IKT-informator

Comments

Transcription

IKT-informator
oglasna
priloga
IKT-informator
Četrtek, 20. novembra 2014, št. 225 www.finance.si
Četrtek, 20. novembra 2014, št. 225 www.finance.si
Zmagovalci obvladujejo digitalne vsebine
Prodaja sistemov za
upravljanje vsebin bo vse
do leta 2018 rasla hitreje od
skupne prodaje poslovne
programske opreme
Številna podjetja so menila, da se bodo prej ali slej utapljala v gori podatkov,
ki jih ustvarjajo njihovi sistemi, partnerji in stranke. Izkazalo se je, da je hramba
teh podatkov rešljiva težava, nasprotno
pa velja za praktično obvladovanje vse
bogatejših vsebin. Velik izziv je tudi deljenje vsebin med poslovnimi okolji ter
uporabniki. Ti namreč prisegajo na rabo mobilnih naprav in aplikacij, skrbniki podatkov in informacij pa nepreklicno zahtevajo varnost, zaupnost ter pravilnost informacij in z njimi povezanih
odločitev.
Kako obvladati različne vire vsebin
Nihče ne zanika, da je v strukturiranem
okolju ter ob pomoči večjega števila zaposlenih mogoče ustvariti natančnejše in
hkrati tudi bolj kompleksne rešitve in posledično dokumente. A pravo poslovno vrednost lahko dokaže šele visokoproduktivno
okolje. To je navadno doma v visoko avtomatiziranih okoljih in procesih.
UVODNIK
Miran Varga
[email protected]
U
pravljanje dokumentov je včasih pomenilo vlaganje
dokumentov v mape in omare. Nato so na sceno
stopili elektronski dokumenti, ki so jih podjetja
upravljala z računalniškimi dokumentnimi sistemi.
Ti so v zadnjem desetletju prerasli v rešitve za upravljanje
najrazličnejših digitalnih vsebin. Upravljanje dokumentov ima
danes torej povsem drugačen pomen – in to je lahko le dobro.
Obvladovanje poslovanja in informacij
je tako že zdavnaj preseglo meje obvladovanja dokumentacije. Podjetja danes iščejo poti, kako obvladati najrazličnejše vire
vsebin, analizirati njihove podatke ter hkrati zaposlenim postreči s prijetno uporabniško izkušnjo, ki jih bo do končne rešitve
ali informacije popeljala z nekaj kliki v prijaznem uporabniškem vmesniku.
Dva vidika upravljanja vsebin
Strokovnjaki menijo, da velja na področ­je
upravljanja vsebin gledati z dveh perspektiv. Prva zastopa strateški vidik poslovanja, kjer upravljanje vsebin podjetjem pomaga prevzeti nadzor nad vsebinami, kar
posledično vodi do dviga učinkovitosti dela, spodbujanja sodelovanja zaposlenih in
enostavnejšega deljenja podatkov in informacij.
Informatiki pa na rešitve za upravljanje poslovnih vsebin (ECM) gledajo kot na
skupek programskih orodij, ki zaposlenim
doda vrsto novih funkcionalnosti, s katerimi bodisi naredijo boljše načrte ali izdelke
bodisi zgolj bolj učinkovito opravljajo svoje
delo. Da so tehnologije s področja upravljanja vsebin zelo iskane, priča tudi dejstvo,
da je omenjeni trg vreden več kot pet milijard ameriških dolarjev na leto, pri čemer
se za uporabo rešitev za upravljanje vsebin
pogosteje odločajo večja podjetja v razvitejših delih sveta.
Delo sodobnega dokumentnega sistema je precej več kot
sprememba papirnatih dokumentov v elektronsko obliko in
njihova hramba. Upravljanje digitalnih vsebin namreč zahteva
prilagoditev tehnologije poslovnim procesom, katerih naloga
je zagotavljanje pretoka ustreznih informacij med zaposlenimi in delovnimi mesti. Možnosti, ki so se še pred leti zdele
nedosegljive, so danes presegle postavljene omejitve. Sistemi
upravljanja vsebin so precej bolj prilagodljivi in cenejši, kakopak tudi zmogljivejši, ter se razvijajo skupaj z organizacijo.
Thinkstock
Čeprav je vse več vsebin v poslovnih okoljih v digitalni obliki, njihova uporaba v poslovnih procesih postaja čedalje bolj kompleksna. Podjetja iščejo nova in inovativna orodja,
s katerimi bi zaposleni obvladali vse
vsebine, ki so jim na voljo, in iz njih
izluščili dodano vrednost.
Zelo perspektivno področje
Zanimiva je tudi uporaba sistemov za
upravljanje vsebin po svetu. V vzhodni
Evropi tovrstne sisteme uporabljata le
dva odstotka podjetij, zato pa področje
doživlja veliko rast (okoli 25 odstotkov
na leto), medtem ko jih v zahodni Evropi uporablja skoraj 30 odstotkov podjetij,
rast pa je komaj zaznavna. Dolgoročne
napovedi analitikov so optimistične, saj
so prepričani, da bo prodaja sistemov za
upravljanje vsebin vse do leta 2018 rasla
hitreje od skupne prodaje poslovne programske opreme.
Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana
Izbral sem paket Mobitel Neomejeni D, ki ima storitev SIM 2 vključeno
brezplačno in je zato prava izbira za vse, ki poleg mobitela uporabljamo
tudi tablico. Eno SIM-kartico imam v mobitelu, drugo pa v tablici,
všeč mi je, da se vključene količine paketa porabljajo na obeh
karticah hkrati. Paket vključuje neomejeno količino minut za klice
v vsa slovenska omrežja ter neomejeno količino SMS-/MMS-ov in
prenosa podatkov, kjer velja princip pravične uporabe storitev prenosa
podatkov - po preseženi vključeni količini podatkov (15 GB) se hitrost
podatkov zmanjša. Paket vključuje resnično vse, kar potrebujem tudi brskanje po spletu v najhitrejšem mobilnem omrežju LTE/4G.
V PAKETU
NEOMJENI D
IMAM SIM 2
VKLJUČENO
BREZPLAČNO
Nova dimenzija
dela z dokumenti
TViN SHRAMBA S
Naročniki storitev Mobitel in SiOL imamo na voljo brezplačen paket
TViN Shramba S s 5 GB prostora v oblaku, sam pa sem raje izbral paket
TViN Shramba L, ki mi omogoča kar 50 GB prostora v oblaku. Zame je ta
storitev praktična, saj mi omogoča hiter dostop do svojih fotografij in
posnetkov prek tablice, prenosnika, mobitela in televizije (BOX). Pri
tem je prenos podatkov prek mobilnega omrežja Telekoma Slovenije
brezplačen, dokumenti pa so varno shranjeni na strežnikih v Sloveniji.
Za naročilo sem obiskal www.tvin.si.
TopTrio 1G
Izkoristil sem akcijsko ponudbo in izbral paket TopTrio 1G, ki mi
zagotavlja najboljšo ponudbo televizije, telefonije in še hitrejšega
interneta. Paket vključuje tudi storitev Varen splet in spletno
televizijo TViN. Ker sem hkrati naročnik storitev Mobitel in SiOL imam
prenos podatkov za spremljanje več kot 80 TV-programov prek TViN-a
v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije brezplačen. Kot nov naročnik
storitev SiOL sem izkoristil ugodnost in izbral nov televizor na
obroke in brez obresti
Za več informacij o storitvah Telekoma Slovenije
obiščite Telekomov center, www.telekom.si ali
pokličite brezplačni številki 041 700 700
(za uporabnike storitev Mobitel) ali 080 8000.
""Letos je zelo
opazen napredek na področju
samih uporabniških vmesnikov
in povezovanja rešitev ECM
s številnimi drugimi informacijskimi rešitvami,
predvsem tistimi, ki upravljajo
mobilne interakcije, delo na družabnih omrežjih
ter poslovno sodelovanje.
Veliko priložnosti za nova in manjša
podjetja
Čeprav so tržni deleži globalnih velikanov
na področju ECM bolj ali manj stalni, pa
razvijajoči se trg ponuja veliko priložnosti
novim in manjšim podjetjem, predvsem na
državni ali regijski ravni. Ta namreč številne novosti na področju interakcije zaposlenih z informacijami in okoljem uvajajo hitreje in spretneje od že uveljavljenih ponudnikov. Veliki pa imajo zanimiv pristop k
reševanju teh izzivov – večina jih preprosto razveže mošnjiček in kupi hitro rastoča podjetja z inovativnimi tehnologijami
ter pozneje poskrbi za bolj ali manj uspešno integracijo z lastnim izdelkom. Konsolidacija je tako resna, da se v zadnjih letih v
deseterico najuspešnejših ni uspelo prebiti niti enemu samemu sicer zelo perspektivnemu podjetju.
Letos je zelo opazen napredek na področju samih uporabniških vmesnikov in
povezovanja rešitev ECM s številnimi drugimi informacijskimi rešitvami, predvsem
tistimi, ki upravljajo mobilne interakcije,
delo pri družabnih omrežjih ter poslovno
sodelovanje.
Poslovne vsebine in oblaki
Podjetja, ki se gredo e- in m-poslovanje, se
že zavedajo pomena čedalje bolj interaktivnih vsebin. Ne le za trženjske namene,
temveč tudi za izboljšavo lastnih procesov
in kompetenc – na primer interaktivno izobraževanje si zaposleni veliko bolj zapomnijo in pogosto tudi razumejo od klasičnih
navodil in napotkov, poslanih po e-pošti.
Uspehe v globalnem svetu prinašajo
interakcije in sodelovanje podjetij zunaj
lastnih okvirov ne glede na to, ali se te dogajajo na spletu ali zunaj njega. Podjetja
bodo zato v prihodnje povpraševala po še
bolj prilagodljivih orodjih, ki jim bodo pomagala obvladovati zelo dinamična okolja
in podatke v njih. Oblak se zdi idealna rešitev za ponujanje storitev upravljanja vse-
Svetovni tržni deleži ponudnikov rešitev za upravljanje poslovnih
vsebin v letu 2013
Celotni promet je znašal 4 milijarde evrov.
31,2
v odstotkih
19,8
15,6
8,2
6,6
5,4
5,1
4,5
3,6
Oracle
HP
Hyland
Software
Perceptive
Software
0
IBM
OpenText
EMC
Pogled v prihodnost
""V družbi Gartner menijo, da se bo
področje dokumentnih sistemov oziroma sistemov za upravljanje vsebin
v prihodnje razvijalo hitreje od povprečja panoge, posledično pa bodo
hitreje rasli tudi prihodki ponudnikov.
""Do leta 2015 bo že 70 odstotkov
podjetij uporabljalo funkcije shranjevanja, deljenja in/ali sinhroniziranja vsebin s storitvami v oblaku znotraj svojih implementacij ali nadgradenj sistemov za upravljanje vsebin.
Temu se bo prilagodila tudi ponudba
– 80 odstotkov vseh ponudnikov reši-
Microsoft
tev ECM bo poleg klasičnih namestitev ponujalo še možnost rabe rešitev
kot storitev iz oblaka.
""Do leta 2015 bo vsaj 60 odstotkov
zaposlenih v poslovnih okoljih do
vsebin dostopalo z aplikacijami na
mobilnih napravah.
""Varovanje podatkov bo postalo velik izziv. Leta 2016 naj bi kar 60 odstotkov podjetij, ki ne bodo imela implementiranega sistema upravljanja informacij in ustrezne varnostne
strategije, doživelo izgubo oziroma
krajo podatkov ter s tem povezane incidente.
""Do leta 2017 bo skoraj polovica
bin, saj povezuje rešitve, ki jih podjetja že
imajo implementirane, vsebine in podatke
z vrsto mobilnih naprav in uporabnikov.
Do zdaj so po dokumentnih sistemih in
rešitvah za obvladovanje vsebin posegala
predvsem podjetja z ogromno kompleksnimi in (približno) ponovljivimi dokumenti.
Z integracijo spletnih in mobilnih aplika-
Drugi
Vir: Gartner
vseh poslovnih vsebin v nebesedilni obliki, podjetja pa bodo prisiljena v
naložbe s področja analitike za obvladovanje vsebin.
""Do konca leta 2017 bo vsaj sedem
izmed 10 najbolj gledanih videoposnetkov v podjetjih krajših od 60 sekund.
""Do leta 2017 bo 70 odstotkov vseh
potrošniških komunikacij digitalnih,
kontekstualnih in izvajanih na zahtevo prek najrazličnejših kanalov, kot
so splet, mobilne naprave, družbena
omrežja in drugi.
cij v sam poslovni model ter omogočanjem
dostopa do poslovnih podatkov in še vedno selektivno izbranih informacij večjemu
krogu zaposlenih pa se razmerje potreb
vzpostavlja na novo. Ambiciozna podjetja
si preprosto ne bodo mogla več privoščiti,
da konkurenti izbrano področje poslovanja obvladajo bolje od njih samih.
Klasičnim dokumentnim sistemom se čas izteka. Njihove
funkcije so sicer dobrodošle in uporabne, a sodobno poslovanje in uporabniki zahtevajo več. Potrebe in navade uporabnikov so se namreč spremenile. Gre za nekakšno konvergenco
med zagotavljanjem poslovnih vsebin ter naprednega sodelovanja pri teh vsebinah – po vzoru družbenih omrežij in rešitev
za sodelovanje. Ko smo pri zadnjih, tudi e-pošta že zaostaja za
potrebami sodobnega poslovnega uporabnika. Prilagodljivost
poslovnih okolij namreč vodi k cilju, da mora biti vse, kar zaposleni potrebujejo pri delu, na voljo takoj, kjerkoli in kadarkoli. Tem zahtevam mora slediti tudi tehnologija. Sistemi za
upravljanje vsebin posledično sprejemajo čedalje več funkcij
drugih rešitev, denimo sporočilnega sistema, projektnega vodenja in tako naprej.
