Unit 1 - Oxford University Press

Comments

Transcription

Unit 1 - Oxford University Press
00 KPP NewChatterbox TB1H Contents 4P.qxd
16/06/06
10:35
Page 1
Mary Charrington
1
Teacher’s Book
Tartalomjegyzék
Tanmenet
Bevezetés
A speciális igényű gyermekek tanítása
Unit 1 tanítási útmutató
Unit 2 tanítási útmutató
Unit 3 tanítási útmutató
Unit 1–3 My World és ismétlő játék – útmutató
2
4
9
10
13
16
18
Unit
Unit
Unit
Unit
4 tanítási útmutató
5 tanítási útmutató
6 tanítási útmutató
4–6 My World és ismétlő játék – útmutató
20
23
26
29
Unit
Unit
Unit
Unit
7 tanítási útmutató
8 tanítási útmutató
9 tanítási útmutató
7–9 My World és ismétlő játék – útmutató
31
34
37
40
Unit
Unit
Unit
Unit
10 tanítási útmutató
11 tanítási útmutató
12 tanítási útmutató
10–12 My World és ismétlő játék – útmutató
42
45
48
51
Unit
Unit
Unit
Unit
13 tanítási útmutató
14 tanítási útmutató
15 tanítási útmutató
13–15 My World és ismétlő játék – útmutató
53
57
60
63
Ünnepek: karácsony – útmutató
Ünnepek: húsvét – útmutató
A színdarab – tanítási útmutató
Játékok
65
66
67
68
Tesztek – a hanganyag szöveges átirata, megoldások
A nyelvtanulási napló használata
Test 1
Test 2
Test 3
Test 4
Test 5
Nyelvtanulási napló
Szójegyzék
70
71
72
74
76
78
80
82
87
3
01 KPP NewChatterbox TB1H LangCoverage 4P.qxd
16/06/06
10:37
Page 2
Tanmenet
Unit
Nyelvi szerkezetek
1
Hello. Hi. Goodbye. Bye.
Üdvözlés és bemutatkozás
I’m …
Az angol ábécé
What’s your name?
My name’s Woody.
Birtokos névmások: my / your
Who’s this? This is …
Üdvözlés és búcsúzás
(Hello & Goodbye)
Bemutatkozás
Név megkérdezése
Mások bemutatása
2
Listen, please.
Tárgyak a tanteremben
What’s this?
a + főnév
Good morning / afternoon.
I’m fine, thank you. / thanks.
I’m OK.
Utasítások
Tárgyak azonosítása
Üdvözlés és válasz:
How are you? I’m fine.
3
How old are you?
I’m ten.
We’re twins.
This is 94312.
a / an + főnév
Számok 0-tól 12-ig
A telefonszám
Alapvető élelmiszerek
Számolás 12-ig
Életkor
Számsorok megértése
hallás után
My World
My school
Ismétlés: This is my…
friend, school, class, teacher
Ismerkedés már kultúrával
Kulturális összehasonlítás
4
Happy Birthday!
Játékok
What’s this / that? It’s a / an… Mindennapi tárgyak
What colour is it?
Ismétlés: my / your
Színt jelölő melléknevek
Tárgyak azonosítása,
megnevezése
Érdeklődés tárgyakról
5
He’s seven. She’s eight.
Birtokos névmások: his / her
Ismétlés: mindennapi
tárgyak
Személyleírás (1)
Beszélgetés tulajdonról
6
Is it a car?
Yes, it is. / No, it isn’t.
Melléknevek: big / small,
long / short
The + melléknév + főnév
Ismétlés
Információkérés
Bizonyos tárgy
meghatározása
My World
It’s my birthday today
My birthday a (present) for you
party, games, songs, hat
Ismerkedés már kultúrával
Kulturális összehasonlítás
7
I’ve got (a) big nose / ears.
She’s got big eyes.
We’ve got a message.
They’ve got Woody.
You are… / Are you a…?
Testrészek: az arc és a fej
Családtagok
Személyleírás (2)
Személyek azonosítása
hallás után
8
Have you got a bag?
További melléknevek
Yes, I have. / No, I haven’t.
(méret; hangulat)
Has she got the ruler?
Yes, she has. / No, she hasn’t.
Melléknevek: tall, short,
happy, sad
2
Téma és szókincs
Készségek és
kommunikációs
szándékok
Információkérés
Kérdés-válasz tulajdonnal
kapcsolatban
Személyleírás (3)
01 KPP NewChatterbox TB1H LangCoverage 4P.qxd
16/06/06
10:37
Page 3
9
Can you see a parrot?
Yes, I can. / No, I can’t.
A birtokos ‘s: the monkey’s
bananas
Turn right, turn left, go
straight on.
Állatkert, állatok
Útbaigazítás
Képesség kifejezése
Tulajdon kifejezése
Útbaigazítás adása és
megértése
My World
My family
This is my…
He’s / she’s got.
Have you got?
Családtagok
Ismerkedés már kultúrával
Kulturális összehasonlítás
10
The black coat.
Chocolate is brown.
Ismétlés: Have got
Ruhadarabok
További színek
Tárgyak azonosítása szín
alapján
11
He’s got long legs.
Ismétlés
Személyleírás (4)
Képek azonosítása írott /
szóbeli leírás alapján
12
There’s… / There are…
Ismétlés
Is there…? / Are there…?
Yes, there is. / No, there isn’t.
A főnév többes száma:
-s / -es.
Elöljárószók: in, on
Ismétlés: útbaigazítás
Helyszín leírása (1)
There’s… / There are…
Helymeghatározás
My World
Our pets
from… + országnév
Háziállatok
Ismerkedés már kultúrával
Kulturális összehasonlítás
13
How many… are there?
How many… can you see?
Helyek a városban
Veszélyeztetett állatok
Helyszín leírása (2)
Kérdés-válasz:
mennyiségmeghatározás
14
What time is it?
It’s twelve o’clock.
…in the morning / evening.
at + időmegjelölés
Ismétlés: possessive ‘s
Hány óra van? (o’clock)
Ismétlés
Időmegjelölés
15
Ismétlés: How many?
Színek; helyre vonatkozó
elöljárószók, helyek a
városban
Négyzet, kör, háromszög
Ismétlés
Formák
play games, swim,
skateboard, mobile,
town, village
Ismerkedés más kultúrával
Kulturális összehasonlítás
My World
My city –
London
Festivals
Christmas
stocking, Father Christmas, joke, cracker, Christmas tree
A karácsony ünneplése
Angliában
Festivals
Easter
March, April, hunt, egg, chocolate, paint box
A húsvét ünneplése
Angliában
Class Play
The Video
Game
see, hear, singers,
video game
Szerepjáték
3
02 KPP NewChatterbox TB1H Introduction 4P.qxd
16/06/06
10:40
Page 4
Bevezetés
Általános tudnivalók
A New Chatterbox három részből álló
tankönyvsorozat olyan általános iskolás korú
gyermekek számára készült, akik most kezdenek
angolul tanulni. A Starter (kezdő) részben
tizenkettő, az első illetve második szintű kötetben
pedig tizenöt-tizenöt lecke található. Az első szintű
leckék mindegyike három 45 perces tanóra anyagát
tartalmazza, ezen kívül kiegészítő feladatokat és
otthoni tanulásra alkalmas anyagot is találunk a
könyvben. A tanári csomagban található Photocopy
Masters Book fénymásolható munkalapjai minden
leckéhez még egy 45 perces órára elegendő
tananyagot kínálnak.
A tankönyvsorozat felépítése a következő:
Starter (kezdő) – tankönyv és munkafüzet egy
kötetben, tanári kézikönyv, CD vagy hangkazetta,
valamint két posztert, 80 kártyát és fénymásolható
anyagot tartalmazó kiegészítő csomag.
Level 1 és 2 (1. és 2. szint) – tankönyv, munkafüzet,
tanári kézikönyv, CD vagy hangkazetta, ezen kívül
két posztert, 80 kártyát és fénymásolható anyagot
tartalmazó, egységes kiegészítő csomag.
New Chatterbox 1
A tankönyv ötletes és könnyen érthető
környezetben mutatja be az új szavakat, a
nyelvtani szerkezeteket és azok használatát. A
nyelv szórakoztató gyakorlását Captain Shadow
mesterdetektív kalandos története, versek, dalok és
játékok széles választéka biztosítja.
A munkafüzet a tankönyvben előforduló nyelvi
jelenségek további gyakorlására szolgál – iskolai és
otthoni tanulásra egyaránt használható. A
tankönyv leckéihez kapcsolódó feladatokon kívül
ismétlésre használható Képes szótár oldalakat is
tartalmaz.
A tanári kézikönyv a feladatok megoldásán kívül
lépésről-lépésre haladó óraterveket és egyéb
tanítási útmutatót tartalmaz. A könyv végén
differenciált oktatásra alkalmas leckék, kiegészítő
játékok, öt ellenőrző feladatsor és önértékelésre
alkalmas, fénymásolható feladatlapok találhatóak.
A Teacher’s Resource Pack tanári csomag
fénymásolható feladatlapokat (Photocopy Masters
Book) tartalmaz, amelyhez leckénként 1-1
gyakorlófeladat, 2 színdarab, 96 képkártya és két
poszter tartozik. Külön tanári jegyzetek segítik
ezek órai feldolgozását, használatát.
A New Chatterbox 1 újdonságai
• Új történetek és illusztrációk.
• Kiegészítő kulturális anyag – ‘My World’ –
egyoldalas melléklet minden harmadik rész után.
A korcsoportnak megfelelő, a brit kultúra
területéről vett kiegészítő anyag segítségével a
tanulók összehasonlíthatják a brit gyerekek
4
tevékenységét saját magukéval. A kiegészítő
részhez kapcsolódóan a munkafüzetben is
található feladat.
• Kiegészítő, ismétlő játékok minden harmadik
részhez. Ez további lehetőséget biztosít a
tanulók számára, hogy gyakorolják és
elmélyítsék az adott részekben szerzett tudást.
• Karácsonyi és húsvéti kiegészítés, amely
betekintést enged az angol szokásokba, és a két
kultúra összehasonlításán túl lehetőséget nyújt
aktív gyakorlásra is.
• Előadható színdarab – The Video Game.
Lehetőséget biztosít a tanult nyelv gyakorlására
és a tanulók beszédkészségének fejlesztésére.
További, az osztályban vagy az Oxford Puppet
Theatre (bábszínház) segítségével előadható
színdarabokat a Photocopy Masters Book
tartalmaz.
Ezek a jellegzetességek biztosítják, hogy a New
Chatterbox szilárd és megbízható alapokat nyújt
az angol nyelv tanulásának korai szakaszában.
Élvezetessé teszi a nyelvtanulást, és különféle
tanítási helyzetek és lehetőségek széles választékát
nyújtja a tanár számára.
Célok és tematika
A New Chatterbox három legfontosabb célja a
következő:
• Segíti a tanulókat, hogy megértsék az alapvető
nyelvtani szerkezeteket, és azokat helyesen
használják a különféle kommunikációs
helyzetekben.
• Az alapvető szókincs biztosításával hozzájárul
ahhoz, hogy a tanulók biztonságot szerezzenek
a szövegértés, beszéd, olvasás és írás területén.
• Az érdekes történet, dalok, játékok és rejtvények
segítségével szórakoztató és tanulságos
élménnyé teszi a nyelvtanulást.
A New Chatterbox fokozatosan bővülő nyelvtani
felépítéssel és szókinccsel rendelkezik. A nyelvi
jelenségek kiválasztása a gyakoriság, a hasznosság
és az egyszerűség figyelembevételével történt – bár
a történet vagy az adott témakör sajátossága miatt
előfordul a könyvben néhány különlegesebb szó is.
A gyakorlás folyamatát szem előtt tartva minden
nyelvi jelenség többször is felbukkan.
A szerkezeti felépítés szerves része az átgondolt
tematika, amely a gyermekek érdeklődési köréhez
igazodik. A New Chatterbox érdekes témakörei
szisztematikusan fejlesztik a tanulók motivációját
és szövegértés-, beszéd-, olvasás- és íráskészségét.
02 KPP NewChatterbox TB1H Introduction 4P.qxd
16/06/06
10:40
Page 5
Bevezetés
A New Chatterbox 1 szereplői
A folytatásos történet egy tízéves ikerpár, Bean
és Poppy, valamint kilencéves barátjuk, Woody
londoni kalandjairól szól. Megismerkednek a híres
nyomozóval, Captain Shadow-val, és barátságos
kutyájával, Plútóval – aki az új Starter történetek
hőse. A történetet tartalmazó oldalakon kívül
más szereplők is felbukkannak. Például Zoko, a
barátságos robot, akit gyakran három barátja kísér
– Kate, Ken és Caroline. Végül megismerkedünk
Lucy, a zöld „szörny” családjával – anyjával,
apjával, testvéreivel és egyéb rokonaival.
Hogyan használjuk a New Chatterbox
1-et?
A lecke első részében a Captain Shadow történet
folytatódik, amely minden fejezet második oldalán
található (kivéve a könyv első fejezetét). A tanulók
hallgatják a hangfelvételt, és követik a szöveget a
tankönyvben. Ezután a történethez kapcsolódó
rövid párbeszédet gyakorolják, és el is játszhatják.
A lecke második felének alapja a tankönyvben lévő
fejezet harmadik oldala, amely gyakran új nyelvi
elemet és annak gyakorlását szolgáló feladatot
tartalmaz.
Az új nyelvi elem rögzítését a munkafüzet
megfelelő részének második oldala segíti.
Lesson Three
A tankönyv és a munkafüzet minden fejezete négy
oldal hosszú. Egy-egy rész legalább három 45
perces óra anyagát tartalmazza.
Lesson One
Tankönyv
A fejezet első oldala
Tankönyv
Munkafüzet
A fejezet harmadik A fejezet harmadik és
és negyedik oldala negyedik oldala
Munkafüzet
A fejezet első oldala
A tankönyv egységeinek első oldala a fejezet
legfontosabb új elemeit és szókincsét mutatja
be – ehhez általában hangfelvétel is kapcsolódik. Az
új elemeket ezután szóbeli feladatok és kérdés-válasz
formájában gyakorolhatjuk. A gyakorlatok
hátterében rendszerint Zoko és barátai vannak, mint
„beszélő fejek”. A beszélő fejek példát mutatnak be
a kérdés-válasz gyakorlatokhoz, amelyekkel a tanulók
a tankönyv képeiről beszélhetnek.
A munkafüzetben a fejezetek szövegértési és írási
gyakorlatokkal kezdődnek, amelyek segítenek
rögzíteni az újonnan elsajátított nyelvi elemeket.
Lesson Two
A harmadik lecke dal, játék vagy olvasási feladat
segítségével ad lehetőséget a tanulók számára,
hogy gyakorolják és bővítsék az újonnan
tanultakat. Ennek a résznek az a lényege, hogy
a már elsajátított dolgokat új, szórakoztató
formában gyakoroljuk.
A tanultak rögzítését a munkafüzet megfelelő
részének harmadik és negyedik oldala segíti – ez
a rész általában rejtvénnyel végződik. Minden
leckéhez kapcsolódik egy Képes Szótár oldal is,
amit vagy a leckék végén vagy később ismétlésként
tölthetnek ki a gyerekek.
Az ismétlő rész – amely minden harmadik fejezet
után található (a Unit 3, 6, 9, 12 és 15 után) –
brit gyerekekhez kapcsolódó kulturális anyagot
tartalmaz. Ezután ismétlő játék következik, amely
felidézi az előző három fejezetben tanultakat.
A gyerekeknek egy tesztet, illetve az önértékelő
feladatokat is meg kell oldaniuk, mielőtt
továbbhaladnának.
Módszerek – az óra szakaszai
Ismétlés / bemelegítés
Tankönyv
A fejezet második oldala
Munkafüzet
A fejezet
második oldala
Az egyes leckék illetve tanórák elején lévő
ráhangoló, bemelegítő részben a tanulók már
ismert nyelvi elemeket használnak, sokszor olyan
gyakorlatban, amelyet már korábban is végeztek.
Ez a szakasz legfeljebb öt percig tarthat.
5
02 KPP NewChatterbox TB1H Introduction 4P.qxd
16/06/06
10:40
Page 6
Bevezetés
Az új anyag bemutatása
Az új jelenségeket sokszor úgy mutatjuk be, hogy a
tanulók csukva tartják könyvüket. Így amikor
kinyitják a könyvet egy-egy fejezet elején, néhány
szó már ismerősen hangzik, tehát a gyakorlás
érdekesebb lesz és gyorsabban elkezdődhet.
Új nyelvi elemek bemutatása
Az új szavakat és kifejezéseket gyakran valóságos
tárgyak bemutatásával, egyszerű képek táblára
rajzolásával, vagy mimikával és kézmozdulatokkal
tanítjuk. Amikor csak lehetséges, célszerű valóságos
tárgyakat használni. A New Chatterbox
tankönyvben szereplő nagyon sok szó megfelelője
megtalálható a tanteremben (pl. bútor, ruházat),
vagy könnyen behozható az órára (pl. kisebb
játékok). Csak akkor használjuk a magyar nyelvet a
szavak meghatározására, ha erre semmilyen más
módszer nem lehetséges.
Valahányszor új szó bukkan fel, győződjünk meg
arról, hogy a tanulók ki tudják ejteni. A módszer a
következő:
• Ejtsük ki a szót kétszer vagy háromszor.
• A tanulók figyeljenek, és mondják utánunk az új
szót, először kórusban, majd egyenként.
A történet bemutatása
• Mielőtt a történet újabb epizódját bemutatnánk,
foglaljuk össze a tanulókkal magyarul, mi történt
eddig. Kérjük meg őket, hogy meséljék el, mire
emlékeznek az előző részekből.
• Az új epizód bemutatása előtt tanítsunk meg az
új szavak közül néhányat, amelyekre a
tanulóknak a cselekmény megértéséhez
szükségük lesz. Használjunk ehhez
kézmozdulatokat és mimikát, vagy rajzoljunk a
táblára.
• A történethez tartozó hangfelvételt játsszuk le
egyszer végig, közben a tanulók figyeljenek és
olvassák el a buborékokban lévő szöveget.
• Játsszuk le a történetet még egyszer. A tanulók
ismételjék a mondatokat a kiejtés és olvasás
gyakorlása érdekében. Későbbi részeknél ezt
a szakaszt egy második hallgatás-olvasás rész
váltja fel, amely során a tanulók előre feltett
kérdésekre keresik a választ.
• A történet meghallgatása után folytassuk a
többi gyakorlattal, amelyet a jegyzet vagy a
munkafüzet javasol.
Gyakorlás
Beszéd és szövegértés
Drill A gyors drillek célja, hogy a tanulók
elsajátítsák az új elemek kiejtését és szerkezetét. A
gyakorlatot élénken, gyors tempóban kell végezni.
6
• Új szavak tanulásakor mutassunk be tárgyakat,
vagy mutassunk képekre stb. A tanulók először
kórusban, majd egyenként nevezzék meg ezeket.
Diktáljunk egyre gyorsabb tempót.
• A nyelvi szerkezetek elsajátításához mondjunk ki
kulcsszót vagy -kifejezést egyszer-kétszer. A
tanulók egész mondattal válaszoljanak,
amelyben benne van a kívánt szerkezet. Itt is
igyekezzünk gyors tempót diktálni.
Láncgyakorlat (Chain drills). A módszer a
következő:
• Az egyik tanuló mond valamit a következő
tanulónak, pl. Hello. My name’s George. What’s
your name? A következő tanuló válaszol: Hello.
My name’s Mary. Ezután a harmadikhoz fordul,
és megkérdezi: What’s your name? A tanulók
sorban így folytatják, felváltva tesznek egy
„szemet” a lánchoz.
Kérdés-válasz gyakorlat. Ebben a szakaszban a
tanulók szabadabb formában gyakorolnak a
tankönyv képei alapján. A kérdés-válasz modelljét
a „beszélő fejek”, Zoko és valamelyik társa adja.
• Kezdjük azzal, hogy saját magunk kérdezünk,
és segítjük a tanulókat a válaszadásban.
• Fokozatosan adjuk át a kérdezés szerepét a
tanulóknak, akik most már egymást kérdezzék
és válaszoljanak a képek alapján.
Pármunka. A kérdés-válasz gyakorlat pármunkával
folytatódik. A tanulópárok egymást kérdezik és
válaszolnak. Járjunk körbe a teremben, hogy a
tanulók kiejtését és megértési készségét
ellenőrizzük, vagy ötleteket adjunk a feladat
megoldásához.
Tanári kérdések. Néhány leckében „nyitottabb” és
változatosabb kérdéseket is feltehetünk, amelyek
azt célozzák, hogy a tanulók elmondják, mit látnak
a képeken, vagy mit olvastak vagy hallottak. Ilyen
kérdésekkel ösztönözhetjük a tanulókat arra, hogy
magukról is beszéljenek – a nyelvhasználatot saját
világuk feltárása teszi igazán értékessé a tanulók
számára. Amikor lehetséges, törekedjünk ilyen
kérdések feltevésére is.
Párbeszéd. A párbeszédes vagy szerepjátékos
gyakorlás a történet rövid részletein alapul.
• Játsszuk le az adott részhez kapcsolódó
hangfelvételt. A tanulók ismételjenek meg
minden kifejezést előbb kórusban, majd
egyenként.
• Kérjünk meg egy tanulópárt, hogy jöjjenek ki és
játsszák el a párbeszédet a többieknek.
• Ezután a tanulópárok egymással párhuzamosan
gyakorolják a párbeszédet.
• Amikor ezzel elkészültek, egy vagy két pár játssza
el a párbeszédet a csoport többi tagja számára.
02 KPP NewChatterbox TB1H Introduction 4P.qxd
16/06/06
10:40
Page 7
Bevezetés
Olvasás
A New Chatterbox 1 következetes fokozatossággal
közelíti meg az olvasás kérdését, így a tanulók –
akik még nem ismerik az angol ábécét, vagy
akiknek még anyanyelvükön sincs számottevő
olvasási tapasztalata – könnyen megoldhatják a
feladatokat. A tanulók először az ábécé betűivel
ismerkednek meg, majd egész szavakat kezdenek
olvasni. Az új szókincset sokszor a történet
meghallgatásakor és a szöveg párhuzamos
olvasásakor mutatjuk be, amikor a szavak jelentése
a szövegösszefüggésből és a képes illusztrációból
könnyen érthető. Az új szavak és helyesírásuk
gyakorlását a munkafüzet feladatai és olyan
játékok, mint az ABC verseny vagy a bingo segítik.
Ahogy a tanulók olvasási készsége fejlődik, egyre
szélesedik a könyvben található témakörök
választéka, és a szövegek is egyre hosszabbak.
Az olvasás célját szolgáló oldalak feldolgozása
a következő:
• Olvasás előtt tegyük fel a tanári kézikönyv által
javasolt kérdéseket.
• Az olvasás folyamata: a tanulók olvassák a
szöveget magukban, vagy olvassanak felváltva
hangosan, időnként pedig pármunkában
dolgozzák fel a szöveget. Mindig a csoport és az
adott óra számára legmegfelelőbb módszert
válasszuk.
• Járjunk körbe a teremben, hogy segítsünk, ha
szükséges – de adjunk lehetőséget arra is, hogy a
tanulók az ismeretlen szavak jelentését a
szövegösszefüggésből vagy a szöveghez
kapcsolódó képekből találják ki, és ne okozzon
problémát, hogyha a tanulók nem értenek
minden szót.
• Olvasás után az osztállyal közösen ellenőrizzük a
kérdésekre adott választ, különösen akkor,
amikor az olvasás házi feladat volt.
Speciális feladatok és módszerek
Dalok és mondókák
A New Chatterboxban szereplő dalokat és
mondókákat a nyelvtani jelenségek és bizonyos
lexikai csoportok maximális figyelembevételével
állítottuk össze. Ezek a gyakorlatok az új nyelvi
elemek bemutatásának és gyakorlásának
szórakoztató és mozgalmas részét jelentik – a
tanulók ezzel a módszerrel könnyebben sajátítják
el a tudnivalókat.
• Játsszuk le a hangfelvételt. A tanulók
figyeljenek, a tankönyvet tartsák csukva, vagy
nyissák ki, ahogy kívánjuk.
• Játsszuk le a hangfelvételt még egyszer vagy
kétszer. A tanulók nézzék a szöveget a
tankönyvben és énekeljenek vagy ismételjék
a mondókát.
• Biztassuk a tanulókat arra, hogy otthon kívülről
tanulják meg a dalokat és mondókákat,
amelyeket gyakran használhatunk bemelegítésre
vagy az óra végén.
Játékok
A játékokkal a tanulók mozgalmas és értelmes
interaktív gyakorlási lehetőséget kapnak, amely
során az elsajátított készségek spontán módon
érvényesülnek. A New Chatterbox 1 könnyen
alkalmazható játékok széles választékát
tartalmazza.
Csapatjátékok
• Versenyek a táblán – pl. ABC verseny (Unit 2,
Lesson 1).
• Azonosító játékok – pl. ‘Who’s this?’ (Unit 1,
Lesson 3), ‘Who am I?’ (Unit 7, Lesson 3).
• Szójátékok – pl. betűcápa (Unit 2, Lesson 3),
anagramma játék (Unit 8, Lesson 3 and Unit 9,
Lesson 1), ‘What can I see?’ (Unit 9, Lesson 3).
• Hallás utáni megértés – pl. ‘Please és Thank you’
játék (Unit 6, Lesson 2), játék a többes szám
kiejtésének megkülönböztetésére (Unit 12,
Lesson 2).
• Kiejtési játékok – nyelvtörők (az ismétlési
részekben), amelyek a hangsúly és a
mondatritmus gyakorlására is szolgálnak.
Páros játékok
• Azonosító játékok – ld. fent.
• Olvasó játékok – pl. ‘A game: What’s in your
box?’ (Unit 13, Lesson 2).
Egyéni játékok
• Szókincsbővítő játékok – pl. Bingo! (Unit 5,
Lesson 3 etc.)
• Rejtvények – keresztrejtvény, szónégyzet,
betűlánc stb. – ld. munkafüzet.
Csapatjáték megkezdése előtt a következőket
javasoljuk:
• A csapatok elnevezése. Osszuk a gyerekeket
csapatokra. Adjunk a csapatoknak angol
nevet, pl. Lions és Monkeys. Minden órán új
csapatnevet találjunk ki, hogy bővítsük a
tanulók szókincsét. A csapatneveket írjuk fel
a táblára, hogy ott vezessük a pontszerzést.
• Játékosválasztás. A kiszámoló mondóka
alkalmazása emeli a játék hangulatát és
fokozza a tanulók izgalmát:
Eeny, Meeny, Miney, Mo,
Choose a person; off we GO!
• Akire a GO! szó esik, az a kiválasztott játékos.
• A tanulók mondják a mondókát velünk együtt,
kórusban.
7
02 KPP NewChatterbox TB1H Introduction 4P.qxd
16/06/06
10:40
Page 8
Bevezetés
Tollbamondás
Értékelés
Tollbamondás ismert szöveg alapján. Az éppen
megismert történetek részleteit használhatjuk
tollbamondásra, ld. Unit 4, Lesson 3. Ilyen
tollbamondást bármikor később is beiktathatunk,
ha jónak látjuk.
• A tanulók mondják magukban az egész
mondatot, és próbálják meg emlékezetből beírni
a hiányzó szavakat.
• A tanulók párosával is dolgozhatnak – egymás
között megbeszélhetik a hiányzó szavakat és
azok helyesírását.
• A tanulók a történet szövegének fellapozásával
ellenőrizzék munkájukat.
Kétféle ellenőrzési módot találunk a New
Chatterboxban – a tanár tesztek alapján kaphat
információt a tanulók haladásáról, a tanuló pedig a
tanulási napló segítségével értékelheti saját tudását
(önértékelés).
Képi (‘Picasso’) tollbamondás. A tanulóknak itt
rajzolniuk kell az elhangzott szöveg alapján.
• A tanulók figyeljenek, és rajzolják le, amit az
utasításban hallanak. Minden utasítást
ismételjünk meg kétszer-háromszor a
szokásosnál nem sokkal lassabb tempóban
(lásd tanári kézikönyv 45. old.).
• Vegyük végig még egyszer a tollbamondás
szövegét – a tanulók most felváltva rajzolják
az egyes elemeket a táblára.
A tankönyv minden harmadik egysége után
következik teszt, amely az előző három egységben
szereplő nyelvi elemeket tartalmazza. A tesztek
elvégzésekor a következőkre figyeljünk:
• Győződjünk meg arról, hogy minden tanuló érti,
mit kell tennie. A tanulókkal együtt nézzük át a
teszt egyes részeire vonatkozó utasításokat és
példákat, majd magyarázzuk el a tennivalókat.
• A tanulók egymás után végezzék el a
tesztfeladatokat. A teszt eredménye alapján
határozzuk meg, hogy a jövőben hogyan
haladjunk tovább az osztállyal és egyes tanulókkal.
‘My world’ feladatok
A ‘My world’ oldalak kulturális kiegészítést
nyújtanak – a brit kultúra néhány elemével
ismertetik meg a tanulókat a három angol
gyerek életéből vett eseményeken keresztül. A
tankönyvben lévő oldal bemutatja az angol gyerek
életének egy mozzanatát, a munkafüzetben pedig
hasonló tevékenységre ösztönözzük a tanulókat,
akik ezáltal felfedezhetik a két kultúra között lévő
hasonlóságot illetve eltérést. Ezek a feladatok
ezen kívül az alkotói készséget is fejlesztik – a
tanulóknak anyagot kell gyűjteniük és vázlatot
szerkeszteniük, mielőtt a kész megoldáshoz
eljutnának. A szükséges kellékeket a tankönyv
rajzai és a munkafüzet ikonjai mutatják. Ezekre
hívjuk fel a tanulók figyelmét, és mindig
győződjünk meg arról, hogy értik a feladatot, és
minden anyag vagy eszköz a rendelkezésükre áll,
mielőtt munkához látnak.
Képes Szótár
A munkafüzet végén található Képes Szótár
oldalak a szókincs ismétlésére használhatóak. A
szavak csoportosítva szerepelnek és időnként az
egy szócsaládhoz tartozó szavak két leckében is
előkerülnek, pl. színek. Ilyenkor elég, ha a tanulók
a második lecke elvégzése után foglalkoznak a
Képes Szótár feladataival.
8
Tesztek
A tanári kézikönyv végén található tesztek
segítségével betekintést nyerhetünk a tanulók
olvasás-, írás- és szövegértési készségének
fejlődésébe. A tesztek eredményét az egyes
tanulók előmenetelének figyelésén kívül a későbbi
tanítási folyamat megtervezéséhez is használhatjuk.
Nyelvtanulási napló
A tanári kézikönyvben a tesztfeladatok után
következik a tanulási napló. Ezekről az oldalakról
készítsünk fénymásolatokat, amelyeket a tankönyv
minden harmadik egységének elvégzése után
osszunk szét a tanulók között, hogy saját
munkájukat és nyelvi készségük szintjét
értékelhessék. A tanulási napló tartalmát beszéljük
meg az osztállyal magyarul, hogy mindenki
számára világos legyen, mit kell tennie.
• Now I can... – A tanulók olvassák el az
állításokat, és mérlegeljék, hogy az itt szereplő
dolgok közül melyiket képesek angolul mondani
illetve megtenni. Ezután színezzék ki az állítás
fölött lévő figurát. A tanév végére az összes
figurát ki kell színezniük.
• How’s your English now? – Ez az oldal lehetőséget
ad arra, hogy a tanulók saját maguk értékeljék
munkájukat. Olvassák el a csillagok alatt lévő
szöveget, és színezzék ki a csillagokat attól
függően, hogy mennyire értékelik
előrehaladásukat. Biztassuk a tanulókat pozitív
hozzáállásra.
• Dosszié – A tanulók ezen az oldalon jegyezhetik
fel a feladatokat, amelyeket elvégeztek, és ide
írhatják, hogy mit tartanak legjobb munkájuknak.
• Év végi áttekintés – A tanulók tekintsenek vissza
egész évi tevékenységükre, és összegezzék, hogy
milyen feladatokat élveztek a legjobban, mit
tartanak legnagyobb eredményüknek, és hogy
véleményük szerint miben kell még fejlődniük.
02 KPP NewChatterbox TB1H Introduction 4P.qxd
16/06/06
10:40
Page 9
A speciális igény´ú gyermekek tanítása
Az átlagosnál gyorsabb
tanulók
Minden osztályban van olyan gyerek, aki
gyorsabban dolgozik, mint a többiek. A következő
gyakorlatokat a szokásosnál gyorsabb, ügyesebb
gyerekek lekötésére használhatjuk. Olyan gyerekek
is lehetnek az osztályban, akik több tanulásra
képesek, mint amit a tankönyvben lévő anyag
megkíván. Ha nagyobb szókincset szeretnénk
megtanítani, használjuk a könyvben található
illusztrációt. Mutassunk a képeken olyan részletekre,
amelyeket az alapszókincs nem tartalmaz. Például
a 19. oldalon megtaníthatjuk a garden és bucket
szót. Az egyes fejezetek témaköréhez kapcsolódó
kiegészítő szavak a következők:
U2 chair, door, window
U9 rhinoceros, tiger, zebra
U3 onion, pear, 13–20
U10 boots, dress, shorts
U4 skateboard, yo-yo
U11 feet, fingers, tummy
U5 bus, helicopter, train
U12 horse, mouse.
U6 clean, dirty, heavy
U13 mountains, town, sky
U7 cheek, chin, teeth
U14 cold, hot, thirsty
U8 strong, weak
U15 diamond, rectangle
Ha úgy véljük, hogy bizonyos tanulók képesek több
nyelvi szerkezet elsajátítására, összpontosítsunk
már meglévő tudásuk fejlesztésére. Ahogy, például,
megtanulják a Yes, I have / No, I haven’t vagy Yes,
I can / No, I can’t rövid választ, biztassuk őket
tagadó mondatok alkotására, pl.: I haven’t got a
coat, I can’t see a parrot.
Személyre szabott feladatok
1 Adjunk témát vagy szócsoportot a tanuló
számára, például Colours. A tanuló írjon annyi
színt jelentő szót, amennyit mondunk (pl.6).
2 A tanuló nézzen körül a tanteremben, és írjon le
annyi tárgyat vagy színt, amennyit tud.
3 A tanuló sorolja fel a szobájában lévő tárgyakat,
amelyeknek tudja a nevét angolul.
4 Írjuk fel tíz tárgy nevét egy papírra, a tanuló
pedig rajzolja le ezeket.
5 Adjunk egy néhány szóból álló listát a
tanulónak, aki leírja az ellentétes jelentésű
szavakat, pl.: black – white, happy – sad.
6 A tanuló rajzoljon valamit, és írja le, hogy mi az.
Például rajzolhat képzeletbeli szörnyet, majd ír
néhány mondatot a rajzról.
7 A tanuló rajzoljon a tankönyv egyik oldaláról
vett hat szóból álló szónégyzetet társa számára.
Írja alá a keresendő szavakat.
8 Írjunk egy kérdést egy papírlapra, például Can
you see a rubber? Have you got a red shirt?
Kérjük meg a tanulót, hogy írjon három azonos
típusú kérdést. Később a tanulók tegyék fel
egymásnak a kérdéseket.
Diszlexiás gyerekek
A diszlexiás gyerekeknek az átlagosnál nagyobb
gondot okoz a betűk felismerése és
megkülönböztetése. Gyakorlással és a nehezebb
betűkre való odafigyeléssel a probléma
csökkenthető.
Betűk gyakorlása
A gyakorlat célja, hogy segítsen a gyereknek
megkülönböztetni a betűket.
• Rajzoljunk folyót vagy patakot öt kővel, amelyen
át lehet kelni a vízen. A kövek legyenek elég
nagyok ahhoz, hogy egy szót írhassunk rájuk.
Másoljuk le a rajzot minden gyerek számára.
• Válasszuk ki a betűket, amelyeket gyakorolni
szeretnénk. Írjunk a gyakorolni kívánt betűvel
kezdődő szavakat a kövekre. A tanulók
színezzék ki a szavak betűit, az egyiket pirossal,
a másikat kékkel. A gyakorlatot mindig
próbáljuk az adott tanuló igényeihez igazítani.
Betű felismerése
A gyakorlat célja a betűk felismerésének gyakorlása.
• Tegyünk betűkártyákat a padlóra vagy a falra.
Mondjunk és mutassunk egy betűt a gyereknek,
aki mutasson a megfelelő kártyára.
Hangok és betűk azonosítása
A gyakorlat célja, hogy a gyerekek összefüggést
találjanak hangok és betűk között.
• Nyomtassuk a következő szócsoportokat papírra,
és készítsünk másolatot minden tanuló számára.
1 ruler
book
pencil football
2 desk
notebook friend blackboard
3 monkey
gang
nose
computer
4 umbrella trousers
sock
kite
5 plan
ball
hand
leg
6 coat
jeans
head
guitar
• Olvassuk fel a hangokat egyesével (lásd alább). A
tanulók figyeljenek és karikázzák be azt a szót,
amely az elhangzott hanghoz tartozó betűvel
kezdődik.
A hangok
1 p /p/ – p … pencil
2 d /d/ – d … desk
3 c /k/ – c … computer
4 s /s/ – s … sock
5 b /b/ – b … ball
6 g /g/ – g … guitar
Betűk sorba rendezése
A gyakorlat célja, hogy betűkártyákból szavakat
rakjunk össze.
• Írjunk fel a táblára egy egyszerű mássalhangzómagánhangzó-mássalhangzó hangsorból álló
szót, pl.: cat vagy dog. A tanuló a kezébe adott
három betűböl rakja össze a szót.
• Amikor a tanuló hibátlanul végzi ezt a
gyakorlatot, mondjuk ki a szót, de a táblára
ne írjunk semmit.
9
03 KPP NewChatterbox TB1H U1-2 4P.qxd
16/06/06
10:42
Page 10
A British Telecom torony A West End városrészben
található torony volt az első, amely magas
frekvenciájú rádióhullámokat közvetített. Manapság
rádió- és tévéközvetítésre, valamint telefonos és
internetes információátvitelre használják. A 189 méter
magas toronyban 34 emelet van. Annak ellenére, hogy
London egyik legmagasabb épülete, hivatalosan
nagyon sokáig állami titokként kezelték. Tilos volt
lefényképezni, és harminc éven keresztül nem
szerepelhetett a térképen.
A London Eye óriáskerék London hatodik
legmagasabb létesítménye, Millenniumi keréknek is
hívják. Naponta több mint 15 000 látogatót szolgál ki.
A kerék tervezésekor a századforduló szimbolizálására
gondoltak. Mindössze 14 hónap alatt épült, és 1999.
december 31-én Tony Blair, a brit miniszterelnök
avatta fel. Pontosan London közepén áll, a parlament
épületével szemben. Az óriáskerékről 135 méter
magasból nézhetjük a várost, és minden irányban
mintegy 40 kilométerre láthatunk el.
A Westminster palota – a parlament épülete A
Westminster palota 1512-ig volt a királyok lakóhelye.
A középkorban az angol királyok ott gyűjtötték össze
udvartartásuk, ahol éppen tartózkodtak. A XIV.
században azonban Westminsterben állandó helyet
létesítettek a kormány számára. Ez az épület az angol
parlament hivatalos székhelye. Az építkezést 1837-ben
kezdték gótikus stílusban. A második világháború
alatt, 1941-ben az épület egy része bombatámadás
áldozata lett. Csaknem 1200 helyiség és 100 lépcsőház
található az épületben.
Unit 1
Lesson One
Nyelvi elemek
Üdvözlés és bemutatkozás: Hello. Hi. What’s your
name?
I’m (Miss / Mrs / Mr) … .
A létige (be): am (‘m) is (‘s)
Kifejezések
Look! Listen! Open / Close your books, please.
Good! Sit down, please. Goodbye.
Eszközök
Kártyalapok
Az új anyag bemutatása
●
●
●
●
●
●
Mutatkozzunk be. Fogjunk kezet a tanulókkal:
Hello, I’m (Miss) ... .
A tanulók is mutatkozzanak be: Hello, I’m … .
Kérdés: What’s your name? A tanulók kórusban
ismétlik.
Kérdezzük meg az egyes tanulókat: What’s your
name?
Pármunka (ld. bevezetés 6. old.). A tanulók
egymás nevét kérdezik.
Intsünk vidáman az osztálynak: Hi!
A tanulók ugyanígy válaszolnak: Hi!
Forduljunk egyenként a tanulókhoz: Hi! I’m … .
ők is mutatkozzanak be: Hi! I’m … .
Gyakorlás
01
Megoldás
Hello, I’m Poppy.
Hi! I’m Zoko.
Ismétlés hallás után
Magyarázzuk el a kérdőjel szerepét Zoko
kérdésének végén.
Hallás utáni megértés. Mondjuk ki kétszerháromszor valamelyik szereplő nevét (tankönyv
1. old.). A tanulók mutassanak a megfelelő
képre.
