ECHO Chicago - St Constance Parish

Transcription

ECHO Chicago - St Constance Parish
St. Constance Parish
Eleventh Sunday in Ordinary Time
June 12, 2016
Rev. Thaddeus Dzieszko
Pastor - Ext. 20
Rev. Robert Fraczek
Associate Pastor - Ext. 33
Rev James Heyd
Resident - Ext. 31
Mr. Roman Harmata
Pastoral Associate - Ext. 19
Mrs. Eva Panczyk
School Principal - Ext. 42
Mr. Martin Wojtulewicz
Business Manager - Ext. 11
Sr. Kinga Hoffmann
Coordinator of Religious Ed. - Ext. 40
Mrs. Dorota Archacki
REP Secretary - Ext. 38
Mrs. Marie Blecka
Music Director - Ext. 37
Sr. Zofia Turczyn
Sacristan
Mrs. Dorota Strek
Parish Secretary - Ext. 0
Mr. Joseph Homik
Organist - 872-305-9792
Mr. & Mrs. Jim & Connie Schiltz
Diaconate Couple - 773-259-8261
Program Rachel - Sr. Maksymiliana
773–656-7703
Rectory Office:
5843 W Strong St.
773-545-8581
Fax
773-545-0227
E-mail
[email protected]
Parish Website
www.stconstance.org
School Office:
5841 W Strong St.
773-283-2311
Fax
773-283-3515
E-mail
[email protected]
School Website
www.stconstanceschool.org
R E P Office:
5841 W Strong St.
773-545-8581- Ext 40
Handzel Center :
5864 W Ainslie St.
Borowczyk Hall :
5856 W Ainslie St.
Polska Szkoła Św. Maksymiliana M. Kolbe :
5841 W Strong St.
773-283-3618
Kolbe Website
www.kolbeschool.org
Missionary Sisters of Christ the King:
4910 N Menard St.
773-481-1831
Chicago, Illinois 60630
Bulletin Submission:
[email protected]
“Do you see this woman? When I entered your house, you did not give
me water for my feet, but she has bathed them with her tears
and wiped them with her hair. You did not give me a kiss,
but she has not ceased kissing my feet since the time I entered.
You did not anoint my head with oil, but she anointed my feet with ointment. So I tell you, her many sins have been forgiven
because she has shown great love.”
Eleventh Sunday in Ordinary Time/ Jedenasta Niedziela Zwykła
Monday, June 13
8:00am Eng
8:30pm Pol
Tuesday, June 14
8:00am Eng
7:15pm Pol
+
+
+
Wednesday, June 15
8:00am Eng
+
8:30am Pol
Thursday, June 16
8:00am Eng
8:30am Pol
7:30pm Pol
Friday, June 17
8:00am Eng
8:30am Pol
Saturday, June 18
8:00am Eng
8:30am Pol
4:30pm Eng
Sunday, June 19
7:30am Eng
9:00am Pol
10:30am Eng
12:00pm Eng
1:30pm Pol
7:00pm Pol
+
+
Saint Anthony of Padua,
Priest and Doctor of the
Church
Esther Gryzwa
Emily Lackowski
Joseph Antonik
Intencje Specjalne
Edmund R. Gavier Sr.
Patrick & Max Strek
Intencja Specjalna
Krystyna Walas McConville
Parafianie
Parafianie
Luz Medrano- thanksgiving
Józef Zdrodowski
Dc. Rudy Kotleba - Birthday
Stanisław Grochowski o
zdrowie
For Our Fathers
Twelfth Sunday in ordinary
time
FATHER’S DAY
For Our Fathers
Za Naszych Ojców
For Our Fathers
For Our Fathers
Za Naszych Ojców
Za Naszych Ojców
2
Father’s Day
Spiritual Bouquets
Father’s Day is
Sunday, June 19. What a
better way to honor and remember your Dad than with
Masses during the month of
June! Enroll your father so
he can be remembered at all
Masses at St. Constance
Church. Pick up a card next
weekend with its offering
envelope, fill it out and return to the rectory. All the
names will be placed on the altar and remembered
at all remaining Masses during the month of June.
WEDDING BANNS:
I Wacław Rygiel & Joanna Kozina
I Joseph Butterwick & Karolina Gogolek
I Mariusz Szypulski & Agnieszka Ignaciuk
Jacek Leski
MASS TIMES
Weekday Masses:
Monday - Saturday: 8:00am (Eng)
Monday, Wednesday - Saturday:
8:30am (Pol)
Tuesday: 7:15pm (Pol)
Weekend Masses:
Saturday: 4:30pm (Eng)
Sunday:
7:30am (Eng),
9:00am (Pol),
10:30am Eng),
12:00pm (Eng),
1:30pm (Pol),
7:00pm (Pol)
RECONCILIATION:
Saturdays from 3:15pm to 4:15pm
Eleventh Sunday in Ordinary Time/ Jedenasta Niedziela Zwykła
3
PRAY FOR OUR SICK
We are grateful to all who give regularly of their time
and talent. May God bless you!
Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy regularnie poświęcają swój czas i angażują swoje talenty. Bóg zapłać!