Vse to je pripomoglo k razvoju nove generacije dokumentnih
sistemov. Sodobni trendi narekujejo, da so tovrstne rešitve na
voljo v obliki storitev v oblaku – ker je to bolj enostavno, praktično in tudi ceneje. Celotno računalništvo s pojmom računalništva v oblaku prehaja na nov skupni imenovalec, v katerem
prednjači model operativnih stroškov. Podjetja preprosto
niso več pripravljena na velike naložbe na tem področju, to
pa posledično tudi ponudnike sili v spremembo rešitev. A ti
imajo zdaj pred sabo nov izziv – mojstri za obvladovanje dokumentacije in poslovnih procesov morajo svoji rešitvi dodati
še platformo za sodelovanje, ki bo poleg vsega omogočala še
transparentno komuniciranje znotraj in zunaj organizacije.
Ob vsem tem sem še posebno dobre volje, ko vidim, da tudi
slovenski razvijalci dokumentnih sistemov razumejo spremembe, ki čakajo to področje, in se nanje ustrezno odzivajo.
A tisti pravi izziv za dokumentne sisteme in sisteme upravljanja vsebin šele prihaja. V poslovnih okoljih se pojavlja čedalje
večja potreba po podpori tako imenovanim mehkejšim procesom znotraj dokumentne storitve, kar bo spet treba vpeljati
v sistemsko rešitev in narediti prijazno do uporabnika ... Saj
vemo, sistem je lahko še tako dober, a če ga uporabniki ne
uporabljajo, z njegovo implementacijo nismo dosegli prav
veliko koristi.
IKT informator je oglasna priloga časnika Finance.
Izhaja enkrat na mesec.
Urednik priloge:
Branko Žnidaršič
Tel.: (01) 30 91 526
E-pošta: [email protected]
Trženje:
Boris Savić
Tel.: (01) 30 91 534
E-pošta: [email protected]
Stalna zunanja sodelavca:
Esad Jakupović
Tel.: 040 296 184
E-pošta: [email protected]
Miran Varga
Tel.: 040 427 333
E-pošta: [email protected]
Prelom: Finance
Lektoriranje: Finance
Urednik oglasnega uredništva:
Branko Žnidaršič
Naslednji IKT informator bo izšel 11. decembra 2014.
14 oglasna priloga
www.finance.si
Četrtek, 20. novembra 2014, št. 225
IKT-informator 15
www.finance.si
Četrtek, 20. novembra 2014, št. 225
Kaj imajo skupnega najpodjetniška ideja leta, Harvard
Business Review in milijonar Richard Branson?
Vsi podpirajo tiho revolucijo na delovnem mestu, ki poteka po vsem svetu
In2 Koper spreminja pravila igre
Tradicionalna pisarna s
fascikli in papirji danes
ni več nujna za delovanje
podjetja. Z računalniki in
internetom je mogoče delo od doma, sodobna tehnologija s pametnimi telefoni in tablicami pa omogoča, da lahko svoje delo
opravite kjerkoli in kadarkoli: v pisarni, doma, v kavarni ali na poti. Slovenci pomembno sooblikujemo globalni trend, saj s
4th Office postavljamo nove standarde za vodenje
podjetij.
Nova generacija rešitev In2 CRM in rešitev za
upravljanje poslovnih vsebin ter dokumentov povsem spreminja dozdajšnja
pravila igre in daje ponudnikom storitev na voljo
orodja, s katerimi lahko v
celoti uresničijo pričakovanja svojih strank in načrtno dosegajo strateške
cilje in poslovno rast.
Idejo o spletni platformi, ki bo
podjetjem poenostavila poslovanje, so v Margu vizionarsko
začeli razvijati leta 2006. Poimenovali so jo BCSocial, maja 2014 pa je bila razglašena
za najpodjetniško idejo leta v
Sloveniji.
Skrivnost uspeha
Odločilen za uspeh je bil stik
s strankami. Znali so jim prisluhniti, pri tem pa spoznavali, kaj jim je pri njihovi rešitvi
všeč in kaj ne, jo nadgrajevali
in skupaj s strankami ugotavljali, kako se z uporabo storitve spreminja tudi njihovo poslovanje.
»Iz pogovorov s strankami
nam je postalo jasno, da jih povezujejo tri stvari: vsi so ugotavljali, da ni več pomembno,
kje je nekdo, temveč so sodelavce pri projektih izbirali po
tem, kaj nekdo zna. Poleg tega so ugotavljali, da jim rešitev
poenostavlja delo in omogoča
višjo kakovost življenja, saj jim
za to, da bi opravili svoje delo,
ni bilo več treba preživljati vse
dneve v pisarni,« pove Boštjan
Bregar, idejni oče produkta.
4th Office – novo ime za
prodor na globalni trg
Preimenovanje BCSocial v 4th
Office je del globalne strategije, s katero se bo podjetje bolje spopadlo z izzivi globalnega
trga. »Jasno nam je, da imamo
platformo, ki pomeni revolucijo oziroma velik preobrat v načinu dela in vodenja. Vzpostavlja namreč delovno okolje, ki je
najboljši približek klasične pisarne, ki si jo delijo sodelavci,
le da lahko v 4th Office skupaj
sedijo in delajo posamezniki,
ne da bi morali dejansko biti v
isti pisarni,« pove Bregar.
In ne le to. Spoznali so, da
je 4th Office prerasel prvotno
idejo in postal del globalnega
trenda, ki postavlja nova pravila igre na delovnem mestu,
ustvarja prilagodljivo delovno
okolje za zaposlene, spodbuja
inovacije in podpira dinamič-
Dolgo časa so bile zahteve do
IT-industrije precej enotne:
iskale so se rešitve, ki ustvarjajo dodano vrednost, so celovite in že sešite po meri industrije. Vendar so spremembe v zadnjih letih, posebej rast
uporabe hitrega mobilnega interneta in pametnih telefonov,
pomembno spremenile pričakovanja končnih uporabnikov.
Njihovo razumevanje uspešne
uporabniške izkušnje se je za
vselej prevrednotilo. Položnice izpodriva e-račun, pri prijavi napak ali naročilu storitev je v primerjavi z obiskom
spletne strani ponudnika postal obisk poslovalnice mnogo
manj priročen.
Ni dovolj imeti le spletno
stran, stranke zahtevajo
povratne informacije
Naenkrat ni več dovolj le oddati
naročilo ali vlogo, pomembno
je vselej imeti občutek in povratno informacijo o tem, da
se naročilo izvaja in vloga obdeluje. Zato so podjetja pod
vse večjim pritiskom, da pri
svojem delu uporabljajo najbolj učinkovite IT-rešitve, pri
čemer učinkovitosti ne merijo
več zgolj zaposleni v podjetju,
ampak tudi končni uporabniki. In prav ti zahtevajo nadvse
prijazne poti za dostop do storitev, ne glede na to, ali gre za zavarovalništvo, upravljanje premoženja in zagotavljanje električne energije ali za javne storitve na upravni enoti.
Ključno je razumevanje
uporabnikov v podjetju
in tudi končnih kupcev
In2 Koper je podjetje, ki v tem
smislu zelo pozitivno izstopa iz
povprečja. Po eni strani temeljito obvlada rešitve, na katere
se že leta zanašajo največji ponudniki storitev, zavarovalnice
in finančna industrija v številnih državah. Po drugi strani pa
razume, da ljudje v vlogi končnih strank zahtevamo bogato,
interaktivno in preprosto uporabniško izkušnjo, ki dobro de-
Dario Madžarević, direktor
podjetja In2 Koper:
Na področju
zavarovalništva smo
v Sloveniji pokazali
le del naše širše,
vertikalizirane slike,
ki seže tudi v druge
gospodarske panoge.
luje tudi na pametnem telefonu
in tablicah.
To razumevanje je podjetju omogočilo, da razvije rešitve, ki uspešno premoščajo
vrzel med učinkovitostjo zalednih sistemov pri ponudnikih storitev (na primer telefonije, zavarovalništva, elektrike)
in privlačnostjo uporabniškega vmesnika, do katerega imajo dostop končni uporabniki.
Nove storitve v Sloveniji, z
rešitvami za zavarovalnice
na tuje trge
»Na področju zavarovalništva
smo doslej v Sloveniji pokazali
le del naše širše, vertikalizirane slike, ki z inovativnimi rešitvami seže tudi v druge gospodarske panoge,« pravi Dario Madžarević, direktor podjetja In2 Koper, ki je začelo širiti svojo produktno paleto na
slovenskem trgu in zdaj v celoti podpira tudi brezpapirno poslovanje ter upravljanje odnosov s strankami (CRM).
In2 Koper je član skupine
In2, največjega IT-podjetja v
regiji Adriatic, ki zaposluje več
kot 500 ljudi, se ponaša z izvedbo 300 velikih projektov
pri več kot 200 velikih naročnikih ter je Microsoftov svetovni partner leta 2013 za področje
javnega zdravstva. Prav tako
si prizadeva pridobiti najvišje
partnerske statuse tudi na področju zavarovalništva in drugih gospodarskih panog.
4th Office za zavarovalništvo
Dobimo se v 4th Office!
""4th Office je inovativna spletna poslovna rešitev, ki podjetjem poenostavlja poslovanje, saj vzpostavlja delovno okolje po meri zaposlenih ter jim omogoča, da svoje delo
opravijo kjerkoli in kadarkoli. Podpira hitro komunikacijo med sodelavci, enostavno izmenjavo dokumentov, poenostavitev pisarniških procesov in učinkovito vodenje pro-
jektov. Z uporabo 4th Office se v podjetju zmanjša poraba papirja ter število neproduktivnih sestankov, nižji pa so tudi stroški za telefon in službena potovanja. S 4th Office
postane podjetje bolj odzivno in fleksibilno, direktor pa ima ves čas pregled nad dogajanjem, tudi takrat, ko ni osebno navzoč v podjetju.
Stranke imajo čedalje manj časa za ukvarjanje z vso papirologijo, ki jo zahtevajo zavarovalnice, in želijo odzivnost, ažur­
nost in vpogled v dogajanje,
predvsem pa občutek, da niso
le številka in da jih zavarovalnice kakovostno obravnavajo.
Boštjan Bregar, idejni oče produkta 4th Office:
Uspešna podjetja danes podpirajo agilne procese
in dinamično povezovanje ekip. Enosmerno
komunikacijo od zgoraj navzdol nadomeščajo
interaktivni pogovori med različnimi ravnmi,
zato se ideje porajajo na vseh ravneh.
Odprite in brezplačno preizkusite svojo 4th
Office skupnost na www.4thoffice.si.
no vodenje podjetja. »Uspešna podjetja danes podpirajo
agilne procese in dinamično
povezovanje ekip. Enosmerno komunikacijo od zgoraj
navzdol nadomeščajo interaktivni pogovori med različnimi
ravnmi, zato se ideje porajajo
na vseh ravneh. Ni več odločanja od zgoraj navzdol, ki ovira
prožnost podjetij. O tem govorijo Harvard Business Review
in revija Forbes, o tem govori CEO podjetja Google in mi-
lijonar Richard Branson, lastnik podjetja Virgin, tako vodijo podjetje Wordpress z 260
zaposlenimi,« razlaga Bregar.
Investitorji so jih podprli
s 3,9 milijona evrov
Da se 4th Office lahko suvereno kosa z največjimi IT-podjetji na globalnem trgu, verjamejo tudi njegovi investitorji. Eden med njimi je domači
RSG Capital, vodilni slovenski sklad tveganega kapitala,
ki je vložil milijon evrov, angleška investitorja pa sta podjetnik Ben White ter sklad tveganega kapitala Notion Capital.
Doslej so skupaj vložili 3,9 milijona evrov.
»Skupnost 4th Office hitro narašča in če pogledamo
smernice v svetu, nam je jasno, da imamo v rokah skupnost prihodnosti, saj podjetjem omogoča hitro prilagajanje trgu, stalno izboljševanje in popolno preglednost
Večina zavarovalnic danes posluje po tradicionalni poti, ki kljub dobri interni organizaciji dokumentov in procesov ne omogoča tesnega stika s strankami. Te morajo večinoma same zahtevati informacije,
ki se nanašajo na njihove
sklenjene police oziroma
škodne primere, postopki
pridobitve teh informacij
pa so pogosto nejasni.
poslovanja. To pa so prvi pogoji za uspešno poslovanje,
ki podjetju zagotavljajo prednost pred konkurenco,« pravi Bregar.
Prihodnost pripada tistim,
ki si upajo razmišljati
drugače
»4th Office je spletno orodje
za sodobnega menedžerja, ki
v podjetju spodbuja agilnost,
svojim zaposlenim pa omogoča prilagodljivo obliko dela od
kjerkoli, saj so povezani prek
pisarne v oblaku. Takšno podjetje se hitreje prilagaja zahtevam trga, hkrati pa lahko deluje globalno. In menedžerji,
ki vodijo takšna podjetja, so
gibalo razvoja družbe,« poudarja Bregar.
