medžlis iz srebrenik 2013. godina

Comments

Transcription

medžlis iz srebrenik 2013. godina
BILTEN
MEDŽLIS IZ SREBRENIK
2013. GODINA
IZDAVAČ:
Medžlis Islamske zajednice Srebrenik
UREDNIK:
Damir ef. Babajić
REDAKCIJA:
Damir Babajić, Refik Hodžić,
Mevludin Joldić, Esmir Selimović
ZA IZDAVAČA:
Mevludin Joldić
TEHNIČKI UREDNIK:
Ismail Ćidić
ADRESA:
E-MAIL:
BR TELEFONA:
RIJEČ
UREDNIKA
ES-SELAMU ALEJKUM
U 2013. godini mnogobrojne su aktivnosti koje je obilježio Medžlis IZ-e Srebrenik a zasigurno ono što je obilježilo
2013. godinu je jedinstvena članarina, rješavanje pitanja placa gradske džamije, popis stanovništva u Bosni i Hercegovina gdje je Medžlis IZ Srebrenik uzeo također veliku ulogu, te otvorenje džamije u Zahirovićima, kao i gradnja
mnogobrojnih dobara na našem Medžlisu, o čemu Vam i pišemo u ovom broju.
Nismo u mogućnosti pobrojati sve aktivnosti koje su na području Medžlisa IZ-e Srebrenik ali zasigurno ćemo se u
buduće potruditi da uvrstimo u bilten sve događaje i aktivnosti koje su obilježile godinu iza nas. Medžlis islamske
zajednice Srebrenik će ubuduće pratiti sve aktivnosti koje doprinose poboljšanju rada Medžlisa, njenih džemata kao
i svakog člana svoje zajednice.
U nadi da ćemo dobiti podršku svojih članova, svih Vas, najiskrenije Vam se zahvaljujemo, kako na dosadašnjoj pomoći, tako i na pomoći koju očekujemo od Vas.
Urednik
OSVRT GLAVNOG IMAMA REFIK EF. HODŽIĆA
NA RAD VJERSKO-PROSVJETNE SLUŽBE
MEDŽLISA SREBRENIK
O godini iza nas (2013)
o stanju na polju rada
vjersko-prosvjetne službe
Medžlisa
IZ-e
govori
Neposredna međusobna komunikacija otvara vrata
saradnji na svim poljima rada
glavni imam Medžlisa
Pokazalo se da neposredna komunikacija sa našim
IZ-e Srebrenik Refik-ef.
džematlijama otvara vrata saradnji na svim poljima rada.
Hodžić
Zato smo nastojali da kroz edukativne programe, kroz
vjerske svečanosti, kućne posjete, kroz iskazanu humanost
Rad medžlisa u prošloj
godini
i brigu naspram džematlija u nevolji, kroz obične svakod-
odvijao se u tri
nevne razgovore, ukažemo na ulogu svakog pojedinca u
osnovna pravca: Na polju
kreiranju našeg životnog ambijenta kojim je dragi Bog
jačanja administrativno-pravnog okvira, na jačanju ekon-
zadovoljan. U protekloj godini bilo je lijepih inovativnih
omskih pretpostavki za efikasno funkcionisanje medžlisa i
primjera u radu naših džematskih imama na tom polju,
na vjerskom odgojno-edukativnom polju.
koji su pomenute aktivnosti prepoznali kao korak do uspjeha u svom imamskom radu. Svakako da su i sve druge
Osvrnemo li se na pojedine segmente rada medžlisa,
službe medžlisa u tom smislu dale svoj doprinos, tako da
suočit ćemo se sa pokazateljima koji nam daju za pravo
su pomenuta nastojanja dala i određene konkretne rezu-
da kažemo da smo i u protekloj godini napravili dodatan
ltate.
iskorak u popoboljšanju stanja sveukupnog vjerskog života na području našeg medžlisa. To je vidljivo u mnogim
segmentima rada (infrastruktura, kadrovska struktura,
Vjerski odgojno-obrazovni rad sa omladinom u vrhu pri-
mektebska nastava, , komunikacija sa našim džematlija-
oriteta
ma, saradnja sa drugim institucijama iz vjerskog i društvenog života itd.)
Svjesni uloge omladine u svakom društvu koje se nada
nekoj prosperitetnijoj budućnosti, u protekloj godini smo
nastojali da na polju rada sa omladinom napravimo do-
Kada je u pitanju rad vjersko-prosvjetne službe medžli-
datni iskorak posebno na polju njenog vjerskog odgoja i
sa, pored redovnih aktivnosti u našem radu, nastojali smo
edukacije. Svakako da temeljnu aktivnost i segment rada
unijeti dodatne svježine u vjerski odgojno-edukativni rad.
kojem se poklanja najviše pažnje predstavlja mektebska
Prvenstveno mislim na efikasniju komunikaciju sa našim
nastava i vjeronauka u školi. Mektebska nastava na pod-
džematlijama, na rad sa omladinom i rad sa ženskim
ručju MIZ-e Srebrenik organizirana je u 46 mekteba. Broj
dijelom džemata.
upisanih polaznika mekteba u posljednjiih nekoliko godina kreće se oko 2.000. Svakako da konstantno nastojimo
4 | BILTEN | MIZ SREBRENIK
da broj polaznika povećamo na način što ćemo im mekteb učiniti interesantnim i privlačnim. U tom smislu poduzimamo razne korake. U protekloj godini dodatno smo
nastojali da rad mekteba što više medijski propratimimo kroz elektronske medije (lokalni radio i TV,web portal
medžlisa) kao i dostupne printane medije. U svim našim
manifestacijama,čak i u centralnim, nastojali smo da naša
omladina bude u prvom planu. S tim ciljem nastojimo
da pokrenuti mektebski list „Kandilj“, učinimo održivim,
koji nudi dodatnu pomoć u vjerskom educiranju mladih
i dodatni prostor za prezentaciju rada mekteba, čije su
stranice otvorene za polaznike mekteba, a koji su ga prepoznali kao svoj list.. Imajući u vidu da kvalitet mektebske
nastave uveliko zavisi i od uslova u kojima se ona izvodi,
ulaganje u obezbjđivanju uslova rada u našim mektebima, u samom je vrhu naših prioriteta. Tako je većina naših
mektebskih učionica uslovna za rad, a mnoge od njih su
opremljene savremenim nastavnim tehničkim pomagali-
Uloga žene muslimanke kao majke i odgajateljice zaslužuje bolji tretman u društvu
U protekloj godini takođe smo posvetili dodatnu pažnju programskim sadržajima u čijem fokusu je žena muslimanka kao majka i odgajateljica, kao stub porodice. Obzirom da je danas u društvu uloga žene muslimanke kao
majke i odgajateljice uveliko devalvirana, smatrali smo
da projekat
„Edukacija žene muslimanke“ pokrenut s
ciljem upoznavanja žene sa islamskim učenjem, moralnim vrijednostima i načinom života prožetim islamskim
vrijednostima, treba obogaćivati novim programskim
sadržajima kako bi naša žena muslimanka što efikasnije
odgovorila svojoj ulozi majke i odgajateljice u porodici. Za realizaciju projekta angažirane su dvije mualime.
Pomenuti projekat se realizira dva puta sedmično po dva
nastavna sata u prostorijama medžlisa, a u vrijeme mjeseca ramazana proširije se i na naše džemate.
ma. Na tom planu nastavljen je kontinuitet i protekloj godini. Sportska međumektebska druženja za sve polaznike
mekteba kao i mektebske ekskurzije su postale tradicija
na području našeg medžlisa.Mnogi naši imami organizirali su mektebske ekskurzije gradovima širom BiH, a
posebno zanimljive ekskurzije bile su izvan granica BiH,
koje nisu izostale ni u protekloj godini. (Austrija - Beč)
Među korake koji afirmišu rad sa omladinom svakako
spada i uvezivanje rada polaznika mekteba i vjeronauke u
školi kroz određene zajedničke projekte, što se i u protekloj godini potvrdilo kroz zajedničko učešće u manifestaciji
obilježavanja rođenja poslanika Muhammeda a.s.
Primjera efikasnog rada imama na polju islamske edukacije omladine koja nije obuhvaćena mektebskom nastavom, sve je više i uglavnom taj rad se odvija kroz pro-
Planovi za 2014, godinu
Kada su u pitanju naši planovi za narednu godinu na polju
vjersko-prosvjetnog rada nastojaćemo da unapređujemo
sve segmente vjersko-prosvjetnog rada, a posebno one
ovdje pomenute. U narednoj godini ćemo dodatnu pažnju posvetiti medijskoj prezentaciji rada našeg medžlisa
kako bi pripadnici naše zajednice imali što realniju sliku
kada je u pitanju njeno funkcionisanje. Svima koji su na
bilo koji način pomogli funkcionisanje naše zajednice
najiskrenije zahvaljujemo, uz dovu Allahu dž.š. da njihov
trud i sve uloženo višestruko nagradi. Pozivamo naše
džematlije na zajedničku saradnju na svim projektima koji
imaju za cilj afirmaciju i prosperitet naše zajednice.
jekat islamske edukacije mladih i realizaciju programskih
sadržaja iz tog projekta kao što su: predavanja, tribine,
omladinska druženja, razni kursevi, humanitarni rad itd.
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 5
JEDINSTVENA
ČLANARINA
Č
ovjek je po svojoj prirodi socijalno biće, život
u zajednici čovjekova je potreba, ona mu
određenu sigurnost daje. Da bi jedna zajednica imala određenu sigurnost potrebno je
da bude sazidana od pojedinaca koji se čvrsto oslanjaju
jedan na drugog i koji su spremni dio sebe u nju ugraditi. Mi Bošnjaci muslimani imamo svoju Islamsku zajednicu koja je naša potreba i koja treba nas, one koji će je
jačati i pomagati, one koji će njenoj sigurnosti doprinositi
i sami se u njoj sigurnim osjećati. Jedan vid pomaganja
naše Islamske zajednice je redovno plaćanje članarine.
Biti član IZ-e i istoj redovno plaćati članarinu, ulaganje je
u Dunjaluk i Ahiret. U tom smislu Allah dž.š. nas poziva:
”I onim što ti je Allah dao Onaj svijet traži i udio svoj na
ovom svijetu ne zaboravi…” (Kasas, 77)
Allah dž.š. ljude koji članarinu plaćaju spominje u objavi:
„Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj
svijet vjeruju i koji klanjaju i zekat daju i nikoga se osim
Allaha ne boje, oni su, nadati se je, na pravom putu“.
(Tevbe, 18)
Održavati džamiju znači biti njen život. Ona će svima
koji joj život znače biti svjedok u vječnom životu. Zahvaljujući našoj članarini imamo žive džamije, mjesta sedžde
imamo, džamije koje nas orjentiraju i odgajaju. Tvoja članarina će na Ahiretu biti tvoj kapital jer će izaći pred tebe
i svjedočiti; odvajao je od svog kapitala i džamiji davao
snagu da sakuplja i ujedinjuje Allahove robove, da u njoj
uče Allahovu riječ i stiču znanje o vjeri kako bi spremno
koračali kroz život i savladavali njegove izazove.
Ezan je također svjedok. Poslanik nas podučava da će
sve što ezan čuje od stvorenja Božijih svjedočiti onome
ko ga uči te bi, kad bi znali vrijednost ezana, ljudi se
natjecali ko će ga učiti. Ezan nije i neće biti svjedok samo
muezinu. Svjedočit će i onima koji su dali snagu učaču.
Mi i naša članarina smo ezanu lijeha iz koje on niče i širi
područja Medžlisa IZ-e Srebrenik.
svoje rodne grane Allahovom zemljom.
Najprije da vas podsjetimo da je Islamska zajednica u
Mekteb je centralno mjesto džemata. Najvažnije u
BiH osnovana sa namjerom okupljanja svih muslimana iz
opisu imamskoga posla. Najpreče u brizi džematskog
naše države u jednu zajednicu. Kao institucija Islamska
odbora a svima nama obaveza proizašla iz prve i objave
zajednica štiti vjerska i druga prava svojih pripadnika.
uopće. Islam je rijeka a mekteb mu je glavna pritoka.
Njen cilj je da svi njeni pripadnici žive u skladu sa is-
Naša članarina je uzrok pa u mektebima niče, raste
lamskim normama. Medžlisi su organi Islamske zajednice
i stasava trajno dobro. Dobro koje će produžiti život
na terenu, a ujedno i poslodavci imama od čije us-
džamiji i džematu ali i ono dobro koje će roditeljima
pješnosti u organizaciji i radu najviše zavisi postizanje cil-
donositi korist i nakon njihove smrti. Koliko djece prođe
ja. Da bi ostvarili cilj imami rade na promovisanju dobra
kroz mekteb, toliko je svjedoka o tvom dijeljenju i borbi
i odvraćanja od zla i to najviše preventivnim djelovanjem
na Božijem putu. Kad se na Ahiretu sakupimo, izaći će
na svijest pripadnika Islamske zajednice.
to djelo koje se članarina zove pred nas u liku te mek-
Također, uspješnost u organizaciji i radu ove zajednice
tebske djece i svjedočiti o svakom onom ko je pomogao
zavisi od požrtvovanosti i njenih pripadnika. Čast nam
da nauči vjerovati, da nauči Kur’an učiti i svoju vjeru
je napomenuti da muslimani u BiH, znaju i hoće graditi i
prakticirati. Članarina IZ-ci, članu omogućava pristup
čuvati svoju zajednicu, te smo za opstanak naše zajed-
obredima i institucionalno predstavljanje naše uzvišene
nice najviše zahvalni vama.
vjere. U njoj postoje obredi koji se mogu obaviti samo
u džematu. Džuma je takav obred i da nije onih koji
Danas smo pred projektom koji će uveliko ojačati našu
džamije održavaju, ezanu snagu daju i pritoke džematu
zajednicu i olakšati njeno djelovaje. Naime uvođenjem
kroz mekteb jačaju, gdje bi je i s kim obavili?? Takav je i
mjesečne članarine koja će biti jedinstvena i centralizo-
bajram i dženaza namaz.
vana za sve pripadnike Islamske zajednice sa područja
Medžlisa IZ Srebrenika rješavamo sljedeće probleme:
Članarina nije, kao što se nažalost pogrešno poima
- Svi pripadnici IZ-e sa područja Medžlisa IZ Srebrenik,
kod priličnog broja naših ljudi, ulaganje u smrt. Naprotiv,
postaju članovi islamske zajednice čime im se pruža
ona je ulaganje u život, kako dunjalučki jer zahvaljujući
sigurnost u ostvarivanju prava,
njoj naša sela i gradovi imaju žive džamije a one su
- Uklanja se dosadašnje nejednako obvezivanje članova,
njihov identitet, tako i u ahiretski, onaj stvarni jer je ona
- Olakšava se uplata članarine.
dobro djelo, ona je borba na Božijem putu imetcima,
- Finansiranje obaveza prema uposlenicima realno
ona je istinsko ulaganje u naš ahiretski život jer se dijel-
prelazi na Medžlis, čime je malim džematima olakšano
jenje u islamu definiše kao, davanje od sebe sebi. Zato,
funkcioniranje,
dragi brate kad plaćaš članarinu ti ne daješ nikom, do
- Ostvaruje se islamski princip bratske solidarnosti.
sebi. Kroz nju sebe i našu zajednicu na Dunjaluku jačaš
a samo sebi za Ahiret uplaćuješ jer je kako Poslanik veli:
IZVOD IZ PRAVILNIKA O ČLANARINI
„Podijeljeno naše“. Budimo od onih koji će jačati osjećaj
pripadnosti svojoj vjeri i svojoj zajednici stalno to dokazujući brigom za njene potrebe.
Član 3.
U Medžlis Islamske zajednice Srebrenik se učlanjuju svi
pripadnici islamske zajednice, sa područja MIZ-e Srebre-
POŠTOVANI,
Želimo vas obavijestiti da planiramo od 01.01.2013.
g. uvesti mjesečnu članarinu koja će biti jedinstvena i
nik, sa navršenih 25 godina života.
Ukoliko je lice iz prethodnog Stava stupilo u brak prije
nego je napunilo 25 godina života, učlanjenje se vrši u
centralizovana za sve pripadnike Islamske zajednice sa
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 7
mjesecu u kome je sklopljen brak.
braku, odnosno 2,50 KM za samce ostvajuju sljedeća
Svi pripadnici IZ-e sa područja MIZ-e Srebrenik, mlađi
prava:
od 25 godina, koji nisu u braku, uživaju sva prava kao
- Ostvaruju pasivno biračko pravo (pravo biti biran u
i članovi MIZ-e Srebrenik ukoliko su njihovi roditelji ili
organe IZ BiH) u skladu sa Izbornim pravilima u IZ u BiH.
staratelji članovi MIZ-e Srebrenik.
- Jedini imaju pravo učešća na licitacijama za izdavanje
u zakup vakufske imovine po pravilima koje utvrđuje
Član 7.
Vakufska direkcija. Članstvo u MIZ Srebrenik za konkuri-