Fiscal Year 2015 (July 1,2015— June 30, 2016)
Rok fiskalny 2015 (od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016)
Minimum weekly collection required— $ 10,250
Minimum tygodniowego wymaganego dochodu
Weekend Collection — June 05, 2016
Kolekta niedzielna —
4:30pm — $ 1,508.00
7:30am — $ 662.00
9:00am — $ 2,654.00
10:30am— $ 988.45
TOTAL: $ 8,985.00
Parish maintenance & Energy
Father’s day
5 czerwca, 2016
12:00pm — $
678.00
1:30pm— $ 1,571.80
7:00pm— $
896.00
Children: — $
26.75
Amie Parisi
Michael Richko
$ 444.00
$ 443.00
AT A GLANCE
Sandra Sanoski
Stanislaw Dzierzanowski
Dorothy Gajda
Rita Szczepanik
Monday, June 13
Woman’s Club Meeting
Tuesday, June 14
Eucharistic Adoration
Constance Grodecki
Wednesday, June 15
English Baptism Meeting - Registration required
St. Constance Prayer Meeting
Thursday, June 16
Polish Living Rosary - Borowczyk Hall
Friday, June 17
No activities
Saturday, June 18
Second Collection - Adopt a Student
Sunday, June 19
Happy Father’s Day
Second Collection - Adopt a Student
PARISH BULLETIN DEADLINE
Please bring your articles to the parish office or forward to:
[email protected] no later than Monday by
4:00PM. Information that is not received by the deadline
will be included the following week if appropriate.
Thank you.
Eleventh Sunday in Ordinary Time/ Jedenasta Niedziela Zwykła
Dear Parishioners and Friends,
Forgiveness, mercy, hope, and faith are
words that appear in the Bible often. It is good to
hear them, but it is better to live them every day.
In today's readings we clearly see the issue with forgiveness and mercy. Some that read
the story of King David may be disgusted by the
fact that David killed Uriah to take possession of his wife. We
can unequivocally say that he was guilty of a mortal sin. And
yet, God forgave him, because he humbly confessed: "I have
sinned against the Lord," but He also punished him so he wouldn't continue to sin. David endured his punishment in the spirit of
penance and was restored to grace through God's mercy.
In the Gospel, forgiveness and mercy are shown in a new
light. God no longer sends a prophet like David, but instead
sends His own son to save all sinners. Christ looks for them everywhere, in homes and on the road during his travels. The fragment we read today shows two human attitudes towards sin.
The Pharisee is an example of a person with a heart closed off to
love, a person prone to criticizing the behavior of others, but
not caring about his own behavior and
not declaring his own guilt.
The second is a converted sinner.
Although the woman committed many
sins, they have all been forgiven because
of her great trust in the mercy of God,
and her great love evident in the gesture
of her washing Jesus' feet. The fact that
Jesus did not impose a penance on her
might surprise us. He did this not only
because of the great love she has shown
Him, but also because He Himself has
redeemed us all.
Do we in our daily lives remember this? Do we remember
that we are experiencing forgiveness through God's love and
through the sacrifice that Jesus Christ has made for us? Do we
accept the exemplary attitude of David? The more a person repents for their sins motivated by love, the more abundant is the
forgiveness of God who can forgive not only the sin, but also the
punishment.
Lord Jesus, God the Merciful, the Gospel helps us understand the joyful truth that nobody is spared from Your love or
deprived of your forgiveness. Help us understand this truth,
especially during this time proclaimed by Pope Francis as the
Year of Mercy. Help us show mercy towards our brothers and
sisters who are in need. Help us so that we never doubt you,
always believe in you and always lead others your way.
God bless.
4
Drodzy Parafianie i Przyjaciele,
Przebaczenie, miłosierdzie, nadzieja, wiara, to
słowa, które w Piśmie Świętym pojawiają się co chwila. Dobrze jest wsłuchiwać się w nie, ale jeszcze lepiej
jest żyć nimi na co dzień.
W dzisiejszych czytaniach widzimy wyraźnie
problem przebaczenia i miłosierdzia Bożego. Może
komuś pierwsze czytanie nie przypadnie do gustu, może wręcz
będzie zniesmaczony historią króla Dawida, który zaślepiony
namiętnością przyprawił o śmierć Uriasza, aby zawładnąć jego
żoną. Każdy z nas jednoznacznie stwierdzi, że wina jego była
ciężka. A jednak Bóg mu przebaczył, ponieważ Dawid uznał ją i
pokornie wyznał: ”Zgrzeszyłem wobec Pana”. Miłosierdzie Boże
przebaczyło grzesznikowi uznającemu swoją winę, ale także
ukarało go, aby nie grzeszył więcej. Dawid znosił karę w duchu
pokuty i został przywrócony do łaski przez Boże miłosierdzie.
W Ewangelii problem przebaczenia i miłosierdzia Bożego
jest ukazany w nowym świetle. Bóg posyła już nie proroka, jak
do Dawida, ale swojego Syna, aby zbawił wszystkich grzeszników. Chrystus szuka więc ich wszędzie, w domach i na drogach.
Czytany dzisiaj fragment ukazuje dwie postawy ludzkie
wobec grzechu. Faryzeusz jest przykładem osoby o sercu
zamkniętym dla miłości, osoby skłonnej do krytyki, do gorszenia się postępowaniem drugich, ale nie troszczącej się o
własne postępowanie i nie uznającej własnej winy.
Druga postać to nawrócona grzesznica. Niewiasta
popełniła wprawdzie wiele grzechów, ale zostały jej odpuszczone ze względu na jej wielką ufność w Miłosierdzie
Boże oraz ze względu na wielką miłość, jaką okazała w geście obmywania stóp Pana Jezusa. Dziwić nas może fakt, że
Pan Jezus nie nałożył pokuty grzesznej niewieście. Uczynił
tak nie tylko ze względu na jej wielką miłość, lecz przede
wszystkim dlatego, że wziął pokutę na siebie, ofiarowując
życie swoje za grzechy ludzi.
