstateret manglende
eller nedsat funktion ved bygningens elinstallationer.
Det er dig som sælger, der skal bestille eleftersynet. Efter
gennemgangen af elinstallationerne får du elinstallationsrapporten
fra elinstallatøren.
Det er vigtigt, at du læser elinstallationsrapporten
grundigt. Hvis du mener, at elinstallatøren har skrevet noget forkert,
for eksempel fordi han har misforstået dine oplysninger om
elinstallationernes funktionsdygtighed, skal du straks kontakte
elinstallatøren for at få det afklaret.
Du skal præsentere elinstallationsrapporten
for køberen sammen
med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver
købsaftalen. Samtidig skal du også præsentere en tilstandsrapport.
Kun på den måde kan du blive fritaget for det normale tü-åriqe
sælgeransvar.
tilstandsrapport.
Du fremskaffer et tilbud på en
ejerskifteforsikring
halvdelen
og tilbyder at betale
af præmien.
Du sikrer dig, at køberen er klar over, at dit
1 O-årige sælgeransvar
er bortfaldet.
Du skal dog være klar over, at du
som sælger fortsat kan komme til
at hæfte for:
forhold uden for bygningen (for eksempel
elinstallationer ved fritstående
havebelysning)
hvis du bevidst eller groft uagtsomt har
givet ukorrekte oplysninger
med eleftersynet
i forbindelse
(for eksempel ved at
fortie funktionsmangier,
du har kendskab
til).
Hvad bruges oplysningerne til?
Oplysningerne
administreres
i elinstallationsrapporten
indgår i et register, som
af Sikkerhedsstyrelsen.
Registret vil blive brugt til at planlægge Sikkerhedsstyrelsens
kontroltilsyn. I forbindelse med denne kontrol viloplysningerne
indgå i Sikkerhedsstyrelsens
sagsbehandling.
også
Derudover vil registret blive anvendt til statistiske formål.
Side 6 af 18
Dato: 30.06.2015
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
90/122
089/120
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Lb.nr.
186825
Eleftersyn
Sammenfatning
af eleftersyn
K3
UN
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
5
O
O
O
O
O
Værelse ved køkken
3
O
O
O
O
O
Stuen
Værelse mod stue
3
O
O
O
O
O
Stuen
Stue
3
O
O
O
O
O
Stuen
Udestue
O
O
O
O
O
O
Stuen
Nyt Badeværelse
5
O
O
O
O
O
Stuen
Nyt værelse overfor bad
4
O
O
O
O
O
Stuen
Nyt værelse ved bad
4
O
O
O
O
O
Stuen
Nyt værelse ved enden af gang
4
O
O
O
O
O
Stuen
Loftrum
O
O
O
O
Stuen
Uden på bygningen
O
O
2
O
O
Stuen
Carport
O
O
O
O
O
O
Stuen
garagebygning.
3
O
O
O
O
O
4
O
O
O
O
Etage
Rum
IB
KO
Stuen
Eltavle
8
O
Stuen
Bryggers
4
O
O
Stuen
Gang
4
O
O
Stuen
Badeværelse
3
O
Stuen
Værelse overfor bad
3
Stuen
Køkken
Stuen
Generelt
K1
K2
O
Forklaring af karakterer
Elinstallatøren
giver hvert ulovligt forhold eller hver funktionsfejl en karakter, der svarer til, hvor alvorligt forholdet er:
•
IB - Ingen bemærkninger
•
KO - Praktisk eller kosmetisk mangel
•
K1 - Ulovligt forhold, som ikke umiddelbart er farligt, og som ikke påvirker funktionsdygtigheden
•
K2 - Ulovligt forhold, som på længere sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller manglende eller
mangelfuld funktionsdygtighed i en mindre og afgrænset del af installationen
•
K3 - Ulovligt forhold, som umiddelbart eller på kort sigt kan indebære risiko for personskade eller brand og/eller
manglende eller mangelfuld funktionsdygtighed i en væsentlig eller omfattende del af installationen
•
UN - Bør undersøges nærmere
Side 7 af 18
Dato: 30.06.2015
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
91/122
090/120
Lb.nr.
186825
Eleftersyn
Elinstallationsrapport
Version 1.2
ElinstalIationens tilstand
Stuen
Eltavle
Spørgsmål
Svar Karakter Note
Er tavlen let tilgængelig for
betjening?
Ja
Er tavlekapslingen intakt?
Nej
K2
Der er større huller i tavlen.
Er tavlen opmærket korrekt?
Nej
K1
Der er ingen mærkning om tilhørsforhold og max.
sikringsstørrelse.
Er der det krævede antal
lysgrupper?
Ja
Er der fejlstrømsafbryder (HFIeller HPFI-afbryder)?
Ja
Fungerer fejlstrømsafbryderen
korrekt ved kontrolmåling?
Ja
Slår fejlstrømsafbryderen fra ved
påvirkning af testknappen?
Ja
Er hele installationen beskyttet
mod indirekte berøring?
Ja
Er der anvendt sikringer
svarende til elinstallationen?
Ja
Er der en virksom
jordforbindelse?
Ja
Side 8 af 18
Dato: 30.06.2015
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
92/122
091/120
Lb.nr.
Eleftersyn
186825
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Bryggers
Spørgsmål
Svar
Er der det krævede antal
stikkontakter?
Ja
Er der fremført beskyttelsesleder
til stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Nej
Er der dåser bag stikkontakter og
afbrydere, og er de installeret
korrekt?
Ja
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de installeret
korrekt?
Ja
Er fastmonterede og stationære
bruqsqenstande (fx
vaskemaskine og tørretumbler)
forbundet til
beskyttelseslederen?
Ja
Karakter
Note
K2
Der mangler beskyttelsesleder i flere stikkontakter og
tilslutningssteder.
Stikkontakt over bord
Afbryder ved væg ved dør
Hvad har været adskilt?
Gang
Spørgsmål
Svar
Er der det krævede antal 220 /
Ja
Karakter
Note
250 V stikkontakter?
Er der fremført beskyttelsesleder
til stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ja
Er der dåser bag stikkontakter og
afbrydere, og er de installeret
korrekt?
Ja
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de installeret
korrekt?
Ja
Hvad har været adskilt?
Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør
Lampeudtag midt i loftet
Dato: 30.06.2015
18/08/2016
Side 9 af 18
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
93/122
092/120
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Lb.nr.
186825
Eleftersyn
Badeværelse
Spørgsmål
Svar
Er der den krævede
stikkontakt?
Ja
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Nej
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ikke
relevant
Er der dåser bag / over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Ja
Er fastmonterede og
stationære brugsgenstande
(fx vaskemaskine og
tørretumbler) forbundet til
beskyttelseslederen?
Ikke
relevant
Er installationen og
brugsgenstande korrekt
placeret i forhold til
beskyttelsen mod vand?
Ja
Karakter
Note
K2
Der mangler beskyttelsesleder
tilslutningssteder.
Hvad har været adskilt?
i flere stikkontakter
og
Lampeudtag ved vask
Værelse overfor bad
Spørgsmål
Svar
Er der det krævede antal 220 /
250 V stikkontakter?
Ja
Er der fremført beskyttelsesleder
til stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Nej
Er der dåser bag stikkontakter og
afbrydere, og er de installeret
korrekt?
Ja
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de installeret
korrekt?
Ja
Hvad har været adskilt?
Karakter
Note
K2
Der mangler beskyttelsesleder i en stikkontakt eller et
ti Islutningssted.
Stikkontakt ved ydervæg
Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør
Lampeudtag tv i loft
Dato: 30.06.2015
18/08/2016
Side 10 af 18
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
94/122
093/120
Lb.nr.
186825
Eleftersyn
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Køkken
Karakter
Spørgsmål
Svar
Er der det krævede antal 220/
250 V stikkontakter?
Ja
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ja
Er stikkontakterne
to lysgrupper?