Članovi MIZ-e Srebrenik su dužni plaćati mjesečnu čla-
sanje po ovoj alineji za pravna lica računa se prema
narinu.
članstvu vlasnika odnosnog pravnog lica.
Članarina se plaća do 25-og u mjesecu, za tekući
- Imaju pravo ukopa u mezarje koja su u vlasništvu IZ.
mjesec.
- Imaju pravo na redovne vjerske usluge koje su defini-
Članarina se može plaćati i unaprijed ali najviše za cijelu
sane u opisu rada imama a prema kategorizaciji džema-
tekuću godinu.
ta (džuma namaz, dnevni namazi, teravih namaz, mektebska nastava) i vandredne vjerske usluge uz naknadu
Član 8.
(mevlud, tehvid, šerijatsko vjenčanje, akika useljenje u
Naplata članarine vrši se:
kuću, sunnetluk i sl.)
- po braku,
- samci (lica koja nisu stupila u brak a navršila su 25 go-
8,00 KM
dina starosti, razvedena lica i hudovci ili hudovice).
Članovi koji plaćaju mjesečnu članarinu od 8,00 KM po
braku, odnosno 4,00 KM za samce ostvajuju sljedeća
Član 12.
prava:
Korisnici socijalne pomoći, koji su nesposobni za
- Ostvaruju sva prava koja se garantuju uplatom čla-
privređivanje i nemaju vlastitih sredstava za izdržavanje
narine od 5,00 KM
uplaćuju godišnju članarinu od 2,00 KM za brak, odnosno 1,00 KM za samce.
- Po isteku jedne godine od dana učlanjenja, a u slučaju
Lica iz prethodnog stava svoj status dokazuju potvrdom
smrti, besplatno će im se obaviti vjerske usluge dženaze
od organa nadležnog za socijalni rad.
(organizacija dženaze, učenje jednog tevhida, učenje
sura na kaburu – jedan imam, učenje sedmice. učenje
Član 32.
sure Mulk, Talkin dova)
Pripadnici IZ, nastanjeni na području MIZ-e Srebrenik, koji su bili obavezni izmiriti članarinu do stupanja
- Po isteku jedne godine od dana učlanjenja, a u
na snagu ovog Pravilnika dužni su, po dosadašnjem
slučaju smrti, besplatno će im se obaviti tehničke usluge
Pravilniku o članarini, istu izmiriti u roku od 6 mjeseci od
dženaze (tabut, ćefini, daske, bašulk, pokrivač, ručke,
stupanja na snagu ovog Pravilnika.
higijenski paket i prevoz unutar Općine), gasul, upotreba
Ukoliko lice iz prethodnog stava ne izmiri članarinu
gasulhane i učenja 5 salavata u džematima MIZ Srebre-
u roku od 6 mjeseci, bit će dužno izmiriti sav dug po
nik.
ovom Pravilniku.
5,00 KM
Članovi koji plaćaju mjesečnu članarinu od 5,00 KM po
8 | BILTEN | MIZ SREBRENIK
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 9
AKTIVNOSTI U DŽEMATU
CENTAR SREBRENIK
BAJRAMSKI PAKETIĆI U DŽEMATU CENTAR
SREBRENIK
DŽEMAT C. SREBRENIK U 2013. GODINI:
- U proljeće je u haremu Gradske džamije od strane
Mulahmetović potoka zasađeno 65 čempresa, vrijednost projekta oko 600,00 KM (šest stotina KM).
- Završni ispiti u dž.ematu C. Srebrenik kojima su
prisustvovali gl. imam, predsjednik i ambasador Kraljevine Saudijske Arabije u BiH. (Članak i slika br. 1554.
u prilogu)
- U mjesecu Ramazanu u haremu džamije je izgrađena fontana i za 27. večer Ramazana u rad puštena.
Vrijednost projkta je 3000,00 KM (tri hiljade KM), a
donator je bio hadži Sadik Ibraimi. (Sliku fontane br.
1759, a ako nađem ljepšu poslat ću ti naknadno).
- Hatma dove 27. noći RAmazana (članak i slika
CENTAR_pano u prilogu)
- Oba Bajrama je podijeljeno djeci po 150 paketića.
- U septembru na džamiji zamijenjeno 19 prozora. Postavljeni PVC prozori petokomorni sistem. u
smeđoj boji, stakla lui-argon (toplotna i zvučna
izolacija). Vrijednoist projekta je 6400,00 KM (šest
hiljada i četiri stotine KM) - donacije džematlija (slika
br. 1757.
- U novembru izvšena adaptacija donjeg dijela
munare, vrijednost oko 1000,00 KM ( jedna hiljada
KM).
P
ripreme za Bajram uvijek počinju nekoliko dana
prije. Kad je u pitanju Kurban-bajram, najprije se
obilaze kuće onih se se spremaju na hodočašće u
Sigurni Grad. Pred Bajram,muškarci traže pogodne
kurbane,a hanume posebno urede kuće, pa one
mirišu i blistaju.
Na dan Bajrama, muškarci odlaze na Bajram-namaz obučeni u najbolja odijela. Tako je bilo
i u džematu Centar Srebrenik. Djeca uglavnom
dijele kurbane i pri tome budu darivani poklonima.
Ovog Bajrama (kao i prethodnih) najmlađi u džematu Centar Srebrenik su imali dodatni razlog za
radost. Bajramska radost upriličena je u Gradskoj
džamiji u Srebreniku drugog dana Bajrama
(27.11.2012.), za učenike mekteba Centar Srebrenik i za ostele mališane. Prelijepi ambijent Gradske
džamije u Srebreniku, dodatno je bio okićen i
obasjan nasmijanim i veselim licima mališana.
Oko 160 nasmijanih lica izašlo je iz džamije sa
paketićima na kojima je ispisano: BAJRAM ŠERIF
MUBAREK OLSUN, džemat Centar Srebrenik.
Imam Gradske džamije, Emir ef. Brašnjić, je sa
članovima džematskog odbora učenicima čestitao
Bajram poželivši im mnogo uspjeha u školovanju i
životu općenito. Čestitka je upućena i roditeljima,
sa željom da se ispune njihova očekivanja i nade sa
kojima djecu ispraćaju u mekteb.
10 | BILTEN | MIZ SREBRENIK
ZAVRŠNI ISPITI U DŽEMATU CENTAR
o završenom stupnju mektebske pouke, te je iska-
SREBRENIK
zao želju da poslije podne-namaza prisustvuje ovoj
D
manifestaciji.
ana 25.5.2013. (subota), upriličeni su završni
ispiti u svim džematima na području MIZ-e
Ambasador Althakfi i gl. imam Hodžić, su učenici-
Srebrenik. U džematima je bilo svečano, uz pri-
ma uručili svjedočanstva o završenom stupnju
godne programe i ispitivanja kroz koje su učenici
mektebske pouke. Ovoj manifestaciji, uz impozantan
mogli pokazati svoje znaje stečeno u mektebu. U
broj djece, prisutvovao je i veliki broj džematlija koji
nekim džematima upriličeni su hedije ili paketići za
su zajedno sa učenicima podijelili radost.
učenike mekteba. Na licima roditelja se vidjela radost što njihova djeca pohađaju mekteb, te će tako
nositi emanet islama na našim prostorima.
Posebno je bilo svečano u džematu Centar
Srebrenik. Naime, istog dana, ambasador Kraljevine Saudijske Arbije, njegova eminencija Eid
Mohammed Al-Thaqafi boravio je u radnoj posjeti
općini Srebrenik. Nakon što je učenjem Fatihe odao
počast srebreničkim šehidima na centralnom šehidskom obilježju u Srebreniku, ambasador je posjetio
Gradsku džamiju u kojoj je klanjao podne-namaz.
Srdačnu dobrodošlicu su mu priredili gl. imam
Medžlisa Refik ef. Hodžić, predsjednik IO Medžlisa
Mevludin ef. Joldić, te imam Gradske džamije Emir
ef. Brašnjić. Dolaskom pred džamiju, ambasador je
iskazao svoje zadovoljsrtvo prisutvom velikog broja
djece. Još više ga je obradovala vijest da se danas
u džematu C. Srebrenik održavaju završni ispiti,
te da će učenicima biti dodijeljena svjedočanstva
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 11
CENTRALNA MEVLUDSKA SVEČANOST
Centralna svečanost upriličena je 12. rebiul-evela 1434. hidžratske godine, to jest u četvrtak 24. januara 2013
godine u džamiji džemata Centar Srebrenik, nakon podne-namaza.
Povodom rođenja Božijeg poslanika Muhammeda, a.s. u džamiji C.Srebrenik u četvrtak iza podne- namaza upriličena je centralna mevludska svečanost na području Medžlisa islamske zajednice Srebrenik.
U bogatom vjerskom programu u kojem su učeni ajeti iz Kur’ana Časnog, ilahije i odlomci iz Mevluda učešće su
uzeli srebrenički imami. Prisutnima se obratitio glavni imam Medžlisa Srebrenik Refik-ef Hodžić. Svečanosti je prisustvovao glavni imam, predsjednik Medžlisa Mevludin-ef Joldić, srebrenički imami, i mnogobrojne džematlije.
Na početku svečanosti kratak govor je održao imam džamije u C.Srebreniku Emir efendija Brašnjić. On je poželio
dobrodošlicu svim prisutnim i izrazio oduševljenje što se džamija u C.Srebreniku popunila do posljednjeg mjesta.
Naglasio je značaj u slijeđenju posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda a.s.
Nakon obraćanja imama džamije Emir efendije uslijedilo je izvođenje prigodnog mevludskog programa kojeg su
izveli imami Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik. Prisutni su mogli uživati u preljepom učenju odlomaka Kur’ana,
učenju ilahija i kasida, te interpretiranju odlomaka Mevlud-i šerifa. U sklopu programa džematlijama se obratio i
Refik-ef Hodžić, glavni srebrenički imam koji je u svome predavanju između ostalog istakao nužnost posjedovanja ljubavi prema Muhammedu, a.s, najodabranijem ljudskom biću, potrebe stalnog donošenja salavata na njega,
oživljavanja njegovog sunneta i postupanje po njemu. On je govorio o poslaniku Muhammedu a.s. i vrijednostima u
slijeđenju sunneta kojeg nam je ostavio Muhammed a.s.
12 | BILTEN | MIZ SREBRENIK
AKTIVNOSTI U DŽEMATIMA U 2013. GODINI
LJENOBUD:
Aktivnosti sprovedene u džematu Ljenobud u 2013. godini obilježile su sljedeće: renoviranje vakufske kuće, priključak
gradske vode u iznosu oko 10 hiljada KM. U džamiji urađena plastična stolarija sa ulaznim vratima, urađena staza u
haremu, pločice u hodniku i abdesthani, dupla vrata u hodniku, novi ćurs, nova mimbera te ograda na mahfilu. Urađen
kanalizacioni priključak. Posađeni čempresi u haremu džamije. Sve nabrojani projekti koštali su 50 hiljada KM.
DEDIĆI:
Aktivnosti sprovedene u džematu Dedići u 2013. godini obilježile su sljedeće: dovršeni su radovi na vakufskoj kući,
urađena stolarija, pokrivena kuća.
BRDA:
Aktivnosti sprovedene u džematu Brdima u 2013. godini obilježile su sljedeće: uređenje i ograđivanje mezarja.
KUGE:
Aktivnosti sprovedene u džematu Kuge u 2013. godini obilježile su sljedeće: renoviranje vakufske kuće.
OMERBAŠIĆI:
Aktivnosti sprovedene u džematu Omerbašići u 2013. godini obilježile su sljedeće: renoviranje munare.
JEŽINAC:
6.7.2013. organizovan je mevlud u dzamiji. Gost predavac je bio hafiz Sabahudin Skejic.
U 2013. godini nabavljen je projektor za mekteb zahvaljujuci Ameli Rustemovic koja zivi u Americi.
U 2013. godini pokrenuto je pitanje dogradnje mektebske ucionice i imamskog stana i rekonstrukcija dzamije.
U toku ramazana su organizovana omladinska sijela a za lejletul kadr je organizovan sehur. Ovu aktivnost dzemat
Ježinac provodi vec nekoliko godina a ove godine je jos nekoliko džemata po uzoru na nas organizovalo ovu aktivnost. Na Ahiret je preselio hadžija Ibrahim Hasanović, jedan od najvećih dobročinitelja u našem džematu.
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 13
INTERVJU:
Mevludin ef. Joldić
Razgovarao: Damir-ef. Babajić
važan projekat IO Medžlisa je imenovao inicijativni odbor
koji je aktivno uzeo učešća i radio na realizaciji ovo pro-
O godini iza nas (2013) govori predsjednik Medžlisa IZ-e
jekta. Općinsko vijeće je dodijelilo plac IZ-i za izgradnju
Srebrenik Mevludin-ef. Joldić.
gradske džamije u u veličini od 743 metra kvadratna, koji
je medžlis bio obavezan platiti. U tu svrhu mi smo or-
Damir-ef.: U protekloj godini Medžlis IZ-e Srebrenik je
ganizirali donatorsku veče i zahvaljujući našim vrijednim
realizovao mnogobrojne projekte i aktivnosti. Možete li se
donatorima istu veče se javlja jedan nas donator-vakif koji
kratko osvrnut na te projekte u 2013 godini?
izražava želju i volju da sam plati ovaj plac u iznosu od
71.ooo.oo km a poslije njega i mnogi drugi su dali znča-
Na području MIZ-e Srebrenik okom 2013-e godine,
jne priloge za ovu namjenu. Nakon uplate plac za grad-
obilježeno je niz značajnih projekata i poslova. Najznača-
sku džamiju je uknjižen kao vakuf i vlasništvo je IZ-e. Ovih
jniji projekat koji bih ovdje izdvojio je projekat jedinstvene
dana izrarađen je i glavni izvedbeni projekat i podnesen
čanarine koji je u 2013 godini implemenran a od strane
zahtjevza građevinsku dozvolu. Izražavamo svoje veliko
skupštine usvojen i kao takav značajno nam olakšo pitan-
zadovoljstvo zbog ove činjenice i nadamo se inšaallah da
je finansiranja i redovnog praćenja obaveza za uposlene
će izgradnja što prije započeti.
imame i službenike IZ-e našega Medžlisa. Koristimo priliku da se svim članovima Islamske zajednice imamima,
Važno je ovdje i to kazati da je Islamska zajednica u
džematskim odborima članovima skupštine zahvalimo
prošloj godini vrlo aktivno radila na popisu stanovništva
na razumijevanju i podršci ovag za sve naše džemate i
a u cilju pomoći i informisanja naših članova o ovom ve-
važnog projekta. Uz ovaj projekat ponuđena je i dodatna
likom pitanju i za nas Bošnjake u postratnom vremenu i
članarina –pogrebnina koja je sve više bila zahtjev naših
najvažnijem projektu. Svi naši imami su uradili veliki dio
članova radi lakšeg i jednostavnijeg plaćanja i obavljanja
posla i zajedno sa drugim bošnjačkim organizacijama vrlo
usluga u slučaju preseljenja naših umrlih na bolji svijet.
odgovorno prišli ovom projektu za kojeg se nadamo da
Značajan broj naših džematlija se učlanio u ovaj fond i
će dati i dosta pozitivne efekte.
ostvario pravo i to po vrlo povoljnim uvjetima.
Otvor dzamije u džematu Zahirovići i otvor musalle u
Drugi po nama isto tako vrlo značajan projekat je rješavanje dugo prisutnog pitanja plaća za gradsku džamiju u
centru našega grada Srebrenika. Ovaj način koristm da
obavijesti sve članove IZ-e a i druge da smo Allahu dragom hvala ovih dana i okončali i to vrlo uspješno. Za ovaj
14 | BILTEN | MIZ SREBRENIK
džematu Brnčani su i svečano i zvanično otvoreni i time
postali vakuf IZ-e na korištenje svim muslimanima.
Damir-ef.: Poteškoće u realizaciji ovih projekata su
nazaobilazne?
Svakako, poteškoća ima ali uz Allahovu pomoć i skren
nijet da se učini hajr i napredak za sve muslimane i uz
podršku čestitih članova svi problemi su rješavani i uspješno prevazilaženi. Želimo kazati da je u cilju rješavanja odrećenih pitanja i funkcionisnja svi naših dzemeta
islamska zajednica,sa svojim organima donijela određene
odluke i pravilnike kako bi svi njeni članovi bili isto tretirani
i uslugama od strane islamske zajednice zadovoljeni.
Damir-ef.: Kakvi su planovi za narednu godinu?
Prije svega implementacija već započetih projekata,infrastrukturnih :izgradnja džamija, mekteba ,vakufskih
kuća,obnova starih džamija te nastavak svih značajnih
aktivnosti za koje se ukaže potreba i novonastale prilike.
Mnogi naši džemati su u aktivnostima oko održavanja
obnove i rekonstrukcije objekata a sve radi poboljšanja
uslova rada i boljeg ambijenta za sve nas. Pozivamo sve
naše članove islamske zajednice da prate rad i djelovanje
naše zajednice da pomažu,sugerišu, predlažu i daju nove
ideje i metode rada a sve u cilju jačanja zajednice transparetnijeg rada i boljih uslovaza vjerski život na našem
medzlisu.
Damir-ef.: Šta se može kazati za ovaj bilten kao novinu
