DRZNI SI... - Gimnazija Piran

Comments

Transcription

DRZNI SI... - Gimnazija Piran
DRZNI SI...
BITI MODER.
Sapere aude.
(Horac)
GIMNAZIJA PIRAN (1993-)
www.gpiran.si
nik
ez
u, z
sti
in pripadn
d o go
vorom post
avl
j
Z
st
la
o
a
s
ku
je
jan
vzgaja od
ila in
go
v
a
vo
r
p
r
a
pn
li
šo
i
st
am
no
O
a
p
os
m
mp
o
s
vec
v
z
a i
č
o
og
im odnoso
aja obč
ute
k
ar
VI
emn
vzaj
im
za okolj
e
krbi
s
t,
vzg
n j e i n za g ova
r
raža
a
t,
s
ug
os
no
dr
tljiv
mn
s
čn
ne
ga
e
oš
A
a ter spoštuje
enj
a,
ki
s
sp
IJ
G
IM
Z
NA
P I R A N : sodobna š
E
ol
IJ
z dogovorom postavlja skupna
pravila in vzgaja odgovornost
se s spoštljivim vzajemnim
odnosom posveca posamezniku
skrbi za okolje
VIZIJA GIMNAZIJE
PIRAN
vzgaja obcutek varnosti
in pripadnosti šoli
omogoca izražanje in zagovarjanje
lastnega mnenja ter spoštuje drugacnost
Gimnazija Piran se s 13 oddelki in 364 dijaki uvršča med manjše
slovenske šole. Prva slovenska gimnazija je bila v Piranu ustanovljena
že leta 1960 in po dvajsetih letih ukinjena. Krajani se s tem niso nikoli
sprijaznili, zato so zastavili vse svoje sile in 1. septembra 1993 Gimnazijo
Piran ponovno ustanovili. Septembra 1995 smo se preselili v popolnoma
prenovljeno stavbo.
Naša šola je odprta v prihodnost in v svet. Trudimo se za dobro počutje
vseh dijakov in dobre medsebojne odnose. Prepoznani smo kot prijazna
šola, v kateri vladajo strpni in kulturni odnosi med učitelji in dijaki. Veliko dela smo v zadnjih letih vložili v razvoj ustvarjalnega pouka. Konec
devetdesetih smo se uspešno vključili v projekt didaktične prenove pod
vodstvom Zavoda za šolstvo in pričeli uvajati sodobne učne metode in oblike: aktivne metode dela, medpredmetne povezave, timsko poučevanje,
projektne dneve, sodelovalno učenje ter filmsko kulturo. Uspešno sodelujemo v različnih projektih (tudi mednarodnih), organiziramo ekskurzije in interesne dejavnosti. Vsa
naša prizadevanja se kažejo tudi v uspešno opravljeni maturi, saj se uvrščamo med uspešnejše
gimnazije. Vsako leto se lahko pohvalimo z zlatimi in odličnimi maturanti, med katerimi je bil pred
dvema letoma tudi dijak z vsemi možnimi točkami.
Zagotavljamo široko splošno izobrazbo, ki je po svojih značilnostih najboljša “pripravljalnica” za
univerzitetni študij. Ker se zavedamo pomena znanja tujih jezikov, našim dijakom nudimo še dodatno
možnost: že od prvega letnika ponujamo t.i. tretji tuj jezik. Dijaki lahko izberejo med francoščino in
nemščino, ki jih spremlja vse do konca tretjega letnika. V okviru projekta Obogateno učenje tujih
jezikov na šoli poučujeta tudi dva tuja učitelja.
Ponosni smo na 13 sodobno opremljenih učilnic, lepo knjižnico ter na novo, sodobno urejeno
kuhinjo s pripadajočo jedilnico. Še posebej se lahko pohvalimo z vrhunsko opremljenimi učilnicami
in kabineti za fiziko, biologijo in kemijo. Vse to omogoča izvedbo kvalitetnega pouka. Prizadevamo
si biti v koraku s časom, zato smo uredili brezžični internet in prenovili didaktično in računalniško
opremo. Dijaki v okviru Gimnazijskega parlamenta organizirajo več družabnih dogodkov, prireditev
Drzni si biti piranski gimnazijec pa je vedno zelo odmevna in dobro obiskana.