Ikke
relevant
fordelt på
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ja
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Ja
Er fastmonterede og
stationære brugsgenstande
(fx komfur og
opvaskemaskine) forbundet til
beskyttelseslederen?
Ja
Hvad har været adskilt?
Note
Stikkontakt over bord
Lampeudtag ved vask
Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør
Værelse ved køkken
Karakter
Spørgsmål
Svar
Er der det krævede antal 220
/ 250 V stikkontakter?
Ja
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ikke
relevant
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ja
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Ja
Hvad har været adskilt?
Note
Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør
Stikkontakt ved ydervæg
Lampeudtag midt i loftet
Dato: 30.06.2015
18/08/2016
Side 11 af 18
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
95/122
094/120
Lb.nr.
Eleftersyn
186825
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Værelse mod stue
Spørgsmål
Svar
Er der det krævede antal 220
Ja
Karakter
Note
/ 250 V stikkontakter?
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ikke
relevant
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ja
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Ja
Hvad har været adskilt?
Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør
Lampeudtag midt i loftet
Stue
Spørgsmål
Svar
Er der det krævede antal 220
Ja
Karakter
Note
/ 250 V stikkontakter?
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ikke
relevant
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ja
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Ja
Hvad har været adskilt?
Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør
Lampeudtag i loft fjernest fra dør
Stikkontakt ved ydervæg
Dato: 30.06.2015
18/08/2016
Side 12 af 18
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
96/122
095/120
Lb.nr.
186825
Eleftersyn
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Udestue
Spørgsmål
Svar
Er der det krævede antal 220
/ 250 V stikkontakter?
Ikke
relevant
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ikke
relevant
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ikke
relevant
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Ikke
relevant
Karakter
Note
Karakter
Note
Hvad har været adskilt?
Nyt Badeværelse
Spørgsmål
Svar
Er der den krævede
stikkontakt?
Ja
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ja
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ja
Erderdåserbag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Ja
Er fastmonterede og
stationære brugsgenstande
(fx vaskemaskine og
tørretumbler) forbundet til
beskyttelseslederen?
Ikke
relevant
Er installationen og
brugsgenstande korrekt
placeret i forhold til
beskyttelsen mod vand?
Ja
Hvad har været adskilt?
Lampeudtag ved vask
Stikkontakt over vask
Dato: 30.06.2015
18/08/2016
Side 13 af 18
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
97/122
096/120
Lb.nr.
Eleftersyn
186825
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Nyt værelse overfor bad
Spørgsmål
Svar
Er der det krævede antal 220 /
Ja
Karakter
Note
250 V stikkontakter?
Er der fremført beskyttelsesleder
til stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ja
Er der dåser bag stikkontakter og
afbrydere, og er de installeret
korrekt?
Ja
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de installeret
korrekt?
Ja
Hvad har været adskilt?
Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør
Stikkontakt ved ydervæg
Lampeudtag midt i loftet
Nyt værelse ved bad
Spørgsmål
Svar
Er der det krævede antal 220 /
Ja
Karakter
Note
250 V stikkontakter?
Er der fremført beskyttelsesleder
til stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ja
Er der dåser bag stikkontakter og
afbrydere, og er de installeret
korrekt?
Ja
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de installeret
korrekt?
Ja
Hvad har været adskilt?
Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør
Stikkontakt ved ydervæg
Lampeudtag midt i loftet
Dato: 30.06.2015
18/08/2016
Side 14 af 18
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
98/122
097/120
Lb.nr.
186825
Eleftersyn
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Nyt værelse ved enden af gang
Spørgsmål
Svar
Er der det krævede antal 220 /
250 V stikkontakter?
Ja
Er der fremført beskyttelsesleder
til stikkontakter og andre
ti lsi utn i ngssteder?
Ja
Er der dåser bag stikkontakter og
afbrydere, og er de installeret
korrekt?
Ja
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de installeret
korrekt?
Ja
Karakter
Hvad har været adskilt?
Note
Afbryder og stikkontakt ved væg ved dør
Stikkontakt ved ydervæg
Lampeudtag midt i loftet
Loftrum
Spørgsmål
Svar
Er der det krævede antal
stikkontakter?
Ja
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tils I utn i ngssteder?
Ikke
relevant
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Nej
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Ikke
relevant
Hvad har været adskilt?
Karakter
Note
K1
Der er for store åbninger ved dåse.
Stikkontakt på spær
Dåse på spær
Side15af18
Dato: 30.06.2015
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
99/122
098/120
Lb.nr.
186825
Eleftersyn
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Uden på bygningen
Spørgsmål
Svar
Karakter
Note
Er der fremført beskyttelsesleder
til stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ja
Er brugsgenstande (fx lamper)
forbundet til
beskyttelseslederen?
Nej
K2
Der mangler beskyttelsesleder
Har det elektriske materiel den
korrekte kapslingsklasse?
Nej
K2
Flere lamper er defekte eller har forkert kapslingsklasse
til en brugsgenstand.
Stikkontakt ved væg til højre for dør
Udvendig lampe ved væg til højre for dør
Hvad har været adskilt?
Carport
Karakter
Spørgsmål
Svar
Er der det krævede antal
stikkontakter?
Ikke
relevant
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ikke
relevant
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ikke
relevant
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Ikke
relevant
Note
Hvad har været adskilt?
Side16af18
Dato: 30.06.2015
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
100/122
099/120
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Lb.nr.
186825
Eleftersyn
garagebygning.
Karakter
Spørgsmål
Svar
Er der det krævede antal
stikkontakter?
Ja
Er der fremført
beskyttelsesleder til
stikkontakter og andre
tilslutningssteder?
Ja
Er der dåser bag stikkontakter
og afbrydere, og er de
installeret korrekt?
Ja
Er der dåser bag/over
lampeudtag, og er de
installeret korrekt?
Ikke
relevant
Hvad har været adskilt?
Note
Dåse på spær
Stikkontakt ved væg ved dør
Besøget
Elinstallationen gennemgået:
30.06.2015
Gennemgangen foretaget af:
Mikkel Holm
Starttidspunkt:
10:00
Sluttidspunkt:
11 :30
Spørgsmål
Svar
Var der adgang til alle rum?
Ja
Blevalle rum gennemgået?
Ja
Note
Generelt
Spørgsmål
Svar
Karakter
Note
Er al materiel fastgjort?
Nej
K1
Der var en stikkontakt som ikke var fastgjort
Er der låg på dåser og rosetter?
Ja
Er der anvendt korrekt
ledningsmateriel som fast
installation?
Ja
Er installationen beskyttet mod
fysisk overlast?
Ja
Er samlinger anbragt i dåser?
Ja
Side1?af18
Dato: 30.06.2015
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
101/122
100/120
Lb.nr.
186825
Eleftersyn
Elinstallationsrapport
Version 1.2
Sælgers oplysninger om funktionsdygtighed
Spørgsmål
Svar
Fungerer hele elinstallationen?
Ja
Stemmer sælgers oplysninger om
funktionsdygtigheden overens med
gennemgangen
Ja
Note
Stamoplysninger
Boligen
Adresse
Søndervang 18
Postnr. og by
5750 Ringe
Opført år
1969
Samlet
bygningsareal
272
Særlige
oplysninger
om
ejendommen
Udløsetid AC 28 m/sek
Udløsetid Pulserende-DC 0° = 11 m/sek
Udløsetid Pulserende-DC 180
17 m/sek
Udløsestrøm AC 21 mA
Udløsestrøm Pulserende-DC
22 mA
Berøringsspænding Ut 0,5 Volt
Overgangsmodstand til jord
18 Ohm
=
0
=
=
=
=
=
Tilbyning opført i 2004
Boligens ejer
Adresse
Søndervang 18
Navn
Niels Myrup Jensen og Birthe Laakkonen
Postnr. og by
5750 Ringe
Email
[email protected]
Telefon
24788816
Dato: 30.06.2015
18/08/2016
Side 18 af 18
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
102/122
101/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Kort over vejforsyning
Vejforsyning
omkring rnatr.nr. 21 v, Ringe By, Ringe
Oplysninger om vejforsyning er Indhentet d. 13. juli 2016.