u radu?
Događaji koji nisu zapisani nestaju iz sjećanja i kao da se
nisu ni desili reče Mula-Mutafa Bašeskija, pa neka na ovim
stranicama biltena bude zapisano sve šta je urađeno i šta
će se ako Bog da raditi. Es-selamu alejkum!
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 15
AKCIJA IMAMA MEDŽLISA IZ-e
SREBRENIK NA UREĐENJU VAKUFA
U
utorak 16. aprila 2013.godine imami sa po-
za potrebe islamske zajednice.Medžlis IZ-e Srebrenik
dručja Medžlisa IZ-e Srebrenikradili su na
se obratio Vakufskoj direkciji u Sarajevu za realizaciju
čišćenju vakufske parcele i izvršili zasad oraha
projekta zasada oraha u pomenutom vakufu, na što su
na istoj parceli. Ovo je bio samo nastavak akcije jer je
dobili pozitivan odgovor.
Medžlis i ranije organizirao sličneakcije, čišćenje vakufaskih parcela. I ovaj put je bio značajna broj imama
Vakufska direkcija Sarajevo i H.O. Alkawther Kuwajt u
koji su se odazvali na ovu plemenitu aktivnost. Sa nji-
saradnji sa Muftilucima i Medžlisima organiziraju podi-
ma je bio i glavni imam Refik ef Hodžić i predsjednik
zanje zasada oraha na vakufskim parcelama, te Medž-
Medžlisa IZ-e Srebrenik Mevludin ef. Joldić.
lis IZ-e Srebrenik je uspješno realizirao ovaj projekat i
nadamo se još sličnim projektima.Molimo Uzvišenog
Na inicijativu predsjednika Medžlis IZ-e Srebrenik,
Mevludin-ef Joldića, koju su svesrdno podržali ima-
da nagradi sve one koji su na bilo koji način pomogli
da ovaj projekat ugleda svjetlo dana.
mi ovog Medžlisa, u utorak, 16. aprila ove godine,
je istog dana realizovana akcija proljetnog košenja i
Molimo Allaha da nagradi vakife ove parcele, a ima-
čišćenja vakufske parcele i podizanje zasada oraha.
mima podari svaki hajr, uspjeha u budućem radu i
Prije nekoliko dana Medžlisu IZ-e Srebrenik obratile
snage za nove projekte. Amin!
su se Mujić Hava i Hodžić Hanifa iz Srebrenika da
žele uvakufiti svoju nepokretnu imovinu parcela k.p.
br: 711, k.o. Gornji Moranjci, u džematu G.Moranjci
SKUPŠTINA MERHAMETA
Dana 24.04.2012.godine, u plavoj sali Doma kulture u
Srebreniku, održana je svečana sjednica Skupštine MDD
„Merhamet“ Srebrenik, kojom je na prigodan način
obilježena 20. godišnjica formiranja podružnice ovog
dobrotvornog društva u Srebreniku. Sjednici su prisustvovali općinskih vlasti, vjerskih zajednica, predstavnici
boračkih udruženja, privrednih kolektiva te javnih ustanova i preduzeća s područja općine Srebrenik i TK-a.
„Krajem aprila 1992. godine grupa humanih ljudi koji u
ratnom vihoru više nisu mogli mirno posmatrati izbjeglice i nemoćne kako idu od vrata do vrata i mole za pomoć, odlučila je da i u Srebreniku formira dobrotvorno društvo Merhamet. Zajedno s ostalim strukturama civlne vlasti,
u najtežim ratnim vremenima kontinuirano smo pružali pomoć za oko 25.000 prognanika koji su u Srebreniku našli
utočište, ali i velikom broju gladnih stanovnika ove općine, bez obzira na njihovu nacionalnu i vjersku pripadnost“, istakao je Osman ef. Mujić, predsjednik Općinskog odbora Muslimanskog dobrotvornog društva „Merhamet“ Srebrenik.
Džemat
GORNJI SREBRENIK
U
prošloj godini u džematu G.Srebrenik urađeno je mnogo projekata a najznačajniji je kupovina peći za centralno
grijanje i uspješno riješen dugogodišnji problem zagrijavanja džamije i mektebske prostorije sa podnim grijanje.
Visina investicije je iznosila oko 3700 KM.
Džemat
ĆEHAJE
N
ŠEST NOVIH UČAČA KURANA
ajzanimlljiviji i najsvečaniji program obailježavanja mubarek noći lejletul-kadra u organizaciji MIZ Srebrenik bio je u džematu Ćehaje, gdje su na prigodan način obilježene hatma dove šest polaznika mektebske
nastave Ćehaje. Bila je to izvrsna prilika da svršenici hatme: Ahmetović Naida, Begunić Lejla, Nurković Anisa,
Sinanović Hamza, Ibrić Muhamed, Hodžić Adnan, te ostali polaznici mekteba iz ovog džemata koji su veoma blizu
da ostavare ovaj cilj, predstave se svima onima koji vole Kur’an i omladinu, učenjem odlomaka iz Kurana, ilahija i
poučnih recitacija. Džamija je bila ispunjena vjernicima a lijiepi i melodični glasovi su djelovali osvježavajuće za dušu i
srce svih vjernika koji su bili prisutni.
Svečanost su uveličali prof. Behram-begove medrese u Tuzli Mr. Mensur ef. Husić, imami MIZ-e Srebrenik na čelu
sa predsjednikom Izvršnog Odbora MIZ-e Srebrenik Mevludin ef. Joldićem, koji je u svom obraćanju nakon podjele
diploma svršenicima hatme i prigodnih hedija, koje je obezbijedio džemat i jedan vrijedni džematlija ovog džemata, istakao važnost na polju podučavanja i učenja Kurana. Na kraju je čestitao polaznicina mekteba ovog džemata,
njihovim roditeljima, džemataskom odboru, a posebnu čestitku je uputuo imamu ovog džemata Jasmin-ef. Beguniću
na uloženom trudu i zalaganju na polju mekteba i izvrnoj organizaciji hatma dova za najodabraniju noć Lejletul-kadr. Prof. Husić je istakao da je noć Kadr noć Allahove milosti i spasa u kojoj je počela objava Kurana Allahove
upute cijelom čovječanstvu. Nakon završetka svečanosti džematlije džemata Ćehaje su priredile vatromet koji je
dodatno uljepšao ovo veliko veselju te noći u džematu Ćehaje. Na koncu programa je proučena hatma-dova koja je
posvećena šehidima i vakifima džemata, svim vakifima i svim muslimanima i muslimankama. Svim svršenicima hatmi,
njihovim roditeljima i muallimu čestitamo na postignutom uspjehu uz dovu Uzvišenom da ih obilato nagradi za
uloženi trud i napor.Amin!
18 | BILTEN | MIZ SREBRENIK
LEJLETU-L-KADR U
DŽEMATU ĆEHAJE
U
svetoj knjizi muslimana Kur’anu, u suri Kadr zapisano je da je ova noć bolja od hiljadu mjeseci. U toj noći 610.
godine, u pećini Hira na brdu Nur, nedaleko od Mekke, započelo je objavljivanje Kur’ana, kada je poslaniku Muhammedu objavljeno prvih pet ajeta iz poglavlja El-’Alek. Nakon ovog događaja, Kur’an je postupno
objavljen u naredne 23 godine. Vjernici ovu noć doživljavaju na poseban način, provodeći je u molitvi i ibadetu. U
povodu ove mubarek noći u svim džamijama gdje se klanjao teravih-namaz održani su prigodni programi učenjem
zikra, ilahija i kasida.
Osim što se Lejletu-l-Kadr obilježila u svim džamijama širom Bosne i Hercegovine kao i u svima džamijama svijeta,
sinoć je obilježena i u džematu Ćehaje na najbolji mogući način ova najodabranija noć koja je vrednija od 1000
mjeseci. Pored zajedničkog iftara kome je prisustvovalo oko 100 osoba u haremu džamije, poslije akšama je upriličen lijep program polaznika mektebske nastave sa izvođenjem ilahija.
Ova noć je, također, bila posebna po tome što su se nakon teravih namaza, po prvi put, klanjale nafile u džematu
do samog sehura, a budne i dobro raspoložene džematlije Ćehaja su u veselju i neprocjenjivom ibadetu obilježile
ovu noć, noć za pamćenje-kako sun am kazali. Kako je istakao imam ovog džemata, Jasmin ef. Begunić, ovakav
način obilježavanja noći Kadr, sa zajedničkim iftarom i nafilama poslije Teravih namaza do sehuru postati ako Bog da
tradicija u džematu Ćehaje.
Neka Uzvišeni Allah primi naš post, naše namaze, dobra djela, podari zdravlja i rahatluka, da dočekamo još puno
Ramazana i noći lejletul-kadr. Neka nas Uzvišeni pomogne na putu istine. Amin!
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 19
Džemat
DUBOKI POTOK
2013. godina u džematu Duboki Potok obilježila je mnogobrojne aktivnosti, projekte, a od najznačajnijih izdvajamo opremanje mektepske učionice za potrebe 80 šplaznika mektepske nastave. Učionica je opremljena savremenim
inventarom i svim nastavnim pomagalima. Ukupan projekat je koštao oko 6 hiljada KM.
U haremu džamije izvršeno
je uređivanje, urađena ograda
ispred džamije, ugrađen mermer, te unutar džamije urađena
ograda na mahfilu. Ukupan
projekat ograde iznosio je oko
25 hiljada KM.
OMLADINSKI IFTAR
U
ovoj godini Medžlis IZ-e Srebrenik nastoji koordinirati omladinske aktivnosti, a tako posebno i omladinske
aktivnosti u toku ramazana kada je u džamijama prisutan veći broj omladine.
S obzirom da je ovo prvi put da se na ovakav način organizira iftar na ovom području, organizatori su se
pobrinuli da vrijeme prije a i poslije iftara ispune kvalitetnim sadržajima. Program je počeo u 19:45 učenjem Kur’ana.
Potom se prisutnima, u ulozi domaćina, obratio glavni imam Medžlisa IZ-e Srebrenik, Refik-ef Hodžić koji je iskazao
veliko zadovoljstvo viđenim najaviši nastojanja da ovakva praksa postane tradicijom ovog grada.
Naime, oko 150 mladića i djevojaka iz svih srebreničkih džemata, članova udruženja Zefir, Pustinjska ruža, učenici i učenice medresa, akšamski ezan ove noći dočekaju na zajedničkom iftaru u centralnoj džamiji u Srebreniku.
28.07. 2013. godine, odnosno 20. noći ramazana 1434. h.g. mladi Srebreničani i Srebreničanke (njih 150) su uživali u
druženju i prigodnom programu koji je organiziran u okviru edukacijskog programa za mlade MIZ-e Srebrenik.
Divne trenutke zajedničkog, omladinskog iftara s mladima su podijelili glavni imam MIZ Srebrenik Refik-ef Hodžić,
te predstavnici Međunarodnog foruma solidarnosti-Emmaus gdin. Mohamed Yaser-posrednik u organizaciji iftara, te
predstavnici, ujedno i donatori ovog iftara, Svjetska omladinska islamska asocijacija WAMY iz Saudijske Arabije i RAF
fondacija Ktar, kojima se ovom prilikom zahvaljujemo i molimo Allaha da ih obilato nagradi. Iftaru su, osim Glavnog
imama, prisustvovali još i predsjednik Medžlisa IZ-e Srebrenik, Mevludin-ef Joldić kao i članovi IO Medžlisa Srebrenik.
EKSKURZIJE
POLAZNICI MEKTEBA BRDA, MIZ-E SREBRENIK, POSJETILI JAJCE I TRAVNIK
D
ana 02.06. 2013 godine (nedjelja) iz džemata Brda je
organizirana ekskurzija polaznika mektebske nastave
u Jajce. Uz polaznike mektebske nastave put Jajca
krenuli su I njihovi roditelji (njih ukupno 43). Autobus prepun
radosnih lica djece i roditelja krenuli su iz džemata Brda,
ispred džamije, u 5 h i 30 minuta. Obišli su nekoliko destinacija. Prva destinacija je bila u Travniku gdje su stigli u 09
h, gdje su se počastili ćevapima na plavim vodama. Nakon
toga su krenuli prema Jajcu, gdje su stigli u 11 h i 30 minuta.
U Jajcu su prvo posjetili džamiju Esme-sultanije, tu su klanjali
podne-namaz, a zatim su posjetili Katakombe, Stari grad, muzej Avnoja, vodopade i na kraju su posjetili Plivsko
jezero i mlinove na Plivi. Sve ovo ne bi mogli, i ne bi znali da im Medžlis IZ-e Jajce nije obezbijedio vodiča Sedin ef.
Joldića, koji ih je proveo kroz kraljevski grad I pokazao im sve ove kulturno-historijske spomenike. Ovom prilikom se
zahvaljujemo Medžlisu IZ-e Jajce i Sedin ef. Joldiću koji im je mnogo pomogao da ova ekskurzija bude što ljepša I
ugodnija. Molimo Uzvišenog da im ukabuli njihov trud. U povratku iz Jajca svratili su u islamski centar “Kalibunar”,
u Travniku, gdje su klanjali ikindiju-namaz I gdje ih je Adnan, mujezin ovog džemata proveo kroz ovo veleljepno
zdanje I informisao ih o aktivnostima i historijatu ovog uzornog džemata.
Na kraju polaznici mektebske nastave nisu mogli sakriti ozarena I vesela lica, a jedan od njih nam je kazao: “Hvala efendiji Ramizu što nas je odveo na ekskurziju. Do sada nisam nikad vidio onakve ljepote. Išao sam mnogo puta
sa školom na ekskurziju ali nikada mi ovako lijepa ekskurzija nije bila. Nadam se da će nas efendija I iduće godine
negdje odvest da se ovako lijepo družimo…”.
POLAZNICI MEKTEBA ĆEHAJE, LUŠNICA I
JEŽINAC POSJETILI BOSANSKU KRAJINU
D
ana 18.5.2013. godine u subotu polaznici mektepske
nastave džemata Ćehaje, Lušnica i Ježinca sa svojim muallimima Jasmin ef. Begunićem, Mevludinom
ef. Joldićem i Omer ef. Majstorevićem posjetili su Bosansku
22 | BILTEN | MIZ SREBRENIK
krajinu i kraljevski grad Jajce. Putovanje su započeli u ranim jutarnjim satima ispred nove džamije u Ćehajama ,oko
6 h ujutro, stigli su u Kozarac mjesto prepoznato po stradanju Bošnjaka u proteklom ratu,obišli su spomen obilježje
stradalim Bošnjacima i proučili Fatihu. Nakon Kozarca Svratili su u lijepo mjesto na Uni Bosansku otoku i obišli tri
džamije. Veću pauzu su napravili u Bosanskoj krupi gdje su obišli stari grad ,spomen obilježje šehidima, most žrtava
genocida u Srebrenici. Iz Bosanske krupe na putu prema Bihaću posjetili su stari grad Ostrožac u Cazinu.
U Bihaću ih je dočekao Haris ef. Gobeljić i pokazao im znamenita mjesta u ovom gradu. U Bihaću su posjetili
muzej, kulu, džemiju u centru grada i mezar šehida dr.Irfana Ljkubljankića kao i gradsku džamiju koja je u završnoj
fazi gradnje u Bihaću. Ostali dio vremena djeca su uživalu u gradskom parku pored rijeke Une. Oko 15 h iz Bihaća
su se zaputili prema kraljevskom gradu Jajce preko, Bosanskog petrovca, Ključa i Mrkoljić grada. U Jajcu su posjetili
džamiju sulatnije Esme gdje su klanjali ikindiju namaz a nakon ikindije su uživali u ljepotama vodopada rijeke Plime.
Kući su se vratili oko ponoći, iako se bili umorni od putovanja nisu mogli sakriti na svojim licima veliko zadovoljstvo,
radost i sreću.
Muallimima čestitamo na uspješno završenoj mektepskoj godini, projektu organizacije godišnje ekskurzije, a
polaznicima mektepske nastave čestitamo na uspjehu kojeg su ostvarili tokom ove mektepske godine i želimo im
više uspjeha u budućem radu, kako na polju mekteba tako i na polju škole i svih životnih pitanja. Amin!
POLAZNICI MEKTEBA KISELJAK, BARE I ŠPIONICA U BEČU NA EKSKURZIJI
D
ana 26.04.2013 godine nakon obavljenog
Akšam-namaza polaznici mekteba Kiseljak, Bare i
Špionica sa svojim muallimima Ismet-ef Odobašić,
Muhamed-ef Bašić i Refik-ef Hodžić-koji je iz opravdanih
razloga u zadnji trenutak morao odgoditi svoje putovanje
uputili su se na dvodnevnu ekskurziju u Beč-Austrija, gdje
nam je domaćin bio džemat Gazi Husrev-beg. Nakon desetosatnog putovanja sa kraćim odmorima stigli smo hairli u
Beč u jutarnjim satima gdje su nas dočekali veseli domaćini
na čelu sa njihovim imamom hafiz.Adil-ef Makić. Nakon doručka polaznika mektebske nastave iz Srebrenika koji
je organizovan u prostorijama mesdžida,gosti su smješteni kod svojih domaćina-vršnjaka polaznika mekteba Gazi
Husrev-beg, a cilj je upoznavanje i izmjena iskustava, kao i druženje. Tamo su ostali do Akšam-namaza, a mnogi su
sa svojim domaćinima upoznali ljepote Beča-Šenbrun,zabavni park Prater,mnoštvo šoping centara... Po povratku
na akšam-namaz u mesdžid i klanjanja namaza prisutnima se obratio imam džemata Gazi Husrev-beg hafiz Adil-ef