Czy my, w naszej codzienności, pamiętamy o tym? Czy
pamiętamy, że dostępujemy przebaczenia grzechów dzięki Bożej
Miłości, dzięki Ofierze, jaką za nas złożył Jezus Chrystus? Czy
przyjmujemy godną naśladowania postawę Dawida? Im bardziej
człowiek żałuje za swoje grzechy z pobudki miłości, tym obfitsze
jest przebaczenie Boga, który może odpuścić nie tylko winę, lecz
także karę.
Panie Jezu, Boże Miłosierny, Ewangelia pozwala nam zrozumieć tę radosną prawdę, że nikt, tak naprawdę, nie jest odłączony od Twojej miłości ani pozbawiony Twego przebaczenia.
Pomóż nam zrozumieć tę prawdę, a szczególnie w tym czasie
kiedy przeżywamy ogłoszony przez Papieża Franciszka Rok Miłosierdzia. Pomóż nam abyśmy również umieli wyświadczać
uczynki miłosierne w stosunku do naszych braci i sióstr którzy są
w potrzebie. Pomóż nam abyśmy nigdy w Ciebie nie zwątpili,
zawsze w Ciebie wierzyli i innym do Ciebie dojść pomogli.
Szczęść Boże!
Eleventh Sunday in Ordinary Time/ Jedenasta Niedziela Zwykła
Help the Vulnerable: Urge Elected
Leaders to Pass a State Budget
Every 30 seconds
someone counts on
Catholic Charities for
help. We are now asking for your help.
Please lend your voice
to advocate for the
State of Illinois to end
its budget stalemate and pass a budget that cares for the
poor and most vulnerable in our communities. Catholic
Charities is currently owed more than $25 million by the
State of Illinois – a number that grows by at least $2 million per month.
Please take time today to call your state elected officials
with this simple message, “I am a voter in your district. I
am contacting you on behalf of the poor and vulnerable
people who depend on our state’s safety net of human
services, especially the more than 1 million people served
by Catholic Charities of the Archdiocese of Chicago.” If
you do not know who your state representative and senator are, please call the State Board of Elections at (217)
782-4141 or visit www.elections.il.gov and click on
“New District/ Official Search.” You can find more information and a template advocacy letter at
www.CatholicCharities.net on the homepage.
You can still do it...
Eleventh Sunday in Ordinary Time/ Jedenasta Niedziela Zwykła
6
Eleventh Sunday in Ordinary Time/ Jedenasta Niedziela Zwykła
30th Annual Social Action Summer Institute
July 17 to 21
The Social Action Summer Institute (SASI) is organized annually by the Roundtable Association of Catholic Diocese Social
Action Directors in collaboration with the U.S. Conference of
Catholic Bishops' Offices of Justice, Peace, and Human Development and International Justice and Peace, the Catholic
Campaign for Human Development, Catholic Relief Services,
Catholic Charities USA, JustFaith Ministries and the local host
diocese or archdiocese. SASI offers a transformational experience that includes field immersion sites, presentations and
sessions by national and local leaders connected with Chicago's frontline efforts in racial, social, criminal and economic
justice.
SASI's theme this year is: "Who is My Neighbor? Discipleship
in the Year of Mercy." The Institute will take place July 17-21
at St. Xavier University in Chicago. For more information, visit
www.chicagopeaceandjustice.org/social-action-summerinstitute.
Relic and Exhibit of Mother Teresa
A First Class Relic and an Exhibition of Mother Teresa of Calcutta’s life will be present at
St. Bride in mid – July 2016.
Special Masses and events will be taking
place during this time, as well as blessings
with the relic and other devotions and talks.
Tentatively set for July 14 – 20th.
Call for more information 773 731 8822
Eucharistic Adoration
All are invited to take advantage
of this grace. Eucharistic Adoration every Tuesday
begins with 8:00am Mass in the English language,
8:30am to 7:00pm adoration, 2:30pm Chaplet of
Divine Mercy in English language, at 7:00pm bilingual closing prayers, and ends with 7:15pm Mass in Polish.
THE GOLDEN WEDDING ANNIVERSARY MASS
ECHO Chicago
The Golden Wedding Anniversary Mass will be held on
Sunday, September 18, at 2:45pm , at Holy Name Cathedral, 735 North State Street, Chicago, Illinois. Couples
married in 1966 interested in attending this celebration,
should contact their parish to register.
For further information, call the Marriage and Family
Ministries Office at 312.534.8351 or visit the website:
www.marriageandfamilyministries.org.
ECHO Chicago is a Theology of the Body Summer Camp where
young adults unpack and process the themes of prayer, identity and the mission to love.
Invited are entering High School Juniors and Seniors, as well as
graduating Seniors and young adults. Due to space, overall
balance or male/female ratio and other factors, the camps are
necessarily limited. Please visit www.RespectLifeChicago.org
to get more information and to register. Everyone who applies
will be considered, but not all may be accepted for this summer camp. For more information call, 312-534-5355 or email:
[email protected]
The Word Made Clear
Want to learn more about Scripture? Check out The
Word Made Clear, a website dedicated to studies on
each Gospel and the Biblical Roots of the Mass. Creator of the site, Rev. James P. McIlhone, is the Director of Biblical Formation for the Archdiocese of Chicago. Visit www.wordmadeclear.net to listen to Fr.