Poenostavitev
komunikacije med stranko
in zavarovalnico
V podjetju In2 Koper, uveljavljeno programsko hišo, ki razvija programske rešitve za zavarovalništvo, so zaznali priložnost za posodobitev in poenostavitev komunikacije med
stranko in zavarovalnico ter
njenimi sodelavci. Zavarovance želijo še bolj vključiti v interne procese zavarovalnic in jim
prek mobilnih naprav sproti ponujati vse informacije ter
omogočiti preprostejšo komunikacijo z zavarovalnico, ki pa
obenem dobi dober pregled in
nadzor nad vso formalno in neformalno komunikacijo. Zato
so se v podjetju In2 Koper v sodelovanju s podjetjem Marg Inženiring odločili za skupni razvoj storitve 4th Office for insurance.
Prijazno do uporabnika
in zavarovalnice
4th Office for insurance je ugodna in do uporabnika ter zavarovalnice prijazna rešitev. Zasnova sistema 4th Office omogoča uporabo tako na računalnikih kot mobilnih telefonih in
tablicah, izjemen poudarek je
tudi na varnosti podatkov. In2
Koper bo z vključitvijo 4th Office for insurance v svoj celovit
portfelj rešitev za zavarovalnice, kot so Insurance2, CRM
in BusinessConnect, še utrdil
svoj položaj na trgu programske opreme za zavarovalnice.
Storitev bodo tržili v celotni regiji, kjer posluje podjetje.
Sodobna povezava
z zavarovanci
4th Office for insurance strankam zavarovalnic omogoča seznam vseh sklenjenih polic in
škodnih spisov, informacije o
poteku sklenjenih polic in zahtevke za sklenitev novih ter
podaljšanje že sklenjenih polic. Komunikacija med stranko in zavarovalnico poteka
preprosto kar prek same aplikacije, kar prihrani čas stran-
ki in sodelavcem zavarovalnice. Strankam so ves čas na
voljo tudi vsi potrebni obrazci in dokumentacija ter informacije, povezane s postopki
v zavarovalnici, denimo reševanje škodnih primerov. Pomembna prednost za stranko
je enostavnost in boljša odzivnost – ko potrebuje obrazec, ji
ni treba iskati ustreznega med
množico dokumentov, ampak
so zanjo že pripravljeni samo
tisti, ki jih potrebuje. Ko stranka izpolni ustrezne obrazce, se
ti takoj oddajo v dokumentni
sistem in sprožijo proces obdelave, stranka pa ima na voljo povratno informacijo o stanju postopka.
Podpora delu cenilcev
V komunikacijski verigi med
zavarovalnico in njenimi
strankami so pomemben člen
cenilci in pogodbeni partnerji, katerih delo je zaradi uveljavljenih postopkov dostopa do informacij pogosto zamudno, komunikacija med njimi in strokovnimi službami zavarovalnic pa poteka osebno
ter po e-pošti in telefonu, kar
ne omogoča prave sledljivosti
in transparentnosti.
Rešitev 4th Office for insurance pomembno poenostavlja delo cenilcev, saj jim
omogoča preprost dostop do
vseh podatkov o škodnih primerih ter zavarovalnih poli-
Janez Stranka
Nina Referentka
Nina Referentka, Kdaj lahko pričakujem
razrešitev mojega primera?
Active
Škodni spis
Akcije
Pred 3 urami
Deli | Naloga | Všečkaj | Več Nina Referentka
Zapisnik
Priloge
Uredi
Podatki
V obdelavi
Spoštovani, vaš primer trenutno pregleduje
naša pravna služba, predviden zaključek je v
roku enega tedna.
Pred 2 urami
Številka police: 20012601646
Vinkulant:
Veljavnost od / do: 14.02.2013 do 14.02.2014
Zahtevkov: 1
Zavarovanec:
JANEZ NOVAK, Slovenska 44, 1547 Log, LJ16251
Datum škode: 19.01.2014
Najlepša hvala za informacijo in hiter odziv
Kraj škode: Unec
Pred 2 urami
Kraj zavarovanja: 10012701948
Predmet zavarovanja:
Zavarovanje: 10.01.31.100 kritje za zavarovanje avtomobilske odgovornosti
Podatki o zavarovanju:
Premija plačana: v celoti
Franšiza: 20012701000
Vinkulacija: NE
Voznik: 20000790194
Opombe: 10012701948
Janez Stranka
Vzrok škode: 040 Malomarnost, nepazljivost
Napiši komentar...
Vzrok opisno: Trčenje v parkirano vozilo
Datum 1. prijave: 20.01.2014
Datum izpisa: 20.01.2014
Referent: Urška Vidmar
Cenilec:
Pravnik: 30045701000
Opombe: 10012701948
Poglej več
""4th Office for insurance strankam zavarovalnic omogoča ažuren seznam vseh sklenjenih
polic in škodnih spisov, informacije o poteku sklenjenih zavarovanj in zahtevke za sklenitev
novih ter podaljšanje že sklenjenih zavarovalnih polic.
cah na enem mestu. Cenilcem
so prihranjeni nepotrebni in
zamudni obiski v poslovalnicah, saj jim je prek 4th Office
vsa potrebna dokumentacija
na voljo kjerkoli in kadarkoli.
Obrazce o mnenju cenilca ter
fotografije lahko v e-obliki izpolnjujejo neposredno na lokaciji škode, podatki pa se takoj oddajo v dokumentni sistem zavarovalnice, kar pospeši proces obdelave zahtevka.
Cenilci tako prihranijo čas, namenjen pridobivanju podatkov
o primeru in komunikaciji, za-
varovalnice pa pridobijo enoten nadzor nad mrežo notranjih in pogodbenih cenilcev ter
partnerjev.
4th Office je tudi enoten komunikacijski kanal med cenilci na terenu in strokovnimi
službami zavarovalnice, poleg
preproste uporabe je pomembna prednost te rešitve sledljivost in arhiviranje vse komunikacije.
Rešitev za prihajajoče
generacije
Storitev 4th Office for insuran-
ce je namenjena predvsem prihajajočim generacijam mladih, izobraženih ter mobilnih
zavarovancev. Za pridobitev
teh strank jim bodo zavarovalnice morale ponuditi enostavno, pregledno in zanesljivo mobilno poslovanje, predvsem pa bodo morale kompetentno in hitro poskrbeti za
svoje stranke, kar jim podjetji In2 Koper in Marg Inženiring s storitvijo 4thOffice for
insurance in znanjem na področju zavarovalništva lahko
zagotovita.
16 oglasna priloga
www.finance.si
Četrtek, 20. novembra 2014, št. 225
So vaši procesi še v letu 1900?
S poenostavitvami
do novih uspehov
Družba SAP odkrito priznava, da ogromna komplek­
snost informacijskih tehnologij zavira napredek.
Prenovljeni slogan podjetja, predstavljen tudi na
razvijalski konferenci SAP
TechEd && d-code, se zato
glasi »Run Simple« oziroma
v prilagojenem prevodu –
Poenostavimo poslovanje.
Bernd Leukert, član uprave
družbe, odgovoren za ponudbo
poslovnih aplikacij, je večstoglavo skupnost razvijalcev pozval
k novi optimizaciji rešitev, poslovnih procesov in izdelkov.
Programska koda v družbi 21.
stoletja postaja vse pomembnejša; ne nazadnje trditev, da
sodobno programje dejansko
upravlja svet, ni daleč od resnice. Čeprav se na osebni ravni zdi, da individualni podatki
posameznika v svetovnem merilu niso pomembni, pa povezave med njimi in agregirani podatki, ki jih je mogoče primerjati, delajo ogromne razlike. Prav
zato si podjetja prizadevajo vpeljati napredne analitične rešitve
v navezi z osrednjimi poslovnoinformacijskimi sistemi in različnimi senzorji, ki jih z informacijami zalagajo v realnem času –
po možnosti po vsej vrednostni
verigi, torej tudi s podatki partnerjev in dobaviteljev.
»Podjetja želijo razumeti, kaj
se dogaja na trgu, in predvideti,
kaj se bo dogajalo. Za kaj takšnega pa morajo biti sposobna prebaviti velike količine podatkov
v realnem času. A samo napredna programska oprema za ta
namen ne bo dovolj. Podjetja
morajo uvajati nova znanja in
kompetence, kako upravljati
napredno analitiko, ki postaja
strateškega pomena,« je razložil Leukert.
Stava na Hano in oblak
SAP je letos temeljito delal pri
razvoju svoje analitične platforme Hana, ki izkorišča tehnologijo računalništva v pomnilniku.
Nanjo je in še seli tako rekoč vse
svoje poslovne aplikacije, saj te
nato delujejo hitreje, pridobijo pa tudi možnost, da jih več
strank uporablja sočasno. Veliko delo so razvijalci opravili na
področju povezovanja, saj SAP
Hana po novem podpira resnično veliko vtičnikov API in programskih jezikov, zato jo lahko podjetja povežejo z različnimi že obstoječimi aplikacijami
in bazami podatkov – tudi vseh
največjih konkurentov SAP. V
bazen podatkov, namenjenih
analizi, lahko sproti črpajo tiste, ki so za posamezno podjetje
ali oddelek najbolj pomembni,
in tako ustvarijo velikansko virtualizirano relacijsko bazo podatkov. Omogočeno bo tudi dinamično delo s podatki, zbranimi z vseh vetrov. Nova platforma namreč sprejema podatke iz
najrazličnejših virov – strojnih,
transakcijskih, strukturiranih,
družbenih omrežij, tekstovne
podatke in geografske podatke ter išče povezave med njimi.
Prihaja novi val
učinkovitosti
SAP se zaveda, da bo Hana kot
oblačna platforma dosegla še
precej več strank po svetu, zato je s podjetjem IBM že sklenil
dogovor, po katerem bo omenjena rešitev tekla v izjemno
zmogljivih podatkovnih centrih IBM, s čimer bo SAP strankam zagotavljal kar najvišjo raven izvajanja zahtevnih storitev
po vsem svetu.
»Prihaja novi val učinkovitosti. Razpoložljivost direktne
uporabe digitalnih vsebin – te
bodo na voljo kot storitev – bo
privedla do temeljite prenove
procesov in aplikacij ter večjega
sodelovanja med podjetji in gospodarstvi. V prihodnosti bomo
govorili o omreženih gospodarstvih, in to ne le na račun interneta stvari,« je dodal Leukert.
Zatakne se že pri zbiranju
podatkov
Björn Goerke, vodja tehnoloških inovacij v korporaciji SAP,
pa je pojasnil novi pristop k
upravljanju poslovanja. V središču bo seveda SAP Hana, ki
bo s celovitim pregledom poslovanja na eni platformi zagotavljala enotno uporabniško izkušnjo številnim uporabnikom
najrazličnejših aplikacij.
»Podjetja imajo danes 'podatkovno težavo'. Zatakne se
že pri zbiranju podatkov, nato
njihovem čiščenju in tudi analizi. Z novimi rešitvami jim prinašamo velike poenostavitve,
saj lahko pametna programska oprema v realnem času osmisli ogromne količine podatkov. Ker bo ta storitev na voljo
iz oblaka, bodo po njej segala tako zagonska podjetja kot
velikani iz vseh vej industrije.
Vsa pa se bodo nato dokazala
s tem, kar bodo lahko naredila s kakovostnimi informacijami, ki jih bodo prejela v okviru
naprednih analiz,« je svoje razmišljanje sklenil Goerke.
Do e-računa s preprosto in
ugodno rešitvijo
Pošta Slovenije je svojo ponudbo informacijskih storitev dopolnila z rešitvijo eRačun, v okviru katere
ponuja pripravo e-računa
v standardu eSLOG, posredovanje e-računa po različnih e-poteh in hrambo
e-računa.
""Med praktičnimi primeri, ki so poželi največ navdušenja,
je bil avstrijski internet stranišč.
»Seveda ne,« boste izstrelili. In na prvi pogled imate prav. Pisarne sodobnega podjetja so odete v barvno, minimalistično pohištvo, pisalne stroje so zamenjali prenosniki, tablični računalniki in pametni mobilniki. A ko pogledamo malce
pod površino, žal hitro ugotovimo, da način dela v tipični organizaciji danes ni zelo drugačen od tistega iz leta
1900. Zakaj je tako? Kako se
pridružiti uspešnim podjetjem 21. stoletja?
Že idejni utemeljitelj sodobnega podjetja Peter F. Drucker
je govoril o izgubljenem stoletju. Pravilno je ocenil, da so
storitvene organizacije v načinu dela, urejenosti poslovnih procesov, stopnji birokracije, predvsem pa v učinkovitosti tam, kjer so bila proizvodna podjetja pred stotimi leti.
Daleč pred prijemi Deminga,
Taylorja in še dlje od uvajanja
vitkih pristopov.
Tipična organizacija danes
pri svojem delovanju izkorišča
le majhen del zmogljivosti in
možnosti, ki jih omogočajo napredni poslovni pristopi in sodobna informacijska tehnologija, še posebej ko pogledamo
pod površino, v upravljanje poslovnih procesov in BPM (business process management).
BPM in procesna
naravnanost
Pa vendar se v zadnjih letih premika na bolje. Nekatera slovenska podjetja in druge organizacije so se povezali s podjetjem
CREA, vodilnim na področju
BPM v regiji, in začeli uvajati
izdelek CREA ProcesnaPisarna, ki temelji na sodobnih pristopih, napredni, procesno naravnani organizaciji in BPM.
Kaj loči sodobno organizacijo od zastarelega, neučinkovi-
tega poslovanja z začetka 20.
stoletja?
Funkcijski silosi
Nobena organizacija ni imuna za
tako imenovane funkcijske silose, ko se začnejo oddelki zapirati
sami vase. BPM učinkovito presega silosno zaprtost, saj temelji
na sodobnem, procesno naravnanem organizacijskem modelu. Uvajanje BPM vse udeležence procesa spodbuja, da delujejo tako, kot je optimalno za podjetje kot celoto, in ne tako, kot je
najbolje na primer le za oddelek
zakladništva ali za posameznega
zavarovalnega agenta.