Drzni si biti moder tudi ti. Pričakujemo te in potrudili se bomo, da ne bodo tvoja srednješolska
leta samo uspešna, temveč tudi najlepša.
Ravnatelj Borut Butinar
medpredmetno
sodelovanje
delo z
nadarjenimi dijaki
projektni dnevi in tedni
filmska kultura
ekskurzije
krožki
KAJ SE DOGAJA
prostovoljstvo
(Rdeci križ)
tujejezicni ucitelji
(native speaker)
prilagoditve za
dijake s posebnimi
potrebami
vodne aktivnosti
sodelovanje v državnih
in mednarodnih projektih
(Comenius, Interreg, Turcija...)
Drzni si biti
piranski gimnazijec
“Gimnazijo Piran so mi
priporočili prijatelji. Profesorji
so prijazni in pri urah
posredujejo vse potrebno
znanje z uporabo sodobnih
oblik dela (računalnik, filmi,
medpredmetne povezave),
ki
olajšajo
razumevanje
obravnavane snovi ter jo
naredijo bolj zanimivo. Ker vsak dan treniram
gimnastiko, nimam veliko časa za učenje. Do
sedaj sem bila odlična dijakinja in učenje mi ni
predstavljalo težav, saj med poukom pozorno
poslušam ter pred testi pregledam zapiske,
kar zadostuje, da osvojim potrebno znanje.”
Ana Janko
“Tukaj na Gimnaziji Piran se
lahko resnično počutiš kot
doma; vedno si obdan z znanimi obrazi.”
Eva Škvor
“Kot prostovoljec pri piranskem
Rdečem križu sem izredno
ponosen na projekte, ki jih izvaja naša šola. V šolskem letu
2010/2011 smo uvedli akcijo
»Učimo se ... sočutja«, s katero gimnazija svoje dijake vzgaja v odgovorne ter humane
ljudi. Poleg tega na naši šoli
deluje tudi dijaška skupnost. Med mnogimi dejavnostmi skrbimo za dobro počutje ter prijetno
vzdušje med dijaki, organiziramo šolski ples, pa
tudi obisk Študentske arene ali pa Informative.”
Nejc Žužič
“Kot prednost naše gimnazije
bi izpostavila njeno majhnost in
s tem odprtost. Zato tudi dobri,
sproščeni, prijateljski odnosi
med dijaki in profesorji. Vsi se
poznamo med seboj in nismo
le številke. Všeč mi je velika
izbira krožkov, med ka- terimi
je turistični, o katerem lahko
povem, da je enkratna priložnost za tiste, ki
radi potujejo, spoznavajo nove kraje, kulture ...
Obiskali smo že številna evropska mesta, med
drugim tudi Ženevo in London.”
Kaja Turk
ZLATI MATURANTI O NAS
“Gimnazije Piran se spominjam po sproščenem vzdušju
med sošolci in po profesorjih,
ki so bili vedno zelo dostopni,
pripravljeni na pogovor o
najrazličnejših temah.”
Matjaž Zadnik
“Korenine
izobrazbe
so
grenke, a njih sad je sladak.
Dosežeš ga lahko le če splezaš
visoko, to pa ni mogoče brez
tistih, ki so se že povzpeli in
so se vrnili, da pomagajo drugim navzgor ... Ko bi bilo to le
metaforično. Tista stopnišča
so ubijalska.”
Martin Jejčič
“Posebnost piranske gimnazije je odnos med profesorji
in dijaki, ta je v primerjavi z
drugimi šolami precej bolj
sproščen. Zdi se mi, da me
je Gimnazija Piran dobro
pripravila na nadaljnji študij.”