McIlhone’s audio presentations on the Gospels.
June 24 to 30
Workshop on Revised Order of Matrimony
June 17 or 18
Attend a workshop on the revised Order of Matrimony on
Friday or Saturday, June 17 or 18, at St. Hubert Parish in
Hoffman Estates. The workshop is sponsored by the Federation of Diocesan Liturgical Commissions and the
USCCB Secretariat for Divine Worship. Register online at
www.fdlc.org.
Eleventh Sunday in Ordinary Time/ Jedenasta Niedziela Zwykła
In anticipation of the approaching 100-year anniversary of St. Constance Parish, you are invited to
purchase from the "Tree of Life" a leaf on which
you can place the names of your loved ones: parents, siblings, relatives, friends, parishioners,
priests, nuns, etc. Both the living and the dead can
be named, so that their memories will last forever. You can have your own name on a leaf or
choose to name your family. Proceeds from this
project will be used for repairs of the church
parking area and parish buildings. There are both
large and small leaves on the "Tree of Life". For
the engraving and mounting of each small leaf,
the donation is $250.00, while for each large leaf
it is $400.00. The number of leaves is limited and
there may not be enough for everyone. Please
visit the rectory office to complete all necessary
transactions.
The pilgrimage to the Ark of Noah.
Father Thaddeus Dzieszko, invites you for a four-day bus pilgrimage to the
largest in the world, 510 feet replica of Noah's Ark, which was made in Kentucky for more than $ 90 million, according to the Old Testament Biblical descriptions. In addition, we will visit the beautiful Museum of Creation and the
Basilica of the Assumption of the BLESSED VIRGIN MARY. We will have dinner
on the ship and in Hofbrauhaus" - the oldest German restaurant in America.
The trip will be held from the 5th to the 8th of September, 2016. The program
is well planned and the number of seats is limited. Reservations can be made in the rectory office by paying the full
sum of $ 620.00. Fore more information please call the rectory office.
WOMAN’S CLUB GAME NIGHT
ALL LADIES OF THE PARISH ARE INVITED TO
A FREE FUN NIGHT OF GAMES AND LIGHT REFRESHMENTS
*Friday, June 24, 2016 6:30pm to 8:30pm
*Borowczyk Hall
*No meeting, no reports, no raffles, no collections—JUST FUN
*Free admittance, free snacks, free soft drinks
*Bring your own games or choose from the many available
*Invite friends for a night to relax, laugh, play your favorite games
*Any questions, call Pat 708-867-7401
CELEBRATE THE START OF SUMMER
Eleventh Sunday in Ordinary Time/ Jedenasta Niedziela Zwykła
Worldwide Marriage
Encounter
"Your faith has saved you; go in peace."
Jesus wants us to have peace in our lives
and our marriage. Do we have faith that
He will grant us this peace? Sign up today to attend one of
the upcoming Worldwide Marriage Encounter Weekends on
August 12-14, 2016 or October 7-9, 2016
or December 9-11, 2016, all at Elk Grove Village, IL. Early registration is highly recommended. For reservations/
information, call Jim & Kris at 630-577-0778 or contact us
through http://wwmechicagoland.org .
Save the date - Sunday, August 28
Please mark your calendar for our annual Family Picnic that this year will
take place on Sunday, August 28 at
Bunker Hill Preserve Grove in Niles, Il.
The day will start with an outdoor
Mass at 11: 00am following by entertainment,
games, music, great food and fun! All Parish groups
and organizations are invited to help with the preparation and organization of the event.
Humor Corner
From parish bulletins!
At the evening service tonight, the
sermon topic will be 'What Is Hell?'
Come early and listen to our choir
practice.
Ladies, don't forget the rummage sale. It's a
chance to get rid of those
things not worth keeping
around the house…..Bring
your husbands.
9
ST. CONSTANCE
100TH ANNIVERSARY
PICTORIAL
The parish anniversary pictorial is in the final stages.
Any family or individual who did not have an opportunity to sit for a picture with our photographer have
the option of submitting a picture of your family or
yourself to be included in the pictorial. This option
is only for those who did not have a picture taken
with our photographer. Pictures must be no larger
than 4” X 6” and unfortunately we cannot return
your picture. Pictures will be cropped as appropriate. The deadline for submitting your photograph is
Thursday, JUNE 30, 2016. Put the picture in an envelope with your name and the names of the family
members in the photo and drop the envelope at the
Rectory or in the collection basket, addressed to Pat,
care of the St. Constance Woman’s Club. Your
phone number would be appreciated if we need to
contact you. Thank you.
Have You Taken
Control of Your
Health Today?
Life Line Screening will be here at St Constance Parish on Saturday, June 25, 2016 offering safe, painless, non-invasive preventive health screenings that are typically not a part of a routine physical. To be more proactive about your health and to
live longer for yourself, your family and your community,
please register for these potentially life-saving tests today. SIGN UP ONLINE AT: www.lifelinescreening.com/
community-partners
ph: 1-888-653-6450
Active Senior Expo
All seniors in the parish are invited to attend
Active Senior Expo at no cost. The event will be
held on Wednesday, June 15 at White Eagle Banquets, 6839 N. Milwaukee Ave in Niles.
Active Senior Expo features hundreds of products and services for seniors, free seminars, free
health screenings, free musical entertainment and
free door prizes. Show hours are 9:30am to 2:00pm,
and parking is free.