Hívjuk fel a figyelmet a háttérben lévő londoni
látnivalókra (tankönyv. 1. old.).
10
(munkafüzet 1. old.)
1 Kösd össze a párokat a képek alapján. A tanulók
kössék össze a képeket a megfelelő névvel,
ahogy a példa mutatja.
(tankönyv 1. old.)
Utasítás: Open your books, please. Look!
Listen! Mutassuk kézzel is, hogy mit akarunk,
és nyissuk ki a tankönyvet az első oldalon.
● 01 . Játsszuk le a hangfelvétel első részét.
A tanulók hallgassák a felvételt és nézzék a
tankönyv 1. oldalát. Játsszuk le a többi részt,
a tanulók ismételjék, amit hallanak.
● Tanítsuk meg a létige ‘m / am, és ‘s / is alakját.
Mutassuk be a táblán, hogy hogyan vonjuk
össze a létige alakját a névszóval:
I’m ➔ I am What’s ➔ What is
●
Olvasás
Hello, I’m Bean.
2 Rajzold le magad, és írd a vonalra a neved.
A tanulók rajzolják le saját magukat, aztán
írják a nevüket a buborékba. Járjunk körbe a
teremben, és segítsünk, ahol szükséges.
Az óra befejezése
●
●
Utasítás: Close your books, please. Köszönjünk
el: Goodbye! A tanulókkal ismételtessük el a
kifejezést néhányszor. Győződjünk meg arról,
hogy értik a különbséget a Hello illetve Hi
(találkozáskor) és a Goodbye (búcsúzáskor)
között.
Egyenként is köszönjünk el a tanulóktól, ahogy
elhagyják a tantermet.
Kellékek a következő órához
A következő órára hozzunk be üres, téglalap alakú
papírlapokat.
03 KPP NewChatterbox TB1H U1-2 4P.qxd
16/06/06
10:42
Page 11
Unit 1
Lesson Two
Nyelvi elemek
Az ábécé: kisbetűk.
Who’s this? This is …
●
Kifejezések
Come in please. Well done! Everyone, please.
Together, please.
Eszközök
Fehér papírlap minden gyerek számára
●
●
●
●
Üdvözöljük a tanulókat, amint bejönnek és
leülnek: Come in, please. Sit down, please.
Mutassunk magunkra, és mondjuk néhányszor
a következőt: Hello, vagy Hi, I’m (Miss) …
Kérdezzük meg néhány tanulótól: What’s your
name? Írjuk fel a neveket a táblára, ahogy
elhangzanak.
Pármunka A tanulók mutatkozzanak be
padtársuknak Hello vagy Hi használatával.
Névtábla Minden tanuló kap egy papírlapot.
Mutassuk meg, hogy hogyan hajtsák félbe, és
húzzanak vonalat az egyik oldal alsó részében,
amelyre majd írni lehet.
Olvassuk fel a neveket a tábláról, a tanulók
pedig ismételjék (utasítás: Everyone, please). A
tanulók írják a saját nevüket a papírra. Járjunk
körbe, segítsünk, és dicsérjük meg őket: Good.
Daltanulás
02
●
Olvasás és írás
Ismétlés / bemelegítés
●
●
pármunkában. Készítsük elő a párbeszédet
chain drills formájában (ld. bevezetés 6. old.),
ha szükséges. A pármunka során járjunk körbe
a teremben, és segítsünk.
Egy vagy két pár jöjjön ki a táblához, és
játssza el a párbeszédet. Dicsérjük meg őket
teljesítményükért: Good! Well done!
Kérdezzük meg az egyik tanulót: Who’s this?
Segítsünk a válaszban: This is … .
Most a tanulók kérdezzék egymástól: Who’s this?
Segítsünk a válaszban: This is … .
(tankönyv 2. old.)
Éneklés hallás után
(ld. bevezetés, 7. old. ‘Songs and Rhymes’.)
Játsszuk le a 02 dalt egyszer – a … b … c … d …
– a tanulók könyve legyen csukva.
● Utasítás: Open your books. A tanulók nyissák ki
könyvüket (2. old.), hallgassák meg még egyszer a
dalt, és próbálják énekelni. Közben tapsolhatnak,
vagy ujjukkal csettinthetnek a dal ütemére.
(munkafüzet 2–3. old.)
3 Keresd meg a neveket a képen. A tanulók keressék
meg Poppy, Bean, Woody és Zoko nevét a képen.
Megoldás
4 Egészítsd ki a neveket. A tanulók írják be a
nevek hiányzó betűit.
5 Kösd össze a betűket abc sorrendben, és egy
rajz lesz belőle. A tanulók a pontok
összekötésével rajzolják meg Zoko képét. Ezután
írják be a mondatba Zoko nevét.
●
A történet bemutatása
03
●
●
My name’s Bean
Szituáció: Poppy és Bean gördeszkázik a
parkban. Összebarátkoznak Woodyval.
Utasítás: Look! Listen! Play. A tanulók hallgassák
a felvételt és nézzék a szöveget.
Játsszuk le még egyszer a felvételt. A tanulók
figyeljenek, és ismételjék a szöveget kórusban.
Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a Bye a
Goodbye rövidített alakja.
A történet eljátszása
●
(tankönyv 3. old.)
(tankönyv 3. old.)
Párbeszéd (ld.bevezetés 6. old.). A tanulók csak a
3. és 4. képet nézzék. Játsszuk el a kétszemélyes
párbeszédet először az egész osztállyal, majd
6 Kösd össze a kérdéseket a megfelelő válasszal.
A tanulók kössék össze a számozott képeket az
a, b, c jelűekkel.
Megoldás
1 b 2 c 3 a
7 Egészítsd ki a szavakat. A tanulók pótolják a
hiányzó betűket a következő szavakban: Hello
Thank you! Goodbye!
Az óra befejezése
●
Utasítás: Close your books, please. Ezután
köszönjünk el: Goodbye! Többször ismételjük
meg a kifejezést, a tanulók ugyanígy
válaszoljanak.
Kellékek a következő órához
A következő órára hozzunk kendőt vagy nagy
zsebkendőt a szembekötős feladathoz.
11
03 KPP NewChatterbox TB1H U1-2 4P.qxd
16/06/06
10:42
Page 12
Unit 1
Lesson Three
Nyelvi elemek
Yes / No
Kifejezések
Stand up, please. Stop!
Játék
●
●
Eszközök
Névkártyák
Kendő vagy nagy zsebkendő
Kártyalapok
Ismétlés / bemelegítés
●
Idézzük fel az üdvözlést jelentő kifejezéseket
néhány tanulóval: Hello, Hi, I’m … . What’s your
name?
Az új anyag bemutatása
●
●
●
●
Tanítsuk meg a Yes és No jelentését fejmozdulat
segítségével. Gyakoroljuk a két szó használatát
fejmozdulattal kísérve.
A tanulók helyezzék el maguk előtt
névtáblájukat, de a nevet fordítsák maguk felé.
Járjunk körbe, és kérdezzük: Who’s this?
Próbáljuk meg kitalálni a tanuló nevét a
névtábla elolvasása nélkül (This is …). A tanulók
válaszoljanak igennel vagy nemmel (Yes / No) a
találgatásra.
Egy-egy tanuló jöjjön előre és próbálja meg
emlékezetből bemutatni a többieket (This is …).
Gyakorlás
04
●
●
c Bean
d Woody
Hívjuk fel a figyelmet a lap alján lévő
bekeretezett kifejezésre. Mondjuk el a
tanulóknak, hogy a Who is this? gyakran
Who’s this? formában jelentkezik.
12
(munkafüzet 4. old.)
8 Keresd meg a szavakat. A tanulók olvassák el
a megadott szavakat és keressék meg őket az
ábrában.
Megoldás
Hallás utáni megértés és írás
Megoldás
a Zoko
b Poppy
●
Olvasás és írás
(tankönyv 4. old.)
Játsszuk le a 04 . felvételt. A tanulók figyeljék a
neveket, és mutassanak a megfelelő képre
(tankönyv 4. old.)
Mutassunk egyenként a képekre. Kérdés:
Who’s this? Az egyes tanulók kezdjék a
választ így: This is … A többiek figyeljenek
és helyeseljenek: Yes. Well done, vagy javítsák
ki az állítást: No. This is … .
Hívjuk fel a figyelmet a képek alatt lévő betűkre,
és játsszuk le újra a felvételt. A tanulók
egészítsék ki a neveket a megfelelő betűvel.
Járjunk körbe a teremben és ellenőrizzük.
Olvassuk fel hangosan a buborékokban lévő
szöveget. Hívjuk fel a figyelmet a Yes és Well
done! kifejezésre, amellyel a tanulók még nem
találkoztak írásban.
Ezután kössük be az egyik tanuló szemét, a
többiek pedig sorban köszönjenek neki: Hello …,
és a bekötött szemű gyerek próbálja meg
kitalálni a hang alapján, hogy ki szól hozzá.
Ken és Kate a könyvben lévő történet visszatérő
szereplői, tehát mutassuk be őket: This is Ken,
This is Kate. (“Hivatalosan” csak az ötödik
fejezetben mutatkoznak be.)
k
l
t
p
n
o
d
a
y
e
s
c
f
j
m
g
o
q
v
w
h
a
t
o
u
y
k
p
h
d
b
o
r
n
a
m
e
y
z
d
k
w
l
v
l
f
k
b
z
h
c
d
l
t
m
y
f
o
p
r
o
c
j
e
Az óra befejezése
●
Ha marad időnk, énekeljük el az előző leckében
szereplő ABC dalt.
MEGJEGYZÉS:
Ezentúl kezdjünk és fejezzünk be
minden órát a már ismert módon – természetesen
fokozatosan bővítsük és variáljuk a kifejezéseket,
ahogy a tanulók nyelvtudása fejlődik.
MEGJEGYZÉS:
Itt a tanulók megoldhatják a
Photocopy Masters Bookban az 1. fejezethez
tartozó kiegészítő projekt feladatot.
03 KPP NewChatterbox TB1H U1-2 4P.qxd
16/06/06
10:42
Page 13
06
Unit 2
●
Lesson One
Nyelvi elemek
Utasítások: Listen. Look.
●
Kifejezések
Quiet, please. Stand up, please. Repeat, please.
Point. Open your bag, please.
●
●
Eszközök
Kártyalapok
Olvasás
Ismétlés / bemelegítés
●
Énekeljük el az ABC dalt (a
lejátszásával, ha szükséges).
02 ]felvétel
Az új anyag bemutatása
●
(tankönyv 5. old.)
Mutassuk be az alapvető tantermi utasításokat.
Mondjuk el az egyik tanulónak kéz- és arcjelek
kíséretében, hogy mit szeretnénk. Minden
utasítást többször ismételjünk el, miközben a
tanuló elvégzi az adott cselekvést. A csoport
többi tagja ismételje a kifejezéseket. (Repeat,
please). A tanulók néhány utasítást már
ismerhetnek a Starter könyvből.
Kifejezések: Come in … Stop!... Quiet, please …
Listen … Sit down, please … Stand up, please …
stb.
05
●
●
●
●
●
●
4 No.
5 Goodbye.
6 Stop.
Az óra befejezése
●
●
ABC verseny Osszuk a csoportot két csapatra
(ld. Bevezetés 7. old. „a csapatok elnevezése”)
Írjuk az ABC kisbetűit tetszés szerinti sorrendben
a táblára, amint a csoport kórusban végigmondja
az ábécét.
c
Sit down, please (picture e)
Stand up, please (picture f)
Quiet, please (picture g)
Open your bag, please
(picture h)
(tankönyv 5. old.)
Pármunka Adjuk ki az utasításokat gyorsan és
véletlenszerű sorrendben. A tanulók figyeljenek,
és mutassanak a megfelelő képre.
Kérjünk meg egy tanulót, hogy ugyanígy adja ki
az utasításokat. A többiek figyeljenek, és
mutassanak a megfelelő képre.
Osszuk a tanulókat párokra. Kérjünk meg egy
párt, hogy mutassák be a feladatot. Segítsünk,
ha szükséges.
Ezután a tanulók kössék össze a
szövegbuborékokat a megfelelő képpel.
Megoldás
1 Look.
2 Yes.
3 Listen.
Játsszuk le a 05 felvételt. A tanulók hallgassák
és nézzék a könyvet. A hangfelvétel lejátszása
közben mutassunk mindig az aktuális képre.
Játsszuk le a felvételt még egyszer. A tanulók
figyeljenek, mutassanak a megfelelő képre, és
ejtsék ki a betűt.
Gyakorlás
(munkafüzet 5. old.)
1 Keresd meg a képek szövegét. Olvassuk fel a
buborékokban lévő szöveget, a tanulók
hallgassák és kövessék a könyvben. Hívjuk fel a
figyelmüket a Stop és No szóra, mivel ezekkel
még nem találkoztak írásban.
Szövegértés hallás után
Megoldás
Listen (picture a)
Look (picture b)
Come in, please
(picture c)
Stop (picture d)
Ismétlés hallás után
Olvassuk el az utasításokat és kérjük meg a
tanulókat, hogy mutassanak a megfelelő szóra.
Ez az első alkalom, hogy ezeket a szavakat
írásban látják.
Kérjünk meg egyes tanulókat az utasítások
felolvasására.
Játsszuk le a 06 felvételt és kérjük meg a
tanulókat, hogy tapsoljanak, vagy pattintsanak
az ütemre.
Játsszuk le még egyszer a 06 felvételt. A csoport
fele mondja az utasításokat, a másik fele pedig
végezze a cselekvéseket.
w
j
n
g
f
●
●
●
p
o
v
b
x
s
i
y
h
k
d
t
q
a
l
m
r
u
e
z
Válasszunk ki egy tagot mindkét csapatból, és
adjunk krétát a kezükbe. Mondjuk el, hogy ABC
versenyt fogunk játszani.
Mondjuk ki az ABC betűit véletlenszerű
sorrendben. A két játékos versenyezzen, hogy
ki találja meg előbb a betűt a táblán. Az egyik
csapat jele X, a másiké kör. Amelyik játékos
előbb megtalálja az adott betűt, áthúzza X-szel,
illetve bekarikázza. Minden betű után két új
játékos jön ki, hogy folytassa.
Ha van idő, két vagy három versenyt is játsszunk.
13
03 KPP NewChatterbox TB1H U1-2 4P.qxd
16/06/06
10:42
Page 14
Unit 2
Lesson Two
●
Nyelvi elemek
Good morning! Good afternoon! How are you today?
I’m fine, thank you. I’m OK, thanks. What’s this? Here.
A határozatlan névelő: a
Tárgyak azonosítása
Új szavak
a pencil a pen a ruler a bag a rubber
a desk a table a cassette a notebook a CD
a book a ball a crayon a blackboard
Eszközök
Puha vászonzsák vagy színes műanyag zsák (Feelie
Bag – tapogatózsák), toll, ceruza, vonalzó, radír,
hangkazetta, CD, jegyzettömb, filctoll, kis könyv,
melynek mérete hasonló a kazettáéhoz.
Kártyalapok
Ismétlés / bemelegítés
●
●
Chain game – láncjáték (ld. Bevezetés 6 old.).
A lánc a következőképpen mehet:
A tanár 1. tanulónak: Hello, my name’s Miss … .
What’s your name?
1. tanuló a tanárnak: My name’s George.
1. tanuló 2. tanulónak: Hello, my name’s George.
What’s your name?
2. tanuló: My name’s Mary.
A 2. tanuló folytatja a láncot, megkérdezi a 3.
tanulót, és így tovább.
A történet bemutatása
07
●
●
●
●
●
●
(tankönyv 6. old.)
How are you today?
Szituáció: Ebben a részben megismerkedünk
Captain Shadow nyomozóval, Pluto kutyával, és
Luke-kal, a számítógéppel.
Tanítsuk meg a következőket: Good morning (és
Good afternoon a délutáni csoportok számára);
How are you today? I’m fine, thank you.
Először a How are you? kérdést tanítsuk meg.
Ezután a tanulók kérdezzék meg: How are
you today? – és így megtaníthatjuk és
gyakoroltathatjuk a választ: I’m fine. Gyakoroljuk
ezt a rövid párbeszédet különböző tanulókkal az
osztályban.
Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a Thanks
közvetlen stílusban a Thank you rövid
formájaként használható.
Utasítás: Look! Listen! Játsszuk le a 07 felvételt.
A tanulók figyeljenek és olvassák a szöveget.
Játsszuk le újra a 07 felvételt. A tanulók
figyeljenek és ismételjék, először együtt, majd
egyenként.
Kérdezzük meg a tanulókat, mit gondolnak,
mit jelent a Hey szó az 5. képen. Valószínűleg
kitalálják, hogy ez a felkiáltás meglepetést
vagy bosszúságot fejez ki.
14
●
Tanítsuk meg a Here szót „Tessék” jelentésben.
Mutassuk be a használatát azzal, hogy kisebb
tárgyakat adunk egyes tanulóknak, akik ezt
válaszolják: Thank you vagy Thanks. Ha van hely,
egy puha labdát dobhatunk egyes gyerekeknek,
miközben a Here szót mondjuk.
Magyarázzuk meg a tanulóknak, hogy biztonsági
okokból jobb, ha nem próbálják meg eljátszani
az egész történetet.
A történet eljátszása
(tankönyv 6. old.)
●
Párbeszéd A tanulók párosával nézik és
gyakorolják az 1. képet. A láncgyakorlatot
használva először az egész csoportot bevonva
állítsuk össze a párbeszédet, ha szükséges.
●
Egy-két pár játssza el a párbeszédet.
Szövegértés
(munkafüzet 6. old.)
2 Egészítsd ki a mondatokat. A tanulók töltsék ki
az üres helyeket a szövegbuborékokban. Minden
helyre csak egy szót írjanak.
Megoldás
Good morning, Luke.
Good morning, Captain Shadow.
I’m fine, thank you.
Come in, Pluto.
I’m OK, Pluto. Thanks.
3 Kösd össze a képeket a mondatokkal. A tanulók
nézzék meg a képeket és keressék meg a
hozzájuk illő szövegbuborékot.
Az új anyag bemutatása
●
●
●
●
Utasítás: Close your books, please. Tegyük
az eszközök között felsorolt tárgyakat (toll,
ceruza, vonalzó, radír stb.) egymás után a
tapogatózsákba. Mindegyiket kétszer nevezzük
meg, ahogy a zsákba tesszük.
Nyúljunk be a zsákba, fogjunk meg valamit, és
kérdezzük néhányszor kíváncsian: What’s this?
Ezután vegyük ki egyenként a tárgyakat.
Mindegyiket nevezzük meg kétszer-háromszor,
amikor kivesszük.
A tanulók ismételjék meg a tárgyak nevét.
Mutassunk rá a következőkre is: a table,
a blackboard, a desk, a book. A tanulók
figyeljenek és mondják utánunk a szavakat.
Gyakorlás
08
●
●
●
(tankönyv 7. old.)
Hallás utáni ismétlés
Utasítás: Open your books, please. Játsszuk le a
08 felvételt. A tanulók mutassanak a megfelelő
képre.
Játsszuk le újra a 08 felvételt. A tanulók ismételjék
a szavakat és mutassanak megint a képekre.
Mondjuk a szavakat tetszés szerinti sorrendben.
Kérjünk meg egyes tanulókat, hogy mondják
utánunk a szavakat és mutassanak a megfelelő
képre.
03 KPP NewChatterbox TB1H U1-2 4P.qxd
16/06/06
10:42
Page 15
Unit 2
●
●
Rejtsünk el egy tárgyat a tapogatózsákban.
Kérjünk meg egy tanulót, hogy jöjjön ki és
nyúljon be a zsákba. Kérdés: What’s this?
A tanuló próbálja kitalálni: pl. a rubber?
Ismételjük meg a gyakorlatot több tanulóval.
Megoldás
1f 2 g 3 d
●
●
Pármunka A tanulók felváltva kérdezzenek a
képekre és ismerjék fel a tárgyakat. Járjunk
körbe és segítsünk a kiejtésben.
Hívjuk fel a figyelmet az oldal alján lévő
bekeretezett kifejezésre, és mondjuk el, hogy a
What’s this? a What is this? összevont alakja.
5
Ismétlés / bemelegítés
●
●
●
●
Játsszuk a Who’s this? szembekötős játékot
a This is … szerkezet ismétlése céljából (ld.
tankönyv 4. old., tanári kézikönyv 12. old.).
(tankönyv 8. old.)
●
●
Éneklés hallás után
A dal meghallgatása előtt idézzük fel a különböző
napszakokban használatos köszönéseket: Good
morning és Good afternoon.
Játsszuk le a 09 felvételt. A tanulók hallgassák
a dalt és kövessék a szöveget a könyvben.
Játsszuk le újra a 09 felvételt. A tanulók
figyeljenek és próbáljanak énekelni.
Játsszuk le újra a dalt. Biztassuk a gyerekeket,
hogy éneklés közben rázzanak kezet társukkal,
a dal végén pedig integessenek.
Keresd meg a képek szövegét
●
9 h
r
r u l e r
b
b o o k
c
a b l e
s
r
s k
e
t e b o o k
t
e n c i l
d
d e
7
n o
p
4
9
Az óra befejezése
●
09
t
6
8
Nyelvi elemek
A köszönő kifejezések ismétlése: Hello, Goodbye stb.
Daltanulás
8 i
1
3
Lesson Three
●
7 e
2
Ha marad idő, játsszunk ABC versenyt (ld. Lesson 1).
Eszközök
Kártyalapok
6 b
A tanulók a kilenc kép alapján töltsék ki a
keresztrejtvényt.
Megoldás
Az óra befejezése
●
5 c
5 Keresztrejtvény
Kérdés-felelet
●
4 a
●
●
●
Játsszuk a „betűcápa” (Spelling Shark) játékot,
amely a hagyományos akasztófa játék
(Hangman) egyik változata. Röviden mondjuk el
a játék lényegét az osztálynak:
Egyik osztálytársunkra kell gondolnunk, de nem
szabad a nevét hangosan kimondani.
Húzzunk a táblán annyi kis vonalat, ahány betű
van a névben, és kicsit lejjebb ismételjük meg
ugyanezt.
Rajzoljunk „sziklavonalat” az alsó vonalsor alatt.
A szikla alatt van a tenger és a cápa.
A tanulók felváltva próbálják a név egy-egy
betűjét kitalálni. Ha a betű benne van a névben,
írjuk a megfelelő helyre a felső sorban. Ha nincs,
rajzoljunk pálcikafigurákat az alsó sorban,
mintha azok a szikla pereme felé igyekeznének.
A tanulóknak az összes betűt ki kell találniuk,
mielőtt a pálcikafigura eléri a szikla peremét és
a cápa orra elé esik.
Játsszuk el a játékot kétszer-háromszor.
A tanulók olvassák el az üdvözlő kifejezéseket és
keressék meg a hozzájuk illő képeket. A feladat
megoldását szóban gyakoroljuk.
MEGJEGYZÉS: Ez a játék kiválóan alkalmas arra, hogy
bármikor felhasználjuk az új szókincs gyakorlására.
Megoldás
a Good afternoon!
b Good morning!
c Goodbye!
Itt a tanulók megoldhatják a Photocopy
Masters Bookban a 2. fejezethez tartozó projekt
feladatot, és kiszínezhetik a Képes Szótárban az
osztályteremben előforduló tárgyakat.
Olvasás és írás
(munkafüzet 7–8. old.)
4 Írd a kockákba a megfelelő tárgy betűjelét. A
tanulók olvassák el a szavakat és keressék meg
a hozzájuk illő képet. A képek betűjelét írják a
megfelelő kockába.
MEGJEGYZÉS:
Kellékek a következő órához
A következő óra előtt tegyük a tapogatózsákba
ezeket a tárgyakat: 12 pénzérme, 12 gyufaszál, 12
üveggolyó, 12 toll, 12 mogyoró, 12 cukorka stb.
15
04 KPP NewChatterbox TB1H U3-4 4P.qxd
16/06/06
10:45
Page 16
Unit 3
11
●
Lesson One
Nyelvi elemek
A számok 0-tól 12-ig
Kifejezések
Again, please!
●
Új szavak
number
Eszközök
Tapogatózsák, különféle apró tárgyak (pl.
pénzérmék, üveggolyók, tollak, mogyorók, cukorka
stb.) – mindegyikből 12 darab; 1-től 12-ig
számozott kartonlapok, kártyalapok
●
Gyakorlás
●
Ismétlés / bemelegítés
●
●
●
Játsszunk Please játékot. Mondjuk meg a
tanulóknak, hogy figyeljenek, de csak akkor
kövessék az utasítást, amikor a Please szót
használjuk.
Adjunk különféle utasításokat angolul. Néha
használjuk a please szót, néha pedig nem, pl.
Stand up, please, … Sit down, … Sit down,
please, … stb.
A tanulók, akik követik az utasítást, amikor nem
mondjuk a please szót, kiesnek a játékból.
●
●
●
●
●
(tankönyv 9. old.)
Számoljunk meg hangosan tizenkét tanulót a
teremben. Tegyük ugyanezt tizenkét könyvvel –
számoljunk és tegyük a könyveket az asztalra:
One … two … three … stb.
Öntsük ki a tapogatózsák tartalmát az asztalra.
Számoljuk meg a különböző tárgyakat és tegyük
tizenkettes csoportokba az asztalon.
A tanulók figyeljenek és ismételjék, amit a tanár
mond.
Írjuk fel a számokat (nem a szavakat!) a táblára –
közben a tanulók kórusban mondják a
számneveket.
Kérjünk meg egyes tanulókat, hogy mondják
ki a számnevet, amint a táblán lévő számokra
mutatunk. Tanítsuk meg a number szót, ahogy
rámutatunk az egyes számokra: Number one …
number two … number three … stb.
10
●
●
●
Ismétlés hallás után
Utasítás: Open your books, please.
Számoljuk meg az oldalon lévő robotokat,
sorban rájuk mutatva. A tanulók most
találkoznak először a számnevekkel.
Gyorsítsunk, ahogy a számokat mondjuk a
robotokra mutatva.
●
●
●
Játsszunk összeadós játékot (Adding Game).
Mondjunk példákat egyszerű fejszámolásra:
Two and four is six; three and five is eight stb.
Győződjünk meg arról, hogy a tanulók értik,
hogy az and szó összeadást jelöl. (Írjuk a
műveleteket számmal a táblára: 2 + 4 = 6 stb.)
Adjunk fel egyszerű összeadási feladatokat a
tanulóknak – pl. What is four and three? What is
seven and two? What is one and five? What is
eight and two? What is six and four? stb.
A „tanár” szerepét adjuk át a tanulóknak, amint
ez lehetséges.
Olvasás és írás
(munkafüzet 9. old.)
1 Kösd össze a számokat a szavakkal. Tanítsuk
meg a zero számnevet. Írjuk a számot és a szót
is a táblára, és mondjuk: This is zero. A tanulók
mondják utánunk az új szót.
●
A tanulók olvassák el a rakétákban lévő
számneveket és kössék össze azokat a
csillagokban lévő számokkal. Járjunk körbe
a teremben és ellenőrizzük.
2 Írd le a számokat betűvel. A tanulók számolják
meg a rakétákat és írják le a számnevet.
Megoldás
a one
b three
c eleven
d five
e eight
f two
Az óra befejezése
●
16
Ismét a tapogatózsákot használjuk. Tegyünk vissza
a zsákba három-négy tollat (vagy bármilyen más
tárgyat). Adjuk oda a zsákot egy tanulónak, aki
azt kinyitva megszámolja a tárgyakat.
Jelöljünk ki egy tanulót, hogy vegye át a „tanár”
szerepét. A tanuló tegyen különböző számú
tárgyat a zsákba valamelyik csoportból, amelyet
még előbb az asztalon megszámoltunk.
További gyakorlás
Az új anyag bemutatása
●
Szöveg ismétlése hallás után
Játsszuk le néhányszor a 11 hangfelvételt (One
and one are two). A gyerekek figyeljenek, és
kövessék a szöveget a könyvben. Biztassuk őket
arra, hogy tapsoljanak a ritmusra. Néhányszor
mondjuk el kórusban a verset a hangfelvétel
lejátszása nélkül is. Az ismétléseknél használjuk
az Again, please utasítást.
Osszuk szét a számozott kártyákat. Játsszuk le
még egyszer a rigmust. A tanulók mutassák fel
a megfelelő számkártyát, ahogy a számok
elhangzanak.
Osszuk szét újra a kártyákat és ismételjük meg
a gyakorlatot.
Mondjuk el kórusban a One and one are two
mondókát kétszer vagy háromszor.
04 KPP NewChatterbox TB1H U3-4 4P.qxd
16/06/06
10:45
Page 17
Unit 3
Lesson Two
Szövegértés
Nyelvi elemek
A határozatlan névelő: an
How old are you? I’m … .
We are … . (We’re … .)
Alapvető ételek nevei
3 Kösd össze a kérdéseket a megfelelő válasszal.
A tanulók olvassák el a kérdéseket a
szövegbuborékokban és keressék meg hozzájuk
a megfelelő választ. A kérdéseket és válaszokat
kössék ösze vonallal.
Megoldás
1 b 2 c 3 a
Kifejezések
Find a / an…
Új szavak
an apple an egg an ice cream an orange
a banana a chocolate a tomato twins
Eszközök
Kártyalapok
Megoldás
1 old 2 ten
13
Mondjuk el kórusban a One and one are two
rigmust (a 11 hangfelvétel segítségével, ha
szükséges).
A történet bemutatása
4 Egészítsd ki a mondatokat a megadott
szavakkal. A tanulók egészítsék ki a mondatokat
minden esetben csak egy szót használva.
(tankönyv 10. old.)
How old are you?
Szituáció Poppy és Bean új barátjukkal,
Woodyval van a sportközpontban.
A felvétel meghallatása előtt tanítsuk meg a
twins szót: Poppy is ten and Bean is ten. Poppy
and Bean are twins.
Játsszuk le a 12 hangfelvételt. A tanulók
hallgassák és olvassák a szöveget, azután
ismételjék a mondatokat először kórusban,
majd egyenként.
A szöveg meghallgatása után írjuk fel a kérdést:
How old are you? Kérdezzünk meg egyes
tanulókat, és segítsünk a válaszadásban, pl.
I’m eight.
Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a We’re a We
are összevont alakja.
●
●
12
●
●
●
●
●
A történet eljátszása
●
●
●
●
3 twins
4 you
Szókincs bemutatása
Ismétlés / bemelegítés
●
(munkafüzet 10. old.)
(tankönyv 10. old.)
Először csak az 1. és 2. képet gyakoroljuk (az
egész osztállyal, ha szükséges). A pármunka
fázisában járjunk körbe, és segítsünk a
kiejtésben és hanglejtésben.
Egy vagy két pár játssza el a párbeszédet.
Kérdés egyes tanulókhoz: How old are you?
Segítsünk, hogy a tanulók egész mondattal
válaszoljanak, pl. I’m nine.
Válasszunk ki a csoportból két egyforma korú
tanulót. Tegyük fel nekik a How old are you?
kérdést. Segítsünk, hogy együtt válaszoljanak:
We’re ten. Tegyük ugyanezt más tanulópárokkal
is.
5 this
(tankönyv 11. old.)
Ismétlés hallás után
Játsszuk le a 13 hangfelvételt és mutassunk az
oldal tetején lévő képekre. A tanulók figyeljenek
és ismételjék a szöveget.
Minden új szót ejtsünk ki néhányszor (an
névelővel).
Gyakorlás
(tankönyv 11. old.)
Játék
●
●
●
●
●
A tanulók nézzék meg a tengerparti képet.
Mondjuk pl. Find an ice cream. Győződjünk meg
arról, hogy értik a Find utasítást.
A tanulók rámutatnak a fagylaltra, és azt
mondják: Here’s an ice cream.
Kérjünk meg egyes tanulókat, hogy keressenek
meg a képen más tárgyakat. Biztassuk őket,
hogy mindent hangosan mondjanak. Pl. Here’s
an orange.
Mondjunk mássalhangzóval kezdődő tárgyakat
is, pl. Find a book. Nem baj, ha a tanulók ezen a
szinten nem használják teljes pontossággal az
a/an névelőt – majd fokozatosan megtanulják a
különbséget.
Pármunka A tanulók felváltva adjanak
egymásnak hasonló utasításokat, hogy
megtalálják az összes elrejtett tárgyat a képen.
Járjunk körbe és segítsünk a kiejtésben.
Az óra befejezése
●
Játsszunk számversenyt az 1-től 12-ig terjedő
számokkal – ugyanúgy, ahogy az ABC versenyt
játszottuk (ld. Unit 2, tankönyv 13. old.).
17
04 KPP NewChatterbox TB1H U3-4 4P.qxd
16/06/06
10:45
Page 18
Unit 3
Lesson Three
6 Írd le az összeadás eredményét. A tanulók
felváltva olvassák fel az összeadási műveleteket
padtársuknak, aki megoldja a feladatot angolul.
Ezután minden tanuló írja le betűvel az
eredményt.
Nyelvi elemek
A telefonszám: This is 85791.
Új szavak
telephone “o” zero
Megoldás
1 nine
2 seven
3 eight
4 four
Eszközök
Kártyalapok
Ismétlés / bemelegítés
●
Rajzoljunk a táblára bármilyen ismert tárgyat (pl.
tankönyv 7. vagy 11. old.), és kérdezzük meg:
What’s this? A tanulók válaszoljanak. Adjuk át a
tanulóknak a „tanár” szerepét, ha lehetséges.
Az új anyag bemutatása
●
●
A könyv legyen csukva. Tanítsuk meg, hogy a
telefonszámokban a számjegyeket egyenként
mondjuk, és tanítsuk meg a telephone szót
táblarajzzal vagy mimikával. Adjuk meg a
telefonszámunkat: My phone number is … .
Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a phone a
telephone rövidített alakja.
MEGJEGYZÉS: a telefonszámban lévő nullát itt nem
‘o’-nak, hanem ‘zero’-nak mondjuk, hogy a tanulók
ne keverjék a számokat és az ábécé betűit.
●
●
Mutassuk meg a tanulóknak, hogy hogyan
szokás telefonhívásra válaszolni. Játsszuk el,
hogy felvesszük a kagylót: Hello? This is … .
Kérjünk meg egyes tanulókat, hogy játsszák el
ugyanezt a saját telefonszámukat használva:
Hello? This is … (mindenki a saját számát
mondja).
Gyakorlás
A tanulók felváltva olvassák el hangosan az oldal
tetején lévő számokat. Ne felejtsük el, hogy a
nullát ‘zero’-nak mondjuk.
14
●
●
Keresd meg a számot hallás után
Játsszuk le végig a 14 hangfelvételt.
Játsszuk le még egyszer szakaszonként.
Hagyjunk időt a tanulóknak, hogy megtalálják
a telefonszámokat.
Megoldás
1 943125 2 754083
Olvasás és írás
3 906320
7 Írd a képek alá a megfelelő szót. A tanulók
egészítsék ki a képaláírásokat.
Megoldás
an orange, a bag, a notebook, an egg, an ice cream,
a computer, a banana
8 Egészítsd ki a mondatokat a megadott
szavakkal. Mondjuk el a tanulóknak, hogy egy
helyre csak egy szót írjanak.
Megoldás
1 your, my
2 this, CD
3 are
4 is
5 old, ‘m
Az óra befejezése
●
Játsszunk betűcápát (ld. tanári kézikönyv 15.
old.) a nullától 12-ig terjedő számokkal.
MEGJEGYZÉS:
Itt a tanulók megoldhatják a Photocopy
Masters Bookban a 3. fejezethez tartozó projekt
feladatot, és kitölthetik a Képes Szótár megfelelő
részét (számok).
Kellékek a következő órához
Kérjük meg a tanulókat, hogy hozzanak
fényképeket barátaikról a következő órára. Ha
lehetséges, hozzunk képeket magunkról, az
iskoláról és az osztályról.
My World
Ismétlés
Hello. What’s your name? This is … .
Új szavak
my friend my school my class in from
London Scotland English teacher badge
Eszközök
Fényképek az iskoláról, az osztályról és a tanárról,
ragasztó, ragasztószalag, olló
4 758681
(munkafüzet 11–12. old.)
5 Írd le a számokat betűvel. A tanulók írják le a
telefonon látható számokat.
Ismétlés / bemelegítés
●
●
18
ten
five
six
three
(tankönyv 12. old.)
A számok kiejtése
●
5
6
7
8
Rázzunk kezet az egyik tanulóval: Hello, I’m … .
What’s your name? A tanuló így válaszolhat:
I’m … .
Biztassuk a tanulót, hogy rázzon kezet egy másik
gyerekkel és játsszák el ugyanezt a rövid
párbeszédet.
04 KPP NewChatterbox TB1H U3-4 4P.qxd
16/06/06
10:45
Page 19
Unit 3
●
Folytassuk ugyanezt a csoport többi tagját
bevonva.
Szókincs bemutatása
●
(tankönyv 13. old.)
Keresd meg a tárgyakat
●
●
●
●
●
●
●
Tanítsuk meg a school szót az egész iskolára
mutatva, a class szót az osztályra mutatva, a
friend és teacher szavakat pedig mimikával.
Mondjuk például: This is my class – és mutassunk
körbe, a tanulók pedig kövessék a példát.
Ezután ugyanígy tanítsuk meg a school, friend
és teacher szavakat.
Utasítás: Open your books, please. Kérjünk meg
egyes tanulókat, hogy keressenek már ismert
szavakat a képeken, pl.: Find a pencil, a
blackboard, a ball stb. Amikor megtalálják a
tárgyakat, mondják pl.: Here’s a ruler.
Az osztály olvassa el Sonia szavait és a
szövegbuborékokat. Ezután kérjünk meg
egyeseket arra, hogy hangosan felolvassák a
szöveget.
Olvassuk fel az első képaláírást. (This is my friend
Tom. He’s nine.) Kérjük meg a gyerekeket, hogy
mondják a megfelelő kép számát.
Mondjunk egy betűt, és kérjünk meg egy
gyereket, hogy olvassa fel a megfelelő
képaláírást. Ezt minél több gyerek bevonásával
ismételjük meg.
Mutassunk rá a számnevekre a fényképen lévő
táblán. A számokat véletlenszerű sorrendben
mutassuk, a tanulók pedig mondják ki a
szavakat angolul.
Megoldás
1 c 2 b 3 a
4 d
Gyakorlás
●
●
●
●
●
(munkafüzet.13–14. old)
Először hívjuk fel a tanulók figyelmét a
munkafüzet feladatai mellett lévő ikonokra,
és mondjuk el, hogy ezek jelzik, hogy a
gyakorlathoz milyen eszközökre van szükség.
Az üres helyekre ragassz képeket, vagy rajzolj
valamit. Kérjük meg a tanulókat, hogy olvassák
el a képek helye alatt lévő szöveget és
egészítsék ki a hiányos mondatokat a saját
magukra érvényes adatokkal.
A tanulók ragasszanak fényképeket vagy
rajzoljanak az üres keretekbe. Menjünk körbe a
teremben, a tanulók pedig olvassák fel a
képaláírásokat és mutassák meg a képeket.
Rajzolj jelvényt az iskoládnak. Győződjünk meg
arról, hogy mindenki érti a badge szót. Mutassuk
meg az oldalon lévő jelvényt, a tanulók pedig
olvassák fel a MY SCHOOL kifejezést.
Kérjük meg a tanulókat, hogy tervezzenek
jelvényt és rajzolják az üres helyre.
Készíts plakátot az iskoláról. A tanulók nézzék
meg a plakátmintát a 14. oldalon. Mondjuk el
nekik, hogy most saját plakátot fognak tervezni.
Tervezzék meg a plakátot egy üres papírlapon –
gondolják végig, hogy milyen képeket akarnak,
mielőtt felragasztanák azokat.
MEGJEGYZÉS:
Az utolsó hely a mintán arra szolgál,
hogy a gyerekek maguk találják ki, mit
szeretnének odatenni (pl. előcsarnok, büfé,
tornaterem stb.).
Az óra befejezése
●
●
●
Alkossunk kört a tanulókkal és gyűjtsünk
magunk mellé néhány jól ismert tárgyat, hogy
könnyen körbeadhassuk azokat.
Amint az első tárgyat odaadjuk az egyik
tanulónak, kérdezzük meg: What’s this? A tanuló
válaszol, és továbbadja a tárgyat a következő
gyereknek: What’s this? Ez a tanuló is válaszol,
majd ő is továbbadja a tárgyat ugyanezzel a
kérdéssel.
Folytassuk egy másik tárggyal, gyorsabb
tempóban. Ha a tanulók ügyesek, egyszerre
több tárgy is járhat körbe.
Ismétlés – Units 1–3
Ismétlés / bemelegítés
Eszközök
Egy-egy pénzérme minden pár számára, és egy
bábu minden gyereknek.
Bemelegítés
●
Játsszuk a Please játékot (ld. tanári kézikönyv 16.
old.). Minden utasítást használjunk, amelyet a
tanulók ismernek, pl.: Sit down. Stand up. Close
you books. Open your books.
