OUR LADY OF CZESTOCHOWA MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

Transcription

OUR LADY OF CZESTOCHOWA MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ
THE NATIONAL SHRINE OF
OUR LADY OF CZESTOCHOWA
NARODOWE SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ
Amerykańska Częstochowa
Doylestown, PA Volume I: Issue January–1–Styczeń 2006.
MASS SCHEDULE
Weekdays (Monday-Saturday) 7:30, 8:00 & 11:30am (English)
Saturday Vigil Mass
5:00pm (English)
Sunday
8:00, 10:00am & 12:30 pm (Polish)
9:00, 11:00am, 2:30 & 5:00pm
(English)
Holy Days Vigil Mass
5:00pm (English)
Holy Days
7:30am, 8:00am, 11:30am, 5:00pm
(English), 10:00 am (Polish)
Uroczystość
Świętej Bożej
Rodzicielki
2006
CONFESSIONS
Heard before all scheduled Masses on Sundays & on weekdays during
the 11:30am Mass.
OFFICE HOURS
PERPETUAL NOVENA TO OUR LADY OF CZESTOCHOWA
Business Office
Cemetery Office
Sundays - After 12:00 noon Mass
Wednesdays - After 11:30am Mass
ADORATION OF THE MOST BLESSED SACRAMENT
Gift Shop
Daily in Our Lady’s Chapel (Lower Church) 12:00-5:00pm
Cafeteria
NIGHT VIGIL - CZUWANIE (POLISH)
Last Saturday of the month, beginning at 9:00pm until 3:00am on
Sunday.
Kalendarz
2 stycznia
Świętych Bazylego Wielkiego i
Grzegorza z Nazjanzu,
biskupów i doktorów Kościoła.
3 stycznia
Najświętszego Imienia Jezus.
4 stycznia
Świetej Elżbiety Anny Seton,
zakonnicy.
5 stycznia
Świętego Jana Neumanna, biskupa.
6 stycznia
Błogosławionego Andrzeja Bessette,
zakonnika.
8 stycznia
Uroczystość Objawienia Pańskiego.
Monday-Friday 9:00am-4:00pm
Monday-Friday 9:00am-4:00pm
Saturday 11:00am-12:00pm
Sunday 11:00am-12:00pm & 1:00-2:00pm
Monday-Sunday 9:00am-4:30pm
(Closed Christmas Day, New Years Day, Easter
Sunday & Thanksgiving Day).
Sunday 10:00am-3:30pm
Weekdays open only for scheduled tours.
(Closed Christmas Day, New Years Day &
Thanksgiving Day).
Calendar
January 2
Basil the Great and Gregory Nazianzen,
Bishops & doctors of the Church.
January 3
The Most Holy Name of Jesus.
January 4
Elizabeth Ann Seton,
religious.
January 5
John Neumann, bishop.
January 6
Blessed Andre Bessette, religious.
January 8
The Solemnity of the Epiphany of the
Lord.
III Sunday of the
PAULINE FATHERS & BROTHERS
P.O. BOX 2049 - 654 FERRY ROAD • DOYLESTOWN, PENNSYLVANIA 18901
TEL: (215) 345-0600 • FAX: (215) 348-2148 • WEBSITE: WWW.CZESTOCHOWA.US • EMAIL: [email protected]
Boże Narodzenie 2005
Anioł rzekł do nich: Nie bójcie się!
Oto zwiastuję wam radość wielką...,
dziś narodził się Zbawiciel,
którym jest Chrystus Pan.
Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia,
pragniemy złożyć wszystkim
Wam, Przyjaciołom
Amerykańskiej Częstochowy
najserdeczniejsze
życzenia
obfitego błogosławieństwa
spływającego przez ręce
Bożej Dzieciny, oraz
szczęśliwego Nowego Roku
życzą...
The Nativity of the Lord 2005
I proclaim to you great news:
Today the Savior
has been born for you,
The Messiah and Lord.
May Mother Mary share
With you again
The blessing she knew when first
She showed the new-born son
to men.
Merry Christmas
And Best Wishes
for the New Year.
Pauline Fathers &
Brothers
Ojcowie
II Niedziela Narodzenia Pańskiego
II Sunday of The Nativity of the Lord
Z jednej strony słowo dzisiejszej
Ewangelii może budzić w nas jakieś
zdziwienie. Z drugiej — człowiek,
czytając je, staje wobec głębi i
tajemnicy, która zdaje się być wprost
nieprzenikniona. A przecież właśnie tu,
w tych pierwszych słowach Janowej
Ewangelii można odkryć zaproszenie, które Bóg kieruje do każdego
nas: tak jak Chrystus, Odwieczne Słowo Ojca, zamieszkał pośród