Makić, zaželivši im dobrodošlicu. Nakon nedjeljnog doručka, sutradan, polaznici mekteba iz Srebrenika su sa svojim
muallimima i domaćinima u 9 h uputili se u obilazak grada,posjeta Šenbrunu-zajedničko faotografisanje, islamskom
centru u 21 berziku gdje su klanjali Podne-namaz i ručali-za ručak se pobrinuo takođe jedan od vrijednih džematlija
džemata Gazi Husrev-beg, te čuvenom Kahlenbergu odakle se pogled proteže na cijeli Beč. Oko 16 h učenici su se
vratili u prostorije džemata Gazi Husrev-beg gdje su ih čekale vrijedne džematlijke koje su im pripreemile hranu za
puta. U 17h učenici su se uputili prema Bosni, a u svoj rodni grad su stigli u 3 sata ujutro..
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 23
HATMA DOVE
U
nedjelju, 16. juna 2013.godine u džematu
Tutnjevac upriličena je svečanost hatma-dova polaznika mektepske nastave ovog
džemata. Naime, pet polaznika mektebske pouke
iz ovoga džemata prezentirali su stečeno znanje iz
Kiraeta i tako po drugi put polagali ispit koji su pred
vjersko-prosvjetnom komisijom Medžlisa islamske
zajednice Srebrenik uspješno položili mjesec dana
ranije.
Nakon klanjanja podne-namaza uslijedio je kratak
mevludski program koji su izveli imami našeg medžlisa i medžlisa Gradačac. Na samom početku hfz. Kemal-ef Mehić
proučio je ašere. Program je obogatio i Adnan Kukuljević izvođenjem ilahija i kasida. Prije samog izvođenja mevluda
hfz. Damire-ef Jahić, imam džemata Tutnjevac uputio je riječi dobrodošlice prisutnim vjernicima. Prigodnim i veoma
interesantnim dersom obratio se Hfz. Mirnes-ef. Spahic, profesor u Behram-begovoj medresi u Tuzli, koji je svojom
lucidnošću i duhovitošću u govoru vidno zainteresirao mnogobrojne prisutne džematlije.
Polaznici koji su položili hatmenski ispit su:
1. Suljić Sumeja, kći Sefika i Amine
2. Mujanović Ahmed sin Mirsada i Semije
3. Salkić Fatima kći Refika i Samile
4. Mustafić Azmir sin Mustafe i Hadzire
5. Mustafić Munira sin Mustafe i Hadzire
Običaj je u ovakvim prilikama da se učesnicima ispita uruče nagrade a ovaj puta su ih uručili predstavnici Medžlisa
IZ-e Srebrenik, džemata Tutnjevac i nekoliko pojedinaca koji su svoje zadovoljstvo pokazanim znanjem imenovanih
učenika htjeli izraziti i na takav način. U ime Medžlisa poklone je uručio glavni imam Refik-ef Hodžić. A diplome
je uručio hfz. Mirnes-ef Spahić, a u ime džemata poklone je uručila član džematskog odbora Fehima Cviko. Svim
svršenicima hatmi, njihovim roditeljima i muallimu čestitamo na postignutom uspjehu uz dovu Uzvišenom da ih obilato nagradi za uloženi trud i napor, te d aim podari uspjeha u budućem radu. Amin!
24 | BILTEN | MIZ SREBRENIK
U
džematu Babunovići, Medžlis IZ-e Srebrenik, u nedjelju
25. avgusta 2013. godine, uz mevludski program upriličena je još jedna svečanost. Pred velikim brojem prisutnih
džematlija, pet kandidata iz ovog džemata, na svečan način je
dobilo diplome o završenom hatmenskom ispitu. Na samom
početku, nakon klanjanja podne-namaza prisutnima se obratio
imam džemata Babunovići Ahmed-ef Mujkić, te imami Medžlisa
IZ-e Srebrenik su proučili tradicionalni Mevlud. Potom su uručene
diplome o završenom hatmenskom ispitu a dobili su ih: 1. Tarik
Mujkić, 2. Ervin Mahmutović, 3. Adelisa Avdić, 4. Elma Sinanović i 5. Emir Henjaković.
Svim kandidatima uručeni su i prigodni pokloni od strane Medžlisa islamske zajednice Srebrenik, a uručio ih je
predsjednik Medžlisa IZ-e Mevludin-ef i džemata Babunovići, te Mevludin-ef. je uručio prigodan poklon Ahmed-ef
od Medžlisa IZ-e Srebrenik.
U
džematu Tinja, Medžlis IZ-e Srebrenik, u nedjelju 18. avgusta 2013.
godine, uz mevludski program upriličena je još jedna svečanost.
Pred velikim brojem prisutnih džematlija, dvanaest kandidata iz
ovog džemata, na svečan način je dobilo diplome o završenom hatmenskom ispitu. Na samom početku, nakon klanjanja podne-namaza
prisutnima se obratio imam džemata Tinja Vasif-ef Mahmutović zaželio
dobrodošlicu svima i pozvao prisutne da se lijepo osjećaju. Na kraju ovog
programa uručene su diplome o završenom hatmenskom ispitu a dobili su
ih: Udovčić Amina, Babić Ajla, Numanović Emir, Mušić Ajdin, Vejzović Medina, Vejzović Meliha, Alihodžić Samedina,
Alihodžić Namik, Kotorić Almedin, Baltić Ahmed, Kuduzović Majda i Hodžić Alma.
M
ubarek noć Lejle-i-Miradž, jedan od najznačajnijih praznika u
islamskom kalendaru, obilježena je i na Medžlisu IZ-e Srebrenik u džematu Previle. Tako je u srijedu, 05.06.2013. godine,
u prepunoj Džamiji džemata Previle nakon klanjanog podne-namaza
koji je predvodio glavni imam Medžlisa Srebrenik Refik-ef Hodžić održan
prigodan mevludski program u povodu blagoslovljene mubarek noći
Lejle-i-miradža i Dana vakifa, te uz mevludski program upriličena je još
jedna svečanost. Pred velikim brojem prisutnih džematlija, deset kandidata iz ovog džemata, na svečan način je dobilo diplome o završenom
hatmenskom ispitu. Na kraju ovog dijela programa uručene su diplome o završenom hatmenskom ispitu a dobili
su ih: Alić Amar sin Mevludina i Hedije, Ibrahimbegović Kanita, kći Idriza i Jasmine, Jakubović Ajla, kći Refika i Enise,
Dugalić Šejla, kći Šemse i Ajne, Ibreljić Emir, sin Šemsudina i Dude, Ibrahimbegović Sead, sin Muriza i Hasibe, Hasić
Alija, kći Memsudina i Edine, Ibrahimbegović Kerim sin Idriza i Jasmine, Ibrahimbegović Samra, kći Ibrahima i Safete i
Ibrahimbegović Safet, sin Ibrahima i Safete.
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 25
Džemat
JEŽINAC
tortu za bajramsko druženje i novu hidžretsku godinu,
ona mi je velika podrška u radu sa djecom u mektebu”istakao je Omer-ef.
Zahvaljujem se i Ameli Rustemović koja je donirala paketiće za djecu, koja živi u Americi a inače je iz Bratun-
NOVA HIDŽRETSKA GODINA OSTAVILA
TRAGA NA NAJMLAĐE
U
džematu Ježinac obilježena je Nova 1434.
hidžretska godina, a obilježavanje je proteklo u
znaku mektepskih polaznika, te onih koji će to tek
biti. Džematski odbor i imam džemata Omer-ef Majstorović upriličili su prigodan program ovim povodom.
Dolazak Nove 1434. hidžretske godine džematlije su obilježile sa svojim imamom, Omer-ef Majstorović , te najmlađim džematlijama, polaznicima mektepske pouke.
Ovom prigodom mektepskim polaznicima podijeljeni su
paketići kao nagrada za njihov dolazak u mekteb, te znak
pažnje povodom Nove 1434. hidžretske godine.
“Veliku zahvalnost dugujemo našoj muallimi, vjeroučitelju
u II O.Š Srebrenik, Mireli Jukić iz Ježinca, koja je pripremila
26 | BILTEN | MIZ SREBRENIK
ca-dalje ističe Omer-ef. On je zahvalio i svom džematskom odboru koji mu pomaže u ostvarivanju njegovih
ideja.
Nova hidžretska godina ostavila je traga na najmlađe,
ja to osjetim na brojnosti polaznika mektebske nastave.
Obezbijeđeno je
ukupno 52 paketića za najmlađe,
čije veselje i radost su bili najveća nagrada džematu i
džematskom odboru Ježinac.
Djeci iz džemata Ježinac, polaznicima mektepske nastave, želimo sve najbolje u Novoj 1434. H. godini, te da
im Allah podari snage i uspjeha kako na polju mekteba
tako i u svim životnim izazovima. Amin!
RAMAZANSKE AKTIVNOSTI DŽEMATA
JEŽINAC
K
jem se prisutnima, prigodnim predavanjem, obratio imam
Omer ef., naglasivši važnost sticanja znanja u islamu.
“U zadnjim noćima organizovano je klanjanje nafi-
ao i u mnogim drugim džematima širom Bosne i
la-namaza.
Hercegovine, tako se i u ovom džematu Ježinac, to-
-Za 27. noć Ramazana je organizovano sijelo, nafile,
kom mjeseca Ramazana organizuju zajednički iftari.
zikr sve do sehura pa i sehur ( prisutno je bilo preko 70
Ovog Ramazana. 29. ramazana, organizovan je iftar za
mladića i djevojaka).
omladinu. Zajednički iftar za veliki broj džematlija orga-
-Za 29.noć Ramazana organizovan je omladinski iftar.
nizovan je u prostorijama džamije.
-Za bajram podijeljeni su paketići svoj djeci, polaznicima
mektebske nastave Ježinac, a za to se pobrinuo naš vri-
Ramazan ove godine u džematu Ježinac protekao je
jedni džematlija Mehmedalija Omić. I u buduće plan-
sa posebnim osjećajem zajedništva. Zajedničkim iftari-
iramo nastaviti aktivnosti na polju edukacije omladine,
ma, druženjima i razgovorima nakon teravih namaza,
druženjima i raznim drugim projektima od značaja za
zajedničkim nafilama, mukabelama i drugim ibadetima
zajednicu”-ističe dalje Omer-ef.
džematlije ovog džemata zadovoljno su ispratili još jedan
mubarek mjesec Ramazan. I bajram su dočekali zajedno,
Bilo je impresivno vidjeti i doživjeti brojne safove mla-
a nakon bajrama planirani su novi edukativni programi i
dih duša, momaka i djevojaka na akšam namazu, na ifta-
druženja.
ru, na jaciji, teravih namazu, na ugodnom omladinskom
druženju do sehura.
„Rad u džematu Ježinac veliki je izazov ali
i prilika za realizaciju i praktičnu primjenu
znanja jer vas ovaj džemat i njegove džeatlije na poseban način motivišu za rad. Njihova velika želja za znanjem i napredovanjem
je blagodat i milost koju im je Uzvišeni Allah
dž.š. podario a nama muallimima obaveza
za što bolji i aktivniji rad."- ističe Omer-ef
Majstorović, imam ovog džemata. Jedna od
odlika mjeseca Ramazana jeste i druženje i
priređivanje zajedničkih iftara. Inicijativu za
okupljanjem omladine na zajednički iftar
dalo je nekoliko mladih iz našeg džemata.
Ta ideja je prihvaćena i podržana od strane
imama i džematskog odbora te je u noći, 29. Ramazana,
po prvi put omladina džemata Ježinac organizirala iftar
Molimo Allaha da ih učvrsti na pravom putu, da im omili
u prostorijama džamije. Iftaru je prisustvovalo sedamde-
islam i rad za islam i musliamane, a Omer-ef da podari
setak postača omladinaca i djevojaka, u čijem spreman-
snage i volje za rad s omladinom i podari mu uspjeha u
ju i serviranju su i sami učestvovali. Nakon obavljenog
radu. Amin!
akšamskog i teravih namaza, nastavilo se druženje na ko-
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 27
Nagrađeni radovi na temu:
Muhammed, a.s.
22.02.2013. godine Srebrenik je osvijetljen posebnom
Diplome i novčane nagrade najuspješnijim učesnicima
svjetlošću. Naime, u našem gradu su sinoć proglašeni
ovog kongresa je uručio, u ime MIZ Srebrenik, glavni
najbolji radovi iz literarnog konkursa na temu "STAZOM
imam Refik ef. Hodžić dok je predsjednik U.G. Pustinjska
SPASA POVEDI NAS PEJGAMBERE!" Divno je bilo biti
Ruža Esmir Selimović uručio skromne hedije. Za prelijep
dijelom ove manifestacije i uživati u nekom posebnom
ambijent dužni smo zahvaliti horu O.Š. Rapatnica koji su
ozračju kojeg su svi prisutni mogli osjetiti. Najzanimljiviji
izveli par prelijepih ilahija. Na kraju je pobjednik KARIĆ
dio programa je naravno svečano proglašenje najus-
AJDIN pročitao svoj nagrađeni rad a njegov glas je
pješnijih radova.
izmamio i suze kod nekih posjetilaca ove manifestacije.
U.G. Pustinjska ruža zahvaljuje se MIZ Srebrenik i Aktivu
Na osnovu pregledanih radova komisija je odlučila da
treće mjesto dijele tri rada i to: SKOPLJAK ALMA, ARI-
Vjeroučitelja kao i imamima bez kojih ovaj projekat ne bi
bio ovako uspješan.
FOVIĆ RABIJA I SOFIĆ AJLA. Drugo mjesto je osvojila
PIRAGIĆ ELMA. Prvo mjesto i po ocjeni komisije ubjedljivo najbolji rad pripada KARIĆ AJDINU sa Kiseljaka.
28 | BILTEN | MIZ SREBRENIK
Čestitamo svim nagrađenim i nadamo se da nam ovo
neće biti posljednji susret.
Rad Karić Ajdina koji je osvojio prvo mjes- magične riječi te časne Knjige promijenit će i naše podneblje. I kao što ja dobijem zadaću od nastavnika u školi
to na konkursu!
i poslanik je dobio zadaću od Allaha. Njegova zadaća je
bila da Objavu prenese ljudima oko sebe ne bi li i oni
počeli vjerovati u Allaha. Tada u Poslanikovom gradu niko
Bismillah.
„Vi u Božijem Poslaniku imate najljepši uzor...“-Kur'an
Sjedim na pločniku ispred džamije u podnožju planine
Majevica. Posmatram čas planinu i sjećam se ...sjećam se
hodžinih priča o poslaniku Muhammedu. Priča moj dobri
hodža, da je on živio u jednom gradu u podnožju jedne
planine. Priča moj dobri hodža da je naš dragi poslanik
bio siroče. Priča moj dobri hodža da babu nije ni upoznao. Priča ti tako moj dobri hodža... a ja slušam. Sjećam
nije vjerovao u Allaha, ljudi su vjerovali da ima puno bogova. Poslaniku je bilo teško, progonili su ga, psovali i
tukli ali on nije posustajao. Bio je ustrajan i jak. Pokazao je
ljudima put ka spasu. Pokazao je ljudima put ka džennetu.
Ko je htio da ide sa njim toga je poveo ka pravom putu.
Kaba. Srce islama. Orjentacija svakog muslimana. Naš
centar. Kaže hodža da je Ibrahim a.s. izgradio Kabu sa
svojim sinom Ismailom a.s. Nakon nekog vremena ljudi su
zaboravili na vjeru Ibra-
se da je hodža jednom
himovu.
rekao da Muhammed ni
a.s. je poslan da obnovi
majku nije imao. Znam
Ibrahimovo učenje, da
da je to istina, jer mi je
nas povede stazom spa-
to pričao moj hodža.
sa. I tako je Muhammed
Zamišljam sebe u tom
a.s. rođen u jednom
gradu, u podnožju te
planine.
Teško
mi
gradu,
je
bezbožništvo. Poslaniče
da je Pariz grad ljubavi,
gdje si sad? Sad kad si
grad svjetlosti, najljepši
nam prijeko potreban?
grad. Ali moj hodža kaže
i iznad svega grad milosti. Ja vjerujem svom hodži. „A
zašto je baš Mekka taj grad?“ pitam sav radoznao. „Zato
što je Muhammed a.s. tamo rođen“ odgovara hodža sa
nježnim osmijehom na licu i pogledom punim zadovoljstva. Sjećam se tih prvih dana mekteba sjedeći ovdje na
pločniku ispred džamije u podnožju planine Majevica.
Poslanik je živio u Mekki, u podnožju Džebelu Nura, Brda
milosti. Kaže hodža da je na tom brdu, u pećini koja se
Mek-
vrijeme kada je vladalo
Često čujem kako pričaju
da je Mekka grad ljubavi, grad svjetlosti, najljepši grad
zvanom
ka, u arapskoj pustinji u
zamisliti ali pokušavam.
da to nije istina. On kaže
Muhammed
Sad kad bezbožništvo
uzima sve više maha? Povedi nas u bolje sutra, povedi
nas ka Allahovom zadovoljstvu. Povedi nas ka pronalasku
vjere u nama. Ostavio si nam objavu Božiju i tvoj sunnet.
Ali smo zaboravili da se vladamo po tome. Nauči nas da
opet slijedimo tvoj put. Nauči nas...povedi nas...“ Allah mi
je naredio da moj put bude pouka, da naređujem ono
što je ispravno i lijepo“.-Hadis Neka je selam i salavat na
Muhammeda a.s. njegovu porodicu, njegove ashabe i sve
njegove sljedbenike. Amin!
zove Hira, primio prvu objavu. Vidio je meleka Džibrila
od koga je dobio prve riječi, prvu poruku Kur'ana. Tog
dana svijet se počeo mijenjati. Nekoliko stoljeća kasnije te