Signaturforklaring vedr. vej-/stistatus:
_. _. _. _. -
Offentlig
-
Privat fælles
-
-
-
Privat/almen
",,"""""" "
Planlagt nedklassificering
Matrikel
Kortet viser med farvemarkering de veje og stier, som vejmyndigheden har registreret som værende hhv. offentlige, private fælles eller
private/almene. Status for veje/stier uden farvemarkering er ikke oplyst. Kontakt kommunen for oplysning om disse.
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
103/122
102/120
Danmarks Miljøportal
Den 13-07-2016, kl. 16:04
Data om miljøet i Danmark
Jordforureningsattest
Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige
landsdækkendedatabase på jordforureningsområdet, DKjord.
Attesten er baseret på en søgningom en specifik matrikel. I attesten bruges også begrebet "lokalitet", der kan
dække over flere matrikler eller eventuelt en mindre del af en matrikel. Der er flere oplysninger omkring
lokaliteten, som ikke nødvendigvisogså gælder for matriklen. Se derfor på kortmaterialet, hvor meget af
matriklen der berøres af lokaliteten.
Attestens kort er baseret på data fra DanmarksArealinformation og GeodatastyreIsen. Ansvaret for de
registrerede data ligger hos regionen og kommunen, hvor den aktuelle matrikel er beliggende. Bemærk, at
denne attest omhandler alene oplysninger om jordforurening.
Der er søgt på følgende matrikel:
Ejerlavsnavn
Ringe By
Matrikelnummer
21v
Region
RegionSyddanmark
Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Kort
Placeringen af den søgte matrikel kan ses nedenfor (her kan de også se om der er jordforureninger i nærheden
af det søgte).
Udgået efter kortlægning
Udgåetfør kortlægning
.Jordforurening, V2. Region
.Jordforurening, V1 - Region
F orureni ngsstatus
Matrikel status: Matriklen er ikke kortlagt.
Region Syddanmarkhar for nuværende ingen oplysninger om jordforurening på den pågældende matrikel.
Matriklen er omfattet af områdeklassificering. Matriklen er ikke fritaget for analysepligt ved jordflytning.
Jordflytninger fra områdeklassificerede og kortlagte arealer skal anmeldestil Kommunen.
Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV,
a972db41-bd16-4caO-9131-43475e6c480c
www.miljoeportal.dk
Side 1 af 3
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
104/122
103/120
Danmarks Miljefportal
Den 13-07-2016, klo 16:04
Data om miljøet j Danmark
Kontaktop Iysni nger
Adresse
Danhaven12, 7100 Vejle
Mail
[email protected]
Web
www.regionsyddanmark.dk/jordforurening
Bemærkning
Man bør tillige danne en attest fra Region Syddanmarkhjemmeside "Søg en
forurenet grund" da der her findes oplysninger om lokaliteter, der er under
sagsbehandlingi forbindelse med kortlægning. Disse lokaliteter kan først findes på
DanmarksMiljøportal når der er truffet afgørelse om kortlægning. Der er
indsamlet oplysninger om aktiviteter, der kan have forurenet jord eller
grundvand, med driftsperiode frem til midten af 1970'ernei hele kommunen
(Affaldsdepotloven). I mindre dele af områder med særlige drikkevandsinteresser
er der ligeledes sket kortlægning af aktiviteter frem til efter 2000
(Jordforureni ngsloven).
Faaborg-MidttYn
Kommune
.
-',"
'
, " ,.'
"
,,',
"
Adresse
Nørregade4 I 5600 Faaborg
Mail
[email protected]
Web
http://www.faaborgmidtfyn.dk/borger/natur-og-miljoe/jord/jordforurening/
Bemærkning
Hvis din grund ikke er omfattet af områdeklassificering i denne attest, kan det
skyldesat din kommune endnu ikke har gjort data tilgængelige på Danmarks
Miljøportal eller at data ikke er opdateret.
,
Bilag
Jordforurening,
V1
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på
arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.
Jordforurening,
V2
Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at
det med høj grad af sikkerhed kan læggestil grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og
koncentration,
Nuancering
Nuanceringaf kortlægning på V2, på baggrundaf den risiko, den kortlagte forurening udgør eller kan udgørefor den
aktuelle anvendelsetil boligformål
Udgået Efter Kortlægning
Forureninger, som har været kortlagt på vidensniveau 1 eller 2, men som er udgået af kortlægningen
Udgået Før Kortlægning
Lokaliteter, hvor der er foretaget en oprensning så de ikke bliver kortlagt som forurenet (V2). Desuden findes der
lokaliteter i denne kategori, hvor det har været vurderet om de skulle kortlægges som mulig forurenet (V1) men hvor
Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV,
a972db41-bd16-4caO-9131-43475e6c480c
www.miljoeportalodk
Side 2 af 3
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
105/122
104/120
Danmarks Miljøportal
Den 13-07-2016, kl. 16:04
Data om miljøet i Danmark
rokanteten trucences pa baggruna ar ae rustonske optysmnger.
Områdeklassificering
område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens § SOa. Byzone klassificeres
som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Oplysning om områdeklassificering
stammer fra en tegning af matriklen på kort. I enkelte til fælde kan unøjagtigheder i matrikeltegningen overlappe en
anden matrikelog påvirke informationer herpå. Derudover er det en kendt problemstilling, at matrikler som grænser op
til et områdeklassificeret areal fejlagtigt fremgår som områdeklassificeret. DanmarksMiljøportal arbejder i øjeblikket
på at få rettet op dette. Hvis attesten indeholder oplysning om områdeklassificering, inkl. analysefrie områder, som
forekommer ukorrekt, så kan du få et overblik over matriklen på http://arealinformation.miljoeportal.dk/ distribution/.
Ellers kan den aktuelle kommune kontaktes.
Danmarks Miljøportal, Rentemestervej 8, 2400 København NV,
www.miljoeportal.dk
18/08/2016
a972db41-bd16-4caO-9131-4347Se6c480c
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
Side 3 af 3
106/122
105/120
Marianne
Dinesen - DAHL
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Annette Milling (anmil) <[email protected]>
2. august 2016 10:27
Helle Skovborg Krogh - DAHL
SV: Miljøsaq ? - J.nr. 138081 - Tvangsauktion over 5øndervang 18,5750
tilhørende Niels Myrup Jensen og Birthe Laakkonen
Ringe-
Til Helle Skovborg Krogh
Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke verserende miljøsager (iht. lov om vandforsyning og iht. lov om
miljøbeskyttelse) vedr. denne ejendom.
Venlig hilsen
Annette Milling
Assistent
Miljøafdelingen
By, Land og Kultur
Mellemgade 15, 5600 Faaborg
Telefon: 7253 2131
e-mail [email protected]
www.fmk.dk
Fra: Teknik Virksomhedspostkasse (teknik-vp)
Sendt: 14. juli 201608:04
Til: Olav Bojesen (olboj) <[email protected]>
Emne: VS: Miljøsag? - J.nr. 138081- Tvangsauktion over Søndervang 18, 5750 Ringe - tilhørende Niels Myrup Jensen
og Birthe Laakkonen
Fra: FMK Hovedpostkasse Virksomhedspostkasse (fmk)
Sendt: 14. juli 201607:51
Til: Teknik Virksomhedspostkasse (teknik-vp) <[email protected]>
Emne: VS: Miljøsag? - J.nr. 138081- Tvangsauktion over Søndervang 18, 5750 Ringe - tilhørende Niels Myrup Jensen
og Birthe Laakkonen
Fra: Helle Skovborg Krogh - DAHL [mailto:[email protected]]
Sendt: 14. juli 201607:41
Til: FMK Hovedpostkasse Virksomhedspostkasse (fmk) <[email protected]>
Emne: Miljøsag? - J.nr. 138081- Tvangsauktion over Søndervang 18, 5750 Ringe - tilhørende Niels Myrup Jensen og
Birthe Laakkonen
[Side
18/08/2016
#J
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
107/122
106/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Bilag
Bilag dannet 13/7 2016
Bilag vedr. fortrinsberettiget
forfalden
gæld til kommunen for ejendommen
5øndervang 18,5750 Ringe
.. Søndervang 18,5750 Ringe
Ejendommens adresse: ...