Játék bemutatása
(tankönyv 13. old.)
Játék: Go! Stop!
●
●
●
Utasítás: Open your books, please. Mondjunk
egy számot 1 és 11 között, és kérjünk meg egy
tanulót, hogy olvassa fel a játék első részére
vonatkozó tudnivalót, egy másik tanuló pedig
válaszoljon a kérdésre vagy kövesse az utasítást.
Dobjunk fel egy pénzérmét. Mutassuk fel az
érme „fej” (‘heads’) oldalát, és mondjuk el, hogy
a játékban a fej az jelenti: „mehetsz”. Ezután
mutassuk fel az „írás” (‘tails’) oldalt, és mondjuk
el, hogy ennek jelentése: „állj”.
Adjunk minden tanulópárnak egy pénzérmét. A
tanulók dobják fel a pénzt, és mondják hangosan:
heads vagy tails.
19
04 KPP NewChatterbox TB1H U3-4 4P.qxd
16/06/06
10:45
Page 20
Unit 3
●
●
Kérjünk meg két gyereket, hogy jöjjön ki és
mutassa be a játékot. Az egyik feldobja az
érmét és felkiált (heads vagy tails) attól függően,
hogy az érme melyik felére esik. Ha „fej” az
eredmény, a tanuló továbbviszi a bábut a pályán,
a másik tanuló pedig felolvassa a kérdést vagy
utasítást, amely azon a mezőn van, ahova a bábu
érkezik. Az első tanuló válaszol a kérdésre vagy
teljesíti az utasítást.
Pármunka Amikor mindenki tudja, mi a dolga,
a tanulópárok játszani kezdenek.
Unit 1
Az óra befejezése
●
●
Minden tanuló mutassa be magát és egy
barátját. Pl. My name’s Kati. This is Gabi.
Köszönjünk el minden tanulótól: Goodbye.
Ők is ezzel a szóval válaszoljanak.
15
●
Teszt
A tanulók végezzék el a Test 1-et. Menjünk
együtt végig az utasításokon és a példákon, és
győződjünk meg arról, hogy a tanulók értik a
feladatokat.
Unit 4
Lesson One
Nyelvi elemek
Mindennapi tárgyak és játékok: It’s a / an … .
Kifejezések
Show me …, please.
Új szavak
an aeroplane a balloon a bicycle a boat
a car a computer a doll a football a kite
Happy birthday!
Eszközök
Kártyalapok
Ismétlés / bemelegítés
●
Önértékelés
●
●
Adjuk oda minden tanulónak a 82. oldal
fénymásolatát. Kérjük meg őket, hogy olvassák
el az első három állítást (‘I can’), és döntsék el,
hogy meg tudják-e tenni ezeket a dolgokat. Ha
biztosan képesek rá, színezzék ki a figurát. Ha
nem biztosak benne, csak a szövegbuborékot
színezzék ki, és majd legközelebb visszatérnek
erre a feladatra. Ezután nézzék meg a Hi!
How’s your English now? részt a 83. oldalon.
Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy átgondolják,
mit tanultak, amióta a New Chatterbox 1
tankönyvből tanulnak.
A tanulók olvassák el a szöveget a csillagok alatt,
és színezzék ki azt a csillagot, amely szerintük az
eddig elért eredményüket mutatja.
Szókincs bemutatása
16
●
●
●
●
●
●
●
●
20
Játsszunk számolóláncot (Counting chain). Az
első tanuló ezt mondja: zero, a következő
tanuló: one, a következő: two, és így tovább.
Amikor elérjük a tizenkettőt, kezdjük elölről. Ha
valaki tétovázik vagy rossz számot mond, kiesik.
A játék győztese a két utolsó tanuló, aki még
benn van a játékban.
(tankönyv 15. old.)
Ismétlés hallás után
Tanítsuk meg a Happy birthday! kifejezést,
és mondjuk el, hogy ma Poppy és Bean
születésnapja van.
Utasítás: Open your books, please. Mutassunk
a Poppy kezében lévő ajándékra, és kérdezzük:
What’s this?
Játsszuk le kétszer a 16 felvételt. A tanulók
hallgassák és kövessék a szöveget a könyvben.
Játsszuk le még egyszer a 16 felvételt. A
tanulók először kórusban, majd egyenként
ismételjék.
Utasítás az új szavak tanulásához: Listen, look
and point! Mondjunk ki minden szót kétszer
vagy háromszor, és mutassunk a megfelelő
képre. A tanulók mondják utánunk a szavakat,
ezután pedig alkossunk egész mondatot: an
aeroplane … It’s a / an … . A tanulók ismételjék
a teljes mondatot.
Hívjuk fel a figyelmet az oldal alján lévő
bekeretezett kifejezésre, és mondjuk el, hogy
az It’s az It is összevont alakja.
Gyakoroljuk az új szavak kiejtését. A tanulók
minden szóval alkossanak rövid mondatot:
It’s … .
Játsszuk le még egyszer a 16 felvételt. A
tanulók figyeljenek és mutassanak a képre,
ezúttal már sokkal gyorsabban.
04 KPP NewChatterbox TB1H U3-4 4P.qxd
16/06/06
10:45
Page 21
A hangfelvétel szövege
Ken A bicycle … A ball … A boat … A kite …
A car … A football … A computer …
An aeroplane … A guitar … A doll …
A balloon …
Gyakorlás
17
●
●
(tankönyv 15. old.)
Szövegértés hallás után. Kérdés-válasz.
A tanulók tegyenek fel kérdéseket és
válaszoljanak a különféle ajándékokra mutatva,
ahogy a képen lévő gyerekek.
Pármunka A tanulók felváltva mutassanak az
oldalon lévő játékokra, és kérdezzenek: What’s
this? A pár másik tagja válaszoljon: It’s a / an … .
Ha nem ismerik az adott tárgyat, találgassanak:
It’s a / an … .
Lesson Two
Nyelvi elemek
Személy meghatározása: It’s Woody.
Színek: What colour is it?
Kifejezés
Guess!
Új szavak
party yellow blue red green black white
Eszközök
Színkártyák: piros, sárga, kék, fekete, fehér
Ismétlés / bemelegítés
●
További gyakorlás
●
●
●
Játsszunk Please játékot (ld. tankönyv 16. old.).
Mimikával és taglejtéssel tanítsuk meg a
Show me a/an … kifejezést. Emlékeztessük a
tanulókat, hogy a játékban csak akkor teljesítsék
a kérést, ha a please szót hallják – e nélkül ne
tegyenek semmit.
Mindenki nézze a tankönyv 15. oldalán lévő
képet. Mondjuk a Show me a … kifejezést a
please szóval, illetve véletlenszerűen please
nélkül. Amikor a tanulók a játékszabálynak
megfelelően cselekednek, dicsérjük meg őket:
Well done! Thank you.
Adjuk át a „tanár” szerepét a tanulóknak, amint
lehetséges.
Olvasás
Játsszunk kitalálós játékot. Kezdjük el a táblára
rajzolni az alábbi képek bármelyikét, mindig
csak egy kis részlettel folytatva. Egy-egy részlet
után kérdezzük: What’s this? Guess! Ha a
tanulók kitalálják, fejezzük be a rajzot: Yes.
Well done. It’s a / an … .
(munkafüzet 15. old.)
1 Írd a kockákba a megfelelő tárgy betűjelét.
A tanulók keressék meg a képekhez tartozó
mondatokat és írják a megfelelő betűt a
kockákba.
Megoldás
1 d 2 g
3 b
4 h
5 c
6 f
7 e
8 a
Az óra befejezése
●
Játsszunk számbingót (Numbers Bingo!). A
tanulók rajzoljanak egy hatkockás bingo ábrát,
és minden kockába írjanak egy nulla és
tizenkettő között lévő számot. Véletlenszerűen
mondjunk számokat, a tanulók pedig húzzák át,
amelyik elhangzik. Az nyer, aki a lapján először
húzza át az összes számot.
A történet bemutatása
18
●
●
●
(tankönyv 16. old.)
Happy Birthday!
Szituáció: Bean és Poppy barátaival születésnapi
bulin van. Woody érkezik ajándékkal a kezében.
A hangfelvétel meghallgatása előtt tanítsuk meg
a party szót. Mutassunk a tankönyv 16. oldalán
található képre.
Játsszuk le a 18 felvételt, a tanulók hallgassák,
és nézzék a szöveget a könyvben. Ezután
játsszuk le még egyszer, a tanulók pedig
ismételjék a mondatokat.
21
04 KPP NewChatterbox TB1H U3-4 4P.qxd
16/06/06
10:45
Page 22
Unit 4
A történet eljátszása
Kellékek a következő órához
●
A következő órára hozzunk egy üres borítékot,
készítsük ki a tapogatózsákot és különféle ismert
tárgyakat.
●
(tankönyv 16. old.)
Párbeszéd A tanulók párokban felolvassák a 3.
és 4. képhez tartozó szöveget. Járjunk körbe és
segítsünk, ha szükség van rá.
Egy vagy két pár előadja párbeszédet.
Szövegértés
(munkafüzet 16. old.)
2 Rakd sorba a képeket. A tanulók nézzék meg a
képes történetet és számozzák meg a rajzokat 1től 6-ig a megfelelő sorrend szerint. A csoporttal
együtt ellenőrizzük.
3 Írd a vonalra: my vagy your. A tanulók írják a
my vagy your névmást a szövegbuborékokban
hiányzó részbe.
Megoldás
1 my 2 my
Daltanulás
19
●
●
●
●
●
3 your
4 your
(tankönyv 17. old.)
Éneklés hallás után
Mutassuk fel a színes kártyákat és mondjuk ki a
színek nevét – a tanulók mondják utánunk.
Ismételjük meg ezt néhányszor véletlenszerű
sorrendben, hogy a tanulók biztosan
megjegyezzék a szavakat.
Utasítás: Open your books, please. Játsszuk le a
19 felvételt. A tanulók figyeljenek és kövessék a
szöveget a könyvben.
Játsszuk le a 19 felvételt még egyszer. Közben a
tanulók mutassanak a megfelelő képre.
Biztassuk a tanulókat, hogy játsszák el a szavak
jelentését – pl. gitározik, autót vezet stb.
Játsszuk le még egyszer a 19 felvételt, a tanulók
pedig imitálják az éppen elhangzó cselekvést.
Osszuk ki a színes kártyákat. Játsszuk le a 19
felvételt még egyszer. A gyerekek mutassák fel a
kártyákat a megfelelő pillanatban, a többiek
pedig imitálják a cselekvést.
Gyakorlás
●
●
Kérjünk meg egyes tanulókat, hogy olvassák fel
a színeket jelentő szavakat. A többiek
mutassanak a megfelelő színekre a képen.
Osszuk ki a színkártyákat. A tanulók olvassák fel
a színeket jelentő szavakat, és akinél a
megfelelő kártya van, mutassa fel.
A gyerekek kössék össze a színeket a megfelelő
szóval. Járjunk körbe, hogy segítsünk és
ellenőrizzük.
Az óra befejezése
●
Játsszunk számbingót (ld. tanári kézikönyv 20.
old.).
22
Nyelvi elemek
Szókincs ismétlése
Új szó
Bottle
Eszközök
A tapogatózsák, üres boríték, kisebb játékok és
tárgyak, amelyek angol nevét a gyerekek ismerik,
kártyalapok
Ismétlés / bemelegítés
●
●
●
●
●
Gyakoroljunk a tapogatózsákkal, de ezúttal
egyszerre csak egy tárgyat tegyünk bele. A
tanulók adják körbe a zsákot, és minden gyerek
nyúljon bele, hogy kitapogassa a tárgyat.
Mialatt a zsák körbejár, írjunk fel két
lehetőséget a táblára, például:
a It’s a rubber. b It’s a ball.
Amikor minden gyerek kitapogatta a tárgyat a
zsákban, mindenki írja le magának azt a
mondatot, amelyik szerinte igaz.
Cseréljük ki a zsákban lévő tárgyat, és játsszuk el
a játékot még egyszer.
Kérjünk meg egyes tanulókat, hogy olvassák fel
mondataikat, és ellenőrizzük, helyesen találták-e
ki a tárgyakat.
Tárgyak bemutatása
(tankönyv 18. old.)
Játék
●
(tankönyv 17. old.)
Keresd a színeket
●
Lesson Three
●
A tanulók nézzék meg a 18. oldalon lévő képet.
Utasítás, pl.: Find a computer. Mutassunk rá a
tárgyakra.
Mutassuk meg, hogy minden tárgy a képre
rajzolt háló egyik kockájában van. Nevezzünk
meg több tárgyat, a tanulók pedig azonosítsák
a tárgyat a kocka betű- (vízszintes) illetve
számjelével (függőleges). Zoko és Kate ezt a
játékot játssza az oldal tetején.
Gyakorlás
●
(tankönyv 18. old.)
Pármunka A tanulók játsszák ezt a játékot –
felváltva kérjék meg társukat, hogy keressen
meg valamit a képen: Find an apple.
További gyakorlás
●
Mondat kiegészítése Írjuk fel a táblára Woody
szövegét a történet aktuális részéből úgy, hogy
három szót kihagyunk:
04 KPP NewChatterbox TB1H U3-4 4P.qxd
16/06/06
10:45
Page 23
Unit 5
●
●
It’s _ kite – a _ _ _ _ for your _ _ _ _ _ _ _ _ .
A tanulóknak emlékezetből kell kiegészíteniük
a mondatot, anélkül, hogy az adott oldalra
visszalapoznának. Menjünk körbe a teremben
és segítsünk a helyesírással, ha szükséges.
A tanulók lapozzanak vissza a tankönyv 18.
oldalára, és ellenőrizzék, hogy helyesen írták-e
le a mondatot (It’s a kite, a kite for your
birthday).
Olvasás és írás
(munkafüzet 17–18. old.)
4 Egészítsd ki a mondatokat. A tanulóknak fel kell
ismerniük a képen látható dolgokat. Egészítsék
ki a mondatokat a vagy an névelővel.
Megoldás
1 It’s a kite.
2 It’s an ice cream
3 It’s an aeroplane
4 It’s a boat.
5 It’s a balloon.
6 It’s a ball.
5 Olvasd el a szöveget, és színezd ki a képeket.
A tanulók olvassák el a képaláírást, és ennek
megfelelően színezzék ki a képeket. Járjunk
körbe a teremben és ellenőrizzük.
Unit 5
Lesson One
Nyelvi elemek
He’s … . She’s … .
Ismétlés: üdvözlés és bemutatkozás, hétköznapi
tárgyak; életkor: a létige (to be).
Új szavak
elephant
Ismétlés / bemelegítés
●
A történet bemutatása
20
●
6 Keresd meg a szavakat, és kösd össze őket a
tárgyakkal. A betűsorban több szót írtunk
egybe. A tanulók keressék meg és karikázzák be
a szavakat, majd kössék össze a megfelelő
képpel.
●
7 Keresd meg a megadott szavakat. A tanulók
keressék meg és karikázzák be az ismert
szavakat.
●
Megoldás
b
s
c
b
k
d
b
b
d
o
l
l
i
h
i
k
h
b
o
a
t
q
c
s
c
a
r
s
e
s
y
b
k
l
w
d
j
b
c
j
n
l
y
h
y
k
l
d
c
o
m
p
u
t
e
r
q
b
a
l
l
o
o
n
Az óra befejezése
●
Énekeljük el az It’s a green guitar című dalt.
Biztassuk a tanulókat, hogy éneklés közben
mutassák is a dalban szereplő cselekvéseket.
MEGJEGYZÉS:
Itt a tanulók megoldhatják a Photocopy
Masters Bookban a 4. fejezethez tartozó projekt
feladatot, és kitölthetik a Képes Szótár megfelelő
részét (ételnevek). A színekhez kapcsolódó rész
kitöltésével azonban várjanak a 11. fejezetig.
Játsszunk ábécé láncot. A tanulók egymás után
mondják az ábécé betűit. Aki tétovázik vagy
hibázik, kiesik.
●
●
(tankönyv 19. old.)
Szövegértés hallás után.
Utasítás: Open your books, please. Játsszuk le a
20 hangfelvétel első részét (az első szünetjelig).
A tanulók figyeljenek, és felváltva mutassanak a
beszélők képére. Ezen az oldalon Kate és Ken
mutatja be magát, később Caroline és Kevin, az
elefánt csatlakozik hozzájuk.
Tanítsuk meg a különbséget a he és she névmás
között. Mutassunk felváltva fiúkra és lányokra az
osztályban, pl.: This is Gyuri. He’s nine. This is
Mari. She’s eight. stb.
Mutassuk meg az oldal alján lévő kockát, és
mondjuk el, hogy a He’s és She’s a He is illetve
She is összevont alakja.
Játsszuk le még egyszer a 20 felvételt. A
tanulók figyeljék, hogy mit mondanak a
szereplők, és mondják kórusban a könyvből
olvasva: This is … He’s / She’s …, Segítsük a
tanulókat a helyes ritmus és a hangzókihagyás
elsajátításában.
I’m eight … . I’m a … . This is … . He’s an … .
˘
˘
˘
˘
Segítsünk az elephant szó kiejtésében is.
Játsszuk le a 20 felvétel Now listen and answer
részét még egyszer, és gyakoroltassuk a kiejtést,
ritmust és hangzókiesést.
Gyakorlás
●
●
●
(tankönyv 19. old.)
Mondjunk egy állítást az oldalon szereplők
valamelyikéről, pl.: He’s seven. She’s nine. A
tanulók mutassanak a megfelelő képre, és
nevezzék meg a személyt, pl.: Kevin, Caroline.
Kiegészítés Ugyanezt a gyakorlatot eljátszhatjuk
a könyv más szereplőivel is: She’s ten. (Poppy)
He’s nine. (Woody) He’s a computer. (Luke)
Tegyünk fel kérdéseket a 19. oldalon lévő
személyekre, p.: Who’s this? (Caroline) How
old is Caroline? stb.
23
05 KPP NewChatterbox TB1H U5-6 4P.qxd
16/06/06
10:47
Page 24
Unit 5
●
Segítsünk a tanulóknak, hogy a megfelelő
névmást használják a személyek nemétől
függően.
Kérdezzük a tanulókat egymásról: Who’s this?
How old is …? Egész mondattal válaszoljanak:
He’s… , She’s… .
Olvasás és írás
(munkafüzet 19. old)
1 Írd a vonalra: he vagy she. A tanulók olvassák
el a szövegbuborékokat, majd egészítsék ki a
mondatokat He vagy She névmással. Hívjuk fel a
figyelmet arra, hogy a mondatokat nagybetűvel
kezdjék.
Megoldás
1 He 2 She
3 He
4 She
5 He
6 She
2 Írj mondatokat. A tanulók írják át a mondatokat
he vagy she névmást használva.
Megoldás
1 He is seven.
2 She is eight.
3 He is ten.
4 She is ten.
5 He is nine.
6 She’s five.
Az óra befejezése
●
Játsszunk néhány menet betűcápa játékot (ld.
tanári kézikönyv 15. old.) ismert szavak
használatával. Ha lehet, a tanulók önállóan
vezessék a játékot.
Lesson Two
Nyelvi elemek
A my your his her birtokos névmás.
Ismétlés: a számok 1-től 10-ig; telefonszámok.
Új szavak
Come on! now his her
dog fireworks airport
See you! Detective
21
●
●
●
A történet gyakorlása
●
●
Szövegértés
Megoldás
1 ✗ 2 ✗ 3 ✓
4 ✓
5✓
4 Írd a vonalra az am (‘m) vagy is (‘s) szót. A
tanulók egészítsék ki a buborékokban lévő
szöveget a létige megfelelő alakjával (am vagy
is). Az összevont alakot is használhatják (-’m
vagy -’s).
Megoldás
1 [Poppy] My name is Poppy. This is Bean.
2 [Woody] I’m nine. [Bean] I’m ten.
3 [Bean] And she’s ten.
4 [Bean] Hello? This is 642931.
●
●
(tankönyv 20. old.)
Mi történt eddig? Poppy és Bean
megismerkedett Woodyval. Találkoztunk Captain
Shadow-val és kutyájával, Plutóval. A szereplők
kalandos története most elkezdődik.
A történet meghallgatása előtt tanítsunk meg
néhányat az új szavak közül. Az airport, dog, és
fireworks szót a táblára történő rajzolással, a
now és Come on! kifejezést pedig mimikával és
taglejtéssel taníthatjuk. Gyakoroljuk a szavak
kiejtését. Ellenőrizzük, hogy minden tanuló
(munkafüzet 20. old.)
3 Igaz vagy hamis? Pipáld ki vagy írj X-et. A
tanulók olvassák el a mondatokat a képek alatt
és tegyenek pipát, ha a mondat igaz az adott
képpel kapcsolatban, ha pedig hamis,
rajzoljanak X-et.
A fireworks party
24
(tankönyv 21. old.)
Párbeszéd A tanulópárok csak a 3. és 4. képen
lévő részt játsszák el.
Egy vagy két pár adja elő a párbeszédet.
22
Mondjuk el kórusban a számoló rigmust egyszerkétszer, és tapsoljunk közben.
A történet bemutatása
●
Daltanulás
Ismétlés / bemelegítés
●
●
ismeri az OK kifejezés kérdésként való
használatát. Végül emlékeztessük a tanulókat
a telefonszám megadásának módjáról: My
telephone number is … . What’s your number?
Játsszuk le a 21 felvételt. A tanulók figyeljenek
és olvassák a szöveget.
Játsszuk le még egyszer a 21 felvételt. A
tanulók figyeljenek, nézzék a szöveget, és
ismételjék a mondatokat.
Ezután próbálják meg kitalálni a Meet me … és
a See you (a búcsúzás közvetlen módja) kifejezés
jelentését.
●
(tankönyv 21. old.)
Éneklés hallás után
Játsszuk le a 22 felvételt. A tanulók figyeljenek,
és kövessék a szöveget a könyvben.
Magyarázzuk el a detective szó jelentését.
Játsszuk le még egyszer a 22 felvételt. A
tanulók énekeljék a következő részeket: What’s
your name? What’s her name? és What’s his
name?
Osszuk az osztályt két csoportra. Játsszuk le még
egyszer a 22 felvételt. Az egyik csoport énekelje
a dalt vagy táncoljon rá, a másik pedig a What’s
your / her / his name? részt énekelje.
Gyakorlás
●
Menjünk körbe a teremben, és beszéljünk a
tanulókról és tárgyaikról, pl.: This is Gyuri. This is
his pen. This is his bag. This is Mari. This is her
ruler. This is her book. stb.
05 KPP NewChatterbox TB1H U5-6 4P.qxd
16/06/06
10:47
Page 25
Unit 5
●
Pármunka A tanulópárok felváltva mondjanak
egymásnak hasonló mondatokat: This is Anna.
This is her bag. This is her pencil. stb. Biztassuk
a tanulókat, hogy játsszák el ezeket a kis
bemutató mondatokat az osztálynak.
További gyakorlás
●
Az óra befejezése
●
Játsszunk számbingót (ld. tanári kézikönyv 20.
old.).
Kellékek a következő órához
●
A következő órára készítsük elő a tapogatózsákot.
Tegyünk a zsákba kártyalapokat vagy kis
papírlapokat az ábécé egy-egy betűjével.
Olvasás és írás
Nyelvi elemek
Ismétlés: a létige (be). Szókincs ismétlése.
Eszközök
A tapogatózsákban kártyalapok vagy kis
papírlapok az ábécé egy-egy betűjével
Kártyalapok
5 Egészítsd ki a mondatokat a my, her vagy
your névmással. A tanulók egészítsék ki a
szövegbuborékokban lévő mondatokat a my,
her vagy your birtokos névmással.
●
●
Énekeljük el a Pluto is her dog című dalt. A
gyerekek kisebb csoportjai énekeljék együtt a
What’s your / her / his name? részeket.
Osszuk a tanulókat két csapatra, és vegyük elő
a tapogatózsákot.
Húzzunk ki egy betűkártyát a zsákból. A
csapatok felváltva találjanak ki az adott betűvel
kezdődő szavakat. Ezután egy csapattag
hangosan betűzze a szót. (Előfordulhat, hogy
egy-egy nehezebb betűnél segítenünk kell.)
Játsszunk néhány kört mindkét csapattal – az
eredményt írjuk folyamatosan a táblára.
Gyakorlás (Ismétlés)
●
●
6 her
7 Fejtsd meg a rejtvényt. A tanulók az angol
ábécéből ismert nyomtatott nagybetűkkel
töltsék ki a rejtvényt. (A keresztrejtvényt
Angliában is nagybetűkkel szokás kitölteni.)
1
R
U
L
I
C O M P U T E R
K I T E
R
C
B
R
P
O
E L E P H A N T
A
N
T
M
C
I
L
2
3
4
5
(tankönyv 22. old.)
A tanulók válasszanak egy hatos képcsoportot az
oldalon lévők közül, az összes többi képet pedig
takarják le. (A hat képnek egymás mellett kell
lennie.)
Játsszunk bingót, mondjunk hangosan egy szót,
amely az oldalon lévő valamelyik képhez
kapcsolódik. Ha a tanulók olyan szót hallanak,
amely valamelyik képükhöz tartozik, takarják le
azt a képet. Az első tanuló, aki így az össze
képét letakarja, bingót kiált.
Játsszunk két vagy három menetet. A tanulók
minden alkalommal másik hatos csoportot
válasszanak.
5 her
Megoldás
1 His name is Pluto.
2 Captain Shadow is his boss.
3 Pluto is a big dog!
6
Játék
●
4 Her
6 Tedd a szavakat helyes sorrendbe. A tanulóknak
három, Plutóról szóló mondat összekevert
szavait kell helyes sorrendbe tenniük. Nem
szabad elfelejteniük, hogy a mondatok végére
pontot vagy felkiáltójelet tegyenek.
Ismétlés / bemelegítés
●
(munkafüzet 21–22. old.)
Megoldás
1 My 2 my 3 my
7 her 8 her
Lesson Three
●
Válassz egy képet! Minden tanuló választ
magának egy képet. Kérdezzünk meg egyes
tanulókat: What is it? (It’s a / an …) What colour
is it? (It’s …). Miután ezt néhány tanulóval
gyakoroltuk, a gyerekek párokban folytassák
a rövid párbeszédeket.
7
Az óra befejezése
●
Az órát számolólánccal fejezzük be, énekeljük
el az ABC dalt, és/vagy játsszunk egy játékot,
amelyet a tanulók szeretnének újra játszani.
MEGJEGYZÉS:
Itt a tanulók megoldhatják a
Photocopy Masters Bookban a 5. fejezethez
tartozó projekt feladatot, és kitölthetik a Képes
Szótár megfelelő részét (játékok).
25
05 KPP NewChatterbox TB1H U5-6 4P.qxd
16/06/06
10:47
Page 26
Gyakorlás
Unit 6
23
●
Lesson One
Nyelvi elemek
Információkérés (eldöntendő kérdés): Is it a / an …?
Yes, it is. / No, it isn’t.
●
Új szavak
tomato
Eszközök
Paradicsom (vagy kép a paradicsomról)
Kártyalapok
●
●
Ismétlés / bemelegítés
●
Játsszunk két vagy három kör bingót (tankönyv
22. old.), hogy átismételjük azokat a szavakat,
amelyekre ebben a leckében szükség lesz. Az
aeroplane, balloon és boat szó mindenképpen
szerepeljen a játékban. Taglejtéssel és mimikával
játsszuk el a telephone szót (kérdés: What’s
this?) és mutassunk Kevinre a 19. oldalon, hogy
az elephant szó előkerüljön (kérdés: Who’s
this?). A tanulók válasza után mondjuk: Yes.
He’s an elephant.)
Szókincs bemutatása
●
●
●
26
an aeroplane
a telephone
a boat
an elephant
Kate Is it a computer?
Ken Yes, it is.
(tankönyv 23. old.)
Utasítás: Open your books, please. Mutassunk
kíváncsian a paradicsomot ábrázoló képre, és
kérdezzük: Is it an umbrella? A tanulók ezt
válaszolják: No, it isn’t. Kérdés: Is it a tomato?
(Mutassuk fel a paradicsomot.) A tanulók ezt
válaszolják: Yes, it is.
Mutassunk az ‘a’ képre a 23. oldal alsó részén, és
tegyünk fel kérdéseket a képpel kapcsolatban.
Tanár (a képre mutatva): Is it an elephant?
Tanuló: No.
Tanár: No, it isn’t. Is it a tomato?
Tanuló: Yes.
Tanár: Yes, it is. It’s a tomato.
Gyakoroljuk a rövid választ: Yes, it is és No,
it isn’t, majd kérdezzünk egy másik képről
ugyanezen az oldalon. Segítsünk a tanulókat
a rövid válasz helyes használatában.
Kérdés-felelet Mutassunk az egyik képre,
mondjuk hangosan a betűt, és segítsünk a
tanulóknak a kérdésben: Is it a / an …? Feleljünk
a kérdésekre rövid válasszal, ahogy eddig.
Három-négy képpel mutassuk be a kérdés-válasz
modellt a következő gyakorlat pármunkájához.
Szövegértés hallás után
A tanulók először nézzék meg a 23. oldal tetején
lévő képet, majd olvassuk fel nekik Ken és Kate
párbeszédét.
Pármunka A tanulók felváltva kérdezzenek
és válaszoljanak a 23. oldalon lévő nyolc
képrejtvénnyel kapcsolatban az Is it a / an …?
típusú kérdés és rövid válasz használatával.
Járjunk körben és segítsünk.
Játsszuk le végig a 23 felvételt, a tanulók
figyeljenek.
Játsszuk le még egyszer a 23 felvételt, de most
álljunk meg minden rövid párbeszéd után, hogy
a tanulóknak legyen ideje rámutatni arra a
képre, amelyről Ken és Kate beszél.
Megoldás
e
a a tomato
b a computer
f
c a football
g
d a car
h
A hangfelvétel szövege
Ken Is it an elephant?
Kate No. It isn’t.
Ken Is it an aeroplane?
Ken Yes, it is!
Ken
Kate
Ken
Kate
Kérdés-felelet
●
(tankönyv 23. old.)
Is it an aeroplane?
No, it isn’t.
Is it a car?
Yes, it is.
Kate Is it a ball?
Ken Yes, it is.
Ken Is it a mobile?
Kate Yes, it is.
Kate
Ken
Kate
Ken
Is it a balloon?
No, it isn’t.
Is it an elephant?
Yes, it is.
Kate
Ken
Kate
Ken
Is it an orange?
No, it isn’t.
Is it a boat?
Yes, it is.
További gyakorlás
●
Játsszunk kitalálós játékot. Rajzoljunk
részletenként a táblára egyszerű rajzokat (ld.
tanári kézikönyv 21. old.).
05 KPP NewChatterbox TB1H U5-6 4P.qxd
16/06/06
10:47
Page 27
Unit 6
●
●
Egy-egy részlet felrajzolása után a tanulók
tegyenek fel kérdéseket:
Tanuló: Is it a / an …?
Tanár: Yes, it is vagy No, it isn’t.
Pármunka A tanulók önállóan folytassák ezt a
játékot – mintának a tankönyv 22. oldalán lévő
képet használhatják.
Olvasás és írás
(munkafüzet 23. old.)
●
●
●
1 Válaszolj a kérdésekre: Yes, it is. vagy No, it
isn’t. Ha szükséges, idézzük fel a computer szót,
mielőtt a tanulók elkezdik ezt a gyakorlatot.
Megoldás
1 Yes, it is.
2 No, it isn’t.
3 Yes, it is.
4 No, it isn’t.
5 Yes, it is.
6 Yes, it is.
Az óra befejezése
●
Kellékek a következő órához
●
A történet gyakorlása
●
●
Játsszunk néhány kör számversenyt a táblán,
vagy számláncot a csoporttal.
Készítsük elő a tapogatózsákot, és szükség lesz
néhány jól ismert tárgyból két-két darabra – egy
nagyra és egy kicsire (pl. egy nagy és egy kis
labda, két különböző méretű vonalzó, könyv,
ceruza, játékautó stb.)
face
Eszközök
A tapogatózsák, néhány jól ismert tárgy két-két
darabja, pl. egy nagy és egy kis labda stb.
Kártyalapok
3 Ki mondja ezt? Írd le a nevét. A tanulók olvassák
el a szövegbuborékokat és írják le a beszélő
személyek nevét.
Játsszunk kitalálós játékot részletenként a
táblára rajzolt egyszerű rajzokkal (ld. Unit 4,
Lesson 2 vagy Unit 6, Lesson 1). Egy-egy részlet
felrajzolása után a tanulók tegyenek fel
kérdéseket: Is it a / an …? Próbálják meg
kitalálni, mit ábrázol a rajz.
A történet bemutatása
24
●
Megoldás
1 d 2 c 3 g
4 i
5 j
6 h
7 e
8 b
Szókincs bemutatása
●
●
(tankönyv 24. old.)
Pluto and the fireworks
Mi történt eddig? Poppy és Bean a repülőtéren
várta Woodyt. Találkoztak Plutóval, aki nagyon
megijedt a tűzijátéktól.
4 Bean
5 Woody
4 Írd a kockákba a megfelelő tárgy betűjelét. A
tanulók keressék meg a képen lévő tárgyakhoz
illő mondatot, és írják a tárgyak betűjelét a
megfelelő kockába.
Ismétlés / bemelegítés
●
(munkafüzet 24. old.)
2 Tedd helyes sorrendbe a képeket. A tanulók
számozzák meg a történetből vett képeket a
helyes sorrendben. Frontális munkával
ellenőrizzük a megoldást.
Megoldás
1 Captain Shadow
2 Poppy
3 Captain Shadow
Nyelvi elemek
The big / small (box).
The long / short (dog).
short
(tankönyv 24. old.)
Párbeszéd A tanulópárok csak a 3. és 4. képet
gyakorolják.
Egy-két pár játssza el az osztálynak a
párbeszédet.
A történet megértése
Lesson Two
Új szavak
box television
big small long
A szöveg meghallgatása előtt tanítsuk meg a
face szót mimikával és taglejtéssel. Idézzük fel
a detective szót. Gyakoroljuk az új szavak
kiejtését.
Játsszuk le a 24 felvételt. A tanulók hallgassák
és ismételjék a mondatokat. Majd játsszuk le
még egyszer a felvételt.
Ezután tegyünk fel eldöntendő kérdéseket a
történet szereplőivel kapcsolatban: Is this Pluto?
Is this Captain Shadow? stb. Segítsünk a
tanulóknak rövid választ adni. Egyelőre nem
szükséges hangsúlyozni az Is this …? illetve
Is that …? között lévő különbséget.
●
A tanulók ne nyissák ki a tankönyvet. Tegyünk
az előkészített tárgyakból négy vagy öt párat a
tapogatózsákba, minden pár egy kisebb és egy
nagyobb tárgy legyen. A tanulók nevezzék meg
a tárgyakat, amint a zsákba tesszük azokat:
a ball … a book … a ruler … stb.
Nyúljunk be a zsákba, és tapogassunk ki egy
tárgyat. Próbáljunk találgatni, pl.:
Tanár: What’s this? It’s a ball. stb.
Az egyik tanuló is nyúljon be a zsákba, és
erősítse meg vagy cáfolja a tippet, pl.:
Tanuló: Yes, it is. vagy No, it isn’t.
Húzzuk ki a tárgyat a zsákból, és nevezzük meg
a big illetve small jelző használatával, pl.: It’s the
big ball vagy It’s the small ball. A big és small
27
05 KPP NewChatterbox TB1H U5-6 4P.qxd
16/06/06
10:47
Page 28
Unit 6
●
●
●
jelentését taglejtéssel mutassuk. A tanulók
mondják utánunk a mondatot.
Az összes tárgyat vegyük sorra. A tanulók
figyeljenek, és minden mondatot hangosan
ismételjenek.
Tegyük az összes tárgyat vissza a zsákba. Vegyük
ki újra a tárgyakat egyenként, és kérdezzük:
What’s this? Segítsünk a tanulóknak
meghatározni a tárgyat: It’s the big ruler stb.
Adjuk oda a tárgyakat egyes tanulóknak, amint
a helyes meghatározás elhangzik.
26
●
●
●
További gyakorlás
●
●
A következő gyakorlat előkészítéséhez játsszuk
a Please játékot. Adjunk utasításokat egyes
tanulóknak a szétosztott tárgyakkal
kapcsolatban, pl.: Show me the small ball stb.
A tanulók csak akkor teljesítsék az utasítást –
mint ebben a játékban mindig – ha a please
szó elhangzik, pl.:
Tanár: Show me the small ball. (A tanuló nem
mozdul.)
Tanár: Show me the small ball, please. (A tanuló
rámutat a kis labdára.)
Játsszunk néhány kört, majd adjuk át a
tanulóknak a „tanár” szerepét. Ha szükséges,
segítségképpen írjuk fel a táblára a Show me …
utasítást.
Gyakorlás
25
●
●
●
(tankönyv 25. old.)
Szövegértés hallás után
A felvétel meghallgatása előtt tanítsuk meg
a long és short melléknevet taglejtéssel és
egyszerű táblarajzokkal. Biztassuk a tanulókat,
hogy mutassák be a szavak jelentését karjukat
kitárva illetve összezárva – a long szónál tárják
szét a karjukat, a short-nál pedig tegyék kezüket
majdnem egymás mellé.
Utasítás: Open your books, please. Játsszuk le a
25 felvételt. A tanulók kövessék a szöveget a
könyvben.
A tanulók nézzék meg a képeket a tankönyvben.
Utasítás (pl.): Point to the big dog. Point to the
long car. A tanulók válaszoljanak a megfelelő
betűvel, ahogy a képre mutatnak.
A hangfelvétel szövege
Zoko Look! A short dog and a long dog.
Annie A small doll and a big doll.
28
Játsszuk le a 26 felvételt. A tanulók figyeljenek,
és mutassanak arra a képre, amelyről a
felvételen éppen szó van.
Játsszuk le még egyszer a 26 felvételt. A
tanulók figyeljenek, és írják a képek mellé a
megfelelő betűt. A gyakorlat szóban is
elvégezhető.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
MEGJEGYZÉS:
Ha nem áll rendelkezésünkre elég
nagy illetve kicsi tárgy a tapogatózsákkal történő
gyakorlásra, rajzoljuk fel a kis és nagy tárgyakat
a táblára.
Listen and number.
Look! It’s the short dog!
Look at the big dog!
Look! It’s the long car.
Here’s the long dog.
Here’s the short car.
Look at the small dog.
Pármunka A tanulók felváltva mutassanak
valamelyik képre a 25. oldalon. Kérdés: What’s
this? Társuk így válaszolhat: It’s the small dog,
It’s the long car, stb. Járjunk körbe és segítsünk.
Az óra befejezése
●
Játsszunk betűcápát a detective és fireworks
szóval.
Kellékek a következő órához
A következő órára vigyük be a tapogatózsákot és a
betűkártyákat (Unit 5).
Lesson Three
Nyelvi elemek
A betűk és hangok megfelelése.
Új szavak
happy song tall young old hot cold
Eszközök
Kártyalapok
Ismétlés / bemelegítés
●
Utasítás a tankönyv 25. oldala alapján: Show me
a … . A tanulók mutassanak a megnevezett
tárgyra.
Daltanulás
27
●
●
●
●
(tankönyv 26. old.)
Éneklés hallás után
A dal meghallgatása előtt tanítsuk meg az új
szavakat mimikával: young, old, hot, cold.
Játsszuk le a 27 felvételt. A tanulók figyeljenek
és kövessék a szöveget a könyvben.
Játsszuk le még egyszer a 27 felvételt. A
tanulók próbáljanak énekelni, ahogy a felvétel
szól.
Osszuk az osztályt két csapatra. Biztassuk a
csapatokat, hogy egy-egy szakaszt énekeljenek.
Éneklés közben próbálják eljátszani a dalt.
05 KPP NewChatterbox TB1H U5-6 4P.qxd
16/06/06
10:47
Page 29
Unit 6
Olvasás és írás
(munkafüzet 26. old.)
5 Írd le a szavakat. Írjuk a táblára három
szócsoport meghatározását: Animals, Toys és
Food. Sorban mutassunk a meghatározásokra, és
adjunk mindegyikre példát: What’s an animal?
A dog is an animal … What’s food? An egg is
food. Írjunk fel mindegyik csoporthoz egy
példát: dog, doll és ice cream.
●
●
A tanulók mondjanak szavakat mindhárom
csoporthoz.
A tanulók nyissák ki a munkafüzetet a 25.
oldalon. Nézzék meg a képet, majd írják a
szavakat a megfelelő csoporthoz.
Megoldás
Animals: dog, elephant
Toys: balloon, doll, kite
Food: orange, apple, ice cream, egg, tomato
Az óra befejezése
●
Énekeljük el még egyszer a Yes! Yes! Yes! dalt
(a 27 felvétel lejátszásával, ha szükséges).