Avtomatizacija
V klasičnem podjetju se številne naloge, ki bi lahko bile avtomatizirane, še vedno izvajajo
ročno oziroma zahtevajo človeško delo: na primer iskanje
povezanih dokumentov, zbiranje informacij o posojilni izpostavljenosti ali boniteti podjetja iz različnih bonitetnih sistemov, obravnava škodnega primera ... To so naloge, ki jih sodobni procesni sistem lahko izvede precej hitreje, natančneje in zanesljiveje kot človek. Zaposleni v naprednih podjetjih,
kjer take naloge avtomatizirajo, so razbremenjeni rutinskih
opravil, več časa pa lahko posvetijo izvajanju nalog s precej
višjo dodano vrednostjo.
Vse na enem mestu
CREA ProcesnaPisarna zagotavlja, da škodni referent ali
banč­ni uslužbenec ne izgublja
časa z iskanjem informacij o
škodnem primeru ali kreditni
vlogi v različnih zalednih sistemih. Vsak udeleženec procesa
ima v trenutku izvajanja določene naloge pri roki vse informacije in dokumente, ki jih potrebuje za sprejemanje odločitev in izvedbo te naloge. Tak
zaposleni bo lahko več časa in
zbranosti posvetil svojim nalogam, zato bo sprejemal boljše odločitve.
Preglednost
Napredna organizacija ne potrebuje parlamentarne preiskovalne komisije, da bi ugotovila,
kdo, kdaj in zakaj je odobril najem »prijateljskega« posojila, ki
je pozneje postalo slaba terjatev. CREA ProcesnaPisarna na
primer škodnemu referentu ali
CFO vnaprej onemogoča odobritev takega posojila ali izplačila škode. Vse procese nadzorujejo poslovna in procesna pravila, ki zagotavljajo, da odločitev ne usmerjajo osebni interesi ali samovolja posameznika.
Procesni sistem tudi skrbno beleži, kdo, kdaj in zakaj je končal
neko nalogo (na primer odobril
financiranje), kje in zakaj nastajajo zamude ali težave ...
KPI
CREA ProcesnaPisarna nenehno spremlja in meri, kako podjetje izvaja poslovne procese.
Zaposlenim pravočasno pošilja opomnike o zamudah in
prednostnih nalogah. Z analizo porabe časa, materiala ter finančnih in drugih virov omogoča izračun ključnih kazalnikov uspešnosti izvajanja procesa (KPI). Ti nazorni grafični
prikazi poslovodstvu pomagajo usmerjati delovanje podjetja,
opredeliti uspešnost poslovanja, analizirati operativne stroške ter pri odkrivanju ozkih grl
in optimizaciji poslovnih procesov. Pomagajo torej odkriti,
kateri kreditni referent ima najvišjo dodano vrednost, katera
izpostava porabi za isto nalogo
največ časa ...
Dobri procesi = kakovost
Kakovost storitev najlažje zagotavljamo tako, da najprej poskrbimo za urejenost izvajanja poslovnih procesov. Procesni sis-
tem na podlagi podatkov v kreditni vlogi sam odloča o tem, ali
mora financiranje odobriti kreditni odbor, ali je potrebna dodatna odobritev CFO ..., kar precej
zmanjša možnost pojava človeške napake in povečuje kakovost
izdanih posojil. Podobno lahko
procesni sistem pod določenimi
pogoji denimo zavarovancu samodejno odobri izplačilo škode,
kar ne vpliva samo na učinkovitost škodnega oddelka, ampak
močno poveča hitrost obravnave škodnega zahtevka in zadovoljstvo zavarovanca.
Učinkovitost
Procesna naravnanost, zmanjševanje birokracije, avtomatizacija rutinskih opravil, skrben nadzor nad delom in kakovostjo storitev ter analiza
procesnih KPI zaposlenim pomagajo, da svoje delo opravijo
hitreje in bolje, večino svojega
delovnega časa pa se ukvarjajo s pomembnimi opravili z visoko dodano vrednostjo. Zaposlenim tako ostane več časa za ukvarjanje z izboljšavami in za iskanje novih idej. Zato
je BPM danes najboljši pristop
oziroma ključ za doseganje visoke učinkovitosti, storilnosti,
konkurenčne sposobnosti in
inovativnosti podjetja.
CREA ProcesnaPisarna in
uvajanje BPM odlično delujeta
v praksi. Slovenskim organizacijam prinašata zelo konkretne
učinke in merljive rezultate: še
včeraj je enega glavnih poslovnih procesov v slovenski zavarovalnici ročno izvajalo 121 zaposlenih, danes pa v avtomatiziranem poslovnem procesu
30 odstotkov več dela opravi le
34 zaposlenih. Pri tem je kakovost opravljene storitve zaradi
večje preglednosti dela precej
višja kot v preteklosti. To so realni učinki, ki v zaostrenih gospodarskih razmerah postajajo zelo pomembni tudi pri nas.
IKT-informator 17
www.finance.si
Četrtek, 20. novembra 2014, št. 225
Nova rešitev Pošte Slovenije je
zanimiva tako za mala podjetja in samostojne podjetnike
kot tudi za večja podjetja. Izdajatelji bodo lahko svoje e-račune pripravljali bodisi v spletni
aplikacii bodisi v svojem sicerš­
njem informacijskem sistemu.
Priprava eRačunov za male
izdajatelje
Priprava e-računa, ki naj bi bil
skladen s predpisi in standardom eSLOG, je problematična
predvsem za male izdajatelje,
ki so doslej za pripravo računa
uporabljali razne urejevalnike
besedil ali manjše programske
rešitve za upravljanje računov.
Nakup novih ali nadgradnja
siceršnjih rešitev za pripravo
e-računa v standardu eSLOG
lahko za male izdajatelje pomeni velik strošek, saj so cene letos zaradi povpraševanja praviloma višje.
jo na primer do sto e-računov
na mesec ali več, saj aplikacija
podpira uporabne funkcionalnosti, ki poenostavijo in pohitrijo pripravo e-računov. Uporabnik lahko e-račun pripravi iz vnaprej pripravljene predloge. Funkcionalnost za pripravo šifranta postavk omogoča, da se lahko postavke za določeno opravljeno storitev dodajo z enim klikom, spremeni
pa se samo količina. Ob izdaji
e-računa se tvori tudi PDF-vizualizacija, zato prejemniki
zlahka preberejo vsebino e-računa, če je bil posredovan po
e-pošti. Storitev je podprta za
uporabo v internetnih brskalnikih in dostopna tudi na mobilnih telefonih in tablicah.
""Nova rešitev
eRačun omogoča
pripravo e-računa
v standardu
eSLOG ter njegovo
posredovanje po
različnih e-poteh
in hrambo.
Zanimiva je
za samostojne
podjetnike ter
mala in večja
podjetja.
V brskalnikih, na
mobilnikih, tablicah
Spletna aplikacija eRačun je
zanimiva za uporabnike, ki
potrebujejo enostavne, dostopne in cenovno ugodne rešitve za pripravo e-računov. Primerna je za izdajatelje, ki izda-
Navezava za večje
izdajatelje
Večji izdajatelji imajo po izkuš­
njah Pošte Slovenije svoje informacijske sisteme za fakturiranje v večini že podprte z
vmesniki eSLOG. Za pošiljanje
e-računov proračunskim uporabnikom potrebujejo še ponudnika e-poti. V ta namen se
uporabnikov informacijski sistem prek spletnih storitev povezuje s sistemom eRačun Pošte Slovenije.
Uporabniki pripravijo
e-račun v svojem okolju v
aplikaciji, ki jo uporabljajo
za pripravo e-računov. Ko ga
pošljejo v sistem Pošte Slovenije, ta izvede verifikacijo
e-računa, ga po potrebi digitalno podpiše, vse skupaj opremi z XML-ovojnico in nato
posreduje na Upravo Republike Slovenije za javna plačila (UJP). Če izdajatelji nimajo podpore za standard eSLOG, je možna tudi storitev
po meri, ki zajema pripravo
modula za pretvorbo podatkov v obliko eSLOG. Uporaba spletnih storitev je namenjena predvsem večjim izdajateljem oziroma tistim, ki želijo svoje procese izdajanja in
prejemanja e-računov avtomatizirati.
Različne in varne e-poti
Storitev podpira različne poti pošiljanja e-računov. Poleg
posredovanja na UJPnet omogoča dostavo e-računov drugim prejemnikom. Za zagotavljanje zanesljive dostave e-računov končnemu prejemniku je možna uporaba storitev
e-vročanja v varne e-predale
(moja.posta.si) ali uporaba registrirane e-pošte. Ta zadnja
storitev je nova in bo omogočala dostavo sporočila z e-povratnico na prejemnikov e-naslov. Izdajatelj, ki bo e-račun
izdal z registrirano e-pošto,
bo o prejemu obveščen z e-povratnico. Tako odpadejo morebitne »izgube« e-računov v
e-poštnem sistemu in morebitno dodatno delo, povezano z vnovično izdajo. Obvladovanje izdanih e-računov je
s tem zanesljivejše.
Hramba v certificiranem
eArhivu
Davčni zavezanci so zavezani
hraniti prejete in izdane e-račune. Če je bil e-račun izdan
v elektronskem zapisu oziroma v standardu eSLOG, je to
njegova izvirna oblika, ki ji je
treba zagotavljati celovitost
in avtentičnost za obdobje
10 ali 20 let. V ta namen lahko uporabniki svoje prejete
in izdane e-račune tudi varno hranijo v certificirani storitvi varne hrambe eArhiv.
Certificirana storitev pomeni, da je storitve v celoti preveril Arhiv RS. Pošta Slovenije zagotavlja, da bodo e-računi uporabnikov resnično
varno hranjeni brez bojazni
pred izgubo.
18 oglasna priloga
www.finance.si
Četrtek, 20. novembra 2014, št. 225
KOLEDAR IKT-DOGODKOV
Od 20. novembra do 31. decembra
Navedeni so naziv in opis,
organizator, kraj, datum
in prizorišče dogodka ter
spletna stran za dodatne
informacije.
CIO Summit Europe 2014,
evropska konferenca direktorjev IT o aktualnih vprašanjih
IT in poslovanja, GDS International, Turnberry, 21.–23. novembra, Trump Turnberry
Resort (www.ciosummiteurope.com)
Perftech.Largo – eRačuni/
Perftech.MIS – analitika in
novosti, vloga e-dokumentov
pri implementaciji sistema, izdaji, prejemu in hrambi eRačunov ter posebnosti za proračunske uporabnike od 1. januarja, Perftech, Ljubljana, 24.
novembra, Grand hotelu Union (www.perftech.si)
Ker ni vsak oblak … oblak!,
dogodek o evoluciji IT in oblakih ter prilagajanju prehoda v
oblak potrebam podjetja, S & T
Slovenija v sodelovanju z Microsoftom, Ljubljana, 25. novembra, sedež Microsofta
(www.snt.si)
Telfor 2014, 22. mednarodni telekomunikacijski forum,
Društvo za telekomunikacije in Elektrotehnički fakultet,
Beograd, 25.–27. novembra,
Sava centar (www.telfor.rs)
SPC IPC Drives 2014, konferenca in razstava o električni avtomatizaciji, sistemih in
komponentah, Mesago – Messe FrankfurtGroup, Nürnberg,
25.–27. novembra, Messezen-
trum NürnbergMesse (www.
mesago.de)
Veeam v8 Roadshow,
predstavitev razpoložljivosti
podatkovnega centra s pomočjo nove različice programske
opreme Veeam Avaliability Suite v8, Veeam, Ljubljana, 26.
novembra, hotel Four ­Points
by Sheraton (Mons) (www.veeam.com)
Trend Micro dogodek, Cloud
& Datacenter varnostne rešitve in Complete User Protection, Arrow ECS, Ljubljana, 27.
novembra, Tehnološki park
Ljubljana (www.arrowecs.si)
Oracle in S&T – Ko ni važno
sodelovati, ampak zmagati!,
seminar o ključnih infrastrukturnih sklopih Oracle Database s prvim primerjalnim hitrostnim testom delovanja podatkovne baze Oracle v okoljih Linux, Unix in Exadata, S & T Slo-
venija v sodelovanju z Oraclom, Ljubljana, 27. novembra, učilnica podjetja (www.
snt.si)
Ignition 2014, konferenca o
spremembah, ki se dogajajo v
digitalnem svetu, Business Insider, New York, 1.–3. decembra, The TimesCenter (www.
businessinsider.com)
HP Discover 2014, največja evropska konferenca HP,
partnerjev in uporabnikov
opreme HP, Barcelona, 2.–
4. decembra, Fira Barcelona
(h30614.www3.hp.com)
Varnost informacijskih sistemov z organizacijskega vidika, tečaj mag. Tomaža Pozniča o varnostnih pojmih in
vprašanjih, s katerimi se lahko
podjetja srečujejo pri svojem
poslovanju, Housing Co, Ljubljana, 2.–4. decembra, učilnica podjetja (www.housing.si)
Data Center Conference
2014, mednarodna konferenca o mobilnosti, oblaku, hrambi podatkov in drugih dogajanjih v IKT, ki določajo nove
potrebe po podatkovnih centrih, IDC, Las Vegas, 2.–5. decembra, The Venetian Resort
Hotel and Casino (www.gartner.com)
Online Educa Berlin 2014,
20. mednarodna konferenca o
tehnološki podpori pri učenju
in izobraževanju, ICWE GmbH,
Berlin, 4.–6. decembra, hotel
InterContinental (www.online-educa.com)
mHealth Summit, konferenca in razstava, namenjena mobilnemu zdravju, Foundation for the National Institutes
of Health, mHealth Alliance in
National Institutes of Health,
Washington, 7.–11. decembra, Gaylord National Resort
and Convention Center (www.
mhealthsummit.org)
Informatika v javni upravi 2014, enodnevni posvet o
odprtih vprašanjih informatike v javni upravi, Slovensko
društvo Informatika, Brdo pri
Kranju, 8. in 9. decembra,
Kongresni center Brdo (www.
iju2014.si)
IT manager institute,
petdnevni seminar za
vodstvene kadre, ki ga vodi
Mike Cisco, avtor programa IT
Management Process, Housing
Co., Ljubljana, 8.–12. decembra, učilnica podjetja (www.
housing.si)
Upravljanje IT-storitev, tečaj o ključnih konceptih, načelih, procesih in funkcijah za uspešno zagotavljanje IT-storitev, Ljubljana, 15.–17. decembra, učilnica podjetja (www.
housing.si)
IKT-informator 19
www.finance.si
Četrtek, 20. novembra 2014, št. 225
Obvladovanja poslovne
dokumentacije ne gre
prepuščati naključju
na kratko
MASTERCARD
NLB prva uvaja brezstično
plačevanje
NLB bo do konca novembra kot prva banka v Sloveniji svojim strankam ponudila brezstično plačevanje, ki poteka brez
fizičnega kontakta med plačilnim sredstvom in POS-terminalom. Komunikacija temelji na varnem čipu in majhnem
oddajniku, ki sta lahko vgrajena v kartico, uro, mobilni telefon. NLB je poleti 2013 začela z brezstično tehnologijo nadgrajevati POS-terminale pri trgovcih, ki imajo z njo podpisano pogodbo za sprejem brezstičnih kartic NLB mastercard.