Matr.nr
..
... .
21 v Ringe By, Ringe
1304m'
Grundareal.
........
Ejendomsnummer:
015794
Faaborg-Midtfyn Kommune
Kommune: ..
. Privatpersoner eller interessentskab
Ejerforhold:.
Enhedens samlede areal
188m'
........
Anvendelse:.
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
Antal værelser:
.8
Antal bygninger:
.3
Detaljeret
information
om omfattede matrikelnumre
Matr.nr. 21 v Ringe By, Ringe
__
= __
ci?:>
ERHVERVSSTYRELSEN
18/08/2016
Rapport-ID: e34cd2e6-4cid-4cca-8e56-1 f2c55ge5a47
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
108/122
107/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Søndervang j 8
5750 Ringe
Bilag dannet 13/7 2016
Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
Her angiver kommunen, om der til kommunen er utinglyste gældsposter, der hæfter på
ejendommen og dermed overtages af en eventuel køber. Ved tvangsauktion: Der tages
forbehold for yderligere fortrinsberettigede restancer samt omkostninger, der måtte tilskrives i
kommunens debitorsystem i perioden frem til auktionsdagen (eksempelvis
ejendomsskattebillet, rykkergebyrer mv.) Ved tvangsauktion i fremtidigt kalenderår bør
rapporten fornys efter nytår. Hvis fornyelsen ikke indeholder ejendommens gældsposter fra
den nye ejendomsskattebillet, bør kommunen kontaktes. Vedr. beløb sendt til inddrivelse hos
SKAT: Der tages forbehold for evt. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen.
Inddrivelsesomkostninger kan kun indhentes ved kontakt til SKAT Inddrivelse.
Baggrund
Der oplyses alene om den gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor. Der oplyses
endvidere kun om gæld, der hæfter på ejendommen. Er kreditor fx grundejerforening, en
privat virksomhed, oplyses der ikke herom. Der oplyses heller ikke om forhold, der er
eller burde være tinglyst på ejendommen. Det bemærkes, at gældsposter, fx
ejendomsskatter, der forfalder i tæt tidsmæssig tilknytning til forespørgslens besvarelse,
kan risikere ikke at fremgå af besvarelsen på grund af den sagsbehandlingstid, der går
dels med registrering af indbetalinger og dels med besvarelsen af forespørgslen.
Lovgrundlag
Diverse sektorlovgivning, der hjemler kommuner mulighed for at tillægge fordringer
fortrinsret.
Datakilde
Kommunalt økonomisystem
Oplysninger vedr. Forfalden gæld til kommunen for ejendommen er indhentet d. 13. juli 2016
. Ja
Er der forfalden gæld på ejendommen?
.7540,85 kr
Forfalden gæld i alt ...
. .... 08-09-2016
Gælden er opgjort pr ..
08-09-2016
Den ved rapportbestillingen oplyste tvangsauktionsdato ..
.. Nej
Der er renter, der er overført til ESR og derfor ikke er medtaget i opgørelsen ..
Gældsposter vedrørende: Ejendomsskat
Gæld vedrørende ..
. Ejendomsskat
Krav i alt vedrørende denne gældstype ..
. ..
7106,23
kr
3748,55 kr
Beløb ..
10-02-2016
Forfaldsdato ..
Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
. 7,50 kr
Beløb.
10-02-2016
Forfaldsdato ..
Er beløbet sendt til inddrivelse
hos SKAT.
. ... Nej
29,00 kr
Beløb ..
10-02-2016
Forfaldsdato ..
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
... Nej
7,50 kr
Beløb ..
10-08-2016
Forfaldsdato .
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
. . Nej
29,00 kr
Beløb ..
10-08-2016
Forfaldsdato ..
Side 2 af 4
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
109/122
108/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
3.284,68 kr
Beløb ...
10-08-2016
Forfaldsdato.
Søndervang 18
5750 Ringe
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT...........
Bilag dannet 13/7 2016
Gældsposter vedrørende: Renter Ejendomsskat
Nej
.
..................
Gæld vedrørende.
Krav i alt vedrørende denne gældstype
Renter Ejendomsskat
. 184,62 kr
.
37,86 kr
Beløb ....
01-03-2016
Forfaldsdato .
...... Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
18,92 kr
Beløb .
...
Forfaldsdato
02-04-2016
Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT ..
18,92 kr
Beløb.
01-05-2016
Forfaldsdato.
Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
18,93 kr
Beløb ...
. . 01-06-2016
Forfaldsdato . .
. ,..................
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
.
N~
18,93 kr
Beløb .
01-07-2016
Forfaldsdato ..
. . . Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT.
71,06 kr
Beløb .
.
Forfaldsdato.
08-09-2016
.... Nej
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
Gældsposter vedrørende: Rykker Ejendomsskat
Rykker Ejendomsskat
Gæld vedrørende ..
Krav i alt vedrørende denne gældstype
.
250,00 kr
.. 250,00 kr
Beløb ..
. 07-03-2016
Forfaldsdato.
Er beløbet sendt til inddrivelse hos SKAT
... Nej
Side 3 al 4
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
110/122
109/120
EJENDOMS
DATA
RAPPORT
Søndervang 18
5750 Ringe
Bilag dannet 13/7
2016
Ordforklaring
- ejendomsoplysninger
Forfalden gæld til kommunen for ejendommen
"Forfalden gæld til kommunen" er forfalden fortrinsberettiget gæld, hvor det er kommunen, der er kreditor.
Der oplyses typisk om følgende gældsposter: Ejendomsskat (grundskyld), skorstensfejning,
rottebekæmpelse, renovation, vejvedligeholdelse og lignende. At en gældspost er fortrinsberettiget betyder,
at gælden hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld og kan gå videre
til nyejer. Fortrinsretten fremgår af Tinglysningslovens § 4 og en række sektorlove.
I ejendomsdatarapporten er alene anført det samlede krav pr. gældspost. I dette bilag kan du se en
udspecificering af hver gældspost med alle de krav, der er indhentet fra kommunens debitorsystem.
Side 4 af 4
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
111/122
110/120
Helle Skovborg Krogh - DAHL
Anders Schmidt <[email protected]>
20. juli 2016 15:49
Helle Skovborg Krogh - DAHL
SV: Restancerenovation? - J.nr. 138081 - Tvangsauktion over Søndervang 18,5750
Ringe - tilhørende Niels Myrup Jensen og Birthe Laakkonen
20160720154242667.pdf
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:
Til DAHL Advokatfirma
Att. Helle Skovborg Krogh
Niels Myrup Jensen & Birthe Laakkonen er p.t. ikke i restance med betalingerne for fortrinsberettiget renovation på
ovennævnte ejendom.
Da auktionen imidlertid er berammet til afholdelse d. 8. september 2016 (altså i 3. kvartal2016), skal jeg bede dig
tage 1 kvartals udgifter til renovation på kr. 778.56 + rykker- fakturerings- og flyttegebyrer på kr. 306,25 samt
anslåede renter på kr. 15,19 = i alt kr. 1.100,00 med i din salgsopstilling som et foreløbigt beløb.
Skærmprint + kopi af aconto-opkrævning
for 3. kvartal 2016 medsendes som dokumentation for vores krav.
Såfremt der begæres 2. auktion, kan der påløbe yderligere omkostninger.
Med venlig hilsen
Anders Schmidt
Inkassomedarbejder
FFV Energi & Miljø AJS
Korsvangen 6A
5750 Ringe
Telefon I Direkte 63622814
I
Mail [email protected]
I •
I www.ffv.dk
1\
c..,
Energi til mere
DISCLAIMER
"FFV Energi & Miljø AlS" er en fælles betegnelse for en række aktieselskaber, som drives som selvstændige juridiske enheder.