Jakob Vidmar
Gimnazijo Piran bom ohranila
v zelo prijetnem spominu
predvsem zaradi kvalitetnega
pouka ter profesorjev, ki so se
vedno trudili, da bi nam snov
predstavili na zanimiv, inovativen
način, da bi spodbudili naše
zanimanje ter poglobili naše
znanje. Menim, da sem v času
šolanja na Gimnaziji Piran poglobila svoje znanje
ter razširila svojo splošno razgledanost, kar ni
bistveno le za dobro opravljeno maturo, temveč
tudi za nadaljnji študij in življenje nasploh.
Ula Miholič
Čeprav smo s sošolci in
sošolkami bili “Tisti b-razred’,
ki je mnoge spravljal v obup,
je moj najlepši spomin na piransko gimnazijo prav odnos
s profesorji, ki je bil profesionalen, a je temeljil na prijateljstvu. Obenem mi je prav
piranska gimnazija omogočila
prvi stik z odrskimi deskami, na katerih sem bil
eden od nastopajočih na vsakoletni prireditvi
Drzni si ...
Teo Čeligo (Stella Adler, Academy of Acting
and Theatre, Los Angeles)
»Gimnazija s Piranom je južni
otok, kamor se popotniki vedno vračamo. S svojimi toplimi
ljudmi, iskrivo radovednostjo in
raziskovalnim nemirom ponuja
tisto domače vzdušje, znano
iz najstniških let, ki ga iščemo
ob povratku s prostranih mórij
sveta. In južni otok je.«
Mag. Neža Čebron Lipovec, Univerza na
Primorskem
Izkušnje, ki sem jih dobil na
Gimnaziji Piran, so neprecenljive
in nepozabne. Kako bi človek
pozabil šolske izlete v svetovne
prestolnice, vsakodnevno hojo
po IX. Korpusu, telovadbo pred
piransko stolnico, kavo v piranski
kavarni,
jutranjo
budnico
frančiškanskega zvonika in
poplave na Tartinijevem trgu? Predvsem pa
sem še danes hvaležen številnim profesorjem,
ki so mi znali približati učno snov, me spodbuditi,
da sem kritično razmišljal o stvareh, predvsem
pa, da so me naučili hamletovsko razliko »med
videzom in resnico«, kar mi ob opravljanju
trenutnega poklica zelo koristi.
Gimnazija Piran je (bila) zame več kot le šola –
prav zaradi svoje majhnosti in topline – je kraj,
v katerega se rad vračam.
Doc. dr. Boštjan Udovič, Fakulteta za
družbene vede
Na piranski gimnaziji se čuti
duh našega morja, ki ga
nenehno osvežujejo vetríči
in ukaželjni deklíči ter fantíči.
Tu ni v ospredju neusmiljena
tekmovalnost, ki na mnogih
srednjih šolah učence pehá
v obup, ne, tu sta doma
sodelovanje in znanje, ki ju
krasijo prijaznost, toplina in še marsikakšna
vrlina. S soprogo nisva želela, da bi bila najina otroka prehitro pahnjena v agresivno
življenjsko dirko, zato smo se odločili za Gimnazijo Piran. Danes smo po-nosni, da smo
pomemben del vzgoje prepustili imenitnim piranskim učiteljicam in učiteljem.
Dr. Marko Pavliha
Gimnazija je dijakom in
staršem prijazna ustanova.
Poleg učiteljskega kadra dobro
dela tudi spremljajoče osebje.
Pripravljeni so poslušati otroke,
deliti nasvete, pomagati pri
vsakdanjem delu in težavah.
ŠOLA DELA ZA OTROKE IN
Z OTROKI. Želim in verjamem,
da bo tako še naprej.
Davorina Žilavec
Na Gimnaziji Piran so zaposleni ljudje, ki jim - iz lastnih
izkušenj - lahko rečem ljudje z
veliko začetnico. Ljudje, ki so
ob daljši bolezenski odsotnosti
hčerke prihajali tudi na dom,
da bi ji olajšali vrnitev v šolske
klopi. Ljudje, na katere se lahko
naši otroci, pa tudi mi starši,
vedno obrnemo s težavami in jih s skupnimi
močmi poskušamo rešiti. Največji dokaz za
povedano pa je moja hčerka, ki z veseljem hodi v
to ustanovo in verjamem, da bo tako tudi ostalo.