Nadgrajenih je tako že prek štiri tisoč POS-terminalov. Po novem vsa prodajna mesta opremljajo le še s POS-terminali za
brezstično plačevanje.
TELEKOM SLOVENIJE IN MICROSOFT
Celovita ponudba programske
opreme
Predsednik uprave Telekoma Slovenije Rudolf Skobe in generalni direktor Microsofta za srednjo in vzhodno Evropo
(SVE) Don Grantham sta podpisala dogovor, po katerem bo
Telekom Slovenije ponujal Microsoftove rešitve tudi največjim slovenskim podjetjem in organizacijam z več kot 250 zaposlenimi. Telekom Slovenije sodi med prve partnerje v regiji SVE, s katerimi je Microsoft sklenil tovrstni dogovor.
Prihodnost je hibridna
Oblak lahko pripomore k boljši odzivnosti in prilagodljivosti
podjetij. Veliko je odvisno predvsem od vodstva podjetja, če to
prepozna vrednost računalniških oblakov in način podajanja storitev ter vse to upošteva
v svoji poslovni strategiji.
Glavna oblika
računalništva
»Računalništvo v oblaku postaja osrednja oblika računalništva. Ne gre več za novotarijo, je preprosto način, kako danes deluje računalništvo,« pravi Pavle Jazbec, direktor prodaje v podjetju Unistar PRO, in dodaja: »Za Unistar PRO je računalništvo v oblaku ena temeljnih strategij razvoja, zato intenzivno razvijamo to področje.
Prepričan sem, da bodo tudi
slovenska podjetja prepoznala številne prednosti Unistarjevega podatkovnega centra in
storitev iz oblaka, ki jim bodo
pomagale poslovati še hitreje
in učinkoviteje, skratka bolje.«
Količina podatkov v poslovnih okoljih se stalno povečuje
in postaja vse težje obvladljiva. Naložbe v IT-infrastrukturo
so zato med pomembnejšimi, a
gradnja lastnega podatkovnega
centra ali varne strežniške sobe se lahko zavleče. Najelegantnejša rešitev za hitro naraščajoče potrebe po zmogljivostih
in dodatnih funkcionalnostih
je prav najem prostora in ITstoritev pri zunanjem ponudniku. Podjetja so to sprva počela le za podatke, manj kritične za poslovanje, v zadnjem času pa tako zadovoljujejo številne potrebe pri razvoju in projektih. Vse več podjetij namreč
razvojno in projektno IT-infrastrukturo preprosto najame.
Hibrid in profesionalna
obravnava
Z vrhunskimi storitvami Unistar PRO želijo dokazati, da lahko tudi lokalni ponudniki oblačnih storitev tekmujejo z globalnimi velikani. Če je ekonomija obsega na strani zadnjih,
pa prvim ostane kakovost lokalne podpore in lažja integracija s poslovnimi okolji, ki nimajo lastnih informatikov oziroma jih imajo, a ti premorejo
premalo specializiranih znanj.
Čeprav čedalje več podjetij
uporablja aplikacije iz oblaka
kot storitev, se klasično računalništvo iz podjetij ne bo tako
""Konec januarja bo podjetje Unistar organiziralo dogodek RoglIT 2015, na katerem bo svojim stalnim in morebitnim novim strankam ter partnerjem predstavilo aktualne trende in nove tehnologije s področja IT. Rdeča nit januarskega dogodka, poimenovanega
»The FUTURE is HYBRID; Powered and Managed by UnistarPRO«,
bodo prav računalniški oblaki in storitve ter varnost. Svetle in temne plati računalništva bo udeležencem predstavil domači strokovnjak z oznako etični heker.
hitro poslovilo. Predvsem zato,
ker bo infrastruktura sposobna tudi v prihodnje zagotavljati
različne IT-storitve in podporo
zaposlenim. Oblak pa bo v tem
sistemu hibridne zasnove prevzel nalogo, da deluje kot rešitelj
ob konicah, ko podjetje za krajši čas/projekt potrebuje večje
zmogljivosti kot sicer.
Prepričan sem, da bodo tudi
slovenska podjetja prepoznala
številne prednosti Unistarjevega
podatkovnega centra in storitev
iz oblaka, saj jim omogočajo
še hitrejše in učinkovitejše
poslovanje.
""Pavle Jazbec, direktor prodaje v podjetju Unistar PRO
ost
n
d
o
h
Pri ibridna
je h
Razvojni partner
organizacij vseh velikosti
Lokalni sistemski integratorji so
tako na področju računalništva
v oblaku v precejšnji prednosti
pred denimo ponudniki telekomunikacijskih storitev, saj bolje
poznajo poslovne procese in informacijske rešitve v podjetjih,
zato jih utegnejo bolje povezati
ali pa v celoti nadomestiti s storitvami iz oblaka. Preprostejše
storitve pa tudi strežnike in aplikacije, ki jih zaposleni potrebujejo pri svojem delu, podjetja
preprosto »naklikajo« na spletnem portalu ponudnika. Samopostrežništvo prinaša povsem enostavno uporabniško izkušnjo, vse storitve s področja
računalništva v oblaku pa skrbi-
Partnerji konference:
Rezervirajte si čas 23. in 24.
januarja 2015, na Rogli.
THE FUT
UR
IS H Y B R E
ID
Powe
red & M
by Unista anaged
r PRO
jo za večjo prilagodljivost poslovnega okolja trenutnim tržnim razmeram. Z IT-storitvami
Unistar PRO iz oblaka želi podjetje dokazati, da zna in zmore
biti tudi razvojni partner organizacij vseh velikosti.
Oblak na zahtevo
»Z vidika uvajanja poslovnih
aplikacij in storitev v poslovanje je najenostavneje in najceneje uporabiti kar možnosti,
ki jih ponuja infrastruktura,
za višje zahteve pa je tu oblak,
dosegljiv na zahtevo. Njegove
zmogljivosti in funkcionalnosti
so z vidika stranke tako rekoč
neomejene. V zadnjih petih letih se je obseg poslovnih aplikacij v oblakih povečal kar za trikrat, kar nazorno kaže, da je hibridna zasnova področja IT še
kako smiselna,« dodaja Jazbec.
V podatkovnem centru Unistar PRO že gostujejo številne
poslovne aplikacije priznanih
svetovnih proizvajalcev, podjetje pa strankam poleg gostovanja na infrastrukturnih platformah omogoča tudi gostovanje v svojih aplikacijah.
Shramba pripravljena na prihodnost
andrej matič
Prihaja RoglIT 2015
S & T Slovenija je Petrolu optimiziral področje hrambe podatkov. Na primarno in sekundarno lokacijo IT-okolja družbe je
uvedel dva najnovejša diskovna sistema Virtual Storage Platform (VSP) proizvajalca Hitachi Data Systems ter hkrati postavil novo mrežno infrastrukturo SAN. Za najhitrejši prenos podatkov med diskovnimi sistemi ter drugimi informacijskimi
sistemi in rešitvami v Petrolu skrbijo visokozmogljiva optična
stikala Brocade. Petrol podatke hrani na dveh različnih lokacijah, ki sta med seboj povezani in gostita tudi večino IT-okolja podjetja, ki izvaja napredne obdelave pridobljenih in shranjenih podatkov.
""Vzdušje na Mikrografijini konferenci je bilo sproščeno.
Hitra rast količine dokumentov in njihova pospešena digitalizacija močno vplivata tudi na delo zaposlenih. K sreči jim lahko pri tem pomaga sodobna tehnologija na čelu z dokumentnim sistemom in
arhiviranjem dokumentov v e-obliki. E-poslovanje namreč postaja ključna
konkurenčna prednost, saj
omogoča večjo prilagodljivost in hitrost poslovanja,
kar je na zgovornih prime- ""Športnica Petra Majdič je udeležencem prenesla bogate
rih razkrila tudi konferen- izkušnje iz športne kariere in jih opozorila na pomembnost
ca podjetja Mikrografija.
jasnih ciljev, motivacije ter izbire pravih sodelavcev.
Letošnja že šesta konferenca
podjetja Mikrografija je postavila več rekordov. Na dogodku,
na katerem se srečajo informatiki in vodje financ ter računovodstva, se je prvič zbralo več
kot dvesto udeležencev, ki jim
je aktualne in vsakdanje vsebine predstavilo kar 17 predavateljev iz štirih držav.
V ospredju so bili e-računi
V ospredju je seveda bila trenutno zelo aktualna tema o
e-računih, saj ZOPSPU-A podjetjem, ki poslujejo z državo, v
novem letu nalaga njihovo obvezno rabo. In tako dejansko
pospešuje rabo e-poslovanja
v Sloveniji, kar je zgolj pohvalno. E-račun pa ni le domena
računovodstva, kot se sprva
zdi, temveč vpliva na več oddelkov. V prvi vrsti na oddelek
IT, saj morajo prav informatiki
prvi poskrbeti za njegovo implementacijo.
»Z Mikrografijo smo se prvič
srečali, ko smo se znašli pred izzivom, kako izpeljati digitalizacijo dokumentov. Spoznali smo,
da je ta naloga prevelik zalogaj
za interno informatiko, ter se
andrej matič
Panožni strokovnjaki so
prepričani, da se bo dolgoročno uveljavil predvsem
koncept hibridnih računalniških oblakov. Podjetja
bodo ključne podatke, poslovne skrivnosti in druge
za poslovanje kritične informacije želela hraniti na
varnem in blizu, torej v zasebnem oblaku v lastnih
prostorih. Infrastrukturo javnih oblakov pa bodo
uporabila za cenejše izvajanje bolj splošnih IT-storitev.
PETROL IN S & T SLOVENIJA
odločili, da poiščemo zunanjo
pomoč. Brez specializiranega
znanja in izkušenj strokovnjakov iz podjetja Mikrografija bi
bil rezultat digitalizacije krepko
slabši. Danes se lahko pohvalimo, da v podjetju nimamo več
papirnatih arhivov, elektronske pa že optimiziramo,« je vlogo strokovnega ponudnika pri
prilagajanju dokumentnih in
arhivskih rešitev opisal Miran
Gorše iz podjetja Petrol.
»Konferenca je postregla
z izjemnimi rešitvami. Glede na vse vsebine, sodelujoča podjetja in udeležence lahko zadovoljno ugotovim, da je
na področju upravljanja dokumentov Slovenija vsekakor vodilna v regiji Adriatik,«
je ugotavljal Philipp Sander
iz švicarskega podjetja Document Future, ki je že četrto leto redni gost in predavatelj konference.
Predstavljene so bile
izjemne rešitve
Pregledu zakonodajnih novosti
in možnosti prilagoditve poslovanja novim zahtevam je sledila predstavitev enega največjih
projektov minulega leta (trajal
je kar pol leta), in sicer digitalizacije arhivske dokumentacije, po kateri se na dnevni ravni
zelo veliko poizveduje in kar je
velika težava mnogih državnih
institucij. Zgodbo o tem, kako
dokumentni sistem podjetju
prinese povsem novo dimenzijo, pa je predstavil tuji gost,
ki že poldrugo desetletje raziskuje in snuje rešitve s področij DLM/ECM.
Integracija že vpeljanih
rešitev z rešitvami iz
oblaka
Popoldan se je konferenčni
program razdelil na dva dela.
V prvem so bile v ospredju vsebine s področja uvajanja in nadgrajevanja e-poslovanja, druga sekcija pa je bila namenjena
knjižničarjem, arhivistom in
muzealcem. Največje zanimanje udeležencev so pritegnila
predavanja o e-računu in njegovi varni e-hrambi ter uvedbi dokumentnega sistema v oblaku.