Denne e-mail, og alle filer vedlagt som bilag, indeholder fortroligt og ophavsbeskyttet materiale, der kun er beregnet for adressaten og beskyttet ved lov.
Såfremt du ikke er den tiltænkte modtager, bedes du slette denne e-mail og evt. vedhæftede filer og er hermed gjort bekendt med, at enhver form for
videredistribution,
kopiering eller handling baseret på dens indhold ikke er tilladt.
"FFV Energi & Miljø AlS" is a collective name for a number of limited companies managed as independent legal entities.
This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and purpose, and is protected by law. If you are
not the intended recipient, you should delete this message and are hereby notified that any disclosure, copying, or distribution of this message, or the taking
of any action based on it, is strictly prohibited.
Fra: Helle Skovborg Krogh - DAHL [mailto:[email protected]]
Sendt: 13. juli 2016 16:08
[Side #]
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
112/122
111/120
Helle Skovborg
Krogh - DAHL
[email protected]
14. juli 2016 07:46
Helle Skovborg Krogh - DAHL
Vedr.: Restance brandforsikring? - J.nr. 138081 - Police nr. 089 841 844 Tvangsauktion over Søndervang 18, 5750 Ringe - tilhørende Niels Myrup Jensen
og Birthe Laakkonen
image001.jpg; image003Jpg
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:
•
Kundenr.
FORSIKRING INKASSO
9600442098
Afsendt den:
Tvangsauktion
Søndervang 18, 5750 Ringe,jeresj.nr.
138081
Tak for jeres meddelelse om, at der den 08. september 2016 afholdes tvangsauktion over ejendommen beliggende
Søndervang 18, 5750 Ringe, matr.nr. 21V Ringe By, Ringe, tilhørende Niels Myrup Jensen og Birthe Laakkonen.
Anmeldelse afkrav
Vi beder jer notere følgende krav på tvangsauktionen:
Policenummer 89841844,
forfalden brandpræmie for perioden
Ol.
juni 2016 til 08. september 2016
405,51 kr.
Renter i perioden 06. juli 2016 til 08. september 2016
Omkostninger
100,00 kr.
Vores krav i alt
511,13 kr.
Kravet hviler som panthæftelse på ejendommen med prioritet forud for anden pantegæld, og beløbet skal medtages som en
post, der betales uden for budsummen.
Beløbet skal indbetales på vores konto med reg.nr. 7681 og kontonummer 0000711002 med angivelse af 2938216 som
reference.
Nyauktion
Såfremt der begæres ny auktion, beder vi jer venligst om at give os meddelelse om datoen, når denne foreligger, således at vi
kan anmelde vores krav på ny.
Vi beder jer ligeledes oplyse, såfremt auktionen afværges.
Har I spørgsmål?
Hvis I har spørgsmål, kan I ringe tilos på telefon 35 47 7815 alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 eller sende en mail til
[email protected]
I bedes ved jeres henvendelse oplyse kundenummer 9600442098- F IABCHKR.
[Side #]
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
113/122
112/120
Med venlig hilsen
Alm. Brand Forsikring A/S
Inkassoafdelingen
Christine Kjærgaard
Fra: Helle Skovborg Krogh - DAHL<[email protected]>
Til:
[email protected] <[email protected]>
Ce:
Dato: 13.07.201616:06
Restance brandforsikring? - J.nr. 138081- Police nr. 089841844 - Tvangsauktion over Søndervang 18, S750 Ringe - tilhørende Niels Myrup
Emne: Jensen og Birt
. h e L aa kk anen
Til orientering kan jeg oplyse, at der er berammet tvangsauktion over ovennævnte ejendom den 08-09-2016 kl.
09.30.
Det er oplyst, at ejendommen er bygningsbrandforsikret hos Jer, og jeg skal i den forbindelse bede Jer oplyse,
hvorvidt der er restancer på forsikringen pr. 08-09-2016.
Venlig hilsen
Helle Skovborg Krogh
Advokatassistent, inkasso
Direkte: +45 88 91 94 76
E-mail: [email protected]
~DAHL Advokatpartnerselskab
L___h- +45 88 919191 I www.dahllaw.dk
Klik her for at tilmelde dig DAHLs elektroniske nyhedsbrev
Klik her for at se DAHL's forretningsbetingelser
Denne e-mail kan indeholde fortrolige oplysninger. E-mailen er kun bestemt for den anførte modtager. Hvis
De ved en fejl har modtaget denne e-mail, bedes De derfor straks returnere denne til afsenderen og herefter
slette e-mailen. Enhver distribuering, kopiering, offentliggørelse eller brug af denne e-mail eller dens indhold
er strengt forbudt.
Alm. Brand A/S CVR-nr. 77 33 35 17/ Hovedkontor: Midtermolen 7 /2100 København
ø / Telefon 35 47 47 47
[Side #]
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
114/122
113/120
tot
Dato
Deres ref.
Kunde
18. juli 2016
J. nr. 138081
Niels Myrup Jensen
Birthe Laakkonen
Ejendomsnr. 0076097
Beliggenhed Søndervang 18
5750 Ringe
Matr.nr.
0021 v
Ejerlav
Ringe By, Ringe
Dahl Viborg
Lundborgvej 18
8800 Viborg
Auktionsopgørelse pr. 8. september 2016
Hermed fremsendes auktionsopgørelse for lån i ovenstående ejendom.
Totalkredits tilgodehavende er følgende:
Hovedstoli kr.
Restgældi kr.
007609704
1.654.000,00
1.654.000,00
17.620,39
I alt
1.654.000,00
1.654.000,00
17.620,39
Lånenummer
Obligationsrestgæld i kr.
Skyldigebeløb i kr.
Specifikation af lånet findes på efterfølgende side.
Når salgsopstilling er udarbejdet, skal kopi fremsendes til Danske Andelskassers Bank A/S.
Hvis auktionen bliver tilbagekaldt, skal dette meddeles til Danske AndelskassersBank A/S
Der beregnes yderligere morarenter på pt. 18,0000 % p.a. af det forfaldne beløb regnet fra
forfaldsdagen, hvis det betales efter 8. september 2016. Hvis der er en ydelse, som forfalder til
betaling i indeværende måned, og sidste rettidige indbetalingsdato overskrides, så beregnes der
morarente fra den 11. i indeværende måned regnet fra forfaldsdagen til betaling finder sted.
Der henvises iøvrigt til "Tillæg til salgsopstilling", som er vedlagt denne auktionsopgørelse.
TotalkreditNS.
18/08/2016
Kalvebod Brygge 1-3.1780
København V· TIf. 44 55 54 67.
Fax 44 55 54 67.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
CVR 2183 22 78
1/3
115/122
114/120
tot
Auktionsopgørelse pr. 8. september 2016 på lånenr. 007609704
Specifikation af skyldige beløb pr. 8. september 2016
Restgældpr. l. juli 2016
Rente (og bidrag) fra l. juli 2016 - 7. september 2016
Terminsydelse
Heraf pr. 11. december 2015
Heraf pr. 11. marts 2016
Heraf pr. 11. juni 2016
Gebyrer
Heraf Misligh. gebyr af 16. marts 2016
Heraf Rykker af 31. marts 2016
Heraf Rykker af 30. juni 2016
Morarente pr. 8. september 2016
kr.
kr.
kr.
1.654.000,00
4.227,94
15.906,50
kr.
300,00
kr.
1.413,89
kr.
1.675.848,33
Terminsydelse
Morarenter pr. 8. september 2016
Gebyrer
kr.
kr.
kr.
15.906,50
1.413,89
300,00
I alt
kr.
17.620,39
kr.
kr.
1.654.000,00
1.654.000,00
kr.
kr.
kr.