Metka Matovina
UCITELJI IN STROKOVNJAKI
Gimnazija
Piran
spada
med manjše gimnazije, kar
omogoča boljše odnose na
vseh ravneh in kjer dijaki niso
le številke. Učiteljski zbor je
visoko strokovno usposobljen,
tako da lahko dijaki pridobijo
kvalitetno znanje, ne da bi za
to žrtvovali ves svoj prosti čas.
Borut Antonič, nekdanji ravnatelj
in profesor matematike
“Zame je bilo veliko odkritje,
da je lahko majhnost tolišna
prednost: ko je celoten kolektiv kot en sam, dobro povezan in angažiran razvojni tim,
lahko šola najbolj učinkovito
uvaja spremembe! Pri tem je
adut dolgoletno sodelovanje
piranske gimnazije v nacionalnih in evropskih izobraževalnih projektih,
ki šoli omogoča konstantno posodabljanje
pedagoškega dela in sledenje najaktualnejšim
ped. trendom. Tako se je gimnazija v nekaj
letih razvila v zelo kvalitetno šolo, katere
primere dobre prakse na Zavodu za šolstvo
pogosto ponujamo za zgled.”
Dr. Zora Rutar Ilc. Zavod RS za šolstvo
Opravljam težak poklic, o katerem pa menim, da prinaša
lepe trenutke. Jemljem ga kot
poslanstvo skupnega učenja o
človeku in svetu ter o pomenu
pokončnega duha in vztrajanja
ne glede na vesoljno zlo. Ob
vseh sporih ohranjam zavest
o enkratnosti vsakega dijaka.
Kot profesorica slovenščine pa poskušam ob
novih medijih neznosne lahkosti skrbeti tudi za
slovenski jezik, kot za dragocenost, ki bo v globaliziranem svetu ohranjala našo edinstvenost.
Lilijana Gustinčič Furlan, profesorica
slovenščine
Poučevati na Gimnaziji Piran ni
zgolj dejstvo, da moram vsak
dan v službo in tam opravljati
svoje delo. Je priložnost, da sem
ustvarjalna, zabavna, strpna,
razumevajoča in tovariška. Je
tudi priložnost, da sem v družbi
dobrih, prijaznih in zanimivih
ljudi, da se od njih učim, se razvijam in zato postajam boljši učitelj in človek.
Sonja Zabukovec Mikolj, profesorica
angleščine
Sapere aude! Če želimo priti do znanja,
moramo biti drzni. Samo tisti, ki si drznejo
na nove poti, lahko naredijo korak naprej.
To drznost naša gimnazija udejanja v
dejavnem sodelovanju z Zavodom za
šolstvo skozi projekte didaktične prenove
in posodabljanja gimnazij, ki učiteljem
nudijo kontinuirano izobraževanje iz
najaktualnejših vsebin. Drzen korak, ki ga
je šola naredila leta 2000, ko je stopila na
pot didaktične prenove in kasneje še drugih
nacionalnih in evropskih projektov, se je
danes obrestoval tako, da lahko trdimo, da
smo ena najprepoznavnejših šol v Sloveniji
in zagotovo ena izmed najbolj inovativnih
in najbolje opremljenih, tako v smislu
nadpovprečne usposobljenosti učiteljev kot
konkretne materialne opreme, ki je potrebna
za izvajanje kvalitetnega pouka.
Drznite si tudi vi narediti korak z nami v
prihodnost.
Gimnazija Piran,
Bolniška ulica 11, 6330 Piran-Pirano
Telefoni:
(05) 6713 4 90 tajništvo
(05) 6713 4 91 ravnatelj
(05) 6713 4 93 zbornica
(05) 6713 4 94 svetovalna služba
elektronska pošta: [email protected]
Besedilo in idejna zasnova: Sabina Kravos Jugovac, Daniela
Kozlovič, Špela Rožman, Anka Gogala, Borut Butinar
Grafično oblikovanje: Veronika Žitko
Fotografije: Martin Bobič, osebni arhiv
Tisk: Birografika BORI

Similar documents