Poleg najnovejših tehnologij in
rešitev so udeležence zanimale predvsem možnosti integracije dokumentnih sistemov in
storitev iz računalniškega oblaka z že vpeljanimi rešitvami,
navdušeno pa so spremljali tudi razvoj tovrstnih rešitev na
področ­ju mobilnih naprav in
mobilnega poslovanja.
Dr. Miroslav Novak iz Pokrajinskega arhiva Maribor, ki na
univerzi Alma Mater Euro­paea
tudi predava o upravljanju dokumentov in arhivov, je srečanje ocenil takole: »Konferenca
združuje in povezuje mnoge
dejavnike, ti pa pripeljejo do
tega, da na koncu dobimo izdelek – v tem primeru arhivsko
gradivo v elek­tronski obliki. Pomembno je, da si tako uporabniki rešitev, ponudniki kot tudi
pristojni arhivi natočimo čistega vina, da stvari ne prejudiciramo ter se poskušamo medsebojno razumeti. Vedno moramo upoštevati tako realno stanje tehnologije kot zakonodajne zahteve.«
Konferenčno dogajanje je s
svojo zgodbo sklenila vrhunska športnica Petra Majdič, ki
je udeležencem prenesla bogate izkušnje iz športne kariere in
jih opozorila na pomembnost
jasnih ciljev, motivacije ter izbire pravih sodelavcev.
IBM KLJUČ DO REŠITEV
Spreminjati svet na bolje
Dvodnevna IBM-ova konferenca Ključ do rešitev v Portorožu
je prinesla navdihujoče poslovne in življenjske zgodbe ter primere dobrih praks iz Slovenije in sveta. Postregla je s številnimi rešitvami, ki podjetjem pomagajo do boljših poslovnih rezultatov in večje učinkovitosti. »Naše poslanstvo je razvijati
rešitve novih dimenzij – s pogledom naprej in mislijo na modrejšo prihodnost spreminjamo svet na bolje,« je povedal Julij
Božič, izvršni direktor IBM Slovenija. »Tudi v Sloveniji, in sicer
v IBM Innovation Centru Ljubljana, smo pred nedavnim odprli Kompetenčno sobo za modrejša mesta za območje jugovzhodne Evrope.«
Udeležba je brezplačna!
STE PRIPRAVLJENI
IZKORISTITI VSE,
KAR VAM PONUJA
TEHNOLOGIJA?
100
95
75
25
Povežite sodelavce,
procese in poslovne
rezultate
11. december 2014, Ljubljana
www.sodobna-tehnologija.si
5
0
Organizator:
oglas_FinanceIKT_maj2014_naslovnica
21. maj 2014 9:56:43
V sodelovanju z:
20 oglasna priloga
www.finance.si
Četrtek, 20. novembra 2014, št. 225
IKT-informator 21
www.finance.si
Četrtek, 20. novembra 2014, št. 225
Temelj uspešnega vodenja
projektov je dobra IT-podpora
AGITO
Boljši nadzor pristopa v Pivovarni Laško
Podjetje Agito je v skupini Pivovarna Laško vzpostavilo sistem za upravljanje identitet, s katerim je celotna skupina dosegla celovit nadzor nad upravljanjem pravic in dostopov vseh oseb in
v vseh informacijskih sistemih ter omogočila beleženje revizijske sledi. Vpeljani sistem z vidika
administracije z ustvarjanjem identitete avtomatizira dodeljevanje pravic na novo zaposlenim
glede na zaposlitev ali delovno mesto. Agito, ki ima na področju upravljanja identitet bogate izkušnje in reference tudi iz Nemčije, Bolgarije in Savdske Arabije, je sistem uvedel na Microsoftovi
platformi Forefornt Identity Manager.
SIMOBIL IN HEKOVNIK
Zmagovalci programa start:Cloud ++
INTERVJU Mag. Marjan Kljun o pravi kombinaciji tehnologije in lastnosti zaposlenih pri projektnem vodenju
Mag. Marjan Kljun, vodja
projektov in svetovalec na
področju vpeljave projektne infrastrukture, ima več
kot 16 let izkušenj z informacijsko tehnologijo. Kot vodja projektov je sodeloval pri
vpeljavi rešitev projektne
infrastrukture Agito in Microsoft ter svetoval pri vodenju projektov v več kot 15
slovenskih podjetjih. Sogovornik ugotavlja, da današnje uspehe pri projektnem
delu prinaša predvsem prava kombinacija tehnologije
in lastnosti zaposlenih.
""Kako slovenska podjetja
pristopajo k vodenju projektov in koliko si pomagajo s sodobno tehnologijo?
V podjetjih se vse bolj krepi za­
vedanje o nujnosti učinkovitega
upravljanja projektov in port­
felja projektov, saj njihovo šte­
vilo stalno narašča in se veliko
več dela kot nekoč opravi pro­
jektno. V Agitu ugotavljamo,
da se podjetja premalo odloča­
jo za sodobno tehnologijo, ki bi
Vabljeni na dogodek
o uspešnem vodenju
projektov, 28. 11. 2014
V Agitu ugotavljamo, da se podjetja
premalo odločajo za sodobno
tehnologijo, ki bi jim lahko močno
pomagala pri podpori procesov
projektnega vodenja.
""Mag. Marjan Kljun, vodja projektov in svetovalec
za vpeljavo projektne infrastrukture, Agito, d. o. o.
""Podjetje Agito 28. 11.
2014 ob 8.30 v Kristalni palači pripravlja dogodek z naslovom Uspešno
vodenje projektov in interno sporazumevanje
s pomočjo programske
podpore. Na njem bodo
predstavili vlogo, vpliv
in faze uvedbe projektne
pisarne, študijo primera projektne infrastrukture v podjetju Hidria,
načrtovanje kadrovskih
virov, učinkovito vodenje sestankov in rešitev
za spremljanje seznanjenosti zaposlenih z vsebino specifičnih dokumentov (pravilniki, navodila
za delo …). Prijave sprejemajo na naslovu [email protected], več informacij pa je na spletni strani
www.agito.si.
jim lahko močno pomagala pri
podpori procesov projektnega
vodenja, kot so upravljanje por­
tfelja projektov, upravljanje vi­
rov, priprava projektnih načr­
tov, spremljanje izvajanja pro­
jektov in posodabljanja projek­
tnih načrtov, poročanje o na­
predku pri projektu …
""Precej projektov v sodobnih okoljih je neuspešnih. Bi
lahko z ustrezno IT-podporo
ta delež popravili?
Zagotovo. Informacijska pod­
pora podjetju prinaša poslov­
ne prednosti, kot so optimizi­
ranje virov, zmanjšanje tvega­
nja za neuspeh projekta, spre­
mljanje napredka in uresniče­
vanja cilja, zagotavljanje pre­
gledne slike nad vsemi projek­
tnimi aktivnostmi v podjetju
in povečanje informacijskega
pretoka med deležniki projek­
ta. V Agitu smo šli korak nap­
rej in projektno infrastrukturo
nadgradili s poročili, ki nam v
realnem času zagotovijo infor­
macijo, v kakšni fazi so projek­
ti in koliko ljudi bomo v prihod­
njih mesecih potrebovali za nji­
hovo izvedbo. Tako lahko vnap­
rej uspešno načrtujemo zapo­
slovanje in poslovanje podjetja.
""Kateri so sicer temelji
uspešnih projektov? Česa
ne sme manjkati?
Večina podjetij v želji po hit­
ri uvedbi projektnega vode­
nja in nadzora nad portfeljem
projektov pozablja, da je treba
spremeniti tudi zavedanje po­
sameznikov o namenu in re­
zultatu vpeljave sistema rav­
nanja s projekti. Uvedba pro­
jektnega vodenja prinese spre­
menjeno kulturo podjetja. Ve­
lik vpliv na uspešnost imata tu­
di ustrezna projektna metodo­
logija in izbira dobre informa­
cijske podpore, saj skupaj omo­
gočata dejansko vključitev v
vsakodnevno prakso podjetja.
""Kako na vodenje projektov vpliva sama tehnologija
in kako kultura organizacije; kaj ima večji vpliv?
V ospredju projektnega vode­
nja so posamezniki in timi ter
medsebojno sodelovanje, delo
in rezultati, potem je zelo po­
membno tudi sodelovanje na­
ročnika in prilagajanje spre­
membam. Medsebojno sode­
lovanje mora biti pomembnej­
še od orodij ali procesov, prav
tako mora prilagajanje spre­
membam slediti poteku projek­
ta, zato je včasih pomembnejše
od doslednega sledenja načrtu.
""Je odgovornost za izvajanje
projektov predvsem na kadrovski službi, ki recimo ni pridobila ustreznih ljudi, znanj,
kompetenc zaposlenih?
Uspešen projektni vodja mora
imeti izbrane vedenjske last­
nosti ter veliko organizacijskih,
vodstvenih in strokovnih ve­
ščin. Projektni vodje, zlasti veli­
kih projektov, morajo biti uspo­
sobljeni in preizkušeni, zato so
kariere projektnih vodij nava­
dno skrbno načrtovane. Nalo­
ga kadrovske službe je v tem,
da takšne kandidate prepoz­
na znotraj podjetja ali jih najde
zunaj njega. Zagotovo pa mora
imeti uspešni vodja projektov
na voljo tudi dobro projektno
infrastrukturo.
li strategijo podjetja (v ožjem
in širšem pomenu).
""Kakšne profile naj torej zaposlujejo podjetja, v katerih
je veliko projektnega dela?
Ena od pomembnih tem
poslovne strategije v dana­
šnjem globalnem, ostro kon­
kurenčnem in močno spremi­
njajočem se družbenem oko­
lju je vprašanje, kako ravnati,
da bi zaposleni – in tudi pro­
jektni vodja – čim več prispe­
vali k poslovnemu uspehu in
razvoju podjetja. Rešitev je
v njihovih talentih, ki naj jih
podjetje razvija, da lahko za­
posleni po poti strategije do­
segajo izbrane cilje. Taki za­
posleni imajo ustrezne kom­
petence za to, da uspešno op­
ravljajo naloge in dela, za ka­
tere so odgovorni, in dosegajo
dogovorjene cilje. Drugi mo­
rajo nekatere svoje kompe­
tence najprej izboljšati, razvi­
ti ali pridobiti popolnoma no­
ve, da bi jim zaupali določena
dela in da bi z novimi sposob­
nostmi lahko uspešno izvaja­
""Mar tehnologija lahko naredi občutno razliko?
Lahko. Za uspešno izvedbo pro­
jektov naj projektni vodje upo­
rabljajo projektno infrastruk­
turo, ki jim bo omogočala nad­
zor nad projekti in spremljanje
uspešnosti projektov ter takoj­
šnje ukrepanje, če se projek­
ti odvijajo v napačno smer. Pri
svetovanju s področja vpeljave
projektne metodologije smo ta­
ko uspešni predvsem zato, ker
teoretična znanja in pridoblje­
ne certifikate znamo uspešno
pretvoriti v prakso na podlagi
dolgoletnih lastnih izkušenj in
pridobljenih izkušenj pri naših
strankah. Našim strankam po­
nujamo več možnosti projek­
tne infrastrukture glede na nji­
hove specifične potrebe in raz­
položljiva finančna sredstva.
Enostavnost in praktičnost hitro
spremenita navade uporabnikov
INTERVJU Endre Eolyus iz MasterCarda
o uvajanju brezstičnega plačevanja
Odslej za manjše nakupe
ne bo treba obiskati bankomata ali brskati po žepih in iskati drobiža. Družba MasterCard je v sodelovanju z banko NLB omogočila brezstično plačevanje na
večini priljubljenih prodajnih mest. Z Endrejem Eolyusem, vodjo poslovanja družbe MasterCard za Slovenijo
in Madžarsko, smo se pogovarjali o organizacijskih in
tehničnih vidikih uvajanja
nove tehnologije.
""Koliko virov je družba
MasterCard vložila v sistem
brezstičnega plačevanja?
Številke se razlikujejo med
posameznimi državami, na­
tančne vam ne morem izda­
ti. Bi pa dodal, da MasterCard
bankam, ki prevzamejo rešitev
brezstičnega plačevanja, po­
maga na različnih področjih,
predvsem s tehnološko pod­
poro in trženjskimi sredstvi.
""Kaj pa sama rešitev brezstičnih plačil, ste jo razvili v
hiši ali vam je kdo pomagal?
Gre za tehnologijo, ki jo je
MasterCard razvil sam. Zače­
tek njenega razvoja sega že v
leto 2003.
""V Sloveniji se je možnost
brezstičnega plačevanja s
plačilnimi karticami pojavila med zadnjimi na stari celini. Smo premajhen in zato
nezanimiv trg?
Včasih je dobro biti prvi na tr­
gu, spet drugič med zadnjimi.
Tudi to ima svoje prednosti –
slovenski uporabniki so tako
deležni temeljito preizkušene
in v praksi dokazane rešitve. Si­
cer pa praksa kartičnega plače­
vanja, spletnega bančništva in
e-poslovanja kaže, da je Slove­
nija med bolj razvitimi država­
mi, tako da bo verjetno res ve­
likost trga tista, ki je bila tokrat
odločilna. Ko se banka enkrat
odloči za tak projekt, ga nava­
dno uvede v manj kot letu dni.
""Brezstično plačevanje je
nov plačilni ekosistem. Je bilo težko »nabrati« partnerje zanj, predvsem banke ter
prodajalce?
Uvajanje takšne novosti je bil
sprva res pravi podvig, saj v sis­
temu sodelujejo kar trije po­
membni deležniki – uporabniki
kartic, izdajatelji kartic in trgov­
ci. Vsi morajo biti zadovoljni. V
Sloveniji smo imeli to prednost,
da so porabniki v veliki meri že
posvojili plačevanje s plačilni­
mi karticami, tako da je zanje
možnost brezstičnega plačeva­
nja predvsem dodatno udobje.