5.137,32
5.384,59
5.384,59
kr.
kr.
kr.
100,00
100,00
100,00
I alt
Efter auktionen skal følgende betales:
Specifikation af lånet
t.åntvpe: Var. obI. lån
Hovedstol
Restgældpr. l. juli 2016
Lånet er udbetalt den 28. maj 2008 og udløber den 30. juni 2038.
Specifikation af obligationer
Forening
Serie
Afdeling
Nykredit
21
E01
Procent
Ärgang
Fondskode
2018
0977144
Specifikation af terminsydelsen
Ydelsenbetales kvartalsvist og forfalder 11. marts, 11. juni, 11. september og 11. december.
Ydelsefor perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016:
Ydelse (excI. bidrag)
Heraf rente 0,0409 % af restgæld
Bidrag 0,2999 O/o af restgæld
kr.
I alt
kr.
676,90
kr.
4.960,35
kr.
5.637,25
676,90
Bemærkninger
For obligationslån med variabel rente kan der være særlige indfrielsesvilkår for lånet, herunder en
særlig kurs.
Totalkredit A/S. Kalvebod Brygge 1·3 • 1780 kæbenbavn V.
18/08/2016
Tlf. 44 55 S4 67 • Fax 44 SS 54 67 • CVR 21 83 22 78
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
2/3
116/122
115/120
tot
Tillæg til salgsopstillingen vedrørende lån i Totalkredit A/S
Totalkredits lån forfalder ved ejerskifte. En auktionskøber kan ikke umiddelbart påregne
forhåndstilkendegivelse eller gældsovertagelseaf lånene.
Ansøgning om gældsovertagelse skal ske gennem et af vores samarbejdende pengeinstitutter.
på totalkredit.dk er der en oversigt over de pågældendepengeinstitutter.
Auktionskøber opfordres til hurtigst muligt efter tvangsauktionen at tage stilling til, om lånene skal
indfries eller der søges om gældsovertagelse.
Hvis formålet er erhvervsmæssig udlejning
Hvis ejendommen købes på tvangsauktionen med erhvervsmæssig udlejning som formål, vil
gældsovertagelsekun i sjældne tilfælde kunne forventes bevilget.
Hvis auktionskøber er et selskab
Er auktionskøber et selskab, vil der være krav om supplerende personlig hæftelse.
Indfrielse af lånene
Hvis der ikke bevilges gældsovertagelse gennem vores samarbejdende pengeinstitutter, vil lånene
blive krævet indfriet efter tvangsauktionen.
Indfrielse skal ske i overensstemmelse med de vilkår og opsigelsesbestemmelser,der gælder for de
enkelte låntyper. For kontantlån, tilpasningslån og indekslån skal eventuel indfrielse foretages på
baggrund af obligationsrestgælden. Der kan være særlige indfrielsesvilkår for lånene, herunder en
særlig indfrielseskurs.
Frem til indfrielsen skal auktionskøber betale ydelse på lånene i overensstemmelse med lånenes
vilkår.
Betaling af eventuelle morarenter
Uanset tvangsauktionsvilkårenes punkt 6 A.a. skal auktionskøber betale morarenter, der måtte påløbe
ved at restancer mv. betales senere end datoen for første auktion.
Ret til ændring af bidragssatser
Totalkredit A/S forbeholder sig ret til at foretage ændring af bidragssatser på de lån, som overtages af
en auktionskøber.
Udstedelse af auktionsskøde
Totalkredit A/S forbeholder sig ret til ikke at ville udstede samtykkeerklæring til udstedelseaf
auktionsskøde, før restancer er betalt, og Totalkredits lån enten er indfriet, eller gældsovertagelseer
bevilget.
Totalkredit A/S. Kalvebod Brygge 1-3.1780 KøbenhavnV. Tlf. 44 55 S4 67. Fax 44 55 54 67. CVR21832278
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
3/3
117/122
KØBERVEJLEDNING - TVANGSAUKTION OVER FAST EJENDOM
1. Salgsopstilling.
Salgsopstillingen er auktionens vigtigste
dokument. Den skal indeholde oplysning om
salgsvilkårene og andre væsentlige forhold.
Salgsvilkårene er justitsministeriets auktionsvilkår, der findes i salgsopstillingen. Eventuelle
fravigelser meddeles på auktionsmødet.
Salgsopstillingen udfærdiges af den, der har anmodet om auktionen (rekvirenten) eller dennes
advokat.
Salgsopstillingen kan afhentes i fogedretten og
hos rekvirentens advokat, og den kan ses på eller
downloades fra internettet, hvor der annonceres og
informeres om tvangsauktioner.
Byder man for et selskab eller lignende, skal man
medbringe en aktuel tegningsudskrift.
Det er ikke muligt at byde skriftligt eller via
elektroniske medier.
Fogedretten kan kræve, at man straks sandsynliggør, at man kan opfylde sit bud.
Bud på auktion er bindende. Bud på 1. auktion er
bindende i 6 uger.
4. Sikkerhed
Højestbydende skal stille sikkerhed for
auktionsvilkårenes opfyldelse.
Sikkerheden udgør:
2. Købesummen
Den samlede købesum består af budsummen med
tillæg af størstebeløbet. Størstebeløbet er det
beløb, der skal betales ud over budsummen, og
består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger. Størstebeløbet oplyses under auktionen.
Beløbet er anslået i salgsopstillingen.
Derudover skal en køber betale en auktionsafgift
på 0,5 % af budsummen og størstebeløbet. Hertil
kommer udgifter til tinglysning.
3. Budgivningen
Alle kan byde på en tvangsauktion.
Når man byder, skal man oplyse, hvem man byder
for.
Byder man for andre, skal man medbringe skriftlig original fuldmagt.
18/08/2016

dækkede restancer (salgsopstillingen
kolonne 3)

¼ af de dækkede hæftelser, der kan kræves
udbetalt (salgsopstillingens kolonne 4) og

størstebeløbet
I salgsopstillingen findes en foreløbig beregning.
Det nøjagtige beløb afhænger af budets størrelse
og kan derfor først beregnes efter budgivningen.
Sikkerheden kan kræves stillet straks, når
budgivningen er sluttet. Man kan ikke indrette sig
på, at man kan få mulighed for at gå i banken,
kontakte sin advokat eller lignende.
På auktionsmødet vil fogedretten normalt tillade,
at højestbydende får en frist på op til 7 dage til at
stille sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde
(”den lille sikkerhed”). Beløbet udgør normalt op
til 10.000 kr. og fastsættes af fogedretten under
auktionsmødet.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
118/122

kontanter
Skal der holdes ny auktion, får køberen først
rådighed over ejendommen, når den ny auktion
har været afholdt.

bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller
betinget)
En køber skal forrente den dækkede gæld fra
tidspunktet for første auktion.

check udstedt af en bank til retten

advokatindeståelse (kun hvis
rettighedshaverne accepterer dette)
Sikkerhed kan stilles ved:
Sikkerhed kan ikke stilles ved egen check,
dankort/hævekort, lånebevis, dokumentation for
nødvendige midler på bankkonto, udenlandsk
valuta o.lign.
Vær opmærksom på, at sikkerheden ikke kan
bruges til at betale med. Stilles sikkerheden
kontant, skal man bruge ”dobbelt” likviditet.
7. Auktionsskøde
Fogedretten udsteder efter anmodning
auktionsskøde, når køberen fremsender originale
samtykkeerklæringer fra samtlige dækkede
rettighedshavere i kolonneopstillingen og alle de
rettighedshavere, der har beløb til gode ud over
auktionsbuddet - det, der kaldes størstebeløbet.
Auktionsafgiften skal også være betalt.
5. Ny auktion
Hvis ejendommen skal videresælges, sparer man
tinglysningsafgift ved at bede om, at fogedretten
udsteder auktionsskødet direkte til den nye køber.
Dette kræver et transportskøde, hvorved retten til
at få udstedt auktionsskøde overdrages. Transportskødet skal indleveres sammen med anmodningen
om auktionsskøde.