Eleventh Sunday in Ordinary Time/ Jedenasta Niedziela Zwykła
Reserve the date!
Rev. Thaddeus Dzieszko, Pastor
and Co - Chair couples Connie & Jim Schiltz,
Theresa & Casey Milewski cordially invite you
to the 100th Anniversary celebration
of St.Constance Parish on Sunday,
October 16, 2016 at St. Constance Church.
Anniversary Mass at 12:30pm,
followed by a celebratory banquet at Chateau Ritz
Banquet Hall 9100 N. Milwaukee, Niles Il 60714.
Cocktails - 4:00pm, Dinner - 5:00pm
For tickets and information please contact Doniece
Walton (773) 775-8164
10
ON BEING WASTEFUL/OVERINDULGENT/
EXTRAVAGANT
Copyright 2016 By John B. Reynolds ([email protected])
Not all of the Evangelists tell each Jesus story
the same, and some of the Evangelists don’t tell
certain Jesus stories at all. But a priest told me
years ago that when we read multiple accounts
of the same story in Scripture, we really need to
sit up and take notice. Certainly Christ’s Passion
and Resurrection are the most well-known example of this
Matthew/Mark/Luke/John repetition, but we can point to another example on this 11th Sunday in Ordinary Time: a woman’s anointing of Jesus with costly perfumed oil. Today we
hear Luke’s version (7:36-8:3), but Matthew (26:6-13), Mark
(14:3-9), and John (12:1-8) all tell the same story. Kind of,
anyway, which is how these multiple tellings usually go. But
varying details aside for now, Jesus put it this way: “Amen I
say to you, wherever this gospel is proclaimed in the whole
world, what she has done will be spoken of, in memory of
her.” And here we are.
In Matthew’s and Mark’s versions, the woman is unidentified by name and Jesus is in the house of Simon, a leper
in Bethany. In John’s version, the woman is identified as Mary
--sister of Martha and Lazarus--and Jesus is again placed in a
house in Bethany. In Luke’s version, though, Jesus is placed
in the home of a religious elite (“A Pharisee invited Jesus to
dine with him, and he entered the Pharisee’s house and reclined at table”), and the woman--while also unidentified by
name--is identified as a sinner (“Now there was a sinful woman in the city who learned that he was at table in the house of
the Pharisee”). Interestingly, too, while Matthew, Mark, and
John all put the story just before Christ’s Passion (with direct
references in each telling to Jesus’ upcoming burial), only
Luke positions it early on in the Gospel narrative. No burial
connection here, just an amazing story of love and forgiveness.
I say this because something else catches my eye in
looking at the four accounts. In Matthew’s, Mark’s, and
John’s version, the woman anointing Jesus is criticized by
onlookers as being wasteful/overindulgent/extravagant for
using such expensive oil (by today’s standards, up to $20,000
by some on-line accounts) on Jesus when it could have been
sold with the money given to the poor. In Luke’s version,
however, Jesus himself is criticized--at least in the thoughts of
the homeowner--for allowing the sinful woman to associate
with him at all (Luke tells us that she bathed Christ’s feet with
her tears, dried them with her hair, kissed them, and anointed
them with the oil). “If this man were a prophet,” Simon ponders, “he would know who and what sort of woman this is
who is touching him…” Jesus gently chides Simon for this,
and then helps him see that “her many sins are forgiven because she has shown great love; but the one to whom little is
forgiven, loves little.” I like these Gospel stories because each
version speaks to me of God’s wasteful/overindulgent/
extravagant love for us. Too-good-to-be-true love. But true
just the same. “Amen I say to you, wherever this gospel is
proclaimed in the whole world, what she has done will be spoken of, in memory of her.” Amen in return.
Eleventh Sunday in Ordinary Time/ Jedenasta Niedziela Zwykła
Eleventh Sunday in Ordinary Time/ Jedenasta Niedziela Zwykła
Zgodnie z papieską bullą „Misericordiae vultus” zapowiadającą
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz Listem Papieża
Franciszka dotyczącym odpustu z okazji tegoż Jubileuszu, istnieje w Roku Miłosierdzia (od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku) dodatkowa możliwość zyskiwania odpustu
zupełnego. Należy mieć na uwadze ogólne normy, które mówią, iż można go uzyskać jeden raz dziennie, zarówno dla siebie, jak i dla zmarłych, spełniając stałe (zwykłe) warunki w
łączności z czynem (dziełem) obdarzonym odpustem.
I. Warunki stałe są następujące:
1. przystąpienie do sakramentu pokuty (trwanie w stanie łaski
uświęcającej);
2. przyjęcie Komunii św.;
3. modlitwa według intencji Ojca Świętego;
4. wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu nawet
lekkiego.
II. Dla poszczególnych wiernych zostały wyznaczone następujące czyny obdarzone odpustem:
1. Wszyscy wierni mogą zyskać odpust zupełny odbywając
pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w Bazylikach papieskich w Rzymie, w każdej Katedrze oraz kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego.
„Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim
Zarezerwuj tę datę! 28 sierpnia
Proszę zaznaczyć w kalendarzu datę naszego
corocznego pikniku rodzinnego, który w tym
roku odbędzie się w niedzielę, 28 sierpnia w
Bunker Hill, Preserve Grove w Niles, IL.
Dzień rozpocznie się od Mszy Św. polowej o
godz.11:00 po południu. Potem będzie czas
wspólnej rozrywki, gier, muzyki, świetnego jedzenia i zabaw!