nas, wszedł w ludzki czas i ludzkie dzieje, tak potrzeba, aby słowo,
które przychodzi do nas w każdej liturgii, w codziennej i niedzielnej
Mszy świętej, znajdowało swoje miejsce i swój czas w naszym
życiu. Jak dzieci, które palcem dotykają każdego słowa zapisanego
w książce i w ten sposób starają się jak najlepiej i jak najdokładniej
je przeczytać i dobrze zrozumieć, tak i my musimy z coraz
większym pietyzmem i zaangażowaniem pochylać się nad tym
słowem, które przychodzi do nas jako słowo Boga. A przychodzi nie
po to, aby nas wzruszać i zachwycać, ale by zamieszkać wśród nas,
czyli stać się częścią naszego życia — punktem wyjścia dla
wszystkiego, co myślimy i czynimy. Słowo stało się ciałem i
zamieszkało wśród nas. Kiedy w pierwszych dniach Nowego Roku
słyszymy te słowa Ewangelii św. Jana, nie można nie zapytać o rok,
który dopiero co zakończyliśmy. Wierzyć, że tymi słowami Pan Bóg
przemawia do nas w początku Nowego Roku, znaczy ni mniej, ni
więcej, jak zadać sobie pytanie o czas, który mija. To przecież
człowiek robi w swym życiu miejsce dla Słowa, które przychodzi...
On the first day of the year 2006,
just like every other New Year's
Day, the Church consecrates a
special solemnity to celebrate
Mary, the Mother of God. For we
believe that Jesus is the Son of
God made man. He is at once and
inseparably fully God and fully
man. This is what makes Mary,
his Mother according to the flesh,
the Mother of Him who is the
Being par excellence, the Being
who exists by Himself and of
Himself: God. Ever since the
Incarnation of the Word of God,
all of our world, all of creation,
the lives of all men and women are changed and
transformed. Every action in our life can gain a new dimension.
Each time that we accomplish a simple human act, such as saying
Good morning! to our neighbor or to someone who passes us on
the street, we can give to this act a dimension that is supernatural,
divine, eternal. Of course, nothing is automatic. It remains a
possibility, a faculty that we can put to use, a power, as the
philosophers would say, or a potentiality which is offered to us in
order that we might accomplish an act of the supernatural
order. At its highest point, this potentiality is what allows us to
become children of God, to be at once a man (or woman) and an
adopted child of God. This is what Saint John says, when he
writes: To all who received him, who believed in his name, he gave
power to become children of God.
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Solemnity of the Mother of God
Pierwszy dzień Nowego Roku to
ósmy dzień od Narodzenia Jezusa.
Według prawa żydowskiego każdy
chłopiec miał być tego dnia
obrzezany. W oktawę Bożego
Narodzenia, dziękując Bogu za
przyjście na świat Chrystusa, Kościół
obchodzi uroczystość ku czci Matki
Bożej, przez którą spełniły się
obietnice dane całej ludzkości,
związane z tajemnicą Odkupienia.
Tego dnia z wszystkich przymiotów
Maryi czcimy szczególnie Jej
Macierzyństwo. Dziękujemy Jej
także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.
Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma
także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako
najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy
skorzystali z darów Chrystusa. Pragnienie wyakcentowania
specjalnego wspomnienia Matki Bożej zrodziło się już w
starożytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni już w VII wieku
wyznaczył w tym celu dzień 1 stycznia. Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto! Podkreśla ono
wagę Jej macierzyństwa. Wprowadził je do liturgii Kościoła