Ejeren og udækkede rettighedshavere kan anmode
om ny auktion.
Fogedretten udarbejder auktionsskødet i papirform.
Den, der anmoder om ny auktion, skal stille
sikkerhed for omkostningerne herved. Beløbet
udgør normalt op til 10.000 kr.
Køber skal selv sørge for at få tinglyst auktionsskødet og at anmode Tinglysningsretten om at
slette helt eller delvist udækkede hæftelser. Se
mere på følgende link:
http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyve
jledninger/Documents/Tingbogen/Auktionssk%C
3%B8de.pdf
Sikkerheden frigives først, når det er dokumenteret, at auktionsvilkårene er opfyldt.
Udækkede rettighedshavere og ejeren kan indgå
en hammerslagsaftale. En hammerslagsaftale er en
aftale om, at den ny auktion kan tilbagekaldes af
den, som har anmodet om ny auktion. Konsekvensen er, at ejendommen sælges til højestbydende på
1. auktion, og at ny auktion ikke afholdes.
Køber skal endvidere betale en tinglysningsafgift.
Se tinglysningsafgiftsloven og SKAT.dk tinglysningsafgiftsvejledningen.
6. Råderet over ejendommen
En køber får først rådighed over ejendommen, når
fogedretten har modtaget hele sikkerhedsstillelsen
for auktionsvilkårenes opfyldelse.
18/08/2016
version pr. 1.1.2015
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
119/122
Vejledning i brug af salgsopstilling
Prioritetsopgørelsen
1. Kolonne
Fordring opgjort pr.
auktionsdato.
Indeholder en opgørelse af den pågældende fordringshavers tilgodehavende pr. auktionsdagen med renter samt evt. påløbne omkostninger i forbindelse med inkasso,
udlæg m.v., jfr. vilkårenes pkt. 6A. Hvis beløbet er ansat skønsmæssigt, skal det
fremgå af bemærkningerne til hæftelsen.
Kolonne 1 er enten lig summen af kolonnerne 2 og 3 eller lig summen af kolonne 4.
2. Kolonne
Restgæld på hæftelser, der kan
forventes overtaget med tillæg
af uforfaldne renter.
Indeholder restgæld, der kan overtages af auktionskøberen, såfremt denne ikke er
panthaver eller på anden måde berettiget, idet disse rettighedshavere kan have en
særlig retsstilling, f.eks. i henhold til tvangsauktionsklausul. Realkreditlån kan principielt
kræves indfriet, men køber vil normalt få tilladelse til at overtage disse lån. Disse lån
skal derfor medtages i denne kolonne.
3. Kolonne
Restancer og evt. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan
forventes overtaget.
Indeholder beløb, der skal betales inden 4 uger efter auktionens slutning, jfr. vilkårenes
pkt. 6A. Betaling af ejerskifteafdrag i anledning af auktionssalg skal ske inden 4 uger
efter auktionen. Er betalingsfristen i pantebrevet længere, anvendes denne frist.
Tilsvarende regler anvendes ved betaling af restancer eller andre ydelser i henhold til
tvangsauktionsklausuler, der kan påberåbes.
4. Kolonne
Hæftelser, der kræves indfriet.
Indeholder beløb, der skal betales inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Bemærk:
På auktionen foretages en endelig opgørelse af kravene. Såfremt der på auktionen
fremkommer andre oplysninger end de i salgsopstillingen anførte, skal opstillingen ændres i overensstemmelse med de nye oplysninger.
Auktionskøberen skal efter erhvervelse af ejendommen på endelig auktion uden
hensyn til de i auktionsvilkårene anførte frister betale fremtidige terminsydelser på
hæftelser, der overtages i overensstemmelse med de for disse hæftelser gældende
vilkår.
Afgifter m.v. til det offentlige,
jfr. vilkårenes pkt. 6C:
Auktionsafgiften udgør 0,5%. Afgiften beregnes af auktionsbudet med tillæg af, hvad
der skal udredes udover auktionsbudet samt værdien af privatretlige byrder og
servitutter. Afgiften forfalder ved auktionens slutning.
Udstedelsen af auktionsskødet er afgiftsfri.
Ved indlevering til tinglysning betales en registreringsafgift, som udgør 0,6% + kr.
1.660 Afgiften forhøjes til nærmeste 100 kr.
1.400.
Disse afgifter m.v. er ikke medtaget i størstebeløbet, der skal erlægges udover
auktionsbudet i henhold til salgsopstillingen.
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
120/122
Justitsministeriets tvangsauktionsvilkår
Jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978, som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982,
bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, bekendtgørelse nr. 896 af 21. december 1990 og bekendtgørelse nr. 519 af 17. juni
2003.
1. Auktionen omfatter
a. Auktionen omfatter ejendommen med
eventuelle bygninger og – hv is fogedretten
ikke tilkendegiver andet – driftsinventar og
driftsmateriel, derunder maskiner og tek
niske anlæg af enhver art, der hører til ejen
dommen, og ved landbrugsejendomme
tillige ejendommens besætning, gødning, af grøder m.v.
Ejendommen m.v. sælges som den er ved
auktionen med de rettigheder og forplig
telser, hvormed den tilhører den nuværende
ejer.
b. Hvis ejendommen eller en del af denne er
udlejet, kan køber efter ejendommens
overtagelse kræve den leje, der ikke er betalt
på auktionstidspunktet.
Køberen kan ikke gøre krav på forudbetalt
leje, der er omfattet af tinglysningslovens § 3,
stk. 2
2. Salgsopstilling
Ejendommen og det tilbehør, der følger
med, beskrives i en særlig salgsopstilling.
Salgsopstillingen indeholder oplysn ing om
ejendommens hæftelser og byrder og op lyser endvidere om andre forhold vedrørende
ejendommen og auktionen, som må antages
at være af væsentlig betydning for køber.
Salgsopstillingen udleveres på fogedret tens kontor.
3. Servitutter m.v.
Fogedretten angiver under auktionen, i
hvilket omfang de bydende ud over auk
tionsbudet skal overtage eller opfylde servi tutter, brugsrettigheder, aftægts -, liv renteeller lignende forpligtelser.
4. Auktionsbudet m.v.
Enhver kan byde på auktionen, men fo gedretten kan forlange, at en bydende straks
sandsynliggør, at han kan opfylde sit bud.
Minimum for overbudene fastsættes af
fogedretten.
Ejendommen sælges til den højstbydende,
hvis dennes bud antages (se pkt. 7), med
mindre det besluttes, at en ny aukt
ion skal
afholdes.
Enhver, der har afgivet bud på første auk tion, er bundet af sit bud, indtil auktionen er
sluttet. Meddeles der i henhold til pkt. 7 ud sættelse med henblik på tilvejebringelse af
sikkerhed, gælder bundetheden, indtil sik
kerheden er sti llet. Skal der afholdes ny auk tion i henhold til retsplejelovens § 576, er
samtlige bydende på første auktion bundet
indtil slutningen af den nye auktion, dog højest
i 6 uger efter første auktion. På denne nye
auktion er kun det bud bindende, der får
hammerslag.
5. Ejendommens overtagelse
Køberen overtager straks ejendommen.
Har køberen fået udsættelse til at stille
sikkerhed for opfyldelse af auktionsvilkårene,
overtages ejendommen dog først, når sikkerheden er stillet.
Køberen sørger selv for – om nødvendigt
ad retslig vej – at blive indsat i besiddelsen af
det solgte.
Fra det tidspunkt, køberen skal overtage
ejendommen, henligger den for hans regning
og risiko i enhver henseende.
18/08/2016
6. Køberens forpligtelser
A.
Opfyldelse af auktionsbudet
Auktionsbudet anvendes, så langt det
rækker, til dækning af hæftelserne i prioritets ordenen. Hæftelsernes nøjagtige størrelse
oplyses under auktionen.