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 29
Mektebska takmičenja
2013. godine
D
ana 21.04.2013.godine (nedjelja) u
prostorijama II Osnovne Škole u Srebreniku održano je mektepsko takmičenje
za polaznike mektepske nastave na nivou
Medžlisa islamske zajednice Srebrenik.
Treće i četvrto mjesto u kategoriji test općeg
znanja dijelili su Kulović Elma iz džemata Bare
i Bešić Haris iz džemata Falešići sa isti broj osvojenih bodova.
U kategoriji kiraet za uzrast do 12 godina, po
Prema ustaljenim pravilima i prospisima jedan kandidat, poredak je sljedeći, najustakmičenje se odvija u tri kategorije i to: pješniji pojedinci iz Kiraeta do 12 godina su:
Test općeg islamskog znanja, Kiraet za uzrast do 12 godina, Kiraet za uzrast od 12-15
Joldić Faruk
džemat Brda
godina.
Ibrahimović Smajo
džemat Zahirovići
Najra M. Barakat
džemat C. Srebrenik
Nakon što su dvije odvojene komisije ocijeBegunić Mirsad
džemat Ćehaje
nile radove učesnika, dobili smo i zvanične
Jukić Emra
džemat Ježinac
rezultate.
U kategoriji test općeg islamskog znanja
Četvrto i peto mjesto u kategoriji kiraet do 12
učestovala su po dva kandidata iz svak- godina dijelili su Begunić Mirsad iz džemata
og džemata, a poredak je sljedeći, najus- Ćehaje i Jukić Emra iz džemata Ježinac sa isti
pješniji pojedinci su:
broj osvojenih bodova.
Emkić Emina
Hasić Ajka
Kulović Elma
Bešić Haris
Ibrić Medina
džemat Kiseljak
džemat Špionica
džemat Bare
džemat Falešići
džemat Špionica
U kategoriji Kiraet za uzrast od 12-15 godina,
po jedan kandidat, poredak je sljedeći, najuspješniji pojedinci iz Kiraeta 12-15 godina su:
Avdić Aida
Joldić Ensar
Sara M. Barakat
Begunić Lejla
Žilić Adna
30 | BILTEN | MIZ SREBRENIK
džemat Špionica
džemat Brda
džemat C.Srebrenik
džemat Ćehaje
džemat Falešići
Sportsko
takmičenje
U
nedjelju, 7. aprila 2013. godine upriličena je sama završnica ovogodišnjeg sportskog mektebskog takmičenja.
Svečani defile i postrojavanje ekipa počelo je u 08:00 sati u SRC Srebrenik, učenjem ašereta i zajedničkim učenjem tekbira. Refik-ef Hodžić, glavni imam Medžlisa
Srebrenik takmičarski dio mektebske lige
Zbrajanjem bodova svih kandidata dobijen
proglasio otvorenim. Takmičenje se odvijaje i ukupan ekipni poredak kako slijedi, najuslo u kategoriji nogomet od 5 do 9 razreda.
pješniji džemati su:
Sportsko mektebsko takmičenje u Srebreniku je postalo tradicionalno sportsko druženDžemat Ćehaje
je oko 350 učenika mektebske nastave iz
Džemat Brda
svih džemata Medžlisa Islamske zajednice
Džemat Špionica
Srebrenik. Kao i ranijih godina, tako i ove
Džemat Kiseljak
mektebske godine, vjersko-prosvjetna služDžemat C.Srebrenik.
ba Medžlisa Srebrenik je u okviru realizacije
planova na polju mektebske nastave, prisOsim u navedenim kategorijama proglašetupila organizaciji sportskog mektebskog
no je i pet najuspješnijih muallima u ukupnom
takmičenja. Nakon odigrane finalne utakporetku:
mice poredak je bio sljedeći:
Jasmin-ef Begunić
Ramize-ef Joldić
Refik-ef. Hodžić
Ismet-ef. Odobašić
Emir-ef Brašnjić.
1. Mjesto ekipa džemata Potpeć
2. Mjesto ekipa džemata Rapatnica
3. Mjesto ekipa džemata Babunovići
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 31
Regionalno takmičenje grupe C održano u Srebreniku
R
egionalno mektebsko takmičenje Medžlisa grupe C: Srebrenik, Puračić, Čelić, Brčko i Teočak održano je u Srebreniku. Dan prije takmičenja ekipa Medžlisa Teočak je odustao od daljeg takmičenja. U nedjelju, 28. aprila 2013
godine upriličena je sama završnica ovogodišnjeg sportskog regionalnog mektebskog takmičenja. Svečani defile i
postrojavanje ekipa počeo je u 10:00 sati u SRC Srebrenik, učenjem ašereta i zajedničkim učenjem tekbira. Nakon
toga prisutne polaznike i njihove muallime u ime vjersko-prosvjetne službe Medžlisa poselamio je Refik-ef Hodžić,
glavni imam Medžlisa Srebrenik, te nakon uvodnih riječi i pojašnjenja vezano za takmičenje, takmičarski dio mektebske lige proglasio otvorenim.
Takmičenje se odvijalo u kategoriji nogomet od 5 do 9 razreda, po sistemu svako sa svakim, bod sistem. Nakon realizovanih utakmica ekipa Brčkog je osvojila prvo mjesto sa maksimalno osvojenih 9 bodova. Drugo mjesto
ekipa Medžlisa Puračić sa 6 osvojenih bodova, dok je treće mjesto pripalo ekipi Medžlisa Čelić sa osvojenim jednim
bodom.
Polaznicima mektebske nastave želimo puno sportske sreće i uspjeha i da dostojno predstavljaju svoj Medžlis.
Na kraju zahvaljujemo svim muallimima sa područja Medžlisa Srebrenik, kao i svim muallimima koji su učestovali na
regionalnom takmičenju, koji su se potrudili sa svoje strane da i ovogodišnje sportsko mektebsko takmičenje i ovaj
projekat hairli završimo. Molimo Allaha da nagradi imame i muallime i da podari svaki hajr muallimima i polaznicima
mektepske nastave. Amin!
Nova hidžretska godina
M
uslimanska nova godina počinje prvog
ljude. Neka nam Nova 1435. h.g. bude godina napret-
dana mjeseca muharema hidžretske godine.
ka, prosperiteta i svih pozitivnih stremljenja, kao i nova
Hidžretskom godinom se obilježava preseljenje
prilika da svoj život promjenimo i učinimo ga životom
Allahovog poslanika a.s. iz Mekke u Medinu. Taj dan se
s kojim će biti zadovoljan Uzvišeni Allah i radosni oni s
obilježava vjerskim manifestacijama: učenjem Kur’ana,
kojima dijelimo dunjalučko vrijeme i prostor”.
tribinama, predavanjima za tu priliku.
U prisustvu velikog broja džematlija iz svih džemata
Nova hidžretska godina je obilježena u svim džemati-
našeg Medžlisa na dostojanstven način obilježena je
ma Medžlisa Srebrenik. U džematu Babunovići uz
Nova 1435. hidžretska godina. Tim povodom Medžlis
prigodan program učenje Kur’ana, mevluda i prigodnog
Islamske zajednice Srebrenik organizovao je central-
predavanja imama džemata Babunovići, polaznici mek-
nu svečanost u povodu Nove hidžretske 1435. godine
teba Babunovići su obradovani paketićima. Svim polaz-
u džematu Duboki Potok dana 04.11.2013.godine
nicima mekteba su uručeni paketići, a uručio ih je njihov
na podne-namazu. Svečanost je obilježena učenjem
muallim Ahmed-ef Mujkić, koji ne žali ni trud ni vrijeme
Kur’ana, mevluda, prigodnim predavanjem, izvođenje
na polju mektepske nastave.
ilahija i kasida.
Obilježavanje hidžretske nove godine u džematu
Na samom početku, nakon klanjanja podne-nama-
Špionica, kao i uvijek, donosi radost svima, najviše na-
za i proučenog ašereta prisutnima se obratio imam
jmlađim članovima džemata. Oko 100 polaznika mek-
ovog džemata Jasmin-ef Sukanović, koji je poselamio
tepske nastave ovog džemata je dobilo paketiće, ali i svi
veliki skup i uputio riječi dobrodošlice. Potom su imami
mlađi koji ne idu u mekteb, a došli su na jaciju-namaz
Medžlisa Srebrenik proučili mevlud i nekoliko ilahija i
sa svojim roditeljima. Nakon akšam-namaza upriličena
kasida. Poslije proučenog mevluda i ilahija prisutnima
je svečanost, učenjem Kur’ana, mevluda, ilahija i kasi-
se obratio glavni imam Medžlisa IZ-e Srebrenik Refik-ef
da, a na kraju programa prisutnima se obratio imam
Hodžić, koji je poselamio prisutne vjernike, te govorio o
džemata Špionica Refik-ef. Hodžić sa nekoliko savjeta.
značaju obilježavanja praznika u muslimanskom kalen-
Nakon klanjanja jacije-namaza uz prisustvo velikog broja
daru, Nove hidžretske godine. Na kraju je čestitao svim
džematlija upriličen je nesvakidašnji vatromet, kako i
muslimanima i muslimankama ovaj praznik riječima: “U
priliči ovakvom događaju. Sve pohvale Džematskom
ime MIZ-e Srebrenik , svim muslimanima i muslimanka-
odboru na čelu sa Zijadom Bašićem i imamom Refik-ef.
ma upućujemo najiskrenije čestitke u povodu dolaska
Hodžićem.
nove hidžretske 1435.godine. Neka nam Uzvišeni Allah
podari snage da u Novoj 1435. hidžrestkoj godini ostavimo sve što ne valja, što je loše za nas ali i za druge
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 33
Svečano otvorena džamija
u Zahirovićima
O
ko osam hiljada vjernika prisustvovalo je u ned-
sastavu džemata je I zaseok Like, koji je udaljen jedan
jelju, 15. septembra 2013. godine, svečanom
kilometer od Zahirovića. Broji oko 200 domaćinstava sa
otvorenju novosagrađene džamije u džematu
blizu 1.000 stanovnika, koje uglavnom čini domicilno sta-
Zahirovići, Medžlis islamske zajednice Srebrenik. Brojni
novništvo. Ovaj džemat je iznjedrio 7 šehida.
imami, glavni imami, veliki broj vjernika iz cijele BiH i šire-a
to potvrđuje informacija da je stiglo 73 autobusa iz svih
Imamsko-hatibsku i muallimsku dužnost trenutno
krajeva BiH, te izaslanik reisu-l-uleme u BiH mr. Husein-ef.
obavlja imam Sabit-ef Ibrahimović. Mektebska nastava se
Kavazovića, doc.dr. Almir-ef Fatić, profesor na katedri tef-
odvija po planu i programu Rijaseta islamske zajednice,
sira na FIN-a u Sarajevu, izaslanik muftije tuzlanskog mr.
a upisanih polaznika u ovoj godini je 40 od kojih 10 uči
Vahid-ef. Fazlovića dr. Sead-ef. Seljubac, te glavni imam
Kur’an. U Zahirovićima je od davnina postojala džamija,
Medžlisa IZ Srebrenik Refik-ef Hodžić, nazočili su i uputili
a prva je sagrađena 1939. godine, koju je „zub vremena”
pohvale vrijednim i čestitim Zahirovićanima na još jednoj
znatno oštetio, pa su vrijedne džematlije iz Zahirovića,
pobjedi, još jednoj novosagrađenoj džamiji.
1969. godine, istu u potpunosti renovirali i temeljito ob-
Džemat Zahirovići je jedan od najstarijih džemata na
novili. Svečano otvorenje džamije bilo je 1939. godine.
ovom Medžlisu. Formiran je 1939. godine, kada je I sveča-
2003 godine javlja se ideja za gradnju nove i veće džami-
no otvorena ova stara džamija koju vidite ispred sebe. U
je u Zahirovićima, jer postojeća džamija nije mogla za-
dovoljiti veliki broj džematlija, a i vremenom je pretrpjela
hirovića na otvaranju ove prelijepe džamije…” istakao
oštećenja temelja, što je dovelo do pucanja zidova na
je ef. Fatić. Donatorima koji su dali najveći doprinos na
više mjesta. Ideja potiče od vrijednih džematlija, a kako
izgradnji džamije u Zahirovićima predstavnici Medžlisa
nam ističe član građevinskog odbora za izgradnju džami-
IZ Srebrenik i građevinski odbor uručili su zahvalnice noć
je i blagajnik G.O. Ševalija Junuzović, najveći incijator i
uoči otvorenja džamije, a čast da otvori novosagrađenu
jedan od većih vakifa ove džamije bio je hadžija Mirsad
džamiju, da primi vakufnamu na dan otvorenja, pripala je
Bašić. Gradnja džamije započela je 2003. godine a njene
najvećem vakifu Sanelu Kavgiću, koji je donirao 50 hiljada
dimenzije su 12 x 14 metara sa suterenom koji sadrži
KM.
mektebsku učionicu, abdesthanu, mokri čvor. U narednim
godinama su završeni radovi na kupolama koje su ob-
Noć uoči otvorenja džamije između akšama i jacije,
ložene bakrom, izvedeni su svi radovi na elektroinstalaci-
upriličena je svečanost Mevludi-šerifa, koji je izveden na
jama, urađeno je grijanje a vrhunac svega je izgradnja
platou ispred džamije. Izaslanik muftije tuzlanskog dr.
munare sa četiri šerefe. Nakon 10 godina rada na džami-
Osman-ef Kozlić je počastio prisutne vjernike savjetima.
ji, koju su džematlije Zahirovića uz pomoć donacija sa
Ukazao je na značaj namaza, vjernika, bratskih i komši-
strane, dočekan je i trenutak konačnog završetka- istakao
jskih odnosa, na važnost očuvanja tradicije nas Bošnja-
je Ševalija u svom govoru. On dodaje da je gradnja ove
ka. Pozvao je sve prisutne da potvrde svoj identitet na
džamije koštala oko 350 hiljada KM, a najveći vakif ove
predstojećem popisu stanovništva. Noć uoči proklanjanja
džamije je Kavgić Sanel sa Luke, koji je svojih 50 hiljada
džamije podijeljene su zahvalnice svim donatorima, koji
KM uvakufio za potrebe ove džamije.
su svoja sredstva dali za ovu džamiju. U ovoj noći pet
polaznika mekteba Zahirovići su svečano dobili diplomu
Okupljenim vjernicima obratili su se načelnik općine
o završenoj hatmi, a diplome su im uručili predstavnici
Srebrenik Sanel Buljubašić, Refik ef. Hodžić, glavni imam
Medžlisa Srebrenik, a poklone ispred džemata uručio im
Medžlisa IZ Srebrenik, dr. Sead-ef Seljubac, izaslanik
je zamjenik predsjednika džematskog odbora.
muftije tuzlanskog i izaslanik reisu-l-uleme u BiH mr. Husein-ef. Kavazovića, doc.dr. Almir-ef Fatić, profesor tefsira
Odluku o otvorenju džamije pročitao je predsjednik
na FIN-a u Sarajevu. -„Islamska zajednica BiH zapravo se
Medžlisa IZ-e Srebrenik Mevludin ef Joldić, a ključ džami-
potvrđuje, organizuje i iskazuje kroz izgradnju džamija
je predao je izaslanik reisu-l-uleme dr. Almir-ef Fatić, te
i obnovu džemata. Zbog toga upućujem iskrene čestit-
proglasio ovu džamiju vlasništvom Islamske zajednice.
ke Medžlisu IZ Srebrenik i vrijednim džematlijama Za-
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 35
MUFTIJA TUZLANSKI MR. VAHID EF.
FAZLOVIĆ POSJETIO MIZ SREBRENIK
Muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović je u četvrtak 11.03.2013.g. posjetio Medžlis IZ-e Srebrenik. U prvoj radnoj posjeti Srebreniku delegaciju su pored muftije činili i njegov zamjenik dr. Sead ef. Seljubac i sekretar muftijstva Muamer
ef. Zukić. Bila je ovo redovna protokolarna posjeta tuzlanskog muftije i prilika za razgovor sa svim imamima sa opodručja ovog medžlisa i sa članovima izvršnog odbora. Tokom posjete održan je prvo sastanak sa glavnim imamom
Refik ef. Hodžićem i predsjednikom Izvršnog odbora Medžlisa Mevludin ef. Joldićem. Domaćini su ih upoznali sa
trenutnim stanjem u Medžlisu i planovima za naredni period.
Nakon sastanka sa glavnim imamom i predsjednikom Muftija sa saradnicima je upriličio razgovor sa imamima
tokom kojeg su razmotrena pitanja od važnosti za rad Islamske zajednice i problemi s kojima se suočavaju imami u
svom radu. Kraći izvještaj o radu vjersko-prosvjetne službe podnio je glavni imam Refik ef. Hodžić. Pored izlaganja
Muftije svoje sugestije su iznijeli i dr. Sead ef. Seljubac kao i sekretar Muamer ef. Zukić.
Po riječima Muftije tuzlanskog, glavni cilj ove radne posjete jeste uspostavljanje čvršće saradnje i komunikacije,
maksimalno iskorištavanje raspoloživih potencijala, njihovo uvezivanje i timski rad na raznim projektima. Na spomenutim sastancima dotaklo se i administracije, random statusu imama i njihovom školovanju…
Na kraju posjete je održan radni sastanak sa članovima Izvršnog odbora na kojem je bilo govora o planovima i