Ismétlés / bemelegítés
●
●
A feladat bemutatása
A tapogatózsák és a betűkártyák segítségével
ismételjük át a tankönyvben és munkafüzetben
nemrég előfordult szavakat. Játsszunk betűző
játékot – ld. Unit 5. A csapatok felváltva
mondjanak olyan szavakat, amelyek ugyanazzal
a betűvel kezdődnek, mint a tárgy neve, amelyet
éppen kiveszünk a zsákból – a másik csapat
pedig betűzze ezeket.
MEGJEGYZÉS:
Itt a tanulók megoldhatják a
Photocopy Masters Bookban a 6. fejezethez
tartozó projekt feladatot.
●
●
●
●
●
Kérjük meg a tanulókat, hogy a következő órára
hozzanak fényképeket születésnapi buliról,
tortáról, ajándékról és játékokról.
My World
Ismétlés
Happy Birthday! This is my … . Here’s a … .
ice cream aeroplane cake
a / an I’m … .
Új szavak
It’s my birthday today.
party games songs hats present
for you
Eszközök
A következő tárgyakat ábrázoló képek vagy játékok:
fagylalt, elefánt, repülőgép, egyéb ismert tárgyak,
pl. hajó, toll, focilabda. Ezen kívül csomagolópapír,
ragasztószalag, olló, ragasztó, kartonpapír.
Utasítás: Open your books, please. Az osztály
először együtt olvassa el a szövegbuborékokat,
majd egyes tanulók külön-külön.
Mondjuk a képek számát (1–3), a tanulók pedig
olvassák fel a megfelelő szöveget.
A tanulók kössék össze a szövegbuborékokat a
megfelelő fényképekkel. Ezt a gyakorlatot
szóban is végezhetjük.
Kérjük meg a tanulókat, hogy játsszák el a
képen lévő gyerekek szerepét. Olvassák fel a
buborékokban lévő szöveget és hajtsák végre a
megfelelő cselekvést.
Osszuk az osztályt hármas csoportokra, és
minden csoport játssza el a történetet. Járjunk
körbe, hogy segíthessünk.
Gyakorlás
●
Kellékek a következő órához
●
(tankönyv 27. old.)
Keresd meg a párját
További gyakorlás
●
Beszélgessünk arról, hogy a gyerekek hogyan
szeretik ünnepelni a születésnapjukat vagy
névnapjukat. A láncgyakorlat segítségével
menjünk körbe az osztályon – minden tanuló
mondja meg, hány éves, pl.: I’m nine, I’m ten,
I’m eight, stb.
Mutassunk képeket vagy játékfigurákat a
fagylaltról, narancsról, elefántról és más ismert
tárgyakról. A tanulók mondatban mondják a
tárgyak nevét, pl. It’s an ice cream vagy It’s a
red balloon.
●
Csomagoljunk be néhány kisebb tárgyat vagy
ismert tárgyak képét. Forduljunk egyes
tanulókhoz például így: Here’s a birthday
present for you, Paul. Happy Birthday! A gyerek
vegye el az ajándékot és köszönje meg: Oh,
thanks, majd csomagolja ki, és mondja például
ezt: It’s a football!
Ezután a gyerekek vegyék át az ajándékozó
szerepét és adjanak ajándékot egymásnak.
Olvasás és írás
●
●
(munkafüzet 27–28. old.)
Az üres helyekre ragassz képeket, vagy rajzolj
valamit. Kérjük meg az osztályt, majd egyes
tanulókat, hogy olvassák el az üres helyek alatt
lévő szöveget. Ezután a tanulók rajzoljanak
képet vagy ragasszanak fényképet a keretekbe.
Járjunk körbe, ellenőrizzük, és dicsérjük meg a
tanulókat.
Írj meghívót a születésnapi bulidra. Nézzük meg
Tom meghívóját a tankönyv 27. oldalán. Ezután
nézzük meg a meghívót a munkafüzet 28.
oldalán. Mondjuk el, hogy a tanulók
elkészíthetik a meghívót képzeletbeli
összejövetelükre – írják oda a címüket és
díszítsék a meghívót tetszés szerint.
29
05 KPP NewChatterbox TB1H U5-6 4P.qxd
16/06/06
10:47
Page 30
Unit 6
●
Készíts egy mókás süveget. A tanulók
készítsenek süveget a képzeletbeli bulira –
kövessék a munkafüzetben lévő utasításokat (28.
old.).
●
Az óra befejezése
●
●
●
●
Ültessük a tanulókat körbe, ha lehetséges.
Készítsünk ki két különböző színű játékautót,
pl. egy pirosat és egy kéket.
Adjuk oda a piros autót az első tanulónak: It’s
a red car. A tanuló a mondatot megismételve
továbbadja. A következő tanuló továbbadja a
következőnek, és így tovább.
Amikor a tanulók már hiba nélkül mondják a
mondatot a piros autóval, adjuk be a körbe a
kék autót.
Ha az osztály ügyes, a piros autó a kékkel
ellenkező irányban járjon körbe.
pályán, a másik tanuló pedig felolvassa a kérdést
vagy utasítást, amely azon a mezőn van, ahova a
bábu érkezik. Az első tanuló válaszol a kérdésre
illetve teljesíti az utasítást.
Pármunka Amikor mindenki tudja, mi a dolga, a
tanulópárok játszani kezdenek. Járjunk körbe a
teremben – segítsük és biztassuk a tanulókat.
28
Teszt
A tanulók végezzék el a Test 2-t. Menjünk együtt
végig az utasításokon és a példákon, és győződjünk
meg arról, hogy a tanulók értik a feladatokat.
Önértékelés
●
Ismétlés – Units 4–6
Ismétlés / bemelegítés
Adjuk oda minden tanulónak a 82. oldal
fénymásolatát. Kérjük meg őket, hogy olvassák
el a Unit 4–6-ra vonatkozó állításokat (‘I can’),
és döntsék el, hogy meg tudják-e tenni ezeket
a dolgokat angolul. Ha biztosan képesek rá,
színezzék ki a vidám arcú figurát. Ha nem
biztosak benne, a középső arcot színezzék ki,
ha pedig úgy érzik, hogy ezt a dolgot még nem
tudják, színezzék ki a szomorú arcot. Ezután
nézzék meg a Hi! How’s your English now? részt.
Bíztassuk a tanulókat arra, hogy átgondolják,
mit tanultak a Unit 4–6 során.
A tanulók olvassák el a szöveget a csillagok
alatt, és színezzék ki azt a csillagot, amely
szerintük az eddig elért eredményüket mutatja.
Eszközök
A tapogatózsákban kártyalapok vagy kis
papírlapok az ábécé egy-egy betűjével (a–z).
Egy-egy pénzérme minden pár számára, és egy
bábu minden gyereknek.
●
Bemelegítés
Az óra befejezése
●
Játsszunk a tapogatózsákba tett betűkkel.
Egy tanuló húzzon ki egy betűt, a többiek
mondjanak egy szót vele, és betűzzék.
A játék bemutatása
(tankönyv 28. old.)
Játék: Go! Stop!
●
●
●
●
Utasítás: Open your books, please. Mondjunk
egy számot 1 és 10 között, és kérjünk meg
egy tanulót, hogy olvassa fel a megfelelő
hőlégballonra vonatkozó kérdést vagy utasítást,
egy másik tanuló pedig válaszoljon a kérdésre
illetve kövesse az utasítást.
Dobjunk fel egy pénzérmét. Mutassuk fel az
érme „fej” (‘heads’) oldalát, és mondjuk el, hogy
a játékban a fej az jelenti: „mehetsz”. Ezután
mutassuk fel az „írás” (‘tails’) oldalt, és mondjuk
el, hogy ennek jelentése: „állj”.
Adjunk minden tanulópárnak egy pénzérmét.
A tanulók dobják fel a pénzt, és mondják
hangosan: heads vagy tails.
Kérjünk meg két gyereket, hogy jöjjön ki és
mutassa be a játékot. Az egyik feldobja az
érmét és felkiált (heads vagy tails) attól függően,
hogy az érme melyik felére esik. Ha „fej” az
eredmény, a tanuló továbbviszi a bábut a
30
●
●
Minden gyerek betűzze a nevét angolul.
Köszönjünk el minden egyes gyerektől:
Goodbye. Ők ugyanezt válaszolják: Goodbye.
06 KPP NewChatterbox TB1H U7-9 4P.qxd
16/06/06
11:05
Page 31
●
Unit 7
30
Lesson One
●
Nyelvi elemek
Külső tulajdonságok leírása.
A birtoklás kifejezése: I’ve got / have got … .
Új szavak
ear eye face hair
monster gangster
head
mouth
●
nose
Ismétlés / bemelegítés
●
Tegyünk ki kis és nagy, hosszú és rövid tárgyakat,
és játsszuk a Please játékot. Adjunk utasításokat,
pl.:
Show me the (small) ruler (please).
Show me the (big) pencil (please). stb.
Kérjünk meg tanulókat, hogy vegyék át a tanár
szerepét. Segítsünk nekik, ha szükséges.
Szókincs bemutatása
29
●
●
●
Ismétlés hallás után
Mutassunk arcunkra és tanítsuk meg a face, eye,
ear, mouth, nose és hair szót. (This is my nose.
stb.). A long és short (hair) szót is tanítsuk meg
taglejtéssel mutatva.
A tanulók mondják utánunk az új szavakat.
Gyakoroljuk a szavakat. A tanulók utasításunknak
megfelelően mutassanak arcuk megfelelő
részére pl.: Show me your nose, please. stb.
Gyakorlás
●
●
●
(tankönyv 29. old.)
A tanulók olvassák el a feliratokat a képen,
amely a szörny kezében van. Mutassunk a három
képre az oldal alsó részében, és tegyünk úgy,
mintha az a képen lévő férfi lennénk. Mondjuk:
I am Picture a, és felváltva mutassunk magunkra
illetve a képre. Tegyük hozzá: I’ve got long hair.
Ezután megváltoztatott hangon mondjuk: I am
Picture b. I’ve got a big nose. Majd ismét
megváltoztatott hangon: I am Picture c. I’ve
got a small mouth.
A tanulók mutassanak a tulajdonságokra, ahogy
említjük azokat. Mutassuk meg ismét a big és
small ellentétét kézmozdulattal.
Tegyünk úgy megint, mintha a c képen lévő férfi
lennénk, de most a személy leírásakor tartsunk
szünetet, és várjuk, hogy a tanulók adják meg a
tulajdonságot:
Tanár: I’ve got … big ears or small ears?
Tanuló: Big ears.
Tanár: Yes. I’ve got big ears.
Szövegértés hallás után
Mondjuk el, hogy a három férfi egyike egy
Bouncer nevű bűnöző, aki saját magáról beszél
a hangfelvételen.
Játsszuk le a 30 felvételt az elejétől a végéig.
A tanulók figyeljenek, és mondják meg, melyik
képen van Bouncer.
A hanganyag szövege
Bouncer Listen, my friend … .
This is my face.
I’ve got a big nose.
I’ve got small eyes.
I’ve got big ears … .
and I’ve got short hair. OK, my friend?
I’m Bouncer … OK?
Eszközök
Különféle kis és nagy, hosszú és rövid tárgyak
Kártyalapok
●
Ugyanígy folytassuk a leírást (big eyes, a small
mouth, a small nose, long hair).
●
Játsszuk le a 30 felvételt még egyszer. A tanulók
figyeljenek, és ellenőrizzék tippjüket.
Megoldás
Picture B is Bouncer.
●
Adjunk teljes leírást a másik két kép
valamelyikéről. A tanulók azonosítsák, hogy
melyik képről beszélünk.
További gyakorlás
●
●
Pármunka A tanulók felváltva játsszák el
valamelyik férfi szerepét, és adjanak leírást
a figuráról a 30 felvétel mintájára. Társuk
figyeljen, és azonosítsa a képet. Járjunk körbe
és segítsünk a nyelvhasználatban.
Mutassuk meg az oldal alján lévő bekeretezett
szerkezetet, és mondjuk el, hogy az I’ve got az
I have got összevont alakja. Mutassuk meg,
hogy milyen betűket helyettesít az aposztróf:
I have got ➔ I’ve got
Olvasás és írás
(munkafüzet 29. old.)
1 Egészítsd ki a szöveget a big / small / long /
short szavakkal. A fejünkre mutatva tanítsuk
meg a head szót – a monster szót pedig a képre
mutatva.
●
●
Írjuk fel a táblára az új szavakat és a long illetve
short melléknevet. Gyakoroljuk a kiejtést azzal,
hogy a tanulók kórusban majd egyesével
felolvassák a szavakat.
A tanulók nézzék meg a szörny képét a
munkafüzet 29. oldalán. Egyes tanulók
javasoljanak mellékneveket, amelyeket a
szövegbuborékban lévő üres helyekre lehet írni.
Ezután mindenki egészítse ki a mondatokat a
példa alapján.
Megoldás
I’ve got a big head. I’ve got two big eyes and one
small eye. I’ve got a big nose. I’ve got short hair. I’ve
got small ears and I’ve got a big mouth.
31
06 KPP NewChatterbox TB1H U7-9 4P.qxd
16/06/06
11:05
Page 32
Unit 7
Az óra befejezése
●
●
A Yes! Yes! Yes! dallal fejezzük be az órát (a
hangfelvétel segítségével, ha szükséges).
27
Kellékek a következő órára
●
Kérjük meg a tanulókat, hogy hozzanak
fényképeket családtagjaikról és barátaikról a
következő órára. Hozzunk magunk is családi
fényképeket.
Lesson Two
Nyelvi elemek
Családtagok: This is my father, stb.
Birtoklás: He’s / She’s / We’ve / They’ve got … .
Új szavak
family brother sister Mum / mother
Dad / father grandmother grandfather friend
robber letter message problem gang
American I don’t know.
Győződjünk meg arról, hogy a tanulók tudják,
hol van London.
A történet gyakorlása
●
●
(tankönyv 30. old.)
Párbeszéd A tanulópárok csak a 4. és 5. képet
gyakorolják. Járjunk körbe és segítsünk.
Egy vagy két pár játssza el a párbeszédet.
Szövegértés
(munkafüzet 30. old.)
2 Kösd össze a képeket. A tanulók emlékezetből
(a történet alapján) kössék össze a kérdéseket
a válaszokkal.
Megoldás
1 c 2 b 3 a
3 Egészítsd ki az üzenetet a megadott szavakkal.
Figyelmeztessük a tanulókat, hogy minden
helyhez csak egy szó tartozik.
Megoldás
1 boss
2 computer
3 message
4 telephone
5 number
Eszközök
Családi fényképek
Kártyalapok
Szókincs bemutatása
Ismétlés / bemelegítés
●
●
Játsszunk memóriajátékot. A tanulók nézzék egy
percig a tankönyv 22. oldalán lévő képeket –
majd csukják be a könyvet, és nevezzenek meg
minél több képet emlékezetből. A szavakat írjuk
fel a táblára.
A történet bemutatása
31
●
●
●
●
●
●
(tankönyv 30. old.)
Candy’s gang
Mi történt eddig? A három gyerek
megismerkedett Captain Shadow-val, a híres
nyomozóval, és kutyájával, Plutóval. Most
Captain Shadow megint kapcsolatba lép velük.
A történet meghallgatása előtt tanítsuk meg a
message, gang és gangster szó jelentését.
(Emlékeztessük a gyerekeket Bouncerre, a
bűnözőre.) A telephone szót itt használjuk
először igeként, de jelentése könnyen érthető
lesz. Győződjünk meg arról, hogy a gyerekek
ismerik a mobile szó jelentését.
Játsszuk le a 31 felvételt A tanulók figyeljenek
és olvassák a szöveget.
Játsszuk le még egyszer a 31 felvételt A tanulók
figyeljenek és mondják a mondatokat a
szereplők után.
A történet meghallgatása után az összevont
alakokra: We’ve got és We have got illetve They’ve
got és They have got, Mutassuk meg a táblán,
hogy milyen betűket helyettesít az aposztróf:
We have got … . ➔ We’ve got … .
They have got … . ➔ They’ve got … .
32
●
●
●
Mutassuk meg a tanulóknak saját családi
fényképeinket: This is my family – here’s my
(mother). I’ve got (two brothers), stb.
Tegyünk fel kérdéseket a tanulók fényképeivel
kapcsolatban, pl: Is this your (brother)? stb.
A tanulók mondják utánunk: This is my mother.
This is my friend. stb.
Mondjuk el, hogy az angolban mother helyett
gyakran a Mum, father helyett pedig a Dad szót
használjuk közvetlen stílusban.
Gyakoroljuk az új szavak kiejtését.
További gyakorlás
●
Pármunka A tanulók családi fotókat cserélnek,
és felváltva kérdezik egymást: Who’s this? Is this
your (father)? stb.
Olvasás
32
●
●
●
(tankönyv 31. old.)
Ismétlés hallás után; szövegértés
Utasítás: Open your books, please. Olvassuk el,
ahogy Lucy bemutatja családját. A tanulók
hallgassák meg a 32 felvételt és nézzék a
szöveget a könyvben. Mindenki mutasson a
különböző családtagokra, amint hallják őket.
Mutassuk meg az oldal alján lévő kiemelt részt,
és mondjuk el az összefüggést a She’s got és a
She has got között – mutassuk meg a táblán,
hogy milyen betűket helyettesít az aposztróf
az összevont alakban:
He has got … . ➔ He’s got … .
She has got … . ➔ She’s got … .
Kérjünk meg tanulókat, hogy felváltva
olvassanak fel egy-egy mondatot Lucy
szövegéből. Segítsünk a kiejtésben, ha szükséges.
06 KPP NewChatterbox TB1H U7-9 4P.qxd
16/06/06
11:05
Page 33
Unit 7
További gyakorlás
●
●
Játsszuk el Lucy szerepét. Mondjunk egyszerű
mondatokat a családjáról – igazakat és
hamisakat is, pl.: My mother has got big eyes, My
father has got small ears, My sister, Annie, has
got a big mouth, My friend, Nick has got small
nose, My brother, Herman, is ten, My brother,
Shep, has got short hair, My grandmother, Gran,
has got white hair, My grandfather, Gramp, has
got black hair. A tanulók figyeljenek, és nézzék
a képet. Döntsék el, hogy melyik állítás igaz,
melyik nem – minden mondat után mondják,
hogy Yes vagy No.
Olvasás és írás
A tanulók nézzék meg a családi képet, olvassák
el a mondatokat, és döntsék el, melyik igaz,
melyik hamis – ennek megfelelően pipálják ki
vagy húzzák át a kockát.
Megoldás
1 ✓ 2 ✗
3 ✗
4 ✓
●
Az óra befejezése
Játsszunk egy-két menet betűcápát a
családtagokat jelentő szavakkal.
A szöveg meghallgatása után mutassuk meg a
táblán a You are és a You’re szerkezet között
lévő összefüggést. Hívjuk fel a figyelmet a Right!
szóra és az Are you …? kérdésre adható rövid
válaszra: Yes, I am. / No I’m not.
Gyakorlás
34
●
●
5 ✗
5 Rajzold le az arcod. A tanulók rajzolják le saját
arcukat a keretbe, majd egészítsék ki a
mondatokat a big, small, long vagy short
szavakkal a rajznak megfelelően. Írják rá a
vonalakra a testrészek nevét.
●
A hanganyag szövege
She’s got big eyes and small ears. She’s got a small
mouth. She’s five. Who is she? Annie!
(munkafüzet 31. old.)
4 Igaz vagy hamis? Pipáld ki vagy írj X-et. Tanítsuk
meg kézmozdulattal a little szót (a fiatalabb
testvérre utaló jelentésben).
●
●
Tegyünk fel kérdéseket a tankönyv 32. oldalának
tetején lévő képre, pl.: Is Herman a boy or a girl?
How old is he? Is Lucy a boy or a girl? How old is
she?
Játsszuk le a 33 felvételt, amely a Who am I?
kitalálós játék példája. A tanulók hallgassák meg
és találják ki, hogy kiről van szó (Annie).
●
●
●
Listen and play a game.
Játsszuk le a 34 felvételt. A tanulók hallgassák,
és kövessék a szöveget a könyvben.
Az egyik tanuló legyen Herman, négy másik
pedig tegye fel a három kérdést, aztán mondja:
You’re Herman!
Játsszuk le újra a 34 felvételt. Mondjuk a
You are Herman mondatot, a tanulók pedig
csatlakozzanak az utasítás szerint.
Kérjünk meg különböző tanulókat, hogy játsszák
el a szerepeket.
Egy papírdarabon adjuk oda egy tanulónak az
oldal tetején lévő személyek egyikének nevét:
You are (Lucy / Gramp stb.)
A többiek tegyenek fel kérdéseket a 34
felvételhez hasonlóan, hogy kitalálják, ki is lehet
az illető. Ismételjük meg ugyanezt különböző
szerepekkel. A tanulók használjanak
mellékneveket. (Is your hair long or short? stb.)
A tankönyv 31. oldalán lévő kép segítségével
más szörnyekkel is játszhatunk.
Lesson Three
●
Nyelvi elemek
A létige (be – folytatás): You are … . You’re … .
Are you a …?
Olvasás
Új szavak
boy girl
Right!
Megoldás
mother, sister, father, brother
Ismétlés / bemelegítés
Ismételjük át az arcra és hajra vonatkozó
szókincset: What’s this? Is your (hair) long or
short? stb.
Szókincs bemutatása
33
●
(munkafüzet 32. old.)
6 Karikázd be a családhoz kapcsolódó szavakat. A
tanulók olvassák el a megadott szavakat, és
karikázzák be a családtagokat jelentő főneveket.
Eszközök
Kártyalapok
●
(tankönyv 32. old.)
(tankönyv 32. old.)
Szövegértés hallás után
Tanítsuk meg a girl és boy szót. Mutassunk egyegy lányra illetve fiúra az osztályban: (Mary) is a
girl. (George) is a boy. A tanulók ismételjék a
mondatokat.
7 Írd a kockákba a gyerekek betűjelét. A tanulók
keressék meg a kép szereplőire vonatkozó
mondatot, és írják a kockába a megfelelő betűt.
Megoldás
1 a 2 d
3 b
4 c
5 e
6 f
Az óra befejezése
●
Játsszunk Who am I? játékot.
MEGJEGYZÉS:
Itt a tanulók megoldhatják a
Photocopy Masters Bookban a 7. fejezethez tartozó
projekt feladatot, és kitölthetik a Képes Szótár
megfelelő részét (családtagok).
33
06 KPP NewChatterbox TB1H U7-9 4P.qxd
16/06/06
11:05
Page 34
●
Unit 8
Lesson One
Nyelvi elemek
Van neked/neki … ? (kérdés): Have you got …?
Yes, I have / No, I haven’t.
Has she / he got …?
Yes, she / he has. No, she / he hasn’t.
Új szavak
cousin comic
Játsszunk néhány menet betűcápa játékot a
szükséges szókincs ismétlése céljából: football,
cassette, orange, ruler
Az új anyag bemutatása
35
●
●
●
●
●
●
Ismétlés / bemelegítés
●
Gyakorlás
(Are you) ready?
Eszközök
Kártyalapok
(tankönyv 33. old.)
●
A hanganyag szövege
Lucy Shep?
Shep Yes?
Lucy Have you got your football?
Shep Yes, I have.
Lucy Have you got a notebook?
Shep No, I haven’t.
Lucy Have you got your book?
Shep Yes, I have.
Lucy Have you got a pencil?
Shep No, I haven’t.
Lucy Have you got your cassette?
Shep Yes, I have. And I’ve got two apples. Have you
got the oranges?
Lucy Yes, I have.
Megoldás
Shep’s bag is bag A.
34
Írjuk fel a táblára a Have you got …? szerkezetet
és a rövid válaszokat. Tegyünk fel kérdéseket a
modell gyakorlására, pl.:
Tanár: Have you got a pen, Mary?
Tanuló: Yes, I have.
Tanár: Have you got a comic in your bag,
George?
Tanuló: No, I haven’t. stb.
Pármunka A tanulók tegyenek fel egymásnak
hasonló kérdéseket. Járjunk körbe és segítsünk
a rövid válasz használatában.
Tegyünk fel személyes kérdéseket a tanulóknak:
Have you got a kite / bicycle / boat? stb.
Az új anyag bemutatása
●
Szövegértés hallás után
Szituáció: A két szörny, Lucy és Shep a strandra
készül. A képen látható két strandtáskát viszik
magukkal.
A felvétel meghallgatása előtt tanítsuk meg az
Are you ready? kifejezést, amely a későbbiekben
is nagyon hasznos lesz. Tanítsuk meg a comic
szót azzal, hogy felmutatunk egy képregényt,
vagy rámutatunk a képregényre a B táskában.
Kérdezzük meg a tanulókat: What is in the two
bags? Nézzék meg és válaszoljanak: a cassette,
an aeroplane, a book, a comic, stb. Mondjuk el,
hogy a felvételen Lucy és Shep ellenőrzi, hogy
megvan-e minden, amire szükségük van a
strandon.
Kérdés: Are you ready? Játsszuk le a 35
felvételt. A tanulók figyeljenek és mutassanak
Shep’s táskájára.
A párbeszéd meghallgatása után tanítsuk meg
a Have you got …? Yes, I have. / No, I haven’t.
szerkezetet. Mutassunk a lap alján lévő keretre.
Olvassuk el a szövegbuborékokat.
(tankönyv 33. old.)
Mutassuk be a kérdést és a választ harmadik
személyben (Has he/she got …? Yes, (s)he has. /
No, (s)he hasn’t) úgy, hogy Lucyról, Shepről és
táskájukról kérdezünk:
Tanár: Look at Lucy’s bag. Has she got her
guitar?
Tanuló: Yes, she has.
Tanár: Yes, she has.
Tanár: Has she got her ruler?
Tanuló: No, she hasn’t.
Tanár: No, she hasn’t.
Gyakorlás
(tankönyv 33. old.)
Kérdés-válasz
●
●
●
Kérjünk fel két tanulót Zoko és Caroline
szerepére. Olvassák el a szövegbuborékokban
lévő mondatokat (segítséggel, ha szükséges).
Tegyünk fel még hasonló kérdéseket Shep és
Lucy strandtáskájával kapcsolatban.
Pármunka A tanulók tegyenek fel hasonló
kérdéseket egymásnak. Járjunk körbe és
segítsünk.
További gyakorlás
●
Játék Mondjuk: Close your books, please. Írjuk fel a
következőt a táblára, a pipák és X-ek kivételével.
a boat
a pen
a ruler
an apple
a book
an aeroplane
a cassette
a ball
A: Herman
✗
✓
✗
✓
✓
✓
✓
✗
B: Lucy
✓
✗
✓
✗
✓
✗
✓
✓
06 KPP NewChatterbox TB1H U7-9 4P.qxd
16/06/06
11:05
Page 35
Unit 8
●
●
Először az A, majd a B táskáról kérdezzünk:
Has Herman got a boat in his bag? Has Lucy
got a boat in her bag? A tanulók emlékezetből
próbáljanak válaszolni. Pipáljuk ki a szavakat
vagy írjunk X-et a táblán a tanulók válaszai
alapján. Ezután a tanulók nyissák ki a könyvet
és ellenőrizzék, hogy jól emlékeztek-e.
Ezután a tanulók tegyenek fel kérdéseket a
tanárnak úgy, hogy a tanár nem nézhet a
könyvbe.
Olvasás és írás
(munkafüzet 33. old.)
1 Válaszolj a kérdésekre: Yes, I have. vagy No, I
haven’t. A tanulók olvassák el a Have you got …?
kezdetű kérdéseket, és írjanak igaz válaszokat.
Lesson Two
Nyelvi elemek
Személyleírás
Méretet jelölő melléknevek
Belső tulajdonságot jelölő melléknevek
Új szavak
aunt (auntie) uncle man woman plan boss
fat thin happy sad old young tall short
lazy
Ismétlés / bemelegítés
●
2 Read and match.
●
●
Jelöld meg, hogy melyik képről van szó. Egy
egyszerű családfa rajzzal tanítsuk meg a cousin
szót, majd kérdezzünk meg egyes tanulókat:
Have you got a cousin? What’s his / her name?
How old is your cousin?
A tanulók olvassák el, amit Lucy mond, és
keressék meg, melyik képhez illik a leírás.
A történet bemutatása
36
●
Megoldás
Daisy is picture C.
3 Válaszolj a kérdésekre: Yes, she has. vagy No,
she hasn’t. A tanulók írjanak rövid választ a
három kérdéshez.
Megoldás
1 Yes, she has.
2 Yes, she has.
3 No, she hasn’t.
Az óra befejezése
●
●
●
●
Játék: In my bag I’ve got … . Mondjuk a
következőt: In my bag I’ve got …, és tegyük
hozzá egy tárgy nevét, pl. a pencil.
Egy tanuló mondja utánunk: In my bag, I’ve got
a pencil and a … – és tegyen hozzá még egy
tárgyat.
A következő tanuló elismétli a mondatot
mindkét tárggyal, és hozzátesz egy harmadikat.
Addig folytassuk a játékot, amíg olyan hosszú
nem lesz a mondat, hogy a tanulók már nem
emlékeznek a felsorolt tárgyakra.
Idézzük fel a Have you got …? kérdést –
érdeklődjünk, hogy mi van a tanulók táskájában:
Tanár: Have you got a pen / a cassette / a comic /
a book, stb. in your bag?
Tanuló: Yes, I have. / No, I haven’t.
●
●
●
●
(tankönyv 34. old.)
They’ve got a plan
Mi történt eddig? Poppy és Bean üzenetet kapott
Luke-tól, Captain Shadow számítógépétől, hogy
hívják fel Captain Shadow-t. A nyomozó
elmondta, hogy Candy bandája elrabolta
Woodyt. Megkérte őket, hogy találkozzanak
a repülőtéren.
Olvasás A történet meghallgatása előtt tanítsuk
meg a plan és boss szót. Gyakoroljuk a szavak
kiejtését.
Játsszuk le a 36 felvételt. A tanulók figyeljenek
és kövessék a szöveget a könyvben.
Játsszuk le még egyszer a 36 felvételt. A
tanulók ismételjék a mondatokat.
Ezután vegyük át a have got szerkezet
különböző alakjait, melyeket írjunk fel a táblára,
hogy a tanulók lemásolják és megtanulják:
I’ve got … .
You’ve got … stb.
A történet gyakorlása
●
●
(tankönyv 34. old.)
Tegyünk fel néhány egyszerű kérdést a
történettel kapcsolatban: Has Toff got the plan?
Has Candy got the plan? Has Bouncer got the
plan? Who’s got Woody? (Candy’s gang)
Párbeszéd A tanulópárok gyakorolják az 5. és 6.
képhez tartozó párbeszédet, majd játsszák el.
Szövegértés
(munkafüzet 34. old.)
4 Igaz vagy hamis? Pipáld ki vagy írj X-et. A
tanulók megpróbálhatják emlékezetből
megoldani a feladatot. Ha ez nem sikerül,
nézzék meg a képsorozatot a tankönyv 34.
oldalán.
Megoldás
1 ✓ 2 ✓
3 ✗
4 ✓
35
06 KPP NewChatterbox TB1H U7-9 4P.qxd
16/06/06
11:06
Page 36
Unit 8
5 Egészítsd ki a szöveget: have, ‘ve vagy haven’t.
A tanulók egészítsék ki a buborékokban lévő
szöveget a have ige megfelelő alakjaival.
Megoldás
1 Have
2 ‘ve
3 ‘ve
4 Have
5 haven’t
●
●
Játsszuk le a 37 felvételt. Kézmozdulatokkal és
példákkal magyarázzuk el a gyerekeknek az
oldal felső részében felsorolt ellentétes jelentésű
mellékneveket, pl.: You are young, my mother is
old, George is tall, Mary is short. stb.
Kérjünk meg egyes tanulókat, hogy olvassanak
fel egy-egy melléknevet, a többiek pedig játsszák
el a szó jelentését. Az összes szó szerepeljen a
játékban.
38
●
(tankönyv 35. old.)
Ismétlés hallás után
Daltanulás
5
6
7
8
Yes, she has.
Yes, she has.
No, she hasn’t.
Yes, she has.
Az óra befejezése
●
Az új anyag bemutatása
37
Megoldás
1 No, he hasn’t.
2 Yes, he has.
3 Yes, she has.
4 No, she hasn’t
(tankönyv 35. old.)
Éneklés hallás után
A dal meghallgatása előtt egyszerű családfa
rajzzal tanítsuk meg az uncle és auntie szót.
idézzük fel a cousin szót is.
Énekeljük el a dalt még egyszer (a 38 felvétel
segítségével, ha szükséges). Az osztály fele
énekeljen, a többiek pedig játsszák el a
mellékneveket. A két csoport cseréljen szerepet,
és ismételjük meg a dalt.
Lesson Three
Nyelvi elemek
névelő + melléknév + főnév: a + big + nose
Eszközök
A kiegészítő gyakorlathoz: papírtányérok, vatta,
ragasztós papír, ruhaanyag, ragasztó
Kártyalapok
Ismétlés / bemelegítés
●
●
Játsszunk anagrammajátékot a táblán az előző
két leckében tanult szavakkal. Írjuk fel a szavak
betűit keverve: ADS (sad), FTA (fat), SCOUNI
(cousin), PYPHA (happy), ZYLA (lazy), GUYON
(young), HINT (thin), LALT (tall), CELUN (uncle)
A tanulók találják ki és írják le a szavakat.
Olvasás
(tankönyv 36. old.)
Keresd a párját
●
●
●
Játsszuk le a 38 felvételt kétszer vagy háromszor.
Bíztassuk a tanulókat, hogy énekeljenek és
játsszák el a melléknevek jelentését.
Ezután a tanulók próbálják meg kitalálni és
eljátszani a lazy szó jelentését Cousin Daisy
képének segítségével. Tegyünk fel kérdéseket a
tanulók rokonaival kapcsolatban: Have you got
an auntie / a cousin? stb.
További gyakorlás
●
Játék: Word pairs – szópárok. Írjunk a táblára
mellékneveket, pl.: fat, big, young, long, short,
small, thin, old. A tanulók keressék meg a szavak
között az ellentétes jelentésű párokat (fat + thin).
Olvasás és írás
(munkafüzet 35. old.)
6 Válaszolj a kérdésekre: Yes, he has. / No, he
hasn’t. A tanulók keressék meg a kérdésekhez
tarozó választ – kövessék a kacskaringós vonalat
a kérdéstől a kutyáig. Ezután írják le a választ.
36
●
●
●
A tanulók olvassák el a családtagok képe alatti
szöveget. Ezután az oldal alján lévő szöveget
nézzék meg.
A tanulók keressék meg a képekhez tartozó
mondatokat – a megfelelő betűt írják a
megfelelő helyre a családfán.
Mondjuk például: My grandmother: Gran és
kérjünk meg egy tanulót, hogy olvassa fel az
ehhez tartozó mondatot: She’s got white hair.
Folytassuk ugyanígy, minél több gyereket
bevonva.
Pármunka A tanulók párosával folytassák az
előző gyakorlatot.
Gyakorlás
(munkafüzet 36. old.)
7 Keresd meg a megadott szavakat. A tanulók
keressék meg és karikázzák be a betűhalmazban
elrejtett szavakat.
06 KPP NewChatterbox TB1H U7-9 4P.qxd
16/06/06
11:06
Page 37
Megoldás
B G
F Y
A P
T H
J F
L A
OG
NK
GC
B H
J
O
W
I
Q
Z
B
V
J
A
P
U
Z
N
C
Y
T
S
G
P
V
N
Y
G
T
V
C
A
F
P
S
G
X
B
I
G
Q
D
V
Y
M
Z
C
P
K
W
F
P
T
C
A
T
Q
S
H
O
R
T
A
Q
L
W
F
K
G
B
C
J
L
B
L
B
D
O
L
D
T
F
L
K
Az óra befejezése
●
Játsszunk el egy játékot, énekeljünk el egy dalt
vagy mondjunk el egy mondókát a tanulók
kívánsága szerint.
További gyakorlás
●
●
A tanulók készítsenek „szörny” álarcot.
Használjanak papírtányért, színes filctollat,
ruhaanyagot, vattát stb.
Írjuk fel a következő modellt a táblára, melynek
alapján a tanulók írjanak mondatokat a
szörnyről, amelyet elképzeltek:
This is ____________ .
He’s / She’s got ____________ eyes.
He’s / She’s got ____________ nose.
He’s / She’s got ____________ mouth.
He’s / She’s got ____________ hair.
Itt a tanulók megoldhatják a
Photocopy Masters Bookban a 8. fejezethez tartozó
projekt feladatot, és kitölthetik a Képes Szótár
megfelelő részét (melléknevek).
Unit 9
Lesson One
Nyelvi elemek
Képesség: can and can’t. Can you see a …?
Yes, I can. / No, I can’t.
New words
hippopotamus (hippo) lion monkey
crocodile giraffe parrot banana
see hear
snake
Eszközök
Kártyalapok
Ismétlés / bemelegítés
●
Írjuk fel a helpneat anagrammát a táblára, és
mondjuk el, hogy ez egy állat (elephant). Adjuk
meg az első betűt, ha a gyerekek nem találják ki
a szót.
Szókincs bemutatása
39
●
MEGJEGYZÉS:
●
●
●
(tankönyv 37. old)
Ismétlés hallás után
Egyszerű rajzokkal tanítsuk meg a következő
szavakat: parrot, lion, monkey, crocodile,
hippopotamus, giraffe, snake, banana. Írjuk fel a
táblára az új szavakat és gyakoroljuk kiejtésüket.
Mondjuk el, hogy a hippopotamus rövidebb
formája: hippo.
Kérdés-válasz A tanulók nézzék meg a
képrejtvényt a tankönyv 37. oldalán. Színleljük,
hogy valami nehezen láthatót keresünk a képen.
Kérdés: Can you see a lion? Amikor valaki Yes-t
válaszol, egészítsük ki: Yes, I can.
Gyakoroljuk ezt a rövid választ – tegyünk fel
még kérdéseket, pl.: Can you see a hippo? Can
you see a monkey? Can you see crocodile? stb.
A tanulók válaszoljanak: Yes, I can.
A No I can’t gyakorlásához kérdezzünk olyan
dologra, amely nincs a képen: Can you see an
umbrella? Can you see a ball? Can you see a
boy? stb. A tanulók No válaszát egészítsük ki:
No, I can’t. Gyakoroljuk ezt a szerkezetet is.
Megoldás
A következő állatok vannak a képen: a snake, a
parrot, two lions, two monkeys, a hippo, a giraffe,
a crocodile
●
Játsszuk le a 39 felvételt. A tanulók ismételjék
a szavakat és mutassanak az állatra.
Gyakorlás
(tankönyv 37. old.)
Kérdés-válasz
●
A tanulók felváltva kérdezzék a 37. oldalon lévő
képpel kapcsolatban: Can you see …? Járjunk
körbe és segítsünk az új szavak és a kérdés-válasz
37
06 KPP NewChatterbox TB1H U7-9 4P.qxd
16/06/06
11:06
Page 38
Unit 9
modell használatában. Hívjuk fel a figyelmet az
oldal alján lévő keretben található szerkezetre.
Olvasás és írás
(munkafüzet 37. old.)
1 Válaszolj a kérdésekre: Yes, I can. vagy No, I can’t.
A tanulók olvassák el a kérdéseket és nézzék
meg a képet, majd írják le a választ: Yes, I can.
vagy No, I can’t.
Megoldás
1 Yes, I can.
2 Yes, I can.
3 No, I can’t.
4 Yes, I can.
5
6
7
8
●
●
No, I can’t.
Yes, I can.
No, I can’t
No, I can’t.
A történet eljátszása
Az óra befejezése
●
●
Játsszunk betűcápa játékot az állatokat jelentő
szavakkal (amelyek esetleg még a táblán
vannak).
●
Kellékek a következő órához
●
valódi tárgyakat vagy táblarajzot használjunk.
A többi új szót hagyjuk későbbre.
Játsszuk le a 40 felvételt. A tanulók figyeljenek
és olvassák a szöveget a könyvben.
Játsszuk le még egyszer a 40 felvételt. A tanulók
ismételjék a mondatokat minden szereplő után.
Ezután a tanulók próbálják meg kitalálni
a Let’s go! és Quick! jelentését a képek, a
szövegösszefüggés és a szereplők hangsúlya
alapján. Tippeljenek a word, factory és
laboratory jelentésére is. Ha szükséges,
játsszuk le még egyszer a 40 felvételt.
Hozzunk be a következő órára egy kendőt vagy
nagy zsebkendőt a szembekötős játékhoz.
●
(tankönyv 38. old.)
Tegyünk fel néhány egyszerű kérdést angolul a
történettel kapcsolatban. Mutassunk a képekre:
In Picture 1, can Toff see Poppy?
In Picture 4 what has Woody got?
In Picture 5, what has Captain Shadow got?
In Picture 6, can Captain Shadow read the word
on the map? What is the name of the factory?
stb.