Auktionsbudet opfyldes således:
a. Køberen overtager de hæftelser, der ikke
kan kræves udbetalt. Overtagelsen er dog
betinget af, at restancer og eventuelle
særlige afdrag betales inden 4 uger efter
auktionens afslutning.
b. Køberen betaler de hæftelser, der kan
kræves udbetalt.
Beløb, der skal betales efter pkt. b, betales
inden 6 måneder efter auktionens slutning.
Eventuel kursgevinst ved indfrielse af
lånene tilfalder køberen, ligesom han bærer
eventuelt kurstab samt tab ved, at kontantlån
med særlige indfrielsesvilkår må indfries med
et større beløb end lånets kontante påly
dende.
Andele i reserve - og administ rationsfonde
tilfalder køberen, når der bliver fuld dækning
til de pågældende lån.
Pantegælden forrentes fra datoen for den
første auktion med den rente, der tilkommer
hver enkelt panthaver. Er der tale om en in
dekspanteret, beregnes renten på grundlag
af restgælden som reguleret ved sidste or dinære indeksregulering.
Overstiger auktionsbudet, hvad der
kræves til dækning for panthaverne, tilfalder
det overskydende beløb den hidtidige ejer af
ejendommen. Beløbet forrentes med en årlig
rente, der sv arer til den fastsatte reference sats med et tillæg på 7 pct. Som reference
sats anses den officielle udlånsrente, som
Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr.
den 1. januar og den 1. juli det pågældende
år.
B.
Beløb, der skal betales ud over auktions budet
Under auktionen oplyses arten og stør
relsen af de omkostninger, som køberen skal
betale ud over auktionsbudet. Det samme
gælder skatter, afgifter, byrder, hæftelser og
andre pligter, som køberen skal betale eller
overtage udover auktionsbudet.
På auktionen oplyses et størstebeløb for
hvad, der skal betales, og hvilke krav og
pligter der kan overtages .
Af krav, der typisk skal udredes eller
overtages ud over auktionsbudet, kan
særligt nævnes:
a. Auktionsrekvirentens udlægsomkostninger
og omk ostninger ved gennemførelse af
auktionen, herunder salær til advokat
honorar til en af fogedretten antaget
sagkyndig.
b. Salær og rejseomkostninger til repræsen tanterne for de andre i ejendommen
berettigede.
Vedrørende a og b er det en betingelse, at
de pågældende rettighedshavere får andel
i auktionsbudet. Ved delvis dækning ned sættes salærkravet forholdsmæssigt.
Er auktionen rekvireret af et konkursbo eller
et dødsbo, hvori gælden ikke er vedgået,
betales dog altid fuldt rekvirentsalær.
c. Ejendoms skatterestancer.
d. Brandforsikringsbidrag.
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
e. Gade-, vej- og fortovsbidrag.
f. Spildevands- og kloakbidrag.
g. Restancer for forbrug af vand, leveret af
offentlige almene vandforsyningsanlæg.
h. Brugspanthavers underskud efter afholdel se af nødvendige udgifter ved bestyrelse,
drift og vedligeholdelse m.v. af ejendom
men. Overskud afskrives i brugspanthave rens fordring og derefter i den i øvrigt
bedst berettigedes fordring.
i. Nødvendige udgifter til ejendommens
bestyrelse, drift og vedligeholdelse
m.v.,
som er afholdt af auktionsrekvirenten, selv
om ejendommen ikke har været taget til
brugeligt pant.
j. Krav, der i henhold til lejelovgivningen,
brandsikringslovgivningen og bygnings
lovgivningen er gældende mod enhver
uden tinglysning.
Beløb, der sk al betales ud over auktions
budet, udredes inden 4 uger efter auktionens
slutning til rette vedkommende.
C.
Afgifter m.v. til det offentlige i anledning af
auktionen
a. Fogedrettens udgifter.
b. Auktionsafgift.
De under a og b nævnte udgifter m.v. be tales ved auktionens slutning.
c. Køberen betaler eventuel merværdiafgift
("moms") og eventuelt arbejdsmarkeds
bidrag af det med ejendommen følgende
løsøre m.v. efter nærmere aftale med told væsenet.
7. Køberens sikkerhedsstillelse
Efter hammerslaget skal kø beren straks
over for fogedretten stille sikkerhed for op
fyldelse af auktionsvilkårene.
Sikkerheden kan stilles ved deponering af
penge eller børsnoterede værdipapirer, ved
bankgaranti eller på anden måde, som god
kendes af fogedretten.
Sikkerhedens størrelse skal svare til:
a. Restancer m.v., jfr. pkt. 6A litra a,
b. 1/4 af de hæftelser, der kan kræves udbe talt, jfr. pkt. 6A litra b, og
c. størstebeløbet, der skal betales ud over
auktionsbudet, jfr. pkt. 6B.
Sikkerheden kan dog hverken være mindre
end et års renteudgift af de overtagne priori teter eller mindre end værdien af det tilbehør,
der medfølger ejendommen, med tillæg af
1/2 års lejeindtægt, hvis ejendommen helt
eller delvis er udlejet. Ved bortforpagtede
landbrugsejendommen dog med tillæg af
1
års forpagtningsafgift.
Enhver, der opnår dækning ved auktionen,
kan for sit vedkommende både før og efter
denne give afkald på sikkerhedsstillelse.
Gives der afkald fra nogle, men ikke fra alle,
kan fogedretten fastsætte en mindre sikker hedsstillelse end ovenfor nævnt. Sikkerhe den kan dog ikke være mindre end 1 års
renteudgift af de overtagne prioriteter.
Stilles den krævede sikkerhed ikke, ses der
bort fra budet, og hammerslaget an
nulleres, hvorefter auktionen straks genop
tages. Fogedrett en kan dog i stedet udsætte
auktionen og give højstbydende en frist på
ikke over 7 dage til at stille sikkerheden,
forudsat at der straks stilles sikkerhed for de
omkostninger, der vil være forbundet med
afholdelse af nyt auktionsmøde.
121/122
8. Køberens misligholdelse
Hvis køberen ikke opfylder auktions
vilkårene, kan enhver, der i anledning af auk tionen kan rette krav mod køberen, kræve, at
det solgte sættes til en ny og eneste auktion
(misligholdelsesauktion) for køberens risiko,
således at køberen skal tilsv are, hvad der
måtte bydes mindre på en auktion, uden at
have krav på, hvad der måtte bydes mere.
I stedet for at kræve misligholdelsesauk tion kan enhver, der ikke har givet afkald på
sikkerhedsstillelse, kræve, at den af køberen
stillede sikkerhed af fogedretten realiseres
og fordeles blandt de berettigede i den
rækkefølge, de har krav på at blive fyldest gjort. Bringer dette ikke køberens mislig
holdelse til ophør, kan der herefter kræves
afholdt misligholdelsesauktion.
Begæres sikkerheden først r ealiseret efter
afholdelse af misligholdelsesauktion, kan
sikkerheden alene benyttes til dækning af det
tab, der er opstået ved, at der er budt mindre
på misligholdelsesauktionen.
9. Auktionsskøde
Når køberen godtgør, at auktionsvilkårene
er opfyldt, kan han kræve, at fogeden ud steder auktionsskøde til ham. Køberen skal
tage skøde på ejendommen inden 1 år efter
auktionen.
Køberen betaler selv de omkostninger, der
måtte være forbundet med udstedelse af
skødet, dettes tinglysning, overtagelse af
hæftelser samt slettelse af tingbogen af de
rettigheder, der ikke opnåede dækning på
auktionen.
10. Auktionsvilkårenes fravigelighed
Foranstående vilkår kan ikke fraviges til
ugunst for køberen, medmindre auktionen
angår en forretnings -, industri -, landbrugs eller udlejningsejendom.
11. Særlige vilkår
_______________________
(Evt. forslag til særlige vilkår fremgår af
salgsopstillingen.)
18/08/2016
www.tvangsauktioner.dk & www.itvang.dk
122/122

Similar documents