Posledično so tudi banke vide­
le v tem priložnost, da kartične­
Uporabniki se ne
smejo bati uporabe
brezstičnega
plačevanja. Ko
enkrat preizkusijo to
tehnologijo v praksi
in prepoznajo njene
številne prednosti, jo
bodo takoj posvojili.
""Endre Eolyus, vodja
poslovanja družbe
MasterCard za Slovenijo
in Madžarsko
mu poslovanju dodajo novo di­
menzijo, in se pogovorile s trgov­
ci, da bi sprejeli novejšo tehno­
logijo in metodo plačevanja. Za
večino trgovcev je to pomenilo
le spremembo plačilnega termi­
nala in manjši poseg v blagajniš­
ke procese, zato je danes več kot
15 odstotkov trgovcev že opre­
mljenih s terminali, ki podpira­
jo brezstično plačevanje. Tudi
priprava novih kartic je za ban­
ko razmeroma preprost in ce­
novno ugoden postopek, zato
v tem ekosistemu vsi pridobijo.
""Uporabniki dobijo praktičnost, banka obdrži ali pridobi komitente, trgovci pa zadovoljijo zahtevnejše stranke. Je to prava enačba?
Je, čeprav je v praksi prednost
na vseh straneh povezana s hit­
rostjo. Brezstično plačevanje
zelo pospeši promet pri manj­
ših plačilih, posebno v okoljih,
kjer plačevanje poteka hitro.
Vrste na blagajnah v trgovinah,
na bencinskih postajah, v par­
kirnih hišah, sredstvih javne­
ga prevoza, restavracijah s hit­
ro hrano, kinematografih, av­
tomatih s hrano in napitki in še
marsikje drugje bodo precej
krajše in bolj tekoče. Dejstvo je,
da možnost brezstičnega plače­
vanja poveča prodajo – to kaže
praksa. Enostavnost in praktič­
nost takšnega plačevanja hitro
spremenita navade uporabni­
kov, ki nato vse manj opravlja­
jo gotovinska plačila.
""Morebiti bo še največji
izziv prepričati uporabnike, da je brezžično plačevanje prav tako varno kot kartično?
Za varnost je odlično poskrblje­
no. Uporabnik svoje kartice ne
spusti iz rok, temveč je ves čas
pod njegovim nadzorom. Zne­
ski, višji od 15 evrov, še vedno
zahtevajo vnos kode PIN, zato
se možnost zlorabe (kraja) in
obseg potencialne škode moč­
no zmanjšata. V praksi pa je
brezstična transakcija prav ta­
ko varna kot klasično plačeva­
nje s kartico, po zaslugi števil­
nih varnostnih mehanizmov
morda celo varnejša.
V letošnjem pospeševalniškem programu za zagonska podjetja s področja poslovnih rešitev v oblaku in interneta stvari start:Cloud ++ so zmagale ekipe i13tech, CoolingInno, Vitilab, Zevs in Didaktika. Program so leta 2012 na pobudo Simobila razvili v Hekovniku, letos pa sta se mu kot partnerja pridružila še Gigodesign in Poligon. Sodelovalo je 24 ekip, od katerih ga je 11 uspešno končalo. Simobil je ekipi i13tech, ki razvija rešitev za optimizacijo ogrevalnih sistemov, dodelil nagrado 10 tisoč evrov. Hekovnik pa je s kotizacijami za sodelovanje v nadaljevalnih programih nagradil ekipo
CoolingInno za njeno rešitev notranje klimatske naprave brez elektrike, razvijalce biološkega modela za napovedovanje bolezni v vinogradu Vitilab ter razvijalce brezžičnega relay boxa Zevs.
MIKROCOP KONFERENCA
Poslovanje brez papirja že danes
Družba Mikrocop je v Kongresnem centru Brdo pripravila 11. letno konferenco, tokrat pod geslom »Ne čakajte na januar – prednosti brezpapirnega poslovanja izkoristite že danes!« Zakonske
spremembe, ki bodo začele veljati na začetku prihodnjega leta na področju e-računov, so namreč
odlična priložnost, da podjetja in organizacije le naredijo bolj odločen korak v smeri brezpapirnega poslovanja. Udeleženci konference so se seznanili z rešitvami, ki poslovanje brez papirja omogočajo že danes, tudi v oblaku. Posebno pozornost so namenili zdaj najbolj aktualni temi, e-računom. Predstavniki iz gospodarstva in javnega sektorja so na dogodku predstavili dobre prakse in
izkušnje pri uvajanju rešitev za brezpapirno poslovanje.
Povežite
dokumente
PRIROČNE
POSLOVNE
VSEBINE
""Za kakšne varnostne mehanizme gre?
Nekateri so tudi poslovna
skrivnost, zato o njih ne mo­
rem govoriti. Varnost se zač­
ne že pri samem čipu v karti­
ci, nato v terminalu, povezavi
in konča v banki. Vse je moč­
no kriptirano. Največja prido­
bitev za banke so sistemi za
odkrivanje in preprečevanje
prevar, ki z napredno analiti­
ko spremljajo naravo transak­
cij uporabnika in hitro zazna­
jo bolj ali manj nenavadna
odstopanja.
""Brezstično plačevanje gradi na tehnologiji NFC. To pa
premorejo že boljši pametni
telefoni. Bomo v prihodnje
sploh še potrebovali kartice?
Brezstična tehnologija plačil se
hitro razvija. Ne le, da danes že
lahko plačujete s svojim telefo­
nom, kmalu boste to lahko po­
čeli tudi s pametno uro in dru­
gimi podobnimi napravami.
Mobilni operaterji imajo pred
seboj velik potencial za doda­
ten zaslužek.
BusinessConnect™
BusinessConnect™ je sodobna, varna in
uporabniku prijazna rešitev za upravljanje
z dokumentarnim gradivom, izvajanje
poslovnih procesov in elektronsko
izmenjavo dokumentov. Namenjena je
kot podpora poslovanju podjetij in
podpira vse pomembne poslovne procese.
Je modularna rešitev, ki omogoča
postopen prehod na elektronsko poslovanje
in je enostavno povezljiva z ostalimi
informacijskimi sistemi, ki jih uporabljate.
Rešitev smo uspešno uvedli v več kot
20 organizacij v Sloveniji in s tem
pomagali pri delu več kot 2.000
uporabnikom. V Sloveniji pa rešitve iz
družine BusinnessConnect™ uporablja
že več kot 10.000 uporabnikov.
MODULI REŠITVE:
Modul Poslovanje z
e-računi
Modul Glavna pisarna
Modul Nabava
Likvidacija vhodnih faktur
Modul Pogodbe
Modul Kadrovska
(potni nalogi, odsotnosti,...)
Modul ISO
Modul Seje uprave
Modul Projekti
Modul Kreditne mape
Modul Integracija s
sistemom SAP
Za več informacij o rešitvi BusinessConnect™ smo vam z veseljem na voljo!
Avtenta, napredne poslovne rešitve d.o.o., Stegne 19, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
t. +386 (0)1 58 36 800 f. +386 (0)1 58 36 801 www.avtenta.si
član skupine Telekom Slovenije
22 oglasna priloga
www.finance.si
Četrtek, 20. novembra 2014, št. 225
Kadrovski sistemi so strateška naložba
Uvedba informacijske
podpore pri upravljanju
kadrov bi morala biti med
IT-prioritetami vsakega
podjetja, ki želi preživeti
na trgu.
Upravljanje kadrov je ena od informacijsko najbolj podhranjenih funkcij, ki večinoma še temelji na preglednicah v Excelu in fasciklih. Glavni težavi
pri tak­šnem ročnem delu sta
tveganje nastanka napak, ki
je z vsakim novim zaposlenim
večje, ter nezmožnost hitrega pridobivanja informacij tako za kadrovnike kot menedžerje. Z uvedbo kadrovskih
programov, ne nujno od istega proizvajalca ali z enako tehnološko osnovo, podjetja lažje dostopajo do podatkov, kakovostneje opravljajo naloge
upravljanja kadrov, hkrati pa
lažje uresničujejo zahteve delovne zakonodaje, predvsem
na področju varovanja in shranjevanja kadrovskih podatkov
in dokumentov.
Ogledalo podjetja
Obseg in globina informatiziranosti kadrovske funkcije je
dejansko ogledalo, kako pomembni so kadri za podjetje.
V okoljih, kjer želijo ohranjati
kadrovski potencial in zviševati dodano vrednost na zaposlenega, vzpostavljajo celovite sisteme, prek katerih obravnavajo zaposlene skozi celotno za-
poslitveno obdobje, od vrednotenja prošenj za zaposlitev
do prenehanja delovnega razmerja. Medtem ko podjetja na
splošno kadrovsko funkcijo
omejujejo na kadrovsko evidenco in obračun plač, se v naprednejših ukvarjajo s karier­
nim razvojem, ciljnim vodenjem, obvladovanjem kompetenc, vodenjem izobraževanj,
delovno klimo, pri čemer avtomatizirajo rutinske procese,
kot so zbiranje podatkov o delovnem času, spremljanje delovne uspešnosti in podobno.
Usklajevanje kadrovske
funkcije s strategijo
Tradicionalni viri konkurenčne prednosti, kot so proizvodne zmogljivosti, dostopnost virov financiranja, distribucijski
kanali ali ekonomija obsega, niso več dovolj za uspešno poslovanje. Za trajno blaginjo postajajo pomembni predvsem ljudje, njihovo znanje, spretnosti, sposobnosti, inovativnost,
ustvarjalnost in zmožnost povezovanja teh dobrin. Nekatera podjetja tako že vzpostavljajo kadrovski kontroling, predvsem z namenom, da učinkovito upravljajo samo kadrovsko
funkcijo. Glavni namen kadrovskega kontrolinga pa je
vzpostavitev vzvodov, prek katerih podjetje preverja uspešnost pri pridobivanju, razvoju
in zadrževanju zaposlenih glede na strateške cilje. Tako za-
Trendi kupovanja programske opreme za HRM
""Da organizacije sistematični podpori za kadrovsko funkcijo niso namenjale veliko pozornosti, potrjuje letošnja raziskava Gartnerjeve hčerinske družbe Software Advice. Analizirali
so 385 naključno izbranih interakcij s podjetji, ki so jih zanimale rešitve za kadrovski menedžment (HRM), in ugotovili, da jih je
40 odstotkov sploh prvič preverjalo ponudbo programske opreme. Največ so organizacije povpraševale po rešitvah za podporo
pri obvladovanju kadrovskih razpisov oziroma prošenj za delo,
s tehničnega vidika pa se jih je 77 odstotkov zanimalo za spletne rešitve. Skoraj 40 odstotkov kupcev je uporabljalo ročne metode, na primer kombinacijo papirnih postopkov, Excela in e-pošte za spremljanje in shranjevanje kadrovskih podatkov. Poleg
tega jih je 22 odstotkov uporabljalo ročne metode v kombinaciji s kakšno od kadrovskih aplikacij ali zunanjim izvajalcem obračuna plač. Kupce je bolj kot uvedba celovitih rešitev zanimala
uporaba najboljših aplikacij s posameznega segmenta HRM, pri
čemer so aplikacijam za obvladovanje prošenj sledile aplikacije
za spremljanje zaposlenih, upravljanje delovnega časa in pregledovanje uspešnosti.
Merljive koristi informatizacije kadrovskih
postopkov
""Nekatera podjetja že vzpostavljajo kadrovski kontroling,
predvsem z namenom, da učinkovito upravljajo kadrovsko
funkcijo.
gotavlja usklajenost upravljanja kadrov s strateško usmeritvijo organizacije. Operativno sistem za kadrovski kontroling omogoča učinkovito spremljanje, merjenje in vrednotenje kazalnikov uspešnosti kadrovske službe, vključno z obvla-
VAS ZANIMA, KAKO SE ZNEBITI
PAPIRNIH DOVOLILNIC ZA
NAJAVO DOPUSTA, NADURE IN
POZABLJENE REGISTRACIJE?
Vabimo vas na interaktivni spletni
seminar, kjer boste dobili odgovore
na vsa vprašanja.
Rezervirajte si 26.11. ob 10:00.
www.spica.si
[email protected]
01 568 08 00
PRIJAVITE SE
NA SPLETNI
SEMINAR
ŽE DANES!
dovanjem stroškov v povezavi s
kadri ter dobičkonosnostjo naložb v kadre. Rezultat takšnega
sistema je navsezadnje učinkovitejše delo kadrovske službe, saj pri svojem vsakodnevnem delu uporablja zanesljive
informacije.
""V podjetju Sogefi Filtration so z uvedbo sodobne informacijske
rešitve dvignili evidenco delovnega časa na novo raven. Prek samodejnega proženja dogodkov so avtomatizirali vrsto delovnih
postopkov in tako dosegli, da kadrovnica sama pripravi podatke o delovnem času za obračun plač v samo desetih minutah, celoten obračun plač pa je narejen v pol ure. Prihranili so delovni
čas treh ljudi na mesec, ki so se prej v različnih oddelkih ukvarjali z zbiranjem in obdelavo podatkov. Poleg avtomatizacije samega zajema in obračuna delovnega časa so v podjetju pridobili tudi
sistem za samostojno pripravo poslovnih poročil in analiz za finance, kontroling in celotno vodstvo. V naslednjem koraku predvidevajo povezovanje sistema z rešitvijo za merjenje delovnega
časa v delovnih centrih. S tem bodo pridobili celovit vpogled v izkoristek delovnega časa in učinkovitost zaposlenih, in to na enem
mestu.