projektima na unapređenju rada Islamske zajednice na našem području. Muftija je članovima IO rekao da je čast biti
član i raditi za interes zajednice te ih u svoje ime i zamolio da se tako i ponašaju.
36 | BILTEN | MIZ SREBRENIK
REISU-L-ULEMA MR. HUSEIN
EF. KAVAZOVIĆ POSJETIO
MIZ SREBRENIK
Dana 02.10.2012.godine poslije ikindije-namaza u prostorijama zgrade Medžlisa IZ-e Srebrenik upriličen je prijem
novoizabranom reisu-l-ulemi Mr. Husein ef. Kavazoviću. U posjetu našem medžlisu u njegovom društvu posjetio nas
je i novoizabrani muftija tuzlanski Mr. Vahid ef. Fazlović, dosadašnji direktor Behram-begove medrese u Tuzli.
U svom uvodnom izlaganju glavni imam Medžlisa Srebrenik Refik ef. Hodžić uputio je čestitke novom reisu-lulemi, zahvalio mu se na dosadašnjem trudu i zalaganju, njegovoj nesebičnoj podršci ovom Medžlisu. On je čestitao
i novoimenovanom muftiji tuzlanskom Vahid ef. Fazloviću.
Nakon Refik ef. riječ je uzeo novi reisu-l-ulema te u svom nadahnutom govoru istakao je važnost zajednice,
predstavio je svoj program rada, te zahvalio se prisutnim imamima, njih 40, na dosadašnjoj podršci. Nakon izlaganja
Husein ef. riječ je uzeo Vahid ef. koji je u svom kratkom izlaganju istakao važnost jedinstva zajednice i važnost obrazovanja. Na kraju svi imami su čestitali novom reisu-l-ulemi kao i novom muftiji tuzlanskom, a završnu riječ i čestitku
uputio je predsjednik Medžlisa IZ-e Srebrenik Mevludin ef. Joldić.
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 37
PROMOCIJE
KNJIGA
PROMOCIJA KNJIGE „BESKRAJNA
SVJETLOST:
MUHAMMED, A.S.“
U
utorak 25. 12. 2012. godine održana je promocija knjige "Beskrajna svjetlost: Muhammed, a.s." autora M.
Fethullaha Gulena. Promocija je održana u
prepunoj kino sali Doma kulture u Srebreniku poslije jacije namaza. Moderator promocije bio je Emir ef. Brašnjić. Promociju je
organizirao Medžlis Islamske zajednice Srebrenik u saradnji sa El-Kalemom i Hikmetom iz Sarajeva. Promotori knjige
bili su: Refik-ef. Hodžić glavni imam Medžlisa IZ-e Srebrenik, mr. Osman-ef Kozlić i mr. Mustafa Prljača, urednik ovog
izdanja.
Ovaj događaj izazvao je veliko oduševljenje kod velikog broja posjetilaca, a posebno su bile dojmljive, poticajne i
korisne poruke promotora koje su uputili. Naravno, Fethullah Gulen je jedan od najvećih intelektualaca u muslimanskom svijetu, čovjek koje veliku pažnju posvećuje obrazovanju, solidarnosti, saradnji i koegzistenciji različitih vjera i
kultura. Knjiga je izašla 2008. godine u izdanju El-Kalema, Izdavačkog centra Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i
Hercegovini. Publicirana je u dvije zasebne knjige koje čine integralnu cjelinu. Recenzenti knjige su: prof. dr. Enes Karić
i doc. dr. Zuhdija Hasanović, obojica profesori na FIN-a u Sarajevu. Riječ je o djelu koje je prevedeno na više od 30
jezika i koje se koristi kao školski udžbenik u obrazovnim institucijama širom svijeta, uključujući i Univerzitet Al-Azhar.
Dr. Osman Kozlić o knjizi kaže: ”U vremenu moralne krize i depresije koje nagrizaju i polagano uništavaju ljudskost,
ova knjiga je lijek za duše i uputa za sve one koji pameti imaju.” Promovisanje ove knjige, kako je on naglasio, ima za
cilj da se zajednički osjeti toplina života, djela, riječi i postupaka Muhameda a.s.
38 | BILTEN | MIZ SREBRENIK
DAMIR EF. BABAJIĆ PROMOVISAO KNJIGU I U SREBRENIKU
U
prisustvu velikog broja imama, porodice i prijateljaDamir efendija Babajić je
23.08.2013. godine u Domu kulture
u Srebreniku promovisao svoju autobiografsku knjigu "Moj pogled na život iz kolica“. U
organizaciji BZK „Preporod“ Srebrenik, uoči
proteklog vikenda u srebreničkom Domu kultur
održana je promocija knjige „Moj pogled na
život iz kolica“, autora Damira ef. Babajića iz
Rašljeve kod Gračanice. Osim autora, o ovoj publikaciji govorili su i Edib Kravić, Haris mehmedović, mr. Senad Mehmedinović i mr. Nermin Tursić dok je uvodničar bio Haris-ef Mehmedović. Oni su istakli da se autor odvažio da u knjigu pretoči svoje osjećaje u teškim trenucima nakon saobraćajne nezgode koja ga je prikovala za invalidska kolica. U
knjizi koja ruši predrasude i koja je od velike informativne vrijednosti za osobe sa invaliditetom, autor govori o četiri
najteže godine u njegovom životu provedene u invalidskim kolicima i liječenju u Moskvi, a li i velikoj podršci dobrih
ljudi zahvaljujući kojoj je uspio ponovo prohodati. Kako je rečeno na promociji, Damir ef. Babajić predstavlja svojevrsni medicinski fenomen, koji naučnici trebaju istraživati. Knjiga je velike vrijednosti i za naučne krugove, pogotovo
za edukacijsko-rehabilitacijsku nauku-kazao je Mehmedinović, viši asistent na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu
u Tuzli.
Nakon velikih iskušenja i dugotrajnog procesa liječenja, edukacije i rehabilitacije u Moskvi odbacio je invalidska
kolica i ponovo stao na svoje noge. Svoja iskustva i trnovit životni put pretočio je u knjigu „Moj pogled na život iz
kolica“, kojom, kako je istakao, želi poručiti ljudima da nikada ne trebaju gubiti nadu, te da u datoj situaciji i stanju,
ma kakvo bilo, moraju pronaći smisao života, hrabrost i snagu. Damir efendija Babjić navodi kako ljudi u najtežim
trenucima od Allaha dž.š. trebaju tražiti, što je bila jedina njegova dova Allahu, da im podari ono što je dobro za
njih, “a Allah najbolje zna šta je dobro za svakoga od nas”-ističe on. Što je najbitnije, trebaju znati vrijednost svega
toga, kako bi obogatili svoj život i uživali u svakodnevnim životnim radostima. U svakom slučaju knjiga koja bi se
trebala naći u svakoj kućnoj biblioteci. Inače, promociju knjige je okarakterisala izuzetno dobra posjeta i velika zainteresovanost čitalačke publike za kupovinu ove knjige.
On je, kako kaže, uz Allahovu pomoć i pomoć dobrih ljudi započeo dugotrajni proces edukacije, liječenja i rehabilitacije. Godinu dana nakon nesreće, koja mu je iz temelja izmijenila život, upisuje Fakultet islamskih nauka u Sarajevu
kojeg završava u roku, a potom upisuje i postdiplomski na istom fakultetu-Savremene islamske studije.
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 39
Dovište Prisadi
N
ekoliko stotina vjernika okupilo se dana,
10.08.2013. godine, na lokalitetu dovišt
Prisadi (Brnjičani), Medžlis Srebrenik, gdje se
održava tradicionalna vjerska manifestacija svake godine polovinom avgusta.
Dovište Prisadi je jedno od najpoznatijih
i najstarijih dovišta na prostoru Sjevero-istočne Bosne. Prošle godine je započeta
izgradnja musalle na ovom dovištu, a evo
hvala Allahu ove godine se svečano je i
otvoren ovaj objekat. Dovište Prisadi svake
godine pošalje poruku prisutnim vjernicima,
a to je da nikada ne smiju zaboraviti dovu,
jer dova je neophodna svakome od nas.
Svake godine drugog vikenda u mjesecu
avgustu na ovom dovištu se obilježavaju
dove u organizaciji Medžlisa IZ-e Srebrenik.
Glavni imam Medžlisa Srebrenik Refik-ef
Hodžić i predsjednik Medžlisa Mevludin-ef
Joldić zajedno sa aktivistom Suljom Pedljićem, zijaretili dovište na Prisadima i propratili radove na Musalli nekoliko puta tokom ove i prošle godine, što dokazuju prilozi
koje smo objavljivali na internet stranicama.
40 | BILTEN | MIZ SREBRENIK
Dovište Ratiš
V
iše stotina vjernika i drugih gostiju okupilo se 12.08.2013 godine, ponedjeljak
na lokalitetu DOVIŠTA RATIŠ, gdje se održava tradicionalna vjerska manifestacija .
Dovište Ratiš je najpoznatije dovište sjevero-istočne Bosne. Nalazi se na tromeđi
tri drevna grada: Srebrenik, Gračanica i
Lukavac. Tradicija ovog dovišta je preko
700 godina, svih tih godina ljudi su se uspinjali na dovište sa svih strana i na razne
načine pješe, na konjima, dok zadnjih godina koriste i druga prevozna sredstva.
Ovo dovište iz godine u godinu postaje sve
poznatije široj javnosti. Cilj ovakvih susreta
je snaženje zajedništva u vjeri, tradiciji i kulturi, koje nas povezuje s našim korijenima.
Ovdje osvježavamo svoju vjeru, moleći Allaha u svojim dovama za vječni spas, za ustrajnu vjernost svetim duhovnim vrijednostima, Islamskoj zajednici, domovini i svome
narodu. Molimo Allaha da ukabuli sve naše
dove, namaze, naša dobra djela, da nam
oprosti naše grijehe i učvrsti nas u zajednici.
Da svaki naš korak prema dovištu Ratiš nagradi sevabima. Amin !
SKUPŠTINA MEDŽLISA IZ-E SREBRENIK
U
Srebreniku je 23. februara 2013. godine održana Skupština Medžlisa IZ-e Srebrenik. Na Skupštini su prisustvovali
svi njeni delegati, a sjednicu je vodio prof. Mevludin-ef Joldić, predsjedavajući Skupštine Medžlisa IZ-e Srebrenik i
predsjednik IO Medžlisa Srebrenik. U prepunoj kiseljačkoj džamiji u Srebreniku skupština Medžlisa Islamske zajednice
Srebrenik usvojila je izvještaj o radu Medžlisa u protekloj i plan rada za tekuću godinu. Pored džematskih zastupnika
skupštinu su svojim prisustvom uveličali imami sa područja Medžlisa IZ Srebrenik.
Na početku, skupština je otvorena učenjem Kur’ana a zatim je predsjednik IO medžlisa IZ Srebrenik, prof. Mevludinef. Joldić, zahvalio svima koji su se odazvali i koji će uzeti učešća u radu skupštine. Nakon verifikacije svih prisutnih
članova i prebrojavanja prisutnih ustanovljeno je da skupština ima kvorum i da se može održati skupština, predložen
je dnevni red koji je jednoglasno usvojen, te se prešlo na radni dio. Na početku predsjednik Mevludin- ef. iskazao je
svoju zahvalnost članovima skupštine na dosadašnjem radu, te je tom prilikom poželio im puno snage i uspjeha u
budućem radu.
Na Skupštini su predstavljeni svi izvještaji, kako smo to već i kazali, koji su jednoglasnom odlukom usvojeni. U izvještajnoj godini ovaj Medžlis bilježi izvanredne rezultate, pogotovo kada je riječ o radu svih džamija u ovom Medžlisu.
Poseban akcenat dat je na završetak džamija čiji su radovi pri kraju, te o novim projektima u ovom Medžlisu. Prof.
Refik- ef. Hodžić, glavni imam Medžlisa ovom prilikom obratio se prisutnima te ukazao na brojne aktivnosti u ovom
Medžlisu i posebno zahvalio svim džematlijama iz svih džemata, na svesrdnoj pomoći te ukazujući na brojne rezultate
postignute u proteklom periodu i zahvalio svim aktivistima na radu.
Mektebska nastava pored realiziranog nastavnog plana i programa potpomognuta je širom kampanjom izrade
i distribucije posebnih promotivnih materijala, organizacijom masovnih okupljanja djece na svečanostima i raznim
sportskim aktivnostima. Medžlis IZ Srebrenik aktivno je sudjelovao u realizaciji brojnih kulturnih manifestacija. Na
kraju je usvojen plan rada medžlisa za 2013 godinu. U dvosatnoj konstruktivnoj raspravi delegata i gostiju skupštine
zaključeno je da Izvršni odbor Medžlisa Srebrenik nastavi sa realizacijom planiranih projekata u oblasti infrastrukture, očuvanja i unaprjeđenja vakufske imovine, poboljšanju uvjeta rada za mlade i cjelovitijoj organizaciji džemata i
džematskih aktivnosti.
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 41
TREĆA GODIŠNJICA SMRTI HADŽI ISMET
EF. MUSTABAŠIĆA
Sjećanje
na
vrijednog
NA AHIRET PRESELIO MEHMED FAZLIĆ MEŠA (1940.-2013.) IZ SREBRENIKA
i
zaslužnog islamskog radnika
rahmetli hadži Ismet efendiju Mustabašića, koji je u toku
svog
radnog
vijeka
U
z učenje salavata pred sabah-namaz, prvog dana
Kurban-bajrama, prestalo je kucati srce Mehme-
da Fazlića, dogogodišnjeg aktiviste, člana i predsjednika
džematskog odbora džemata Centar Srebrenik.
vršio
dužnosti imama, hatiba, vaiza,
Mehmed Fazlić zvani Meša, sin Osmana i Hanke, rođen
muallima, vjersko-prosvjetnog
je 10.7.1940. u Gornjem Srebreniku, a na Ahiret je prese-
referenta, predsjednika Ilmijje,
lio 15.10.2013. Iako je kratko i teško bio bolestan, njegova
predsjednika Medžlisa IZ-e i
smrt nas je sve iznenadila. U bajramsku radost se uplela
glavnog imama.
tuga. Bajramaskim čestitanjima po izlasku iz džamije na-
Pisati o čovjeku kojeg su krasile izvanredne ljudske vrline
kon klanjanja bajram-namaza, džematlijama je nedosta-
pravo je zadovoljstvo. Želja mi je ovoga puta da čitaoce
jo osmijeh i zagrljaj našeg Meše. Allahovom odredbom,
Preporoda podsjetimo na lik čovjeka koji je djelom doka-
melek je njegovu dušu rastavio od tijela u trenutku kada
zivao ono što je riječima govorio. Hadži Ismet efendija
su milioni grla na planeti izgovarali tekbire.
Mustabašić, rođen je 1963 godine u Rovašima kod Bratunca od oca Nusreta i majke Rahime Mustabašić iz Rovaša.
Kao vjerski službenik obavljao je nekoliko povjerenih mu
funkcija u Islamskoj zajednici kao: vjersko-prosvjetni referent, predsjednik Ilmijje, predsjednik Medžlisa islamske
zajednice, glavni imam i mnoge druge. Svakom poslu prilazio je krajnje ozbiljno i povjerene mu dužnosti izvršavao
na najbolji način. Godine 2006. obavio je petu islamsku
dužnost hadž.
Ismet efendija svoju misiju imama započinje u džematu
Špionica, Medžlis IZ-e Srebrenik. Pokrenuo je gradnju
džamije koju je dovršio 1999. godine. Poslije službovanja
u Špionici prelazi u novoformirani džemat Kiseljak gdje
također postiže izvanredne rezultate na svim poljima
vjerskog života. Biva biran za predsjednika Udruženja Ilmijje gdje svojim radom doprinosi udruženju u njegovom
prosperitetu, te biva biran za predsjednika Medžlisa IZ-e
Srebrenik, a kasnije i za glavnog imama. Ismet-efendija,
nakon službe u džematu Kiseljak, svoju imamsku dužnost
nastavlja u džematu C.Srebrenik, te je izabran na mjesto
glavnog imama Medžlisa IZ-e Srebrenik, gdje ga zatiče
smrt. Prije tri godine, 09. 08. 2009. godine napustio je
ovaj svijet hadži Ismet ef. Mustabašić, uvaženi islamski
radnik, u 47 godini svoga života.
42 | BILTEN | MIZ SREBRENIK
NA AHIRET PRESELIO BAJREKTAREVIĆ
MUSTAFA (1943.-2013.) IZ SREBRENIKA
B
ajrektarević Mustafa zvani Osman, , rođen je
15.03.1943. u Špionici, a na Ahiret je preselio
12.12.2013. Iako je kratko i teško bio bolestan, njegova
smrt nas je sve iznenadila. Mustafa je bio naočit, srednje
visine fizički, a duhom još viši, uvijek nasmijan. Na Allahovom putu, putu vjere, nije se štedio. Rad za dobrobit
džemata Špionica, a i drugih džemata, za prosperitet i
napredak MIZ-e Srebrenik, bila je njegova preokupacija.
Vodio je miran i harmoniča život. Ima sina Fuada kome je
žena Fatima preselila prije dvije godine. Iza Mustafe ostaje sin Fuad sa tri kćerke: Hurija, Amina I Arnela. Mustafa
je bio penzioner, a penziju stekao svojim vrijednim radom