Párbeszéd A tanulók csak a 4, 5, 6. és 7. képet
gyakorolják. Járjunk körbe és segítsünk.
Egy vagy két pár játssza el a párbeszédet.
Lesson Two
●
Nyelvi elemek
A birtoklás: birtokos -’s
Szövegértés
Új szavak
perhaps factory laboratory
police word Let’s go!
map
photo
2 Keresd meg a kérdésekhez tartozó választ. A
tanulók keressék meg a kérdésekhez tartozó
választ a tankönyvben található képtörténet
eseményeivel kapcsolatban.
Megoldás
1c 2d 3b
Kellékek
Egy fürt banán (nem feltétlenül szükséges).
Ismétlés / bemelegítés
●
Néhány tanuló próbálja meg elmondani a
tankönyv 28. oldalán található nyelvtörőt,
amilyen gyorsan csak tudja: Red aeroplane,
Yellow aeroplane, Red aeroplane, Yellow
aeroplane.
A történet bemutatása
40
(tankönyv 38. old.)
We can stop them now!
Mi történt eddig?
● Poppy és Bean a repülőtéren megtudja, hogy
Candy, Toff és Bouncer egy teherszállító gépre
rakta fel Woodyt. Toff leesett a repülőgép
lépcsőjéről. Időközben a három bűnöző rájön,
hogy elvesztették a tervrajzot. Jegyezzük meg,
hogy a gyártulajdonos Mr Floss a fogzsinórról
kapta nevét. Mondjuk el a tanulóknak, hogy a
fogzsinórt például sok édesség elfogyasztása
után használjuk.
● A történet meghallgatása előtt tanítsuk meg
illetve ismételjük a szükséges szavakat: map,
photo, police, peppermint. A szavak tanításához
38
(munkafüzet 38. old.)
4a
3 Nézd meg még egyszer a történetet. Karikázd
be a helyes választ. A tanulók olvassák el a
kérdéseket és nézzék meg a képtörténetet a
tankönyvben. Karikázzák be a helyes válaszokat.
Megoldás
1 Yes, she is.
2 No, she hasn’t.
Daltanulás
41
●
●
●
●
3 Yes, he is.
4 No, he hasn’t.
(tankönyv 39. old.)
Éneklés hallás után
Írjuk fel a táblára: The monkey’s bananas.
A tanulók kitalálhatják, hogy mit jelent a -’s
Győződjünk meg arról, hogy mindenki érti,
hogy a banán a majomhoz tartozik.
Játsszuk le a 41 felvételt. A tanulók kövessék
a szöveget a könyvben.
Játsszuk le még néhányszor a 41 felvételt.
Biztassuk a tanulókat az éneklésre.
Osszuk az osztályt négy csoportra – az egyik a
majom, a másik a víziló, a harmadik az oroszlán,
a negyedik pedig a papagáj. Játsszuk le még
egyszer a dalt, és mindenki énekelje a megfelelő
állat szerepét.
06 KPP NewChatterbox TB1H U7-9 4P.qxd
16/06/06
11:06
Page 39
Unit 9
További gyakorlás
●
●
Játék Kérjünk minden tanulótól egy tárgyat, és
sorban nevezzük meg: Anna’s rubber stb. Tegyük
az összes tárgyat az asztalra. Jelöljünk ki egy
tanulót, akinek bekötjük a szemét. A többiek
sorban adjanak egy tárgyat a bekötött szemű
tanuló kezébe, és mondjanak róla egy igaz vagy
hamis állítást, pl.: This is Zsuzsi’s ruler. This is
Janó’s bag. stb. A bekötött szemű tanuló találja
ki, hogy az állítás igaz vagy hamis. Ha úgy
gondolja, hogy az állítás nem igaz, meg kell
neveznie a valódi tulajdonost, pl.: No, it isn’t.
It’s Mari’s ruler. stb.
Olvasás és írás
4 Egészítsd ki a mondatokat. A tanulók keressék
meg, melyik sárkány melyik gyereké az
összegabalyodott zsinórokat követve. Ezután írják
a tulajdonos nevét a hiányos mondatokba.
4 Ken’s
5 Caroline’s kite
6 Herman’s kite
43
●
●
Énekeljük el még egyszer a The monkey’s bananas
című dalt. Játsszuk le a 41 felvételt
és biztassuk a gyerekeket, hogy énekeljenek
és játsszák el az állatok szerepét, ahogy
megjelennek a dalban.
●
●
Lesson Three
●
Nyelvi elemek
Útbaigazítás
Go straight on.
Stop.
coconuts
Eszközök
Kendő
Kártyalapok
Az új anyag bemutatása
●
Játsszuk le még egyszer, hogy a tanulók
gyakorolhassanak.
Pármunka A tanulók felváltva kérdezzék egymást,
hogy hogyan jutnak el az élelemhez az útvesztőben.
Most is mindig álljanak meg az útelágazásoknál és
várják meg a következő utasítást.
(munkafüzet 40. old.)
5 Keresd meg a képekhez tartozó mondatot. A
tanulók kössék össze az állatokat a megfelelő
szövegbuborékkal.
Vegyük fel egyes tanulók tárgyait és kérdezzük
a többieket: Is this Mari’s bag or Gyuri’s bag?
42
Tegyünk ugyanezt a 43 felvétel második felével.
A tanulók most a majom tojásait keresik.
Olvasás és írás
Megoldás
1 d 2 c 3 b
Ismétlés / bemelegítés
●
Mondjuk el a tanulóknak, hogy útbaigazítást
fognak hallani, amely elvezeti őket a majom
kókuszdióihoz.
Gyakoroljuk a coconuts szót – ügyeljünk arra,
hogy a hangsúly az első szótagon van.
Játsszuk le a 43 felvétel első felét. A tanulók
figyeljenek, és ujjukkal kövessék az utat a
kókuszdiókhoz, az utasítás szerint. Könnyebben
követik az utat, ha minden irányváltoztatásnál
elforgatják a könyvet, és így mindig előre
mutatnak.
A hanganyag szövege
Zoko Can you find the monkey’s coconuts?
Parrot Turn right, turn left, turn left, go straight on.
Stop! Turn left, go straight on. Stop! Turn right,
go straight on, turn right, turn left, turn left,
turn right, go straight on, turn left, turn right,
go straight on, Stop! Turn left, turn left, turn
left, turn right, go straight on. Here are the
monkey’s coconuts!
Készítsük elő ismét a kendőt vagy zsebkendőt a
szembekötős gyakorlathoz.
Új szavak
Turn right / left.
Szövegértés hallás után; játék
Mikor egyenesen mennek, álljanak meg
automatikusan minden helyen, ahol kanyarodni
lehet, és várjanak az újabb utasításra.
Kellékek a következő órához
●
(tankönyv 40. old.)
MEGJEGYZÉS:
Az óra befejezése
●
Gyakorlás
●
(munkafüzet 39. old.)
Answers
1 Annie’s
2 Lucy’s
3 Shep’s
●
Jelöljünk ki egy-két tanulót, aki a teremben járva
teljesíti az utasítást, pl.: Turn right! ... Stop! stb. A
tanulók minden utasítást mondjanak utánunk.
A tanulók nyissák ki a tankönyvet a 40. oldalon.
Kérjünk meg egyeseket, hogy olvassák fel az
utasításokat. Válasszunk ki egy másik tanulót,
aki az utasításokat teljesíti.
(tankönyv 40. old.)
Játsszuk le a
felvételt. Kézmozdulattal
mozgással tanítsuk meg a Turn right, Turn left, és
Go straight kifejezés jelentését. Gyakoroljuk az új
szavakat.
5 a
6 Egészítsd ki a mondatokat. A tanulók egészítsék
ki a képekhez tartozó szöveget.
Megoldás
1 snake 2 parrot
Ismétlés hallás után
42
4 e
3 monkey
4 giraffe
5 lion
Az óra befejezése
●
Játsszunk székes játékot (Chair Game). Kössük be
egy önként jelentkező szemét, és kérjünk meg
39
06 KPP NewChatterbox TB1H U7-9 4P.qxd
16/06/06
11:06
Page 40
Unit 9
●
valakit, hogy helyezzen el egy széket valahol a
tanteremben.
A tanulók adjanak utasításokat a bekötött szemű
gyereknek, hogy az odataláljon a székhez (pl. Go
straight on. Turn right / left. Stop. Sit down.).
Hagyjuk, hogy a tanulók maguk adják az
utasításokat, de vigyázzunk, hogy a bekötött
szemű gyerek mindig biztonságban legyen.
Mikor leülne, fordítsuk a megfelelő irányba.
Szöveg bemutatása
Keresd a párját
●
●
●
További gyakorlás
●
●
●
●
●
Játék. What can I see? Szemeljünk ki egy
könnyen észrevehető, ismert tárgyat (pl. radírt),
de ne nevezzük meg, ne is nézzünk rá.
Mondjuk a következőt: One, two, three. What
can I see? I can see something beginning with
… R.
Gyakoroljuk ezt a rigmust néhányszor, hogy a
tanulók majd tudjanak egyedül is játszani.
A tanulók nézzenek körül, hogy mi kezdődhet R
betűvel, és találgassanak. Amikor kitalálják,
betűzzék a szót: R … U … B … B … E … R.
Játsszunk néhány kört – a tanulók vegyék át a
tanár szerepét, amint csak lehetséges.
MEGJEGYZÉS: Itt a tanulók megoldhatják a
Photocopy Masters Bookban a 9. fejezethez tartozó
projekt feladatot, és kitölthetik a Képes Szótár
megfelelő részét (állatok).
●
●
●
●
●
●
Énekeljük el néhányszor az Uncle Paul című dalt
( 38 tankönyv 35. old.).
Néhány tanuló énekelje a családtagok szerepét:
Uncle Paul, Auntie Lynn, Cousin Pat, Dad, lazy
Daisy. Az osztály többi tagja mutasson rájuk,
ahogy következnek a dalban. Kísérjék a dalt
mimikával.
40
e 5
f 4
Mutassunk fényképeket saját családunkról. Írjuk
le az egyes személyeket, pl.: This is my mother.
She’s tall. She’s got black hair.
Pármunka A gyerekek kövessék a példát, és a
párok mutassák meg egymásnak fényképeiket.
(munkafüzet 41–42. old.)
Állítsd össze a családfád.
A tanulók nézzék meg Lucy családfáját. Mondjuk
el, hogy ők is családfát fognak készíteni.
Mutassuk meg, hogy a sorok a különböző
generációkat jelölik, és hogy egy sorban
megfelelő számú kockára van szükség például
a testvérek számára.
MEGJEGYZÉS: Legyünk tapintatosak azokkal a
gyerekekkel szemben, akik családja nem hasonlít
Lucyéra, például csak egy szülő szerepel a
családfán.
●
Írj a családodról néhány mondatot.
A tanulók nézzék meg a 42. oldal tetején lévő
kifejezéseket és a példamondatot. Írjanak kéthárom hasonló mondatot a családtagjaikról a bal
oldalon lévő ötleteket használva.
●
Írj képeslapot anyukádnak.
A tanulók nézzék meg a mintát, majd készítsék
el saját üdvözletüket.
Új szavak
very cool
Ismétlés / bemelegítés
d 1
Olvasás és írás
A következő órára is hozzuk be a kendőt. A tanulók
pedig hozzanak fényképeket a családjukról.
Eszközök
Ragasztószalag, olló, ragasztó
c 6
Gyakorlás
Kellékek a következő órához
Ismétlés
Családtagok
This is my … . He’s / She’s got … .
Have you got …?
nose mouth hair eyes big small
teacher
Utasítás: Open your books, please. Az osztály
először együtt olvassa el Tom levelét, majd egyes
tanulók olvassák egyenként a sorokat. Próbálják
meg kitalálni a cool szó jelentését.
Mondjuk a számokat 1-től 5-ig. Az osztály
olvassa fel a számokhoz tartozó sorokat.
A tanulók írják a képek számát a megfelelő sor
mellé. Ez a gyakorlat szóban is végezhető.
Válasszunk ki Tom családjából valakit, és
mondjuk például: She’s a teacher. A tanulók
azonosítják a személyt, pl.: mother vagy Tom’s
mother vagy Anna).
Folytassuk ugyanígy, pl.: He’s very tall and very
cool. She’s got white hair. He’s got a happy face.
stb.
Megoldás
a 2 b 3
●
My World
(tankönyv 41. old.)
Az óra befejezése
●
●
A gyerekek alkossanak kört. Egy magabiztos
tanuló jöjjön a kör közepére, hogy kiválassza a
„családját”. A többiek fogják meg egymás kezét,
és járjanak körbe, amíg azt nem mondjuk: Stop!
A tanuló a kör közepén válasszon magának
anyát – mondja például: This is my mother.
She’s got a happy face. Her name is … .
06 KPP NewChatterbox TB1H U7-9 4P.qxd
16/06/06
11:06
Page 41
Unit 9
●
●
Ismételjük ugyanezt – a tanuló válasszon apát,
anyát, testvéreket, nagypapát, nagymamát.
A többi tanuló tegyen úgy, mintha valamelyik
családtag, pl. anya, nagyapa stb. lenne.
Köszönjünk el, pl.: Goodbye, fathers, és az összes
„apa” válaszoljon: Goodbye. Addig folytassuk,
amíg mindenkitől el nem köszöntünk.
Önértékelés
●
●
A tanulók gondolják végig, hogy mit tanultak és
hogyan haladtak a Unit 7–9 során.
A tanulók olvassák el a szöveget a csillagok alatt,
és színezzék ki azt a csillagot, amely szerintük az
eddig elért eredményüket mutatja.
Ismétlés – Units 7–9
Nyelvi elemek
Have you got …? Can you …?
Új szavak
man woman
Eszközök
Kendő (a szembekötős játékhoz)
Ismétlés / bemelegítés
●
Adjunk személyleírást a könyv szereplőiről, hogy
a tanulók azonosítani tudják a személyt, pl.:
She’s got black hair. She’s very cool. She’s got a
dog. (Captain Shadow), He’s got a twin sister.
He’s ten. (Bean) stb.
Bemutatás
(tankönyv 42. old.)
Who is Big Al’s friend?
●
●
●
Utasítás: Open your books, please. Egy tanuló
olvassa fel a szöveget, amelyet Big Al mond,
majd három másik tanuló a többi buborékban
lévő szöveget olvassa fel.
Válasszunk ki egy személyt, és kérjük meg a
tanulókat, hogy tegyenek fel olyan kérdéseket,
mint Caroline. Megfelelő számú kérdés után a
tanulók azonosítsák a választott személyt
„koordinátákkal”, pl. C2. Válasz: Yes, that’s right
vagy No, try again.
Ezután valamelyik tanuló válasszon magának
személyt, és ő vezesse végig az előző
gyakorlatot.
Gyakorlás
●
Pármunka A tanulók párosával végezzék el az
előző gyakorlatot.
Az óra befejezése
●
●
Játsszunk székes játékot (ld. tanári kézikönyv
40. old.).
Köszönjünk el a tanulóktól: Goodbye – ők is
ugyanezt válaszolják.
Teszt
44
A tanulók végezzék el a Test 3-at.
41
07 KPP NewChatterbox TB1H U10-12 4P.qxd
16/06/06
11:08
Page 42
Az új anyag bemutatása
Unit 10
46
●
Lesson One
Nyelvi elemek
Ruházat
●
Új szavak
cap coat blouse shirt T-shirt skirt trousers
jeans shoes socks trainers a pair of
Eszközök
Színkártyák
Nagyméretű papírlapok plakátnak
Kártyalapok
●
Ismétlés / bemelegítés
●
●
(tankönyv 43. old.)
Ismétlés hallás után
●
●
●
●
●
Játsszuk le a 45 felvételt. A tanulók figyeljenek
és kövessék a szöveget a könyvben.
Játsszuk le még egyszer a 45 felvételt. A
tanulók ismételjék el a mondatokat néhányszor.
A ruhadarabok nevét saját ruhánkra vagy a
tanulók ruhadarabjaira mutatva tanítsuk meg.
Gyakoroljuk az új szavak kiejtését. Mondjuk el,
hogy egyes ruhadarabok (shoes, socks, jeans,
trousers) többes számban vannak, mert általában
párban hordjuk ezeket.
Játsszuk le még egyszer a 45 felvételt. A
tanulók kórusban mondják a szöveget, és
közben mutassanak a megfelelő ruhadarabra.
Ezután kisebb tanulócsoportok adják elő a
rigmust – tapsoljanak vagy csettintsenek ujjukkal
a ritmusra.
Gyakorlás
●
(tankönyv 43. old.)
Tegyünk fel kérdéseket a ruhaszárító kötélen
lógó ruhadarabok színével kapcsolatban. A socks,
trousers, jeans és shoes szavak előtt mindig
használjuk az a pair of … kifejezést, hogy a
válasz It’s (red / blue stb.) legyen, pl.: What
colour is the shirt? What colour is the skirt?
What colour is the pair of shoes?
4 Bella
5 Ben
Pármunka Játsszuk le még egyszer a 46
felvételt. A tanulók mutassanak a megfelelő
szereplőre. Álljunk meg minden szereplő után,
és egy tanulópár mondja ki a személy nevét.
Gyakorlás
●
A tanulók tervezzenek koncertplakátot egy
képzeletbeli rock vagy rap zenekar számára.
Járjunk körbe és segítsünk a zenekar neve és a
dalcímek kitalálásában.
Olvasás és írás
(munkafüzet 43. old.)
1 Rajzold le és színezd ki a ruhadarabokat. A
tanulók olvassák el a kifejezéseket, amelyek a
ruhadarabokat és színüket írják le. Ennek
megfelelően rajzolják az üres keretekbe a ruhát
és színezzék ki.
2 Milyen ruhadarabok vannak a képen? A tanulók
írják le a ruhaszárító kötélen lógó ruhadarabok
nevét. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy egyes
ruhadaraboknál használják az a pair of …
kifejezést.
Megoldás
1 a pair of trainers 3 a pair of socks
2 a pair of jeans
4 a blouse
Az óra befejezése
●
42
Olvassuk el a plakátot együtt a tanulókkal: The
Monsters in Concert. Egyes tanulók olvassák fel a
dalcímeket. Győződjünk meg arról, hogy az
osztály tudja a rock szó jelentését.
Játsszuk le a 46 felvételt. A tanulók figyeljenek.
Játsszuk le még egyszer a 46 felvételt. A
tanulók azonosítsák a szereplőket.
A hanganyag szövege
1 Fan 1 Look! She’s got a red blouse!
Fan 2 Wow!
Fan 3 It’s Beth.
2 Fan 2 And he’s got a yellow shirt!
Fan 1 Cool!
3 Fan 1 Look at his green T-shirt!
Fan 2 Mmmm.
4 Fan 2 Her blue and white skirt is OK.
Fan 1 Yes, it’s, er, OK.
5 Fan 1 And he’s got a pair of red and black socks.
Fan 2 Yeah!
Ismételjük át a színeket a színkártyák
felmutatásával. A tanulók hangosan mondják
a színeket.
Énekeljük el az It’s a green guitar című dalt a
19 felvétel segítségével. A tanulók imitálják
a tárgyakat és mutassák fel a színkártyákat a
megfelelő pillanatban.
Az új anyag bemutatása
Szövegértés hallás után
Megoldás
1 Beth
2 Ben
3 Bill
●
(tankönyv 43. old.)
Tegyünk fel kérdéseket a tanteremben található
tárgyakra vonatkozóan, pl.: What colour is this
book? What colour is this crayon? stb.
07 KPP NewChatterbox TB1H U10-12 4P.qxd
16/06/06
11:08
Page 43
Unit 10
●
●
Kérdezzük a tanulókat saját és társaik tárgyairól,
pl.: What colour is Krisztina’s bag? stb.
A tanulók vegyék át a „tanár” szerepét és
tegyék fel ők a kérdéseket.
Lesson Two
3 Keresd meg a képekhez tartozó szöveget. A
tanulók keressék meg a baloldalon látható
személyekhez tartozó szövegbuborékokat. Az
osztállyal együtt ellenőrizzük a válaszokat.
Megoldás
1 ✓ 2 ✓
take
Eszközök
Színkártyák: narancssárga, barna, lila, rózsaszín,
szürke
48
●
Ismétlés / bemelegítés
Játsszunk néhány menet betűcápa játékot az
eddig megismert színekkel (red, blue, green,
yellow, black, white).
A történet bemutatása
47
●
●
●
●
●
Mi történt eddig? Candy bandája sietve elhagyta
a repülőteret. Poppy, Bean és Captain Shadow
megmentette Woodyt, akinek sikerült
megkaparintania a banda tervrajzát, amelyen a
London Peppermint Factory alaprajza, valamint
Mr Floss, a The World Sweets and Chocolate
Company igazgatójának fényképe van.
A történet meghallgatása előtt győződjünk meg
arról, hogy a tanulók ismerik a factory és
laboratory szó jelentését.
Játsszuk le a 47 felvételt. Kérdezzük meg a
tanulókat, hogy emlékeznek-e, mire készül
Candy bandája.
Játsszuk le még egyszer a 47 felvételt. A
tanulók figyeljenek és ismételjék a mondatokat.
Ezután a tanulók próbálják meg kitalálni a key,
secret recipe és clowns szó jelentését.
Kérdezzük meg magyarul, hogy a tanulók szerint
mi fog történni ezután.
A történet gyakorlása
●
●
●
(tankönyv 44. old.)
Candy’s plan
(tankönyv 44. old.)
Tegyünk fel néhány kérdést angolul a tankönyv
44. oldalán lévő történettel kapcsolatban,
közben mutassunk a képekre, pl.: Who is in the
big car? What colour is the boat? Who is in the
boat? A tanulók párosával gyakorolják a 2.
képet. (Bouncer és Toff).
Egy vagy két pár játssza el a párbeszédet.
3 ✗
4 ✓
Az új anyag bemutatása
●
●
(munkafüzet 44. old.)
4 Nézd meg még egyszer a képeket. Igaz vagy
hamis? Pipáld ki vagy írj X-et. A tanulók döntsék
el, hogy melyik mondat igaz, melyik nem, és ezt
jelöljék pipával illetve X-szel.
Nyelvi elemek
További színek
Új szavak
chocolate
orange grey purple brown pink
tonight clown secret recipe key
Szövegértés
Ismétlés hallás után
Mondjuk sorban az új színeket, és mutassuk fel
a színkártyákat.
Sorban mutassunk rá a tankönyv 45. oldalán lévő
édességre és mondjuk az új színeket. A tanulók
ismételjék a szavakat és ők is mutassanak a
képekre.
Pármunka A tanulópárok egyik tagja mondja
a színt, a másik pedig mutasson a képre, majd
cseréljenek szerepet.
Daltanulás
49
●
●
●
●
(tankönyv 45. old.)
(tankönyv 45. old.)
Éneklés hallás után
Játsszuk le a 49 felvételt. A tanulók figyeljenek
és kövessék a szöveget a könyvben.
Játsszuk le még egyszer a 49 felvételt. A
tanulók sorban mutassanak a színes élelmiszerre,
ahogy a dalban szerepel.
Játsszuk le még egyszer a 49 felvételt. A
tanulók énekeljenek. Széles mozdulattal tegyünk
olyan mozdulatot, mintha egy varázspálcával
varázsolnánk a két versszak között. A tanulók
kövessék példánkat.
Osszuk az osztályt két csapatra. Az egyik csapat
énekelje az első versszakot. Ahogy elérkeznek a
második versszakhoz, a másik csapat kezdje el az
első versszakot énekelni. Ne feledkezzünk meg a
két versszak közötti drámai kézmozdulatról a
varázspálcával.
Az óra befejezése
●
Játsszunk Who is it? játékot. Egy tanuló gondol
valakire a teremben, és felírja a nevét. A többiek
kérdéseket tesznek fel a személy ruhájával
kapcsolatban, pl.: Has she / he got a blue blouse /
shirt? És próbálják kitalálni, kiről van szó.
Kellékek a következő órához
●
A következő órára hozzuk be a tapogatózsákot
és a betűkártyákat.
43
07 KPP NewChatterbox TB1H U10-12 4P.qxd
16/06/06
11:08
Page 44
Unit 10
Lesson Three
Most színezd ki a képeket.
Nyelvi elemek
Ismétlés: Have you got …?
Újabb színek és szókincs
Új szavak
coat
Eszközök
Tapogatózsák, betűkártyák
Kártyalapok
Ismétlés / bemelegítés
●
Írjuk fel a ruhadarabokat jelentő szavak
anagrammáit a táblára, hogy a tanulók
megfejtsék azokat: SESHO (shoes), TRISK (skirt),
LUBOSE (blouse), SORTUSER (trousers), THRIS
(shirt).
Szókincs bemutatása / ismétlés
(tankönyv 46. old.)
50
●
●
●
●
(tankönyv 46. old.)
Soroljuk fel a képsorozatokban szereplő
tárgyakat (pl. a red computer, a yellow ice cream,
a black bag, a pink blouse), a tanulók pedig
mondják meg a sorozat számát (Number 5).
A tanulók játsszanak párosával. Járjunk körbe és
segítsünk a szóhasználatban és a kiejtésben.
Olvasás és írás
(munkafüzet 45–46. old.)
5 Egészítsd ki a mondatokat a megadott
szavakkal.
●
●
Megoldás
trousers, skirt, coat, jeans, shoes, blouse, shirt, socks
7 Írd a kockákba a megfelelő tárgy betűjelét. A
tanulók keressék meg a mondatokhoz tartozó
képet, és a kép betűjelét írják a megfelelő
kockába.
Megoldás
1 d 2 b
●
Tegyünk fel kérdéseket a képekkel kapcsolatban,
pl.: Has the parrot got an orange? Has the hippo
got a ball? Has the giraffe got a bicycle? Is the
snake in a box? stb.
Ezután a tanulók írják be a megadott állatok
nevét.
Megoldás
1 hippo
2 giraffe
3 parrot
44
4 monkey
5 snake
3 a
4 c
5 f
6 e
Színezd ki a képeket a mondatok alapján. A
tanulók olvassák el a mondatokat, és ennek
megfelelően színezzék ki a képeket.
Az óra befejezése
●
A játék a nemrég tanult szókincs és a színek
nevének gyakorlására szolgál.
Játsszuk le az 50 felvételt. Annie és Herman
kérdés-felelet játékot játsszanak. A tanulók
figyeljenek és kövessék a párbeszéd szövegét a
könyvben.
Győződjünk meg arról, hogy a tanulók értik a
játékszabályokat. Az egyik tanuló gondoljon a
hat képsorozat egyikére, a másik pedig Have you
got …? kezdetű kérdésekkel találja ki, melyikre
gondol.
A tanulók olvassák el a kiegészített mondatokat,
és ennek megfelelően színezzék ki a tárgyakat.
6 Karikázd be a ruhát jelentő szavakat. A tanulók
olvassák el a szavakat, és amelyik ruhadarabot
jelent, karikázzák be.
Szövegértés hallás után; játék
Gyakorlás
●
●
Játsszunk színbingót. A tanulók rajzoljanak hatos
bingórácsot, és minden kockát színezzenek ki az
eddig megismert tizenegy szín valamelyikével.
Soroljuk hangosan a színeket, a tanulók pedig
húzzák ki lapjukon az elhangzott színt. Aki
először áthúzza az összes kockát, bingót kiált.
További gyakorlás
●
A Unit 5, Lesson 3 (Ismétlés / bemelegítés, tanári
kézikönyv 24. old.) mintájára játsszunk betűző
játékot két csapattal a tapogatózsák és a
betűkártyák használatával. A tanulók bármilyen
nemrég tanult szót használhatnak.
MEGJEGYZÉS:
Itt a tanulók megoldhatják a
Photocopy Masters Bookban a 10. fejezethez
tartozó projekt feladatot, és kitölthetik a Képes
Szótár megfelelő részét (ruhadarabok).
07 KPP NewChatterbox TB1H U10-12 4P.qxd
16/06/06
11:08
Page 45
További gyakorlás
Unit 11
●
Lesson One
●
Nyelvi elemek
Testrészek
Új szavak
arm foot feet hand head knee leg
shoulder toe hair neck touch (ige)
Eszközök
Kártyalapok
●
Ismétlés / bemelegítés
●
Utasítás: Stand up, please. Mondjunk hangosan
ruhadarabot jelentő főneveket és színt jelentő
mellékneveket, pl.: yellow socks, a blue skirt,
black trainers. Aki ilyen ruhát visel, üljön le.
Addig folytassuk, amíg minden tanuló le nem ül.
Az új anyag bemutatása
51
●
●
●
●
Játsszuk le az 51 felvételt. Tanítsuk meg és
gyakoroltassuk a tankönyv 47. oldalán lévő új
szavakat. Érintsük meg a karunkat, vállunkat
stb., ahogy kimondjuk a szavakat. A tanulók
mondjanak mindent utánunk.
Mutassunk ismét a különböző testrészekre, és
tegyük fel a What’s this? kérdést, a tanulók
pedig válaszoljanak.
A tanulók felváltva olvassák fel a testrészt
jelentő szavakat, és mutassanak is rájuk a képen.
Segítsünk a kiejtésben, különös tekintettel a
knee szóban lévő néma k-ra.
Ismét soroljuk fel az új szavakat gyors tempóban,
a tanulók pedig érintsék meg testrészeiket.
52
●
●
●
(tankönyv 47. old.)
Ismétlés hallás után
Daltanulás
●
(tankönyv 47. old.)
Tollbamondás Játsszunk egyszerű Picasso
tollbamondást, amely során a tanulók lerajzolják,
amit hallanak.
Mondjuk el a tanulóknak, hogy ez hogyan
történik. Ezután olvassuk fel a következő leírás
minden mondatát kétszer-háromszor, elég időt
hagyva arra, hogy a tanulók lerajzolják a képet:
I’m a small monster. I’ve got a big head. I’ve got
four eyes. I’ve got a big mouth. I’ve got six long
arms. I’ve got three small feet, and I’ve got six
big hands.
Olvassuk el a leírást még egyszer – lassan, hogy a
tanulók ellenőrizhessék, hogy a szörny minden
jellemzőjét lerajzolták-e. Természetesen minden
tanuló rajza kissé eltérő lesz, de a figuráknak
ugyanannyi szemmel, karral, lábbal stb. kell
rendelkezniük.
Menjünk végig a tollbamondás szövegén még
egyszer azzal, hogy szörnyet rajzolunk a táblára.
Minden testrésznél álljunk meg, hogy a tanulók
ellenőrizhessék rajzukat.
Olvasás
(munkafüzet 47. old.)
1 Igaz vagy hamis? Pipáld ki vagy írj X-et. A
tanulók nézzék meg a képen lévő szörnyet és
olvassák el a mondatokat. Döntsék el, hogy
melyik mondat igaz, melyik nem, és ezt jelöljék
pipával illetve X-szel.
Megoldás
1 ✗ 2 ✗ 3 ✓
4 ✓
5 ✗
6 ✓
7 ✗
8 ✗
Az óra befejezése
●
Játsszunk Please játékot a Touch … utasítással
és testrészt jelentő főnevekkel. Mimikával és
taglejtéssel támasszuk alá az utasítás jelentését,
pl.: Touch your shoulder (please), Touch your
nose (please), Touch your ear (please), Touch
your toes (please). stb.
Éneklés hallás után
A szokásos módon mutassuk be a dalt, de kérjük
meg a tanulókat, hogy éneklés közben érintsék
meg a dalban szereplő testrészeket. Játsszuk le
az 52 felvételt, a tanulók énekeljenek, ahogy
hallgatják.
Játsszuk le még egyszer az 52 felvételt. A
tanulók éneklés közben érintsék meg a dalban
szereplő testrészeket.
Éneklés után jegyezzük meg, hogy a foot szó
egy lábra vonatkozik, a feet pedig (a dalban)
mindkét lábra. A rendhagyó többes számot
(amelyet a Unit 12-ben tanulunk majd) itt még
nem kell említeni.
45
07 KPP NewChatterbox TB1H U10-12 4P.qxd
16/06/06
11:08
Page 46
Unit 11
Lesson Two
Nyelvi elemek
A nemrég elsajátított szókincs ismétlése, bővítése.
Személyleírás: He’s / She’s got …
Új szavak
again key
●
toy shop
Szövegértés
Ismétlés / bemelegítés
●
Énekeljük el együtt a Head and shoulders című
dalt (az 52 felvétel segítségével, ha szükséges) –
az éneklést kísérjük taglejtéssel. Ha jól megy, az
52 felvétel lejátszása nélkül énekeljünk egyre
gyorsabban.
További gyakorlás
●
Anagramma játék. Írjunk fel színeket jelentő
melléknevek anagrammáit a táblára, hogy a
tanulók megfejtsék azokat: WOLLEY (yellow),
NEERG (green), EULB (blue), DRE (red).
A történet bemutatása
53
●
●
●
●
●
●
●
Mi történt eddig? Bouncer és Toff veszekedni
kezdtek, hogy kinél van a tervrajz, de Candy azt
javasolta, hogy menjenek el Mr Floss
bohócbáljára a gyárba aznap este. Bohócnak
öltözve el tudják lopni a titkos receptet. Hirtelen
Captain Shadow érkezik motorbiciklijén. Candy
bandája motorcsónakon menekül.
A történet meghallgatása előtt tanítsuk meg
taglejtéssel az again szót: Say it again … and
again. Ez a későbbiekben is hasznos kifejezés
lesz.
Tegyünk fel két egyszerű kérdést a tanulóknak,
amelyen gondolkodniuk kell, miközben a
történetet hallgatják és olvassák:
a Where are Candy’s gang?
b What has Toff got in Picture 6?
Játsszuk le az 53 felvételt. A tanulók olvassák
a szöveget.
Játsszuk le még egyszer az 53 felvételt. A
tanulók hallgassák és gondolják ki a választ a
két kérdésre.
A történet meghallgatása után a tanulók
válaszoljanak a két kérdésre. Próbálják meg
kitalálni a toy shop jelentését.
Mondjuk valamelyik szereplő nevét, a tanulók
pedig próbálják felidézni, hogy ez a személy mit
mondott ebben az epizódban.
●
(tankönyv 48. old)
Tegyünk fel szóbeli kérdéseket a történettel és a
képekkel kapcsolatban, pl.:
In Picture 2, what can Captain Shadow see?
What colour are Captain Shadow’s trousers? stb.
46
(munkafüzet 48. old.)
2 Válaszolj a kérdésekre: Yes vagy No. A tanulók
válaszoljanak igennel vagy nemmel a képek alatt
lévő kérdésekre.
Megoldás
1 Yes 2 No
3 Yes
4 No
5 No
3 Ki mondja ezt? Írd le a nevét. A tanulók
emlékezetből írják a szövegbuborék alá a
beszélő nevét.
Megoldás
1 Captain Shadow
3 Captain Shadow
5 Luke
(tankönyv 48. old.)
Mr Floss’s key
A történet eljátszása
●
In Picture 6, what has Captain Shadow got in her
hand?
Párbeszéd A tanulópárok csak az 1. és 2. képet
gyakorolják. Biztassuk őket, hogy Luke
szerepében számítógéphangot imitáljanak.
Ugyanaz a tanuló játszhatja Plutót, aki Luke-ot.
Egy vagy két pár játssza el a párbeszédet.
2 Luke
4 Candy
6 Toff
Az új anyag bemutatása
(tankönyv 49. old.)
Szövegértés olvasással: Who is Bendy – A or B?
●
●
●
A tanulók olvassák el magukban Zoko szövegét
a buborékban.
Mutassuk meg a kiemelt részt az oldal alján, és
emlékeztessük a tanulókat arra, hogy a He’s got
illetve She’s got a He has got illetve She has got
összevont alakja.
Egyes tanulók olvassanak fel egy-egy sort a
szövegbuborékból. Kérdezzük meg: Who is
Bendy – A or B? Kérdés: A? Biztassuk a
tanulókat, hogy aki szerint Bendy az A, emelje
fel a kezét. Tegyük ugyanezt B-vel. (Bendy = B.)
54
●
Szövegértés hallás után: Is it Bendy or Blob?
Indítsuk el az 54 felvételt. Álljunk meg az első
példa után, amikor Kate ezt mondja: It’s Blob.
Ezután álljunk meg minden mondat után, a
tanulók pedig mondják: It’s Bendy vagy It’s Blob.
A hanganyag szövege
She’s short and fat.
Kate It’s Blob!
She’s got short legs. (állj)
Her hair is yellow. (állj)
He’s got big ears and a very big nose. (állj)
Her hair is long.
He’s got a long neck.
She’s got very big hands.
Her hair is orange.
●
●
Utasítás: Now talk about Blob. Olvassuk el Kate
szövegét a buborékban, aztán biztassuk a
tanulókat, hogy folytassák, pl.: She’s got big
hands, small ears, a big nose, orange hair. stb.
Ugyanezt ismételjük meg Bendyvel kapcsolatban
is.
07 KPP NewChatterbox TB1H U10-12 4P.qxd
16/06/06
11:08
Page 47
Unit 11
Gyakorlás
●
Az új anyag bemutatása
Adjunk személyleírást valamelyik tanulóról, pl.:
He’s tall, He’s got black hair, He’s got small
hands. Folytassuk, ha szükséges, pl.: He’s got a
green bag. A tanulók találják ki, kiről van szó.
Olvasás és írás
(munkafüzet 49. old.)
55
●
●
4 Fejtsd meg a rejtvényt. A tanulók a képes
meghatározások alapján fejtsék meg a rejtvényt.
Megoldás
1 ears
2 head
3 nose
4 mouth
5 legs
6
7
8
9
10
hands
knees
arms
toes
shoulders
●
3 has
4 has
5 has
Az óra befejezése
●
A Head and shoulders című dallal fejezzük
be az órát – az éneklést kísérjük a testrészek
mutatásával.
Lesson Three
●
●
Nyelvi elemek
Személyleírás: He’s / She’s got … (folytatás)
right wrong
Eszközök
Kártyalapok
Ismétlés / bemelegítés
●
●
●
●
Játék: Draw, fold and pass. Minden tanuló
vegyen elő egy üres papírlapot. Adjunk utasítást,
pl.: Draw a head. Draw the nose, the eyes and
the mouth. A tanulók fejet rajzolnak, orral,
szájjal és szemekkel a lap tetejére.
Ezután hajtsák be a papírlap felső szélét, hogy
eltakarják a rajzot, csak a nyak látszódhat, majd
adják tovább a papírt szomszédjuknak.
Utasítás: Draw the body, the arms, and the
hands. A tanulók rajzolnak, behajtják a lapot
és továbbadják – a hajtás alatt most a láb felső
része látszik.
Végül: Draw the legs, the knees, the feet and the
toes. A kész képet továbbadják szomszédjuknak,
aki kihajtja a lapot, és szóban leírja a képet. A
tanulók használják a leíráshoz az eddig tanult
mellékneveket, pl.: She’s / He’s got (a) big / small
/ long … stb.
Szövegértés hallás után
Szituáció: Ken kedvenc papagája kiszökött a
kalitkából. Ken leírást ad a madárról, hogy
segíthessünk megtalálni.
Mielőtt meghallgatnánk a felvételt, idézzük fel a
parrot szót (mutassunk a tankönyv 50. oldalának
tetején lévő képek egyikére) és az orange
mellénevet. Gyakoroljuk a szavak kiejtését.
Játsszuk le az 55 felvételt. A tanulók hallgassák
Ken leírását, és nézzék meg a három képet.
Mutassanak arra a képre, amely szerintük Ken
madarát ábrázolja.
A hanganyag szövege
Ken Can you find my parrot, please? He is a big
bird. Here is a picture for you. Can you see: He’s
got a blue head. He’s got a yellow nose. He’s
got a green coat and red shoulders. He’s got
orange legs and brown feet. His name is
‘Nipper’. Look again, please: a blue head,
a yellow nose, a green coat, red shoulders,
orange legs and brown feet.
Megoldás
Number 2
5 Egészítsd ki a mondatokat: have vagy has. A
tanulók egészítsék ki a Bendyről és Blobról szóló
mondatokat.
Megoldás
1 has 2 have
(tankönyv 50. old.)
Játsszuk le az 55 felvételt még egyszer, ha
szükséges – menjünk szakaszonként, és
ellenőrizzük a választ.
A szöveg meghallgatása után tegyünk fel
kérdéseket a három képpel kapcsolatban, pl.:
What has parrot number 3 got in his hand?
What colour is his nose / head? What colour
are his legs / toes? stb.
Gyakorlás
(tankönyv 50. old.)
Igaz vagy hamis? Pipáld ki vagy írj X-et.
●
●
●
A tanulók nézzék meg még egyszer a tankönyv
50. oldalát. Ellenőrizzük, hogy mindenki tudja,
melyik Ken papagája.
Kérjünk meg néhány tanulót, hogy olvassa fel az
öt mondatot. A többiek figyeljenek és nézzék a
könyvet.
Pármunka A tanulópárok olvassák el a
mondatokat, és döntsék el, melyik igaz, melyik
nem, és ezt jelöljék pipával illetve X-szel. Ez a
gyakorlat szóban is végezhető, vagy a tanulók
külön papírra írhatják a válaszokat.