IKT-informator 23
www.finance.si
Četrtek, 20. novembra 2014, št. 225
Koliko ur dnevno
pa vi preživite
pred zasloni?
Uporabniki v poslovnih
okoljih in tudi doma čedalje več ur preživimo za računalniškimi in drugimi
zasloni. Prav zato bi morali njihovo kakovost postavljati na prvo mesto, saj
so od kakovosti prikazane slike in drugih lastnosti
odvisni naša uporabniška
izkušnja, udobje ter ne nazadnje tudi zdravje.
Področje računalništva velja za
izjemno dinamično panogo, a
vsekakor se v njej najdejo izdelki, katerih življenjska doba je glede na računalnik precej daljša.
Računalniški monitorji ne sodijo med izdelke, ki bi jih uporabniki prav pogosto menjali, celo
nasprotno, v praksi preživijo celo več računalnikov. Zato je treba to dejstvo upoštevati že pri
nakupu in izbrati boljši monitor,
saj nam bo ta lahko več let prikazoval kakovostno sliko.
Cena naj ne igra glavne
vloge
Izbira računalniškega monitorja je seveda najprej odvisna od
njegove namembnosti oziroma
naših potreb oziroma omejitev.
Pri zadnjih je pogosto na vrhu
seznama cena, a ta ne bi smela imeti glavne vloge, vsaj ne v
letu 2014, ko je ponudba računalniških monitorjev na trgu
izjemno pestra in lahko za zelo dober izdelek odštejemo komaj kaj več kot evrskega stotaka. Nas pa zato med takšnimi
zakladi čaka tudi veliko pasti oziroma (pod)povprečnih
monitorjev.
V poslovnih okoljih so lahko zahteve pri računalniških
monitorjih nadpovprečne, saj
uporabniki od njih navadno
zahtevamo hkratno prikazovanje večjih količin podatkov
in informacij na zaslonu. Prav
tako jih na pisarniškem delovnem mestu čaka vsakodnevno
večurno delo. Še najbolj zahtevni so do svojih monitorjev
grafični in videooblikovalci ter
inženirji. Ti od monitorja zahtevajo veliko barvno in tudi siceršnjo natančnost prikaza slike, saj naloge, kot so oblikovanje računalniške grafike, obdelava fotografij, računalniško
podprto načrtovanje ter modeliranje, ne puščajo prav veliko prostora za napake.
Srce monitorja je njegova
matrika
Monitorji so razmeroma preprosti izdelki, sestavljeni iz matrike s tekočimi kristali, njene osvetlitve ter krmilne elektronike. Daleč največji vpliv na
prikaz slike ima matrika zaslona. V svetu monitorjev prednjačijo modeli z matriko vrste
TN, katere tehnologija izdelave je izredno poceni, a imajo
ti monitorji vrsto pomanjkljivosti, med katerimi je najopaznejši slabši vidni kot, pri cenejših modelih pa bomo opazili očitne razlike celo med posameznimi deli zaslona že ob
gledanju naravnost, kaj šele
pod kotom (barve in kontrast
ob robovih so vidno drugačni
kot na sredini slike). Matrike
TN trpijo tudi pri prikazu črne barve, saj navadno iz sebe
spravijo le zelo temno sivo barvo, črne pa ne.
Najboljše matrike zaslonov
se kitijo s kraticami IPS, S-IPS,
Prihranki elektronskega
upravljanja odsotnosti
so občutni
Tiskalnik kot pripomoček
pri organizaciji delovnih
tokov dokumentov
Učinkovitost in agilnost
sta temelja vitkega poslovanja, ki zagotavlja vire
tam, kjer jih potrebujemo,
ter odpravlja nepotrebne
porabnike časa in denarja. Avtomatizacija procesov, kot so odobritev odsotnosti, dopustov, službenih poti, zasebnih izhodov,
nadur­nega dela in drugih izjem v delovnem procesu, občutno pripomore
k učinkovitosti. Možnost
opravljanja teh nalog tudi na pametnih telefonih
in tablicah zagotavlja agilnost kjerkoli in kadarkoli.
Aplikacije ne spreminjajo le dojemanja mobilnih naprav, vse več pameti in programske opreme
je vgrajene tudi v večopravilne naprave. Z njimi lahko podjetja sicer kompleksne delovne tokove spremenijo v preprostejše procese in poskrbijo za dodatne inovacije v pisarniškem okolju.
Podatki na dlani za dobre
in hitre odločitve
Za odobritev in vnos odsotnosti potrebujemo vodjo in administratorja. Avtomatizacija tega postopka prinese precejšen prihranek pri vodstvenem
in administrativnem delu ter
zmanjša možnost napak. Mobilne rešitve ponujajo vodjem
natančne podatke o navzočnosti in kršitvah v realnem času, kar pomeni, da za odločanje ni treba čakati, da se direktor vrne v pisarno. Z mobilnim
potrjevanjem vlog za odsotnost
in službene poti lahko delo poteka nemoteno in brez zasto-
Lea Lipovšek, vodja trženja
v Špici International:
Glavna prednost
elektronskega
upravljanja odsotnosti
je povezava z
drugimi sistemi,
na primer plačami,
kjer je prihranek
administrativnega časa
še bolj občuten.
jev, hkrati pa ima vodja ažuren vpogled v vse vloge in njihove statuse ter dostop do natančnih poročil.
Večje zadovoljstvo
zaposlenih
Raznolikost načinov dela in visoka stopnja mobilnosti zahtevata možnosti ustreznega beleženja opravljenega dela ne
glede na čas in prostor. Elektronske rešitve prinašajo natančno upravljanje delovnega časa in odsotnosti, kadarkoli ga zaposleni potrebuje.
Prek spleta ima vpogled v vse
podatke o svojem delovnem
času – ažurno evidenco, potrjene, zavrnjene in čakajoče vloge za odsotnost ter saldo dopusta.
Skladnost z zakonodajo
Letos so prav potni nalogi deležni posebne pozornosti Finančne uprave RS, ki določa
natančno poročanje prek obrazca REK-1. Podjetje mora vodenje potnih nalogov zagotoviti skladno z obrazci, hkrati pa zadostiti internim pravilom in postopkom. Elektronska rešitev zahteva skrbno načrtovanje postopka in poročil,
ki jih predvidevajo zakonodaja in interni postopki podjetja.
Čas, vložen v analizo in načrtovanje, se hitro povrne, saj
so potem vsi potrebni dokumenti ustvarjeni natančno in
z le nekaj kliki.
Razvojna programska
platforma HyPAS
omogoča prilagoditev
tiskalniških naprav
posameznim nalogam
in njihovo preprosto
Proizvajalec tiskalniških naprav vključitev v delovne
Kyocera Document Solutions že tokove podjetja.
s svojim imenom daje vedeti, da
na področje tiskanja in upravljanja dokumentov gleda celovito. Njegova razvojna programska platforma HyPAS omogoča
prilagoditev tiskalniških naprav
posameznim nalogam in njihovo preprosto integracijo v delovne tokove podjetja. Kyocera ponuja paleto programskih vmesnikov za platformo HyPAS, ki
omogočajo razvijalcem razširitev večopravilne naprave in
povezavo na zunanje poslovne
aplikacije. Neposredno z nadzorne plošče lahko uporabnik
z le enim klikom sproži ključne
procese (tiskanje, skeniranje,
optična prepoznava) ter pošiljanje dokumentov v dokumentni
ali glavni informacijski sistem
podjetja. Tako podjetje prihra-
ni čas in stroške ter hkrati zavaruje pomembne podatke.
Pametno skeniranje in
faksiranje
Podjetja lahko produktivnost
zaposlenih izboljšajo z navidezno preprostimi, a izredno
učinkovitimi rešitvami. Programska oprema SmartScan,
ki je del platforme HyPAS, denimo omogoča skeniranje dokumentov na različne lokacije, kot so e-pošta ali omrežne
mape, prav tako pa lahko posameznemu uporabniku prilagodi (personalizira) nastavitve
skeniranja, ki jih najpogosteje
uporablja. Rešitev SmartFax pa
večopravilno napravo spreme-
""Pri izbiri računalniškega monitorja nista pomembni le diagonala zaslona in ločljivost, v
poslovnih okoljih veliko šteje tudi ergonomija.
AH-IPS in e-IPS. Njihova odlika
je vsekakor izjemno natančna
reprodukcija barv, zato so nepogrešljivi pri uporabnikih,
ki se ukvarjajo z grafičnim
oblikovanjem ali fotografijo.
Predvsem večji in dražji monitorji so že v tovarni barvno
umerjeni (kalibrirani) za pristen prikaz barv. Odzivnost matrik IPS je med boljšimi, zato
bodo nad njimi navdušeni tudi vsi, ki igrajo računalniške
igrice. Imajo tudi nadpovprečno kontrastno sliko, zato so še
kako primerni tudi za poslovno rabo ali pa multimedijsko
razvajanje.
Vsakdanje uporabne
inovacije
Najbolj inovativni razvijalci računalniških monitorjev zad-
nje desetletje prihajajo iz Južne Koreje. Tamkajšnji LG skoraj v celoti obvladuje izdelavo
matrik IPS, s katerimi zalaga
številne druge proizvajalce,
tekmeci pa razvijajo tudi druge vrste matrik, kot sta PLS ter
VA, ki prav tako veljajo za zelo
dobre, a sta obe omenjeni tehnično še vedno nižje kakovosti
od matrik S-IPS. Tudi proizvajalci televizorjev v svoje modele ob še večjih diagonalah s sliko visoke in ultra visoke ločljivosti večinoma vgrajujejo prav
matrike vrste IPS.
LG je v zadnjem letu veliko pozornosti namenil udobju uporabnika. Njegova nova tehnologija zatemnjevanja
(flicker safe) skrbi za zmanjševanje stopnje migetanja (ta
namreč povzroča utrujenost
oči), zato lahko v zaslon gledamo dlje časa. Naprednejši proizvajalci monitorjev pa
že pospešeno uvajajo tudi tako imenovani bralni način,
ki uporabnikom zagotavlja
optimalne pogoje za branje,
pri čemer predvsem zmanjša prikaz modre svetlobe, ki
je do oči najmanj prijazna. V
poslovnih okoljih, kjer zaposleni pred računalniškimi zasloni preživijo cele delovnike, so takšne inovacije, čeprav
na videz majhne, še kako dobrodošle.
ZMOGLJIVA IN VARČNA
ECOSYS TEHNOLOGIJA
ni v napravo za faksiranje, saj
povezuje centralni strežnik za
faksiranje z imenikom ter tako
omogoča neposredno pošiljanje faksov brez dodatnih stroškov (mrežnih kartic ali posebne telefonske linije) in zmanjšuje tveganje napačnega ravnanja
z dokumenti. Preprost uporabniški vmesnik na nadzorni plošči večopravilne naprave zahteva le vnos številke faksa prejemnika. Predpone, končnice in
separatorji se samodejno dodajo ob pošiljanju sporočila.
Do oblakov iz večopravilne
naprave
Del programske opreme
HyPAS je tudi aplikacija Cloud
Connect, ki podjetju omogoča
dostop do zasebnega prostora v
oblaku. V oblačno okolje lahko
večopravilne naprave Kyocera
skenirane dokumente tudi neposredno shranijo. Cloud Connect se zna povezati tudi z računom spletnih storitev Evernote ter Google Drive in tako lahko deluje kot most med prostorom za hrambo dokumentov in
večopravilno napravo. Zaposleni lahko spremenijo papirne
dokumente v digitalne ali obrnjeno z le enim pritiskom na
gumb in brez uporabe osebnega računalnika.
Z novo serijo naprav ECOSYS smo uspeli vpliv na okolje in skupne stroške lastništva obdržati na
zavidljivo nizki ravni. Pričakujete lahko ne le manj odpadka in nizke stroške vzdrževanja,
temveč tudi manj sitnosti za vas in vaše sodelavce. Navdušile vas bodo tudi številne možnosti
za prilagoditev naprav, ki so opremljene s Kyocerino odprto programsko platformo HyPAS™. Ta
bo poskrbela, da boste napravo prilagodili svojim potrebam. Res je, ponosni smo na našo novo
serijo večopravilnih naprav in veselimo se, da bomo njihove številne koristi lahko delili z vami!
Za več informacij obiščite: XENON FORTE d.o.o. – www.xenon-forte.si
KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu
KYOCERA Document Solutions Inc. – www.kyoceradocumentsolutions.com
SLO_KYO_AZ_Polaris_129x179_Finance_Type_B.indd 1
13.8.2014 10:07:18
Že v prodaji!
Drugi val privatizacije! Kje se bo dalo zaslužiti? / Potujte za polovico
ceneje! / Trgovci veselo pričakujejo Ikeo / Kje so 700 evrov vredne
delnice Zlatega procenta? / Na Balkan po delnice? Morda, a previdno, da
se ne opečete! / Mladi in denar: Ekorevolucija priložnost za mlade?
?
A
J
A
D
O
R
P
Z
A
R
Razkrivamo, kaj se dogaja
z bančnimi stanovanji
in stanovanji propadlih
gradbincev.
50 %
56 %
zniža
no
zniža
no
Hiša
(Volčji Potok)
Stanovanje
(Grosuplje)
23 %
zniža
no
zniža
Stanovanje
Hiša
Stanovanje
52.000 EUR
160.000 EUR
139.000 EUR
zniža
no
(Ljutomer)
no
(Maribor)
31.500 EUR
(Ljubljana)
OGLAS
22 %
30 %
160.000 EUR