papież Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500 rocznicy soboru w
Efezie (431). Pius XI wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta
dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 nie
zniosła tego święta, ale podniosła je do rangi uroczystości
nakazanych i przeniosła na 1 stycznia. Wybrano bardzo stosowny,
nie przypadkowy dzień: oktawy Bożego Narodzenia, aby po
wyśpiewaniu hymnów dziękczynnych Wcielonemu Słowu, złożyć
odpowiedni hołd Jego świętej Rodzicielce.
A popular movement began in Portugal in the
eighteenth century for a feast honoring Mary's
maternity, and in 1914 the date of the feast was
fixed at October 11. It was extended to the entire
Latin Church in 1931, the fifteenth centenary of
the Council of Ephesus. The restoration of the
feast to January 1, which falls in the Christmas
season and has an ecumenical significance, coincides with other
anniversaries; for example, the octave day of Christmas, the
circumcision of the Infant Jesus (assigned to the first Sunday of
January); the feast of the Holy Name of Jesus (which dates back to
1721); and the day for peace, introduced by Pope Paul VI. In the
encyclical Marialis Cultus (1974) Pope Paul VI states: This
celebration, assigned to January 1 in conformity with the ancient
liturgy of the city of Rome, is meant to commemorate the part
played by Mary in this mystery of salvation. It is meant also to
exult the singular dignity which this mystery brings to the 'holy
Mother . . . through whom we were found worthy . . . to receive the
Author of life.' It is likewise a fitting occasion for renewed
adoration of the newborn Prince of Peace, for listening once more
to the glad tidings of the angels, and for imploring from God,
through the Queen of Peace, the supreme gift of peace. For this
reason . . . we have instituted the World Day of Peace, an
observance that is gaining increasing support and is already
bringing forth fruits of peace in the hearts of many. The Opening
Prayer of the Mass is addressed to God, who has given to mankind
the blessings of salvation through the fruitful virginity of Mary and
it asks that we may experience the intercession of her through
whom we have received the Author of life. The faith of the Church
is already expressed in the Apostles' Creed with the assertion that
Christ was conceived by the power of the Holy Spirit and born of
the Virgin Mary.
W niedzielę, 15 stycznia, w Uroczystość św. Pawła
Pierwszego Pustelnika, o godz. 11: 00 am, Ojciec
Sebastian Hanks złoży wieczyste śluby zakonne:
czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, aż do śmierci.
Wszystkich zapraszamy do uczestnictwa w tym bardzo
ważnym wydarzeniu w jego życiu kapłańskim i
zakonnym oraz dla naszego Sanktuarium. Pamiętajmy o
nim w modlitwie.
Od 1 stycznia 2006 w naszym Sanktuarium będzie
obowiazywał nowy układ Mszy świętych:
8 am: Msza św. w j. pol. w Kaplicy Matki Bożej Cz.
9 am: Msza św. w j. angielskim w Kaplicy
Matki Bożej Częstochowskiej.
10 am: Msza św. w j. pol. w Kaplicy Matki Bożej Cz.
11 am: Msza św. w j. angielskim w głównym kościele.
12: 30 pm: Msza św. w j. polskim w głównym kościele.
2: 30 pm: Msza św. w j. ang. w Kaplicy Matki Bożej.
5: 00 pm: Msza św. w j. angielskim
w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej.
On Sunday, January 15,
in the Solemnity of Saint Paul the First Hermit,
at 11: 00 am, Father Sebastian Hanks will make
solemn perpetul vows: chastity, poverty and
obedience. This is very important event for his
priestly and religious life and for our Shrine.