Megoldás
1✗ 2✓ 3✓
●
4✗
5✗
Egyes tanulók olvassák fel a mondatokat, a
többiek pedig mondják: right vagy wrong.
Félreértés esetén segítsünk.
További gyakorlás
●
Pármunka A tanulók felváltva gondoljanak a
tankönyv 50. oldalának tetején lévő valamelyik
papagájra. A pár másik tagja tegyen fel ‘Has he
got …?’ kezdetű kérdéseket, és amikor kitalálta,
melyik madárról van szó, adja meg a kép számát.
47
07 KPP NewChatterbox TB1H U10-12 4P.qxd
16/06/06
11:08
Page 48
Unit 11
Olvasás és írás
(munkafüzet 50. old.)
6 Színezd ki a papagájt. Egészítsd ki a
mondatokat. A tanulók színezzék ki a képet
olyan színekkel, amelyeket tudnak angolul.
●
●
Ezután egészítsék ki a mondatokat a megfelelő
színt jelentő melléknevekkel.
Az is lehetséges, hogy a tanulók először színt
jelentő szavakat írnak be a mondatokba, és
ezután színezik ki a képet.
7 Egészítsd ki a mondatokat. A tanulók a
megadott szavakkal egészítsék ki a mondatokat.
Answers
1 colour
2 got
3 What
4 trousers
5 red
Az óra befejezése
●
●
●
Játsszunk súgóversenyt (Whispering Race).
Osszuk az osztályt két csapatra. Mindkét csapat
első tagjának súgjunk egy egyszerű utasítást, pl.:
Write the word ‘hippopotamus’.
Draw a parrot’s face.
Stand up.
Sit down.
Touch (Mark)’s shoulder.
Find a yellow pencil.
Mindkét csapat tagjai sorban egymás fülébe
súgják az utasítást, az utolsó tanuló a sorban
pedig teljesíti, amit az utasításban megadtunk,
amilyen gyorsan csak lehetséges. Amelyik csapat
először végez, kap egy pontot.
Ezután a sorban utolsó helyen álló tanuló a sor
elejére megy. Folytassuk a játékot egy másik
utasítással.
MEGJEGYZÉS:
Ha valamelyik csapat nem súgva adja
át az utasítást, pontot veszít.
Unit 12
Lesson One
Nyelvi elemek
Hely- és helyzetleírás: There is / there are …
A főnév többes száma: -s, -es
Helyet jelölő elöljárószók: in, on
Eszközök
Kártyalapok
Ismétlés / bemelegítés
●
Az új anyag bemutatása
56
●
●
●
●
●
MEGJEGYZÉS:
Itt a tanulók megoldhatják a
Photocopy Masters Bookban a 11. fejezethez
tartozó projekt feladatot, és kitölthetik a Képes
Szótár megfelelö részét (színek).
●
●
●
48
Játsszunk Please játékot a Touch … utasítással és
testrészt jelentő főnevekkel, pl.: Touch your toes,
(please), Touch Gyuri’s arm, (please) stb.
(tankönyv 51. old.)
Ismétlés hallás után
Szituáció: Ezen az órán a Unit 10-ben megismert
varázsló kapja a föszerepet. A nyelvi elemek
tanításakor a bemutatást izgatott várakozást
keltő, a képzeletbeli varázspálcával végzett
mozdulatokkal dramatizálhatjuk.
Mutassunk az első képre, amelyen kígyó néz ki a
padból. Játsszuk le az 56 felvételt. A tanulók
ismételjék a felvétel első mondatát.
Húzzuk el a képzeletbeli varázspálcát a könyv
fölött, és mutassunk drámaian a második képre.
Folytassuk az 56 felvételt: Now … there are six
snakes in my desk!
Gyakoroltassuk a snake illetve snakes alak
kiejtését néhányszor, miközben a képekre
mutatunk – a többes számú snakes alakot
különösen hangsúlyozva.
Ismételjük meg ugyanezt a varázsló következő
két trükkjével: doll / dolls in the box és box /
boxes in the bag. Most is hangsúlyozzuk és
gyakoroltassuk az egyes és többes számú alak
között lévő különbséget.
Az oldal alján lévő keretre mutatva mondjuk el,
hogy a There’s a … szerkezet a There is a …
összevont alakja. Mutassuk be a táblán, hogy
az aposztróf az is alak i betűjét helyettesíti.
Mutassuk be a többes szám -s végződésének
háromféle kiejtését. Írjunk fel néhány új szót
a táblára három oszlopban:
1 ssss sound
2 zzz sound
3 izz sound
snakes
dolls
boxes
parrots
bananas
cages
coats
knees
Végül hívjuk fel a figyelmet az in és on
elöljárószó jelentésének különbségére. (A
tanulók már mindkét szóval találkoztak.) Adjunk
különböző példákat a különbség érzékeltetésére:
My book is on the table, My pen is in my bag. stb.
07 KPP NewChatterbox TB1H U10-12 4P.qxd
16/06/06
11:08
Page 49
Unit 12
Mondanivalónkat kézmozdulatokkal
hangsúlyozzuk.
Kellékek a következő órához
●
A következő órára vigyük be a tapogatózsákot.
További gyakorlás
●
Hagyjuk a három szócsoportot a táblán. Kérjük
meg a tanulókat, hogy minden elhangzott szót
kétszer vagy háromszor mondjanak utánunk, és
döntsék el, hogy a kimondott szó a három
csoport közül melyikbe tartozik a többes szám
végződésének (-s / -es) kiejtése alapján:
friends (2), bosses (3), hands (2), maps (1),
comics (1), blouses (3), newspapers (2), banks (1),
matches (3), socks (1), shirts (1), toes (2), legs (2),
oranges (3), boxes (3)
Gyakorlás
57
●
(tankönyv 51. old.)
Szövegértés hallás után
Játsszuk le a 57 felvételt. A tanulók a mondatok
hallgatása közben figyeljék, hogy melyik mondat
melyik képhez tartozik. Miután végigjátszottuk
a felvételt, játsszuk le minden mondat után
megállva, és a tanulók mondják meg, hogy az
adott mondat melyik képet írja le.
A hanganyag szövege
1 There are two giraffes in the car.
2 There’s a monkey in my bag.
3 There are three elephants in the photo.
4 There are four monkeys in my bag.
5 There’s one giraffe in the car now!
6 There’s one elephant in the photo.
Megoldás
1 b 2 d 3 c 4 a 5 f 6 e
Olvasás és írás
(munkafüzet 51. old.)
1 Írd a kockákba a megfelelő kép betűjelét. A
tanulók keressék meg a képekhez tartozó
mondatokat, és írják a képek betűjelét a
megfelelő kockába. A gyakorlat szóban is
végezhető.
Megoldás
1 d 2 e
3 b
4 c
5 f
Nyelvi elemek
A There is / are … szerkezet további gyakorlása
Helyzettel kapcsolatos érdeklődés: Is there …?
Are there …?
Rövid válasz: Yes, there is. No. there isn’t.
Új szavak
understand
●
●
I’m sorry
clever
Játék: Can you remember? Tegyünk egyenként a
tanulók által ismert tárgyakat a tapogatózsákba.
(A tárgyak színe olyan legyen, amit a tanulók
tudnak angolul.) Miközben a tárgyakat betesszük,
a tanulók kórusban nevezzék meg azokat (pl.
two green pencils, one ruler, five books).
A tanulók emlékezetből mondjanak mondatokat
a tárgyakról, amelyek a zsákban vannak, pl.:
There’s one ruler in the bag. There are two
green pencils. stb. Segítsünk a kiejtésben és
a szóhasználatban, ha szükséges.
A történet bemutatása
58
●
●
●
4 are
5 is (’s)
Tegyünk különböző számú mindennapi tárgyat
az asztalra, pl. öt ceruzát, egy radírt, két tollat,
három könyvet, egy táskát stb. Takarjuk le a
tárgyakat egy kendővel, és kérdezzük meg:
What’s on my desk? A tanulók a There is/are
szerkezet használatával válaszoljanak: There
are five pencils. There’s a rubber. stb.
follow
Ismétlés / bemelegítés
●
Az óra befejezése
●
corner
Eszközök
Tapogatózsák; ismert tárgyak ismert színben;
képkártyák
6 a
2 Egészítsd ki a mondatokat: is (’s) vagy are. A
tanulók egészítsék ki a mondatokat is (’s) vagy
are alakkal – attól függően, hogy az alany egyes
vagy többes számban van.
Megoldás
1 is (’s)
2 are
3 is (’s)
Lesson Two
●
(tankönyv 52. old.)
At the toy shop
Mi történt eddig? Luke Candy mobiltelefonjának
lokalizálásával kinyomozta, hogy hol tartózkodik
Candy bandája. Captain Shadow, Poppy, Bean
és Woody egy kévéház ablakán keresztül látja,
hogy Bouncer és Toff megállítja Mr Flosst, és
megszerzi tőle a laboratórium kulcsát. Mindenki
meglepetésére Candy azt javasolja, hogy
menjenek el a játékboltba.
Utasítás: Open your books, please. A tanulók
nézzék meg a képeket.
Kérdezzük meg magyarul, hogy vajon miért
megy a társaság a játékboltba, és miért viselnek
bohócruhát. (Be akarnak jutni Mr Floss
bohócbáljára, hogy megszerezzék a titkos
receptet.)
Játsszuk le az 58 felvételt. A tanulók figyeljenek
és kövessék a szöveget a könyvben. Mondjuk el
az I understand jelentését.
Osszuk az osztályt hét csoportra – mindegyik
csoport a történet egy-egy szereplője lesz.
Játsszuk le még egyszer az 58 felvételt. A
csoportok hangosan olvassák szerepüket.
49
07 KPP NewChatterbox TB1H U10-12 4P.qxd
16/06/06
11:08
Page 50
Unit 12
A történet eljátszása
Daltanulás (tankönyv 53. old.)
●
Ismétlés hallás után
●
●
(tankönyv 52. old.)
Tegyünk fel kérdéseket angolul a történettel és
a képekkel kapcsolatban, pl.: In Picture 3, have
they got small noses? Has Bouncer got green hair?
Párbeszéd A tanulópárok csak a 3. képet
gyakorolják.
Egy vagy két pár játssza el a párbeszédet.
Szövegértés
(munkafüzet 52. old.)
3 Igaz vagy hamis? Pipáld ki vagy írj X-et. A
tanulók a képtörténet alapján döntsék el, hogy
melyik mondat igaz, melyik nem, és ezt jelöljék
pipával illetve X-szel.
Megoldás
1 ✓ 2 ✓
3 ✗
4 ✗
5 ✓
4 Írj mondatokat. A tanulók alkossanak helyes
mondatokat a baloldalon lévő, összekevert
szavakból.
Megoldás
1 They’ve got big noses.
2 Wait at the peppermint factory.
3 You’re not very clever.
4 I can’t stand up
5 Let’s go to the factory.
Az új anyag bemutatása
●
●
●
Adjunk időt a tanulóknak, hogy jól megnézzék
a képet. Egyes tanulók alkossanak mondatokat a
képpel kapcsolatban, pl.: There’s a parrot in the
picture stb.
Táblarajzzal mutassuk meg a tanulóknak, hogy
az Is there …? kérdés a There is … állító alak
megfordításával keletkezik, pl. a There is a
monkey in the bag -ből Is there a monkey in
the bag? lesz.
Tanítsuk meg és gyakoroltassuk a rövid választ:
Yes, there is. vagy No, there isn’t.
Tegyünk fel Is there a …? kezdetű kérdéseket
a képpel kapcsolatban.
Gyakorlás
(munkafüzet 53. old.)
Játék csukott könyvvel
●
●
●
Utasítás: Close your books, please. Kérdés: Can
you remember? A remember szó jelentését
taglejtéssel magyarázzuk el.
Tegyünk fel Is there a …? kezdetű kérdéseket,
pl.: Is there a bag on the chair? Is there a
telephone on the table? Is there an apple on the
plate? Kerüljük az Are there any …? szerkezetet
kívánó kérdéseket – inkább határozzuk meg a
dolgok pontos számát: Are there three books on
the table? Are there five crayons in the box?
A tanulók minden kérdésre adjanak választ, akár
egyesével, akár az osztály egyszerre.
50
Játsszuk le az 59 felvételt. A szokásos módon
gyakoroljuk a rigmust – a tanulók kórusban
mondják a szöveget, miközben játsszuk a
felvételt. Jó ötlet lehet, ha szövegmondás
közben imitálják a majmokat.
Olvasás és írás
(munkafüzet 53. old.)
5 Olvasd el a szöveget. Tanítsuk meg az Are
there …? kérdést és a Yes, there are rövid választ.
Gyakoroljuk azzal, hogy az osztályteremben lévő
tárgyakkal kapcsolatban érdeklődünk. Are there
pictures in your book? stb.
●
●
A tanulók olvassák el a varázsló mondatait a
szövegbuborékból – akár csak maguknak, akár
hangosan, mondatonként felváltva. Idézzük fel
a map szó jelentését.
Válaszolj a kérdésekre: Yes, there is vagy Yes,
there are. A tanulók a kérdésnek (Is there …?
vagy Are there …?) megfelelően a Yes, there is
vagy Yes, there are szerkezettel válaszoljanak.
Megoldás
1 Yes, there is.
2 Yes, there are.
3 Yes, there is.
(tankönyv 53. old.)
Mutasd és mondd
●
●
4 Yes, there is.
5 Yes, there are.
6 Yes, there is.
6 Válaszolj a kérdésekre: Yes, there is. vagy No,
there isn’t. Pupils give true answers: Yes, there is
or No, there isn’t.
Az óra befejezése
●
Játsszunk három vagy négy menet súgójátékot
két csapattal, ugyanúgy, mint az előző részben
(ld. tanári kézikönyv 48. old.).
Lesson Three
Nyelvi elemek
Ismétlés: There is / are … .
Melléknevek és színek ismétlése
Útbaigazítás ismétlése
Új szavak
too hat rabbit
Eszközök
Kártyalapok
Ismétlés / bemelegítés
●
●
Ismételjük a színeket színkártyák felmutatásával
– a tanulók mondják hangosan a színt jelentő
mellékneveket.
Játsszunk néhány menet betűcápa játékot
színekkel.
07 KPP NewChatterbox TB1H U10-12 4P.qxd
16/06/06
11:08
Page 51
Unit 12
Daltanulás
60
●
●
●
●
●
●
(tankönyv 54. old.)
Éneklés hallás után
A tanulók mondják el, mit látnak a képen, pl.:
There’s an elephant, There’s a monkey, There are
two giraffes. Biztassuk őket, hogy melléknevet is
tegyenek a mondatba, pl.: There’s a fat elephant.
Mutassunk a képre és mondjuk ki a rabbit és hat
szót. A tanulók mondják utánunk.
Játsszuk le a 60 felvételt. A tanulók figyeljenek
és kövessék a szöveget a könyvben.
Játsszuk le még egyszer a 60 felvételt. A
tanulók mutassanak a megfelelő képre.
Osszuk az osztályt hat csoportra, minden csoport
egy állat vagy állatcsoport szerepét kapja.
Játsszuk le a 60 felvételt. A csoportok álljanak
fel, amikor az állatuk megjelenik a dalban.
Biztassuk a tanulókat, hogy találjanak ki
mozdulatokat és mimikát az állatszerepek
eljátszásához, és tegyenek úgy, mint aki kalapot
vesz fel. Játsszuk le a dalt, és kérjünk mindenkit,
hogy gesztikuláljon, miközben énekel.
8 Mit vehetsz meg a ruhaboltban? A tanulók
olvassák el a megadott szavakat, és karikázzák
be a hat ruhadarabot jelentő főnevet.
Megoldás
shoes, trousers, blouse, skirt, shirt, socks
Az óra befejezése
●
●
MEGJEGYZÉS:
Itt a tanulók megoldhatják a
Photocopy Masters Bookban a 12. fejezethez
tartozó projekt feladatot, és kitölthetik a Képes
Szótár megfelelő részét (testrészek).
Kellékek a következő órához
●
Gyakorlás
●
●
Adjunk mindenkinek egy papírlapot, hogy a
gyerekek megtervezzék a varázsló kalapját –
furcsa állatokkal, gyümölcsökkel, játékokkal stb.
Menjünk körbe, és nézzük meg a rajzokat.
Biztassuk a tanulókat, hogy írják le a képet, pl.:
There are three red apples in my hat. There’s a
big hippopotamus in my hat.
Olvasás és írás
(munkafüzet 54. old.)
7 Egészítsd ki az útbaigazítást a játékbolthoz.
A tanulók a papagáj utasításait kiegészítve és
követve keressék meg az utat a játékbolthoz
az útvesztő bal felső sarkából indulva.
Megoldás
Rakjunk szét különféle tárgyakat, állatfigurákat
vagy képeket mindenfelé az osztályban – padra,
táskára, a táblára stb.
A tanulók mutassanak a tárgyakra, és mondják
például a következőt: There’s a book on the
table. There are three dolls in the bag. stb.
Kérjük meg a tanulókat, hogy ha tudnak,
hozzanak a következő órára fényképeket
kedvenc háziállatukról, melyeket majd a
munkafüzetbe tudnak beragasztani.
My World
Ismétlés
Állatok
have got can very small long
sister brother English teacher eyes
ears
Új szavak
Welcome from … (a country)
Brazil Africa Australia Japan Asia
beautiful different tail ears
cat bird fish spider tail pet tank
parts
Eszközök
Nagy világtérkép vagy földgömb, ismert
állatfigurák vagy állatképek, fényképek a
gyerekek háziállatairól (ha van), ragasztó,
ragasztószalag, olló
Ismétlés / bemelegítés
●
●
Üdvözlés: Welcome to our class. A Welcome
jelentését kézmozdulattal mutassuk. Mondjuk
ki még néhányszor a Welcome to our class
kifejezést – a tanulók ismételjék.
Kérjünk meg néhány tanulót, hogy menjen ki
a teremből, és jöjjön be újra, mintha látogató
lenne, a többiek pedig üdvözöljék: Welcome
to our class. Ismételjük meg a folyamatot
különböző “látogatókkal”.
51
07 KPP NewChatterbox TB1H U10-12 4P.qxd
16/06/06
11:08
Page 52
Unit 10
Az új anyag bemutatása
(tankönyv 55. old.)
●
Keresd meg
●
●
●
●
●
●
●
●
Nézzen mindenki a világ térképére vagy
földgömbre. Egy tanuló keresse meg
Magyarországot a térképen.
Mondjuk hangosan a következő országokat /
földrészeket, a tanulók pedig ismételjék: Brazil,
Africa, Australia, Asia, Japan. Minden szó
elhangzása után jöjjön ki egy jelentkező, és
mutassa meg a helyet a térképen.
Mutassunk képeket kutyáról, macskáról,
papagájról, kígyóról és pókról, vagy ezek
játékfiguráit. Mondjuk ki ezeket a szavakat, a
gyerekek pedig ismételjék.
Osszuk szét az állatfigurákat vagy képeket.
Mondjuk hangosan a szavakat. Akinél a
megfelelő figure vagy kép van, mutassa fel.
Utasítás: Open your books, please. Nézzük a
képeket a tankönyvben. Biztassuk a tanulókat,
hogy mondjanak a képekről mondatokat, pl.:
There’s a cat. Olvassuk fel a szöveget, a tanulók
pedig ismételjék a mondatokat.
Osszuk szét az állatfigurákat vagy képeket még
egyszer. Egy önként jelentkező olvassa fel az a
szöveget. A tanulók, akiknél a képek vannak,
mutassák fel azokat.
Soroljuk a fényképek számjelét. A tanulók
emeljék fel kezüket, ha az említett kép megfelel
annak a szövegnek, amelyet éppen olvastak.
Ismételjük meg ugyanezt a b és c szöveggel.
Megoldás
a 4 b 3
Az óra befejezése
●
●
Ismétlés – Units 10–12
Ismétlés / bemelegítés
Az eddig tanultak általános ismétlése.
Eszközök
Pénzérme minden pár számára
Bemelegítés
●
Go! Stop!
●
Gyakorlás
●
●
●
●
●
Utasítás: Open your books, please. Mondjunk
egy számot 1 és 10 között. Egy tanuló olvassa fel
az arra a részre vonatkozó kérdést vagy utasítást,
egy másik pedig válaszoljon illetve teljesítse az
utasítást. A szokásos módon folytassuk a játékot
(ld. tanári kézikönyv 30. old.).
Teszt
61
A tanulók végezzék el a Test 4-et.
Önellenőrzés
●
Írj néhány mondatot a kedvenc állatodról. A
tanulók nézzék meg az üres keret mellett lévő
szöveget. Kérdezzünk meg egyes tanulókat:
What’s your favourite pet?
Mutassuk meg, hova írják kedvenc állatukat,
és hova ragaszthatnak vagy rajzolhatnak róla
képet. Segítsünk a tanulóknak kiegészíteni a
szöveg többi részét.
●
Felmérés A tanulók készítsenek felmérést
egymás kedvenc állatairól és rajzoljanak az
eredményről grafikont az 56. oldalon található
útmutató alapján.
●
52
Játsszunk Please játékot (ld. tanári kézikönyv 16.
old.). Használjuk az összes utasítást, amelyet a
gyerekek ismernek, pl.: Sit down. Stand up. Open
/ Close your books. Be quiet. Touch your eyes /
ears / hair / toes. stb.
Játék
c 1
(munkafüzet 55–56. old.)
Rajzold le az állatokat vagy ragassz képeket
az üres helyekre. A tanulók rajzolják le a
képaláírásban szereplő állatokat, vagy
ragasszanak fényképet a keretbe.
Járjunk körbe, dícsérjük munkájukat, és kérjünk
meg néhány tanulót, hogy olvassák fel az állatot
jelentő szavakat.
Ültessük körbe a gyerekeket. Vegyünk elő egy
kutya- és egy macskafigurát vagy képet.
Ahogy odaadjuk a játékkutyát az első tanulónak,
mondjuk: He’s / She’s got a dog. A tanuló
továbbadja a figurát, és ugyanezt mondja:
He’s / She’s got a dog.
A kutya járjon körbe. Amikor a gyerekek
biztosan tudják, mit kell tenniük, adjuk be a
körbe a macskát is.
A tanulók gondolják végig, hogy mit tanultak és
hogyan haladtak a Unit 10–12 során.
A tanulók olvassák el a szöveget a csillagok alatt,
és színezzék ki azt a csillagot, amely szerintük az
eddig elért eredményüket mutatja.
Az óra befejezése
●
Minden tanuló mondjon egy mondatot az
osztályteremmel kapcsolatban a There’s a …
vagy There are … szerkezettel, pl.: There’s a bag
on the chair.
A többiek mutassanak az említett tárgy(ak)ra.
08 KPP NewChatterbox TB1H U13-15 4P.qxd
16/06/06
11:10
Page 53
Unit 13
62
●
Lesson One
Nyelvi elemek
Mennyiségre vonatkozó kérdés: How many …?
Új szavak
bus match
alien
Eszközök
12 db apró tárgy, pl. gyufaszál
Kártyalapok
●
Ismétlés / bemelegítés
●
●
Játsszunk számolóláncot az 1-től 12-ig terjedő
számokkal (ld. tanári kézikönyv 20. old.). Az a
tanuló, aki nem elég gyors, kiesik.
Idézzük fel és mondjuk el néhányszor kórusban
a Numbers! Numbers! mondókát (Unit 3).
Tapsoljunk közben.
●
●
Az új anyag bemutatása
●
●
Számoljuk ki a 12 db apró tárgyat (pl.
gyufaszálat) az egyik padra. A tanulók mondják
utánunk a számokat. Kérdés: How may matches
are there on the desk?
Vegyünk el két gyufaszálat, és tegyük fel a
kérdést még egyszer. A tanulók válaszoljanak:
Ten. Gyakoroljuk a kérdés-választ két-három
gyufaszálat mindig elvéve és egyet-kettőt
visszatéve. A tanulók kórusban ismételjék a
kérdést, mielőtt számolnának és válaszolnának.
●
●
A hanganyag szövege
Zoko: In this picture there is a boy with a green T-shirt
and red shorts.
He has a red bicycle.
There are two monsters – they’ve got three
arms and four eyes.
I can see two cars and a bus.
And there are two girls.
Megoldás
Picture 1
Gyakorlás
●
●
Gyakoroljunk tovább úgy, hogy a tanulók
felváltva játsszák a „tanár” szerepét –
kérdezzenek, és javítsák ki vagy erősítsék meg
az elhangzott választ, pl.: How may matches are
there on the desk? There are … matches. Yes,
there are. / No, there aren’t.
További gyakorlás Játszhatunk kitalálós játékot is.
Fogjunk mindkét kezünkbe néhány gyufaszálat,
tartsuk előre a kezünket, és kérdezzük: How
many matches have I got in this hand? A tanulók
próbálják meg kitalálni. Amint lehetséges, a
tanulók vegyék át a „tanár” szerepét.
Gyakorlás
(tankönyv 57. old.)
Kérdés-válasz
●
●
●
Tanítsuk meg a bus és aliens szavakat.
A tanulók olvassák el a szövegbuborékokban lévő
szöveget. Mindenki mutasson a megfelelő képre.
Pármunka A tanulópárok válasszanak egy képet
– tegyenek fel kérdéseket és feleljenek az előző
minta szerint.
Szövegértés hallás után
Tegyünk fel kérdéseket a két képpel
kapcsolatban, pl.:
How many girls are there? How many boys are
there?
How many buses are there? How many aliens are
there? How many cars are there?
How many arms have the aliens got in Picture 1?
How many arms has the alien got in Picture 2?
How many eyes …? What colour …? stb.
Az osztály egyik fele takarja le a 2. képet, és csak
az 1. képet nézze (1. csoport), az osztály másik
fele pedig az 1. képet takarja le (2. csoport).
Kérdezzük az 1. csoportot:
Tanár:
How many girls are there in Picture 1?
1. csoport: Two.
Ezután az 1. csoport tagjai kérdezzék a 2.
csoportot:
1. csoport: How many girls are there in Picture 2?
2. csoport: One.
A két csoport felváltva kérdezze egymást, és
keressék meg a két kép között lévő
különbségeket.
Pármunka A tanulók felváltva gondolnak az
egyik képre, mint ahogy Zoko és a majom is teszi
az előbbi párbeszédben. Társuk kérdéseket tesz
fel, hogy kitalálja, melyik képről van szó.
Játsszuk le a 62 felvételt. A tanulók hallgassák
meg Zokót, amint leírja az egyik képet.
Mutassanak a megfelelő képre.
●
●
Végezzünk egyszerű felmérést. Tegyünk fel
kérdéseket a tanulóknak, pl.: Who’s got blue
jeans / a yellow shirt / a green shirt / a bicycle /
a computer / a big brother? Have you got a
brother, Mary? And you, George?
Az eredményt írjuk fel a táblára:
How many children have got a bicycle?
How many children have got a computer?
six
two
A tanulók csak tizenkettőig ismerik a
számokat, ezért csak olyan kérdést tegyünk fel,
amelyre a válasz nem lehet nagyobb tizenkettőnél.
MEGJEGYZÉS
53
08 KPP NewChatterbox TB1H U13-15 4P.qxd
16/06/06
11:10
Page 54
Unit 13
További gyakorlás
●
●
Játék A tanulók csukják be szemüket és
figyeljenek. Kopogtassuk meg az asztalt gyorsan,
de jól kivehetően valahányszor 1 és 12 között, és
kérdezzük: How many? A tanulók figyeljenek és
válaszoljanak. Ezután ők maguk vegyék át a
„tanár” szerepét.
Olvasás és írás
1 Válaszolj a kérdésekre. A tanulók olvassák el a
kérdéseket, és a kép alapján írjanak egyszavas
válaszokat.
Megoldás
1 five 2 seven
3 four
4 six
5 three
●
●
Az óra befejezése
●
A történet eljátszása
●
(munkafüzet 57. old.)
Énekeljük el a My uncle’s hat című dalt (a
felvétel segítségével, ha szükséges).
60
follow
run
shop
street
Megoldás
1 ✗
2 ✓
4 ✓
5 ✓
Ismétlés / bemelegítés
●
Játsszunk kitalálós játékot gyufaszállal, radírral,
ceruzával, hogy a ‘How many …?’ kérdést
ismételjük.
Játsszunk székes játékot (ld. tanári kézikönyv 40.
old.) a left és right fogalmának ismétlésére.
A történet bemutatása
63
●
●
●
(tankönyv 58. old.)
In the Peppermint Factory
Mi történt eddig? Candy bandája bohócnak
öltözött, hogy észrevétlenül bejusson a Mr
Flossnál tartott összejövetelre. Bouncer
megbotlott hatalmas cipőjében, és az egész
társaság átesett rajta, amint a játékboltból
kiléptek. Captain Shadow, Poppy, Bean és Woody
figyelte őket.
Utasítás: Open your books, please. A tanulók
nézzék meg a képeket. Kérdezzük meg
magyarul, hogy mit gondolnak, hol vagyunk?
(Peppermint Factory – borsmentagyár)
Játsszuk le a 63 felvételt. A tanulók figyeljenek
és kövessék a szöveget a könyvben. Mimikával
és taglejtéssel kísérve ellenőrizzük, hogy értik a
follow, run és catch szó jelentését.
54
2 Captain Shadow
4 Captain Shadow
6 Bouncer
3 Igaz vagy hamis? Pipáld ki vagy írj X-et.
A tanulók olvassák el a történetre (tankönyv 58.
old.) vonatkozó hat állítást, és jelöljék pipával
illetve X-szel, hogy melyik igaz, melyik nem.
Eszközök
Kártyalapok
●
(munkafüzet 58. old.)
2 Ki ez? Írd le a nevét. A tanulóknak emlékezniük
kell, hogy melyik részben ki beszélt. Írják le a
nevet a szövegbuborék alá.
Megoldás
1 Candy
3 Toff
5 Woody
Nyelvi elemek
Mennyiségre vonatkozó kérdés (folytatás)
Can
floor
(tankönyv 58. old.)
Tegyünk fel további kérdéseket a történettel
kapcsolatban angolul, pl.: What colour is / are
…? Is there / Are there …? How many doors
are there?
Párbeszéd A tanulók hármas csoportokban
gyakorolják a 3. képhez kapcsolódó párbeszédet.
Egy vagy két csoport adja elő a párbeszédet.
Szövegértés
Lesson Two
Új szavak
bank catch
Osszuk az osztályt öt csoportra – a csoportok
Captain Shadow, Bouncer, Toff, Candy és Woody
szerepét fogják játszani. Játsszuk le még egyszer
a 63 felvételt. A csoportok adják elő a kiosztott
szerepet. Pluto morgását és ugatását az összes
csoport játssza.
3 ✗
6 ✓
4 A történetben három színt jelentő szó van.
Karikázd be őket. A tanulók próbálják felidézni a
három szót anélkül, hogy még egyszer
megnéznék a képes történetet. Ha nem sikerül,
lapozzanak a tankönyv 58. oldalára.
Megoldás
orange, pink, purple
Az új anyag bemutatása
(tankönyv 59. old.)
Kérdés-válasz
●
●
●
●
Tanítsuk meg illetve ismételjük a shop, factory,
supermarket, café, park, toy shop, book shop,
computer shop és bank szót. Gyakoroljuk a
kiejtést.
Kérjünk meg két tanulót, hogy olvassa fel Zoko
és Lucy szövegét a buborékokból. Hagyjunk időt,
hogy a gyerekek megtalálják a kerékpárokat.
Tegyünk fel ‘How many …?’ kérdéseket a kép
részleteivel kapcsolatban, pl.: How many cars can
you see in the picture? (3) How many bicycles …?
(2) … monster dogs? (1)
Pármunka A tanulópárok tagjai felváltva
folytassák ugyanezt.
08 KPP NewChatterbox TB1H U13-15 4P.qxd
16/06/06
11:10
Page 55
Unit 13
64
●
●
●
Igen vagy hamis?
Hívjuk fel a figyelmet a street szóra, amelyet a
gyerekek eddig csak rövidített formájában
láttak.
Játsszuk le a 64 felvételt. A tanulók hallgassák
meg az állításokat és nézzék meg tüzetesen a
tankönyv 59. oldalán lévő képet. Döntsék el,
hogy melyik állítás igaz (Yes), és melyik hamis
(No), mint ahogy az oldal alján lévő példában
látható. Amikor szükséges, álljunk meg, hogy a
tanulók helyes választ adjanak.
Játsszuk le még egyszer a 64 felvételt. A felvétel
szüneteiben a tanulók válaszoljanak: Yes, there is
/ are. vagy No, there isn’t / aren’t.
A hanganyag szövege
Luke There’s a supermarket in the street …
There’s a supermarket in the street.
Zoko Yes, there is.
Luke There are three white cars in the street …
There are three white cars in the street.
Zoko No, there aren’t.
Luke There are five shops in the street …
There are five shops in the street … (pause)
Luke There’s a factory in the street …
There’s a factory in the street … (pause)
Luke There are two banks in the street …
There are two banks in the street … (pause)
Luke There’s a park in the street …
There’s a park in the street … (pause)
Luke There are two bicycles in the street …
There are two bicycles in the street … (pause)
Luke There’s a café in the street …
There’s a café in the street …
Megoldás
1 No, (there aren’t).
4 No, (there isn’t).
2 Yes, (there is).
5 Yes, (there are).
3 No, (there aren’t).
6 Yes, (there is).
Olvasás és írás
one bag of peppermints.
three apples.
two mobile phones.
three keys.
one box of chocolates.
one hat.
two socks.
6 Írj mondatot még két dologról, amely a képen
van. A tanulók írjanak még két mondatot a
képről.
Az óra befejezése
●
Lesson Three
Nyelvi elemek
Szókincsbővítés: országok, földrészek, állatok.
Új szavak
panda seal tiger whale
Antarctica China India
Tegyünk néhány ismert játékot, tárgyat vagy
képet egy dobozba. A tanulók figyeljék –
river
Zambezi
Eszközök
Képek ismert és új állatokról
Vékony kartonpapír, hurkapálcika, ragasztószalag,
olló
Kártyalapok
Ismétlés / bemelegítés
●
●
Ismételjük az ismert állatneveket (cat, crocodile,
dog, elephant, fish, hippo, lion, parrot, snake,
rabbit, monkey, giraffe) képekkel vagy mimikával.
Egyes tanulók is megpróbálhatják utánozni az
állatokat, a többiek pedig találják ki, milyen
állatról van szó.
Képekkel és mimikával mutassuk be az új
állatokat (panda, seal, tiger, whale). A tanulók
mondják utánunk a szavakat.
Daltanulás
●
(munkafüzet 59. old.)
5 Válaszolj a kérdésekre. A tanulók olvassák el a
kérdéseket, nézzék meg a képet, majd
válaszoljanak I can see … . kezdetű egész
mondatokkal.
Megoldás
1 I can see
2 I can see
3 I can see
4 I can see
5 I can see
6 I can see
7 I can see
●
kérjünk meg egyeseket, hogy nevezzék meg,
hogy mit teszünk a dobozba.
Mondjunk igaz vagy hamis állításokat arról, ami
a dobozban van, pl.: There are three books in
the box. A tanulók fűzzék hozzá: Yes, there are
vagy No, there aren’t.
●
(tankönyv 60. old.)
Utasítás: Open your books, please. Mondjuk ki
többször a Zambezi szót, hogy a tanulók a szót
ismételve gyakorolják a kiejtést. Majd tegyük
hozzá: The Zambezi is a river. Kézmozdulatokkal
vagy képpel mutassuk a river szó jelentését.
A tanulókkal együtt olvassuk el a buborékban
lévő szöveget, majd egy-két tanuló külön is
olvassa fel.
65
●
●
●
●
Éneklés hallás után
Játsszuk le a 65 felvételt. A tanulók kövessék a
szöveget a könyvben és mozogjanak a ritmusra.
Osszuk szét a képeket – oroszlán, hal, tigris,
víziló, fóka, bálna és panda. Mondjuk hangosan
a szavakat, a tanulók pedig mutassák fel a
képeket.
A tanulók, akiknél a képek vannak, álljanak
körbe a teremben. Játsszuk le még egyszer a 65
felvételt. Mindenki mutasson a megfelelő képre,
amint az állatot hallja.
Osszuk az osztályt hét csoportra – minden
csoport egy állat szerepét kapja. Játsszuk le még
egyszer a 65 felvételt. Minden állatnál álljon fel
a megfelelő csoport, majd üljön le.
55
08 KPP NewChatterbox TB1H U13-15 4P.qxd
16/06/06
11:10
Page 56
Unit 13
Gyakorlás
●
●
●
●
MEGJEGYZÉS:
Osszuk ketté a csoportot. Az egyik csoport
kérdezze (rendes hangon, nem énekelve), pl.:
How many lions are there in Africa? A másik
csoport válaszol: There aren’t many lions now
in Africa.
A dal többi sorával is gyakoroljuk ugyanezt.
Pármunka A tanulók párosával folytassák az
előző gyakorlatot.
Kérdezzük meg az osztályt magyarul, hogy
gondoltak-e már arra, hogy hogyan lehetne
megmenteni a veszélyeztetett állatfajokat (a
felesleges halászat elkerülése, az orvvadászat
megszűntetése, a veszélyeztetett fajok
védelmére alakult szervezetek támogatása stb.)
További gyakorlás
●
Adjunk minden gyereknek vékony kartonlapot és
egy hurkapálcikát. Rajzolják le a dalban szereplő
egyik állatot és színezzék ki. Segítsünk nekik
kivágni a figurát és ragasztószalaggal a
hurkapálcikára erősíteni. Amikor ez megvan,
mutassák fel az állatot, és mondják, pl.: I’m from
Africa. vagy I’m from China. stb. Játsszuk le a 65
felvételt – mindenki énekeljen és mutassa fel az
állatfigurát.
Olvasás és írás
(munkafüzet 60. old.)
7 Keresd meg az ábrán a megadott szavakat.
A tanulók keressék meg a szavakat a
betűhalmazban és karikázzák be azokat.
Megoldás
b
c
e
c
o
r
n
e
r
d
i
j
a
d
b
g
d
i
l
t
q
f
v
w
c
g
v
z
y
w
e
e
a
i
f
e
o
q
f
z
s
r
n
h
r
o
e
v
b
p
e
e
s
j
h
v
p
a
r
k
m
h
b
g
b
k
n
h
m
a
o
l
b
o
o
k
s
h
o
p
d
Az óra befejezése
●
●
●
A tanulók álljanak körbe. Egy önként jelentkező
szemét kössük be, és állítsuk középre.
A bekötött szemű tanuló mutasson valakire,
és mondjon egy állatnevet, pl.: tiger. A gyerek,
akire mutatott, utánozza az állat hangját, a
bekötött szemű tanuló pedig próbálja kitalálni,
melyik gyerek az adott állat.
Minél több gyerekre kerüljön sor az „állat”
kijelölésében.
56
Itt a tanulók megoldhatják a
Photocopy Masters Bookban a 13. fejezethez
tartozó projekt feladatot, és kitölthetik a Képes
Szótár megfelelő részét (városi helyek).
08 KPP NewChatterbox TB1H U13-15 4P.qxd
16/06/06
11:10
Page 57
Unit 14
Lesson One
Nyelvi elemek
Időmegjelölés (óra) What time is it? It’s five o’clock.
Új szavak
o’clock hungry
●
●
Megoldás
1 C 2 B 3 D 4 A
A hanganyag szövege
1 Shep
Can we play football now, Gran. It’s five
o’clock.
2 Poppy It’s nine o’clock. Come on. Let’s go in.
3 Wizard Mmm. It’s eleven o’clock now. Good!
4 Penguin It’s twelve o’clock. I’m hungry.
Eszközök
Kártyalapok
Ismétlés / bemelegítés
●
●
●
Ismételjük a számokat (1–12) láncgyakorlattal.
Mondjunk számokat tetszőleges sorrendben.
A tanulók rajzolják a számokat a levegőbe.
Mondjunk számokat. A gyerekek álljanak
csoportokba a megadott szám szerint.
Az új anyag bemutatása
●
●
●
●
Rajzoljunk órát a táblára. Tanítsuk meg és
gyakoroltassuk a clock szót.
Rajzoljuk az órába a mutatókat úgy, hogy három
órát mutassanak. Kérdés: What time is it?
Mutassunk a hármas számon álló mutatóra: It’s
three o’clock. Gyakoroltassuk a kérdést és a
választ.
Folytassuk az órák gyakorlását 1-től 12-ig.
Töröljük le a kismutatót, és rajzoljuk fel megint,
hogy a következő órát mutassa, közben mindig
kérdezzünk: What time is it? A tanulók minél
előbb vegyék át a kérdező szerepét.
Mondjuk például: It’s five o’clock. Az egyik
tanuló jöjjön ki és rajzolja fel a mutatókat.
A következő néhány foglalkozáson,
amikor egész óra van, mindig kérdezzük meg a
pontos időt a tanulóktól.