kao taksista u Srebreniku.
Mustafa je bio veliki humanista i aktivista. Uvakufio je
kompletno uređen stan za potrebe islamske zajednice
Medžlisa Srebrenik od 100 m2, u centru grada. Uvakufio je parcelu zemlje pored pumpe u Špionici za potrebe
džemata Špionica u iznosu 4500 m2. Poklonioje svom
bratiću Osmanu stan u centru grada Srebrenika ukupne
površine 120 m2. Sve ovo govori koliki je čovjek bio Mustafa.
Preselio na Ahiret:
Hasan ef. Okić
U
nedjelju, 6. juna 2013. godine u 84. godini života pre-
svoju djecu. Omer
selio je na Ahiret Hasan-ef Okić iz Sladne-Srebrenik.
je svoj život posve-
Narednog dana, 07.06.2013. godine, na ikindija-namazu
tio vjeri i odgoju
veliko slanjansko mezarje je bilo tijesno za sve one koji su
djece, živio je težak
došli da klanjaju dženazu-namaz i isprate sa ovog prolaz-
i
nog na bolji budući svijet našeg Hasan-ef. Prije klanjaja
ot, provodeći ga u
ikindije-namaza imami Medžlisa IZ Srebrenik na čelu sa
ratu. Krasila ga je
glavnim imamom, kao i imami iz susjednih i komšijskih
iskrenost, dobročin-
medžlisa, su proučili i poklonuli hatmu pred dušu Hasan-
stvo, a naročito bo-
ef.
gobojaznost.
Poslije klanjanja ikindije-namaza, velika povorka
džematlija na čelu sa velikim brojem prisutnih imama se
siromašan
živ-
Svoj
život posvetio je Allahu, dž.š., ali i porodici.
upitila ka mezarju Sladna-Ibrići, gdje je klanjana džena-
Svoju imamsku, hatibsku i mallimsku službu, koja je tra-
za-namaz i obavljen ukop. Ukop je obavljen na mezarju u
jala više od 40 godina, Hasan-ef. je započeo u džematu
Sladnoj, njegovom rodnom mjestu.
Turski Lužani kod Dervente. Svoju imamsku službu nastavlja u džematu Bosanski Kovaš, te u džematu Matuzići,
Rođen je 15.09.1929. godine, kao drugo dijete od Omera.
te odlazi na imamsku službu u džematu Lisovići, Medž-
Otac Omer imao je trojicu sinova Ibrahim-ef koji je preselio
lis Srebrenik, gdje službuje 10 godina I s te službe odlazi
na ahiret, Hasan-ef i Osman. Omer je bio iskreni mu’min,
u penziju. Imao je veoma bogatu i uspiješnu imamsku,
tako da je svoj stav prema Allahu, dž.š., prenio na svu
hatibsku, muallimsku i vjeroučiteljsku karijeru. On je osoba koja je odgajala i svojim riječima, ali i svojim ličnim
primjerom. Bio je uzoriti član i radnik Islamske zajednice,
svoj imamski poziv obavljao je ponosno i dostojanstveno,
Mehmed Fazlić
čuvajući dignitet i ugled imama, a samim tim i IZ, u svakoj
prilici.
Molim Allaha, dž.š., da Hasan-ef. i njegovoj hanumi
podari lijepi Džennet, a njegovoj porodici, rodbini i prijateljima sabri-džemil.
Osman Bajrektarević
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 43
Džemat
ŠPIONICA
U
džematu Špionica u prošloj, 2013 godini urađeno je mnogo projekata, ali izdvajamo dva značajnija projekta.
Zahvaljujući vakifu Suljagić hadži Mustafi ograđena je vakufska parcela oko džamije, vakufske kuće, komplet
harem džamije. Mustafa je uvakufio 13 hiljada KM, na ime svog rahmetli babe hadži Jusufa.
Drugi važan projekat koji je obilježio prošlu godinu u džematu Špionica jeste rekonstrukcija platoa i ograde ispred
džamije. Projekat su finansirali džematlije džemata Špionica te ugledni privrednici iz pomenutog džemata, u iznosu
od 23 hiljade KM. Molimo Allaha da nagrade sve one koji su doprinijeli da džemat Špionica bude uređenija, koji su
učestovali u svim projektima do sada kao i u ova dva projekta te na taj način učinili da se poboljša vjerski život u
pomenutom džematu.
Džemat
LUŠNICA
U
subotu (24.01.2013. godine) je u
prepunoj Džamiji džemata Lušnica na-
kon klanjanog akšam-namaza koji je predvodio hfz. Esmir-ef, Selimović održan prigodan
mevludski program.
Prvo se sa nekoliko uvodnih riječi prisutnim
džematlijama obratio Mevludin efendija Joldić
imam džemata Lušnica, a čast izvođenja
samog programa pripala je polaznicima me-
ktepske nastave Lušnica koji su u potpunosti opravdali ukazano im povjerenje; prisutni su mogli uživati u preljepom
učenju odlomaka Kur'ana, učenju ilahija i kasida, te interpretiranju odlomaka Mevlud-i šerifa. U sklopu programa
džematlijama se obratio Mevludin efendija Joldić, a predavanje je održao hfz. Esmir-ef, Selimović. Mevludski program je okončan učenjem odlomka iz Kur’ana i učenjem prikladne dove.
44 | BILTEN | MIZ SREBRENIK
POPIS
STANOVNIŠTVA
2013. GODINE
I
slamska zajednica u BiH je uzela veliko učešće u proteklom popisu stanovništva, kao i Medžlis IZ-e Srebrenik, koji
su dali veliki doprinos u proteklom popisu stanovništa. Medžlis je organizirao nekoliko tribina, sastanaka sa pred-
stavnicima svih političkih partija koje participiraju na području općine Srebrenik. Nosioci ovih aktivnosti na području
Medžlisa Srebrenik bili su glavni imam i predsjednik Medžlisa, a svi imami su dali veliki svoj doprinos.
Tribina u Špionici
Na početku tribine obratio se glavni imam MiZ Srebrenik Refik ef. Hodžić koji je poselamio prisutne i stavio veliki akcenat i važnost na predstojeći popis stanovništva. Pored njega obratio se Mersed ef. Delić koji je ukratko nešto kazao
o tome kako nas drugi ljudi koji nisu naše nacionalnosti opisuju u samo riječima hvale i govore o Bošnjacima samo
u superlativima. Poslije Merseda ef. obratio se Prof.dr. Edin Mutapčić koji je govorio o historijskom nastanku same
države Bosne i njenog porijekla imena Bošnjak.
Tribina u Sladnoj
Može se kazati da je tribina bila veoma slabo posjećena. Prisutnima se prvi obratio Semir ef. Bećirović koji je više
govorio sa aspekta vjere o tome kako su muslimani izgubili jedinstvo i povjerenje jedni u druge.
Poslije Semira ef., uzeo je riječ Prof. Dr. Edin Mutapčić koji je na jedan veoma jasan i lahak način napravio kratak
historijski presjek o nastanku zemlje Bosna o tome gdje se prvi put spominje, ko je spominje kao i samom nastanku
imena Bošnjak. Zatim je uzeo riječ mr. Nermin Tursić koji je govorio o onim bitnim činjenicama i spletkama i varkama koja se nalaze na popisnicama. Poslije su prisutni postavljali pitanja na koja nisu znali odgovor dok su predavaći
odgovarali na postavljena pitanja.
Tribina u Rapatnici
Na početku tribine pristune je poselamio mjesni imam Osman ef. Mujić i izrazio toplu dobrodošlicu gostima.
Prvi se obratio prisutnima Prof. Dr. Edin Mutapčić koji je govorio u samom nastanku imena Bosna kroz vijekove i o
tome otkada se prvi put pojavljuje ime Bošnjak. Poslije njega se obratio mr. Nermin Tursić koji je govorio o onim najbirnijim pitanjima koja se nalaze na popisnici. Na ovoj tribini je bio jako slab odziv mještana Rapatnice i okolnih sela.
Tribina u Dubokom Potoku
Također na ovoj tribini bio je jako slab odziv. Na ovoj tribini je bio i prisutan predsjednik MiZ Srebrenik Mevludin ef.
Joldić kao i mjesni imam džemata Duboki Potok Jasmin ef. Sukanović. Prvi se obratio prisutnima Mersed ef. Delić koji
je govorio o tome kako nas Bošnajke više drugi poštuju i uvažavaju od njih samih.
Poslije Merseda ef. Delića prisutnima se obratio Prof. Dr. Edin Mutapčić koji je napravio jako dobar presjek od samog
nastanka naše države Bosne i njenih Bošnjaka i kako su nam uvijek drugi nametali kako da se zovemo od Muslimana sa malo „m“, pa Jugoslovena, kasnije Bosanaca itd.
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 45
BAJRAMSKE AKTIVNOSTI
S
večano je bilo u svim džematima Medžlisa IZ-e Srebrenik, gdje su imami nakon bajram-namaza pozvali sve
vjernike na međusobno uvažavanje, poštivanje starijih i komšija, kao i da pokažu više brige za djecu i omladinu, stare i nemoćne i solidarnost sa svima kojima je pomoć potrebna. Kurban bajram je uz Ramazanski bajram
najveći islamski praznik. Traje četiri dana i za njega se vezuju obred prinošenja žrtve Bogu, odnosno obaveza klanja
kurbana, te obred hadža, posjete svetim mjestima u Mekki, zbog čega se naziva i „hadžijski bajram“. Ove godine
predsjednik srebreničkog Medžlisa Mevludin-ef. Joldić je otputovao put Mekke i Medine, molimo Allaha da nam se
vrate zdravi i živi. Bajram- namaz na području Medžlisa Srebrenik klanjao se na 41 mjesta.
I ove, kao i svake godine kurban-bajram obilježen značajnim aktivnostima, aktivnosti klanja kurbana-žrtve, prikupljanja kurbanskih koža za potrebe IZ-e, prikupljanja kurbanskog mesa za potrebe narodne kuhinje itd. Medžlis u
saradnji sa Merhametom svake godine organizira akciju prikupljanja kurbanskog mesa za potrebe narodne kuhinje
Imaret u kojoj se hrani preko 3500 korisnika. I ove godine je ova akcija bila veoma značajna, prikupljene su velike
količine mesa, preko 8500 kg, te akcija prikupljanja namirnica za potrebe narodne kuhinje, preko 5000 kg. No, i
pored velikih obaveza nađe se vremena za bajramsku kahvu i baklavu.
Tim povodom glavni imam Medžlisa Refik-ef. je drugi dan kurban-bajrama priredio bajramski prijem za načelnika
općine Srebrenik Sanela Buljubašića. Na bajramskom prijemu uz kahvu i baklava razgovaralo se o saradnji ove dvije
institucije. Bajramski prijem za načelnika i njegove saradnike priređen je u 9 sati u prostorijama zgrade Medžlisa, a
u 10 sati priređen je bajramski prijem za sve članove izvršnog odbora Medžlisa IZ-e Srebrenik. Tim povodom glavni
46 | BILTEN | MIZ SREBRENIK
imam se zahvalio prisutnima na njihovoj pomoći u organiziranju mnogih aktivnosti Medžlisa.
U 11 sati priređen je bajramski prijem za sve imame, tim povodom glavni imam je čestitao bajram svim imamima,
zahvalio se na trudu i zalaganju oko svih aktivnosti koje su realizirali. Bajramsko druženje su nastavili uz kahvu i baklava sve do podne-namaza.
Bajramski koncert
U nizu bajramskih aktivnosti drugog dana kurban-bajrama, sa početkom u 19 sati u prepunoj sali Doma kulture u
Srebrenikuu održan je veliki bajramski koncert pod nazivom “Nek mirišu avlije”. Sala je tokom koncerta bila prepuna, a veliki broj vjernika i ljubitelja duhovne muzike su morali slušati program iz hola Doma kulture. Ovaj koncert su
organizirali hor „Zefir” i MIZ Srebrenik.
Bajramski koncert u izvedbi ansambla Zefir ima za cilj da istakne vrijednosti Kurban bajrama kao velikog dana za
muslimane, kao dana ljubavi, rodbinske pliskosti, poštivanja starijih i nadasve dana opće solidarnosti i ljubavi među
ljudima. S obzirom na sve lošiju praksu mladih da se u ovim mubarek danima odaju alkoholu, drogama, nemoralu
i nasilju, osjećamo potrebu, ali i obavezu d aim svojim radom, organizacijom koncerta duhovne muzike ponudimo
alternative”- ističe predsjednik mladih Zefir Jasmin Brašnjić.
MIZ SREBRENIK | BILTEN | 47
U KABINETU NAČELNIKA ODRŽAN SASTANAK
NA TEMU: GRADSKA DŽAMIJA U SREBRENIKU
Dana 19. oktobra 2012.godine, je u kabinetu načelnika općine Srebrenik, održan sastanak na temu "Gradska
džamija" u Srebreniku. Sastanak je inicirao načelnik općine Mehmed Bajrektarević, a istome su prisustvovali: predsjednik Medžlisa IZ Srebrenik, Mevludin ef. Joldić, glavni imam Mežlisa IZ Srebrenik, Refik ef. Hodžić, predsjednik
inicijativnog odbora za izgradnju gradske džamije, Sead Zejnilagić i arhitekta Ibrahim Smajlović – Ita.
U prisustvu šefova resornih službi i savjetnika, načelnik Bajrektarević se interesovao dokle se došlo u realizaciji projekta "Gradska džamija". Arhitekta Smajlović je prisutnima prezentovao radnu verziju svog prijedlog idejnog rješenja
i idejnog projekta džamije, a koje je uradio na osnovu projektnog zadatka koji mu je već ranije dao Inicijativni odbor.
Zajednička konstatacija prisutnih je da će, uz manje korekcije i dopune, naša gradska džamija biti izuzetno arhitektonsko djelo, po kome će naš grad i ovaj kraj biti nadaleko prepoznatljiv.
Mladi arhitekta Smajlović je, na sebi svojstven način i pristup, karakterističan mladim, sposobnim i odvažnim arhitektima, predložio vrlo intresantno i lijepo rješenje za gradsku džamiju u Srebreniku, a na koju se čekalo već nekoliko decenija. Lokacija džamije je planirana na zemljištu između Hotela "PARK" i Motela "GRADINA" a u toku izrade i
završetka Idejnog projekta vodilo se računa i o uređenju
postojećeg gradskog parka na ovoj lokaciji. Svo drveće
u parku će ostati, a sam objekat džamije biti uklopljen
u njegovo okruženje. Konačnu verziju idejnog rješenja
gradske džamije arhitekta Smajlović će uskoro prezentovati pred Inicijativnim odborom, koji treba da da svoju
saglasnost na isti, a kako bi se išlo u daljnu proceduru,
izradu glavnog projekta i konačno u početak izgradnje
objekta Gradska džamija u Srebreniku.
Preuzeto sa službene stranice općine Srebrenik; srebrenik.ba
48 | BILTEN | MIZ SREBRENIK
MEVLUD U DŽEMATU LUŠNICA
U
subotu (24.01.2013. godine) je u prepunoj Džamiji džemata Lušnica nakon klanjanog akšam-namaza koji je
predvodio hfz. Esmir-ef, Selimović održan prigodan mevludski program. Prvo se sa nekoliko uvodnih riječi
prisutnim džematlijama obratio Mevludin efendija Joldić imam džemata Lušnica, a čast izvođenja samog
programa pripala je polaznicima mektepske nastave Lušnica koji su u potpunosti opravdali ukazano im povjerenje;
prisutni su mogli uživati u preljepom učenju odlomaka Kur'ana, učenju ilahija i kasida, te interpretiranju odlomaka Mevlud-i šerifa. U sklopu programa džematlijama se obratio Mevludin efendija Joldić, a predavanje je održao
hfz. Esmir-ef, Selimović. U svome predavanju je, između ostalog, istakao nužnost posjedovanja ljubavi prema Muhammedu, a.s, najodabranijem ljudskom biću, potrebe stalnog donošenja salavata na njega, oživljavanja njegovog
sunneta i postupanje po njemu.
Ako volite Allaha, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. (Kur'an)
Ko oživljava moj sunnet, taj voli mene, a ko voli mene, taj će sa mnom biti u Džennetu. (Hadis)
Na kraju svog izlaganja Esmir efendija je zamolio Allaha, dž.š., da nam pomogne da nađemo načina kako da slijedimo Poslanika, a.s., u svakom našem postupku, te je zamolio Svevišnjeg da obilato nagradi sve one koji su došli u
Džamiju džemata Lušnica da se na ovaj način prisjete rođenja našeg miljenika, Muhammeda, a.s. Mevludski program je okončan učenjem odlomka iz Kur'ana i učenjem prikladne dove.
Molimo Allaha da džematlije Lušnice nagradi obilatom nagradom, te sve one koji su ostavili svoje obaveze taj dan i
došli da prisustvuju mevludskoj svečanosti. Amin!
MUTEVELIJE
PRIMJER UREĐENOG MEZARJA
MEZARJE KAO PRIMJER KAKVA SVA NAŠA MEZARJA TREBA DA
IZGLEDAJU
Slike Selama su veoma loše kvalitete i
ne mogu se upotrijebiti za ovu stranicu.