Wszystkie grupy parafialne i organizacje proszone są o pomoc
w przygotowaniu i organizacji imprezy.
12
z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz
refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie – prosi
Ojciec Święty – oraz w intencjach, które noszę w sercu dla
dobra Kościoła i całego świata”
2. Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły udać się
do Świętych Drzwi, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni mogą
zyskać odpust zupełny poprzez przyjęcie Komunii św. lub
uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu. Zatem osoby, które nie będą miały okazji przyjąć Komunii św., mogą
uzyskać odpust zupełny mając duszę wolną od przywiązania do
jakiegokolwiek grzechu i budząc w sobie intencję spełnienia
zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe.
3. Każdy wierny, który sam wykona jeden lub kilka uczynków
miłosierdzia co do ciała i duszy także może zyskać odpust zupełny, spełniając równocześnie stałe warunki uzyskania odpustu. Koniecznie w tym przypadku trzeba jednak spełnić warunki stałe.
III. Uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała:
1. Grzesznych upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych.
1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych nawiedzać
7. Umarłych pogrzebać
Pomóż Najsłabszym! Nakłoń Stanowych
Liderów aby przegłosowali budżet!
Co pół minuty ktoś zwraca się o pomoc do Katolickiej Organizacji Charytatywnej Archidiecezji Chicago. Teraz prosimy o Waszą pomoc. Proszę, oddajcie swój głos, aby wesprzeć i
pomóc władzom Stanu Illinois w zakończeniu blokady budżetowej i zatwierdzeniu budżetu,
który zatroszczy się o ubogich i najbardziej potrzebujących w naszych społecznościach. Stan Illinois jest obecnie winien Katolickiej
Organizacji Charytatywnej ponad 25 milionów dolarów amerykańskich - kwotę, która rośnie co najmniej 2 miliony dolarów miesięczne. Proszę poświęcić dzisiaj czas i zadzwonić do reprezentujących nas urzędników stanu, przekazując następującą wiadomość:
“Jestem wyborcą z Waszego okręgu. Kontaktuję się z Wami w imieniu osób ubogich i potrzebujących, którzy polegają na siatce
usług socjalnych dla ludności świadczonych za pośrednictwem naszego stanu, a zwłaszcza ponad 1 milion osób obsługiwanych
przez Katolicką Organizację Charytatywną Archidiecezji w Chicago.” Jeżeli nie wiedzą państwo, kim są wasi przedstawiciele stanu
i senatorzy, proszę skontaktować się ze Stanowym Komitetem Wyborczym pod numerem: (217) 782-4141 lub odwiedzić stronę www.elections.il.gov i kliknąć w “Nowe wyszukiwanie okręgu/ urzędnika.” Więcej informacji oraz wzór pisma z prośbą o wsparcie można znaleźć na www.CatholicCharities.net na stronie głównej.
Eleventh Sunday in Ordinary Time/ Jedenasta Niedziela Zwykła
13
Koła Koronkowe
Z okazji Roku Miłosierdzia i 100-lecia naszej parafii, pragniemy
założyć grupę Miłosierdzia Bożego, tzw. Koła Koronkowe.
Oto podstawowe zasady działania Kół Koronkowych:
1. Koła składają się z 9 członków.
2. Każdy z członków odmawia codziennie koronkę do Miło
sierdzia Bożego oraz jeden dzień nowenny do
Miłosierdzia Bożego.
1. Każdego dnia odmawiana jest cała nowenna przez po
szczególnych członków jednego Koła.
Na miesięcznych spotkaniach modlitewno-formacyjnych członkowie Koła wymieniają się dniami nowenny.
Celem tej grupy jest : wielbienie i szerzenie Miłosierdzia Bożego, modlitwa w różnych intencjach oraz świadczenie miłosierdzia bliźnim.
Zapisy : s. Maksymiliana tel. 773 656 7703
oraz Roman Harmata 773 545 8581 ext. 19
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
WSPÓLNOTĘ PARAFIALNĄ
Parafie w Polsce mają charakter terytorialny, to znaczy, że do jednej parafii należą
wszystkie osoby, które zamieszkują w jej
granicach. W Stanach Zjednoczonych wspólnoty katolickie
działające w ramach diecezji mają charakter parafii personalnych, tzn. że trzeba do takiej parafii się zarejestrować. Wpis do
parafii z jednej strony jest wyrazem dobrej woli i chęci identyfikowania się ze wspólnotą katolicką danej parafii czy tez Misji
duszpasterskiej, a z drugiej jest konieczny przy załatwianiu
wszelkich formalnych spraw kancelaryjnych m.in. dotyczących
zaświadczeń wymaganych do bycia świadkiem do chrztu, Sakramentu Bierzmowania czy też referencji do szkół, I Komunii
św. swojego dziecka czy załatwianiu dokumentacji przedślubnej. W owym „zapisaniu się” chodzi raczej o przyznanie się do
swojej parafii, tak by w odpowiednich sytuacjach parafia mogła
przyznać się do swego parafianina czy parafianki, a mówiąc
dokładniej, aby proboszcz tej parafii mógł w sposób odpowiedzialny wystawić opinię dotyczącą praktyk czy moralności swoim parafianom. Parafianin, jest osoba lub rodzina, która dobrowolnie zgłosi się do biura parafialnego i wypełni kartę przynależności do danej wspólnoty oraz czynnie uczestniczy w życiu parafii poprzez udział we Mszy św. i wszelkich inicjatywach
organizowanych przez swoją parafię. Deklaracje przynależności znajduje są dostępne w biurze parafialnym i z tylu kościoła .