MEGJEGYZÉS
További gyakorlás
●
●
●
Játék Az egyik tanuló rajzoljon egy papírlapra
órát, mutatókkal és időponttal (csak egész óra
lehet), de a többiek ne lássák. Ezután kérdezze
meg: What time is it? A többiek találgassanak,
pl. It’s one o’clock. stb. Amíg ki nem találják.
Gyakorlás
66
●
Megoldás
1 It’s seven o’clock.
2 It’s four o’clock.
3 It’s ten o’clock.
4 It’s eight o’clock.
5
6
7
8
It’s
It’s
It’s
It’s
one o’clock.
eleven o’clock.
five o’clock.
twelve o’clock.
Az óra befejezése
●
Órabingó A tanulók rajzoljanak hat különbözó
időt mutató órát 1 és 12 óra között (csak egész
órát mutassanak). Húzzák át a megfelelő órát,
amikor az adott időpont elhangzik. Aki először
húzza át az összes óráját, nyer.
(tankönyv 61. old.)
Ismétlés hallás után
Utasítás: Open your books, please. A tanulók
ismételjék, hogy hányat mutat az óra.
Tanár: Clock A: What time is it?
Tanuló: It’s five o’clock. stb.
67
●
(munkafüzet 61. old.)
1 Hány óra van? Írd a képek alá. A tanulók írják le,
hány órát mutatnak a rajzokon lévő órák.
Jelöljünk meg időt, pl.: It’s five o’clock. A tanulók
ujjukkal mutassák a számot.
További gyakorlás
Játsszunk időversenyt (Time Race). Rajzoljunk a
táblára két nagy órát mutatók nélkül. Osszuk a
gyerekeket két csapatra.
Jelöljünk meg időpontokat, pl.: It’s three o’clock.
A csapatok első tagja versenyez, hogy ki rajzolja
fel gyorsabban a mutatókat. Mindkét csapat
minden tagjára kerüljön sorra, az eredményt
folyamatosan vezessük a táblán.
Olvasás és írás
Gyakorlás
●
megállapítani, hogy az oldal alján látható
képeken hány óra van. Gyomrunkat dörzsölve
tanítsuk meg az I’m hungry kifejezést.
Játsszuk le a 67 felvételt. A tanulók keressék
meg, hogy melyik kép tartozik a felvételen
hallható állításokhoz, majd mutassanak a
megfelelő órára.
Játsszuk le még egyszer a 67 felvételt. A
tanulók figyeljenek, és ellenőrizzék a megoldást.
Szövegértés hallás után
A felvétel meghallgatása előtt mondjuk el,
hogy az oldal tetején lévő órák alapján fogjuk
57
08 KPP NewChatterbox TB1H U13-15 4P.qxd
16/06/06
11:10
Page 58
Unit 14
●
Betűző játék Osszuk a gyerekeket két csapatra.
A csapatok adjanak egymásnak már tanult
szavakat (anélkül, hogy a könyvbe néznének),
hogy a másik csapat tagjai betűzzék azokat. A
kérdező csapat tagjai sorban mondjanak egy-egy
szót, míg a másik csapat bármelyik tagja
betűzhet.
A történet eljátszása
●
●
Kellékek a következő órára
●
A következő órára vigyük be a tapogatózsákot.
●
(tankönyv 62. old.)
Tegyünk fel még kérdéseket angolul a
történettel és a tankönyv 62.oldalán lévő
képekkel kapcsolatban, pl.: Is / Are there …?
Can you see a …? What colour is the …?
Who has got a … in her hand? stb.
Párbeszéd A tanulópárok olvassák el és
gyakorolják az 6. és 7. képhez tartozó
párbeszédet.
Egy vagy két pár játssza el a párbeszédeket,
ahogy szoktuk.
Lesson Two
Szövegértés
Nyelvi elemek
Az időmegjelölés gyakorlása; napszakok: at [six]
o’clock in the morning / evening
2 Nézd meg még egyszer a történetet. Karikázd
be a helyes válaszokat. A tanulók nézzék meg
a képes történetet a tankönyv 62. oldalán, hogy
megtalálják a helyes válaszokat.
Új szavak
get up bed evening late count Good night
Lazy Bones Slowcoach Speepyhead heavy
Gyakorlás
Ismétlés / bemelegítés
●
●
Rajzoljunk órát a táblára, és kérdezzünk: What’s
the time? A tanulók válaszoljanak: It’s … o’clock.
Változtassuk meg a kismutató állását, és
kérdezzünk ismét.
Mondjuk: Count, és mutassuk is be, hogyan
számolunk. Kérjük meg a tanulókat, hogy
számoljanak meg különböző tárgyakat az
osztályban, pl. Count the books. (csak olyan
dolgokra kérdezzünk, amiből nincs több 12-nél.)
A történet bemutatása
68
●
●
●
●
●
Megoldás
1 c 2 b 3 a
(tankönyv 62. old.)
58
4 a
5 b
6 a
7 b
8 a
(tankönyv 63. old.)
Keresd a párját
●
A tanulók kössék össze a baloldalon lévő
időmeghatározásokat a megfelelő órával. Az is
lehetséges, hogy a válaszokat külön papírlapra
írják.
Megoldás
1 c 2 e 3 b
Daltanulás
69
●
The Secret Recipe
Mi történt eddig? Candy bandája megérkezett a
gyárba, és a laboratóriumot keresték. Pluto úgy
megijesztette őket, hogy elrohantak. Candy
menekülés közben borsmenta cukorkákat szórt
el a földön – Captain Shadow és Woody követte
a nyomokat.
Adjunk fel előre két kérdést a tanulóknak, hogy
gondolkodjanak a válaszon, amíg a történetet
hallgatják és olvassák:
1 What time is it in Picture 2? (five o’clock)
2 How many bags has Bouncer got in Picture 6?
(three)
Játsszuk le a 68 felvételt. A tanulók figyeljenek
és olvassák a szöveget
Játsszuk le még egyszer a 68 felvételt. A
tanulók figyeljenek, és találják meg a választ a
két kérdésre.
Osszuk az osztályt három csoportra – a csoportok
Candy, Toff és Bouncer szerepét fogják játszani.
Játsszuk le még egyszer a 68 felvételt. A
csoportok olvassák hangosan a szerepüket.
(munkafüzet 62. old.)
●
●
●
4 a
5 d
(tankönyv 63. old.)
Éneklés hallás után
Taglejtéssel és mimikával tanítsuk meg a get up
kifejezést és a bed szót – ez utóbbit rajzoljuk fel
a táblára. Gyakoroltassuk az új szavak és
kifejezések kiejtését, amennyire szükséges.
Mondjuk el, hogy a lazybones, a slowcoach és a
sleepyhead bizalmas, szeretetteljes szó, és
magyarázzuk el jelentésüket.
Játsszuk le a 69 dalt kétszer vagy háromszor, és
biztassuk a gyerekeket, hogy énekeljenek.
Rajzoljunk három órát a táblára, és kérjünk meg
egy tanulót, hogy rajzolja be a mutatókat a
dalban hallható időmegjelölés szerint.
Tanítsuk meg példákkal az in the morning és in
the evening kifejezést, pl.: It’s seven o’clock in
the evening – let’s watch TV. stb.
Olvasás és írás
(munkafüzet 63. old.)
3 Egészítsd ki a mondatokat. Tanítsuk meg a
pontos időpontra vonatkozó at [two] o’clock
kifejezést. Adjunk példát az aktuális
történetrészletből: The clown party is at six
o’clock.
●
A tanulók a szövegbuborékokat és az órákat
összekötő összegabalyodott vonalakat követve
08 KPP NewChatterbox TB1H U13-15 4P.qxd
16/06/06
11:10
Page 59
Unit 14
keressék meg, hogy mivel egészíthetik ki a
mondatokat.
Megoldás
1 Come to the café at four o’clock.
2 My party is at one o’clock.
3 The shops are open at eleven o’clock.
4 It’s nine o’clock …
5 Please be ready at two o’clock.
6 The film is at seven o’clock.
Az óra befejezése
●
●
●
A tanulók mondják utánunk néhányszor a Lazy
Bones, Slowcoach és Sleepyhead szót. Mimikával
támasszuk alá a szavak jelentését, és biztassuk a
tanulókat az imitálásra.
Mondjuk ki valamelyik meghatározást – Lazy
Bones, Slowcoach or Sleepyhead – mimika
nélkül, és kérjünk meg egyeseket, hogy játsszák
el a szó jelentését.
Játsszuk le a 69 Tick-tock dalt. A tanulók
énekeljenek és kísérjék mimikával a most tanult
szavakat.
●
A választott négy kép lehet négyzet
alakú csoportban, illetve vízszintes sorban vagy
függőleges oszlopban.
MEGJEGYZÉS
Gyakorlás
Nyelvi elemek
Ismétlés: a birtokos -’s
Szókincs
Ismétlés / bemelegítés
●
●
●
●
●
Ismételjük az egyes számban használt -’s
birtokost. Kérjünk a tanulóktól különböző
tárgyakat – ceruzát, könyvet, radírt, vonalzót –
és tegyük ezeket az asztalra.
Kérjük meg a tanulókat, hogy azonosítsák a
tárgyakat, pl.: This is my pen. This is Gyuri’s pen.
This is Lili’s pen. stb.
A többiek figyeljék, és ismételjék az elhangzott
mondatot.
Írjuk a tárgyak és tulajdonosaik nevét a táblára,
pl.: Mari’s pen. Gyuri’s ruler. stb.
A tanulók adják körbe az egyik könyvüket az
osztályban, amíg nem mondjuk: Stop. Akinél a
könyv van, rejtse el. Kérdezzük meg a tanulókat
egyenként: Have you got … ’s book? Ezt
válaszolhatják: Yes, I have vagy No I haven’t.
Kérdés-válasz gyakorlat bemutatása
(tankönyv 64. old.)
Kérdés-válasz
●
Lesson Three
Eszközök
A tanulók iskolában használt tárgyai
Kártyalapok
négy mezőn Poppy fényképe, Woody zoknija,
Woody kerékpárja és Bouncer levele van.
Olvassuk el a Ken és Lucy között folyó
párbeszédet. Ken ‘Have you got …?’ kezdetű
kérdéseket tesz fel, hogy rájöjjön, Lucy pontosan
melyik képcsoportot választotta. A tanár játssza
el Ken szerepét ugyanezzel a négyes
képcsoporttal. A tanulók tegyenek fel ‘Have you
got …?’ kérdéseket, ugyanúgy, mint Ken.
Pármunka A tanulók játsszák végig a játékot
kétszer vagy háromszor – felváltva válasszanak
képcsoportot, és írjanak le maguknak egy
mondatot a választott képekről: I’ve got … and
… and … and … . Miután ezt leírták, már nem
változtathatnak azon, amit választottak. Társuk
legfeljebb tíz kérdést tehet fel, hogy kitalálja,
melyik négy képről van szó. Járjunk körbe és
segítsünk, ha szükséges.
Olvasás és írás
(munkafüzet 64. old.)
4 Igaz vagy hamis? Pipáld ki vagy írj X-et. A
tanulók nézzék meg a három filmplakátot.
Fontos, hogy ne próbáljanak minden szót
megérteni – az itt használt nyelv a tanulók
szintjénél kicsit nehezebb, és csak az információ
egy része szükséges a gyakorlathoz.
●
A tanulók olvassák el a plakátok alatt lévő
állításokat, és döntsék el, hogy melyik mondat igaz,
melyik nem, és ezt jelöljék pipával illetve X-szel
Megoldás
1 ✓ 2 ✓
3 ✗
4 ✓
5 ✗
Az óra befejezése
●
Játsszunk néhány menet betűcápát a játékból
vett tárgyakkal (a tanulók csukják be a
tankönyvet).
MEGJEGYZÉS:
Itt a tanulók megoldhatják a
Photocopy Masters Bookban a 14. fejezethez
tartozó projekt feladatot.
(tankönyv 64. old.)
Játék
●
Ken és Lucy mutatja meg, hogy hogyan játsszuk
ezt a játékot. Lucy pirossal jelölt meg négy
mezőt a papírján. Ken kérdéseket tesz fel, hogy
kitalálja, melyik négy mezőt választotta Lucy. A
59
08 KPP NewChatterbox TB1H U13-15 4P.qxd
16/06/06
11:10
Page 60
Unit 15
●
Lesson One
●
Nyelvi elemek
Formák: circle, square, triangle
Ismétlés: színt jelölő melléknevek, helyre vonatkozó
elöljárószó: in
How many …? + többes számú főnév
Helyek a városban
●
Új szavak
circle square
●
●
A hanganyag szövege
Pepe Look at my pictures, please. In this picture here
there’s one big black triangle. There are four
grey triangles and five pink triangles. It’s a very
good picture, I think. Yes, very good.
Pepe In this picture there are twelve circles. There are
five green circles, three yellow circles, three red
circles and one brown circle. Can you see?
Megoldás
1 Picture C
2 Picture A
triangle
Eszközök
Papírlap minden tanulónak
Kártyalapok
Ismétlés / bemelegítés
●
A tanulók mondjanak általuk ismert angol
szavakat, amelyek városban lévő helyeket
jelentenek. Írjuk fel a szavakat a táblára, és
közben gyakoroltassuk kiejtésüket.
bookshop
Gyakorlás
●
computer shop
toyshop
bank zoo
supermarket
clothes shop river
park
restaurant
café factory
●
●
●
●
Indítsunk láncjátékot, pl.:
Tanár:
In this town there’s a bank.
1. tanuló: In this town there’s a bank and there’s
a zoo.
2. tanuló: In this town there’s a bank and there’s
a zoo, and there are three cafés. stb.
Minden tanuló mondja végig a listát, és fűzzön
hozzá még egy elemet azok közül, amelyek a
táblán vannak. Az a tanuló, aki nem tudja
hibátlanul végigmondani az egyre hosszabbra
nyúló mondatot, kiesik.
Az új anyag bemutatása
70
●
●
●
(tankönyv 65. old.)
Szövegértés hallás után
Szituáció: Pepe egy ideje absztrakt képek
festésével próbálkozik. Itt néhány képét
láthatjuk – a hangfelvételen az egyikről beszél.
A felvétel meghallgatása előtt tanítsuk meg a
circle, square és triangle szót úgy, hogy a
formákat a táblára rajzoljuk. Ezután mondjuk
néhányszor a szavakat, a tanulók pedig rajzolják
a formákat a levegőbe.
Idézzük fel a grey szót – mutassunk szürke
tárgyakra és ruhadarabokra az osztályban.
Emlékeztessük a tanulókat a picture szóra,
60
amelyet már hallottak, de még nem használtak
a gyakorlatban.
Gyakoroltassuk az új szavak kiejtését.
Mutassunk a táblarajzokra, és kérdezzünk: Is this
a circle or a square? és What’s this?
Játsszuk le a 70 felvétel első felét. Pepe egyik
festményéről beszél. A tanulók hallgassák végig.
Játsszuk le a 70 felvétel első felét még egyszer.
A tanulók figyeljenek, és találják ki, hogy Pepe
melyik képről beszél. Mutassanak a képre.
Ugyanezt a gyakorlatot végezzük el a 70
felvétel második részével is.
(tankönyv 65. old.)
Tegyük fel a tankönyv 65. oldalán lévő képek
alatt található hat ‘How many …?’ kérdést.
Segítsünk a tanulóknak megkeresni a helyes
választ – a B és C festmény képrejtvény, tehát a
válaszok nem olyan egyszerűek, mint ahogy
először gondoljuk.
Segítsünk a tanulóknak hasonló leírást adni a
négyzeteket ábrázoló képről.
További gyakorlás A legügyesebb tanulók
írásban is megoldhatják a feladatot.
Megoldás
1 There are twelve circles in the picture.
2 I can find five green circles.
3 I can see nine squares in the picture.
Nem öt – a képen lévő öt nagy négyzet
egymást fedő sarkai négy kisebb négyzetet adnak.
MEGJEGYZÉS
4 I can find ten triangles.
Nem kilenc – a festmény egy nagy
háromszögben van, amely magában foglalja a
kilenc kis rózsaszínű és szürke háromszöget.
Találhatunk még három formát is: mindegyiket
négy kis háromszög alkotja.
MEGJEGYZÉS
5 There are five pink triangles in the picture.
6 There are four grey triangles in the picture.
●
Játsszunk Can you remember? játékot. A tanulók
csukják be a könyvet. Osszuk a tanulókat két,
“detektívekből” álló csapatra. A csapatok
felváltva tegyenek fel ‘How many …?’
kérdéseket a tankönyv 65. oldalán lévő képekkel
kapcsolatban, pl.: How many orange circles /
brown circles / yellow circles / green squares / red
squares / matches stb. are there in Picture A / B /
C? A csapatok minden helyes kérdésért és
válaszért pontot kapnak.
08 KPP NewChatterbox TB1H U13-15 4P.qxd
16/06/06
11:10
Page 61
Unit 15
●
●
Picasso tollbamondás. A tanulók hallgassák meg
a következő utasításokat, amelyeket kétszerháromszor is megismétlünk – közben szünetet
tartva, hogy a tanulóknak legyen idejük írni és
rajzolni:
Draw a (blue) circle. Write the word balloon in
the circle.
Draw a (green) square. Write the word box
under the square. Write the word apples in the
square.
Draw a (red) triangle. Write the word pink at
one corner of the triangle.
Lassan mondjuk el még egyszer az utasításokat,
a tanulók pedig ellenőrizzék munkájukat. Végül
rajzoljuk fel a táblára a megoldást – a tanulók
ellenőrizzék.
A történet bemutatása
71
●
●
●
●
●
Olvasás
●
●
Írjuk fel a következő leírást a táblára:
There are five green squares and three red
squares. There are ten yellow circles. There is one
big black triangle and one small blue triangle.
Osszunk szét papírlapokat, hogy a tanulók
absztrakt képet rajzolhassanak, amely az összes
formát tartalmazza. Amikor elkészülnek,
hasonlítsák össze egymással a rajzokat.
Olvasás és írás
3 ✗
4 ✗
5 ✓
●
●
●
6 ✗
Az óra befejezése
Énekeljük el a 65 The Zambezi dalt. Biztassuk
a tanulókat, hogy imitálják az állatokat.
I’ve got you!
Mi történt eddig? Candy bandája bejutott a
borsmentagyárba, és megtalálta a titkos
receptet. De meglesték őket, amint cukorkát
akartak elvinni nagy dobozokban.
Adjunk fel két kérdést előre, amelyen a tanulók
gondolkozhatnak a felvétel hallgatása és a
szöveg olvasása közben:
1 What time is the clown party? (6 o’clock)
2 Who has Captain Shadow got? (Candy’s Gang)
Játsszuk le a 71 felvételt. A tanulók figyeljenek
és kövessék a szöveget a könyvben.
Játsszuk le még egyszer a 71 felvételt. A
tanulók gondolják ki a választ a két kérdésre.
A történet meghallgatása után a tanulók
próbálják meg kitalálni a szövegösszefüggés
alapján, hogy a 6. képen szereplő Well done!
kifejezés mit jelent.
Osszuk a gyerekeket öt csoportra (Candy, Toff,
Captain Shadow, Poppy és Bean). Játsszuk le a
71 felvételt még egyszer. A csoportok olvassák
hangosan szerepüket.
A történet eljátszása
(munkafüzet 65. old.)
4 Igaz vagy hamis? Pipáld ki vagy írj X-et. A
tanulók olvassák el a mondatokat, és döntsék
el, hogy melyik állítás igaz, melyik nem, és ezt
jelöljék pipával illetve X-szel.
Megoldás
1 ✓ 2 ✗
●
●
●
(munkafüzet 66. old.)
Tegyünk fel még kérdéseket a történettel és a
tankönyv 66. oldalán lévő képekkel
kapcsolatban, pl.: Is Captain Shadow in the
factory or in the street? Who has got the bags
in Picture 4? What has Captain Shadow got in
Picture 6?
További gyakorlás Állítsunk össze két-három
hasonló kérdést, amelyre a tanulóknak írásban
kell válaszolniuk – akár az órán, akár otthon.
Párbeszéd A tanulópárok az 1. és 2. képhez
tartozó párbeszédet gyakorolják.
Egy vagy két pár adja elő a párbeszédet.
Szövegértés
Lesson Two
Nyelvi elemek
Nyelvtani ismétlés
Új szavak
Well done!
Eszközök
Kartonlap minden tanuló számára
Kártyalapok
Ismétlés / bemelegítés
●
Játsszunk néhány menet betűcápát színt jelentő
szavak és a következők használatával: square,
triangle, circle.
(tankönyv 66. old.)
(munkafüzet 66. old.)
2 Tedd a képeket helyes sorrendbe. A tanulók –
lehetőleg emlékezetből – számozzák meg a
képeket abban a sorrendben, ahogy az
események történnek.
Megoldás
6–3–1–5–2–4
3 Írj a szavakkal helyes mondatokat. A tanulók
tegyék sorrendbe a képes történetből vett
mondatok összekevert szavait.
Megoldás
1 What time is it?
2 Come to the Peppermint Factory.
3 I’ve got Candy’s Gang.
4 Are you ready?
5 Here’s your secret recipe.
61
08 KPP NewChatterbox TB1H U13-15 4P.qxd
16/06/06
11:10
Page 62
Unit 15
Ismétlés
72
●
(tankönyv 67. old.)
Can you remember the songs and games?
A tankönyv 67. oldalán felsorolt dalok és játékok
a könyvben előforduló fontosabb nyelvi elemek
ismétlésére szolgálnak. Az oldal célja, hogy a
tanulók visszalapozzanak a könyvben, és a dalok
és játékok ismétlésével gyakorolják a
legfontosabb nyelvi jelenségeket.
További ismétlő gyakorlatok
●
●
●
●
Összekevert szavak Írjuk fel a következő
mondatok összekevert szavait a táblára, hogy
a tanulók helyes sorrendbe tegyék.
1 friend is . He Candy’s
2 are famous They . gangsters
3 a? good Is detective she
4 the at they ? Are bank
5 very ? Are Woody twins and the
clever
have got A tanulók rajzoljanak képet
családjukról, és mindegyik személyt írják le rövid
mondatokkal: My brother / sister / stb. has got
short hair. stb.
can A tanulók írjanak öt mondatot arról, hogy
mit látnak a tankönyv valamelyik oldalán,
amelyet erre a célra választunk, pl.: I can see a
parrot. I can see a monkey. I can see Lucy. I can
see Annie. I can see Zoko. stb.
There is / are … . A tanulók írják le öt
mondatban, hogy éppen mi van a tanári asztalon
vagy valamelyik padon (pl. four books, two
pencils, a cassette, a bag, a newspaper stb.)
Olvasás és írás
Lesson Three
Nyelvi elemek
A legfontosabb nyelvi elemek ismétlése a
történeten és dalokon keresztül
Eszközök
Kártyalapok
Ismétlés / bemelegítés
●
Ismétlés
73
●
●
●
●
●
(munkafüzet 67. old.)
A tanulók olvassák el a szavakat. Döntsék el,
hogy melyik szó hova tartozik a három csoport
közül: animals, clothes, parts of the body. Ezután
írják a szót a megfelelő helyre.
További gyakorlás Kérjük meg a tanulókat, hogy
tegyék a szavakat ábécé sorrendbe, mielőtt
beírják a munkafüzetbe.
Megoldás
Animals fish, elephant, hippopotamus, lion, monkey,
parrot, crocodile, snake
Clothes blouse, coat, hat, jeans, shirt, shoe, skirt, socks,
trousers
Parts of the body eyes, face, hair, hands, head, knees,
legs, mouth, nose, shoulders, toes
Az óra befejezése
●
Játsszunk néhány menet órabingót (ld. tanári
kézikönyv 58. old.) és What can I see? játékot
(ld. tanári kézikönyv 40. old.).
62
(tankönyv 68. old.)
Szövegértés hallás után
Ennek a gyakorlatnak az alapja a történet
különböző részeiből vett képek, és a hozzájuk
kapcsolódó hanganyag.
A felvétel meghallgatása előtt mondjuk el, hogy
a tanulók a történet hat részletét fogják hallani,
és közben a megfelelő képekre kell mutatniuk.
Játsszuk le a 73 felvételt egyszer végig. Ezután
játsszuk le minden rész után megállva, hogy a
tanulóknak legyen ideje a képet kiválasztani és
rámutatni.
Játsszuk le még egyszer a 73 felvételt. A
tanulók ellenőrizzék válaszaikat.
Megoldás
1 d 2 c 3 a 4 f 5e 6b
A hanganyag szövege
1 Captain Shadow Listen, Poppy. We’ve got a
problem – Candy’s Gang is in
London.
Poppy
Candy’s Gang? The American
gangsters? They’re in London!
2 Candy
Stand up, Toff … No, I haven’t –
have you got the plan?
Toff
Er, no, I haven’t, boss. Bouncer
has got the plan.
3 Bouncer
Toff has got the plan, boss – not
me!
Toff
I haven’t got the plan, Big Ears!
4 Woody
Look, Captain. There are
peppermints on the floor!
Captain Shadow Yes! We can follow her mints
and catch the gang.
5 Candy
How many bags have you got,
Bouncer?
6 Captain Shadow I’ve got you now, Candy.
Candy
Aagh! My peppermints!
4 Tedd a megadott szavakat a megfelelő
csoportba.
●
A tanulók mondják kórusban a One and one are
two (Unit 3) és a ruha (Unit 10) mondókát –
emlékezetből, ha lehetséges.
További gyakorlás
●
●
A tanulók mondják el magyarul, hogy mire
emlékeznek az egész történetből.
Tollbamondás A 73 történetrészletek
bármelyikét használhatjuk tollbamondásra.
08 KPP NewChatterbox TB1H U13-15 4P.qxd
16/06/06
11:10
Page 63
Unit 15
●
●
Játsszuk le a kiválasztott részt mondatonként
kétszer vagy háromszor – közben adjunk időt
a tanulóknak, hogy leírják, amit hallanak.
Játsszuk le a felvételt még egyszer, hogy a
tanulók ellenőrizhessék, amit írtak. A tanulók
akár cserélhetnek is, és kijavíthatják egymás
munkáját a megfelelő tankönyvoldalt fellapozva.
Olvasás és írás
●
●
●
(munkafüzet 68. old.)
5 Fejtsd meg a rejtvényt. A tanulók töltsék ki a
keresztrejtvényt, és találják ki, mi a függőleges
11-es.
Megoldás
1
Ismétlés / bemelegítés
Az új anyag bemutatása
S U P E R M
C I N E M
S H
S T R
C A F
B U S
C A R
P A R
B A N K
T A
2
3
4
5
A R K E T
A
O P
E E T
E
●
6
●
7
8
K
9
10
X
I
●
Az óra befejezése
●
●
●
●
A tanulók üljenek körbe.
Utasítás, pl.: Numbers. A tanulók a láncgyakorlat
mintájára számoljanak 1-től 12-ig – sorban,
ahogy ülnek.
Utasítás, pl.: Colours. A kör folytatódjon
színekkel.
További utasítások: Animals, Shapes, Parts of the
body, Places, Countries, stb.
MEGJEGYZÉS: Itt a tanulók megoldhatják a
Photocopy Masters Bookban a 15. fejezethez
tartozó projekt feladatot, és kitölthetik a Képes
Szótár megfelelő részét (formák).
●
●
●
Új szavak
play games
mobile
village
swim
lake
Tegyük ki a térképet vagy földgömböt. Utasítás:
Find London – a tanulók jöjjenek ki, és keressék
meg Londont a térképen.
Utasítás: Open your books, please. Nézzük meg a
fényképeket, a tanulók tegyenek
megjegyzéseket, pl.: There’s a shop. There’s a
computer. Ha valamelyik tanuló járt már
Londonban, lehet, hogy felismeri az 1. képet.
A szövegben meglehetősen sok új szó van.
Mutassuk be a következő szavakat, és segítsünk
a tanulóknak, hogy megtalálják ezeket a
dolgokat a képeken: lake, park, wheel,
skateboard, supermarket.
Az egyik tanuló olvassa fel a szöveget a
buborékból: London is a great city! Segítsünk
a great szó kiejtésében.
Olvassuk fel az első szöveget (a), és kérjünk meg
egyes tanulókat, hogy ismételjék a mondatokat.
Mondjuk egymás után a képek sorszámát. A
tanulók tegyék fel kezüket, ha úgy gondolják,
hogy az adott kép ahhoz kapcsolódik, amit
éppen olvastak.
Ismételjük meg ugyanezt a b, c, d és e szöveggel
is.
Megoldás
1 c 2 a 3 e
●
My World
4 b
5 d
Amikor a Londoners szóhoz érünk, győződjünk
meg arról, hogy a tanulók értik. Kérjük meg
őket, hogy beszéljenek magukról abból a
szempontból, hogy milyen városból vagy
vidékről származnak.
Gyakorlás
Ismétlés
have got can How many?
Földrajzi nevek
A városban
(tankönyv 69. old.)
Keresd a párját
●
11
Mutassunk fel egy képet a városról, községről
vagy faluról, ahol lakunk: This is my town / city /
village. A tanulók mondják utánunk a mondatot.
Mutassunk még néhány fényképet vagy
képeslapot: This is the park. This is the river. stb.
Jöjjenek ki önként jelentkező tanulók, mutassanak
fel képeket vagy képeslapokat, és mondjanak
hasonló mondatokat.
(munkafüzet 69. old.)
My town / village
wheel
●
Mindenki írja a város vagy falu nevét, ahol lakik,
az erre a célra szolgáló helyre. Magyarázzuk meg
a különbséget town és village között. A tanulók
mondjanak példákat városra és falura is.
●
Rajzolj térképet a városról, ahol laksz. A tanulók
nézzék meg a 69. oldalon lévő térképet. Egyes
tanulók olvassák fel a térképen szereplő neveket.
Mondjuk el, hogy térképet fognak rajzolni saját
városukról.
skateboard
Eszközök
Világtérkép vagy földgömb, képek és (ha lehetséges)
térkép Londonról; ragasztószalag; képek a városról
vagy községről, ahol a tanulók laknak.
63
08 KPP NewChatterbox TB1H U13-15 4P.qxd
16/06/06
11:10
Page 64
Unit 15
MEGJEGYZÉS: Ha a tanulók nagyon nagy városban
laknak, csak saját kerületüket vagy lakóhelyük
környékét rajzolják le. Mielőtt a munkafüzetbe
rajzolnák a térképet, készítsenek vázlatot.
Gyakorlás
●
Az óra befejezése
●
Egyes tanulók jöjjenek ki munkafüzetükkel
együtt. Mutassák be városukat/falujukat a
munkafüzetbe rajzolt képek segítségével, és
mondjanak néhány mondatot a helyről, pl.:
This the park. We can play here.
●
Ismétlés – Units 13–15
Ismétlés / bemelegítés
Eszközök
Dobókocka minden pár, és bábu minden gyerek
számára
Fényképek a tanulók városáról, kartonlap
(képeslapnak)
Bemelegítés
●
Játsszunk Please játékot (ld. tanári kézikönyv 16.
old.). Az összes utasítást használjuk, amelyet a
tanulók ismernek, pl.: Sit down. Stand up. Close
your books. Open your books. Be quiet. Touch
your eyes, ears, hair, nose, head, shoulders,
knees, toes. stb. További utasítás: Say this
number, please (írjunk fel egy 1 és 12 között
lévő számot a táblára).
A feladat bemutatása
The Great Bicycle Race
●
●
●
●
●
Utasítás: Open your books, please. Mondjunk
egy számot 1 és 12 között, és kérjünk meg egy
tanulót, hogy olvassa fel a megfelelő mezőre
vonatkozó utasítást, egy másik tanuló pedig
válaszoljon vagy kövesse az utasítást.
Adjunk minden tanulópárnak egy dobókockát.
Kockadobás után a tanulók felváltva nevezzék
meg a számot angolul.
Mondjuk el, hogy minden pár egyik tagja A,
a másik pedig B. A akkor mehet tovább a
következő kérdésre, ha 1-et, 3-at vagy 5-öt
dob, B pedig ha 2-t, 4-et vagy 6-ot dob.
Két gyerek jöjjön ki, és mutassa be a játékot. A
dobjon. Ha 1-et, 3-at vagy 5-öt dob, előreviszi a
bábuját. A másik gyerek felolvassa az utasítást,
amely arra a mezőre vonatkozik, amelyen a bábu
áll, az első tanuló pedig válaszol a kérdésre, vagy
végrehajtja az utasítást.
Pármunka Amikor mindenki érti a
játékszabályokat, a párok kezdjék el a játékot.
Járjunk körbe, és segítsük, biztassuk a tanulókat.
64
(munkafüzet 70. old.)
Válaszolj a kérdésekre. Olvassuk el a kérdéseket
együtt az osztállyal, és győződjünk meg arról,
hogy mindenki érti azokat. A tanulók igaz
válaszokat adjanak. Ha nem városban laknak,
válaszuk a lakóhelyükhöz legközelebb eső
városról szóljon.
Készíts képeslapot a városról, és írd meg
valakinek. Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy
küldtek-e már képeslapot, amikor nyaraltak.
Kérdezzünk a képekről, amelyeket általában
képeslapon látni lehet. (Ezek a képek
legtöbbször nevezetes helyeket vagy szép
kilátást mutatnak.) Beszéljük meg magyarul,
hogy általában milyen információt szoktunk a
képeslapra írni (rövid híreket magunkról). A
tanulók nézzék meg a 70. oldalon lévő mintát.
Mondjuk el, hogy képeslapot fognak készíteni a
városukról, ezután pedig megírják egy angol
barátjuknak. Mielőtt az üzenetet ráírnák a
képeslap hátára, érdemes piszkozatot írni.
Az óra befejezése
●
●
Kérdés: What’s your favourite song in New
Chatterbox? Mondjunk különböző dalcímeket.
A tanulók kezükkel szavazzanak. Énekeljük el
az osztály körében legnépszerűbb dalt.
Mondjuk el, hogy elérkeztünk a New Chatterbox
1 tananyag végére. Dicsérjük meg az osztályt:
Well done! Válasz: Thank you.
Teszt
74
A tanulók végezzék el a Test 5-öt.
Önellenőrzés
●
●
Adjuk oda minden tanulónak a 82. oldal
fénymásolatát. Kérjük meg őket, hogy olvassák
el a Unit 13–15-re vonatkozó állításokat (‘I can’),
és döntsék el, hogy meg tudják-e tenni ezeket
a dolgokat angolul. Ha biztosan képesek rá,
színezzék ki a vidám arcú figurát. Ha nem
biztosak benne, a középső arcot színezzék ki,
ha pedig úgy érzik, hogy ezt a dolgot még nem
tudják, színezzék ki a szomorú arcot. Ezután
nézzék meg a How’s your English now? részt.
Bíztassuk a tanulókat arra, hogy átgondolják,
mit tanultak a Unit 13–15 során.
A tanulók olvassák el a szöveget a csillagok alatt,
és színezzék ki azt a csillagot, amely szerintük az
eddig elért eredményüket mutatja.
09 KPP NewChatterbox TB1H Fest 4P.qxd
16/06/06
11:12
Page 65
Gyakorlás
Ünnepek
●
Boldog karácsonyt!
Ismétlés
have got Let’s … . There’s a … .
apples sweets toys
big small favourite
Új szavak
great stocking Father Christmas Christmas tree
joke cracker ping-pong ball coloured pens glue
string stick tie body always count calculator
Eszközök
● Nagy harisnya, egy nagyon nagy harisnya és egy
kisméretű harisnya (papírharisnya is megfelel).
● Pingponglabda minden gyerek számára,
valamint a labdák díszítésére szolgáló anyag:
színes toll, flitter, papírfigurák stb.; ragasztó,
madzag vagy szalag (a pingponglabdák
felfüggesztéséhez).
Szöveg bemutatása
●
●
●
Mutassuk fel a nagyméretű harisnyát: I’ve got a
big stocking. Adjuk körbe az osztályban, és a
tanulók is mondják: I’ve got a big stocking.
Tegyük ugyanezt a kisméretű harisnyával.
Vegyük elő a nagyon nagy harisnyát, és
mondjuk: I’ve got a great big stocking – a
great szó hangsúlyozásával. Adjuk körbe az
osztályban, és a tanulók is mondják: I’ve got
a great big stocking.
Adjuk oda a harisnyákat egy-egy tanulónak.
Mindegyik mondja a megfelelő mondatot – I’ve
got a great big stocking, I’ve got a big stocking,
I’ve got a small stocking – ezután adjuk a
harisnyákat más tanulóknak is.
Az új anyag bemutatása
75
●
●
●
●
●
●
●
Olvassuk fel a három viccet. A tanulók kövessék
a szöveget a könyvben.
Kérjük meg őket, hogy próbálják kitalálni a
választ anélkül, hogy megnéznék a fejjel lefelé
írt megoldásokat.
Egy-egy tanuló olvasson fel egy viccet, majd
közösen nézzék meg a válaszokat. (A car-culator
/ calculator szójátékot esetleg meg kell
magyaráznunk.)
Készítsünk karácsonyi labdát
●
●
●
Utasítás: Find a ping-pong ball. A tanulók
mutassanak a labdákra, és mondják utánunk a
szót. Tegyük ugyanezt a coloured pens, glue és
string szavakkal. A tanulók mondják ki a szót,
ahogy a tárgyat megtalálják.
A tanulók olvassák el a három utasítást.
Segítsünk, ha szükséges, az új szavak (stick, tie)
megértésében.
Utasítás: Close your books, please. Biztassuk a
gyerekeket a labdák feldíszítésére. Osszuk szét
a szükséges kellékeket, győződjünk meg arról,
hogy mindenki tudja, mit kell tennie. Járjunk
körbe, hogy segítsünk és dicsérjük a tanulókat.
Tegyünk fel kérdéseket a felhasznált anyaggal
kapcsolatban, pl.: What’s this?
Az óra befejezése
●
●
(tankönyv 72. old.)
Szöveg hallgatása és olvasása
Utasítás: Open your books, please. Nézzük meg
a képeket, a tanulók próbálják megnevezni a
tárgyakat angolul, pl.: stocking, box.
Játsszuk le a 75 felvételt. A tanulók kövessék a
szöveget a könyvben.
Játsszuk le még egyszer a 75 felvételt.
Soronként álljunk meg, hogy a tanulók
elismételhessék a mondatokat.
Osszuk a gyerekeket két csoportba, az egyik
Poppy, a másik Bean szerepét kapja. Játsszuk le
még egyszer a 75 felvételt. A csoportok olvassák
szerepüket.
(tankönyv 73. old.)
Olvasd el a vicceket. Melyik tetszik?
Ismétlés / bemelegítés
●
(munkafüzet 72. old.)
Pármunka Az egyik tanuló Poppy, a másik pedig
Bean szerepét kapja. A párok játsszák el az 1.
képhez tartozó párbeszédet. Néhány pár adja
elő a párbeszédet az osztálynak.
●
Mondjuk vidáman: Happy Christmas! Mindenki
ismételje.
Mondjuk a tanulóknak külön-külön is: Happy
Christmas (a tanuló neve)! Az egyes tanulók
ugyanígy válaszoljanak, majd egymásnak is
mondják: Happy Christmas!
Addig folytassuk, amíg mindenki nem mondta
el az üdvözletet több társának is. Biztassuk a
tanulókat, hogy egyre gyorsabban mondják a
szavakat.
65
09 KPP NewChatterbox TB1H Fest 4P.qxd
16/06/06
11:12
Page 66
Ünnepek
Kellemes húsvéti ünnepeket!
A feladat bemutatása
Ismétlés
have got How many … have you got?
Let’s … . find
Tojásfestés
Új szavak
March April
eat garden
hunt
open
their
●
paint-box
Eszközök
Kemény tojás minden tanulónak, festék, sok kis
csokoládétojás
●
●
Győződjünk meg arról, hogy egyik
tanulónak sincs allergiája a felhasználandó
anyagokra, és hogy a szülők engedik-e, hogy
gyermekük csokoládét egyen az iskolában.
Bármilyen kétség esetén használjunk inkább
papírból kivágott tojásokat a kemény tojás mellett.
MEGJEGYZÉS
77
Ismétlés / bemelegítés
●
●
●
Helyezzünk el csokitojásokat vagy kemény
tojásokat mindenfelé a tanteremben. Kérjünk
meg néhány tanulót: Find the eggs. A tanulók
adják oda a tojást.
Köszönjük meg: Thank you – számoljuk meg
a tojást, és mondjuk, pl.: I’ve got seven eggs.
Mmmm!
Ismételjük ezt meg néhányszor, a „tanár”
szerepét adjuk át egyes tanulóknak.
Az új anyag bemutatása
76
●
●
●
●
Utasítás: Open your books, please. Nézzük meg a
képeket, a tanulók próbálják meg kitalálni, mi
történik. (A gyerekek tojásvadászatot tartanak,
húsvéti tojásokat keresnek.)