Please remember him in your prayers.
New Masses Schedule in our Shrine
from January 1 in 2006:
8 am: Polish Mass in the Chapel of Our Lady of Cz.
9 am: English Mass in the Chapel of Our Lady of Cz.
10 am: Polish Mass in the Chapel of Our Lady of Cz.
11 am: English Mass in the Main Church.
12: 30 pm: Polish Mass in the Main Church.
2: 30 pm: English Mass in the Chapel
of Our Lady of Czestochowa.
5: 00 pm: English Mass in the Chapel
of OL of Czestochowa.
Perpetual Eucharistic Adoration
in the Chapel of Our Lady of Czestochowa.
Monday thru Saturday after the 11:30 a.m. Mass, Divine Mercy Chaplet at 3:00 p.m. and concludes
at 5:30 p.m. with a Solemn blessing. OUR LADY NEEDS more scheduled adorers.
Please sign up by calling Lina at 215-996-0941.
ORDER OF SAINT PAUL THE FIRST HERMIT
March for Life 2006!
You can al so r i se a
voi ce agai nst t he cr i me
of ki l l i ng i nnocent and
power l ess. Be a par t of
t he MARCHFORLI FE 2006
on Monday, Januar y 23, i n
Washi ngt on DC!
Repr esent at i on of t he
Shr i ne of Our Lady of Czest ochowa HAS TOBE
Through his profession of the Evangelical Counsels of chastity,
poverty and obedience, the Pauline surrenders himself totally to
the service of God, Thereby freeing
himself from the principal obstacles
which impede perfect love.
(Pauline Constitutions, Art. 7)
Interested in the religious life?
Are you discerning a vocation?
Please contact us.
Fr. Bartholomew Marciniak,
OSPPE
[email protected]
tel: (215) 345-0600 Ext. 1018
Polski Adwokat!
Polish Lawyer!
Wesołych
Świąt
oraz Szczęsliwego
Nowego Roku
Henry F.
Siedzikowski,
życzy
Esquire
925 Harvest Drive
Blue Bell,
Pensylvania 19422.
Polish Gourment!
Merry Christmas and Happy
New Year
for all our Customers!
Polish Gourment
Krempa Associates, Inc.
Registered Investment Advisor
Helping Clients Achieve Their
Financial Goals
and Dreams Since 1971
Albert C Krempa Jr CLU,
ChFC, CFS
Phone:
(215)-977-1000
1250 Bethlehem Pike (Route
309)
Across from Wal-Mart
Hatfield, PA
Ph: 215-997-0806
Fax:
(215)-977-1099
E-mail:
[email protected]
KULINSKI MEMORIALS
tel. 1-800-458-5467
WYKONAMY POMNIK, NA KTÓRY KAŻDY CZŁOW1EK ZASŁUŻYŁ ŻYCIEM I PRACĄ
POMNIK, NA KTÓRY ZASŁUGUJE KAŻDY CZŁOWIEK!
NASZA FIRMA OD WIELU LAT MA ZASZCZYT WYKONYWANIA
POMNIKÓW CMENTARNYCH.
OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
WYKONANIA POMNIKÓW
GRAWEROWANIA IMION, DAT I RZEŹB RELIGIJNYCH
NA PŁYTACH CMENTARNYCH
OFERUJEMY PRZYSTĘPNE CENY
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT:
TELEFONICZNY: (908) 722 3130; 1-800-458 – 5467
OSOBISTY: NA CMENTARZU W AMERYKAŃSKIEJ CZĘSTOCHOWIE.
KULINSKI MEMORIALS HAS BEEN WORKING AT THE SHRiNE
FOR MANY YEARS, SERVING THOUSANDS OF SATISFIED CUSTOMERS.
P LEASE CALL FOR AN APPOINTMENT AT HOME OR WE CAN MEET
AT THE CEMETERY.
Tel: (908) 722 3130; 1-800-458 – 5467
215-345-5020
or 800-243-1460.

Similar documents

OUR LADY OF CZESTOCHOWA MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ

OUR LADY OF CZESTOCHOWA MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ THE PAULINE FATHERS P.O. BOX 2049 - 654 FERRY ROAD • DOYLESTOWN, PENNSYLVANIA 18901

More information

XXV Niedziela XXV Sunday

XXV Niedziela XXV Sunday Krempa Associates, Inc. Registered Investment Advisor Helping Clients Achieve Their Financial Goals and Dreams Since 1971 Albert C Krempa Jr CLU, ChFC, CFS

More information

Easter 2007

Easter 2007 Polski Adwokat! Polish Lawyer! Henry F. Siedzikowski, Esquire 925 Harvest Drive Blue Bell, Pensylvania 19422. Phone: (215)-977-1000 Fax: (215)-977-1099 E-mail: [email protected]

More information