Zapraszamy!
Zarezerwuj tę datę w kalendarzu!
Ksiądz Proboszcz Tadeusz Dzieszko
oraz Komitet Organizacyjny obchodów 100-lecia
Parafii mają zaszczyt zaprosić na Wielką Galę 100lecia Parafii św. Konstancji w Chicago.
W Niedzielę, 16 października 2016 roku zostanie
odprawiona uroczysta Msza Św. o godz. 12: 30 po
południu w Parafii Św. Konstancji.
Bankiet w Banquet Halls Chatteau Ritz 9100 N Milwaukee, w Niles rozpocznie się od podania koktajli
o godz. 4:00 po południu. Obiad będzie podany
o godz. 5:00 po południu.
Po bilety, rezerwacje i dodatkowe informacje prosimy dzwonić do Pani Zofii Czarny (773) 763-2361
Eleventh Sunday in Ordinary Time/ Jedenasta Niedziela Zwykła
Peregrynacja Obrazu
Miłosierdzia Bożego
w parafii św. Konstancji
Podaję ludziom
naczynie, z którym mają przychodzić po łaski
do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten
obraz z podpisem: Jezu, ufam
Tobie...
Zapraszamy
wszystkie osoby
chętne do
przyjęcia Obrazu
Miłosierdzia Bożego, aby zgłaszały się po
Mszach Św. i zapisywały się w
zakrystii.
PARAFIALNE GRUPY
DUSZPASTERSKIE
Spotkania Dzieci Maryi odbywają się w
każdą sobotę o godz. 1:15 po południu w
sali biblioteki szkolnej – prowadzi ks. Robert
Grupy Młodzieżowe spotykają się w każdą niedzielę o
godz. 10:00 rano w sali biblioteki szkolnej – prowadzi ks.
Robert; oraz w każdą sobotę o godz. 6:00 wieczorem w
konwencie prowadzi R. Harmata.
W naszej parafii działa Koło Biblijne. Rozważamy Słowo
Boże i poznajemy plan Boży poprzez karty Biblii. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Spotkania odbywają się w każdą 4 niedzielę miesiąca po Mszy
Św. o godz. 7 wieczorem w sali biblioteki szkolnej św.
Konstancji, prowadzi ks. Robert.
Grupa dziecięca „Wicherki” prowadzona przez s. Kingę
spotyka się we wtorki o godz. 6:00 wieczorem w szkole.
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca spotyka się grupa
Dziecięcego Kółka Różańcowego Bł. Karoliny Kózki, prowadzona przez s. Annę
Oaza dla dorosłych w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 1:30 po południu w konwencie.
Wejście od strony rampy. Prowadzi Roman Harmata
Eleventh Sunday in Ordinary Time/ Jedenasta Niedziela Zwykła
Pielgrzymka
do Arki Noego
Ks. Tadeusz Dzieszko, zaprasza na czterodniową pielgrzymkę autokarową do największej w świecie, 510 stopowej repliki Arki Noego, która została wykonana w Kentucky za
ponad 90 milionów dolarów, według starotestamentalnych opisów biblijnych. Zwiedzimy ponadto przepiękne
Muzeum Stworzenia, Bazylikę Wniebowzięcia NMP, zjemy
kolację na statku oraz w najstarszej niemieckiej restauracji „Hofbrauhaus” w Ameryce. Wyjazd nastąpi w dniach od
5-go do 8-go września, 2016. Program jest bardzo piękny, a
liczba miejsc ograniczona. Zapisów można dokonać w biurze na plebanii wpłacając pełną sumę $620.00 . Po informacje proszę dzwonić do biura parafialnego.
15
Uwaga! Spotkania Biblijne
dla dorosłych po Mszy św. o 1:30 po
południu.
Zapraszamy
wszystkich chętnych na Biblijne
spotkania formacyjne, czyli Oazę
dla dorosłych w
pierwszą i trzecią
niedzielę miesiąca
po Mszy św.
o godz. 1:30 po południu w konwencie. Wejście od
strony rampy.
(Następne spotkanie będzie 19 czerwca.)
Spotkania prowadzi Roman Harmata
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU
W każdy wtorek w naszym kościele odbywa się Adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczynamy o godz. 8:30 rano, a kończymy o 7:00
wieczorem. Koronka do Bożego Miłosierdzia o
godzinie 3:00pm.
W czasie całego dnia Adoracji można składać osobiste
intencje do skrzynki, która znajduje się na środku kościoła. W
tych intencjach modlimy się na zakończenie adoracji o godz.
7:00 wieczorem oraz podczas Mszy św. o 7:15 w j. polskim.
W ciągu całego dnia adoracji polecamy Panu Bogu intencje: o
pokój na całym świecie oraz o powołania do służby Bożej w
Kościele.
DZIEŃ OJCA - Niedziela, 19 czerwca
Dzień ojca przypada w tym roku w niedzielę 19 czerwca. Kartki w języku polskim i
angielskim będą wyłożone przy wejściach do
kościoła. Na kopercie prosimy wpisać imię i
nazwisko żyjącego lub zmarłego ojca
i wrzucić w niedzielę do koszyka podczas niedzielnej kolekty lub przynieść do biura parafialnego. Wszystkie Msze Święte w Dniu Ojca będą sprawowane
w intencji naszych kochanych Ojców, którzy zostali polecani
naszej modlitwie.