Játsszuk le a 76 felvételt. A tanulók kövessék a
szöveget a könyvben. A végén kérdezzük meg:
How many eggs can you see in Picture 3?
Játsszuk le még egyszer a 76 felvételt. A
tanulók ismételjék a mondatokat.
Kérjünk meg három önként jelentkezőt, hogy
felolvassa az anya, az apa és a fiú szerepét. A
többiek olvassák fel a bevezető szöveget.
Ismételjük meg a gyakorlatot más tanulókkal is.
Gyakorlás
(munkafüzet 74. old.)
Keresd meg az öt tojást
●
●
Egy tanuló olvassa fel a feladatot, majd
mindenki keresse a tojásokat.
A tanulók keresés közben tegyenek
megjegyzéseket, pl.: I can see a yellow /
purple / blue egg.
66
●
●
●
(tankönyv 74. old.)
Szöveg hallgatása és olvasása
Kérjük meg az egyik tanulót, hogy olvassa fel
Tom szövegét a buborékból. A paintbox új szó –
mutassunk fel festéket, és mondjuk: paints, a
gyerekek pedig ismételjék. Ezután mutassunk a
képen a festékesdobozra, és mondjuk ki a
paintbox szót, a tanulók ismételjék.
Utasítás: Close your books, please. Készítsük elő
a tojásfestést. Osszuk szét a kemény tojásokat és
a festéket.
Járjunk körbe, és dicsérjük a készülő műveket.
Tegyünk fel kérdéseket a festékkel és a
tojásokkal kapcsolatban, pl.: What colour is it?
Daltanulás
●
(tankönyv 75. old.)
(tankönyv 75. old.)
Éneklés hallás után
Utasítás: Open your books, please. Játsszuk le a
77 felvételt. A tanulók kövessék a szöveget a
könyvben.
Olvassuk el a dalszöveget. Segítsünk a
tanulóknak a sorok éneklése közben játszható
cselekvést találni.
Játsszuk le a 77 felvételt még egyszer. A
tanulók énekeljenek, és játsszák el a kitalált
cselekvéssort.
Osszuk a gyerekeket három csoportra –
mindegyik csoport egy versszakot énekel majd.
Játsszuk le a 77 felvételt még egyszer. A
csoportok énekeljék szerepüket és játsszák
el a kitalált cselekvéssort.
Az óra befejezése
●
●
●
●
Amikor a gyerekek nem figyelnek, rejtsük el a
kis csokoládétojásokat mindenfelé a teremben.
Utasítás: Find the eggs. Mindenki keresse a
tojásokat. Igyekezzünk biztosítani, hogy
mindenki legalább egy tojást találjon.
Amikor befejezték, kérdezzük meg a tanulókat
külön-külön: How many eggs have you got?
Válasz, pl.: I’ve got three eggs.
Kívánjunk kellemes ünnepet a tanulóknak:
Happy Easter. Ők ugyanezt válaszolják: Happy
Easter!
09 KPP NewChatterbox TB1H Fest 4P.qxd
16/06/06
11:12
Page 67
Színdarab
●
A videojáték
Ismétlés
can / can’t have got
police phone
city
airport
message
Új szavak
see hear video game policeman
policewoman singers kids
Who are you?
Ismétlés / bemelegítés
●
●
●
●
és felolvashatja a színpadi utasításokat, pl.: Act
1. Jed and Bella are at home.
Ösztönözzük a gyerekeket arra, hogy
készítsenek kellékeket és keressenek megfelelő
ruhát az előadáshoz. Papírdobozból
videojátékot készíthetnek, nagyméretű lapokra
városi és repülőtéri díszletet rajzolhatnak.
Előadás
●
Amikor már sokat gyakoroltuk a darabot, az
osztály előadást tarthat más osztályoknak vagy
szüleiknek. Érdemes az előadásról videó- vagy
hangfelvételt készíteni, hogy a gyerekek később
megnézhessék, hogyan sikerült.
Kérjünk meg egy tanulót, hogy kerüljön
mögénk, és mondjon valamit. Mondjuk az
osztálynak: I can hear (a tanuló neve) but I can’t
see him / her. Kézmozdulatokkal túlozzuk el a
see és hear ige jelentését.
Kérjünk meg egy másik tanulót, hogy álljon
elénk, és mondjon valamit hangtalanul. Most ezt
mondjuk az osztálynak: I can see (a tanuló neve)
but I can’t hear him / her.
Mondjuk különböző tanulók nevét. Ezek a
tanulók tetszés szerint mondjanak valamit
hangtalanul, vagy bújjanak el a padjuk alatt.
Tegyünk megjegyzést a cselekvésre: I can’t see
you vagy I can’t hear you.
Egyes tanulók vegyék át a „tanár” szerepét.
Színdarab bemutatása és gyakorlása
(tankönyv 76–77.old.)
78
●
●
●
●
●
●
Szöveg hallgatása, olvasása és eljátszása
Utasítás: Open your books, please. Olvassuk fel
a szereplők névsorát.
Játsszuk le a 78 felvételből az első részt. A
tanulók kövessék a szöveget a könyvben.
Játsszuk le még egyszer a 78 felvétel első
részét. A tanulók ismételjék a sorokat.
Osszuk a gyerekeket csoportokra, minden
csoportra egy szerep jusson. Játsszuk le még
egyszer a 78 felvétel első részét. A csoportok
olvassák a megfelelő szöveget.
Ismételjük meg a gyakorlatot a hangfelvétel
minden részével.
Amikor az egész darabot átvettük, osszunk a
tanulóknak szerepeket. Összesen tizenhárom
szerep van a felvételen, a videojáték hangjával
együtt. Ha sok gyerek van az osztályban, lehet,
hogy két előadást kell tartanunk ahhoz, hogy
minden tanuló szerepeljen. Az is lehetséges,
hogy egyes gyerekek a háttérzajt játsszák:
számítógéphang, tömeg a repülőtéren,
rendőrautó. Egy tanuló narrátorként szerepelhet
67
10 KPP NewChatterbox TB1H Games 4P.qxd
16/06/06
11:13
Page 68
gyerekek felváltva tegyenek fel kérdéseket,
hogy kitalálják, pl.: Is it a guitar? Amikor nem
jó a tipp, töröljük le az ejtőernyő egyik zsinórját.
Ha a gyerekek kitalálják, hogy mi van a képen,
mielőtt az összes zsinórt letöröljük, megnyerik
a játékot. Ez a játék két csapattal is játszható –
ebben az esetben mindkét csapatnak rajzoljunk
egy ejtőernyőst.
Játékok
Társasjátékok
Bingo
● A bingót adott szócsoport – pl. állatok, számok,
színek – gyakorlására használhatjuk a legjobban.
Rajzoljunk kétszer két négyzetből álló rácsot a
táblára, a tanulók pedig másolják le. Válasszanak
ki négy számot, színt vagy tárgyat az adott
szócsoportból, és írják ezeket a négyzetekbe.
Győződjünk meg arról, hogy a gyerekek nem
másolják le padtársuk ötletét – mindenkinek
magának kell kitalálnia, hogy mit ír a mezőkbe.
● Tegyünk papírszeleteket a számok, színek vagy
tárgyak nevével egy zacskóba. Húzzunk ki egy
cédulát, és olvassuk fel hangosan a számot vagy
szót. A gyerekek nem olvashatják el, mi van a
papíron. Amelyik gyereknek megvan a lapján az
adott szó, húzza át. Az első játékos, aki mind a
négy mezőt áthúzza, azt kiáltja: Bingo! – és
megnyeri a játékot. Természetesen több
négyzetből álló rácsot is használhatunk.
‘I spy’ (Kémjáték)
● Válasszunk legalább két témát, pl.: animals és
toys, és helyezzünk el megfelelő képeket vagy
tárgyakat mindenfelé a tanteremben.
● Írjuk fel a témákat a táblára, pl.: an animal, a toy.
Gondoljunk egy képre vagy tárgyra, de ne
mondjuk meg a gyerekeknek, hogy mi az, pl.:
a doll. Adjunk segítséget, mondjuk például: I can
see a toy – és a gyerekek próbálják meg kitalálni,
mit látunk (a doll). Amikor valaki kitalálja, ő
gondol valamelyik tárgyra, és folytatja a játékot:
I can see a … . A többiek próbálják kitalálni a
tárgyat.
Picture puzzle (Képrejtvény)
Kezdjünk valamit rajzolni a táblára. Álljunk
meg az egyes részletek után, a tanulók pedig
felváltva találgassanak, pl.: Is it a ball? Amikor
valaki kitalálja, jöjjön a táblához, és mutassunk
neki egy képet úgy, hogy a többiek ne lássák.
Most ez a gyerek rajzolja a képet a táblára, a
többiek pedig találgatnak.
●
Noughts and crosses (Amőba)
● Rajzoljunk 3 x 3 négyzetből álló rácsot a táblára.
Számozzuk meg a négyzeteket 1-től 9-ig, és
tűzzünk egy képkártyát minden mezőbe úgy,
hogy a hátoldalát lássák csak a gyerekek. Osszuk
a gyerekeket két csapatba – O és X csapat. A
csapatok felváltva válasszanak egy mezőt a
rácson. Amikor kiválasztják a mezőt, fordítsuk
meg a kártyát, a csapat pedig nevezze meg a
képen látható dolgot. Ha helyes a válasz, írjunk
O-t illetve X-et a mezőbe. Ha nem tudják
megnevezni, hogy mit ábrázol a kép, fordítsuk
vissza és ismét tűzzük fel. Bármelyik csapat újra
választhatja ezt a mezőt. A játék célja, hogy
három O vagy X legyen egy sorban –
vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan.
Kitalálós játékok
Guess the picture (Mi van a képen?)
● Emeljünk fel egy képkártyát, de ne mutassuk
meg az osztálynak, hogy mi van rajta. A
gyerekek felváltva tegyenek fel kérdéseket, hogy
kitalálják, pl.: Is it a ball? Amikor valaki kitalálta,
jöjjön ki, és most ő fogjon a kezébe egy kártyát.
A többiek próbálják meg kitalálni az új szót.
Parachute game (Ejtőernyős játék)
● Ez a Mi van a képen? (Guess the picture) játék
változata. Rajzoljunk egy ejtőernyős figurát a
táblára. A figurát öt zsinór rögzítse az
ejtőernyőhöz.
● Emeljünk fel egy képkártyát, de ne mutassuk
meg az osztálynak, hogy mi van rajta. A
68
Magic bag (Mágikus zacskó)
● A játékhoz egy üres zacskóra van szükség.
Mutassuk meg a tanulóknak, és közöljük, hogy
ez egy mágikus zacskó. Mondjunk varázsigét a
zacskó fölött, és tegyünk úgy, mintha kihúznánk
belőle valamit, például egy almát vagy esernyőt.
Imitáljuk, hogy mit tennénk, ha ez a tárgy a
kezünkben lenne. A gyerekeknek ki kell
találniuk a tárgyat. Tegyenek fel kérdéseket, pl.:
Have you got a rubber? Amikor valaki kitalálja,
jöjjön ki, és most ő húzzon ki egy láthatatlan
tárgyat a zacskóból, természetesen előtte
varázsigét mormolva.
Feelie bag (Tapogatózsák)
● A játékhoz egy üres zacskóra van szükség.
Titokban tegyünk bele egy tárgyat, és adjuk
körbe, hogy a gyerekek kitapogassák és
kitalálják, hogy mi lehet a zsákban. Néhány
találgatás után vegyük ki a tárgyat a zacskóból,
hogy a gyerekek lássák, ki tippelt helyesen.
Folytassuk a játékot egy másik tárggyal.
10 KPP NewChatterbox TB1H Games 4P.qxd
16/06/06
11:13
Page 69
Játékok
Memóriajátékok
All change (Váltás)
● Válasszunk témát vagy szócsoportot, például
Numbers, és kérjük a tanulókat, hogy mondjanak
sorban számokat. Amikor elérik a tizenkettőt,
ezt mondjuk: All change. Colours. Folytassuk a
sort színekkel. Ha valaki elakad, egy másik
tanuló segítsen azzal, hogy egy színre mutat. Egy
idő után ismét váltsunk (utasítás: All change), és
térjünk át újabb szócsoportra, pl. Animals.
Burglar (Betörő)
● Tegyünk nyolc tárgyat vagy képet a tanári
asztalra. Hagyjuk, hogy a gyerekek néhány
percig nézzék ezeket. Ezután a tanulók csukják
be a szemüket, és vegyünk el egy tárgyat az
asztalról. Amikor megint kinyitják a szemüket,
találják ki, hogy melyik tárgy tűnt el.
Memory pictures (Memóriaképek)
● Tűzzünk nyolc képet a táblára, vagy helyezzünk
el nyolc tárgyat a tanári asztalon. Az osztály
alaposan nézze meg ezeket. Egy perc múlva
takarjuk le a képeket illetve tárgyakat. A
gyerekek emlékezetből próbálják felsorolni, mi
van a táblán vagy az asztalon. Használják a There’s
vagy There are szerkezetet, ha már ismerik.
Mozgásos játékok
Word race (Szóverseny)
● Osszuk a táblát ketté egy függőleges vonallal.
Hívjunk ki két gyereket a tábla két oldalához, és
adjunk nekik táblafilcet vagy krétát. Mondjunk
egy főnevet vagy számot, és kérjük meg a
gyerekeket, hogy rajzolják a tárgyat vagy írják
a számot a táblára.
● Amikor körülbelül tíz rajz vagy szám van a
táblán, osszuk a gyerekeket két csapatra.
Szólítsunk a nevén mindkét csapatból valakit, és
kérdezzük, például: Where’s the table? Where’s
number 6? A két játékos szaladjon a táblához, és
karikázza be a megfelelő rajzot vagy számot a
saját térfelén. Az a csapat kap pontot, amelynek
a játékosa először teljesíti a feladatot. Töröljük le
a köröket, és folytassuk, amíg minden gyerek
nem szerepelt.
a megadott idő le nem jár. Az a csapat nyer,
amelyik a legtöbb hibátlan szót írja fel.
Please (Kérlek)
● Gondoljunk ki egy sor utasítást, amelyet a
gyerekek végre tudnak hajtani, pl.: Sit down,
Come here. Point to your ear. Adjuk ki az
utasításokat az egész osztálynak. Amikor a
please szóval zárjuk a mondatot, a tanulóknak
végre kell hajtaniuk az utasítást, amikor pedig
nincs a mondatban please, ne tegyenek semmit.
Az a tanuló, aki végrehajtja a cselekvést, amikor
nem használjuk a please szót, kiesik.
Snakes (Kígyó)
● Játsszunk éhes kígyót, aki gyereket akar enni
ebédre. A gyerekek álljanak a tanterem egyik
végébe. Álljunk a terem közepére, és mutassunk
fel egy képet. A gyerekek tegyék fel a kezüket,
ha meg tudják nevezni, hogy mi van a képen.
Ellenőrizzük azzal, hogy megkérdezzük valakitől
a választ. Aki feltette a kezét, biztonságosan
átmehet a terem másik végébe, a többiek meg
szaladjanak, mert a „kígyó” megpróbálja őket
elkapni. Ha sikerül valakit elkapnunk, az is kígyó
lesz, és segít elfogni a gyerekeket a következő
körben. Az a gyerek nyer, aki utoljára marad
szabadon.
The mime game (Most mutasd meg!)
● Álljunk az osztály elé, és játsszuk el mimikával és
taglejtéssel, hogy mit tennénk, ha egy bizonyos
tárgy lenne a kezünkben, például írjunk a
levegőbe képzeletbeli tollal, vagy vegyünk fel és
fűzzünk be egy képzeletbeli cipőt. A gyerekek
felváltva találgassák, hogy mi lehet az. Amikor
valaki kitalálja, súgjunk neki egy szót, amelyet
most ő fog eljátszani, a többieknek meg ki kell
találnia.
Category race (Szóverseny 2)
● Osszuk a táblát ketté egy függőleges vonallal, és
mindkét felére írjuk fel egy-egy témakör nevét, pl.:
Clothes és Toys. Osszuk a gyerekeket két csapatra.
Szabjunk időhatárt. Adjunk mindkét csapat első
játékosának táblafilcet vagy krétát. Utasítás: Go!
A játékosok szaladjanak a táblához, írjanak fel
egy szót, menjenek vissza a csapathoz, és adják a
krétát a következő játékosnak, aki a táblához
szalad, felír egy szót – és ez így folytatódik, amíg
69
11 KPP NewChatterbox TB1H TscriptsAnswer 4P.qxd
16/06/06
11:15
Page 70
Értékelés
Tesztek – a hanganyag szöveges átirata és megoldások
Test 1
1 Listen and write the
numbers.
15
Example Boy: I’m seven.
1 Girl: I’m twelve.
2 Boy: I’m three.
3 Girl: I’m eight.
4 Boy: I’m ten.
5 Girl: I’m nine.
2 Look, write and find
the mystery object.
1 notebook
2 crayon
3 rubber
4 ruler
5 pencil
6 table
3 Complete the
conversation.
1 your
2 name’s
3 old
4 ten
5 How
6 fine
4 Write a or an. Circle
Yes or No.
1 an, Yes
2 a, No
3 an, No
4 a, Yes
5 a, Yes
6 an, No
7 a, Yes
8 a, No
5 Match and write the
letter.
1 Sit down. a
2 Stand up. c
3 Be quiet. e
4 Come in. b
6
1
2
3
Look and write.
Good morning!
Good afternoon!
Goodbye!
Test 2
1 Listen and tick.
28
Example It’s a big doll.
1 It’s a long boat.
2 It’s a short pencil.
3 It’s a small ball.
70
2
1
2
3
4
5
Colour and write.
kite
car
balloon
bicycle
ball
3 Write: He or She.
1 He
2 She
4 Circle the correct word
and match.
1 long table
2 black kite
3 his birthday
5 Answer the questions.
Write: Yes, it is or
No, it isn’t.
1 No, it isn’t.
2 No, it isn’t.
3 Yes, it is.
4 Yes, it is.
5 No, it isn’t.
6 Yes, it is.
6
1
2
3
Match and write.
Good morning.
Happy Birthday.
Excuse me.
Test 3
1 Listen and tick.
44
Example My sister’s tall.
1 My mother’s young.
2 My father’s thin.
3 My grandfather’s sad.
2 Complete the
sentences.
1 mouth
2 ears
3 hair
4 nose
5 face
3 Read and tick. Then
write letters next to
the ticks and answer.
1 No, I can’t.
2 No, I can’t.
3 Yes, I can.
4 Yes, I can.
5 No, I can’t.
monkey – Yes, I can.
3 There are, No
4 Complete.
grandmother
grandfather
mother father
sister brother
4 Read and complete the
monster.
drawing of completed
monster with 3 arms, 6
eyes, 4 mouths, 5 legs
and 12 toes.
5 Look and write:
Yes, he has or
No, he hasn’t.
1 No, he hasn’t.
2 Yes, he has.
3 No, he hasn’t.
4 No, he hasn’t.
5 Yes, he has.
6 No, he hasn’t.
6 Complete, draw the
route and write.
1 left
2 right
3 straight
banana
Test 4
1 Listen and tick or
cross.
61
Boy: Have you got
in your bag?
Girl: Yes, I have.
Boy: Have you got
trainers?
Girl: No, I haven’t.
Boy: Have you got
T-shirt?
Girl: Yes, I have.
Boy: Have you got
jeans?
Girl: Yes, I have.
Boy: Have you got
skirt?
Girl: No, I haven’t.
Boy: Have you got
coat?
Girl: No, I haven’t.
Boy: Have you got
cap?
Girl: Yes, I have.
2
1
2
3
4
socks
a
a
a
a
Find and colour.
skirt – orange
T-shirt – pink
trousers – purple
shoes – brown
3 Write There’s or
There are. Circle Yes or
No.
1 There are, Yes
2 There’s a, No
5
1
2
3
Answer the questions.
Yes, I have.
No, I haven’t.
Yes, I have.
6
1
2
3
Write and match.
cat, a
dog, d
rabbit, b
Test 5
1 Listen and draw.
74
Example: It’s four o’clock.
1 It’s one o’clock.
2 It’s nine o’clock.
3 It’s twelve o’clock.
4 It’s five o’clock.
2 Look and circle the
correct word.
1 tired
2 evening
3 bed
3
1
2
3
4
Complete and answer.
fish, six
whales, two
birds, eight
monkeys, three
4
1
2
3
Look, write and match.
Jenny’s, skirt
Ben’s cap
Anna’s T-shirt
5 Look, match and
complete.
1 D
2 A
3 C, triangles, circles,
squares
6
1
2
3
4
5
Answer the questions.
No, she hasn’t.
Yes, she has.
No, there aren’t.
No, there isn’t.
Yes, there are.
11 KPP NewChatterbox TB1H TscriptsAnswer 4P.qxd
16/06/06
11:15
Page 71
Értékelés
A nyelvtanulási napló használata
Now I can...
Ezen az oldalon az egyes fejezetek értékelése található. Az oldal másolatát
adjuk oda minden tanulónak, miután 3 fejezetet átvettünk a tankönyvben.
A tankönyv ismétlő fejezetei és az aktuális teszt után mindig kérjük meg a
tanulókat, hogy nézzék meg ezt az oldalt. Olvassák el az elvégzett egységekre
vonatkozó állításokat, és gondolják végig, hogy mennyire sajátították el az
említett nyelvi készségeket (valószínűleg ezeket a dolgokat először magyarul
kell megbeszélnünk). Ha biztosak tudásukban, az ennek megfelelő figurát
színezzék ki. Ha nem teljesen biztosak magukban, csak a szövegbuborékot
színezzék ki, és a következő három egység elvégzése után – amikor már több
lehetőségük volt a készség elsajátítására – térjenek vissza az adott ponthoz.
Ha úgy érzik, hogy egyáltalán nem képesek az állításban szereplő dologra,
semmit ne színezzenek ki, inkább a következő ismétlő rész után térjenek
vissza, hátha akkor már tudni fogják. Ezt az oldalt a Unit 3, 6, 9, 12 és 15 után
kell ismételten átnézni.
How’s your English now?
Az oldal másolatát adjuk oda minden tanulónak, miután a Unit 3-at
elvégeztük, és térjünk ide vissza a Unit 6, 9, 12, és 15 után is. A tanulók
nézzék meg az elvégzett egységekhez tartozó szakaszt. Mondják ki a
képekhez kapcsolódó szavakat, majd a megfelelő szavakat írják is le. Ezután
nézzék meg a csillagokat, és gondolják végig, hogyan haladnak a
nyelvtanulásban. Ennek megfelelően színezzék ki a csillagokat.
Dossier
Dosszié
This year I have …
Ebben az évben …
Ezt az oldalt a tanulóknak az év végén kell kitölteniük. Gondolják át egész évi
munkájukat, és ennek megfelelően töltsék ki a lapot. Az üres sorokba
bármilyen kiegészítő anyagot írhatnak, amelyen a tanév során dolgoztak, pl.:
bábukészítés az iskolai bábszínház részére.
End of year review
Év végi áttekintés
Ezt az oldalt is az év végén kell kitölteni. A tanulók lapozzanak vissza a
könyvben és a munkafüzetben, és válasszák ki a számukra kedves dalokat,
játékokat, szereplőket, történeteket és feladatokat. Ezen kívül írjanak le
néhány új szót, amelyet tanultak.
71
12 KPP NewChatterbox TB1H Tests 4P.qxd
15
11:17
Units 1– 3
Test 1
1
16/06/06
Page 72
Name:
/
Score:
_ 30
Listen and write.
How old are you?
I’m ___
5
I’m ___
7
I’m ___
4
1
I’m ___
I’m ___
2
3
5
I’m ___
Look, write and find the mystery object.
2
ruler
1
pencil
5
3
2
4
rubber
1
It’s a
2
It’s a
3
It’s a
4
It’s a
5
It’s a
notebook
n
What’s that?
6
o
t
crayon
e
b
o
o
k
4
It’s a ___________
t
Complete the conversation.
3
fine
Hello
Hello . I’m Tom.
What’s (1)
name?
old
(3)
your
name’s
72
Jenny.
ten
How
are you?
(5)
are you today?
I’m (4)
I’m (6)
thank you.
Hi. My
(2)
How
PHOTOCOPIABLE
,
6
© Oxford University Press • New Chatterbox 1
12 KPP NewChatterbox TB1H Tests 4P.qxd
16/06/06
11:17
Page 73
Test 1
4
1
1 It’s
Yes
1 It’s
Yes
1 It’s
Yes
2 It’s
Yes
3 It’s
Yes
5
an apple.
No
book.
Yes
a cassette.
No
5 It’s
No
desk.
Yes
ice cream.
No
6 It’s
No
egg.
Yes
blackboard.
No
7 It’s
No
bag.
Yes
orange.
No
8 It’s
No
banana.
Yes
8
No
Match and write the letter.
4
Come
up.
1
Sit
quiet.
2
Stand
here.
3
Be
in.
46
Come
down.
6
4 It’s
a
d
d
b
e
c
4
Look and write.
Goodbye!
1
Good morning!
2
Good afternoon!
3
3
PHOTOCOPIABLE
© Oxford University Press • New Chatterbox 1
73
12 KPP NewChatterbox TB1H Tests 4P.qxd
Units 4 – 6
Test 2
1
28
16/06/06
11:17
Page 74
Name:
Score:
/
_ 30
Listen and tick .
1
2
3
3
Colour and write.
2
kite
It’s a black
aeroplane
ball
aeroplane
3 It’s a white
bicycle
car
balloon
1 It’s a yellow
2 It’s a red
4 It’s a blue
5 It’s a green
10
Write: He or She.
3
1
What’s that?
She ’s nine
74
1
’s ten
2
PHOTOCOPIABLE
’s eight
2
© Oxford University Press • New Chatterbox 1
12 KPP NewChatterbox TB1H Tests 4P.qxd
16/06/06
11:17
Page 75
Test 2
4
Circle the correct word and match.
1
It’s a small / big
birthday.
1
It’s a long / short
kite.
2
It’s a white / black
table.
3
It’s his / her
aeroplane.
5
6
Answer the questions. Write: Yes, it is or No, it isn’t.
1
1 Is it a bicycle?.
3 Is it a computer?
No, it isn’t.
1 Is it a doll?
4 Is it a football?
Yes, it is.
1 Is it a guitar?
5 Is it a telephone?
2 Is it a tomato?
6 Is it a dog?
6
6
Match and write.
Happy Birthday.
1
Good morning.
2
Excuse me.
3
3
PHOTOCOPIABLE
© Oxford University Press • New Chatterbox 1
75
12 KPP NewChatterbox TB1H Tests 4P.qxd
44
11:17
Units 7– 9
Test 3
1
16/06/06
Page 76
Name:
Score:
/
_ 30
Listen and tick .
1
2
3
2
3
Complete the sentences.
hair
mouth
face
eyes
1 She’s got blue
nose
ears
3 She’s got long
eyes
1 She’s got a thin
4 She’s got a small
2 She’s got big
5 She’s got a happy
5
3
Read and tick . Then write the letters next to the ticks in
the boxes and answer.
Yes I can.
No I can’t.
m
a
1 Can you see a hippopotamus?
n
o
2 Can you see an elephant?
i
n
3 Can you see a lion?
k
m
4 Can you see a snake?
e
a
5 Can you see a crocodile?
d
y
1 Can you see a parrot?
Can you see a
76
m
6
?
PHOTOCOPIABLE
© Oxford University Press • New Chatterbox 1
12 KPP NewChatterbox TB1H Tests 4P.qxd
16/06/06
11:17
Page 77
Test 3
4
Complete.
mother
grandfather
me
sister
grandmother
brother
father
6
me
5
1 Has he got a guitar?
Yes, he has.
1 Has he got a ball?
No, he hasn’t.
1 Has he got a banana?
2 Has he got an icecream?
3 Has he got a bicycle?
4 Has he got a coconut?
5 Has he got a book?
6
6 Has he got an apple?
6
Complete, draw the route and write.
straight
1 Turn
right
left
right
right
.
1 Turn
.
2 Turn
.
3 Go
on.
I can see a
PHOTOCOPIABLE
4
.
© Oxford University Press • New Chatterbox 1
77
12 KPP NewChatterbox TB1H Tests 4P.qxd
Test 4
1
61
16/06/06
11:17
Units 10 –12
Page 78
Name:
/
Score:
_ 30
Listen and tick or cross .
= No, I haven’t.
= Yes, I have.
Have I got?
socks
trainers
jeans
skirt
coat
5
cap
T-shirt
2
Find and colour.
1 The shirt’s grey.
1 The skirt’s orange.
2 The T-shirt’s pink
3 The trousers are purple.
4 The shoes are brown.
4
3
78
5
There’s
5
There are two books.
a rubber.
Yes
No
Yes
No
1
three pencils.
Yes
No
2
a bag.
Yes
No
3
two desks.
Yes
No
PHOTOCOPIABLE
6
© Oxford University Press • New Chatterbox 1
12 KPP NewChatterbox TB1H Tests 4P.qxd
16/06/06
11:17
Page 79
Test 4
4
Read and complete the monster.
6 It’s got one neck and two heads.
1 It’s got three arms.
2 It’s got blue hair.
3 It’s got six eyes.
4 It’s got four mouths.
5 It’s got five legs.
6
6 It’s got twelve toes.
5
1 Have you got two knees?
Yes, I have.
1 Have you got purple hair?
No, I haven’t.
1 Have you got two arms?
2 Have you got five hands?
3
3 Have you got ten toes?
6
Write and match.
1
rabbit
1 There’s a
2
bird
bird
3
dog
cat
a
in the photo.
1 There’s a
b
in the box.
2 There’s a
c
in the tree.
3 There’s a
d
in the car.
PHOTOCOPIABLE
© Oxford University Press • New Chatterbox 1
6
79
12 KPP NewChatterbox TB1H Tests 4P.qxd
Test 5
1
74
16/06/06
11:17
Units 13 –15
Page 80
Name:
Listen and draw.
1
Score:
/
_ 30
What time is it?
2
3
4
4
2
Look and circle the correct word.
1 There’s a boy / girl in the picture.
1 He’s hungry / tired.
2 It’s ten o’clock in the morning / evening.
3 It’s time for bed / school.
3
3
Complete and answer.
seals
1 How many
whales
monkeys
seals
birds
can you see?
1 How many
can you see?
2 How many
can you see?
3 How many
can you see?
4 How many
can you see?
80
PHOTOCOPIABLE
fish
Five.
8
© Oxford University Press • New Chatterbox 1
12 KPP NewChatterbox TB1H Tests 4P.qxd
16/06/06
11:18
Page 81
Test 5
4
Look, write and match.
Tom’s
Jenny’s
Ben’s
Tom’s
1
Jenny
Tom
Ben
5
Anna
T-shirt.
1
coat.
2
cap.
3
skirt.
c
b
b
d
There are four circles, five triangles and three squares.
1
There are five circles, three triangles and four squares.
2
There are four triangles, five squares and three circles.
3
There are three
6
6
Look, match and complete.
a
1
Anna’s
, four
and five
4
.
Answer the questions using the phrases in the box.
Yes, I can.
Yes, there are.
No, there aren’t.
No, she hasn’t.
6 Can you see a clock?
Yes, she has.
No, there isn’t.
Yes, I can.
1 Has the girl got a bicycle?
2 Has she got a dog?
3 Are there cars in the street?
4 Is there a café in the park?
5
5 Are there birds in the tree?
PHOTOCOPIABLE
© Oxford University Press • New Chatterbox 1
81
13 KPP NewChatterbox TB1H Port-Words 4P.qxd
16/06/06
11:19
Page 82
Nyelvtanulási napló
Now I can …
1
I’m … This is …
introduce myself and others
4
A blue balloon.
2
… say the names of class objects
5
… identify toys by colour
7
I’ve got a small nose.
The black coat.
… describe clothes
13
How many monsters
are there?
… ask and answer about number
82
6
He’s eight.
8
11
A big car.
… describe objects
Have you got a bag?
9
Turn right!
… ask for information
… give and understand directions
He’s got long legs.
12
… talk about parts of the body
14
1,2,3 ... 11,12
… count to 12
… describe other people
… talk about parts of the face
10
3
What’s this? A pen.
What time is it?
It’s 12 o’clock.
… ask and answer about time
PHOTOCOPIABLE
There’s a toy shop ...
… describe a scene
15
square, circle, triangle
... say the names of shapes
© Oxford University Press • New Chatterbox 1
13 KPP NewChatterbox TB1H Port-Words 4P.qxd
16/06/06
11:19
Page 83
Nyelvtanulási napló
How’s your English now?
Units 1–3: Say and write the words …
How’s your
English now?
OK …
Good …
VERY good!
Units 4–6: Say and write the words …
/
How’s your
English now?
OK …
Good …
VERY good!
Good …
VERY good!
Units 7–9: Say and write the words …
/
How’s your
English now?
PHOTOCOPIABLE
OK …
© Oxford University Press • New Chatterbox 1
83
13 KPP NewChatterbox TB1H Port-Words 4P.qxd
16/06/06
11:19
Page 84
Nyelvtanulási napló
How’s your English now?
Units 10–12: Say and write the words …
How’s your
English now?
OK …
Good …
VERY good!
Good …
VERY good!
Good …
VERY good!
Units 13–15: Say and write the words …
How’s your
English now?
OK …
Units 1–15: Say and write the words …
How’s your
English now?
84
OK …
PHOTOCOPIABLE
© Oxford University Press • New Chatterbox 1
13 KPP NewChatterbox TB1H Port-Words 4P.qxd
16/06/06
11:20
Page 85
Nyelvtanulási napló
Dossier: This year I have …
Name:
Class:
Project
Age:
Teacher:
Date
designed a school badge
made a poster about my school
written a party invitation
made a party hat
drawn my family tree
made a mother’s day card
done a survey about pets
written about a pet
drawn a plan of my town
made a postcard from my town
made a Christmas decoration
painted an Easter egg
acted in a class play
sung a song in English
My best piece of work this year was:
PHOTOCOPIABLE
© Oxford University Press • New Chatterbox 1
85
13 KPP NewChatterbox TB1H Port-Words 4P.qxd
16/06/06
11:20
Page 86
Nyelvtanulási napló
End of year review
My favourite New Chatterbox song / chant is
My favourite New Chatterbox game is
.
.
CANDY’S
PLAN
My favourite New Chatterbox story is
(e.g. episode 4 / Candy’s plan).
My favourite New Chatterbox story character is
.
My favourite New Chatterbox project is
My favourite new words from New Chatterbox
are
.
.
86
PHOTOCOPIABLE
© Oxford University Press • New Chatterbox 1
13 KPP NewChatterbox TB1H Port-Words 4P.qxd
16/06/06
11:20
Page 87
Wordlist – Szójegyzék
(MEGJEGYZÉS: A zárójelben lévő szavak már előfordultak egy előző részben.)
Unit 1
Hello
Goodbye
Good morning
Good afternoon
I’m...
Who’s...?
This is...
The alphabet
Szia. (üdvözlés)
Viszontlátásra.
Jó reggelt.
Jó napot. (13 és 18 óra
között mondhatjuk)
Én… (vagyok)
Ki… ?
Ez…
ABC, (az) ábécé
Unit 2
Listen!
Look!
Be quiet!
Stand up!
Sit down!
Come here!
Stop!
Say…
Figyelj!
Nézd!
Maradj csendben!
Állj fel!
Ülj le!
Gyere ide!
Állj!
Mondd!
Unit 3
pencil
ruler
bag
pen
book
rubber
crayon
cassette
CD
desk
table
notebook
blackboard
How are you?
I’m fine.
ceruza
vonalzó
táska, zacskó, zsák
toll
könyv
radír
rajzkréta
kazetta
CD
íróasztal, iskolapad
asztal
jegyzetfüzet
(iskolai) tábla
Hogy vagy?
Jól vagyok.
Unit 4
Numbers 1–12
How old are you?
apple
egg
ice cream
orange
tomato
banana
számok 1–12
Hány éves vagy?
alma
tojás
fagylalt, jégkrém
narancs
paradicsom
banán
Unit 5
ball
computer
doll
boat
balloon
kite
labda, golyó
számítógép
(játék)baba
csónak, hajó
hőlégballon, luftballon
sárkány
car
football
bicycle
aeroplane
guitar
What’s this?
It’s a...
green
yellow
blue
red
black
white
bottle
elephant
he
she
his
her
autó, kocsi
futball, foci
kerékpár, bicikli
repülőgép
gitár
Mi ez?
Ez…
zöld
sárga
kék
piros
fekete
fehér
üveg, palack
elefánt
ő (h.n.)
ő (n.n.)
övé (h.n.)
övé (n.n.)
Unit 6
car
long
short
big
small
young
old
hot
cold
happy
autó, kocsi
hosszú
rövid, alacsony
nagy
kis, kicsi
fiatal
öreg, régi
forró, meleg
hideg
boldog
Unit 7
eye
hair
ear
nose
mouth
family
mother
father
sister
brother
grandmother
grandfather
friend
boy
girl
szem
haj
fül
orr
száj
család
anya
apa
lánytestvér
fiútestvér
nagymama
nagyapa
barát
fiú
lány
Unit 8
(young)
(old)
tall
short
fat
(fiatal)
(öreg)
magas
alacsony, rövid
kövér
87
13 KPP NewChatterbox TB1H Port-Words 4P.qxd
thin
(happy)
sad
auntie
uncle
cousin
dad
family tree
16/06/06
11:20
vékony, sovány
(boldog)
szomorú
nagynéni
nagybácsi
unokatestvér
apa, papa
családfa
Unit 9
parrot
monkey
snake
(elephant)
lion
crocodile
hippo
giraffe
dog
Turn left.
Turn right.
Go straight on.
(Stop)
papagáj
majom
kígyó
(elefánt)
oroszlán
krokodil
víziló
zsiráf
kutya
Fordulj balra.
Fordulj jobbra.
Menj egyenesen (tovább).
(Állj.)
Unit 10
socks
shoes
jeans
shirt
trousers
coat
blouse
cap
trainers
t-shirt
orange
brown
purple
pink
grey
chocolate
cake
zokni
cipő
farmernadrág
ing
nadrág
kabát
blúz
sapka
edzőcipő
póló
narancssárga
barna
lila, bíbor
rózsaszín
szürke
csokoládé
torta
Unit 11
head
shoulder
neck
hair
arm
leg
hand
knee
foot
toe
88
fej
váll
nyak
haj
kar
láb(szár)
kéz
térd
láb(fej)
lábujj
Page 88
Unit 12
box
bag
photo
(tree)
doboz
táska, zacskó, zsák
fénykép
(fa)
Unit 13
How many...?
monsters
toy shop
computer shop
book shop
bank
factory
supermarket
cafe
park
street
in
on
There is / isn’t
There are / aren’t
(lion)
(hippo)
fish
tiger
whale
seal
panda
Hány… ?
szörnyek
játékbolt
számítástechnikai bolt
könyvesbolt
bank
gyár
élelmiszeráruház
kávézó, büfé
park
utca
-ban, -ben
-on, -en, -ön
Van… / Nincs…
Vannak… / Nincsenek…
(oroszlán)
(víziló)
hal
tigris
bálna
fóka
panda
Unit 14
o’clock
morning
evening
Time to get up
Time for school / bed
hungry
tired
… óra (van)
reggel
este
Ideje felkelni.
Ideje iskolába / aludni
menni.
éhes
fáradt
Unit 15
circle
triangle
square
kör
háromszög
négyzet
14 KPP NewChatterbox TV 4P.qxd
16/06/06
11:22
Page 1
1
Great Clarendon Street, Oxford ox2 6dp
Oxford University Press is a department of the University of Oxford.
It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship,
and education by publishing worldwide in
Oxford New York
Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi
Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi
New Delhi Shanghai Taipei Toronto
With offices in
Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece
Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore
South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam
oxford and oxford english are registered trade marks of
Oxford University Press in the UK and in certain other countries
1989 edition © Derek Strange
2006 edition © Oxford University Press
The moral rights of the author have been asserted
Database right Oxford University Press (maker)
First published 2006
2010 2009 2008 2007 2006
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means,
without the prior permission in writing of Oxford University Press (with
the sole exception of photocopying carried out under the conditions stated
in the paragraph headed ‘Photocopying’), or as expressly permitted by law, or
under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization.
Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should
be sent to the ELT Rights Department, Oxford University Press, at the
address above
You must not circulate this book in any other binding or cover
and you must impose this same condition on any acquirer
Photocopying
The Publisher grants permission for the photocopying of those pages marked
‘photocopiable’ according to the following conditions. Individual purchasers
may make copies for their own use or for use by classes that they teach.
School purchasers may make copies for use by staff and students, but this
permission does not extend to additional schools or branches
Under no circumstances may any part of this book be photocopied for resale
Any websites referred to in this publication are in the public domain and
their addresses are provided by Oxford University Press for information only.
Oxford University Press disclaims any responsibility for the content
isbn-13: 978 0 19 472804 1
isbn-10: 0 19 472804 8
Printed in China
acknowledgements
Illustrations by: Heather Clarke