Similar documents

Selam br.3.cdr - Bajram namaz u Beču

Selam br.3.cdr - Bajram namaz u Beču bismillom se obuća obuva, i tako dalje. Ono što  kao  djeca  nismo  mogli  shvatiti,  a  kao  odrasli  često  zaboravljamo,  jeste  da  postoje  stvari  koje  su  mnogo važnije od obuvanja  obuće, ...

More information

issn 1848-6819 • broj 147 • prosinac 2013. muharrem / safer 1435

issn 1848-6819 • broj 147 • prosinac 2013. muharrem / safer 1435 predsjednikom IOM-a Zagreb u jednom od najtežih i najodgovornijih razdoblja našeg džemata, dobu gradnje Zagrebačke džamije. Iz razgovora s Hadžijom razvidno je što sve grupica entuzijasta i istinsk...

More information

džumade-l-uhra/redžeb 1434. hg issn 1848

džumade-l-uhra/redžeb 1434. hg issn 1848 našu avliju, kako to i sam voli kazati. Tako omladina našeg Medžlisa diplomira po tko zna koji put. Hrabro preuzeše ulogu organiziranja aktivnosti Omladinskog kluba s namjerom da u skoro vrijeme iz...

More information

ševval / zu-l-ka`de 1434. hg issn 1848

ševval / zu-l-ka`de 1434. hg issn 1848 Alen ef. Kotorić “Da moj učitelju, ne želim biti neiskren, nisam naučio ništa osim toga.” Učitelj mu zatim reče: “Dobro, daj da čujem tih osam stvari.”

More information

Untitled - Gazi Husrev

Untitled - Gazi Husrev početkom 18. stoljeća bio hatib i predavač (ders-i ʻāmm)4 u Ali-pašinoj džamiji u Sarajevu, da je za svaku od tih službi dobijao po 10 akči dnevne plaće, da je imao svoju medžmu‘u u kojoj je biljež...

More information