Nabożeństwa Czerwcowe
- ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa są odprawiane w każdy czwartek
o godz.7 wieczorem. Po nabożeństwie
Msza św. o godz. 7:30. Zapraszamy.
Eleventh Sunday in Ordinary Time/ Jedenasta Niedziela Zwykła
16
LITURGY MINISTERS FOR June 18/19
TIME
CELEBRANTS
LECTORS
AUXILIARY MINISTERS
4:30 PM
Father J. Heyd
A. Czesak
A. Sanders
J. Ovist
M. Kaminski
I. Klatka
R. Sendra
7:30AM
Father J. Heyd
E. Kotleba
S. Nowak
B. Zagroba
N . Hoffmann
C. Zagroba
P. Kopsian
9:00AM
Polish
Father R. Frączek
S. Bania
J. Mleczko
Siostry Misjonarki Janina Piotrowska
Lidia Adamus
Aleksander Zamora
10:30AM
Father J. Heyd
T. Morun
M. Hadas
Sr. Perpetua
J. D’Anna
12:00PM
Father J. Heyd
M. Bednarowicz
D. Kosk
C. Manno
A. Parisi
1:30PM
Polish
Father R. Frączek
J. Szepiotko
R. Harmata
Siostry Misjonarki
R. Harmata
7:00PM
Father R. Frączek
M. Kaczor
J. Karwowski
Siostry Misjonarki
Z. Domozych
Polish
J. Reynolds
F. D’Anna
D. Walton
Z. Grodecki
Jan Mleczko
H. Nowak
P. Nowak
R.Tagamolila
J. Baloun
R. Radulski
ST. CONSTANCE MISSION STATEMENT
ZADANIE MISYJNE PARAFII ŚW. KONSTANCJI
St. Constance Parish is a prayerful, caring, and welcoming
Roman Catholic community. Originally founded in 1916 as
an outreach church for Polish immigrants, it is now culturally diverse. We share a commitment to the stewardship of
our talents, time and resources. Through the celebration of
the liturgy, sacraments, and our ministries, we bring the
Father’s love, Christ’s peace, and the Holy Spirit’s inspiration to one another. Our future lies with tradition, vision
and change. By embracing the Good News and our Catholic
identity on our journey toward holiness, we seek to be a
sign to the world of all that we believe.
Parafia Św. Konstancji jest modlitewną, opiekuńczą i otwartą na wszystkich wspólnotą Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Parafia, która została
założona w 1916 r., przez polskich emigrantów, obecnie jest zróżnicowana kulturowo. Jako wspólnota parafialna tak podejmujemy nasze zadania, aby jeszcze lepiej dzielić się naszymi talentami, czasem i dobrami.
Poprzez liturgię, sakramenty i nasze posługiwanie niesiemy miłość Boga
Ojca, pokój Chrystusa i inspiracje Ducha Świętego do innych. Naszą troskę o przyszłość łączymy z tradycją, ze zdolnością przewidywania i odczytywania znaków czasu. Poprzez troskę o Dobrą Nowinę i naszą katolicką tożsamość, na naszej drodze do świętości staramy się być dla świata znakiem tego wszystkiego w co wierzymy.
INFORMACJE O SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH
SACRAMENTAL LIFE
Baptisms… We celebrate Baptisms in the English language
on the first and third Sundays and in the Polish language
on the second and fourth Sundays of each month. Parents
must participate in a Baptismal preparation meeting before a date can be scheduled. To register for a meeting call
the rectory secretary.
Weddings… The Archdiocese of Chicago requires arrangements for weddings be made four months in advance.
We at St. Constance strongly recommend at least six
months before the date of marriage. You will need to
meet with our deacon / priest before any other arrangements are made. Call the rectory for an appointment.
Sacrament of the Sick… Call the Rectory to make arrangements for a priest. Please do not wait until the person is
unconscious or near death.
Communion Calls… If you or someone you love are ill or
home bound and would like to receive Communion, call
the rectory to make arrangements for regular visits.
Chrzty… Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w języku angielskim i
polskim. Chrzty w języku angielskim są w pierwszą i trzecią niedzielę, a w
języku polskim w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca. Rodzice są
zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniu przygotowującym do tego
sakramentu przed planowaną datą chrztu dziecka. Prosimy o skontaktowanie się z biurem parafialnym, aby zgłosić dziecko do chrztu.
Sakrament Małżeństwa… Archidiecezja Chicago zaleca, aby osoby, które
planują zawarcie sakramentu małżeństwa zgłosiły się do biura parafialnego co najmniej cztery miesiące przed datą ślubu. Chcielibyśmy i usilnie zalecamy, aby w naszej parafii okres przygotowania trwać sześć miesięcy. Prosimy, abyście najpierw ustalili termin w kościele, a następnie w
innych miejscach. Zapraszamy więc do naszego biura parafialnego najwcześniej jak tylko jest to możliwe .
Sakrament Namaszczenia Chorych… Prosimy o kontakt z księdzem w celu
ustalenia terminu przyjęcia tego sakramentu. Przypominamy, że nie wolno
zwlekać z udzieleniem sakramentu chorych do momentu kiedy osoba będzie nieprzytomna lub bliska śmierci.
Komunia Święta dla chorych… Jeśli ktoś z was lub waszych bliskich choruje i chciałby przyjąć Komunię Świętą, to prosimy o zgłoszenie osoby chorej
do biura parafialnego, do osoby odpowiedzialnej za Duszpasterstwo chorych, aby ustalić datę odwiedzin w domu.